Znak Bestii

Ostatnie uaktualnienie: 9 Kwietnia 2013

 


Objawienie 13:18 Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Zatrzymajmy się na chwilkę przy tym zdaniu.

Isus zachęca nas do większego wysiłku umysłowego. Wynika to z tego, że przeliczenie liczby Bestii nie jest łatwe. Nie każdy potrafi to zrozumieć. Podobnie, jak nie każdy jest w stanie zrozumieć kody szóstkowe. Dlatego liczba ta jest liczbą szczególną, liczbą ważną i niełatwą w zrozumieniu. Głownie matematycy doskonale rozumieją znaczenie kodu szóstkowego. Przeciętny człowiek nie pojmuje, na czym ów kod polega, ale aprobuje takie czy inne wyjaśnienie, które podają nam eksperci w tej dziedzinie.

Osobiście jestem pełen niezwykłego podziwu odnośnie dokładności proroctwa wypowiedzianego niemal 2000 lat temu, kiedy nikomu się nie śniła technologia, jakiej dzisiaj używamy na co dzień.

Najbardziej znanym znakiem Bestii apokaliptycznej jest sześcioramienna gwiazda Dawida, znana doskonale z flagi Izraela.

Gwiazda ta posiada posiada sześć trójkątów. Każdy trójką ma oczywiście trzy boki czyli 3 x 6.

Istnieją trzy możliwe wyjaśnienia  liczby Bestii - 666.

 • 1. Jest to literalny znak w postaci kodu szóstkowego.
 • 2. Może on oznaczać sposób postępowania człowieka, widzianego przez innych jako członka Bestii.
 • 3. Może oznaczać i jedno i drugie.

Szczególnie interesująca jest postawa niemal całego świata do Holokaustu.

Holocaust ("całopalenie") – termin pochodzący z kościelnej łaciny: słowo holocaustum jest adaptacją greckiego holókauston, rodzaj nijaki imiesłowu holókaustos ("spalony w całości"), od czasownika holo-kautóo ("spalam ofiarę w całości") - spolszczenie: Holokaust. Słowo holocaust (termin religijny) pierwotnie oznaczało tylko ofiarę całopalną... Jest synonimem pojęcia Szoa (hebr. שואה – całkowita zagłada, zniszczenie, – transkrypcja angielska: Shoah), uważanego przez niektórych za stosowniejsze, gdyż nie odwołujące się do pozytywnego, religijnego znaczenia całopalenia. Wikipedia

Temat wyjątkowo kontrowersyjny i w niektórych krajach szczelnie chroniony specjalnym prawem. Żadna prawda polityczna nie jest chroniona prawem. Czy mówimy o zbrodniach Stalina, Mao, Pol Pota czy nawet o zbrodniach amerykańskich, jak spalenie 300.000 cywilnych mieszkańców Drezna w 1945 roku czy zbrodnię Hiroszimy. Nawet nazywanie tej ofiary całopalnej ku czci Lucyfera - zbrodnią nie jest karane, a poszukiwania historyczne nie są zabronione. Negowanie, powiększanie liczby ofiar czy drastyczne jej obniżanie nie nosi ze sobą żadnych konsekwencji prawnych.

Można pomniejszać swobodnie ilość wszelkich ofiar we wszystkich wojnach, jakie trwały na przestrzeni tysiącleci ale jedna liczba jest liczbą niewzruszoną, liczbą świętą i jakakolwiek próba dociekania detali, dokładniejszego liczenia czy kwestionowania pewnych, często doskonale udokumentowanych szczegółów może zaprowadzić nieuważnego poszukiwacza prawdy przed pulpit sędziowski.

Liczbą ta jest - 6 000 000 ofiar Holokaustu.

Praktycznie mamy w tej liczbie - 666.

 • 1. Jest liczba 6.
 • 2. Mamy 6 zer
 • 3. Suma cyfr - 6

Czyli... 666.

Pragnę zapewnić wszystkich czytających, że nie staram się nawet niczego sugerować odnośnie tej liczby, w żadnym wypadku jej nie neguję czy kwestionuję. Interesuje mnie jedynie postawa do tej liczby. Jestem niezwykle daleki od wszelkiego dochodzenia jakichkolwiek detali. 

Jak rozumieć znak Bestii?

Księga Powtórzonego Prawa 8:5 Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. 6 Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. 7 Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. 8 Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. 9 Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.

Powyższy werset sugeruje znak na ręce oraz na czole, jako znak symboliczny, znak osobowości

chrześcijanina, który w każdym aspekcie swego życia jest posłuszny prawu bożemu.

Sataniści uważają sześcioramienną gwiazdę jako najstarszy i najmocniejszy symbol satanizmu. Rodzina Rothschild rozpoczęła ruch syjonistyczny. To z jej polecenia współczesny Izrael otrzymał flagę z szatańskim heksagramem a rodzina ta posiadała i nadal posiada ową gwiazdę w herbie! Rodzina Rothschild jest uważana za twórcę Izraela.

Heksagram szatański jest oficjalną flagą Izraela - jednej z głów Bestii!

W tym miejscu wielu może ostro zaprotestować twierdzeniem, że Gwiazda Dawida jest przecież gwiazdą Izraela od tysiącleci. Sam król Salomon ustanowił tę gwiazdę.

Król Salomon nie był wiernym Bogu u schyłku swego życia i służył pod naciskiem swoich żon fałszywym bogom - demonom. Moloch, Chiun oraz Remphan to imiona boga gwiazdy, Saturna, najważniejszego boga Chaldejczyków. Poślubiwszy córkę faraona w 922 roku p.n.e. gwiazda sześcioramienna stała się znana jako Pieczęć Salomona w egipskiej magii oraz czarach. Czyli Salomon był uwikłany w poczynania ówczesnej Bestii - Synagogi Szatana.

1 Królewska 11:4 Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. 5 Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. 6 Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. 7 Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów. 8 Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom.

Salomon uczestniczył w ohydnych ceremoniach oraz rytuałach owych bożków, podczas których składano ofiary z ludzi i dzieci oraz uprawiano wyuzdany seks świątynny. Tzw. Gwiazda Dawida nigdy nie była oficjalną flagą Izraelitów i najstarsze zapiski nie wspominają o niej. Król Dawid nie miał z tą gwiazdą nic wspólnego. Rzeczywiści, starożytni Izraelici oraz Żydzi ortodoksyjni używali oraz nadal używają tzw. Menory, symbolu danego przez samego Boga.

Biblia wspomina o gwieździe szatańskiej dwukrotnie.

Dzieje 7:43 Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon.

Amosa 5:(26) Owszem, nosiliście namiot Molocha waszego i Kijuna, obrazy wasze, gwiazdę bogów waszych, którycheście sobie naczynili.

Tzw. Gwiazda Dawida znana jest także pod nazwą Tarcza Dawida (Mogen David) oraz Pieczęcią Salomona. Owa gwiazda, demoniczny heksagram, jest używana przez Izrael jedynie przez ostatnie 200 lat.

Naród Wybrany przez Boga otrzymał od Niego Imię - IZRAEL. Naród ten także otrzymał z rąk bożych Prawo Mojżeszowe oraz... wzór na Menorę.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Menorah Encyklopedia Wikipedia podaje nam wiele szczegółów na temat Menory, niestety po angielsku.

Oto najbardziej interesujący tekst.

Menora jest siedmio ramiennym świecznikiem oliwnym na Tabernakulum w Świątyni Jerozolimskiej. Menora jest najstarszym symbolem Żydów. Istnieje przekonanie, że symbolizuje ona płonący krzak, jaki widział Mojżesz na Górze Synaj (Wyjścia 25)

Wyjścia 25:31 Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem; jego kielichy, pąki i kwiaty będą z jednej bryły. 32 Sześć ramion będzie wychodzić z jego boków; trzy ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego jego boku. 33 Trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami będą na jednym ramieniu, i trzy kielichy z pąkami i kwiatami kształtu kwiatów migdałowych - na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. 34 Na świeczniku zaś będą cztery kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami. 35 A pąk jeden będzie pod dwoma wychodzącymi z niego ramionami z jednej bryły i pąk jeden pod dwoma [następnymi] ramionami świecznika z jednej bryły. Tak [niech będzie] pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. 36 Pąki te i ramiona będą wychodzić z samego świecznika i będą [wykonane] z jednej bryły szczerego złota.

Znając symbolizm biblijny, liczba 6 zawsze oznaczała niedoskonałego człowieka, a liczba siedem oznaczała Boga oraz doskonałość. Np. Siedem dni stwarzania. Tymczasem tzw. gwiazda Dawida posiada wszystkie cechy 666 czyli trzykrotne powtórzenie niedoskonałości.

Niestety nie widać na horyzoncie innych opcji. Wygląda na to, że dzisiejszy Izrael, pod flagą heksagramu jest niszczycielską siłą Bestii apokaliptycznej, która otrzymała władzę od samego Szatana. Flaga jest najbardziej wymownym dowodem.

Co ciekawe, Masoni są zdeterminowani, aby odbudować świątynię... Salomona! Oto, jak na temat heksagramu wypowiada się były satanista, obecny chrześcijanin, dr.O.J.Graham.

"Pierwsza wzmianka o tym symbolu pojawiła się w 922 p.n.e., kiedy Salomon zaczął uprawiać magię i czary... książka ta śledzi wielbienie Ashtroreth (Astarte - oznacza gwiazdę) oraz Chiun i Remphan (także znaczy gwiazda) u Egipcjan jeszcze przed czasami Salomona. Potem w arabskiej magii i czarownictwie poprzez średniowiecze używano jej przez Druidów, podczas najwyższych Sabatów czarownic, zwanych Halloween. Rodzina Rothschild, Syjoniści oraz Hitler także używali tego symbolu, włącznie z Knessettem. Obecnie gwiazda ta jest głównym elementem flagi Izraela" (Dr. O.J. Graham, "the Six-Pointed Star, strona 3, Przedmowa [EN])

Jest ewidentne, że chrześcijanin nie może mieć nic wspólnego z szatańską gwiazdą, którą dumnie obnosi współczesna Synagoga Szatana - Izrael. Gwiazda ta jest praktycznie znakiem Szatana/Lucypera. Izraelici nigdy przedtem nie używali tej gwiazdy.

Być może owa gwiazda stanie się oficjalnym znakiem Bestii i Lucyfera i będzie wymagane od całego świata składanie jej hołdu.

Sprawdzanie się wielu proroctw biblijnych jest wręcz nieprawdopodobnie dokładne i dalekosiężne. Niemal 2000 lat temu apostoł Jan napisał w Objawieniu...

Objawienie 2:9 Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

http://www.science.co.il/Israel-Emblem.asp

Menorah - Emblem of the State of Israel

(Menora - symbol stanu Izrael)

NOTE: By Israeli law, the official Menorah symbol of the State of Israel can only be displayed in official governmental sites. If you wish to use a symbol for Israel in your web site, please use the flag of Israel.
(Notatka: Według prawa Izraela, oficjalny symbol Menory jako symbol Izraela może być ukazywany jedynie na stronach rządowych. Jeżeli chciałbyś używać symbolu Izraela na swojej witrynie, proszę używać flagi Izraela.)

Zobacz: Images of the Flag of Israel
 

Emblem Dimensions Size
Menorah 58 X 70 4,190
Menorah 100 X 124 3,996

666

Objawienie 13:16.  I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. 18 Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Najprawdopodobniej sprawdzające się na naszych oczach proroctwo. 666 to kod ochrony tzw, bar kod, który jest chroniony przez trzy szóstki. [En] Nie mamy chyba żadnych wątpliwości, co do syjonistycznego stylu bankowego oraz typowej lichwy, kategorycznie zabronionej przez Słowo Boże.

http://www.av1611.org/666/barcode.html

Owe czerwone linie to szóstki - czyli widać wyraźnie 3 szóstki.

Dodam jeszcze, ze 666 w kodzie jest połączony także z kodem identyfikacyjnym a wszystko to ma za zadanie łączenie zakupów z kontem bankowym, które także jest połączone do wielkiego komputera w Brukseli, nazywanego... Bestia

http://www.indexoftheweb.com/Patriot/TheMark.htm

http://www.rense.com/general20/666.htm

http://bellsouthpwp.net/l/a/laurergj/UPC/index.html

Oto, co o kodzie napisał jego wynalazca, GEORGE JOSEPH LAURER

„This page deals only with questions pertaining to the U.P.C. symbol and the perceived connotation to the book in the new testament titled "The Revelation". Although chapter 13, paragraph 18 reads " ... for it is the number of a man ; and his number is Six hundred threescore and six.", there is nothing sinister about the U.P.C.. It is simply a coincidence”

Ta strona wyjaśnia jedynie pytania odnośnie symboli kodu oraz częstym porównywaniem z księgą nowego testamentu, zatytułowaną "Objawienie". Aczkolwiek rozdział 13, paragraf 18 czytamy "... to jest liczba człowieka; a jego liczba to sześćset sześćdziesiąt sześć.", nie ma niczego morderczego w kodzie. Jest to po prostu przypadek"

Dodam, że autor najwyraźniej celowo użył małych liter w stosunku do Nowego Testamentu. Oczywiście jest on syjonistycznym Żydem. http://bellsouthpwp.net/l/a/laurergj/UPC/666quest.html

Dalej wynalazca napisał:

„Yes, they do RESEMBLE the code for a six.” - ("Tak, linie te przypominają kod dla szóstki”)

Jeszcze jedna ciekawostka. Przypomnę nazwisko wynalazcy.

George - 6 liter

Joseph - 6 liter

Laurer -  6 liter

Razem

666

Podsumujmy.

 • W Biblii nie ma żadnej wzmianki o gwieździe Dawida. Izraelici nigdy tej gwiazdy nie używali.

 • To Bóg osobiście podał Mojżeszowi sposób,  w jaki miał on wykonać świecznik czyli Menorę.

 • Izrael czyni wszystko, co jest przeciwieństwem prawa Bożego.

 • Nie stosuje Pięcioksięgu Mojżesza (Tora) ale stosuje Babiloński Talmud, jedno z najbardziej rasistowskich i zboczonych dzieł człowieka.

 • Zabrania używania Menory, dając nam w zamian gwiazdę Dawida czyli szatański heksagram.

Owym kodem posługuje się niemal cały system bankowy, którego właścicielami są członkowie Synagogi Szatana.

Czy znakiem Bestii będą trzy szóstki? Trudno jest na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Jedno jest jednak pewne. Znak Bestii będzie ściśle związany z jej tożsamością, na pewno będzie światu znany od dawna i najwyraźniej znak Bestii będzie czymś fałszywym w stosunku do Chrześcijaństwa. Jakaś fałszywka chrześcijańska. Może to być... krucyfiks, obraz rzekomego Isusa, Całun Turyński czy raczej owa podobizna - czy coś w tym stylu, co będzie szeroko znane, ale do tej pory według Bestii błędnie to rozumieliśmy.

Opcji jest wiele i z czasem z pewnością się dowiemy. Jedno jest pewne. Nie zostaniemy w tej kwestii oszukani przez Bestię. Bóg na to nie pozwoli. Będzie działać w tym czasie dwóch jego świadków na ziemi.

Objawienie 11:3 I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 4 Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.

Warto także sprawdzić artykuł ukazujący inne możliwości owego znaku. http://www.proroctwa.com/tatuaz-elektroniczny.htm

Napisano: 20 Sierpnia2007

Ostatnie uaktualnienie: 9 Kwietnia 2013