.


Wybierz witrynę, którą chcesz przeszukać:   

Biblia jest błędnie rozumiana przez niemal cały świat. Porównajmy Księgę Rodzaju 3 z rozdziałem 22 Objawienia. Księga Rodzaju mówi nam o utraceniu raju i drzewa życia. Objawienie 22 mówi nam o powrocie do raju i drzewa życia. Plan Boga, który się rozpoczął w Księdze Rodzaju zostanie wkrótce zrealizowany według opisu w Objawieniu 22 rozdziale.

Plan Boży nigdy się nie zmienił! Szatan na krótko powstrzymał plan Boga, ale Bóg go jednak zrealizuje. Szatan jest synem stworzonym przez Boga, ale synem potępionym z powodu ciągłego ataku na Boże plany. Biblia opisuje nam dokładnie cały szatański bunt.

W niedługim czasie szatan zostanie pozbawiony władzy na Ziemi!

Artykuły najnowsze

23.03.2023- Nowy -  Komu wierzyć?. - Nowy podstawowy artykuł!

21.03.2023- Nowy -  Upadek władzy szatana.. -Nowy artykuł!

06.03.2023- Nowy -  Film zapowiadający wielki reset!. -Także poprawiony artykuł!

06.03.2023- Nowy -  Na progu klęski szatana. -Poprawiony znacznie artykuł!

25.02.2023- Nowy -  Bliski koniec szatańskiego świata. -Jest blisko końca tego systemu!

19.02.2023- Nowy -  Wzięcie do Nieba jest bliskie - To jest poważne ostrzeżenie!

13.02.2023- Nowy -  Upadek szatańskiego planu - Szatan już go przegrał!.

01.02.2023- Nowy -  Początek rządów Boga - Artykuł budujący nas.

28.01.2023- Nowy -  Nasze wyzwolenie jest bliskie - Artykuł bardzo na czasie!

21.01.2023- Nowy -  Bąźmy gotowi Bóg nas wyzwoli - Artykuł bardzo na czasie!

10.01.2023- Nowy -  Cztery proroctwa - Ponownie nowy i mocny artykuł!

29.12.2022- Nowy -  Rzeczywista Prawda Boża - Nowy i mocny artykuł!

17.12.2022- Uakt.  -  Tajemniczy Babilon Wielki - Również bardzo wzbogacony artykuł!

13.12.2022- Uakt.  -  Płaska Ziemia - Bardzo wzbogacony artykuł!

10.12.2022- Nowy -  Oszustwo rzekomego wszechświata - Oni rzadko mówią Prawdę.

04.12.2022- Nowy -  Szatański system świata - Oto jak on działa w rzeczywistości.

04.12.2022- Nowy -  Wzięcie do Nieba - Jest jeszcze bliżej!

18.11.2022- Nowy -  Chrześcijaństwo to czysty satanizm To nie jest przesada!

16.11.2022- Nowy -  Nowe zrozumienie Objawienia 5 Jest bliżej a detale są niezwykłe!

26.10.2022- Nowy -  Bliskie plany Boga - To już jest bliskie!

03.10.2022- Nowy -  Upadek Wielkiej Nierządnicy – Aż tak blisko!!!

30.09.2022- Nowy -  Chrislam - Watykan zdradził Boga. - To PRAWDA!

15.09.2022- Nowy -  Boże działania na ziemi – Dzieją się na naszych oczach!

28.08.2022- Nowy -  Czasy końca - kary i znakiWspaniały artykuł Bartka

18.08.2022- Nowy -  12 rozdział Księgi Daniela - Historia z góry zapowiedziana!!!

16.08.2022- Nowy -  11 rozdział Księgi Daniela - Historia z góry zapowiedziana!!!

09.07.2022- Nowy -  Czy Chazarzy powrócą do Chazarii? - Wyjątkowe dowody!!!

22.06.2022- Nowy -  24 rozdział Mateusza - Staramy się bardziej to zrozumieć

17.06.2022-  Uakt  -  Módlmy się tylko do Boga - Jest to jedyna modlitwa!!

01.03.2022- Nowy -  Tajemnicze słowa Isusa - Nowy i ciekawy artykuł!

09.07.2021- Nowy -  Pokarm żywota Kto go rozdaje? Artykuł Bartka

22.02.2021- Nowy - 144 000 zrodzonych przez Boga. Bardzo ważny artykuł Bartka

08.02.2021- Nowy - Świadomy Wybór - dobro czy zło 2 Wspaniały artykuł Bartka

19.10.2020- Nowy - Słowianie czyli błogo Sławiony lud Boga.  Artykuł Bartka.

18.07.2020- Nowy - Błogosławieni czystego serca... Ciekawy artykuł... Bartka!

Artykuły najważniejsze

Wzięcie do Nieba - Już jest bardzo bliskie! Sprawdź detale i wersety!

Jak obliczyć rzeczywistą datę? - Czy wiesz, że nasz rok jest ohydnym oszustwem?

Wstęp do Prawdy - Najważniejsze tematy - fundament wiedzy biblijnej.

Nasienie węża - 'Ludzie', których Bóg i Syn nazywają nasieniem węża.

Trafiłeś na witrynę - Skrótowe wyjaśnienie tematów Biblii.

Stop bałwochwalstwu - POWSTRZYMAJ SIĘ OD BAŁWOCHWALSTWA!!!

Odnaleziono zaginione 12 pokoleń Izraela - Słowianie są Narodem Wybranym.

12 pokoleń Izraela istnieje. Wersety - Mnóstwo wersetów o Narodzie Wybranym.

Imperium kłamstw i zbrodni - USA - Poznaj prawdę o zbrodniczym USA.

Przestrzeganie 10 Przykazań da ci życie wieczne - Wszystkie religie cię oszukują!

Czy miłujesz Jezusa? - Miłować Jezusa (Isusa) oznacza posłuszeństwo wobec Niego!

Zbawienie - jak je można uzyskać? - Poszerzony artykuł, jak uzyskać życie wieczne.

Apostoł Paweł - Fałsz 'apostoła' Pawła, rzeczywistego 'boga'... Chrześcijaństwa

Jak zwracać się do Boga? - Czy za pomocą obrazów, posągów i różańca?

Kain synem Lucypera - Kain był rzeczywistym synem szatana

Prawo Boże Prawem wiecznym - Omówienie wiecznej ważności Prawa Bożego.

Która religia jest prawdziwa? - Absolutnie żadna!!! Wszystkie głoszą nonsensy!

Wybrani będą wzięci do nieba!

Jeżeli zajrzałeś tutaj po raz pierwszy, zacznij najprostrzego artykułu - Komu wierzyć. Powód jest prosty. Żadna religia na świecie nie rozumie Biblii. Głównej nauki Biblii nikt na świecie nie rozumie, nawet fałszywy Izrael, który oszukał świat i ogłosił się kłamliwie narodem wybranym przez Boga. Potem przyznał się, że nie są oni Żydami ale Chazarami!

Zastanów się teraz i zadaj sobie takie pytanie.

Czy wszyscy politycy świata, wszystkie religie z arabskimi włącznie, wszystkie religie ortodoksyjne wierzą, że Bóg istnieje i wybrał On sobie Żydów syjonistycznych za Naród Wybrany?

Żydzi syjonistyczni zajęli zbrojnie i morderczo Palestynę bez jakiekolwiek pomocy Boga, przedstawiając siebie za Naród Wybrany. Oni nie są Narodem Wybranym i oni nie będą żyli wiecznie. Syn Boży nazwał ich plemieniem żmijowym, synagogą szatana oraz nasieniem węża.

Mateusza 23:33 Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?

Jedynie rzeczywisty Naród Wybrany ma obietnicę otrzymania Ziemi Obiecanej od samego Boga.

Są tylko dwa miejsca na świecie, na których ową prawdę biblijną światu się objawia. To znaczy, że WSZYSTKIE religie kłamią!

Życie wieczne Naród Wybrany uzyska po upływie 1000 lat rządów Syna Bożego, którego przodkowie dzisiejszych Żydów ukrzyżowali rękami Rzymian. Dzisiejsi Żydzi Boga oraz Syna z pasją nienawidzą. Oni wielbią szatana i stanowią trzon masonerii oraz wszystkich władz, mediów i elit na ziemi. Nie głoszą oni Dobrej Nowiny i nigdy jej nie głosili.

Dlaczego nikt na ziemi nie krytykuje Żydów za podawanie się za Naród Wybrany przez Boga?

Dlaczego Żydzi nienawidzą z pasją słowiańskich chrześcijan?

Plan Boga dla Narodu Wybranego w Królestwie Bożym na ziemi Żydzi prawidłowo rozpoznali i dali światu wielkie świadectwo o tym Bożym planie. Szatański świat o tym jest błędnie poinformowany.

Zrozumienie tematu Narodu Wybranego nie ma nikt na świecie. Zrozumienie rzeczywistego Narodu Wybranego, zgodne z Biblią istnieje wyłącznie na tej witrynie, na blogu Bartka oraz na naszym forum. Sprawdź dowody na to, że oficjalne pochodzenie Żydów to zupełny fałsz. Ich właściwa nazwa, to Chazarzy.

Oni nie są narodem, nie są Izraelitami ale są Izraelczykami lub... Żydami. Biblia nigdy nie nazywa Narodu Wybranego... Żydami!

Świadkowie Jehowy głoszą Królestwo Boże, ale odrzucają Naród Wybrany przez Boga! Reszta fałszywych religii mówi o 'duchowym' wypełnianiu się proroctw. Jest to ohydne i niebezpieczne kłamstwo! Potop, inne cuda oraz wszystkie wojny były wydarzeniami fizycznymi, włącznie ze śmiercią oraz ZMARTWYCHWSTANIEM Isusa Mesjasza.

Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających najważniejsze tematy.


Watykan wielbi Lucypera 
Stop bałwochwalstwu!
Bałwochwalstwo - dlaczego należy go unikać?
Dobra Nowina - plan wyzwolenia ludu Bożego.
Papież Franciszek skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości.