Boży wyrok nad USA!

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Obserwujemy od niedawna dramatyczny upadek USA, który już jest całkowicie widoczny i oczywisty dla całego świata, ale niewielu wie, że jest on uczyniony przez rozkazy Boga. Bardzo wyraźnie wskazuje na to cały 18 rozdział księgi Objawienia.

Objawienie 18:(2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

Zwróćmy uwagę na to, że USA jeszcze nie upadły całkowicie i Lud Boży, głównie Polacy mieszkają nadal bezpiecznie w USA. Sytuacja w USA już jest raczej drastyczna, ale upadku jako takiego jeszcze w USA nie było - jest on bliski - ale to jeszcze nie jest końcem Stanów Zjednoczonych.

Następny cios na USA będzie straszliwy i dramatyczny. Biblia zapowiada najpierw wyjście Ludu Bożego z USA, które jest przeznaczone na wielkie plagi oraz na całkowite zniszczenie.

Objawienie 18:(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.

Mamy poważne ostrzeżenie głównie dla Polaków, aby opuścić USA, ponieważ Bóg zastosuje wielkie plagi na USA z powodu wielu jego zbrodni. Zwróćmy uwagę na to, że głos ostrzegający Lud Boży to głos z Nieba. To oznacza, że sąd nad USA jest już wydany wiele lat temu a nadszedł czas na odejście wybranych przez Boga ludzi z USA!

Objawienie 18:(6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. (7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. (8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.

Powyżej mamy wyjaśnienie dalszej odpłaty dla USA z powodu masowych grzechów oraz wszelkich zbrodni, które są opisane we wcześniej podanym linku.  Co jest bardzo interesujące, upadek USA ma dwie części. Upadek państwa jako państwa najgroźniejszego na całej Ziemi. Po tym upadku, (który trwa w chwili obecnej), nastąpi wyjście z USA Ludu Bożego, który zostanie zabrany statkami!

Tuż przed wyjściem Polaków z USA, będą oni powiadomieni o planie Boga i będą oni zabrani okrętami. Dopiero potem nastąpi ostateczny cios na przeklęty przez Boga Wielki Babilon. Dlatego Biblia nazywa USA Babilonem Wielkim, ponieważ podąża on śladami pierwszego Babilonu, ale jest on znacznie gorszy i grzeszny, niż był poprzedni Babilon. Stąd nowa nazwa biblijna  - Babilon Wielki.

Babilon Wielki spłonie w ogniu!

Objawienie 18:(9) I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. (10) Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. (11) I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru, (12) Towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i z marmuru, (13)I cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego.(14)I owoce, których pożądała dusza twoja przepadły dla ciebie, i wszystko, co się lśni i błyszczy, zginęło dla ciebie, i nigdy już ich nie będzie.

Według tego tekstu jest oczywiste, że jest to działanie Boga oraz Jego aniołów, którzy wykonują Boży wyrok na USA. Wszystkie drogie i kosztowne rzeczy zostaną całkowicie zniszczone z powodu uczestniczenia ich w zbrodniach. Bóg nie pozwoli na ich wzięcie a najcenniejsze i najdroższe rzeczy zostaną całkowicie zniszczone. Wszelkie dobra znikną na zawsze i nigdy się ich w USA już nie znajdzie.

Objawienie 18:(15 Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając (16 Tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły; (17 W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala, (18 I widząc dym pożar u jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? (19 I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało!

Wersety pokazują nam, w niezwykle szybkim czasie całe USA zostaną doszczętnie zniszczone a nawet spalone i nawet ślad po nich nie pozostanie. Wszystko to będzie uczynione według rozkazu samego Boga. Obecna sytuacja USA jest jego upadkiem z pozycji  najmocniejszego państwa w dziejach świata.

Po całkowitym upadku stanowczy wyrok Boga spowoduje straszliwe i doszczętne zniszczenia USA i zdecydowanej większości jego mieszkańców.

Objawienie 18:(20) Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. (21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie. (22) I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna;

Końcówka tego rozdziału jest niesłychanie dramatyczna z według wypowiedzianego przez Boga oskarżenia oraz sądu za popełnione zbrodnie!

Objawienie 18:(23) I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. (24) W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.

Tutaj mamy wyjątkowo mocne oświadczenie, zgodne z faktami. USA było oczywistą stolicą całego świata, mając pod sobą zdecydowaną większość państw oraz ludów. Najciekawsze jest niezwykłe określenie... "gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody". To nie jest przesada, ponieważ szatan rządzi nadal USA i jego najohydniejsze zbrodniczy zbrodniarze to sataniści i czarownicy.

To oni doprowadzili do zmian płci oraz wszelkich możliwych zbrodni, nie tylko wobec państw kontrolowanych przez USA. Był okres czasu, kiedy USA wydawały rozkazy i współpracowały z Rosją oraz z Chinami. Bóg także oskarża USA o śmierć proroków i świętych pomordowanych na całej Ziemi.

Niekoniecznie USA pomordowało ich na swojej ziemi, ale według tego cytatu możemy mieć pewność, że wielu ludzi Bożych było wymordowanych z powodu wyroków idących z USA! Jeżeli Bóg podaje nam w ten sposób ich winę, możemy mieć pewność, że wiele mordów, m.in w Polsce odbyło się po obalenia rządu pro sowieckiego w Rosji, z rozkazów oraz z pomocą USA.

Sowieci także byli pod kontrolą USA. Teraz Rosja, która oderwała się od czarów bolszewików i nie jest już przyjacielem USA ale jest ona jego zawziętym wrogiem.Wszystkie oskarżenia już są znane wielu uważnym obserwatorom, a w niedalekiej przyszłości dowiemy się więcej i zobaczymy całkowite zniszczenie USA przez siły Boże.

 Podsumowanie

Jak sami widzimy na własne oczy oraz z mas mediów (raczej zachodnich), to proroctwo  jest niezwykle dokładne i jest ono realizowane w doskonałym tempie. USA systematycznie upadają pod względem gospodarczym oraz upadła już także drastycznie armia USA, która nie posiada już nawet amunicji.

Bezrobocie w USA jest olbrzymie i mnóstwo ludzi potraciło wszelkie pieniądze, często domy i jakiekolwiek szanse na pracę. Sytuacja robi się w coraz szybszym tempie bardziej dramatyczna. A to powoduje masowe napady, morderstwa, kradzieże i wiele innych przestępstw, które stale wzrastają.

W dniu 22 Sierpnia zostanie podpisany oficjalnie dokument BRICS, który scementuje wszystkich jego członków i dotrze do niego wiele nowych państw, które już są uwolnione od grabieży rządu USA. Nie wszyscy są już wolni, ale to jest jedynie kwestia krótkiego czasu. To całkowicie zanurzy USA w bagnie bez gotówkowym i będzie najprawdopodobniej gwoździem do trumny. Nikt USA nigdy nie pomoże.

To wszystko oznacza, że mamy niezmiernie bliski czas wzięcia wybranych Polaków i Słowian do Nieba. Krótko po tym wzięciu ukaże się światu znak Syna Bożego oraz nastąpi całkowity już upadek USA. Rozpoczną się jego ostanie dni oraz śmierć wszystkich mieszkańców USA.

Będzie to nieodwracalny finał wyroku Boga nad zbrodniczym  Babilonem Wielkim.

Widzimy więc początek końca USA, które już się rozpoczęło i jest w ostatniej fazie upadku gospodarczego. To jest pierwsza część kary Bożej. W tym okresie czasu możemy spodziewać się wzięcia wybranych do Nieba. Będzie to pierwsza na Ziemi akcja samego Isusa po Jego zmartwychwstaniu i wzięciu do Nieba.

Wzięcie wybranych do Nieba to wydarzenie, które może dosłownie w każdej chwili się wydarzyć. Wzięci do Nieba to nie tylko Polacy i Słowianie z Polski, ale także osoby z innych państw, także z USA! W szczególności jest to ważne, ponieważ jest to sąd Boży nad USA, w którym zginą niemal wszyscy ludzie, którzy nie oddają Bogu chwały i czci.

Wydarzy się to już po wyjściu z USA wybranych Polaków i Słowian.

Dopiero po wyjściu Bóg spowoduje straszliwy kataklizm i zniszczenie USA wraz z mieszkańcami. Zniszczone doszczętnie USA straci wszystkich niemal mieszkańców z powodu ich masowych grzechów; pedofilii, kradzieży, mordów, złodziejstwa, cudzołóstwa, masowego przerywania ciąży, seksu z dziećmi oraz ich mordów, a także wielu, wielu innych grzechów.

USA czyli biblijny Babilon Wielki będzie całkowicie zniszczony jako państwo, wszelkie zabudowania oraz wszyscy zbrodniczy ludzie popierający USA system oraz pogardzający Bogiem będą przez Boga całkowicie zniszczeni.

Zniszczone USA będzie leżało w gruzach aż do końca 1000 lat. Dopiero wtedy obecna Ziemia zostanie usunięta, a po niej nadejdzie Nowa Ziemia, podobna do tej, jaka istniała przed potopem. Miejsce po Babilonie Wielkim nigdy nie będzie już zamieszkane po jego zniszczeniu.

Chwała naszemu Bogu Wszechmogącemu!