Wstęp

Powyższe wersety z ewangelii Mateusza wypełniają się na twoich oczach. Ale szatański system rządów ujawniający pozornie legalne rządy syjonistyczne w większości krajów świata informacje te nazywa... antysemityzmem.

Nasza wiedza jest naszą największą bronią a ONI dążą do zniszczenia broni wiedzy oraz indoktrynują nas stale swą fałszywą narracją.

Poniżej jedna z wielu przyczyn tzw. antysemityzmu. Cytat z Biblii, która jest przez Żydów uznawana za księgę anty semicką, w szczególności Nowy Testament.

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Werset ten mówi o specyficznej grupie ludzi, którzy są satanistami, ale podają się za gorliwych wyznawców Boga. Tekst ten jest znany od prawie 2 tyś. lat. Zwróćmy uwagę na szczególnie dosadny tekst biblijny, w którym istnieje termin - synagoga szatana. Cóż on w tamtym okresie czasu oznaczał i dlaczego został użyty pod natchnieniem Boga?

Termin ten oznacza istnienie religii wielbiącej szatana ale pozorującej wiarę w Boga Izraela. Termin ten określa niezwykle precyzyjnie szczególną grupę Żydów, których Jezus (Isus) nazwał plemieniem żmijowym, czyli potomstwem szatana.

Problem tkwi w tym, że... ci z synagogi szatana nie wyciągnęli z niego właściwych wniosków i w dalszym ciągu trwa ich kłamliwa gra.

Dzisiaj także istnieje synagoga szatana i nadal istnieje Sanhedryn.

Ci ludzie kłamliwie twierdzą na wzór faryzeuszy, że wielbią Boga Izraela i dbają oni szczególnie o najdrobniejsze 'szczegóły' Prawa Bożego z czystej miłości do Boga. Wtedy ich celem była kontrola ówczesnego rzeczywistego Izraela, a w szczególności ich wierzeń religijnych opartych na Starym Testamencie.

Tym razem jest to identyczna gra na skalę całego świata, ponieważ obecnie oni rządzą całym światem i grają oni przed całym światem tę samą faryzejską komedię rzekomego wielbienia Boga Izraela, ale ich celem jest zniszczenie Izraela rzeczywistego oraz Chrześcijaństwa.

Narracja żydowska wyjaśnia antysemityzm twierdząc, że jest to chorobliwy objaw ludzi, którzy nie są w stanie zaakceptować tej jedynej grupy ludzi na świecie. Według nich jest to nieuzasadniona nienawiść do Żydów, którzy uważają się za Semitów, czyli Arabów.

O królestwie Chazarów się wcale nie wspomina!

Nie ma dymu bez ognia!

Tymczasem istnieje niezwykle trafne wyjaśnienie przyczyn antysemityzmu w jednym mądrym zdaniu.

Naród znienawidzony przez cały świat na przestrzeni ponad 2000 lat przez różne pokolenia, narody i języki musi robić coś źle!

Wystarczy zacząć sprawdzać zachowanie się owego narodu oraz jego historię, a przyczyny antysemityzmu ukażą się natychmiast w pełnej krasie. Ale syjoniści robią wszystko, aby nas do takich poszukiwań zniechęcić i im zapobiec. Owe wysiłki to nie tylko ich propaganda w mas mediach. Sprawdź ten link - Porównaj zdjęcia.

Istnieje także drastyczna wsparta prawem cenzura odwracająca odwagę tym, którzy poszukują prawdy czyli przyczyn nienawiści większości ludzi do Żydów.

Owa cenzura posługuje się terminem - antysemityzm.

Ktokolwiek zajmuje się ujawnianiem jakiegokolwiek zła popełnianego przez Żydów, jest natychmiast ogłaszany antysemitą.

Istnieje także odwrotność zrozumienia antysemityzmu. Ktokolwiek jest tak nazywany, jest prawym i uczciwym człowiekiem.

Najważniejszy termin - Naród Wybrany przez Boga nie jest właściwie rozumiany.

Nie chodzi o osobiste preferencje Boga czy Jego faworytyzm. Naród Wybrany to jedyny szczególny naród, którego geny są autentycznymi genami... Adama i Ewy. Ta pierwsza para została stworzona przez Boga i miała ona zaludnić całą ziemię swoim potomstwem, posiadającym oryginalne geny Adama i Ewy.

Co jest większości chrześcijan nie znane, Żydzi to nie jest nazwa Izraelitów czyli Narodu Wybranego przez Boga.

Bóg osobiście zmienił imię syna Izaaka, Jakuba na Izrael i jego 12 synów stało się Narodem Wybranym, czyli Izraelitami. ST praktycznie nie wspomina słowa Żyd poza aramejską I księgą Ezdrasza, w której tłumacze w siedemnastym wieku celowo i błędnie przetłumaczyli termin Judejczycy na Żydzi - z niemieckiego Juden - Żydzi.

W oryginalnym tekście Septuaginty słowo Żyd nie występuje.

W NT sam Chrystus używa słowa Żydzi wyłącznie w negatywnym kontekście do faryzeuszy i kapłanów żydowskich. Do Judejczyków używa on słowa - Izraelita i do Izraelitów mówi on o Izraelitach, nie o Żydach, ponieważ Żydami są Edomici, którzy w tym czasie panowali nad Judea i Galileą.

Isus ich dokładnie rozpoznał i dobrze wiedział o kim mówił i do kogo.

Już jako niemowlę Isus odczuł na własnej skórze niewygody długich podróży, kiedy Józef i Maria zmuszeni byli uciekać z Betlejem z nowo narodzonym synem z powodu morderczego ataku Żyda - Edomity, króla Heroda, który spowodował rzeź niemowląt w Betlejem próbując zamordować narodzonego Mesjasza. Spisek żydowski był oczywisty oraz... śmiertelny. Żydzi (Edomici) wraz z Herodem bali się utraty władzy na Judeą

Kiedy Isus rozpoczął nauczanie i miał już 12 apostołów, władze okupacyjne Judei, czyli żydowskie już wtedy rządziły Judeą, aczkolwiek były podporządkowane mocarstwu Rzymu, który także im nie ufał. Czyżby Rzymianie byli także antysemitami!?

Oczywiście Isus jako Syn Boga, znał doskonale całą sytuację oraz znał rzeczywistą tożsamość władz politycznych i religijnych, jak Sanhedryn i główną grupę religijną faryzeuszy. Wiedział On dokładnie, co się dzieje w Judei, z jakich przyczyn i w jaki perfidny sposób Prawa dane przez Boga są zniekształcane przez żydowskich faryzeuszy.

Za ujawnianie fałszu faryzejskich Żydów został On zamordowany rękami żołnierzy Rzymu z wyroku żydowskiego Sanhedrynu.

Sytuacja Isusa oraz dzieje Judejczyków ukazują nam pierwowzór rządów żydowskich, obserwowany tym razem w czasach dzisiejszych na światową skalę. Dzisiaj także istnieje... Sanhedryn!

Jeżeli w ten sposób porównamy czasy Isusa z czasami dzisiejszymi i jeżeli zastosujemy używane dzisiejsze słownictwo, to Żydzi w Judei przedstawiali się za Judejczyków - robią to samo także w dzisiejszych czasach i także uzurpują sobie władzę Narodu Wybranego nad całym światem na podstawie proroctw biblijnych.

Zwróćmy nieco uwagę na system polityczny w Judei za czasów Chrystusa. TV nie było ale reszta to dokładna kopia tego, co dzieje się we wszystkich państwach rasy białej. Zmieniły się jedynie nazwy i czasy. Władze pochodzą z tego samego nasienia węża.

Isus według dzisiejszej żydowskiej narracji był... skrajnym antysemitą.

Ale On po prostu mówił o nich prawdę. Oto dlaczego kłamcy go nienawidzili wtedy i identyczni kłamcy dzisiaj z pasją także nienawidzą Chrystusa. Mówienie prawdy o nich jest dzisiaj nazywane antysemityzmem.

Chrześcijanie wszelkiej maści są także nazywani antysemitami, jeżeli naśladują Isusa Chrystusa.

Jeżeli Go nie naśladują, nie są ani antysemitami ani... nie są Chrześcijanami!

Chrześcijaństwo nie naśladujące Chrystusa to postawa... Judasza, który Go wydał na śmierć. Nie ma wątpliwości co do tego, że pośród Chrześcijaństwa jest wielu przywódców podobnych do Judasza, jak papież Franciszek, czy Chrześcijanie popierający zbrodniczy Syjonizm (lewactwo czy komunizm).

Chrześcijanie aktywnie popierający dzisiejszy zbrodniczy Izrael oraz syjonistyczne szatańskie władze to świadomi lub nieśiadomi współpracownicy samego szatana!

Cytowanie słów faryzeusza (Edomity) Żyda, pseudo apostoła Pawła zamiast słów Isusa (Jezusa) Chrystusa, Syna Bożego jest także czystą zdradą Boga i Syna, który nigdy nie uległ kłamcom nasienia węża, zawsze obnażał ich kłamstwa, mordy oraz obłudę i za swoją odwagę i oddanie się Prawdzie i Ojcu został przez siły szatana oraz żydowskie i rzymskie z rozkazu Sanhedrynu brutalnie zamordowany.

Syjonistyczne Chrześcijaństwo to absolutny akt zdrady w stosunku do Syna Bożego, który nasienie węża w zdecydowany sposób osądził i ich nigdy nie usprawiedliwił. Całkowite zburzenie Jerozolimy w roku 70 n.e. jest historycznym potwierdzeniem sprawiedliwego wyroku Boga, który dokonał sądu nad mordercami Jego Syna według woli nasienia węża, które krzyczało:

Mateusza 27:(24) A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. (25) A cały lud odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze.

W ten sposób Żydzi czyli Edomici wzięli na siebie całkowitą winę za śmierć Syna Bożego.

A pseudo apostoł Paweł w jaki sposób to skomentował? Czy potępił Isusa jako antysemitę? Praktycznie tak!

Rzymian 11:25 A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, 26 I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. 27 A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich. 28 Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. 29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa  31 Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. 32 Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. 33 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

Powyższe wersety nie mają żadnego potwierdzenia w pozostałych księgach biblijnych. Słowa Chrystusa ostro potępiające plemię żmijowe są zaprzeczeniem kłamstw rzekomego apostoła Pawła, autora powyższego fałszu!

Gdyby powyższy tekst Pawła był prawdą, Jerozolima nie zostałaby ponownie zburzona.

Bóg nie zmiłował się nad tłumem, który krzyczał -  Krew jego na nas i na dzieci nasze. Zgodnie z ich życzeniem ponieśli srogą śmierć w roku 70 n.e..

Zwróćmy uwagę na detale ujawniane przez Mesjasza

Mateusza 3:7 A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?

Jan Chrzciciel wydał na nich ów sprawiedliwy wyrok, ponieważ wiedział dokładnie kim byli faryzeusze i saduceusze - Żydami znanymi z lichwy, łupiestwa oraz faryzejskiej obłudy, posłuszni szatańskiemu Talmudowi Babilońskiemu. Oczywiście taki tekst jest dzisiaj także uznawany jako skrajny antysemityzm. Spróbujmy to powiedzieć do jakiegokolwiek żydowskiego polityka!

Słusznie i sprawiedliwie ponieważ wyrok wydany na nich był w pełni zasłużony. Za ową opinię Jan Chrzciciel został umieszczony w więzieniu i z czasem Herod rozkazał, aby mu ścięto głowę!

Mateusza 5:11 Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! 12 Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

"Kłamliwie mówić na was wszelkie zło..." - owo zło to oskarżenia o antysemityzm.

Dlaczego kłamliwe? Ponieważ nawet termin antysemityzm jest terminem kłamliwym i zakłada, że to my kłamiemy z powodu bezpodstawnej nienawiści rasowej w stosunku do Żydów, kłamliwie nazywających siebie Semitami. Tymczasem oni nie są ani Semitami ani nawet Żydami (Judejczykami). Nie są oni także żadnym jednolitym narodem. Są Żydzi sefardyjscy, Chazarowie, Afrykańscy (Murzyni), Żydzi chińscy, japońscy. Jest to genetyczny koktajl nie posiadający genów Bożych, czyli Adama i Ewy.

Żydzi - duża ich część doskonale to wszystko wie, i dlatego nienawidzi Boga i od wieków zwalcza Go za wszelką cenę oraz dąży do pozbawienia życia wiecznego rzeczywistego Narodu Wybranego. Dlatego istniała grupa faryzeuszy, której celem było zmuszanie Judejczyków do łamania Prawa Bożego, co mogło powodować utratę zbawienia.

Dzisiaj jest identycznie i główną rolę w Chrześcijaństwie grają także faryzeusze nasienia węża, robiąc dokładnie taką samą robotę, jaką robili faryzeusze za czasów Isusa Chrystusa.

 

Chrystus doskonale o tym wszystkim wiedział i z tych przyczyn pocieszał przyszłe ofiary żydowskich prześladowań. Poniższy tekst ukazuje nieco dokładniejsze oblicze ówczesnego nasienia węża, ukazane nam przez Syna Bożego.

Mateusza 7:15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! 16 Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień 20 Tak więc po owocach poznacie ich. 21 Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

Ten tekst także pasuje do kościołów Chrześcijaństwa, które są właśnie kontrolowane przez żydowskich faryzeuszy, z Kościołem Katolickim włącznie. Pedofila jako ich stygmat prześladuje większość religii Chrześcijaństwa, w szczególności kler Watykanu, Świadków Jehowy czy inne grupy odrzucające Boga, a wielbiące Syna Bożego jako Boga.

W tym tekście Isus ostrzega nas przed ich fałszem. Daje nam niezwykle mądrą wskazówkę, która ukazuje nam sposób poznania nasienia węża. Nie tyle po słowach ale po owocach ich knowań.

W sumie Chrystus poleca, aby ich nie słuchać z powodu ich kłamstw, ale obserwować wydawane przez nich owoce.

Zastanówmy się nad poniższymi kilkoma zdaniami.

Żydowscy politycy są tacy mili, tacy oddani Bogu, Polsce i Polakom, tacy prawdomówni, o pedofilii nawet nie myślą, tylko robią wszystko, aby nam żyło się dostatnio i szczęśliwie. Nie są uwikłani w żadne afery czy morderstwa polityczne, nie stosują lichwy, kłamstw, przekrętów, nigdy nikogo nie okradają a Boga miłują z całego serca, nawet jako katolicy i bardzo miłują naród, który ich ratował przez nazistami. A teraz oni wdzięczni za nasze dobre uczynki pobożnie służą nam i chronią nas przed lichwiarskim okradaniem banków oraz łupiestwem UE. Oni nigdy nie wysyłają żołnierzy polskich na drugi koniec świata, aby przelewali swoją niewinną krew oraz krew cudzą. Podziwiamy ich oddanie się w służbie dla naszego narodu, pomimo, że nie są oni Polakami, ale są Żydami i kochają oni swych ziomków oraz naród, nad którym łaskawie panują, czyniąc naród polski dumnym z ich postawy!

Jakiż dureń napisał te brednie? Hmmm... to oni się tak przed nami przedstawiają!

Czy powyższa opinia o rządzących elitach jest zgodna z faktami? Niestety jest to stek bzdur i kłamstw! Syn Boży już na nich dokonał sądu 2000 lat temu, absolutnie nic się nie zmieniło i nadchodzi czas na ich egzekucję z rąk Boga i Syna.

Czy Bóg i Syn to rasistowscy antysemici? W ich oczach tak, dlatego Boga nienawidzą, ale Bóg pomimo ich nienawiści dał im szansę - 2000 lat na zmianę ich postępowania. Niestety nic od tamtego czasu pośród nich się nie zmieniło, poza technologią. Dlatego Chrześcijanie mówiący biblijną Prawdę także są nazywani antysemitami.

Każdy z nas za naśladowanie Syna Bożego otrzymuje od Żydów przydomek antysemity.

Mateusza 7:28 A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego. 29 Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Rozdział 13 Mateusza ukazuje nam wyjaśnienia Syna Bożego odnośnie Królestwa Bożego. Według Isusa są dwie grupy ludzi na świecie.

Pierwsza grupa to posłuszni Bogu ludzie, mający sprawnie działające sumienia. Są to potomkowie Adama i Ewy czyli ludzie, których Bóg w taki sposób stworzył. Jest zrozumiałe, że Królestwo Boże będzie się składać z tylko takich ludzi.

Druga grupa zawiera nasienie węża oraz wszystkich tych, którzy poddają się owemu nasieniu i popełniają podobne zbrodnie czy grzechy. Nie wszyscy a tej grupy są ludźmi nieodwracalnie złymi! Wielu z nich zrozumie jedyną drogę życia i zaprzestanie swoich przestępstw. Samo nasienie węża ma nikłe szanse ale nadal owe szanse posiada.

Przykład części nasienia węża, które woli umrzeć, niż żyć bez zbrodniczego postępowania.

Apokalipsa 9:(18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. (19) Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach; ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. (20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Jest jaskrawo widoczne, że w przyszłości nasienie węża nawet w obliczu groźbę kary śmierci nie odwróci się od swych zbrodni. Jedynie mała część się odwróci i odda chwałę Bogu.

Apokalipsa (Objawienie) 11:(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.

Nasze DNA może się zregenerować poprzez posłuszeństwo wobec Bożych przykazań. Nasze geny zaczną się odradzać i staniemy się ludźmi normalnymi, którzy posiadają ludzkie sumienia.

Dla tych ludzi jest potrzebna Ewangelia, czyli wyjaśnienie planu Boga. A planem Boga jest Królestwo ludzi całkowicie posłusznych Prawu Boga. Jeżeli człowiek nienawidzący Boga z powodu kłamstw nasienia węża w pewnym momencie zda sobie sprawę z tego, że nie ma wyboru i jedynie chęć zmiany grzesznego stylu życia da mu życie wieczne, to poddanie się Prawu Bożemu zmieni w pewnym stopniu jego DNA na DNA ludzkie i obdarzy go ludzkim sumieniem.

Z tych przyczyn najbardziej zawzięta część grupy drugiej, czyli nasienia węża; Iluminaci oraz najwyższe kręgi masońskie robią wszystko, aby utrzymywać się w czystości genetycznej, czyli nie dopuścić do mieszania się genetycznego z normalnymi ludźmi, wielbiącymi Boga. W ten sposób owa sekta szatańska rządząca światem niemal nigdy nie zmienia swych poglądów i odrzuca ona z nienawiścią Boga świadomie wybierając wieczną śmierć.

Osoby dalsze od trzonu satanistów (Iluminatów) często zmieniają swoje poglądy i idą w kierunku Boga i życia wiecznego. Zaczynają czytać Biblię i ich DNA zaczyna się wtedy regenerować.

I to są skutki ogłaszania Królestwa Bożego przez Isusa, przez proroków i Chrześcijan. Także to wyjaśnia nam, że nie jesteśmy w stanie osądzać innych ludzi ponieważ nasza wiedza jest zwykle w takich przypadkach bardzo zawodna.

Dlatego nie wolno nam nikogo osądzać na wieczną śmierć z rąk Boga.

Jedynymi Osobami wydającymi sąd nad człowiekiem są Bóg oraz Syn Boży. Te informacje wyjaśniają nam zalecenie Isusa, abyśmy miłowali nawet naszych nieprzyjaciół, ponieważ zawsze czyniąc dobrze dajemy im nasze czynne świadectwo dobrej woli, które w pewnych okolicznościach może zaowocować i osoba może uzyskać z czasem życie wieczne z powodu naszego posłuszeństwa wobec Boga i Syna. To się często zdarzało i nadal się zdarza.

Widziałem kiedyś film o kobietach, które porzuciły czary i masonerię i stały się Chrześcijankami. Jedna z nich powiedziała takie zdanie. "Popełniłam wszystkie możliwe grzechy, jakie można popełnić." Prowadzący wywiad wspomniał o mordach dzieci, seksie z dziećmi i ze zwierzętami oraz o torturach... . Pani ta powtórzyła: "Popełniłam... wszystkie grzechy." Wstrząsnęło to mną!!! Ale owa pani stała się Chrześcijanką!

W słynnym 23 rozdziale Mateusza mamy wyraźny sąd Syna Bożego nad nasieniem węża, dosadny i bez jakichkolwiek upiększeń.

Najciekawsze zdania:

Mateusza 23:(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. ...(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami.

Powyższy tekst ukazuje nam, że nie tylko władza królestwa Judei była żydowska, ale całe stowarzyszenia faryzeuszy i saduceuszy stanowili Żydzi, czyli według Objawienia Żydzi podający się za Judejczyków. Coś jak Kościół Katolicki i Jezuici. Wyraźnym ich celem było odsunięcie uczciwych ludzi od Królestwa i o ile możliwe, wciągniecie tych ludzi do faryzejskiego satanizmu. 

Mateusza 23:(27) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. (28) Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia.

Te wersety ukazują nam rzeczywistą postawę syjonistycznych kłamliwych polityków oraz fałszywych przywódców Chrześcijaństwa, które jest praktycznie moralną i duchową zgnilizną. Większość przywódców religijnych właśnie wygląda tak, jak to przedstawia Syn Boży.

Mateusza 23:(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

Oto sąd Sędziego Bożego nad nasieniem węża, czyli plemieniem żmijowym. Czeka ich ogień Gehenny czyli śmierć w jeziorze ognia.

Oczywiście byli pośród faryzeuszy ludzie uczciwi, jak Nikodem czy Józef z Arymatei. Ale w większość było to nasienie węża i ono doskonale wiedziało, co ich czeka wcześniej czy później.

Czy wyobrażamy sobie dzisiaj kogoś, kto mówi papieżowi - ty wężu plemienia żmijowego? Albo że ktoś mówi coś takiego do premiera Izraela, Benjamina Netanyahu!?

Byłby to otwarty antysemityzm według dzisiejszych standardów nasienia węża.

Sytuacja dzisiejsza

Oprócz braku na ziemi Syna Bożego sytuacja na dzień dzisiejszy jest identyczna. Syjoniści rządzą światem oraz wszelkimi religiami, czyniąc ich wyznawców... synami Gehenny. Oczywiście nie wszystkich. Struktura władzy jest identyczna - jaka istniała w Judei za życia Syna Bożego. 

Nasienie węża kontroluje już cały świat. Za mord na Chrystusie poniosło ono dotkliwą karę podczas całkowitego zburzenia Jerozolimy. Syn Boży Żydów i Judejczyków przed tym wyrokiem wyraźnie ich ostrzegał.

Mateusza 24:(1) A gdy Isus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. (2) A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.

Nadal nie ma śladu po tej świątyni. Jest to wyraźny dowód prawdziwości wszystkiego, czego Syn Boży nauczał! Jego proroctwo sprawdziło się po jego śmierci i zmartwychwstaniu co do joty i nawet dzisiaj jest to widoczne.

Ściana Antonia to nie ściana płaczu świątyni ale pozostałość po twierdzy rzymskiej!

Po za tym, któż ze zdrowym rozsądkiem uwierzy tym ludziom, że oni miłują Boga i Jemu wiernie służą!?

Przyczyny nienawidzi do Żydów!

Przyczyn jest olbrzymia ilość. Za sytuację gospodarczą i socjalną narodów są ściśle odpowiedzialne władze. To władze syjonistyczne powodują skrajną biedę, jak n.p. w Wenezueli czy wszystkich krajach rasy białej.

Niestety  w zdecydowanej większości krajów świata mamy władze syjonistyczne a ich przywódcy są 'wyświęcani' na faryzeuszy dopiero po wizycie w Jerozolimie i oddaniu hołdu ścianie płaczu. Wikipedia [PL]

Ściana Płaczu (hebr. הכותל המערבי, Ha-Kotel ha-Ma’arawi, tłum. mur zachodni) – przypuszczalna pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. W chwili obecnej jest to najświętsze miejsce judaizmu. Zachowane mury mogą być fragmentem Drugiej Świątyni wybudowanej na wzgórzu Moria. Wikipedia [PL]

Zwróć uwagę na to, że artykuł nawołuje od roku 2011 do weryfikacji tego materiału. Czyli nikt nic nie wie czym jest owo najświętsze miejsce judaizmu! Oczywiście nasienie węża doskonale wie, czym jest ta ściana i że nie jest ona żadną częścią świątyni. Hmmm... trzy lata temu był inny tekst, niż zacytowałem obecnie.

Nikt z członków rządu nie protestuje przeciwko takiemu rytuałowi, co jest oczywistym dowodem na to, że są to rządy syjonistyczne i realizują one z pełną świadomością syjonistyczne plany samego... szatana.

Polski rząd jest także oficjalnie rządem syjonistycznym.

Takie rządy doprowadziły do sytuacji wręcz katastrofalnej poprzez swoją ściśle skoordynowaną akcję skierowaną głównie przeciwko państwom o białej populacji. Stosuje się wobec białych od co najmniej 300 lat politykę całkowitego wyniszczania Europy oraz Ameryki Północnej a stosowany jest systematycznie plan Kalergiego. Przeczytaj uważnie ten plan a zrozumiesz niemal wszystko na temat okupacji  rasy białej przez szatańskich syjonistów!

Inne metody wyniszczania narodów o białej populacji.

Oczywiście były to dwie pierwsze rewolucje - francuska i rosyjska a ich celem było wymordowanie struktur i władz chrześcijańskich monarchów. Było to zaledwie preludium do dalszych zbrodni na rasie białej. Nastąpiły także w sercu Europy dwie wojny światowe,  które były wielką rzezią białych Słowian. Zginęło wiele milionów ludzi tylko za to, że byli oni białymi Chrześcijanami.

Do dzisiaj nie znamy innych przyczyn tych wojen poza ludobójstwem razy białej.

Władza II Wojnie Światowej została przejęta oficjalnie przez władze syjonistyczne, rozpoznawane wszędzie po tym, że bezgranicznie popierają one fałszywe państwo Izrael, które powstało w roku 1948 i wcale nie było ono wypełnieniem proroctw biblijnych.

Równolegle z wojnami ludobójczymi i bratobójczymi zaczęto podnosić ceny ziemi, która należy do Boga. Ceny ziemi zaczęły drastycznie rosnąć od roku 2008, podobnie jak ceny energii i paliw z powodu manipulowanych przez korporacje cen ropy.

Dom kosztował w roku 1982 w Australii w Perth około 20 tyś dolarów. Ale w roku 2015 cena przeciętnego domu wynosiła 500 tyś. dolarów. 20 tyś można było łatwo spłacać z jednej pensji ale spłacanie 500 tyś potrzebowało już pracę współmałżonka. Hipoteka lichwiarska była doskonałym środkiem antykoncepcyjnym z powodu groźby utraty domu w przypadku zajścia żony w ciążę. Populacja rasy białej zaczęła się dramatycznie obniżać i  spowodowało to tzw. starszą i bezdzietną populację, która jeszcze pamięta lepsze czasy.

Wysokie ceny domów powodowały także wysokie ceny wszystkich produktów produkowanych na niezwykle drogiej ziemi. Razem wszystkie te zsynchronizowane światowe posunięcia syjonistycznych władz spowodowały gwałtowny spadek białej populacji.

Aby nie brakowało rąk do pracy, zaczęto sprowadzać do niemal wszystkich krajów o białej populacji imigrantów głównie z krajów arabskich. Wszystko kosztem białych ludzi, którzy musieli łożyć na zasiłki dla bezrobotnych oraz dla ich budowane masowo meczety.

Nastąpił więc olbrzymi socjalny kryzys w wielu państwach Europy, w szczególności w Szwecji, a zwłaszcza we Francji, w której trwają od kilku miesięcy masowe protesty przeciwko syjonistycznemu rządowi Macrona. Inne kraje tylko czekają na zapalenie się iskier wojen domowych.

Widzimy wyraźnie, że orkiestratorami wszelkich wojen i nieszczęść na tym świecie są syjonistyczne rządy, popierające dzisiejszy Izrael jako rzekome wypełnienie się proroctw biblijnych. Owe kryzysy, brak urodzin w białych rodzinach i ich rozpad oraz masowo stosowane aborcje - w USA zamordowano już 60 mln ludzkich istnień to wynik celowej polityki władz.

Cały kryzys narodów rasy białej został zaprogramowany przez samego szatana i jest nadal realizowany przez nasienie szatańskie, czyli plemię żmijowe. Sprawdź plan trzech wojen światowych oraz protokoły mędrców Syjonu.

Powyższe łatwo sprawdzalne informacje są kłamliwie nazywane... antysemityzmem.

A ja, jako naśladowca Syna Bożego i człowiek prawy nie mogę posługiwać się kłamstwem. A ludzie mówiący Prawdę są właśnie cenzurowani według fałszywego terminu ludzi nie będących semitami, jako... antysemici.

Rzeczywiści Semici to Arabowie, Palestyńczycy, których syjonistyczny Izrael brutalnie morduje.

Izrael i Żydzi to prawdziwi antysemici, mordujący z zapałem Palestyńczyków, Syryjczyków i jakichkolwiek swych politycznych przeciwników.

Sprawdź koniecznie ten zlinkowany film, a po zobaczeniu na pewno staniesz się... anty semitą! Żydzi oskarżają wszystkich ich krytyków o posiadanie... wirusa antysemityzmu. Trump nawołuje nawet do wprowadzenia kary śmierci dla... anty semitów. Czy następnym krokiem będą gułagi jakie były w Rosji sowieckiej?

Jeżeli to wszystko nie jest skrajnym rasizmem, to co nim jest?

Ale to nie wszystko. Sprawdź te kilka linków, w których syjoniści planują ścinanie głów wszystkim Chrześcijanom, którzy wierzą w Jezusa.

Podsumowanie

Żydowska narracja antysemicka jest oszustwem językowym. Żydzi nie są żadnymi Semitami. Semici nie są biali!

Tzw. antysemityzm to cenzura przeciwko jakimkolwiek negatywnym komentarzom względem Żydów czy państwa Izrael, bez względu na to, czy są one zgodne z faktami czy nie. Samo stwierdzenie - izraelskie oddziały zamordowały 12 dzieci w Gazie już jest antysemityzmem. Nawet cytowanie Żydów jest podciąganie pod antysemityzm.

Żydzi uważają Biblię jako księgę antysemicką, ponieważ Biblia ujawnia ich kłamstwa oraz zbrodnię na Synu Bożym. Żydzi nie posuwają się jeszcze do nazywania Isusa (Jezusa) Chrystusa antysemitą z jednego powodu.

Ich zdecydowanie negatywna postawa w stosunku do Boga, Syna Bożego czy wszystkich Chrześcijan natychmiast poróżniłaby ich z Chrześcijaństwem i spowodowałaby wiele negatywnych reakcji ze strony wielu wyznań. Chrześcijanie syjonistyczni, popierający dzisiejszy Izrael zmienili by swoje postrzeganie wobec syjonizmu, który nie jest religią i nigdy nią nie był ale jest organizacją militarno-polityczną.

Zasady tzw. antysemityzmu czyli cenzura krytyki Izraela (polityczna poprawność!) wskazują według owej kłamliwej formuły na ekstremalny rasizm narodu rzekomego wybranego przez Boga, złożonego nie z Semitów ale z Żydów chazarskich, sefardyjskich czy innych grup żydowskich.

Przedstawianie siebie w roli wyznaczonego przez Boga władcy świata bez Jego upoważnienia jest objawem schizofrenii. Nie bez przyczyn politycy są nazywani psychopatami.

Wielu obserwatorów to potwierdza - światem rządzą skrajni psychopaci, zawsze przelewający niewinną krew.

Obudźmy się nieco z tego ohydnego snu i zacznijmy wierzyć Bogu i Biblii i nigdy nie ufajmy rządzącym psychopatom, którzy... nie rozróżniają płci,  dobra od zła oraz kłamstwa od prawdy.