Bliskie plany Boga

Wyjścia 20:(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, [BM]

Główny artykuł o wzięciu do Nieba osób wybranych przez Boga jest w tym linku. Ten artykuł wyjaśnia pewne rzeczy jeszcze dokładniej.

Dlaczego świat tak bardzo nienawidzi Boga?

Powód jest oczywisty. Większość ludzi na świecie to nasienie węża, które nie było stworzone przez Boga ale jest dziełem szatana i upadłych aniołów. Nasienie węża ma zupełnie odwrotne zrozumienie dobra i zła.

Oni rozumieją Prawo Boże odwrotnie i dlatego dla nich nie ma miejsca w Bożym Królestwie.

Oni uwielbiają wojny, pedofilię, morderstwa, tortury, rzezie, gwałty i prześladowania ludzi Bożych, których oni z pasją nienawidzą. Jest oczywiste, że Bóg nie może im pozwolić na życie pomiędzy nami. Istnieje jednak pewna szansa dla tych, którzy są częściowo skażeni genami nasieniem węża a z powodu rozwiązłego życia takich jest wielu.

Są rodziny, w których żyją hybrydy nasienia węża oraz Słowianie. To znaczy, że niektóre osoby będą szły w kierunku Boga i Syna. Oni zostaną przez Boga zaakceptowani i niektórzy nawet będą wzięci do Nieba. Nienawiść nasienia węża do Boga jest całkowicie bezpodstawna.

Oni nie są potomstwem stworzonym przez Boga, ale są to hybrydy szatańskie. Szatan i upadli aniołowie są naszymi największymi wrogami. Bóg nigdy nie pozwolił nikomu na zbrodnie, które nasienie węża popełnia, ponieważ olbrzymia część Ludu Bożego straszliwe by cierpiała.

To oni spowodowali wojny na świecie, oni stworzyli obecny ohydny system rządów maksymalnie opresyjnych w stosunku do Ludu Bożego. Ów system degraduje Słowian za pomocą grzesznego stylu życia i ohydnych programów w TV czy innych środków masowego ogłupiania.

To zło zostanie raz na zawsze usunięte z całej Ziemi, z lichwą włącznie.

Ale nasienie węża ma jednak szanse i wystarczy wybrać posłuszeństwo wobec Bożego prawa, a Bóg ich zaakceptuje i udzieli im wielkiej pomocy, która wprowadzi ich w życie ludzi przez Boga stworzonych. Wystarczy do tego dążyć, a to można będzie otrzymać.

Poniżej wyrok na wrogów Boga

Psalm 83:(1) Pieśń. Psalm Asafowy. (2) Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, Nie bądź bezczynny, Boże! (3) Bo oto burzą się nieprzyjaciele twoi, A ci, którzy cię nienawidzą, podnoszą głowę. (4) Knują spisek przeciwko ludowi twemu I naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz.... (14) Boże mój, uczyń z nimi jak z liśćmi w wichurze, Jak z plewą na wietrze! (15) Jak ogień, który pali las, I jak płomień, co pochłania góry, (16) Tak Ty ścigaj ich burzą swoją I jak huragan wpraw ich w zamieszanie! (17) Okryj twarze ich hańbą, Aby szukali imienia twego, Panie! (18) Niech będą zawstydzeni i przerażeni po wsze czasy, Niech będą pohańbieni i zginą! (19) Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Pana, Jesteś Najwyższym ponad całym światem.

Władzę nad nami zawsze sprawują najohydniejsi ludzie. To oni bez jakiekolwiek logicznej przyczyny nienawidzą z pasją Boga, Stwórcy wszystkiego. Jeszcze nie widziałem żadnego błędu Boga, który omawiałyby mas media nasienia węża.

Tzw. Chrislam zagraża całemu światu. W roku 2014 napisałem obszerny artykuł  tym zagrożeniu. Przeczytałem go ponownie i doszedłem do wniosku że... Biblia nie podaje nam absolutnie żadnych informacji w takiej ważnej kwestii.

To oznacza, że Bóg do tego nigdy nie dopuści i plan szatana III Wojny Światowej nie zostanie zrealizowany. Sprawdźmy pewne szczegóły.

Watykan był zawsze Bogu wrogi

Nastąpiła kolejna publiczna zdrada Boga oraz Syna Bożego, Isusa. Zdrady tej dokonał papież Franciszek. Po wieloletnim wysiłku połączył on dwie religie w jedną całość. Franciszek nigdy nie był chrześcijaninem; był satanistą. Popełnił on największą zbrodnię, jaką papież mógł popełnić.

Jest ewidentne, że papież Franciszek realizuje plan III Wojny Światowej, którą zaprojektował sam szatan, w jego planie trzech wojen światowych.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

Ale czy ten plan będzie zrealizowany? Jak na razie papież nie ujawnia nam żadnych detali, poza faktem podpisania szatańskiego porozumienia z Islamem, ale nadal nie ma komentarza na tę zbrodnię z Watykanu - czyli oficjalnego potwierdzenia lub... zaprzeczenia!

Kto stworzył religie?

Bóg nigdy nie założył żadnej religii. Izraelici byli wybranym narodem przez Boga, który stworzył człowieka i byli zobowiązani do posłuszeństwa wobec Boga. Bóg dał Prawo, czyli 10 Przykazań, według których żaden człowiek nie miał prawa, aby zmieniać dzieła Boże i Prawo.

Księga Wyjścia 20:(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną. (4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. (8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. (12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. (13) Nie zabijaj. (14) Nie cudzołóż. (15) Nie kradnij. (16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. (17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. (18) A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał, i stanął z daleka,

Bóg ukazał Izraelitom swoją niezwykłą moc i rozkazał posłuszeństwo wobec Prawa. Mojżesz był pośrednikiem pomiędzy Izraelitami a Bogiem, dlatego Bóg najczęściej posługiwał się Mojżeszem z powodu bojących się Boga Izraelitów.

Najważniejsze było bezwzględne posłuszeństwo Mojżesza oraz Izraelitów wobec Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi. Sam Bóg wypisał na kamiennych tablicach 10 Przykazań, które nas nadal obowiązują. Nikt także nie ma prawa na jakiekolwiek zmiany Praw Boga!

To, czego dokonał papież bratając się z Islamem jest jaskrawym złamaniem 10 Przykazań, które dał nam Bóg!

Wyjścia 20:(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Tymczasem papież kieruje nas ku Allahowi! Papież złamał publicznie największe i najważniejsze Przykazanie Boga. Jest oczywiste, że z tych dwóch religii, Islamu oraz Watykanu, tylko jedna zawiera nieco prawdy. Watykan mówi o Bogu ale go nie wielbi, ponieważ w ukryciu wielbi on szatana.

Katolicyzm stoi pozornie po stronie Boga ale w rzeczywistości jest on wrogiem Boga z powodu masowego bałwochwalstwa, czyli bałwochwalczego wielbienia nieżyjącej już Marii, matki Isusa.

Wielbienie figur Matki Boskiej jest skrajnym łamaniem Bożych Przykazań.

Wyjścia 20:(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

Czy Bóg wyraził zgodę na modlitwy do Allaha, który nigdy niczego nie stworzył?

To, do czego dopuścił się szatański papież jest najbardziej ohydną zdradą Boga oraz katolików, którzy mu w niewiedzy ufają i niewiele z tego rozumieją. Zwłaszcza, że papież z premedytacją z szatańskim sprytem realizuje szatański ohydny plan.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

Na pewno nie dokonał tego na polecenie Boga, który jest jedynym Bogiem i nigdy nie zgodziłby się na takie drastyczne łamanie Bożego Prawa czyli Przykazań Bożych. Nasuwa się bardzo istotne pytanie!

Czy Biblia mówi cokolwiek o wielkiej wojnie religijnej w czasach końca? Nie!!!

Poniżej odpowiedź Boga na szemrania Izraelitów na pustyni.

II Ezdrasza 1 (12) A ty mów do nich, mówiąc: To mówi Pan: (13) Oto ja was przeprawiłem przez morze i uczyniłem drogi bezpieczne dla was, gdzie dróg nie było; dałem wam Mojżesza jako przywódcę i Aarona jako kapłana; (14) Dawałem wam światłość w słupie ognistym i czyniłem wielkie cuda pomiędzy wami: a wyście o mnie zapomnieli; mówi Pan. (15) "To mówi Pan wszechmogący: Przepiórki wam były znakiem, dałem wam obóz na obronę a w nim szemraliście. (16) Nie triumfowaliście w imieniu moim w zniszczeniu waszych nieprzyjaciół ale do dzisiejszego dnia nadal narzekacie. (17) Gdzież są dobrodziejstwa, które wam uczyniłem? Gdy byliście głodni i spragnieni na pustyni, nie czy wołaliście do mnie (18) mówiąc: 'Dlaczego nas wywiodłeś na tę pustynię, aby nas pozabijać? Byłoby lepiej dla nas służyć Egipcjanom, niż umrzeć na tej pustyni.

Krótkie i niezwykłe słowo Boga!!!

II Ezdrasza 1:(27) Nie mnie opuściliście, ale opuściliście sami siebie, mówi Pan.

To zdanie dotyczy także Słowian i w szczególności Polaków, wielbiących martwą Marię, jako 'matkę boską'!

Oto słowa Boga skierowane do Słowian w czasach dzisiejszych.

II Ezdrasza 2:(24) Wstrzymaj się i bądź cichy mój ludu, ponieważ twój odpoczynek nadejdzie. (25) Dobra niańko nakarm synów twoich i wzmocnij ich nogi. (26) Nikt ze sług, których ci dałem, żaden z nich nie zginie: bo się będę o nich dowiadywał z liczby twojej. (27) Nie trwóż się, bo gdy przyjdzie dzień ucisku i utrapienia, inni będą płakać i smucić się, a ty będziesz cieszyć się i mieć obfitość. (28) Narody będą ci zazdrościć, a nic nie będą mogli niczego zdziałać przeciw tobie, mówi Pan. (29) Moje ręce cię przykryją, aby synowie twoi Gehenny nie ujrzeli. (30) Wesel się matko z twoimi synami, bo cię oswobodzę." mówi Pan. (31) "Pamiętaj synów którzy śpią, ponieważ ja ich wywiodę z ukrytych miejsc ziemi i ukażę im miłosierdzie; jako, że ja jestem miłosierny." mówi Pan Wszechmocny. (32) "Obejmij synów swych aż przyjdę, ogłaszaj im miłosierdzie: bo obfitują źródła moje a łaska moja nie ustanie."

Biblia nam o tym planie szatana ani słowa. Owszem, są proroctwa mówiące nam o wojnach czy konfliktach różnego rodzaju, walki o wolność itp. wydarzeń w czasach końca. Ale nie ma ani śladu w Biblii o tym, że Słowianie będą walczyli o przeciwko fałszywej religii.

Najwyraźniej Bóg nie zaakceptował szatańskiego planu III Wojny Światowej, która miała polegać na wojnę z przyczyn różnic religijnych. Szatan napisał swój plan III wojen, ale to nie oznacza, że Bóg mu na wszystko pozwoli.

Na domiar złego dla szatana, Bóg ma ukryty plan przeciwko szatanowi, który w najbliższym czasie zostanie on w pełni zrealizowany.

Objawienie 10:(3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

To znaczy, że wszelkie zmiany w planach szatana już Boga nie interesują i podjął Bóg ostateczną decyzję przeciwko szatanowi i jego ziemskiemu systemowi, który zostanie całkowicie z ziemi usunięty na 1000 lat, wraz z szatanem, który będzie także w więzieniu pod ziemią przez 1000 lat.

Kim jest szatan?

W brew pozorom nie mamy pojęcia, kim w rzeczywistości jest szatan. Księga Ezechiela rzuca nam sporo światła na tożsamość szatana. W tym przypadku Bóg sugeruje, że szatan jest człowiekiem. Nie miejmy jednak złudzeń. Te wersety mówią nam o szatanie!

Ezechiela 28:(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (2) Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz - a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły - (3) Rzeczywiście jesteś mędrszy niż Daniel, żadna tajemnica nie jest przed tobą zakryta, (4) Dzięki swojej mądrości i swojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę: Zgromadziłeś złoto i srebro w swoich skarbcach, (5) Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa,

W tym przypadku Bóg polecił Ezechielowi, aby nazywał szatana księciem Tyru. Dalsza część tego rozdziału mówi nam więcej.

Ezechiela 28:(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, (13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. (14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. (15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. (16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. (17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. (18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. (19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki.

Te wersety nie mówią nam dokładnie, kim był i jest szatan. Ale także nie wiemy, kim jest Isus. Nie jest on aniołem, archaniołem ani człowiekiem. Aby żyć jako człowiek, Isus musiał narodzić się z kobiety. Nie wiemy, kim był w przeszłości oraz kim jest On obecnie - Isus, Syn Boży.

Ale najważniejsze jest kim On jest dla nas!

To wszystko znaczy, że poza rozwijającym się oporem wobec nasienia węża oraz zmiany jednych bandytów na drugich, którzy będą początkowo udawali osób wielbiących Boga i chrześcijan, oprócz wzięcia do nieba nic większego przeciwko Słowianom się nie wydarzy.

Bóg zacznie w niedługim czasie organizować zgromadzanie wybranych do pójścia do nieba oraz zorganizuje z Synem grono 144.000. Zacznie się także wybieranie spośród Słowian na całym świecie tych, których Bóg zabierze na pustynię na sąd Boży.

Boże Prawo dla Słowian

Nie mamy żadnego śladu słowa - religia w naszych Bibliach. W ogrodzie Eden Bóg podał Adamowi i Ewie tylko jedno Prawo.

Rodzaju 2:(16) I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, (17) Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.

Podczas pobytu na pustyni Bóg powiększył Prawo dodając 10 Przykazań i sporą część innych wymagań dla naszego dobra. Nadal nie nazwał Bóg tego religią, pomimo tego, że inne narody już wielbiły szatana i posiadały własne religie. To jest dowodem, że religie są wyłącznie dziełem szatana.

Każda religia jest szatańska, oparta na szatańskich, kłamliwych przykazaniach, wrogich Bogu!

Prawo Boże w czasie wyjścia Izraelitów z Egiptu było już zaawansowane, ponieważ istnieli wtedy kapłani oraz Mojżesz, którzy rządził całym Izraelem z pomocą samego Boga. Izrael był państwem posłusznym Prawu Boga. Ale zaciekłe ataki szatana nie dały za wygraną.

Izrael z czasem się sprzeniewierzył łącząc się z kobietami nasienia węża. W ten sposób szatan już posiadał swoich przywódców religijnych i umieścił swoje religie w Izraelu. Z czasem Izraelici wielbili Molocha i inne bóstwa szatańskie.

Takie zachowanie się spowodowało wygnanie 10 pokoleń Izraela aż do Arzaretu, czyli do miejsca, na którym do dzisiaj istnieje Polska.

Naród Wybrany w ten sposób zdradził Boga!

Ale naród ten niewiele zrozumiał z tej lekcji i dzisiaj także niczego on nie rozumie. Otrzymał on wiele nauk od Boga jak dwie wojny światowe. Niestety, nawet te nauczki nie zrobiły żadnego wrażenia. Słowianie zamiast wielbić Boga bez posągów, nadal masowo wielbią nieżyjącą od kilkuset lat matkę Isusa i to w formie skrajnego bałwochwalstwa.

To jest powodem, dlaczego jedynie mała część Słowian; nie wszyscy, zostaną wyprowadzeni na pustynię przez Boga i zdecydowana większość porzuci ohydne i uwłaczające Bogu bałwochwalstwo. Trwający nadal w bałwochwalstwie zostaną usunięci z pustyni i z Królestwa.

Poniżej opis tego, co już się niedługo wydarzy.

II Ezdrasza 13:(3) I spojrzałem, a oto wiatr uczynił coś, jakby figurę człowieka wychodzącego z serca morza. I patrzyłem, a oto człowiek ten pofrunął z chmurami do nieba; gdziekolwiek zwrócił swą twarz aby spojrzeć, wszystko pod jego spojrzeniem się trzęsło. (4) Kiedy jego głos wychodził z jego ust, wszyscy słyszący jego głos topili się jak wosk się topi, kiedy czuje ogień. (5) Potem spojrzałem, a oto niezliczona ilość ludzi była zebrana od czterech wichrów nieba, aby rozpocząć wojnę przeciwko człowiekowi, który wyszedł z morza. (6) I spojrzałem, a oto on wyciął dla siebie wielką górę i poleciał na niej. (7) I ja chciałem zobaczyć region lub miejsce z którego góra była wycięta, ale nie mogłem. (8) A potem spojrzałem, a oto ci, którzy zebrali się aby razem walczyć przeciwko niemu, żeby stoczyć wojnę z nim, bardzo się go obawiali, ale ośmielili się walczyć. (9) I oto, kiedy on widział ruch zbliżającego się mnóstwa, nie podniósł swej ręki i nie dzierżył włóczni ani żadnej broni wojennej. (10) ale widziałem tylko jak on wysłał do przodu ze swych ust jakby strumień ognia i z jego warg płonący oddech, a z jego języka strzelał on do przodu sztormem iskier. (11) Wszystko to było razem połączone; strumień ognia i płonący oddech oraz wielki sztorm, i spadł on na zbliżającą się niezliczoną rzeszę, która była przygotowana do walki i spalił ich wszystkich tak, że nagle nic nie było widać z niezliczonej rzeszy, poza kurzem popiołu i zapachem dymu. Kiedy to widziałem byłem osłupiały. (12) Po tym wszystkim widziałem tego samego człowieka schodzącego z góry w dół, który wołał ku sobie inną rzeszę, która była pokojowa.

W tym tekście mamy całą kwintesencję tego, co się w bliskim już czasie wydarzy. Z tych przyczyn jedna z najbardziej cennych ksiąg Biblii w niezwykłe proroctwa została celowo usunięta z Biblii. Usunięto kilka innych ksiąg, ale II Ezdrasza nadal istnieje i ona podaje nam bezpośrednie nauki samego Boga dla... swego ludu.

Warto przeczytać uważnie całą księgę II Ezdrasza. Są w niej zawarte proste prawa i proroctwa Isusa, a proroctwa są napisane w bardzo zrozumiałym dla nas języku. Księga Objawienia nie jest łatwa w czytaniu, ale zawiera jeszcze więcej materiałów, aczkolwiek nie są one łatwe do zrozumienia.

Co się wydarzy w najbliższym czasie?

Większość wiemy, ale podsumujmy to w możliwie najprostszy sposób.

W każdej chwili może nastąpić wzięcie do Nieba ludzi wybranych spośród Słowian. Będzie to wydarzenie najbardziej wstrząsające całym światem, ponieważ świat widząc to, będzie przerażony tym, że Bóg oraz Isus właśnie rozpoczęli swoje działania na ziemi.

Wzięcie nie będzie natychmiastowe, ale najprawdopodobniej nastąpi najpierw zgromadzenie wybranych a transport do nieba będzie przeprowadzony w taki sposób, aby cały świat zobaczył działanie Boga na Ziemi. W tym momencie Bóg dokona czegoś niezwykłego, co wstrząśnie światem.

Bóg otworzy oczy całego świata właśnie na to wydarzenie oraz na wydarzenia zgromadzania Narodu Wybranego do wymarszu na pustynię.

I tutaj trzeba podkreślić niezwykle ważną informację, skierowaną do Słowian i Polaków.

Jedynie mała grupa ludzi spośród milionów będzie wybrana i będzie się ona poruszała pod opieką i ochroną Boga na pustynię. Ponownie cały świat będzie to widział i będzie rozumiał, co się dzieje i do czego praca Boga dąży w takiej właśnie Jego akcji wobec Narodu Bożego.

Bóg także otworzy oczy całemu światu, aby świat to właściwie zrozumiał.

Niestety większość świata była, jest i będzie nadal wrogo nastawiona do Boga.

Kto zostanie wzięty do Nieba?

Większość informacji jest w tym linku. Wzięcie do Nieba. Poniżej kluczowy werset, który trzeba jeszcze bardziej dokładnie zrozumieć.

II Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: „Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki. (35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność. (36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka. (37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.

37 werset mówi nam, że wzięcie do nieba to dar Boży. Za pracę nie daje się daru ale się płaci. Dar jest więc tym, na co wielka część ludzi nie zasługuje. Wzięcie do nieba nie jest więc zapłatą za nasze uczynki, ale jest to dar Boży.

Isus oddał swoje życie za grzesznych ludzi. Oddał je właśnie za tych, którzy będą wzięci do nieba oraz za tych, którzy będą stanowić 144.000 współkróli Isusa. Taki jest wybór Boga, aby wziąć do nieba osoby, które Bóg wybrał według Bożych kryteriów, ale zgodnie z Prawem Bożym.

Bóg doskonale wie, w jakich warunkach żyjemy, jak jesteśmy manipulowani przez media szatańskie itp. rzeczy. Jesteśmy także najbardziej słabym mentalnie pokoleniem, jakie istniało kiedykolwiek na Ziemi. Powodem jest grzeszny styl życie, zatrute w większości pokarmy i inne szkodliwe rzeczy.

Dlatego Bóg wybrał do nieba te osoby, które On w swój sposób zregeneruje do poziomu najwyższego. Taki posiadali ludzie w dalekiej przeszłości, którzy żyli wobec Prawa, karmili się najczystszym pokarmem i wdychali czyste, nie trujące powietrze zamiast wydechów spalinowych pojazdów jadących przed nami w korku ulicznym.

Większość z nas wie, że jemy głównie trucizny a nasienie węża nawet zabrania nam spożywania czystego mleka od krów, które nam nigdy w życiu w niczym nie uczyniło krzywdy. Wzięcie do nieba będzie darem opartym na wybaczeniu naszych grzechów na podstawie śmierci Isusa, który właśnie za nasze grzechy oddał swe życie.

Kto więc zostanie wzięty?

Odpowiedź na to jest bardzo prosta.

Wzięci będą ci, którzy o tym wiedzą i którzy to rozumieją oraz chcieliby iść do nieba, ponieważ oni wierzą w Boga i w Bożą obietnicę wzięcia do Nieba.

Jeżeli wierzysz w Boga i Isusa i rozumiesz chociaż częściowo plan wzięcia do Nieba, należysz do osób wybranych przez Boga.

I najważniejsze dla kandydatów na wzięcie do Nieba.

Rozumiesz to wyłącznie dlatego, że sam Bóg pozwolił tobie to zrozumieć.

Nikt inny na świecie tego nie rozumie i dlatego nie jesteś w stanie nawet porozmawiać o tym z kimkolwiek. To jest także dowód na to, że masz przywilej Bożego zrozumienia. Jeżeli wytrwasz do końca, zostaniesz wzięty czy wzięta do nieba. Ale musisz o tym pamiętać.

Tylko wybrani będą wzięci do nieba i tylko oni wiedzą o wzięciu do Nieba.

Dlatego Bóg podał nam warunek, który MUSISZ wypełnić! Jeżeli masz takie zrozumienie; na pewno będziesz czuwał!

Ten werset to właśnie nam potwierdza.

Mateusza 24:(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Owo czuwanie jest niezwykle ważne! Jest aż tak ważne, że mamy niezwykle mocne Boże ostrzeżenie, które podał nam Syn Boży. Poniżej mamy ważne ostrzeżenie Boga.

Mateusza 15:(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. (2) A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. (3) Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. (4) Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. (5) A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. (6) Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. (7) Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. (8) Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. (9) Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. (10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. (11) A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. (12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. (13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Trudno o bardziej stanowcze i dobitne ostrzeżenie.

Ci, którzy będą czuwać będą wzięci do nieba. Czuwanie jest właśnie dowodem, że się o tym wie. Kto nie wie, ten nie będzie czuwał z powodu braku zrozumienia.

Pamiętajmy, że wiemy doskonale, że niewielu ten temat rozumie a ci, którzy nie wiedzą na pewno nie będą wzięci do nieba. Istnieje jeszcze jeden poważny problem, który MUSIMY rozważyć.

Jeżeli rozumiemy Biblię i wierzymy, że wzięcie do nieba się wydarzy, ostatnią rzeczą, jaką osoba znająca taką niezwykłą szansę chciałaby zrobić, to zaryzykować jakiś wyjazd czy podróż do innego państwa w jakimś błahym celu a pominąć aż tak wyjątkowe zaproszenie Boga Ojca do pójścia do Nieba w celu życia wiecznego.

Czy mógłbyś żyć z świadomością utracenia życia wiecznego w Niebie?

Owszem, będziesz żył w Królestwie Bożym pod władzą Syna Bożego, Isusa Króla wiedząc, że w wieku około 100 lat umrzesz ze starości i będziesz oczekiwał Sądu Bożego, aby uzyskać życie wieczne... na Ziemi!