Szukaj na witrynie:  

Najnowsze artykuły

23-11-2015 -Nowy artykuł  - Dlaczego jestem zaciekle atakowany? Nowy artykuł, poprzedni także!

15-10-2015 -Nowy artykuł  - Wielka Nierządnica i tajemniczy Babilon Wielki Tajemnica wyjaśniona

04-10-2015 -Uaktualnienie - Wszystko o Pawle Ponownie bardzo uzupełniona pierwsza część

19-09-2015 -Uaktualnienie - Zbawienie nie tylko dla orłów. Przeniesiony artykuł ze strony głównej.

13-09-2015 -Nowy artykuł  - ISLAM - najbardziej niebezpieczny trik szatana. Poważna przestroga.

22-08-2015 -Nowy artykuł  - Prawo Boże prawem wiecznym. Prawo Boga jest święte, jak sam Bóg.

27-07-2015 -Uaktualnienie- Rzeczywisty cel szatana Uaktualnienie.

04-07-2015 -Nowy Artykuł  - Dobra Nowina - Plan wyzwolenia Ludu Bożego. Dwu częściowy artykuł.

02-03-2015 -Uaktualnienie- Czy Chrześcijanin powinien obchodzić sabat?

25-12-2014 -Uaktualnienie- Czasy Końca Niemal nowy artykuł.

25-12-2014 -Uaktualnienie- Imię Boga Nowe dowody na końcu artykułu.

22-12-2014 -Uaktualnienie- Konspiracja stroju A-440 Hz Nowe niezwykłe dowody!

06-12-2014 -Uaktualnienie- Stosunek Chrześcijan do świata. Chrześcijanie w świecie szatana

06-11-2014 -Nowy artykuł  - Didache - Nauka dwunastu Apostołów Mało znana księga apostolska

18-10-2014 -Nowy artykuł  - Wywiad z H.W.Rosenthalem z 1976 r Zrozumiesz synagogę szatana!

28-09-2014 -Nowy artykuł  - Walka nasienia węża z nasieniem niewiasty Nowy artykuł

31-08-2014 -Nowy artykuł  - Ewangelia Mateusza Nowy artykuł

31-08-2014 -Nowy artykuł  - Tożsamość Królowej Niebios Całkowicie nowy artykuł

09-08-2014 -Nowy artykuł  - Miłujcie waszych nieprzyjaciół Całkowicie nowy artykuł

28-06-2014 -nowy artykuł  - Ewangelista Łukasz Czy Łukasz posiada wiarygodność?

31-03-2014 -nowy artykuł  - CHRISLAM - chrześcijański Islam - wielkie niebezpieczeństwo.

27-10-2013 -nowy artykuł  - Satanistyczne znaki Adwentystów - ciekawy artykuł byłego adwentysty

16-08-2013 - nowy artykuł - Dowody zmartwychwstania Isusa Chrystusa - Praktycznie nowy artykuł.

11.05.2013 - nowy artykuł - Czynię to ze względu na moje imię! Bardzo ważny artykuł!

09-12-2012 - nowy artykuł - Czy religie są jedynie wymysłem człowieka?

23-11-2012 - nowy artykuł - Amen II - ujawnienie faraona, który zginął w Morzu Czerwonym.

 
 

Jezus (Isus) Chrystus naszym Królem

Ostatnie uaktualnienie - 12 Października 2015


Polacy, rodacy, Słowianie i wszyscy ludzie dobrej woli.

Polska jest od wielu lat w niewoli synagogi szatana, nazywanego także nasieniem węża. Kilka milionów rodaków uciekło spod kańczuga syjonistycznego do Australii, Anglii i wielu innych miejsc na świecie.

Obecnie naród polski oraz wszystkie narody słowiańskie są pod wielkim niebezpieczeństwem inwazji radykalnego Islamu. Ludzie bez sumień o zezwierzęconych obyczajach są celowo sprowadzani do krajów Chrześcijan w celu zupełnego nas wyniszczenia.

Grozi nam z wielu stron całkowita zagłada!

Kto i dlaczego chce nas zniszczyć?

To Słowianie są zaginionymi 10-cioma pokoleniami Izraela. Władze to wiedzą i dlatego istnieje olbrzymia luka w historii Polski przed rokiem 966 n.e. Dowody w linku. 10 pokoleń Izraela!

Synagoga szatana sprawuje nad nami tyrańską, morderczą, lichwiarską władzę niszcząc wszystko, co się da zniszczyć. Istnieje jednak przyczyna, dlaczego Bóg dopuszcza tyle nieszczęść na Polskę i na pozostałe narody słowiańskie.

kn

01.04.1656 Król Jan Kazimierz podczas potopu Szwedów ukoronował dla

ochrony Polski wielbioną Matkę Boską, jako Królową Polski.

 Owa Koronacja rozpoczęła lawinę nieszczęść. Oto przerażające rezultaty wielbienia Królowej Niebios.

Potop szwedzki trwał od 1655-1660.

W potopie zginęło około 4,4 miliona Polaków, stracono olbrzymie dobra materialne i majątki, spalono 188 miast, 186 wsi, zniszczono 81 zamków, 136 kościołów, 89 pałaców.

Władze ukazują nam jedynie rzekomo cudowną obronę Częstochowy.  'Królowa' nie zdołała powstrzymać dalszej fali zbrodni i łupiestwa pomimo wielu błagań, modlitw, litanii, różańców i procesji.

Potem nastąpiły kolejne nieszczęścia polskie.

  • Trzy rozbiory Polski i życie pod zaborami.
  • Inwazja Napoleona na Rosję - zwana wojną polską.
  • I Wojna Światowa
  • Syjonistyczna Rewolucja Październikowa w Rosji
  • II Wojna Światowa i wszystkie związane z nią zbrodnie.

Po II wojnie fala zbrodni na Polakach nie ustała. Ilość zbrodni, począwszy od rządów UB i Żyda Jakuba Bermana  jest olbrzymia, a fala zbrodni nadal prześladuje naszą Ojczyznę. Prześladują Polskę samobójstwa, morderstwa polityczne, masowy exodus Polaków za chlebem ponieważ Polska jest niemal całkowicie niszczona i rozkradana przez wrogie nam władze syjonistyczne.

Oto rezultaty służenia Królowej Niebios oraz oddawania pokłonów bałwanom kategorycznie zabronionym przez Boga.

Najprawdopodobniej nie zdajesz sobie sprawy, że 10 Przykazań Bożych jest celowo zniekształconych przez Kościół.

Oto Przykazania wprost z Biblii w oryginalniej formie. a poniżej dwa najważniejsze.

Wyjścia 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Dlaczego  oryginalne Przykazania tak się różnią od dobrze znanych nam Przykazań z Katechizmu?

Przyczyną ukrycia części Przykazań, czyli ostrzeżenia przed bałwochwalstwem jest umożliwienie łamania dwóch najważniejszych przykazań.

Dlaczego Kościół dąży do łamania przez nas najważniejszych Przykazań?

Ponieważ Watykan w rzeczywistości wielbi... Lucyfera i dąży on do naszego potępienia! Dowody w linkach na końcu artykułu...

Czy istnieje wyjście z tak bardzo groźnej dla Polski sytuacji?

Istnieje i jest ono bardzo proste.

Bóg czeka, aż zwrócimy się wyłącznie do Niego z pokorą i prośbą o pomoc.

Tylko do Niego, ponieważ pierwsze Przykazanie jest najważniejsze!

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Bóg jest jedyną Osobą, którą powinniśmy wielbić.

Dlaczego?

Ponieważ ON wszystko stworzył i Bóg jest Dawcą życia dla wszystkich stworzeń. 

Nie Królowa Niebios, nie Święty Mikołaj czy jakikolwiek inny święty. Nikogo nie wolno nam wielbić, poza Bogiem, ponieważ wszystko i wszyscy istniejemy z Jego woli.

Bóg także kategorycznie zabrania czynienia czegokolwiek, przed czym człowiek mógłby się kłaniać.

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył!

Mamy dwa kategoryczne zakazy - wytwarzania figur i obrazów oraz klękania i kłaniania się przed nimi.

Nie ma znaczenia, co ty sobie wyobrażasz w obrazie, podobnie nie ma znaczenia jak widzisz znak... stopu.

Jest to kategoryczny zakaz bez jakiekolwiek możliwości pominięcia go!

Nie wolno nam wytwarzać i nie wolno nam wielbić jakiekolwiek figury, 'świętego' obrazu, czy to Królowej Niebios, czy też krucyfiksu,  posągu, krzyża, jakiegokolwiek przedmiotu wykonanego rękami ludzkimi.

Podziękowanie za Jego dar życia należy się tylko i wyłącznie Dawcy życia, czyli Bogu.

Jedynie On może dać nam życie wieczne w niebie lub na ziemi, lub je nam za nasze grzechy odebrać.

Wielbienie kogokolwiek innego czy też jakiegokolwiek przedmiotu jest wrogim aktem, skierowanym przeciwko Bogu!

Kara za złamanie tych dwóch przykazań jest bardzo sroga, ale nagroda za posłuszeństwo jest olbrzymia.

Odrzućmy bałwany i Królową Niebios!!!

Módlmy się bez obrazów i posągów, nie do Marii czyli Królowej Niebios ale tylko do Boga, według wzoru jaki na Syn Boży podał.

Do modlitwy Ojcze Nasz dodawajmy nasze prośby tak, jak potrafimy: o wyzwolenie nas z niewoli i okrutnego jarzma nasienia węża.

Drugim, nie mniej ważnym uczynkiem jest uprzedzanie innych przed takim wielkim grzechem!

Im więcej ludzi modlących się do Boga, tym większe nadzieje na nasze wyzwolenie.

Chrystus jest naszym Królem i On wkrótce obejmie władzę i Słowiańszczyzna będzie całkowicie bezpieczna pod Jego panowaniem.

Bóg czeka na nasze nawrócenie się do Niego i porzucenie znienawidzonej przez Niego Królowej Niebios czy też Królowej Polski oraz wszystkich bałwanów, czyli posągów, krucyfiksów, 'świętych' obrazów, medalików, różańców i temu podobnych grzesznych przedmiotów.

Chrystus zapytany, jak mamy się modlić, odpowiedział tak:

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;  Niech się tak stanie.  (Słowa - Amen - nie powinniśmy używać, ponieważ jest ono imieniem fałszywego egipskiego boga!)

Do tej modlitwy dodawajmy własny tekst własnego odczucia, jak - Ojczyznę naszą racz nam wrócić Panie - czy - I oddal od nas dalsze Twe karanie, Chroń nas Panie, tylko w Tobie nadzieja, czy inne własne prośby.

Jedynie ścisłe przestrzeganie Jego pierwszych dwóch Przykazań przez wielu Słowian, spowoduje Jego akcję, nadprzyrodzony akt wyzwolenia Ludu Bożego z niewoli nasienia węża.

Bądźmy więc posłuszni wobec Boga i Jego Przykazań i zapomnijmy o różnicach wyznaniowych i zjednoczmy się, razem, ale osobno, każdy czy każda, w swoim domu prośmy Boga codziennie i gorliwie o wyzwolenie nas z tej nieludzkiej niewoli.

Nadchodzi szybko czas przyjścia Królestwa Bożego, które Bóg obiecał nam wiele wieków temu i na siebie samego to zaprzysiągł.

To jest właśnie to Królestwo Boże z modlitwy Pańskiej i jest ono bardzo blisko nas.

Dlatego świat szatana, który o tym doskonale wie, przyspiesza naszą opresję, wyzysk i planuje naszą eksterminację rękami Islamu.

Jedynie Bóg może nam pomóc ale MUSIMY kategorycznie odrzucać Królową Niebios oraz wszelkie formy bałwochwalstwa.

Rozpocznij czyste od bałwochwalstwa modlitwy do samego Boga i dostąp obfitych błogosławieństw obiecanych przed wieloma wiekami.

Bóg przysiągł wielokrotnie na samego siebie że uwolni nas z tej okrutnej niewoli.

Jeżeli chcesz poznać więcej czystej prawdy biblijnej a także dowiedzieć się,  co w rzeczywistości dzieje się na całej ziemi, zacznij czytać obszerne wyjaśnienia z tego linku - Nawigacja. Jeżeli chcesz osobiście poznać szczegóły naszego zbawienia, przeczytaj ten artykuł. Zbawienie, nie tylko dla orłów.

Jeżeli miłujesz Boga, odrzuć natychmiast pogańskie bałwochwalstwo oraz pogański kult Królowej Niebios!


Wielu Chrześcijan rozpoczyna uświadamianie rodaków i wielkim niebezpieczeństwie bałwochwalczego kultu Królowej Niebios. Poniżej streszczenie tej strony na rycinach, które mogą być dowolnie rozpowszechniane za pomocą emaili.

Link -

Ulotki przeznaczone do druku oraz do rozpowszechniania za pomocą emalii.


Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających poruszane problemy.

Kilka wartościowych linków., do których warto często zaglądać.

Więcej linków - Linki.


Ostatnie uaktualnienie  - 18 Października 2015