Bliska droga do Nieba

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

24 rozdział Mateusza jest nam dobrze znany, ale nie jest on w pełni rozumiany. Problem to tego czasu polegał na tym, że większość czytelników rozumiała określone wydarzenia prorocze jako działania na przestrzeni kilku wieków. Tymczasem takie zrozumienie jest całkowicie błędne!

Ten proroczy rozdział omawia w rzeczywistości ostatnie stulecie świata przed powrotem Isusa na Ziemię. Co jest jeszcze bardziej szokujące, powrót Isusa Mesjasza może się wydarzyć praktycznie w każdej możliwej chwili. Taka jest główna przyczyna, dlaczego nikt do tej pory nie rozumiał 24 rozdziału Mateusza.

Pozornie rozdział ten wydawał się doskonale zrozumiały, ale dopiero kilka dni temu zrozumiałem czas wypełnienia się tych proroctw. Wszystkie wersety tego rozdziału całkowicie nam potwierdzają, że ten rozdział jest dla ludu Bożego czyli dla nas w tym właśnie czasie... niezwykle ważny.

Owe ważne proroctwa czasów końca, podane nam przez Isusa, zaczynają się od wersetu trzeciego, a kończą się na wersecie 51. Jest to bardzo mocne proroctwo Isusa, oraz jest ono szczególnie nam potrzebne, ponieważ część tych proroctw już się zrealizowała ale czekamy na najważniejszą resztę.

Najważniejsza część będzie ukazaniem się na Niebie światowego znaku powrotu Syna Bożego.

24 rozdział Mateusza

Większość religii oraz władz tego świata uczy nas, że wzięcie ludzi do Nieba to nonsens. Natomiast inni twierdzą, że wzięcie do Nieba jest możliwe i że może się w ono każdej chwili wydarzyć. Dopiero niedawno zauważyłem, z jaką zaciekłością chrześcijańscy liderzy unikają tematu o wzięciu do Nieba.

Zwróćmy uwagę, że przyjście Isusa spowoduje drastyczny koniec szatańskiej władzy na świecie!

Proroctwa Isusa zaczynają się od wersetu trzeciego. Przeczytajmy początek tego niezwykłego proroctwa i zwróćmy uwagę na omawiany czas tego proroctwa.

Mateusza 24:(3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? (4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. (5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. (6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

To jednoznacznie mówi nam, że znak Isusa na Ziemi będzie dowodem, że nastąpił w tym czasie ostatni stuletni okres czasu na Ziemi, który doprowadzi ohydny świat szatański do całkowitego upadku. Isus ostrzega nas - żyjemy właśnie w tym czasie - uważajmy, abyśmy nie dali się oszukać, gdyż wielu podawało się za Chrystusa. To już się wydarzyło i to kilkakrotnie. Potem nastąpią wojny i wieści wojenne, ale one nie będą jeszcze oznaczały końca tego szatańskiego świata.

Mateusza 24:(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

Tekst ten dotyczy obu wojen światowych: pierwszą i drugą, w których po raz pierwszy brały udział całe narody, zmuszone do walk w bardzo wielu państwach. Szczególnie są nam znane dwie wojny światowe, w których zaistniały straszliwe mordy oraz walki całych narodów. Walczyli partyzanci, czyli zwykli ludzie, którzy często nie byli wyszkoleni. Podczas II WŚ świat szatana nienawidził bardzo Polaków i Słowian!

Mateusza 24:(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej Ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Ostatnio dzięki TV pojawiło się wielu fałszywych proroków. Bezprawie także jest wielkie i u wielu ludzi miłość znacznie oziębła. Isus wyjaśnił nam, że nasza wytrwałość do końca da wielu z nas zbawienie. Co jest jeszcze ciekawe; TV, radia, komórki i inne gadżety pomogły także głoszenie Ewangelii po całej Ziemi.

W tym rozdziale Isus nie podaje wszystkiego w jednym momencie, ale podzielił On to na różne okresy czasu. Niemniej całe działania nie zostały jeszcze w pełni omówione, ale jest oczywiste, że pierwsze jego wypowiedzi są skrótem, ale w następnych wersetach są one podane znacznie dokładniej.

Każda część w Mateusza 24 rozdziale ujawnia nam detale różnych wydarzeń, ale one wszystkie dotyczą czasów końca. Następna część omawia nam ostatni fragment czasów końca.

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - (16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Werset 21 ujawnia nam bezspornie czas tego wydarzenia. Będzie to ostatni i największy ucisk, jakiego jeszcze nie było na Ziemi i taki ucisk już się nigdy nie powtórzy. Ta część Mateusza mówi nam także wyraźnie o miejscu świętym w czasie końca, czyli o Jerozolimie. Cóż takiego się więc wydarzy?

Najwyraźniej miejsce święte będzie już zajmowała  grupa Ludu Bożego, ale siły szatańskie postawią silą na miejscu świętym tzw. ohydę spustoszenia.

Te wersety z Objawienia mówią nam także o największym ucisku, jaki zaistnieje wkrótce na Ziemi.

Objawienie 13:(14) I zwodzi mieszkańców Ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

Dalej Isus podaje taką zapowiedź swojego przybycia na Ziemię! Poniższy tekst mówi nam wyraźnie o szatańskich oszustach, którzy będą nawoływali, że tu jest Chrystus, a fałszywi prorocy będą czynić wielkie znaki i cuda po to, aby zwieść lud Boży. Będzie to próba wprowadzenia ohydnego bałwochwalstwa.

Mateusza 24:(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. (25) Oto powiedziałem wam. (26 Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie.

Mamy więc dokładniejszy opis  przyjścia  Isusa tuż przed objęciem władzy nad Ziemią, który wyjaśnia tę sytuację bardzo prosto. Cały świat zobaczy z przerażeniem na Niebie rzeczywisty znak Isusa!

Werset 30 nam to otwarcie potwierdza, w jakim momencie ukaże się na Niebie znak Syna Człowieczego!

Mateusza 24:(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z Nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach Nieba z wielką mocą i chwałą.

Co jest bardzo ważne, nastąpi najpierw zaćmienie Słońca oraz Księżyca. 29 werset mówi nam o udręce owych dni, po której ukaże się na Niebie znak Isusa. Najwyraźniej szatan i jego upadli aniołowie dobrze rozpoznają na Niebie moc Isusa. Czyli tuż przed pojawieniem się znaku Isusa na Ziemi, nastąpi wielki strach szatana i satanistów z powodu ukazania się znaku powrotu Chrystusa na Ziemię.

Isus nie ukarze się światu, ale jedynie ukarze się Jego znak!

Mateusza 24:(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Owi wybrani to najwyraźniej 144000 wybranych mężczyzn przez Boga do życia wiecznego w Niebie a także na Ziemi.

Mateusza 24:(32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. (33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. (34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. (35) Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

Ten fragment ujawnia nam, że wszystkie te wydarzenia będą miały swe miejsce podczas życia jednego pokolenia. Ale kiedy pojawi się na Niebie znak Isusa, wtedy będziemy widzieli, że nadchodzi dla wielu życie wieczne i część wybranych ze 144 000 będzie także wzięta z czasem na oczach świata do Nieba.

Mateusza 24:(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

To jest niezwykły fragment, ukazujący nam zamiary Boga i Isusa. Najwyraźniej za dni Noego ludzie masowo wiedzieli, że Noe budował arkę. Ale wszyscy to odrzucili jako bzdurę i żyli sobie beztrosko i... zginęli w potopie! To się powtórzy po przyjściu Isusa Mesjasza. Zobaczą, wzgardzą oraz... zginą!

Z poniższym cytatem wielu ma spory problem, ponieważ Encyklopedia Britannica nie podaje znanych nam wersetów z Mateusza, mówiących wprost o wzięciu do Nieba. Niektórzy chrześcijanie unikają tego tematu za wszelką cenę.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Przyczyna jest oczywista, dlaczego ten właśnie fragment Matusza jest aż tak zawzięcie pomijany. Satanistom nie chodzi o naszą wiedzę, ale oni boją się, że wzięcie do Nieba może spowodować przebudzenie się wielkiej grupy ludzi; Polaków i Słowian, którzy obudzą się z tego kłamliwego snu.

Sataniści za wszelką cenę będą dążyli, aby nas powstrzymać oraz będą chcieli nas po prostu oszukać!

Powyższy fragment ukazuje nam więcej, niż to pobieżnie wygląda. Mówi nam o wzięciu jednych osób, a pozostałe osoby; nawet będące w tym samym miejscu będą pozostawione. Mamy także polecenie, abyśmy czuwali oraz żebyśmy byli przygotowani i czekający na przyjście czyli powrót Pana, czyli Isusa Mesjasza.

To także świadczy o tym, że dokona tego sam Isus Chrystus, a my musimy być wcześniej na to wszystko przygotowani!

Zdajmy sobie sprawę z tego, że najgorszą nowiną dla szatana będzie wzięcie do Nieba ludzi wybranych przez Boga, ponieważ od tego momentu nastąpi widoczne działanie Boga i Syna na całej Ziemi. W tym momencie niemal wszystkie religie chrześcijaństwa zostaną natychmiast porzucone przez wszystkich wiernych, którzy będą wtedy już pod opieką Isusa Mesjasza. Dla 'matki boskiej' nie będzie już miejsca!

To także oznacza bardzo zawężone działania szatana, który utraci w ten sposób swoją władzę. Jego zbrodnie zostaną powstrzymane, a po nim zacznie działać bardziej zbrodniczo Bestia złożona z upadłych aniołów.

Nieco niedokładnie jest przetłumaczony werset 48. "Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim; Pan mój zwleka z przyjściem swoim." Biblia Kowalskiego NT podaje nam tak:  (48) Jeżeli zaś ów sługa jest niegodziwy i powie sobie. Wyjaśnijmy do dokładniej!

Mateusza 24:(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. (48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, (49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, (50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. (51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wszystkie inne przekłady podają nam wyraźnie, że ów sługa to jest ten sam sługa, ale on stanie się być może z czasem złym sługą! Werset 48 mówi nam, że jeśliby zaś ów zły sługa...To znaczy, że jest możliwość, że ten sam sługa przy końcu stanie się osobą złą. Jest nam podana jedynie taka możliwość a nie zapowiedź zdrady dobrego sługi!

Nie ma więc mowy o tym, że jest dwóch sług ale jest tylko jeden, który będzie pracował doskonale aż do przyjścia Chrystusa na Ziemię. Co jest niezwykle ciekawe w tej części artykułu, możemy myśleć, że Pan zwleka z przyjściem, czyli byłaby to fałszywa i negatywna postawa wobec Syna Bożego. Bądźmy więc czujni!

Dla osób wybranych przez Isusa będzie to największa nagroda, jaką może sobie człowiek wyobrazić. Ludzie wybrani będą żyli wiecznie w Niebie, czyli oni nigdy nie zaznają śmierci. To za nich oraz za 144.000 wybranych umarł Isus Mesjasz.

Oto przyczyna, dlaczego ten właśnie fragment Matusza jest aż tak zawzięcie pomijany. Satanistom nie chodzi o naszą wiedzę, ale obawiają się, że nagłe wzięcie do Nieba spowoduje przebudzenie się wielu ludzi; Polaków i Słowian, którzy obudzą się z ohydnego snu. Szatan będzie chciał temu zapobiec za wszelką cenę!

Najgorszym ciosem dla szatana będzie wzięcie wybranych przez Boga do Nieba, ponieważ od momentu ich wzięcia nastąpi widoczne na całej Ziemi działanie Boga i Syna. Wszystkie religie chrześcijaństwa zostaną natychmiast porzucone przez ludzi, którzy będą już razem pod opieką Boga oraz Isusa Mesjasza.

Rozdział 24 jest na żywo spisaną zapowiedzią Isusa o czasie tuż przed ukazaniem się znaku Isusa na Niebie.

 Postawa do wzięcia do Nieba jest interesująca!

Przeczytajmy najpierw ten artykuł. https://www.britannica.com, przetłumaczony z języka angielskiego. Podejrzane jest to, że część chrześcijan pisząc o wzięciu do Nieba, nie wspomina i nie cytuje wersetów z Mateusza 24, które wyraźnie mówią o wzięciu ludzi wybranych przez Boga do Nieba.

W ten dramatyczny sposób wzięcie do Nieba jest nadal przed światem ukrywane.

Zacząłem więcej szukać o wzięciu do Nieba i zaczyna to wyglądać jeszcze bardziej ciekawie. Opór szatana przeciwko wzięciu do Nieba jest niezwykle mocny i bardzo zagmatwany po to, aby nikt nie sprawdzał dowodów i przypadkiem nie uwierzył w dowody podane nam w Biblii przez Isusa Mesjasza.

W tym linku mamy Wikipedię,[PL] znaną głównie z propagandy światowych szatańskich rządów. Wikipedia stara się ukazać wzięcie do Nieba jako zupełnie błędne zrozumienie rzekomo sprzecznych ze sobą wersetów. Oni jako 'znawcy' Biblii sugerują nam, że Biblia jest po prostu w błędzie.

Wikipedia oraz wszelkie inne organizacje piszące o wzięciu do Nieba nazywają to wzięcie porwaniem, co sugeruje brutalne i nieuczciwe porwanie siłą osoby, ponieważ termin: porwanie jest zbrodnią karaną za drastyczne łamanie prawa. Porywanie ludzi jest niemal zawsze karane w większości państw na Ziemi.

Mam w programie e-Sword kilka wersji Nowego Testamentu w języku polskim i w każdej wersji użyto słowa - wzięcie. Porwanie jest to wyjątkowo ohydny sposób opisu wzięcia osób wybranych przez Boga do Nieba i takie olbrzymie zniekształcenie tekstu Biblii jest wymownym dowodem... zwalczania dzieła Boga.

Zwróćmy uwagę, że przyjście Isusa oznacza koniec światowej władzy szatana!

Zdajmy sobie sprawę z tego, że szatan i jego najwyższej rangi nasienia węża: oni wszyscy doskonale wiedzą, co ich czeka, ponieważ Bóg dał im wolny wybór. Albo podporządkowanie się Bogu i Isusowi czyli... życie: albo bunt i opór, który zakończy się dla nich wieczną śmiercią.

Oni doskonale to wszystko wiedzą od wielu lat, ale o swoich problemach nas nie informują. Biblia wyraźnie mówi, że w większości świadomie oni wybiorą śmierć i wielkie ich masy zginą w mgnieniu oka na wyschniętej już rzece Eufrat podczas próby walki przeciwko samemu Bogu.

Z powodu wzięcia do Nieba usunięto z Biblii II Ezdrasza

W tym linku jest Biblia Mesjańska, która także  zawiera II Księgę Ezdrasza. Pierwsza księga Ezdrasza niewiele nam mówi, dlatego ona nie przeszkadza satanistom. Natomiast II Księga Ezdrasza jest uznawana bezpodstawnie za apokryf, pomimo, że jest ona pióra tego samego autora i wyjaśnia nam bardzo wiele.

Nikt nie podaje przyczyn, dlaczego I Ezdrasza jest w Biblii, ale na umieszczenie II Ezdrasza świat szatański nie mógł sobie pozwolić!

W tym linku mamy obszerny artykuł na temat wzięcia wybranych przez Isusa do Nieba. Ten artykuł ukazuje nam dosadnie, dlaczego szatańskie siły usunęły z Biblii II Księgę Ezdrasza. To także daje nam niezbity dowód na olbrzymią władzę szatana. Zapamiętajmy poniższy tekst!

WSZYSTKIE religie na Ziemi były i są nadal ściśle kontrolowane przez szatana.

To dla Boga i dla Syna nie ma większego znaczenia, ponieważ osoby, które będą wzięte do Nieba już są o tym poinformowane i tego wzięcia z cierpliwością i nadzieją oczekują. Reszta świata dowie się o tym planie Boga dopiero podczas wzięcia wybranych do Nieba.

Czy wzięcie do Nieba jest postrachem dla świata?

Postrachem będzie na pewno, ponieważ wszystkie religie bez wyjątków są całkowicie kontrolowane przez szatana oraz jego sług. Wzięcie do Nieba natychmiast zniszczy wszystkie religie! Dlatego szatańskie religie nie zwalczają się i nawzajem nie krytykują, a ich postawa do wzięcia do Nieba jest bardzo negatywna.

Informacji o wzięciu do Nieba w Biblii jest bardzo mało z powodu celowego usunięcia II Księgi Ezdrasza!

Świat szatański doskonale wie, że wzięcie do Nieba nastąpi, a także świat szatana zna wszystkie proroctwa i doskonale wie, że czeka ich olbrzymia zagłada, przed którą szatan i jego słudzy nie są w stanie się gdziekolwiek ukryć. Szatan jest zupełnie bezradny, mając wydany wyrok śmierci przez samego Boga. Usuniecie go siłą z Nieba jest dowodem, że szatan nie ma żadnych szans w walce przeciwko Bogu!

Ludzie służący szatanowi nawet nie próbują ujawniać nam jakichkolwiek pozytywnych dzieł szatana, ponieważ szatan niczego pozytywnego w żadnym kierunku nigdy nie uczynił. Oto przyczyna wielbienia go w ukryciu, ponieważ nie jest on w stanie uczynić dla ludzkości czegokolwiek dobrego.

Wszystkie działania grzeszne ludzi są rezultatem bezpodstawnego buntu szatana wobec Boga. Nie czyni to ludzi niewinnymi, ponieważ po to otrzymaliśmy rozum, aby rozróżniać dobro od zła oraz doskonale orientujemy się, co jest dobrem a co złem. Dlatego nasze postępowania będą przez Boga sądzone. Wybór sposobu życia zależy wyłącznie od nas!

Nie tylko my posiadamy tą świadomość, ale świat szatana także o tym doskonale wie i już drży przed Bogiem ze strachu.

Zwróćmy uwagę na niezwykłą mądrość Boga! Bóg nawet pozwolił szatanowi na atak na Adama i Ewę, w celu sprawdzenia ich lojalności wobec Boga. Bóg także zezwolił szatanowi, aby sprawdzał naszą lojalność wobec Boga i ukazywał ludziom bezradność szatańską, czyli przestrogę dla wielu ludzi na Ziemi.

Postawa szatana jest dowodem, że Bóg nie jest winien jakiegokolwiek zła na Ziemi, a odpowiedzialnym za wszelkie zło jest głównie szatan oraz jego potomstwo i ludzie żyjący w szatański sposób. Media pokazują nam, że wszystko, co szatan uczynił na Ziemi jest ultymatywnym złem. Każdy człowiek, który łamie teraz oraz będzie łamał kiedykolwiek Prawo Boga, zostanie przez Boga surowo ukarany.

Sąd Boga jest bliski i wzięcie do Nieba oraz znak Isusa na Niebie będzie pierwszym krokiem Boga ku sądowi nad wszystkimi mieszkańcami Ziemi.

Rządzący obecnie zbrodniarze nie umkną przed Bożą sprawiedliwością.

Świadomość bliskiego sądu oraz kary Bożej już powoduje u wielu paniczny strach, który jest już coraz bardziej widoczny i widać to w mas mediach oraz w ich działaniach, które im nigdy i w niczym nie pomogą.

Na Ziemi pozostaną jedynie ludzie posłuszni Bożemu Prawu oraz wielbiący Boga, czyli głównie Polacy oraz Słowianie!

Warto także przeczytać starszą wersję w tym temacie, w której jest wiele innych dowodów, aczkolwiek nie wiedziałem wtedy, że cały 24 rozdział Mateusza dotyczy ostatniego stulecia świata szatana.