Biblia jest skażona!

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Przeczytaj uważnie poniższy werset. Jest to zapowiedź najbliższych dni ostatecznych!

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Jedynie Polacy i Słowianie są narodem stworzonym przez samego Boga!

Biblia jest drastycznie zmieniona przez dwóch fałszerzy, którzy są źródłem fałszywych informacji biblijnych. Są to 'apostołowie': Paweł oraz Łukasz. Są oni uważani przez Kościół Katolicki i wszystkie religie chrześcijańskie za najważniejszych apostołów w Biblii, którzy podali nam najczystszą prawdę.

Paweł i Łukasz są uważani za najważniejszych pisarzy Biblii w Kościele Katolickim, oraz we wszystkich innych religiach chrześcijańskich. To znaczy, że wszystkie religie Chrześcijaństwa są ściśle kontrolowane przez... Kościół Katolicki, który 'sprzedał' światu Biblię wraz z Pawłem i Łukaszem.

Paweł i Łukasz byli Żydami,  ale cała Biblia jest anty żydowska, co jest ewidentne w Starym Testamencie oraz w Nowym Testamencie, poza Pawłem i Łukaszem. Na czym polega różnica? Biblia opisuje ciągłą walkę Żydów z rzeczywistymi Izraelitami, a Paweł i Łukasz są ich wielkimi wrogami!

W wyniku oszustw Pawła i Łukasza powstał fałszywy, żydowski Izrael na ziemi należącej do rzeczywistych Izraelitów! Wystarczy porównać teksty Pawła i Łukasza z tekstami Biblii, aby przekonać się, że teksty Pawła i Łukasza nie mają absolutnie żadnego połączenia z całą Biblią.

Biblia z Pawłem i Łukaszem jest Biblią żydowską, ale Biblia bez Pawła i Łukasza jest czystą Biblią Bożą!

W ten sposób szatan zmienił całkowicie temat Biblii izraelskiej, która stała się w ten sposób... Biblią Żydowską.

Co jest bardzo wymowne oraz natychmiast zauważalne; wszyscy pisarze Biblii wraz z ostatnim Janem z Objawienia, nigdy nie wspomnieli ani słowem o Pawle i Łukaszu.

Objawienie Jana opisuje 7 zborów, które rzekomo zapoczątkował Paweł! Ale żaden z tych zborów nie wspomina o Pawle i Łukaszu ani jednym słowem!

W tym linku jest artykuł o zborach Pawła, które o Pawle nie słyszały! Sprawdź ten artykuł!

Dopiero teraz istnieje jedyna wiarygodna Biblia w języku polskim, w której Paweł i Łukasz istnieją, ale nie są oni traktowani, jako pisarze Biblii. Biblia ta posiada także usuniętą przez satanistów II Księgę Ezdrasza, która ujawnia nam niezwykle mocne proroctwa, podane Ezdraszowi przez Boga.

Wierząc w Boga powinieneś to wszystko dokładnie sprawdzić, ponieważ nie możemy wierzyć Żydom, którzy byli przeklęci przez Isusa. Musimy wierzyć w Boga który wydał na Żydów wyrok za ohydny mord na niewinnym Synu Bożym!

W roku 1948 powstał w Izraelu fałszywy Izrael, zaakceptowany przez niemal cały świat, wraz z ludźmi... niewierzącymi. Rzeczywistym Izraelem Bożym są Polacy i Słowianie - prawdziwy, rzeczywisty lud Boży, który odszedł z pomocą Boga od dwóch pokoleń Izraela i osiedlił się... w Polsce!

Większość Polaków nie wie o tym, że Polacy to Izraelici ponieważ nie słyszano o zaginionych 10 pokoleniach Izraela. Ta informacja jest zaciekle przed światem ukrywana, zwłaszcza przed Polakami. Dlatego USA atakuje ludzi białych i pozbawia ich niemal wszystkiego. Takie ataki także dzieją się już w całej Europie.

Czy wiesz, dlaczego ludzie biali są tak ostro prześladowani? Szatańskie władze wiedzą kim są  ludzie biali i dlatego nas z pasją nienawidzą. Oni wiedzą, że rzeczywisty lud izraelski nadal istnieje i niedługo powróci on do Izraela, na świętą ziemię, daną nam przez samego Boga!

Niewielu Polaków o tym wie, ale Żydzi doskonale o tym wiedzą, dlatego oni nas z taką pasją nienawidzą.

Polacy to 10 pokoleń Izraela. Wiele informacji i dowodów jest podanych także w tym linku. Polacy znienawidzeni przez świat! Jest także Nowa prawda biblijna  - w tym temacie. Niewielu Polaków wie, że naszym Stworzycielem jest Bóg.

Jedynie my Polacy i Słowianie jesteśmy jedynym Bożym Narodem na całej Ziemi.

Nie łudźmy się! Nie żyjąca od setek lat 'matka Boża' nigdy nas nie zbawi!

Zbawi nas sam Bóg Wszechmogący!

zbawienie.com