Szukaj na witrynie:  

Najnowsze artykuły
Uaktualniony artykuł główny!

02-02-2016 -Uaktualnienie - Nasienie węża Znacznie poszerzone - część II.

29-01-2016 -Uaktualnienie - Nasienie węża Znacznie poszerzone - część I.

02-01-2016 -Uaktualnienie - Wszystko o Pawle Wzbogacona pierwsza część

28-12-2015 -Uaktualnienie - Szatańska propaganda" Zrewidowany artykuł

24-12-2015 -Nowy artykuł  - Chrześcijaństwo wrogiem... Boga?! Część 2 Nowy artykuł!

19-12-2015 -Nowy artykuł  - Chrześcijaństwo wrogiem... Boga?! Nowy artykuł!

23-11-2015 -Nowy artykuł  - Dlaczego jestem zaciekle atakowany? Nowy artykuł, poprzedni także!

15-10-2015 -Nowy artykuł  - Wielka Nierządnica i tajemniczy Babilon Wielki Tajemnica wyjaśniona

19-09-2015 -Uaktualnienie - Zbawienie nie tylko dla orłów. Przeniesiony artykuł ze strony głównej.

13-09-2015 -Nowy artykuł  - ISLAM - najbardziej niebezpieczny trik szatana. Poważna przestroga.

22-08-2015 -Nowy artykuł  - Prawo Boże prawem wiecznym. Prawo Boga jest święte, jak sam Bóg.

27-07-2015 -Uaktualnienie- Rzeczywisty cel szatana Uaktualnienie.

04-07-2015 -Nowy Artykuł  - Dobra Nowina - Plan wyzwolenia Ludu Bożego. Dwu częściowy artykuł.

02-03-2015 -Uaktualnienie- Czy Chrześcijanin powinien obchodzić sabat?

25-12-2014 -Uaktualnienie- Czasy Końca Niemal nowy artykuł.

25-12-2014 -Uaktualnienie- Imię Boga Nowe dowody na końcu artykułu.

22-12-2014 -Uaktualnienie- Konspiracja stroju A-440 Hz Nowe niezwykłe dowody!

06-12-2014 -Uaktualnienie- Stosunek Chrześcijan do świata. Chrześcijanie w świecie szatana

06-11-2014 -Nowy artykuł  - Didache - Nauka dwunastu Apostołów Mało znana księga apostolska

31-08-2014 -Nowy artykuł  - Ewangelia Mateusza Nowy artykuł

31-08-2014 -Nowy artykuł  - Tożsamość Królowej Niebios Całkowicie nowy artykuł

09-08-2014 -Nowy artykuł  - Miłujcie waszych nieprzyjaciół Całkowicie nowy artykuł

28-06-2014 -nowy artykuł  - Ewangelista Łukasz Czy Łukasz posiada wiarygodność?

31-03-2014 -nowy artykuł  - CHRISLAM - chrześcijański Islam - wielkie niebezpieczeństwo.

27-10-2013 -nowy artykuł  - Satanistyczne znaki Adwentystów - ciekawy artykuł byłego adwentysty

16-08-2013 - nowy artykuł - Dowody zmartwychwstania Isusa Chrystusa - Praktycznie nowy artykuł.

11.05.2013 - nowy artykuł - Czynię to ze względu na moje imię! Bardzo ważny artykuł!

09-12-2012 - nowy artykuł - Czy religie są jedynie wymysłem człowieka?

23-11-2012 - nowy artykuł - Amen II - ujawnienie faraona, który zginął w Morzu Czerwonym.

 

Trafiłeś na jedyne źródło prawdy na świecie!

Ostatnie uaktualnienie - 7 Lutego 2016

Bardzo odważne i wielce ryzykowne oświadczenie. Albo jest to wielka przesada, albo... to jest prawda! Ty, drogi czytelniku to ocenisz.

Wszystkie inne źródła informacji na całym świecie nieustannie kłamią a Prawdę można znaleźć tylko i wyłącznie na witrynie zbawienie.com! 

T O   N I E    J E S T    P O M Y Ł K A !

Istnieją ku temu logiczne przyczyny i dowody, które wyjaśnię w dalszej części tego krótkiego artykułu.

Cały świat leży w mocy złego - oznacza to, że ojciec kłamstwa okłamuje nas wszystkich - we wszystkim. Jeżeli tego nie dostrzegasz, jesteś ewidentnie pod jego ścisłą kontrolą  i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy.

W świetle wielu najnowszych odkryć biblijnych, naukowych oraz odkryć w światowej polityce okazało się, że jesteśmy masowo bombardowani kłamstwami nie tylko z mas mediów, ale i także z alternatywnych źródeł informacji na Internecie oraz...  oszukują nas niemal wszystkie witryny i blogi Chrześcijaństwa.

Internet został niemal całkowicie opanowany przez płatnych dezinformatorów szatana. Jest to tzw. kontrolowana opozycja, sprawiająca wrażenie, że podaje nam prawdę.

Ale co oni przed nami tak zaciekle ukrywają?

Świat ukrywa przed nami Boży plan wyzwolenia Narodu Wybranego!

Bóg posiada od wieków plan wyswobodzenia Narodu Wybranego, Słowian w czasach końca i zaprowadzenia go najpierw na sąd na pustynię. Po oczyszczeniu Słowian z religijnych chwastów i grzeszników zostaną oni wprowadzeni do Ziemi Obiecanej czyli miejsca, które zajmuje obecny fałszywy Izrael. Zostanie on z tego miejsca przez Boga lub Syna siłą usunięty.

Są to największe i najbardziej powszechnie proroctwa Starego I Nowego Testamentu. Nie jest to jakaś nowa teoria oparta na jednym niepewnym wersecie biblijnym. Wersetów mówiących o wyzwoleniu Słowian jest olbrzymia ilość!

Sprawdź! Dobra Nowina - Plan wyzwolenia Ludu Bożego. Artykuł trzy częściowy. Dowodów jest mnóstwo i codziennie odkrywane są nowe! Tak Stary Testament jak i Nowy aż roją się od dowodów, które dopiero teraz, dzięki łasce Boga zostały rozpoznane oraz ujawnione.

Większość przywódców religijnych ukrywała to przed tobą, aby odebrać ci szansę na wyzwolenie z jarzma wrogów Boga i Prawdy. Będąc Polakiem albo czując się Polakiem i miłując sprawiedliwość i dobro, na pewno skorzystasz z tego wyzwolenia i będziesz także żył w Królestwie Bożym i to już niedługo! To zbawienie chcą oni tobie odebrać!

W jaki sposób ukryto przed nami ową Dobrą Nowinę?

Osobą odpowiedzialną za ukrycie tego Bożego planu jest faryzeusz Saul (Szaweł) który zmienił sobie imię na Paweł. Szatan zwalczając Boga, jego lud i Królestwo Boże zdołał umieścić w Biblii konia trojańskiego, fałszywego apostoła Pawła, które nauki wyparły skutecznie nauki Chrystusa. W ten sposób doktryny Pawła są najczęściej cytowane we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Jego uczniami są Łukasz (Ewangelista) oraz Marek (Ewangelista). Owa trójka skutecznie zagłuszyła rzeczywistą Ewangelię Bożą nauczając ewangelii faryzeusza Pawła.  Sprawdź olbrzymią ilość dowodów fałszu 'apostoła' Pawła. Link - Wszystko o Pawle.

Celem szatana jest ukrywanie Dobrej Nowiny o wyzwoleniu Ludu Bożego oraz o Chrystusie, który będzie sprawował władzę z polecenia samego Boga.

W czasach Chrystusa Judejczycy także oczekiwali zjednoczenia Narodu Wybranego - wszystkich 12 pokoleń Izraela, i szatan myślał, że Jezus (Isus) Chrystus przybył na ziemię po to, aby tego dokonać. Dlatego za wszelką cenę dążył on do zamordowania Chrystusa Mesjasza.

Jakuba 2:(1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

W czyjej niewoli jest Słowiaństwo oraz światowe Chrześcijaństwo?

Jesteśmy w niewoli nasienia węża, nazywanego także synagogą szatana, dokładnie, jak to zapowiada poniższy werset.

Rodzaju 3:15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».

Naszym śmiertelnym wrogiem są wyniszczające kraj i Polaków syjonistyczno/watykańskie władze. Historia świata to wypełnianie się tego niezwykłego proroctwa. Wszystkie działania polityczne i religijne na przestrzeni dziejów świata to nieustanna walka nasienia węża przeciwko potomstwu niewiasty oraz stopniowe go wyniszczanie.

Prostym dowodem jest istnienie fałszywego syjonistycznego Izraela, który jest wspierany przez cały system polityczny i religijny świata! Szatan zmusza ludzkość do akceptacji fałszywego Izraela, którego wyzwolenie Izraela było także dziełem szatana - a nie Boga.

W ten sposób szatan zmusił kontrolowane przez siebie religie do akceptacji szatańskiego syjonistycznego Izraela a plan wyzwolenia rzeczywistego Izraela, czyli Słowian został przed światem ukryty. Główną pomocą biblijną są listy fałszywego apostoła Pawła.

Zapoznaj się z dwu częściowym artykułem ukazującym szatańskie rządy nasienia węża nad światem, a zrozumiesz, co się w rzeczywistości na świecie dzieje i jakie są tego przyczyny! Link - Nasienie Węża. Znajdziesz tam dowody na to, że wszystkie wydarzenia na świecie mają na celu walkę z Bogiem i Chrześcijaństwem.

Jeżeli plan wyzwolenia Izraela w czasach końca w Biblii nie istnieje - możesz ją śmiało wyrzucić do kosza.

Ale ten plan Boży istnieje i jest już on poważnie zaawansowany!

Prawo Boże - czy ono jest ważne? Sprawdź - Prawo Boże jest podstawą istnienia dzisiejszej cywilizacji oraz zbawienia. Stosowanie się do Prawa czyli Przykazań gwarantuje nam szczęście i życie wieczne.

Klęski, jakie na nas padają od wielu stuleci są wynikiem ciągłego łamania Prawa przez cały naród Izraela (Słowian) oraz Chrześcijaństwa opartego na fałszywych doktrynach Pawła i tym samym odrzucanie Boga oraz Jego Przymierza z Izraelem. W momencie zawarcia Przymierza Bóg ostrzegł naród o konsekwencjach złamania Przymierza i nasze cierpienia z rąk nasienie węża są tego dalekosiężnymi konsekwencjami. Sprawdź cały rozdział: Powtórzonego Prawa 28.

Ale istnieje Dobra Nowina! Bóg obiecał nam, że na mocy ofiary z krwi Syna, Isusa (Jezusa) Chrystusa wybaczy nam wszystkie nasze winy, jeżeli tylko zwrócimy się do Niego z czystymi sercami.

Rozpoznanie Bożej tajemnicy

Objawienie 10:(1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. (BM)

Najprawdopodobniej już znamy tajemnicę Bożą, czyli odpowiedź siedmiu grzmotów. Owa prawdopodobna odpowiedź?

I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. "Co teraz?" A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. "Bóg wyzwoli swój Naród Wybrany wtedy, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić !

Dzięki pomocy Boga proroctwa o wyzwoleniu Słowian zostały już rozpoznane i właśnie nadszedł odpowiedni czas na nasze wyzwolenie. Bóg zapowiedział, że proroctwa te zrozumiemy dopiero w czasach końca.

To jest biblijnym dowodem na to, że już żyjemy w czasach końca.

Jeremiasza 30:(24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. (BM) ( przeczytaj cały rozdział )

Jest to pierwsza witryna na świecie, która to omawia!

Przyczyną jest jej treść, która jest skierowana właśnie do Narodu Wybranego, czyli do Słowian, z Polską na czele.

Jak wołać do Boga?

Ze wszystkich proroctw wynika, że Lud Boży, Słowianie to wiarołomni bałwochwalcy.

Lud ten MUSI się oczyścić z bałwanów, aby Bóg go wysłuchał, ponieważ nie Królowa Niebios czy Jan Paweł II nas wyzwoli, ale wyzwoli nas Bóg!

Oznacza to usunięcie wszelkich form bałwochwalstwa, wszelkich tzw. 'świętych' obrazków, szkaplerzyków, figurek, zdjęć papieży, krzyży z martwym zwłokami, różańców, świętej wody i innych wymysłów bałwochwalczych, których Bóg bardzo nienawidzi i karze nas za stałe łamanie pierwszego i drugiego Przykazania.

Dopiero czyści od bałwochwalstwa ludzi mogą w czystości serc wołać do Boga i odmawiać głośno razem modlitwę - Ojcze Nasz, któryś jest w niebie,... przyjdź Królestwo Twoje. Tak niewiele trzeba aby Bóg nas wysłuchał!

Podstawowy warunek wysłuchania naszych wołań do Boga.

Wołamy tylko do Boga, nie do Maryi czy innych świętych, oczyszczeni z krzyży, posągów i bałwochwalczych obrazów Królowej Niebios. Tylko Bóg odpowie na nasze modlitwy i jedynie On posiada moc, aby nas uwolnić od sił szatana i jego nasienia węża.

Film ten pokazuje nam akcję, która w TYM MOMENCIE zwracała Boga uwagę. Przynajmniej na tym fragmencie nie widać różańców, krzyży i posągów bałwochwalstwa, które natychmiast obrażają naszego Stwórcę.

Kilka takich wystąpień ze śpiewem i zakończonych wspólną modlitwą Ojcze Nasz może spowodować rozpoczęcie Bożej obietnicy uwolnienia nas z ucisku nasienia węża. Dlatego władze szatańskie tak się tego boją!

Jak to robić?

Spora ilość ludzi dobrej woli o skruszonych sercach zacznie publicznie błagać Boga, tym szybsza i pewniejsza będzie Jego pozytywna reakcja. Jeszcze tego nigdy nie uczyniliśmy i dlatego On nam nigdy nie udzielił odpowiedzi. Bóg słyszy tylko wtedy, kiedy zwracamy się wprost do niego. Taka jest moc naszych modlitw!

Nie było w czasach historycznych przypadku, aby naród z rozpaczą wołał wprost do Boga o pomoc! 

Ostatni raz uczynili to nasi przodkowie w Egipcie!  Rezultat znamy!

Ustalić spotykanie się w małych grupkach co sobotę lub co niedzielę  o 12:00 - najpierw odmówić Ojcze Nasz i potem odśpiewać raz tę piękną pieśń. Sztandary nie są potrzebne. Zabierze to kilka minut. Obserwujmy stale rosnące liczby bogobojnych ludzi a przechodniom rozdawajmy wydrukowane rysunki czy adresy do witryn, aby inni wiedzieli co się na świecie i w kraju dzieje. Zapraszajmy, aby się do nas przyłączyli do modlitwy i do pieśni!

Najpierw mogą to być 2-3 osoby zmawiające półgłosem Ojcze Nasz. Potem, kiedy liczby wzrosną dojdzie do śpiewu.

Jest to jedyna dla nas nadzieja!

Bóg nas zapewnia:

Ezechiela 20: 33 Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

Jak widzisz, Bóg zaprzysiągł swoje królowanie nad nami na samego siebie. To nie są żarty a Jego przeogromny gniew  wyleje się w pełni na naszych ciemiężycieli, na nasienie węża.

Spójrz na ten film. Przerażające wydarzenia z ostatnich dwóch miesięcy.

Zwróć uwagę na to, że nie mówi on o nieszczęściach w krajach słowiańskich. Czyżby była już widoczna pomoc Boga dla Słowian?

Rozpocznij swoje poszukiwania od poniższego krótkiego artykułu na temat okropnych skutków bałwochwalstwa, tak charakterystycznego dla Kościoła Katolickiego.


Artykuł oryginalny

Polska na krawędzi zniszczenia

Naród polski oraz wszystkie narody słowiańskie są pod wielkim niebezpieczeństwem inwazji radykalnego Islamu. Ludzie bez sumień o zezwierzęconych obyczajach są celowo sprowadzani do krajów Chrześcijan w celu zupełnego nas wyniszczenia. Grozi nam z wielu stron całkowita zagłada!

Kto i dlaczego chce nas zniszczyć?

To Słowianie są zaginionymi 10-cioma pokoleniami Izraela. Władze to wiedzą i dlatego istnieje olbrzymia luka w historii Polski przed rokiem 966 n.e. Dowody w linku. 10 pokoleń Izraela!

Synagoga szatana sprawuje nad nami tyrańską, morderczą, lichwiarską władzę niszcząc wszystko, co się da zniszczyć. Istnieje jednak przyczyna, dlaczego Bóg dopuszcza tyle nieszczęść na Polskę i na pozostałe narody słowiańskie.

kn

01.04.1656 Król Jan Kazimierz podczas potopu Szwedów ukoronował dla

ochrony Polski wielbioną Matkę Boską, jako Królową Polski.

 Owa Koronacja rozpoczęła lawinę nieszczęść. Oto przerażające rezultaty wielbienia Królowej Niebios.

Potop szwedzki trwał od 1655-1660.

W potopie zginęło około 4,4 miliona Polaków, stracono olbrzymie dobra materialne i majątki, spalono 188 miast, 186 wsi, zniszczono 81 zamków, 136 kościołów, 89 pałaców.

Władze ukazują nam jedynie rzekomo cudowną obronę Częstochowy.  'Królowa' nie zdołała powstrzymać dalszej fali zbrodni i łupiestwa pomimo wielu błagań, modlitw, litanii, różańców i procesji.

Potem nastąpiły kolejne nieszczęścia polskie.

  • Trzy rozbiory Polski i życie pod zaborami.
  • Inwazja Napoleona na Rosję - zwana wojną polską.
  • I Wojna Światowa
  • Syjonistyczna Rewolucja Październikowa w Rosji
  • II Wojna Światowa i wszystkie związane z nią zbrodnie.

Po II wojnie fala zbrodni na Polakach nie ustała. Ilość zbrodni, począwszy od rządów UB i Żyda Jakuba Bermana  jest olbrzymia, a fala zbrodni nadal prześladuje naszą Ojczyznę. Prześladują Polskę samobójstwa, morderstwa polityczne, masowy exodus Polaków za chlebem ponieważ Polska jest niemal całkowicie niszczona i rozkradana przez wrogie nam władze syjonistyczne. Ostatnio szatańskie władze podpisały ponowny rozkaz przymusowego szczepienia naszych dzieci - jako jedyny kraj na świecie.

Jutro podpiszą przymusową... eutanazję! Wszystkego po nich możemy się spodziewać!

Oto rezultaty służenia Królowej Niebios oraz oddawania pokłonów bałwanom kategorycznie zabronionym przez Boga.

Najprawdopodobniej nie zdajesz sobie sprawy, że 10 Przykazań Bożych jest celowo zniekształconych przez Kościół Katolicki. Oto Przykazania Boże wprost z Biblii w oryginalniej formie. a poniżej dwa najważniejsze.

Wyjścia 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Dlaczego  oryginalne Przykazania tak się różnią od dobrze znanych nam Przykazań z Katechizmu?

Przyczyną ukrycia części Przykazań jest ukrycie ostrzeżenia przed bałwochwalstwem oraz umożliwienie łamania dwóch najważniejszych przykazań.

Dlaczego Kościół dąży do łamania przez nas najważniejszych Przykazań?

Ponieważ Watykan w rzeczywistości wielbi... Lucyfera i dąży on z szatanem do naszego potępienia!

Dowody w linkach na końcu artykułu...

Bóg czeka, aż zwrócimy się wyłącznie do Niego z pokorą i prośbą o pomoc.

Tylko do Niego, ponieważ pierwsze Przykazanie jest najważniejsze!

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Bóg jest jedyną Osobą, którą powinniśmy wielbić.

Dlaczego?

Ponieważ ON wszystko stworzył i Bóg jest Dawcą życia dla wszystkich stworzeń. 

Nie Królowa Niebios, nie Święty Mikołaj czy jakikolwiek inny święty. Nikogo nie wolno nam wielbić, poza Bogiem, ponieważ wszystko i wszyscy istniejemy z Jego woli. 

Nie możemy dziękować za Boże dary komukolwiek innemu!

Bóg także kategorycznie zabrania czynienia czegokolwiek, przed czym człowiek mógłby się kłaniać.

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył!

Mamy dwa kategoryczne zakazy - wytwarzania figur i obrazów oraz klękania i kłaniania się przed nimi. Nie ma znaczenia, co ty sobie wyobrażasz w obrazie, podobnie nie ma znaczenia jak widzisz znak... stopu.

Jest to kategoryczny zakaz bez jakiekolwiek możliwości obejścia go!

Nie wolno nam wytwarzać i nie wolno nam wielbić jakiekolwiek figury, 'świętego' obrazu, czy to Królowej Niebios, czy też krucyfiksu,  posągu, krzyża, jakiegokolwiek przedmiotu wykonanego rękami ludzkimi.

Podziękowanie za Jego dary z życiem włącznie należą się tylko i wyłącznie Bogu.

Jedynie On może dać nam życie wieczne w niebie lub na ziemi, lub je nam za nasze grzechy odebrać.

Kara za złamanie tych dwóch przykazań jest bardzo sroga, ale nagroda za posłuszeństwo jest olbrzymia.

Odrzućmy bałwany i Królową Niebios!!!

Módlmy się bez obrazów i posągów, nie do Marii czyli Królowej Niebios ale tylko do Boga, według wzoru jaki na Syn Boży podał.

Do modlitwy Ojcze Nasz dodawajmy nasze prośby tak, jak potrafimy: o wyzwolenie nas z niewoli i okrutnego jarzma nasienia węża.

Drugim, nie mniej ważnym uczynkiem jest uprzedzanie innych przed takim wielkim grzechem!

Im więcej ludzi modlących się do Boga, tym większe nadzieje na nasze wyzwolenie.

Chrystus jest naszym Królem już od 2000 lat i wkrótce obejmie On swoją władzę nad Słowianami.

Bóg czeka na nasze nawrócenie się do Niego i porzucenie znienawidzonej przez Niego Królowej Niebios czy też Królowej Polski oraz wszystkich bałwanów, czyli posągów, krucyfiksów, 'świętych' obrazów, medalików, różańców i temu podobnych grzesznych przedmiotów.

Chrystus zapytany, jak mamy się modlić, odpowiedział tak:

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;  Niech się tak stanie.  (Słowa - Amen - nie powinniśmy używać, ponieważ jest ono imieniem fałszywego egipskiego boga - Amena-Ra!)

Do tej modlitwy dodawajmy własny tekst własnego odczucia, jak - Ojczyznę naszą racz nam wrócić Panie - czy - I oddal od nas dalsze Twe karanie, Chroń nas Panie, tylko w Tobie nadzieja, czy inne własne prośby.

Jedynie ścisłe przestrzeganie Jego pierwszych dwóch Przykazań przez wielu Słowian, spowoduje Jego akcję, nadprzyrodzony akt wyzwolenia Ludu Bożego z niewoli nasienia węża.

Bądźmy więc posłuszni wobec Boga i Jego Przykazań i zapomnijmy o różnicach wyznaniowych i zjednoczmy się, razem, ale osobno, każdy czy każda, w swoim domu prośmy Boga codziennie i gorliwie o wyzwolenie nas z tej nieludzkiej niewoli.

Nadchodzi szybko czas przyjścia Królestwa Bożego, które Bóg obiecał nam wiele wieków temu i na siebie samego to zaprzysiągł.

To jest właśnie to Królestwo Boże z modlitwy Pańskiej i jest ono bardzo blisko nas.

Dlatego świat szatana, który o tym doskonale wie, przyspiesza naszą opresję, wyzysk i planuje naszą eksterminację rękami Islamu.

Jedynie Bóg może nam pomóc ale MUSIMY kategorycznie odrzucać Królową Niebios oraz wszelkie formy bałwochwalstwa.

Rozpocznij czyste od bałwochwalstwa modlitwy do samego Boga i dostąp obfitych błogosławieństw obiecanych przed wieloma wiekami.

Bóg przysiągł wielokrotnie na samego siebie że uwolni nas z tej okrutnej niewoli.

Jeżeli chcesz poznać więcej czystej prawdy biblijnej a także dowiedzieć się,  co w rzeczywistości dzieje się na całej ziemi, zacznij czytać obszerne wyjaśnienia z tego linku - Nawigacja. Jeżeli chcesz osobiście poznać szczegóły naszego zbawienia, przeczytaj ten artykuł. Zbawienie, nie tylko dla orłów.

Jeżeli miłujesz Boga, odrzuć natychmiast pogańskie bałwochwalstwo oraz pogański kult Królowej Niebios!


Wielu Chrześcijan rozpoczyna uświadamianie rodaków i wielkim niebezpieczeństwie bałwochwalczego kultu Królowej Niebios. Poniżej streszczenie tej strony na rycinach, które mogą być dowolnie rozpowszechniane za pomocą emaili.

Link -

Ulotki przeznaczone do druku oraz do rozpowszechniania za pomocą emalii.


Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających poruszane problemy.

Kilka wartościowych linków., do których warto często zaglądać.

Więcej linków - Linki.

Ostatnie uaktualnienie  - 7 Lutego 2016