Nasze wyzwolenie jest bliskie

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

 

Najpierw dokładnie przeczytajmy powyższy cytat z II Ezdrasza. Kiedy wstawiłem tę księgę do Biblii Mesjańskiej, nie zdawałem sobie sprawy o jej szczególnej ważności. Ona posiada wiele proroctw i informacji, których nigdzie indziej nie znajdziemy, a one dokładnie uzupełniają całą Biblię!

 Wzięcie do Nieba jest dokładnie omówione w dwóch innych artykułach. 1 oraz 2.

Temat jest bardzo ważny i jest on w Biblii także bardzo dobrze ukryty. Są ku temu bardzo ważne powody. Bóg traktuje to w taki właśnie sposób i przez wiele lat niemal nikt nie próbował nawet wyjaśnić ewentualnego wzięcia wybranych przez Boga ludzi do Nieba, mężczyzn i kobiet.

Cel publicznego wzięcia ludzi do Nieba

Wzięcie do Nieba będzie pierwszym aktem działalności  Boga i Syna Isusa na Ziemi. Najprawdopodobniej będzie to konieczne z powodu coraz większego zagrożenia dla kandydatów na wzięcie do Nieba oraz zagrożenia dla reszty Ludu Bożego, czyli wielką ich ilość.

Plan Boży ochrony wybranych przez Boga sugeruje nam wyraźnie, że Bóg w ten sposób będzie chronił swoich ludzi przez zabranie ich do Nieba oraz także zaprowadzi na pustynię wielką część rzeczywistych Słowian i Polaków w celu sądu na nimi czyli dla oczyszczenia ich z grzechów.

Wzięcie wybranych do Nieba jest niezwykle ważnym proroctwem, które jest dobrze udokumentowane w Biblii. Jednak najwięcej detalicznych informacji mamy w II Księdze Ezdrasza. Biblia Mesjańska jest jedyną Biblią w języku polskim, w której księgę II Ezdrasza można czytać.

Wzięcie ludzi do Nieba jest niezwykle ważne!

Będzie to niespodziewany przez świat akt zabrania wybranych ludzi do Nieba. Proroctwo o nim jest precyzyjne, ponieważ musimy mieć na uwadze nawet GODZINY. Będzie to pierwszy olbrzymi cud, który będzie widziany nagle przez cały świat i najprawdopodobniej będzie on filmowany!

Proroctwa wyraźnie nam mówią, że większość świata zobaczy to na własne oczy. Będzie to pierwszy i publiczny pokaz Boga i Jego Mocy, skierowany dla obecnego szatańskiego świata. Oprócz Boga także Syn Boży, Isus Mesjasz będzie działał nad tym, będąc także widzialny przez cały świat.

Ten Boży plan będzie pierwszym oficjalnym działaniem Boga i Isusa na Ziemi od kilkuset lat!

To także będzie swoistym przygotowaniem do przedstawienia się współczesnemu światu samego Boga i Isusa. To wszystko spowoduje wielką wiarę masy ludzi na Ziemi, tak w Boga, jak i w Syna Bożego. Wszyscy uwierzą w Boga i Syna, ale nie wszyscy będą Boga szanować i wielbić i być Bogu posłusznymi.

Jedynie mała część tego szatańskiego świata podporządkuje się Bogu!

Najciekawsza będzie reakcja wszystkich religii świata, czyli Islamu oraz innymi poza biblijnymi religiami, istniejącymi w czasach dzisiejszych. Wszystkie religie chrześcijaństwa z powodu braku tej wiedzy okażą się całkowicie fałszywymi i przestaną istnieć. Będzie to rezultat wzięcia do Nieba wybranych przez Boga.

Niemal nikt na świecie nie zna tego proroctwa. W Biblii mamy jednak oświadczenie o wzięciu grupy ludzi do Nieba, ale najwięcej detali mamy w II Ks. Ezdrasza. Detale prorocze tego bliskiego już Bożego spektaklu są najwyraźniej omawiane po raz pierwszy i tylko w tym portalu.

Linki do dwóch artykułów omawiających dowody biblijne. Bądźmy gotowi...oraz Wzięcie do Nieba.

Wzięcie do Nieba będzie miało niezwykle ważne znaczenie dla całego świata.

Musimy także zdać sobie sprawę z tego, że Bóg celowo ukrył te rzeczy przed światem, ale jest także oczywiste, że nie wszystkie księgi biblijne są nam znane. Klasycznym przykładem są dwie księgi Henocha oraz II księga Ezdrasza, które zostały z Biblii usunięte, a wzięcie do Nieba jest jedną z kilku przyczyn!

Bóg pozwolił szatanowi na ukrycie kilku ksiąg Biblii oraz umieszczenie czterech Żydów i ich 'dzieł' do Biblii, jak księga Estery, listy 'apostoła' Pawła, 'ewangelisty' Łukasza i 'ewangelisty' Marka. Mamy jednak w Biblii Mesjańskiej wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Reszta słowa Bożego, która jest nadal ukryta przed nami, będzie nam także ujawniona przez Boga i Isusa Króla.

Większość ludzi na Ziemi nie zdaje sobie sprawy z tego, że Biblia nazywa Żydów nasieniem węża i plemieniem żmijowych. Według Biblii Żydzi oczywiście nie są Narodem Wybranym i nigdy nim nie byli. Isus to wyraźnie potwierdził w całym 23 rozdziale Mateusza.

Mateusza 23:(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

Wyrok Isusa dotyczy także trzech Żydów; Pawła, Łukasza i Marka. Estera była fikcją!

W momencie wzięcia wybranych do Nieba nastąpi wielki przełom wiedzy o Bogu i Isusie pośród wielu chrześcijan oraz zwiększy się także... nienawiść satanistów. Będą rozwścieczeni wzięciem wybranych do Nieba oraz bezpiecznym wyprowadzaniem Ludu Bożego na znaną całemu światu pustynię.

Wzięcie wybranych przez Boga do Nieba rozpocznie sąd Boga nad światem!

Zebranie ludu Bożego na pustyni

Kolejnym i szybkim posunięciem Boga i Isusa będzie publiczne zgromadzenie Słowian, głównie Polaków do wymarszu na pustynię, które otworzy szeroko oczy dla wielu i rozwścieczy satanistów. Próby powstrzymania tego wymarszu zostaną udaremnione przez Boga i Syna. Oprócz tego jeszcze ujawni się coś olbrzymiego.

Cały świat dowie się, że współcześni Żydzi w Izraelu są i zawsze byli kłamcami oraz wrogami Boga Najwyższego. Oni w morderczy sposób wymordowali tysiące Palestyńczyków, aby ukraść Bogu Jego Ziemię Obiecaną rzeczywistemu Izraelowi, czyli głównie Polakom.

Nie jest pewne, czy Żydzi w tym czasie będą jeszcze na terenie Izraela.

Cały świat żydowski dostanie szału z wściekłości ponieważ ktoś inny zostanie wzięty do Nieba. Ale jest ich olbrzymia ilość i oni będą próbowali atakować Isusa Króla. To doprowadzi do zmiany rządów na nowych 10 króli oraz rządy Bestii, także z pozwolenia Boga, która będzie musiała prosić Boga o zgodę na każde jej działanie.

Ostatni rząd świata będzie pod kontrolą Boga. Będzie to rząd Bestii i będzie trwał 3.5 roku. Pod koniec tych rządów Bestia upadłych aniołów zostanie pozbawiona władzy i będzie uwięziona wraz z szatanem gdzieś pod jednym z oceanów. Pamiętajmy o jednym niezwykle ważnym szczególe.

Słowianie i reszta rasy białej to niemal rodzina i większość z nas ma szanse na życie, a nawet na wieczne. Oto rzeczywista przyczyna nienawiści szatana i jego sług do Słowian oraz całej rasy białej, która pomimo przeszkód szatana jest nadal głównym trzonem światowej cywilizacji.

Dlatego szatański świat coraz ostrzej atakuje rasę białą i ją fizycznie i celowo niszczy poprzez wprowadzanie ich na koszt białego państwa.

Pewna część innych ras to także wielbiciele i poddani Bogu bogobojni ludzie. Zostaną oni także uznani i przyjęci przez Boga. Także pośród ludzi w Afryce pewna ich część to także Lud Boży i razem z rasą białą oni także będą wielbili Boga i będą częścią Bożego Ludu.

Szatańskie rządy dwoją się i troją, aby nas całkowicie zniszczyć!

Szatańskie rządy szaleją z wściekłości, dążąc do utrzymania obecnych rządów, które do tej pory realizują szatańskie plany. Nie tylko rządy są winne rozpadu naszej cywilizacji, ale szatańskie plany, które obecnie upadają wraz z szatańskim nasieniem węża. Słudzy szatana często go porzucają.

Nie zawsze się o tym słyszy, ale obserwując politykę światową wyraźnie widać, że szatańskie plany masowo upadają i to drastycznie z powodu oszustwa Covid-19, który już publicznie jest uważany za największą zbrodnię na Ziemi, winny śmierci co najmniej 400 milionów ludzi.

Z tego powodu szykuje się już bardzo aktywna siła anty szatańska i anty żydowska, aby pozbawić władzy Żydów, którzy do tej pory wykonywali posłusznie wszystkie rozkazy szatańskie a ich lekarze z radością szczepili oraz osobiście mordowali i nadal mordują całkowicie niewinnych ludzi.

Coraz większa liczba ludzi już jest tych zbrodni w pełni świadoma i zanosi się w niedługim czasie na szybki i drastyczny upadek władzy szatana, który nastąpi po wyprowadzeniu Słowian na pustynię na sąd Boży.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie. [BM]

Poniżej ważny fragment Objawienia.

Objawienie 13:(2) A Bestia, którą widziałem, była podobna do pantery, a nogi jej jak u niedźwiedzia, a paszcza jej jak paszcza lwa. I przekazał jej smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jej była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jej była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za ową Bestią. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał Bestii moc, a także Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż może z nią walczyć?

Zwróćmy uwagę na czas oddania władzy szatana dla Bestii. Jest niezwykle ważne, że szatan odda niemal wszystko, co posiada tej Bestii, jak siłę, tron oraz moc. Odbędzie się to po ukazaniu się Bestii, która wcześniej się nie ujawniała i mocy nie posiadała, będąc kontrolowaną przez Watykan!

Zwróćmy jeszcze raz uwagę na wyjątkową głupotę mieszkańców Ziemi, którzy wielbili szatana, który przegrał wszystko, z życiem włącznie w walce przeciwko Bogu, ale świat nasienia węża nadal będzie wielbił nie tylko zdegradowanego szatana ale równie nikczemną Bestię z mocą szatana.

Rządy szatana nigdy nie spowodowały absolutnie żadnych pozytywnych rezultatów, poza masowymi zbrodniami mnóstwa wojen, rzezi, głodów, mordów, pedofilii, rządów nasienia węża i stałej presji na ludziach miłujących Boga i Syna.

Dlatego szatan, bestia i nasienie węża zginie z wyroku Boga Wszechmogącego!

Dopiero działania Boga i Isusa spowodują olbrzymie zmiany w całym szatańskim światowym świecie, ponieważ właśnie w taki sposób dojdzie do sądu Bożego nad całą Ziemią i przekazaniu władzy nad światem Isusowi Mesjaszowi, naszemu Królowi.

Dlatego ponawiam zachętę, abyśmy byli już przygotowani na wszystko, ponieważ działanie Boga i Isusa spowoduje wzięcie części ludzi do Nieba i może się to wydarzyć w bardzo bliskim czasie. Biblia nie podaje nam więcej detali, ale z powodu bezpieczeństwa musimy uważnie czuwać.

Najprawdopodobniej sataniści wiedzą o tym bardzo wiele i z tych przyczyn niemal wszystkie media próbują wprowadzać nas w błąd! Jesteśmy ciągle i systematycznie okłamywani, abyśmy w żaden sposób nie zorientowali się, do czego to wszystko nas prowadzi.

Bóg najwyraźniej blokuje naszym wrogom jakiekolwiek informacje o wzięciu do Nieba.

Z tych przyczyn mamy kilka dowodów w dwóch ostatnich artykułach, że plan Boży wzięcia nas do Nieba jest już bardzo bliski i jesteśmy w taki właśnie sposób ostrzegani, abyśmy o tym pamiętali każdego dnia i nocy (jeżeli się obudzimy) i abyśmy byli przygotowani na wzięcie do Nieba.

Ostatnie działania Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie pokazują nam wyraźnie, że są to wszystko oszustwa z obu stron; ze strony Rosji i ze strony Polski oraz USA. Nie chodzi o Ukrainę, ale właśnie Polska jest w najgorszej pozycji i nasza sytuacja już stała się tragiczna i będzie się ona nasilać.

Jest to otwarty atak szatana na Niewiastę, która... porodziła chłopczyka.

Cała strategia szatańskich władz polega na tym, aby naród polski wciągnąć w wojnę i w ten sposób wyrządzić ból samemu Bogu. Ucisk na Polakach ze strony szatana jest właśnie opisany w Objawieniu, zacytowanym wcześniej. 

Wojna z Ukrainą najwyraźniej ma cel znacznie większy a Ukraina jest jedynie orężem przeciwko Polakom, co do którego nie mamy już żadnych wątpliwości. Ukraińcy są znacznie lepiej traktowani w Polsce niż traktowani są Polacy.

W Polsce jest co najmniej 15.5 miliona Ukraińców, jeżeli wliczymy w to pierwszych Ukraińców, którzy zostali umieszczeni tuż po II WŚ na zachodnich częściach Polski. Sytuacja Polski jest niezwykle niebezpieczna w związku z okupacją najbardziej morderczego państwa w dziejach świata, czyli Babilonu Wielkiego - USA!

Sprawdź także starsze artykuły: Babilon Wielki II i Babilon Wielki III