Dlaczego jestem ciągle atakowany?

Ostatnie uaktualnienie: 15 Listopada 2015


Artykuł oryginalny

Gdybym nie był atakowany, byłoby to dla mnie sporym problemem, ponieważ słudzy Chrystusa mieli być znienawidzeni przez cały świat, podobnie, jak znienawidzone jest Jego imię, które mu zmieniono z Isusa na Jezus czy angielskie Dżizas - tak to się wymawia po angielsku.

Zwróćmy uwagę na ten szczegół.

Jestem znienawidzony przez wielu, także przez Chrześcijan o poglądach faryzejskich między innymi za imię - Isus oraz za zwiększoną ostatnio uwagę na nauki Isusa Chrystusa - tylko i wyłącznie Jego nauk.

Czy istnieje jakikolwiek człowiek warty większego posłuszeństwa niż Bóg i Syn?

Imię Zbawiciela jest nadal wymawiane przez 400 milionów Chrześcijan jako Isus z Grekami włącznie. Drugim powodem jest uwypuklanie ważności Jego słów, czyli rzeczywistych Słów Boga, których Isus Chrystus jest doskonałym wyrazicielem. Tożsamość osób mnie atakujących jest dosyć wyraźnie zdefiniowana.

Są to wrogowie Isusa Chrystusa, jego Imienia oraz Jego nauk! Jest to nasienie węża!

Ujawnienie rzeczywistego imienia Zbawiciela nie jest jedynym ciosem dla Jego wrogów. Innym potężnym ciosem dla nich jest negowanie nauk rzekomego apostoła Pawła.

Kim są osoby mnie atakujące?

Pytanie jak najbardziej na miejscu, ponieważ najczęściej nie znamy tożsamości tych osób. Podobnie jest z większością Żydów, którzy z podobnych powodów ukrywają swoje rzeczywiste nazwiska.

Jak w klasycznym kryminale mamy miejsce i czas zbrodni, mamy podejrzanego i musimy znaleźć motywy podejrzanego oraz jego tożsamość.

Zbrodnią jest niezwykle przebiegły atak przeciwko Chrystusowi.

  • 1. Negowanie Jego rzeczywistego imienia i atak na osoby, które o nim wspominają.
  • 2. Bezpośredni atak na jego nauki.

W jaki sposób?

 W zamian nauk Chrystusa podstawiane są nauki ludzkie - nauki fałszywego apostoła Pawła.

Chrystus bardzo wyraźnie ujawnił cel swego przybycia na ziemię.

Jana 14:15 Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

Jana 14:24 Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał.

Nas nie interesują nauki ludzkie. Słuchając a zwłaszcza będąc posłusznymi Pawłowi ŁAMIEMY przykazania Chrystusa.

Mateusza 4:4- "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych".

Powyższe wersety to słowa samego Boga, który w ten sposób nauczył Prawdy swego Syna.

Nie ma w nich jakiejkolwiek sugestii, żeby słuchać jakichkolwiek nauk ludzkich.

Paweł poza kilkoma wersetami ze ST prezentuje tylko i wyłącznie nauki SWOJE, czyli ludzkie. Posługuje się on autorytetem swego rzekomego apostolstwa i wydaje nam rozkazy, co do których nie został on nigdy przez Boga upoważniony. Nikt inny z pisarzy biblijnych nie wydaje poleceń w imieniu Chrystusa.

Isus Chrystus przyszedł na ziemię, ujawnił Prawdę o Królestwie Bożym, nauczył Prawdy wybranych Mu przez Ojca apostołów i po Jego śmierci oraz zmartwychwstaniu tylko i wyłącznie apostołowie Baranka mieli nauczać - tylko i wyłącznie tego, czego nauczył ich Chrystus.

Nie ma w Biblii ani jednej wzmianki o tym, że Isus Chrystus planował cokolwiek w tej kwestii zmienić.

Objawienie 12:17 I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Jak wyraźnie widać w tym wersecie ważne są tylko przykazania Boże i świadectwo o Isusie. To jest potomstwo tzw. Bożej niewiasty. Ani słowa o ludzkich naukach.

W ten sposób wszystko jest proste i zrozumiałe.

Chrystus nauczył apostołów a oni mieli to rozpowszechniać.

Bóg zapowiedział, że w czasach bliskich końca Prawda zostanie ujawniona. I tak się też stało!

Ale...

Dlaczego Bóg pozwolił na umieszczenie Łukasza i Pawła dzieł w Biblii?

Był w tym określony cel. Bóg musiał sprawdzić lojalność swoich sług. Komu będą służyć? Komu będą posłuszni? Bogu czy człowiekowi? Czy będziemy trwać w posłuszeństwie wobec Chrystusa, czy raczej będziemy posłuszni naukom ludzi, które w wielu przypadkach zupełnie negują nauki Isusa Chrystusa. W ten sposób Bóg a także dzisiejsi Chrześcijanie są w stanie odróżnić kąkol od pszenicy - prawdę od fałszu.

Objawienie 2:(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników: (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

Mamy więc precedens biblijny wskazujący na wykrycie fałszywych apostołów w Efezie, właśnie tam, gdzie nauczał nie kto inny jak... 'apostoł' Paweł.

Nauki Pawła różnią się znacznie od nauk Isusa Chrystusa - nie są to słowa pochodzące z ust Bożych.

Pawła problem polega także na stosowaniu autorytetu, którego nie potrafił on niczym udowodnić. Nic dziwnego, że wielu gorliwych naśladowców Pawła stosuje tę samą sztuczkę twierdząc, że Bóg im i pokazał to czy owo. Nie ma to żadnego znaczenia w obliczu braku ewidentnych tego dowodów.

Isus Chrystus ostrzega nas przed taki fałszywymi nauczycielami:

Mateusza 7:22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Fakt umieszczenia kilku cytatów z Biblii, odprawienia egzorcyzmu czy nawet uczynienia cudu nie czyni jeszcze z jakiegokolwiek pisarza apostoła czy proroka.

Dlaczego negowanie Pawła jest tak niemile widziane?

Listy Pawła są wyjątkowo trudne do zrozumienia, ponieważ są pisane w sposób skomplikowany i występują pomiędzy nimi wielkie sprzeczności. Dlatego do wyjaśniania tych skomplikowanych tekstów są potrzebni uczeni w Piśmie. Przeciętny Chrześcijanin musi je mieć 'wytłumaczone' na znacznie prostszy język. Coś zupełnie odwrotnego do języka Boga!

Owa potrzeba wyjaśnienia tej gimnastyki słownej Pawła daje natychmiastowy powód dla istnienia wszelkiej maści księży, pastorów starszych czy prezbiterów, biskupów a nawet papieży, którzy produkują dziwaczny slang 'chrześcijański', niezrozumiały dla osób nie wtajemniczonych.

Słów Chrystusa nie trzeba nikomu tłumaczyć ponieważ sens ich jest jasny, prosty i klarowny. Słowa Zbawiciela to emanująca z nich Jego moc, która zmieniła i nadal zmienia ludzkie charaktery i postępowanie.

Zwolennicy tekstów Pawła dzielą się generalnie na dwie grupy.

Pierwsza grupa, która mnie nienawidzi.

1. Syjoniści - cytujący tylko i wyłącznie list Pawła do Rzymian starając się udowodnić, że współczesny Izrael, nazywany przez Objawienie Synagogą Szatana to rzeczywisty Izrael cieszący się Bożym błogosławieństwem i wszelkie zbrodnie syjonistów są wyrokiem Boga na niewierne Bogu narody i nawet jeśli syjoniści grzeszą, Bóg się nad nimi wszystkimi zlituje i da im życie wieczne. Syjoniści nawet zorganizowali Hasbarę, która atakuje wszystkich, którzy nie zgadzają się z syjonistycznym poglądem świata, szatańskim tworem fałszywego Izraela, oraz... fałszywym proroctwem 'apostoła Pawła, który zapowiedział odbudowanie świątyni jerozolimskiej, na której tronie zasiądzie tzw. człowiek bezprawia, nazywany także Antychrystem.

Takim samym językiem posługują się pro watykańskie i  pro syjonistyczne mas media.

Jeżeli oni mnie nienawidzą, to świadczy o mnie bardzo dobrze.

Druga grupa, która mnie nienawidzi.

2. Niemal wszystkie religie chrześcijańskie, ponieważ ich struktura opiera się właśnie na listach Pawła. Rzadko cytuje się Chrystusa oraz Objawienie, ale cytuje się zawsze albo Pawła, albo Łukasza (Ewangelia i Dzieje Apostolskie) albo obydwu na raz. Czyli niemal wszystkie religie Chrześcijaństwa w zamian za nauki Chrystusa podsuwają nam ich własne interpretacje z listów Pawła i Łukasza, unieważniając na wzór faryzeuszy czyste nauki Chrystusa.

Negując Pawła obnażamy niegodziwość fałszywych religii. Nie łudźmy się!

Wszystkie religie chrześcijańskie są już zjednoczone w szatańskiej watykańskiej Ekumenie, razem z satanistami, oraz zbrodniczym wrogiem Chrześcijaństwa - Islamem!.

Wiele tych religii popiera aborcję, homoseksualizm, śluby gejów, ewolucję i nawet wielki wybuch. Wiele uznaje obecne normy wyjątkowej niemoralności jako normy uznane przez Boga. W szczególności religie ortodoksyjne oraz katolicyzm uprawiają na wielką skalę bezbożne, ohydne bałwochwalstwo.

Ujawnianie ich potężnych grzechów a także zbrodni watykańskich odbiera przywódcom religijnym autorytet i wiarygodność.

Nic dziwnego, że liderzy religijni mnie nienawidzą i jestem przez nich często atakowany, czy na forach, czy w szkalujących mnie artykułach.

Zastanówmy się nad jedną kwestią.

Jeżeli członkowie religii popierającej ekumeniczny satanizm, Watykan, Chrislam, śluby gejów, ewolucję zamiast stwarzania i wiele innych OLBRZYMICH problemów, nie widzą w tym nic złego, tylko napiętnują człowieka im niewygodnego, ponieważ stawia nie na ich nauki ale na nauki Chrystusa... odpowiedz sobie sam!

Kilka przykładów:

zbawieni.com założono forum, aby inni mogli tam trafiać przez pomyłkę dając mu niemal identyczną nazwę, jak moja witryna. Forum to posiada także niemal identyczną strukturę, którą skopiowano z forum, które ja założyłem. Jest w tym linku wiele zupełnie bezpodstawnych oskarżeń w stosunku do mnie. forum-chrześcijan  jest tam także temat w którym jestem szkalowany a prowadzący to forum za obronę mojej osoby otrzymał pogróżki od... Chrześcijanina. Także forum Ulica Prosta nazywa mnie nawet arcyheretykiem, oczywiście uznającym fałszywy twór żydowski, nazywany niesłusznie Izraelem. (Obrona Izraela jest wręcz komiczna!)

Owe ataki są wymownym dowodem na to, że ludzie atakujący Chrystusa, jego Imię oraz Jego nauki w chwili obecnej okazują się dojrzałym do żniwa kąkolem.

Zastanówmy się nieco.

Dlaczego człowiek nawołujący do osobistego zapoznawania się z Biblią a zwłaszcza poznawanie Ewangelii traktowany jest jako najgroźniejszy heretyk!

Chrystus nigdy nie polecił posłuszeństwa wobec doktryn jakiegokolwiek człowieka!

Nie chciałbym przez to powiedzieć, że wszyscy pastorzy, starsi, księża czy biskupi to ludzie całkowicie świadomie służący szatanowi.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że wielu z nich gorszy się obecną sytuacją i po prostu nie wie, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Widzą oni, że jest coś bardzo źle, ale nie potrafią jeszcze tego wyraźnie określić.

Staram się w ten sposób im pomóc, ponieważ nie jest jeszcze za późno na otwarcie oczu i zmiany kursu!

 Jana 13:35 „Jeżeli będziecie się darzyć wzajemną miłością, wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami.”

Oczywiście większość przywódców religijnych cechuje nienawiść do każdego, kto ujawnia ich fałsz.

Nie jestem wyjątkiem i dlatego jestem przez nich ciągle atakowany.

Czyż nie przesadzam i w ten sposób dodaję sobie wiarygodności?

Na to pytanie czytelnicy sobie odpowiedzą sami. Najpierw przedstawię kilka ważnych dowodów.

Izrael powstał w roku 1948 i w celu jego powstania wywołano II Wojnę Światową, podczas której zginęło 155 mln ludzi w tym 6 mln Żydów. Owe 6 mln Żydów to wyjątkowa zagadka, ponieważ nie ma sensu wymordowania 6 mln ludzi po to, aby za 3 lata z resztki zrobić Izrael!

Albo Bóg się pomylił i niesłusznie dopuścił do Holokaustu, albo Żydzi!

Negowanie 6 mln powoduje także oskarżenia każdego krytyka Izraela o antysemityzm.

Dlaczego Żydzi są znienawidzony przez cały świat na przestrzeni 2 tysięcy lat przez ludzi ze sobą nie związanych, ludzi odmiennych języków i kultur, w odległych od siebie państwach na obu półkulach?

Przez tysiące lat nie mieliśmy Internetu więc nie można tłumaczyć Internetem owej nienawiści. Jeden z mądrych ludzi powiedział - naród znienawidzony przez cały świat musi robić coś źle.

Świat pod kontrolą szatana nienawidzi Chrystusa, Prawdy i Biblii ale kocha Izrael. Czy to ma sens!?

Zwróćmy uwagę na to, za co Izrael został ukarany przez Boga - link. Za wielbienie Królowej Niebios oraz za masowe morderstwa, składanie ofiar z dzieci itp. zbrodnie oraz ohydny satanizm.

Za czasów Chrystusa Judea straciła swoją narodową tożsamość będąc zlepkiem Edomitów i Judejczyków.

Sprawdź http://pl.wikipedia.org/wiki/Idumea  W Judei nie było śladu po pozostałych 10-ciu pokoleniach Izraela.

Ów zlepek Judejczyków, Edomitów i innych nacji nazywano Żydami. Nazwa ta nie dotyczyła i nie dotyczy nadal pozostałych10 pokoleń Izraela. 500 lat później do Żydów dołączyli Chazarzy (dzisiejsza Ukraina) i w ten sposób liczba Żydów znacznie się zwiększyła. Chazarzy także nie mieli niczego wspólnego z rzeczywistym Izraelem.

Pośród tych ludzi, zwanych Żydami wyłonił się ruch syjonistyczny, dążący do powrotu Izraelitów do Izraela (Kanaanu). Problem tkwi w tym, że Żydzi nie mają niemal niczego wspólnego z 12 pokoleniowym Izraelem i na ten ten temat Żydzi zazwyczaj milczą.

Ale rzekomo zaginiony Izrael istniał w czasach Chrystusa.

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Pierwszy problem - Żydzi to nie Izrael

Drugi problem.

To Bóg miał w cudowny sposób sprowadzić cały Izrael, wszystkie 12 pokoleń do Ziemi Obiecanej.

O Żydach nigdzie nie było mowy!

Ale ruch syjonistyczny, wielbiący szatana w Kabale i Talmudzie oraz ściśle współpracujący z rządami pod kontrolą Masonerii, Jezuitów czyli... szatana zdobył za pomocą krwawej wojny Ziemię Obiecaną w dzisiejszym Izraelu poza... wzgórzem Boga, Syjonem!

Na domiar złego, świątynia Salomona nigdy nie została wybudowana.

Jest jeszcze gorzej!

Wybudowano świątynię Salomona w Brazylii! Sprawdź link - Świątynia Salomona w Brazylii.

Żydom nie udało się nigdy odbudować świątyni Salomona, ale Brazylijczykom się udało! Dodając do tego Holokaust i widać wyraźnie, że Bóg nie jest po ich stronie

Ową historię można przedstawić w inny, znacznie prostszy sposób.

Sataniści z syjonistami włącznie utworzyli fałszywy Izrael podając się za Izraelitów - szatańską kopię rzeczywistego Izraela.  Według ich planów tam ma się pojawić fałszywy żydowski Mesjasz.

Ten Mesjasz ma zasiąść na tronie w świątyni i rządzić światem.

Sprawdź tekst Protokołów Mędrców Syjonu. Źródłem tych planów są fałszywe proroctwa w listach Pawła.

Co na to Chrześcijaństwo?

Większość Chrześcijaństwa widziała od samego początku owo oszustwo, ale siły szatańskie z pomocą fałszywych pastorów i starszych stopniowo opanowały całe Chrześcijaństwo.

W chwili obecnej całe Chrześcijaństwo jest pod ścisłą kontrolą szatana w tzw. Ekumenie i jakiekolwiek zmiany doktrynalne są absolutnie niedozwolone.

Dlaczego Chrześcijaństwo dało się na owo oszustwo nabrać?

Spowodował to fałszywy apostoł Paweł, cytowany nagminnie we wszystkich odłamach Chrześcijaństwa które jest w rzeczywistości Chrześcijaństwem apostoła Pawła.

Paweł w liście do Rzymian 11 rozdziale twierdzi, że Bóg połączy z powrotem niewiernych Żydów z Chrześcijanami.

Rzymian 11:25 A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, 26 I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. 27 A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich. 28 Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. 29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa 31 Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. 32 Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. 33 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

Paweł - faryzeusz i najprawdopodobniej Edomita nie odróżnia Izraelitów od Żydów, tym samym uwiarygodnia... syjonizm oraz ich masowe zbrodnie.

Paweł także podaje fałszywe proroctwo, które nadal nie ma szansy na wypełnienie się.

2Tesaloniczan 2:3 Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, 2Ts 2:4 Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.

Paweł nie wiedział o proroctwie zburzenia świątyni i nawet podał, że za jego życia nastąpi porwanie.

1Tesaloniczan 4:15 A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 17 Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

Zwróćmy uwagę na jeden niezwykle istotny szczegół tych proroctw.

Są to fałszywe proroctwa Pawła a nie proroctwa Boże.

Nie są to słowa Chrystusa, czy Boga, które prorok musiał zanotować i przestrzec innych. Nie są to nawet wersety cytowane ze Starego Testamentu. Prorocy tak cytowali Słowo Boże.

Ezechiela 20:2 Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy! Przemów do starszych izraelskich i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan:

Nawet Chrystus podawał źródła swoich nauk i proroctw mówiąc wprost, że nauczał i powtarzał to, czego nauczył go jego Ojciec! Widzimy wyraźnie jak ważne jest źródło!

W przypadku Pawła źródłem nie jest Bóg i jest to boleśnie oczywiste. Fałszywe proroctwa rzekomego apostoła Pawła, to fundament, na których opiera się ruch syjonistyczny oraz znaczna część opanowanego przez syjonizm ruchu chrześcijańskiego.

Fałszywe dlatego, że się dotychczas nie sprawdziły, a miały się sprawdzić jeszcze za życia Pawła - oczywiście podczas istnienia II świątyni, czyli przed rokiem 70 n.e.

Z tego powodu, że podałem mnóstwo dowodów na to, Paweł to koń trojański, a syjoniści i Chrześcijanie starają się mnie za wszelką cenę zdyskredytować, ponieważ ich kłamstwa przy bliższym zbadaniu są ewidentne.

Świat pod władzą szatana, czyli świat satanistów, pedofilów, morderców i wszelkiej maści złodziei, okradających za pomocą lichwy całą planetę, wywołał II Wojnę Światową tylko po to, aby ustanowić ów ropiejący wrzód w Palestynie.

Sprawdź plan trzech wojen światowych. Mamy ufać satanistom?

Trzeba być człowiekiem wyjątkowo naiwnym, aby zbrodnie II WŚ i zbrodnie syjonistyczne uznać za dzieła Boże i popierać Syjonizm, a nawet dawać datki na ten szatański twór.

Zwróćmy uwagę na charakter rozmowy Isusa Chrystusa z Żydami. Przypomina ona dzisiejsze dyskusje na forach z Żydami z Hasbary.

Jana 8:44 Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.  Warto przeczytać cały rozdział - BM.

W owej dyskusji Chrystus przedstawia swoje świadectwo i oświadcza, że Jego świadectwo jest potwierdzone cudami przez Jego Ojca. Ten fragment pokazuje nam sąd Chrystusa nad ludźmi, którzy odrzucają wszelką Prawdę bez względu na wagę dowodów.

Jest to w ostrym konflikcie z tekstem, który napisał Paweł w liście do Rzymian 11 rozdziale, cytowanym wcześniej, gloryfikującym Żydów.

W tym kontekście ktokolwiek ujawnia 'apostoła' Pawła jako fałszywego apostoła, staje on natychmiast przeciwko:

  • Syjonistom,
  • Syjonistom Chrześcijańskim
  • Chrześcijanom Ekumeny.
  • Satanistom chrześcijańskim - a jest ich wielka ilość!
  • Chrześcijańskim tchórzom, którzy wiedzą że Prawda jest powalona na ziemię ale z obawy o ciepłe posady siedzą cicho w ukryciu.

Ponieważ Paweł wszystkich tych ludzi usprawiedliwia. Negacja Pawła neguje wszystkich wyżej wymienionych ludzi i odbiera im autorytet i wiarygodność!

Jak tych ludzi rozpoznawać?

Cytują nagminnie Pawła broniąc Pawła wersetami Pawła i jego ucznia, Łukasza oraz kwestionowanym przez wielu teologów wersetem Piotra:

2Piotra 3:15 A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; 16 Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie.

Ciekawe w tym wersecie jest to, że tekstów Pawła nie rozumiał sam apostoł Piotr!

Co jest szczególnie niepokojące, niemal wszystkie ruchy charyzmatyczne z Zieloświątkowcami włącznie także popierają Pawła oraz Syjonizm! Jest to oczywiste, ponieważ popierając Pawła, Paweł popiera... Żydów, nie Izrael. Paweł także z Łukaszem popierają wszelkie dary 'ducha', co do których jest wiele poważnych wątpliwości - mówiąc bardzo delikatnie.

Film z zielonoświątkowego kanału YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=xHu2EnkspUk Mówi nam o Żydach jako Izraelu czyli oczywiste kłamstwa wsparte listem Pawła do Rzymian. Są tam filmy wielu syjonistów, jak Derka Princa, Chucka Misslera, Dave Hunta i wielu, wielu innych.

Warto zobaczyć ten fragment - http://www.youtube.com/watch?v=_O5G6Pjrdmw Oczywiście wraca się do rzekomego języka hebrajskiego zapominając o tym, że Chrześcijańskie Pisma Greckie były napisane w języku greckim ponieważ tylko ten język był w głównym językiem całego tego regionu.

Nie zdarzyło się jeszcze w historii świata, żeby naród po ponad 500 letniej separacji od oryginalnego języka do niego powrócił.

Stosuje się fałszywe imiona Boga jako Jahwe czy Isusa jako Yahushuah.

Tych imion nie znajdziemy w żadnym z chrześcijańskich manuskryptów!

Lista chrześcijańskich syjonistów, zalewających swoją trucizną chrześcijaństwo w USA oraz innych krajach, z Polską włącznie.

John Hagee, Chuck Missler, Sid Roth, Garry Stearman, Tom Horn, L.A. Marzulli, Hal Lindsey, Benny Hinn, Kenneth & Gloria Copeland, Kenneth Hagin Sr., Kenneth Hagin Jr. Billy Graham, Tim LaHaye, Jerry Falwell, Ralph Reed, Pat Robertson, Ed McAteer, Gary Bauer,  Kay Arthur, Derek Prince, Dave Hunt, Michael Alexander, Herbert W. Armstrong, Simeon Ashe, Anthony Ashley-Cooper, 7th Earl of Shaftesbury, Arthur Balfour, Glenn Beck, William Eugene Blackstone, Andrew Bonar, Horatius Bonar, Edmund Calamy, John Cotton, Ted Cruz, John Nelson Darby, Tom DeLay, Mike Evans, Don Finto Joseph, Frey John Gill, Thomas Goodwin, William Gouge, William Hechler, Walid Shoebat, Malcolm Hedding, Mike Huckabee, Alan Keyes, Robert Murray M'Cheyne, James David Manning, Increase Mather, Sandor Nemeth, John Owen, David Pawson, E. J. Poole-Connor, Denis Michael Rohan, Samuel Rutherford, J C Ryle, Charles Simeon, Charles Spurgeon, Ezra Stiles Jack Van Impe, John Walvoord, Charles Wesley, John Wesley, William Wilberforce, Orde Wingate.

Ezechiela 34:9 Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! 10 Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem. 11 Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. 12 Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. 13 Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju.

Jest więc ewidentne, że niemal całe Chrześcijaństwo z Watykanem na czele popiera współczesny zbrodniczy i bezbożny twór syjonistyczny, nazywany niesłusznie Izraelem, Narodem Wybranym przez Boga.

Jest to jeszcze jeden pośredni dowód na to, że WSZYSTKIE religie Chrześcijaństwa są kontrolowane przez siły szatańskie pod parasolem watykańskiej Ekumeny.

Chrześcijańscy pasterze - syjoniści, zamiast zwracać naszą uwagę na bliskie zbawienie, podstawiają nam przed oczy szatańską kopię Narodu Wybranego, czyli syjonistyczny Izrael - państwo Żydów, na przekór  samemu Zbawicielowi, który nazwał ich synagogą szatana.

Apostołowie, Jan i Mateusz podali nam sąd Chrystusa na faryzeuszach.

Ponownie słowa Chrystusa.

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Czy Objawienie zapewnia wybranie Żydów do grona 144.000?

Objawienie 7:4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Jak to możliwe, że nie widać słowa - Żyd!?

To wszystko posiada logiczne i historyczne wyjaśnienie. Sprawdź materiały w tym linku - Najważniejsze artykuły na temat Żydów.  Pomiędzy Żydami są uczciwi Żydzi, jak Benjamin Franklin, Norman Filkenstein, Franz Kafka, Erich Fromm, Isaac Asimov, Benjamin Freedman.

Professor Yakov M. Rabkin napisał: " Bóg nie istnie i On dał nam tę ziemię."

Syjoniści to nie uznający Boga sataniści, co jest przed nami ukrywane.

Gideon Levy, reporter gazety Ha’aretz, niedawno zapytał:

„Gdyby Izraelczycy byli tak pewni słuszności swojej sprawy, to skąd ta przemoc wobec nietolerancji, jaką wykazują wobec każdego, kto stara się mówić inaczej?” Źródło - Wolna Polska.

Czy można być pastorem zwiedzionym w taki idiotyczny sposób? Czy jest to zwiedzenie, czy też własna zakłamana zła wola?

Podsumowanie

Jest oczywiste, że szatański syjonizm kontroluje Chrześcijaństwo. Z tej przyczyny jestem przeciwko syjonizmowi.

Nie jestem przeciwny Bogu i Prawdzie i nie jestem wrogiem wszystkich miłujących Boga i Prawdę, nawet, jeżeli nadal są bałwochwalcami czy popierają Izrael. Są oni po prostu ofiarami kłamstw, które dokumentuję i ujawniam.

Moje solidnie udokumentowane artykuły na temat wiarygodności 'apostoła' Pawła uderzają potężnym ciosem w syjonistów i w zorganizowane Chrześcijaństwo.

Obie grupy - syjoniści i ekumeniczny Chrześcijanie dążą do podważenia mojego charakteru, ponieważ tego co ujawniam nie daje się podważać. Fakty i dowody świadczą przeciwko jednym i drugim.

Z tych przyczyn członkowie syjonistycznej Hasbary opanowali nie tylko wszystkie światowe fora i blogi religijne, opanowano także polskie fora religijne, za wyjątkiem forum http://www.zbawieniecom.fora.pl . Nic dziwnego, że przez pewien okres czasu nie mogłem dać sobie rady na forum i zawsze jacyś agenci - z braku konkretnych kontra argumentów atakowali mnie i nadal atakują twierdząc, że brak mi pokory i wbiłem się w pychę. Najwyraźniej jest to jedyna dostępna i... kłamliwa broń przeciwko mnie, z czego jestem... bardzo zadowolony! Nie napiszę, dumny z wiadomych przyczyn. :-)

Rzeczywiste imię Chrystusa, Isus oraz autentyczne Jego nauki są przedmiotem nienawiści satanistów.

Każdy, kto wierzy w Chrystusa i w jego nauki, odrzucając nauki ludzkie będzie atakowany, ponieważ świat nienawidzi Chrystusa i Jego nauk!

Cokolwiek będziesz czytał, zawsze sprawdzaj źródła, zwłaszcza sprawdzaj wiarygodność autora, czy popiera syjonizm czyli ludzi, na których Chrystus wydał sąd, nazywając ich kłamcami oraz synagogą szatana.

Unikaj czegokolwiek z pod tych szatańskich znaków.

Szatańskie insygnia.

Z tych właśnie przyczyn poważnie ograniczyłem ilość uczestników forum, na żadnym blogu oraz kanale YouTube nie pozwalam na umieszczanie komentarzy, nie jestem na Pejsbooku ani na Tweeterze, ponieważ otwierają one natychmiast drogę do zalewania mnie wszelkiego rodzaju oskarżeniami czy też zwykłymi wyzwiskami.

Uaktualnienie - 20-09-2014

Bardzo ciekawy film, nawiązujący do tego artykułu.

LUCIFERIAN GRAND DECEPTION - Wielkie Zwiedzenie - napisy pl


 

LUCIFERIAN GRAND DECEPTION - Wielkie Zwiedzenie... by jezusnonstop

Jedna uwaga - materiał jest niezwykle skondensowany i warto przy każdym zdaniu film zatrzymywać, aby móc to lepiej zrozumieć. Warto!Napisano:  19 Września 2014

Ostatnie uaktualnienie: 20 Września 2014