Amen część II

Próba ujawnienie tożsamości faraona, który utonął w Morzu Czerwonym.

Ostatnie uaktualnienie: 24 Listopada 2012.


Wrogowie Boga i Prawdy atakują nieustannie z jeszcze większym wigorem niż kiedykolwiek przedtem. Zarzuca się mnie, że to ja atakuję Boga oraz Biblię.

Głównym problemem są moje detaliczne wyjaśnienia wątpliwości odnośnie 13-tego 'apostoła' Pawła, dla którego nie widzę miejsca pośród pisarzy biblijnych. Omówiłem to bardzo dokładnie w 6-cio częściowym artykule na witrynie zbawienie.com.

W chwili obecnej wyrzucono mnie z największego forum chrześcijańskiego za ujawnianie machinacji oczywistych wrogów Isusa, Boga Ojca i Biblii. Głównym powodem było i jest nadal ujawnianie wielu ostrych ataków wrogów Boga na Biblię na przestrzeni wielu wieków. Niestety owe ataki nie skończyły się ale się nasilają. Pewne zmiany w Biblii świadczą wymownie o pewnym sukcesie owych ataków. Ja ze swojej strony staram się wraz z innymi poszukiwaczami Prawdy biblijnej ujawniać owe zmiany i otwarte fałszerstwa. Moim zdaniem wrogami Boga są ci, którzy dodają teksty do Biblii bez Bożej autoryzacji. Ja, wraz z innymi poszukiwaczami Prawdy staram się owe fałszywe dodatki indentyfikować. To doprowadza wrogów Boga i Biblii do białej gorączki.

Wróćmy więc do faktów.

Ujawniłem ostatnio wiele interesujących szczegółów owych zmian. Okazało się, że imię Boga to nie Jehowa czy Jahwe, ale rezultat owych ataków - dokładniej - masoretów żydowskich. Innym atakiem było imię naszego zbawiciela. Ci sami ludzie zmienili greckie imię Isus na Jezus czyniąc z niego bożka galijskiego.

To spowodowało oczywiście zupełny brak zaufania do tzw. żydowskich ekspertów biblijnych. Zwłaszcza, że nawet dzisiaj nie są oni w stanie rozpoznać Mesjasza, który był zapowiadany tyle lat wcześniej.

Okazało się także, ze język hebrajski nie istnieje i praktycznie nigdy nie istniał. Obecny tzw. hebrajski to w rzeczywistości dialekt judeo-aramejski, który nie ma nic w wspólnego z oryginalnym językiem paleo-hebrajskim, którym posługiwał się Mojżesz.

Ostatnio na wokandę poszukiwania prawdy dostało się aramejskie słowo - amen, które jest także umieszczono w naszych Bibliach. Wiadome jest, że dodano nam hosanna oraz allelu-yah - wyrażenia nie mające niczego wspólnego z językiem greckim.

Odkryłem ponownie niezwykłe dowody na to, że oryginalny język, starożytny paleo-hebrajski - używany podczas wyjścia z Egiptu był w zasadzie dialektem greckim, z którego rozwinął się z czasem grecki w Mykenach oraz greczyzna koine, która z kolei stała się nowoczesnym językiem greckim.

Jest więc oczywiste, ze w Biblii praktycznie nie używano języka hebrajskiego, jak to nam się próbuje dzisiaj wmawiać i nawoływać do studiowania tego języka oraz zwyczajów żydowskich. Niech nas Bóg broni przed czymś takim!

Nie zwalczam Biblii ale ją oczyszczam  i uwypuklam czyste słowa Autora wielu tekstów biblijnych, usuwając skażenia żydowskie czy egipskie jej wrogów - sługusów szatana.

Nazwy ksiąg biblijnych ST są nazwami greckimi

Poniżej dowody.

W polskiej Wikipedii... hhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Rodzaju

Księga Rodzaju [Rdz], Pierwsza Księga Mojżeszowa [1 Mojż] (hebr. בראשית Bereszit (od pierwszych słów Na początku), gr. Γένεσις Genesis) – pierwsza księga Biblii, należąca do Starego Testamentu, zaliczana do Pięcioksięgu (Tory).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Wyj%C5%9Bcia

Księga Wyjścia [Wj], Druga Księga Mojżeszowa [2 Mojż], Exodus [Ex] (hebr. שמות (Szemot) - "imiona" - od pierwszych słów księgi, gr. Εξοδος Exodos z Septuaginty) to druga księga Pisma Świętego..

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Kap%C5%82a%C5%84ska

Księga Kapłańska [Kpł], Trzecia Księga Mojżeszowa [3 Mojż], (hebr. ויקרא (Wajikra) - "zawołał" - od pierwszych słów księgi, gr. Λευιτικόν Leuitikon z Septuaginty, w nawiązaniu do Lewitów) – trzecia księga Pisma Św. (przed nią jest Księga Wyjścia) i Pięcioksięgu, a tym samym Starego Testamentu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Liczb

Księga Liczb [Lb], Czwarta Księga Mojżeszowa [4 Mojż], Numeri jest czwartą księgą Tory, a tym samym Starego Testamentu i Biblii. W języku hebrajskim przyjmuje się nazwę Bemidbar - במדבר ("na pustyni"), od pierwszych słów księgi, w innych językach (za pośrednictwem Septuaginty i Wulgaty) przyjęła się nazwa "Księga Liczb", ze względu na częste wymienianie różnych liczb.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Powt%C3%B3rzonego_Prawa

Księga Powtórzonego Prawa [Pwt], Piąta Księga Mojżeszowa [5 Mojż] zamyka Torę, jest piątą księgą Starego Testamentu i Biblii. Nazwa księgi w języku hebrajskim to Dwarim דברים, czyli "słowa", od pierwszego jej wyrazu, w grece (Septuaginta - Δευτερονόμιον) i łacinie (Wulgata) - Deuteronomium, co oznacza "powtórzone prawo".

Znaczenie tego jest oczywiste. Dlatego w Biblii posiadamy nazwy ksiąg Mojżeszowych w języku greckim, ponieważ oryginalnym językiem ST był paleo-hebrajski czyli... odmiana greki! Jest to także koronny dowód na Septuagintę LXX.

Dlaczego świat nie używa hebrajskich nazw ksiąg biblijnych? Ponieważ księgi te nie były pisane po hebrajsku i egipsko-aramejskie Amen także nie było częścią Starego I Nowego Testamentu.

Biblia - także słowo greckie, oznaczające -księgi. Jedynie Tora to żydowskie słowo! Dlatego słowa Tora praktycznie nie używamy. Mówimy powszechnie Biblia  z greki.

Kandydaci na faraona podczas Wyjścia z Egiptu

Ale wróćmy do egipskiego słowa amen, które posiada olbrzymie znaczenie - zwłaszcza w dzisiejszym czasie,

Linia czasowa Egiptu oraz dynastii królewskich jest niezwykle zagmatwana i dochodzi do różnic czasowych - nawet 300 letnich. Biblijne liczenie czasu jest znacznie dokładniejsze ale także przedstawia pewne poważne problemy.

Jeżeli uznamy świecka datę pierwszego zburzenia Jerozolimy - 586 p.n.e. to wyliczenia chronologiczne doprowadzą nas do okresu -1500-1450 p.n.e.

Okres ten dosyć precyzyjnie uzupełnia się z XVII dynastią egipską, którą zapoczątkował faraon Ahmose I. Wikipedia. Jedna z jego trzech córek uratowała właśnie Mojżesza, który był nazywany synem córki faraona.

Ahmose I jest praktycznie jedynym kandydatem na faraona z czasu narodzin Mojżesza. Jest kilka logicznych przyczyn.

Pierwsza przyczyna, to charakterystyczny kształt jego głowy, ukazany w poprzednim artykule. Drugi znak to jego imię - Ahmose. Mojżesz? Tak nazwała go córka faraona - Mojżesz to egipskie imię!

Kiedy Józef rządził jako drugi władca po faraonie w Egipcie, ówczesny faraon nie miał żadnych problemów z Hebrajczykami. Najwyraźniej nie był uprzedzony do nich i nie prowadził wojny przeciwko Bogu. Wręcz przeciwnie. Zaakceptował niezwykłe rady Józefa i w ten sposób w posłuszeństwie szanował Boga Izraela.

Jest także interesujące to, że Ahmose I zdobył oraz kontrolował Kanaan, o którym wiadomo, ze obfitował w rody olbrzymów, m.in. Anaka, z którego rodu pojawił się znacznie później Goliat!

Znając ataki szatana na Naród Wybrany oraz jego walkę przeciwko Bogu, wyłania się nam z te historii stosunkowo prosty obraz. Hybrydy upadłych aniołów - czyli olbrzymi z Kanaanu i ród XVIII dynastii Ahmose praktycznie się zjednoczyły. Celem było zniszczenie Narodu Wybranego przez Boga!

Trzeba także dodać, że Ahmose I zdobył miasto Heliopolis - czyli miasto słońca. W tym właśnie mieście rozpoczęto kult boga słońca - Amen-Ra, a którego Watykan przywiózł do Rzymu autentyczny obelisk, o którym mówi się, ze zamieszkuje go sam Amen-Ra!

Najprawdopodobniej Ahmose I był tym faraonem, który wydał rozkaz zabijania męskich potomków Izraelitów. (Wyjścia 1:9-22)

Co jest jeszcze istotne, pośród owych rodów królewskich, żeniono się z najbliższym rodzeństwem - najprawdopodobniej po to, aby zachować tzw. królewską, czyli 'szlachetną' (błękitną) krew. Wszystkie owe detale wskazują wyraźnie na Ahmose I jako faraona, który otwarcie walczył z Bogiem oraz z Jego ludem - Izraelitami. Najprawdopodobniej Ahmose I był synem jednego z upadłych aniołów lub nawet samego Lucyfera!

Jak wiemy z Biblii, Mojżesz po zabiciu Egipcjanina w obawie o swoje życie musiał  uciekać do Midianitów. Powrócił dopiero po śmierci faraona Ahmose I. Ahmes-Nefertari - żona i zarazem siostra Ahmose I przeżyła swego męża, jak również jego i swego syna – Amenhotepa I. Przez pewien okres czasu sprawowała ona władzę w imieniu swego nieletniego syna, Amenhotepa I. Jest on niezwykle interesującą postacią w historii Egiptu.

Amenhotep I

Link do Wikipedii. [PL]  Mamy tam takie wielce interesujące nas informacje. Okres jego panowania - 1525-1504 p.n.e. Zwróćmy uwagę na kształt jego czaszki! Niemal kopia ojca!

W tym linku mamy po angielsku wielce interesujący artykuł K. F. ig'a. W [EN] Według jego biblijnych obliczeń wyjście z Egiptu nastąpiło w roku 1552 p.n.e. Jego obliczenia są oparte częściowo na Biblii ale także są konfrontowane z współczesną archeologią.

W tym linku mamy informację, że według obliczeń Septuaginty [EN] rok wyjścia z Egiptu to rok 1512  p.n.e. Chodzi tutaj o wyliczenia oparte tylko i wyłącznie na Biblii. Świeckie źródła podają nam daty pomiędzy 1300 - nawet 400 p.n.e. Daty te są oparte na znaleziskach archeologicznych, które moim zdaniem są manipulowane w identyczny sposób jak archeologia teorii Ewolucji datowanie posiada KOLOSALNE błędy i różnice.

Porównując owe obliczenia możemy zaryzykować przypuszczenie, że wyjście Izraelitów z Egiptu odbyło się podczas rządów faraona Amenhotepa I.

Czasami zarzuca się mnie, że manipuluję danymi i jedynie selektywnie cytuję Wikipedię. Padają nawet oskarżenia, że stawiam ją na równi z Biblią! :-) Niewielu zauważa, że w większości przypadków Wikipedia podaje doskonale udokumentowane fakty - zwykle w przypisach z linkami włącznie.

Jedynie w przypadku kwestii Izraela nie można spodziewać się obiektywności i z tych przyczyn nazywana jest ona pogardliwie - Żydopedią.

W moich wieloletnich poszukiwaniach prawdy zorientowałem się, że Prawdy nie można ukryć. Przyczyna jest niezwykle logiczna i zarazem prosta.

Większość ludzi nie zna Biblii, nie zna wielu detali walki szatana z Bogiem i Jego ludem. Z tej przyczyny ukazują się często w szatańskich mediach informacje, które wydawały się dla tych, którzy je publikowali, że są one zgodne z prawdą i nie mogą one służyć ujawnianiu szatańskiego spisku.

Jest to rozumowanie błędne. Wiele informacji - pozornie nieistotnych - ukazuje nam rzeczywiste obrazy, które dopiero po wskazaniu zaczynają być ukrywane. Często pojawiają się bardzo interesujące informacje w małych gazetach lokalnych, które nie posiadają aż takiej ścisłej cenzury, jakie mają duże magazyny czy dzienniki. Z tych przyczyn - z powodu braku wiedzy - zwłaszcza biblijnej, cenzorzy nie orientują się, które informacje są ważne dla Prawdy, a które nie.

To jest właśnie przyczyną selektywnego wybierania owych ważnych informacji z owej zupy pełnej kłamstw. Trzeba wiedzieć czego się szuka. Oczywiście pomoc Boga także odgrywa olbrzymią rolę!

Wracając do tematu... zwróćmy uwagę na pewne interesujące szczegóły na temat Amenhotepa I.

"Amenhotep pojął za żonę swoją siostrę – Ahhotep II, z którą miał jednego syna Amenemhata, zmarłego w wieku około 2 lat. W związku z tym, że nie zostawił po sobie następcy tronu, sukcesję po nim przejęła boczna gałąź dynastii. Tron objął Totmes I, który aby uprawomocnić swą władzę, pojął za żonę siostrę Amenhotepa - Ahmes."

Sprawdźmy sprawozdanie biblijne.

Wyjścia 12:29 O północy zabił Pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne bydła. 30 I wstał faraon tej nocy, on i wszyscy dworzanie jego, i wszyscy Egipcjanie; i powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego.

Biblia mówi nam o pierworodnym synu faraona. Historia Egiptu mów nam, że Amenhotep I miał tylko jednego syna, który zmarł w wielu 2 lat. Czyli zmarł następca tronu. Amenhotep nie miał innych dzieci. Jest to także zgodne z Biblią, ponieważ najprawdopodobniej utonął on w wodach Morza Czerwonego, wraz ze swoją armią!

Sprawdźmy dalsze szczegóły!

"Amenhotep I został prawdopodobnie pochowany w królewskiej nekropoli w Dra Abu al Naga, ale jego grobowiec nie został, jak dotąd, odnaleziony. (Istnieją hipotezy o pochowaniu Amenhotepa I w Dolinie Królów w grobowcu KV39)."

Jest oczywiste, że skoro utonął w Morzu Czerwonym, najprawdopodobniej jego zwłok nigdy nie odnaleziono i nie został więc pochowany. Nie miał on także szansy na wzbudzenie następnego potomka. Prawdopodobieństwo jest więc olbrzymie!

Jest także druga możliwość.

Wyjścia 14:30 Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan; i widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza.

Jest możliwe, że Egipcjanie ciężko doświadczeni przez Boga znienawidzili Amenhotepa za olbrzymie straty - zwłaszcza za śmierć swych pierworodnych! Z pewnością ubolewano nad utratą doborowej armii i setek rydwanów wojennych. W takim przypadku nikomu nie zależało - jeżeli znaleziono jego zwłoki - na uhonorowaniu jego imienia w postaci pomnika, rzeźby czy sarkofagu. 

Na domiar złego mamy jego imię - Amen-hotep! W poprzednim odcinku mówiliśmy o wielbieniu boga Amen-Ra. Faraonowie byli uważani za synów boga Amena-Ra, czyli samego szatana! To nad nimi Bóg odbył sąd w Egipcie, a powodem były ich notoryczne zbrodnie, czary i bałwochwalstwo. Szatańskie pochodzenie dynastii faraonów wskazuje na posiadanie wiedzy innym ludziom niedostępnej.

Według owej wiedzy zbudowano piramidy, o których najwięksi współcześni eksperci budowlani twierdzą, że obecnie nie mamy technologii, która pozwoliłaby na wzniesienie takiej piramidy. Zwłaszcza z uwagi na rygorystyczną dokładność - niezwykle małe marginesy błędów pomiarowych, których dzisiaj nikt nie stosuje podczas jakiejkolwiek budowy.

Następcą Amenhotepa I był Totmes I. Sprawdźmy, czy przypadkiem Totmes I nie jest kandydatem na kąpiel w Morzu Czerwonym. :-)

Totmes I (Thutmose I)

Zacytujmy Wikipedię! :-)

Totmes I (gr. Tutmosis) – faraon, władca starożytnego Egiptu z XVIII Dynastii, z okresu Nowego Państwa, syn Seniseneb, która nie pochodziła z królewskiego rodu. Prawdopodobnie nie był spokrewniony z główną linią władców XVIII dynastii. Totmes wstąpił na tron po bezpotomnej śmierci Amenhotepa I i aby uprawomocnić swą władzę pojął za żonę jego siostrę – Ahmes, córkę Ahmose i królowej Ahmes-Nefertari. Panował w latach 1504-1492 p.n.e.

Powyższy cytat wskazuje bardzo wyraźnie na to, że Amenhotep I nie miał potomstwa po śmierci swego pierworodnego syna i jego następca nie był z nim nawet spokrewniony. Jest jednak coś, co ich bardzo łączy.

Identyczny kształt czaszki! Najwyraźniej w owym okresie panowała w Egipcie kasta hybrydów, ludzi spłodzonych z ziemskich kobiet przez upadłych aniołów. Owe hybrydy charakteryzowały się niezwykłą inteligencją - posiadały znacznie większy mózg niż posiada przeciętny człowiek i to jest poważną poszlaką ku teorii, że piramidy były pobudowane przez tego typu ludzi, którzy posiadali wiedzę nie z tej ziemi. Jest powszechnie znany fakt, ze rodziny faraonów w uważały się albo za bogów, albo za potomków boga.

Według angielskiej Wikipedii w roku 1881 odnaleziono mumię Totmesa I i według badań zmarł on jako człowiek ponad 50-cio letni. Był on pierwszy faraonem egipskim, który został pochowany w Dolinie Królów.

Podczas koronacji Totmesa I, Nubia zbuntowała się przeciwko Egiptowi. Totmes I uczestniczył w personalnie w tej bitwie i osobiście zabił króla Nubii.

Pozornie nieważny epizod, ale przypomnijmy wydarzenie sprzed kilku tygodni. Amenhotep I zginął z najlepszą armią egipską w Morzu Czerwonym.

Było to doskonała okazja dla króla Nubii do zrzucenia jarzma egipskiego wobec tak poważnie osłabionego Egiptu. Niemniej bunt się nie powiódł.

Totmes I nie wydaje się być faraonem, który zginął w Morzu czerwonym osądzony z sądu Boga. Jego potomstwo, istniejąca  do dziś mumia oraz grobowiec świadczą o tym, że najwyraźniej nie pasuje ta postać do jego poprzednika - Amenhotepa.

Wieść o klęsce Egiptu podczas wyjścia Izraelitów (ponowne osłabienie państwa) rozpowszechniła się w niemal całym ówczesnym świecie. Biblia o tym wyraźnie mówi w księgach Jozuego, że narody kananejskie drżały ze strachu przed Bogiem Izraela. Jozuego 2:9-11.

Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak to wszystko brzmi, ale fakty są nieubłagane. Istnieją do dziś piramidy, istnieją nienaturalne czaszki dynastii faraonów a także istnieje zjawisko zwane przekleństwem mumii, czy przekleństwem faraona. Jak wiemy z księgi Wyjścia, Egipcjanie słynęli z czarów i dzisiaj przekleństwo mumii Tutenkhamona czy też Tutenkhamena jest doskonale znane i udokumentowane.

10-ciu ludzi zmarło w tajemniczych okolicznościach, którzy byli związani z otwarciem grobowca Tutenkhamena. Link do Wikipedii.

Jaki ma to związek ze słowem - Amen?

No-Amon

Księga Nahuma podaje nam taki tekst. Jest to proroctwo opisujące plan kary Boga na Niniwę - stolicę Asyrii. Kary za przemoc, okrucieństwo, rozpustę oraz... czary! Warto przeczytać cały rozdział! Tym razem proroctwo to wypełniło się w doskonały sposób w roku 612 p.n.e. Poprzednie ostrzeżenie Jonasza mieszkańcy Niniwy wzięli sobie do serca i zmienili swój tryb życia. Było to około 200 lat wcześniej.

Nahuma 3:8 Czy jesteś lepsza niż No-Ammon, które leżało nad Nilem, otoczone zewsząd wodami? Morze było jego wałem, wody jego murem. 9 Jego siłą była ziemia murzyńska i Egipt bezkresny, Put i Libijczycy byli jego pomocą. 10 Lecz i ono poszło na wygnanie, wzięte w niewolę: także jego niemowlęta roztrzaskiwano na rogach wszystkich ulic, o jego znakomitych rzucano losy, wszystkich jego wielkich zakuto w kajdany.

Nas szczególnie interesuje słowo - No-Ammon. Inne nazwy - No-Amon oraz... No-Amen. Jest jeszcze inna nazwa tego miasta, tym razem znana wielu z nas. Teby - miasto Amena.

Cytat z Wikipedii:

Za czasów wczesnego Średniego Państwa (XI dynastia) Teby stały się stolicą Egiptu. Utraciły tę funkcję za panowania XII dynastii, by odzyskać ją w początku Nowego Państwa (XVIII dynastia). Główną świątynią Teb była świątynia Amona, zwana Ipet-sut, dzisiaj Karnak, wraz z towarzyszącymi jej okręgami kultowymi boga Montu (starego bóstwa Teb, wypartego z funkcji głównego boga przez Amona) oraz bogini Mut (partnerki Amona).

XVIII dynastia to właśnie dynastia z czasów Mojżesza. nas interesuje fakt użycia słowa Amen przez Nahuma. Okazuje się, że wbrew powszechnej opinii istnieje w języku greckim słowo AMEN!

αμων (αμμων)

To właśnie słowo użył Nehemiasz! I to słowo nigdy nie było używane w Nowym Testamencie. Używano:

  • αμην - zaprawdę (pisze się - amhn)
  • αληθος - zaiste, prawdziwy
  • ασφαλώς - na pewno
  • ημέν - znaczące prawda, z pewnością
  • αμέ - z pewnością, na pewno

Jest to więc bezsporny dowód na próby zafałszowania znaczenia tekstów Pism Greckich NT.

Słowo to jest transliteracją na grekę słowa egipskiego - Amen.

zapis w hieroglifach

 

W jaki sposób słowo to przedostało się do NT?

Asyria podbiła Egipt. Językiem Asyrii był język Babilonu, czyli język aramejski. Obecnie jego dialekt - judeo-aremejski jest niesłusznie nazywany językiem hebrajskim. Jest to język Synagogi Szatana, czyli następców XVIII dynastii faraonów egipskich.

Nadal szatan rządzi, zaciera swe bolesne porażki i nadal pogrąża cały świat w morzy kłamstw i oszustw oraz nadal zaciekle atakuje Biblię podważając jej wiarygodność za pomocą własnych 'dodatków'.

Amen to nasz Zbawiciel?

Amen-Ra - syn Lucyfera czy też sam Lucyfer - owo imię jest na podstawie fałszu utożsamiane z Isusem Chrystusem. Cel wydaje się oczywisty. Ostatniego króla i fałszywego proroka w czasach końca świat szatana przedstawi nam jako biblijnego syna Bożego, Chrystusa. Najprawdopodobniej w tym celu jest rozpowszechniane imię Amen, ponieważ w ten sposób z pozoru widać połączenie Amen z Isusem.

 

W rzeczywistości jest to kolejne oszustwo świata szatana, wroga Boga oraz Jego ludu.

To wskazuje na rzeczywiste intencje ukazywania imienia diabła, a nie skrótu potwierdzenia. Gdyby tu chodziło o uczciwe intencje, Amen napisałoby  po przecinku oraz z małej litery. Użycie - Amen z dużej litery stanowi w tym momencie imię a nie potwierdzenie.

Przykład:

...na wieki wieków, amen

...na wieki wieków. Amen

W pierwszym zdaniu jest raczej logiczne, że amen mógłby oznaczać - "niech się stanie".

Ale drugie zdanie ma całkowicie inne znaczenie. Jest zatracony sztucznie ciąg zdania - za pomocą kropki i występuje Amen z dużej litery, który jest w takim przypadku bardziej imieniem, niż znanym - "niech się stanie".

Zwróćmy uwagę na brzmienie wersetu Objawienia 3:14 w Biblii Warszawskiej.

Objawienie 3:14 (Bw) A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

Słowo jest błędne, nie przetłumaczone, nie ma przecinka i Amen napisane jest z dużej litery. Czyli w tym przypadku jest imieniem. Tak jest w niemal wszystkich przekładach, włącznie z przekładami angielskimi.

W innym przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej  jest dosadne wyjaśnienie owego spisku!

Objawienie 3:14 (NT-WP v.1.1) Do anioła wspólnoty wierzących w Laodycei napisz: Tak mówi ten, który ma na imię Amen. On jest wiernym świadkiem prawdy i początkiem Bożego stworzenia.

Na tym przykładzie widać bezsporny dowód na intencje tłumaczy! Chodzi o bluźniercze imię - Amen, które sataniści z Synagogi Szatana próbują dokleić do imienia naszego Zbawiciela, Isusa Chrystusa.

Kamień z Rosetty

Bardzo ważnym dowodem na kłamstwa obrońców Amena jest tzw. Kamień z Rosetty. Synagoga Szatana twierdzi, że w egipskim piśmie nie było samogłosek i z tego względu naukowcy i językoznawcy nie wiedzieli i nie wiedzą dokładnie nadal, które z owych imion - Amen, Amon czy Amun było imieniem właściwym. Link do filmu, w którym w 5:12 autor 'wyjaśnia' nam to w detaliczny sposób, udowadniając w ten sposób, ż popadamy w skrajność, ponieważ do dziś nie wiadomo, jak wymawiano imiona faraonów.

Autor filmu się myli.

Dzięki Kamieniu z Rosetty odczytano definitywnie egipskie teksty hieroglificzne, i to jeszcze w roku ....1822. Dokonał tego egiptolog Champolion

http://www.synaj.com/hieroglify.html

Treścią był dekret wydany przez kapłanów egipskich dla uczczenia faraona Ptolemeusza V. Porównanie pozwoliło na ostateczne rozszyfrowanie hieroglifów. Na kamieniu wyryty został tekst dwujęzyczny w trzech wersjach – po egipsku pismem hieroglificznym,  demotycznym oraz po grecku.

Ponieważ tekst grecki był znany, możliwe stało się odczytanie hieroglifów, co uczynili w 1822 roku Jean-François Champollion i w 1823 Thomas Young. Amen w Biblii pisany jest z dużej litery. Z dużej litery piszemy: imiona własne bogów oraz jednostkowych istot mitologicznych

Źródło: http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629375

Dlatego wiemy z egiptologii, że w historii Egiptu, na początku był Amun, potem Amon, a na końcu Amen. Imiona te dotyczyły tego samego "boga bogów" czyli samego diabła. Były to podobne imiona, które funkcjonowały w różnych okresach istnienia Egiptu.

Najpopularniejszym był i jest nadal - Amen.

Kilka pomocniczych pytań.

Dlaczego Mojżesz nie używał 'amen' w swoich modlitwach? Przykład - Psalm 90. Ponieważ znał on doskonale znaczenie owego imienia.

Dlaczego król Dawid nie używa 'amen' w swoich modlitwach? Np.. Psalm 17. Imię Amen także było mu doskonale znane.

Dlaczego król Salomon w modlitwie przy poświeceniu Świątyni nie używa Amen? 1 Królewska 8:22-53 ?  Jak wyżej.

SS wyraźnie stara się nam zasugerować, że Amen jest bardzo ważne w Judaizmie, tak w przeszłości jak i obecnie. Przeszłość wskazuje, ze jest to nieprawdą, a teraźniejszość upewnia nas jeszcze dobitniej, że mamy do czynienia z Synagogą Szatana.

Podsumowanie

"Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością."- George Orwell

Obecny świat - podobnie jak świat współczesny Mojżeszowi - jest rządzony przez tę sama osobę - szatana. Wiemy, że jest on ojcem kłamstwa i wykopaliska mogą nam ukazywać znacznie więcej kłamstwa niż prawdy. Wszelkie starożytne manuskrypty znacznie wyolbrzymiają sukcesy władców, ale ich porażki są przemilczane. I to są przyczyny, dla których starożytna archeologia posiada takie olbrzymie luki w datach czy w wydarzeniach.

W ten sposób nasza przeszłość jest kontrolowana przez szatana i jego sług i owa przeszłość może wywierać olbrzymi wpływ na naszą przyszłość.

Wyjście Izraelitów z Egiptu oznaczało sromotną porażkę nasienia szatana. Następny etap - wybicie Kananejczyków - kolejnego centrum satanizmu także było jego kolejną wielką porażką.

Byłoby wielką naiwnością, aby spodziewać się obszernych opisów owych klęsk w poza biblijnych źródłach.

Nie mamy także żadnych praktycznie informacji na temat rozkwitu Izraela pod panowaniem Dawida oraz jego syna, Salomona. A w tym okresie czasu - według Biblii - Izrael był największą i najbogatszą potęgą ówczesnego świata!

Wyobraźmy sobie wykopaliska z dzisiejszej Polski za 400 lat! Głownie będzie się znajdowywać Gazetę Wyborczą i filmy pro rządowe - ponieważ tego jest najwięcej. Jaki obraz dzisiejszego kraju zobaczyliby ludzie poszukujący prawdy za 400 lat!?

Zobaczyli by Polskę i Polaków jako prześladowców Żydów, haniebnych antysemitów. A Żydzi polscy byliby i są nadal przedstawiani jako najwięksi dobroczyńcy niewdzięcznych Polaków.

Mamy więc olbrzymią dozę dowodów poszlakowych na rzetelność i uczciwość tekstów biblijnych. Mamy też duży obraz do czego wiele fałszerstw prowadzi. Musimy także pamiętać, że zbliża się okres, który Biblia nazywa -Wielkim Uciskiem.

Będzie to ucisk dla naśladowców Chrystusa. Czary, magia, satanizm zajmują juz niemal pierwsze miejsce w mas mediach. Trwają ataki na rodzinę homo-sapiens, jesteśmy masowo zatruwani. Najważniejszym są coraz częstsze ataki Synagogi Szatana na wszystkich tych, którzy służą Bogu. Wkrótce możemy się się spodziewać zakazu czytania czy nawet cytowania z Biblii.

Podczas Wielkiego Ucisku znacznie większy Mojżesz - nasz Zbawiciel - Isus Chrystus w niezwykle podobny sposób odbędzie sąd na bogami tego świata i w podobnie cudowny sposób zniszczy on armię Amen-Ra i innych dzisiejszych fałszywych bogów i wprowadzi swój lud do Ziemi Obiecanej, czyli Królestwa Bożego na ziemi.

Będziemy zmuszani do przyjęcia znaku Bestii. Do wielbienia jej posągu czy obrazu. Wszystkie drogi prowadzą nas do Egiptu. Czy ulegniesz światowej modzie i będziesz wielbił - Amen?

Wzywanie imion fałszywych bogów jest złamaniem Prawa Bożego. Jest więc grzechem!

Bóg zawsze był przeciwny jakimkolwiek rytuałom i wzorcom. Rytuały to domena szatana i fałszywych religii. Jeżeli modlitwa jest rozmową z Bogiem, dlaczego miałbyś zgadzać się na to, aby ktokolwiek stawał pomiędzy tobą a Bogiem i dyktował ci, w jaki sposób powinieneś z Nim rozmawiać?

Umieszczanie aramejsko-egipskiego - Amen jest właśnie rytuałem. Tymczasem Chrystus nauczył nas zwracać się do Boga, Ojcze Nasz. Dał nam do zrozumienia, że powinniśmy rozmawiać z nim tak, jak rozmawia się z własnym ojcem. Bez jakichkolwiek rytuałów, robienia rytualnego znaku szatańskiego krzyża czy innych, często bałwochwalczych zwyczajów. Po prostu zwracajmy się do Niego jak do własnego Ojca.

Powtórzmy pytanie z pierwszej części.

Cóż złego w zakończeniu naszej modlitwy - "niech się stanie"?

Napisane przez thewordwatcher przy współpracy z Mariuszem Szczytyńskim.

Link do największego forum biblijnego w Polsce, w którym toczy się dyskusja w tym temacie a udział biorą... eksperci, bibliści oraz językoznawcy.

Warto porównać wiarygodność materiałów przedstawianych przez OBIE strony. http://biblia.webd.pl

 


Uaktualnienie - 24 Listopada 2012

Warto zajrzeć na Google aby zorientować się natychmiast, z czym głównie kojarzy się pojęcia Amen-Ra. I Google w angielskiej wersji. Istnieją nawet grupy metalowe, które oddają hołd Amen-Ra. Amenra.

Biblia zapowiada istnienie tzw. nasienia węża, które niedwuznacznie wskazuje na fizyczne potomstwo upadłych aniołów. Wielu ludzi w dzisiejszych czasach twierdzi, że są oni rzeczywiście owym nasieniem. Sprawdź artykuł - Nasienie więża. Nic dziwnego, że następuje gwałtowny powrót do pogaństwa - nazywane z dumą neo-pogaństwem. Praktycznie jest to powrót do starożytnego szatańskiego systemu wielbienia szatana pod najrozmaitszymi formami - także Amon-Ra, ze składaniem ofiar - zupełnie jak czynił to Egipt czy wytępione przez Boga narody Kanaanu.

Widzimy wyraźnie sprawdzanie się wersetu biblijnego. Żyjemy w czasach, w których rządy sprawuje  szatan a wykonawcami jego rozkazów jest jego nasienie, czyli potomstwo upadłych aniołów. Ziemia jest przepełniona przemocą. Dokładnie jak przed potopem.

Mateusza 24:37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,

 


Napisano: 23 Listopada 2012./p>

OOstatnie uaktualnienie: 23 Listopada 2012.