Bóg już działa

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Bóg zawsze działał na ziemi, ale my nie zwracaliśmy na to uwagi i zbyt często to bagatelizowaliśmy. Sprawdźmy więc kilka wersetów biblijnych.

Wyjścia 3:(5) Wtedy rzekł: Nie zbliżaj się tu! Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. (6) Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. (7) Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego.(8) Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków. Exo (9) Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą.

Możemy mieć pewność, że Bóg jest dobrze zorientowany, co się na świecie dzieje i że wielu z nas jest przerażonych obecną sytuacją na całym świecie.

Isus nas wyraźnie pocieszył:

Jana 14:(1) Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!

Mojżesz otrzymał takie oto polecenie od Boga. Ten werset, jak i wiele innych świadczy wymownie, że Bóg doskonale wie, co dzieje się na ziemi i nasze modlitwy docierają do Niego. Niektóre Jego reakcje są wymownym na to dowodem.

Wyjścia 3:(16) Idź i zgromadź starszych Izraela, i powiedz im: Pan, Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc: Patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie.

Poniżej  mamy niezwykle pouczające nas słowa, wypowiedziane przez Isusa.

Jana 13:(7) Odpowiedział Isus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział.

Także dzisiaj wielu z nas nie rozumie wielu rzeczy i wydarzeń. Nasza przewaga nad Józefem jest oczywista. Mając Biblię w rękach  a nawet mając ją na ekranach komputerów, wiemy znacznie więcej, niż wiedza, jaką miał początkowo Józef. Poniższy werset ukazuje nam Bożą opiekę nad Józefem, zanim ten cokolwiek wiedział o planach Boga na przyszłość.

Rodzaju 39:(20) Następnie pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich. I tam był w więzieniu. (21) Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia.

Jest oczywiste, że wielu z nas jest pod szczególną opieką Boga. Jesteśmy Bożym Ludem i Bóg nas miłuje oraz wielu z nas obdarzy On życiem wiecznym. Niektórzy nawet będą żyli wiecznie w niebie, jak Henoch, Ezdrasz czy Eliasz.

Nie znamy przyczyn, dlaczego Bóg w pewnych przypadkach nam nie pomagał, lub... że nam pomagał, ale my tego w ogóle nie zauważyliśmy czy widząc działanie, którego nie rozumieliśmy.

Często Bóg pozwala, abyśmy cierpieli. Jest to lekcja wychowawcza dla nas i wielu z nas dopiero podczas cierpień zaczyna doceniać Boga i Jego Przykazania.

Ktoś może zapytać o Katyń czy inne miejsca zbrodni, w których zginęli chrześcijanie. Zadajmy sobie pewne pytania.

Czy ci ludzie żyliby do dzisiejszych czasów? Czy poumierali by w starości, szybko i bez bólu? Wielu rozstrzelanych zmarło szybko i bezboleśnie. Większość z nich była... bałwochwalcami i nie zasługiwali oni zbytnio na pomoc Boga. Śmierć w Katyniu czy też na Wołyniu nie była z wyroku Boga. To jeszcze nie był sąd Boży!

Zróbmy rachunek sumienia. Ile razy poważnie zgrzeszyliśmy wobec Boga i to w ohydny sposób?

Obecnie wielu z nas nie grzeszy tak drastycznie, wiedząc kim jesteśmy i co na nas oczekuje, a zwłaszcza wielu z nas marzy, aby pójść za życia do nieba.

Ta wiedza wielu z nas motywuje do życia całkowicie zgodnego z Prawem Bożym.

Jednak część z nas o tym wcześniej nawet nie myślała. Ale wielu zostało znacznie wcześniej wybranych przez Boga. Nie wszyscy w prawy sposób postępują i wielu pozornie uczciwych chrześcijan popełnia nadal przestępstwa Prawa Bożego.

Nie zapominajmy, że śmierć jest bardziej powszechna niż narodziny. Potwierdzają to... aborcje!

Temat jest więc bardzo delikatny dla wielu z nas.  Zbyt małą mamy wiedzę, aby oceniać innych, ponieważ nasze osądzanie innych jest zabronione przez Boga, ponieważ nie byłoby to zbyt sprawiedliwe.

Bóg już rozpoczął swoje działania na ziemi

Rozdział 6 Objawienia mówi nam wyraźnie, że obecne wydarzenia dziejące się na ziemi nie dzieją się przypadkowo, ale dzieją się one z powodu przekazania pewnym istotom; ludzkim lub anielskim niezwykłej Bożej mocy.

Objawienie nazywa to akcjami siedmiu pieczęci, które zdjął Baranek, czyli Syn Boży. To także świadczy o tym, że owe wydarzenia nie są przypadkowe, ale zostały one zaplanowane w niebie a owe osoby posiadały specjalne moce, aby móc wykonywać owe polecenia. Zwróćmy uwagę na to, że owi wykonawcy wyroków Boga otrzymali Bożą aprobatę na wykonywanie tych zadań!

Objawienie 6:(3) A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź! (4) I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz.

To zaczyna się dziać na Ukrainie i będzie się nadal rozwijać wielu częściach ziemi. To wszystko jest dopiero skromnym początkiem tego, co się wkrótce będzie działo na ziemi. Istnieje spore zagrożenie z krajów arabskich dla obecnego Izraela i zaczyna to wszystko wyglądać bardzo groźnie.

Poniżej mamy kolejny przykład wielkich problemów, które zostały spowodowane z rozkazu Boga.

Objawienie 6:(5) A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. (6) I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj. (7) A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Patrz! (8) I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a hades szedł za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.

Werset 6-ty mówi nam o głodzie na świecie a werset 8 mówi nam wyraźnie, że osoba siedząca na siwym koniu otrzymała władzę nad czwartą częścią ziemi. Bóg ludzi odpowiedzialnych za owe problemy nie będzie sądził, ponieważ oni już są osądzeni za swoje dotychczasowe zbrodnie. Ilość pozabijanych będzie ogromna!

Ale ostrzeżenia Boga są stale całkowicie ignorowane. Widzimy wyraźnie że zapowiedziane działania z polecenia samego Boga, spowodują śmierć mnóstwa ludzi.

Wielu chrześcijan będzie pytać; czy Bóg nie ma litości? Przecież On zbawi wszystkich? Tak uczą fałszywe religie! One zawsze kłamały i nadal kłamią, błogosławiąc.. wojny!

Czy ludzie mają litość nad Bogiem oraz Synem? Bogiem większość świata pogardza i Isusa śmierć za nasze grzechy nie ma dla większości żadnego znaczenia. Religie nie nauczają słów Boga i Syna ale oszukują nas kłamstwami Pawła, Marka i Łukasza.

Bóg  nie obiecywał zbawienia ludziom, którzy gardzą Bogiem oraz Jego Prawem.

Istnieje na ziemi olbrzymia ilość pseudo ludzi czy też nasienia węża, które nie posiada ludzkich dusz oraz sumień. Oni nie mają prawa do życia i nigdy tego prawa nie mieli.  Są to istoty, które spłodził szatan oraz upadli aniołowie łamiąc Prawo Boga oraz Jego bezpośredni zakaz płodzenia potomstwa z kobiet ludzkich.

Tak się także działo przed potopem i Bóg powtórzył swój zakaz płodzenia hybryd ludzkich, które nie posiadają dusz ludzkich i sumień. Owe hybrydy uwielbiają śmierć, przelew krwi, tortury oraz wszelkie wojny. Ponadto to oni są najczęściej pedofilami i to właśnie oni z pasją nienawidzą Słowian z zawiści o... nasze zbawienie.

Wielu Ukraińców ukazało ową bezprzyczynową nienawiść mordując wielu Polaków.

W czasach obecnych nasienie węża nadal rządzi całym światem powodując olbrzymie straty życia ludzkiego z powodu szczepień przeciwko chorobie Covid-19, której nikt jeszcze nam nie udowodnił, że ona w ogóle istnieje.

Wyglądało na to, że cały świat zwariował, ponieważ wszystkie media stały wyraźnie za tym ohydnym kłamstwem. Dopiero głębsze zbadanie Biblii ukazało nam pewne detale, które dały nam zrozumienie tego, co się obecnie dzieje.

Jest to widoczne u polityków, którzy szaleńczo zmuszają nas, jakby oni byli obłąkani i masowo zmuszali nas do wysoce niebezpiecznych i często śmiertelnych szczepień. W ten sposób wrogowie Boga i Jego Ludu dążą do wywołania III Wojny Światowej.

Jak sami widzimy według proroctw biblijnych, to ich szaleństwo spowoduje  w niedalekiej przyszłości realizację planu Bożego. Większość satanistów zdaje sobie z tego sprawę i świadomość tego to dodaje paliwa do ich szaleństw. Oni doskonale wiedzą, że będą wkrótce musieli się z życiem pożegnać.

Oni także wiedzą, że po śmierci wielu z nich pójdzie na tortury za swoje zbrodnie.

Ale w tym wszystkim istnieje wspaniała Boża obietnica, którą powinniśmy brać pod rozwagę.

Narodowi Wybranemu większa krzywda już nie grozi!

Zdajmy sobie sprawę z tego, że na ziemi pozostanie niewielka liczba ludzi, którzy wraz z Narodem Wybranym także miłują Boga. Będzie ich kilka milionów, ale... nie będzie ich kilku miliardów!

Jedynie ludzie miłujący Boga oraz miłujący Boże Prawo i Bogu posłuszni będą żyli po sądzie Boga na ziemi a niektórzy udadzą się bez skosztowania śmierci do wiecznego życia w niebie.

Niektóre wydarzenia nas nieco przytłoczą, aczkolwiek będziemy bezpieczni. Celowo jesteśmy w ten sposób próbowani. Dokładne wyjaśnienie mamy w poniższym cytacie.

II Ezdrasza (7):(13) Bo wejścia do większego świata są szerokie i bezpieczne i naprawdę wydają owoc nieśmiertelności. (14) Dlatego jeżeli żyjący nie przeżyją trudnych i próżnych doświadczeń, nigdy nie otrzymają rzeczy, które są dla nich przygotowane. (15) Więc dlaczego jesteś zaniepokojony widząc, że musisz zginąć? Dlaczego jesteś poruszony widząc, że jesteś śmiertelnym? (16) I dlaczego nie rozważasz w swym umyśle tego, co ma nadejść, zamiast tego, co teraz się dzieje?

Niezwykle ważne wyjaśnienie Boga powodów Jego prób nad nami. Musimy zdać przed Bogiem egzamin z naszego posłuszeństwa wobec Boga oraz Jego Prawa! Istnieją miliony chrześcijan, ale oni rzadko przestrzegają Boże Przykazania.

W niedalekiej przyszłości nastąpi zapowiedziane od dawna ukazanie się Boga i Isusa. Nastąpi także z polecenia Boga świadectwo dla całego świata dwóch świadków Boga, którzy ukażą całemu światu wszystkie brudy i przestępstwa upadłych aniołów oraz samego szatana. Za owo ujawnianie dwaj świadkowie zostaną publicznie zabici, ale po 3.5 dnia oni zmartwychwstaną.

Jeżeli po takim sądzie nad światem grzesznicy nie zmienią swego postępowania i będą nadal nieposłuszni, będą musieli umrzeć.

Podobnie jest z Narodem Wybranym, w którym jest nadal wielu bałwochwalców. Aktywni w dalszym ciągu bałwochwalcy zostaną usunięci podczas sądu Boga na pustyni i do Ziemi Obiecanej oni nie wejdą.

Jedynie ludzie posłuszni 10 Przykazaniom będą żyli w Królestwie Bożym!

Dlaczego Bóg stosuje taką taktykę?

Gdyby Bóg nie przyśpieszył tych działań, kto wie, ile lat mogłoby jeszcze przeminąć pod władzą szatana. Dlatego widząc zupełnie oszalałych polityków widzimy rezultaty działania aniołów z polecenia Boga. Większość ziemskich zbrodniarzy już ma wyrok wydany za ich dotychczasowe OLBRZYMIE zbrodnie, jak; pedofilia, kradzieże, morderstwa, handel ludźmi i dziećmi, wojny i morderstwa oraz inne ohydne działania przeciwko ludzkości.

Bóg to czyni dla nas, aby nas z ich mocy wybawić i wprowadzić na całą ziemię Królestwo Boże, w którym będą żyli wyłącznie ludzie stworzeni przez Boga, którzy Jego rzeczywiście miłują oraz są posłuszni wobec Bożego Prawa.

Co jest bardzo nie logiczne i niemądre, wielu chrześcijan nie ma najmniejszego problemu z posłuszeństwem wobec władz, policji, swoich przełożonych na wysokich stanowiskach pracy w korporacjach czy w innych organizacjach. A ci ludzie w tych organizacjach nie zapewnią tobie zbawienia i życia wiecznego.

Dla niektórych jest łatwiej służyć satanistom niż być posłusznym Bogu. Tymczasem warunkiem życia wiecznego jest posłuszeństwo wobec Boga i Jego Prawa oraz Syna!

Prawo Boże gwarantuje nam cudowne życie bez oczywistych dramatów, z jakimi wielu ludzi obecnie się nadal boryka. Większość z nas tego nie rozumie z powodu masowej indoktrynacji satanistów rządzących całym światem, których głównym celem jest... legalizacja pedofilii dla ich ohydnych uciech.

Czy chciałbyś się uczyć ich zasad życia i dałbyś im swoje dzieci w opiekę?

Chcąc żyć wiecznie, zaufaj Bogu i żyj w pełnym posłuszeństwie Jego Prawa!