Chrześcijaństwo wrogiem... Boga?!

Część II

 

Ostatnie uaktualnienie: 24 Grudnia 2015


Przeciwnicy Boga i Jego planu zbawienia wykorzystują brak biblijnej wiedzy wielu Chrześcijan i w ten sposób trwa systematyczna dezinformacja, której celem jest najprawdopodobniej pozostanie w okowach starych i wysoce kłamliwych szatańskich doktryn.

Jest witryna, która oczernia mnie z 'miłością' po chrześcijańsku jako heretyka, kłamcę, mąciciela, talmudystę, masona i człowieka wartego piekła.

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ spotkamy się z niemal identyczną argumentacją na poparcie doktryny Chrystus Bogiem w wielu innych miejscach. Jest to klasyczny przykład Chrześcijaństwa zwalczającego Boga oraz jego planu zbawienia Narodu Wybranego, czyli ustanowienia na ziemi Królestwa Bożego pod władzą Króla, Isusa Chrystusa.

Sprawdźmy przedstawiane dowody - z oby stron.

http://panjezusjedynadroga.pl/henryk-kubik-zdradzil-czytelnikow-i-boga/ 

Autorem tego bloga jest Rafał Kudrański, który demonstruje nam w jaki sposób czynem 'naśladuje' on Chrystusa.

Wszystko zaczęło się od serii moich artykułów ujawniających fałsz listów apostoła Pawła. Głębsze przestudiowanie historii Biblii a zwłaszcza NT upewniło mnie, że tak ST jak i NT miał zawsze olbrzymią ilość wrogów, głównie synagogę szatana i tego pokroju ludzie spreparowali tzw. Nowy Testament, przykrywając nauki Chrystusa i nauki Boga słowami Pawła i jego dwóch uczni - Łukasza i Marka

Kiedy zorientowałem się po zapoznaniu się z wieloma dowodami, że Paweł notorycznie masakrował Prawdę, Prawo i Przykazania, postanowiłem, że od tej pory będę polegał tylko i wyłącznie na wypowiedziach Boga Ojca oraz Syna Bożego. Po pobieżnym sprawdzeniu wielu doktryn zorientowałem się w najważniejszej taktyce biblijnej.

Słowa człowieka nie mają praktycznie żadnej wartości i jedynie słowa Boga są naszym chlebem, pełnym mądrości i wielu niezwykle ciekawych proroctw, o których świat szatana nie chce wcale słyszeć.

Sprawdź ten wyjątkowo drażliwy dla satanistów temat. Dobra Nowina.

Od tego momentu zaczęto mnie ostro atakować.

Dwa adresy - http://www.antyzbawienie.com  http://www.antyzbawienie.com/chrystus-jest-bogiem/ 

Szybka odpowiedź.

Zgadzam się z Rafałem, że w dużym stopniu zmieniłem swoje biblijne przekonania. Wszystko jest otwarcie opisane w wielu artykułach oraz na forum.

Wierzyłem w Isusa jako Boga, jak nadal wierzy 95% Chrześcijan, zanim zrozumiałem oszustwa Pawła.

Uważam, że postąpiłem uczciwie przyznając się publicznie do tych błędów, w których tkwi nadal pozostałe 95% Chrześcijaństwa.

Oczywiście, że na witrynie miałem stare artykuły potwierdzające fałszywe nauki i aby nie być hipokrytą usunąłem je po to, aby nadal nie wprowadzać innych w błąd.

Niemal wszystkie 'dowody' na to, że Chrystus jest Bogiem Ojcem pochodziły właśnie od 'apostoła' Pawła. Reszta moich błędnych doktryn zakładała, że Paweł pisał prawdę i jego listy są Słowem Bożym. Niestety myliłem się i wierząc w fałszywe doktryny nawet je rozpowszechniałem NIEŚWIADOMIE, myśląc, że głoszę prawdę Bożą. Nadal tak postępuje 95% Chrześcijan, zwiedzonych przez listy Pawła.

Kiedy porównałem dokładnie Prawdę wynikającą ze słów samego Boga z kłamstwami Pawła, zmieniłem całkowicie swoje podejście do Biblii.

Nigdy tej zmiany nie ukrywałem i nadal temu nie zaprzeczam.

Nigdy nie wywieram na czytelników żadnej presji i nie zmuszałem nikogo do czytania tego, co napiszę. Szanuję wolną wolę oraz wolność słowa - tak moją wolność oraz wolność czytelników.

Nie przedstawiam się jako człowiek posiadający z rąk Boga jakikolwiek autorytet i upoważnienie i nie wydaję nikomu rozkazów w kwestiach wiary. Mówię o tym, co ma do powiedzenia Bóg!

Czytają ci, którzy chcą czytać a są i tacy, którzy tego nie chcą czytać.

Czy powinienem ich osądzać i grozić im piekłem czy śmiercią z ręki Boga? Czy powinienem im ubliżać? Tego mnie nie wolno robić, ponieważ Bóg nie upoważnił mnie do wydawania sądów nad innym człowiekiem w kwestii zbawienia.

Nikt z ludzi takiego prawa nie posiada - z papieżem włącznie.

Niestety ów zakaz sądu jest notorycznie łamany przez Rafała na każdym kroku. Co najgorsze - wydaje on swój sąd oparty na swoich błędnych założeniach a nawet kłamliwych oszczerstwach.

Niestety żadnych z tych oskarżeń nie potrafi wesprzeć słowami Chrystusa czy Boga Ojca. Muszę mu to wybaczyć, więc wybaczam! :-)

Grzech jest złamaniem Prawa Bożego a ja tego Prawa nie złamałem i nikt nie wskazał mi Prawa, które ja rzekomo łamię.

Jestem oskarżany, że odrzuciłem Isusa Chrystusa, odarłem Go z tytułu Boga, oraz że zdradziłem Boga!

Nic dalszego od Prawdy. Ja do Boga powróciłem!

Sprawdźmy wiele biblijnych dowodów na to, czy Isus Chrystus jest wcieleniem Boga Ojca czy też jest to fałszywa nauka, mająca korzenie w katolicyzmie - w dogmacie Trójcy, której celem jest poniżanie Boga i wywyższanie Syna pod Boga.

http://www.antyzbawienie.com/chrystus-jest-bogiem/

Zacytuję najbardziej błędne doktryny i zacytuję słowa samego Boga oraz Syna, które potwierdzą, że autor tych ataków jest w wielkim błędzie.

Poniżej na szarym tle wstawiam cytaty z witryny Rafała Kudrańskiego.

Słowo Boże, poczynając od Ksiąg Starego Testamentu i kończąc na Księgach Nowego Testamentu - świadczy JEDNOZNACZNIE, że Chrystus JEST Bogiem.

Nie jest to zgodne z prawdą!

Żadna księga biblijna nie zawiera słów Boga czy Syna, w których powiedziano otwarcie, że Syn Boży jest Bogiem, Stwórcą, wcieleniem Ojca. Żaden prorok nie mówi o Mesjaszu że jest on Bogiem. Żadne proroctwo Boże nie wskazuje na to, że Mesjasz będzie równy Ojcu i Go zastąpi.

Istnieje jedynie test z Izajasza 9:5 mówiący nam, że Mesjasz to Bóg mocny, ale jest to znane i celowe skażenie kłamliwych masoretów żydowskich.

Izajasza 9:5 Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

W Septuagincie jest to przedstawione zupełnie inaczej.

Izajasza 9:(5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, imię jego: Posłaniec Wielkiej Rady, Sprowadzę bowiem na książąt pokój i zdrowie dla niego. (BM)

Jedyny 'dowód', który przedstawił Rafał ze Starego Testamentu okazuje się oszustwem masoreckim.

Ale Izajasz mówi nam także coś zupełnie odwrotnego:

Izajasza 45: (21) Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela. (22) Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.

Rafał cytuje nam dalej...

W Księdze Daniela (7, 13) jest jeden z najwspanialszych dowodów Kim będzie ów Bóg, który będzie rządził w wiecznym i niezniszczalnym Królestwie Bożym na nowej ziemi:

"Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. "

W cytowanym wersecie nie ma nawet słowa - Bóg. Werset wyraźnie mówi o osobie wyglądającej na człowieka, którą postawiono przed Przedwiecznym. Samo postawienie go przed Przedwiecznym ukazuje nam hierarchię i najwyraźniej Przedwieczny jest Osobą posiadającą olbrzymią władzę. Owemu synowi człowieczemu Bóg powierzył panowanie, chwałę i władzę królewską na wieki. Czyli mamy potwierdzenie, że Bóg, czyli Sędziwy jest w pełnym majestacie władcą a osoba ludzka otrzymuje od niego władzę królewską. Ani słowa o tym, że syn człowieczy jest Bogiem! Czyżby Bóg mógł się narodzić z kobiety? Jest to absurdalny pomysł.

Objawienie 21:3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Komentarz Rafała mówi o tym, że owym Bogiem jest Chrystus. Nie ma tam nawet takiej sugestii a werset z Objawienia 22 wyraźnie temu zaprzecza.

Objawienie 22:1 I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.

Mamy wyraźnie wymienione dwie osoby - Boga oraz Baranka którym jest syn Boży. Kolejny 'dowód' Rafała.

Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Ew. Jana 1, 1-18

Czyż bardziej LITERALNIE Jan nie mógł napisać o Chrystusie jako Bogu? Wspaniałe świadectwo i DOSADNE daje nam w dalszej części Jan w swojej Ewangelii:

W cytowanym przez Rafała wersecie mamy poważny problem, ponieważ mamy dwie grupy tłumaczy, którzy wersety te rozumieli inaczej.

  • (Nowa Biblia Gdanska) Boga nikt nigdy nie widział; to jedyny Syn, który jest na łonie Ojca, Ten wytłumaczył.
  • (PBG) Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.
  •  (PUBG) Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.
  • (Wujek 1599 v.1.5) Boga żaden nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojcowskim, on opowiedział.

Mamy więc poważny problem w tłumaczeniu. Zwłaszcza że cytowana błędna wersja nie jest logiczna. Bóg na łonie Boga Ojca.

Sprowadza się to do tego, że mamy dwa wysoce podejrzane wersety, które są podawane jako koronne dowody na to, że Chrystus i Bóg to jedna i ta sama osoba. Owe wersety są błędnie tłumaczone oraz interpretowane.

Po za tym w jaki sposób Bóg Chrystus był na łonie Boga. Bóg na łonie Boga Ojca? Jakkolwiek na te wersety nie popatrzymy, jest najwyraźniej mowa dwóch odrębnych osobach a nie o jednej.

Mamy także dwa teksty, także z Jana, które do pewnego stopnia sugerują, że Chrystus jest Bogiem aczkolwiek wypowiedzi te nie zostały wypowiedziane ani przez Boga ani przez Syna.

Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli» Ew. Jana 20, 27-29

Owszem Chrystus nie zaprzeczył, ale... dlaczego nie zaprzeczył? Być może jest to nieznany idiom, fraza podobna do dzisiejszego - o mój Panie i Boże. Taka możliwość istnieje i tłumaczy nam takie zachowanie się Chrystusa. Rzeczywistego zrozumienia tego tekstu nikt nam nie podał ale nadal mamy poważne wątpliwości, ponieważ te słowa wypowiedział Tomasz a nie Isus Chrystus.

W tym świetle cytowanie tego wersetu jako dowód koronny jest co najmniej przesadzone.

I jeszcze jeden tekst, także z Ew. Jana, który jest cytowany jako dowód na to, że Chrystus jest Bogiem.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Jana 1.

Ponownie nie są to słowa ani Boga ani Chrystusa. Są to słowa osoby piszącej Ewangelię znaną jako Ewangelia Jana. Są to jedyne bardzo niepewne poszlaki - z których wielu wnioskuje, że Bóg a Isus Chrystus to jedna i ta sama Osoba.  Uważam, że na takim cienkim lądzie nie powinniśmy stąpać ponieważ grozi nam utonięcie.

Zwłaszcza, że powyższy tekst z Jana nazywa Słowo Bogiem, które było u Boga. 'Wygląda więc na to, że albo tekst jest albo skażony, niewłaściwie przetłumaczony, nielogiczny lub nieprawidłowo zrozumiany.

Jeżeli przyjmiemy, że Słowo oznacza Bóg - to można by to tak napisać.

Na początku był Bóg, a Bóg był u Boga i Bogiem był Bóg. On był na początku u Boga.

Nadal nie mamy dowodu na to, że Bóg oraz Słowo to jedna i ta sama osoba.

Jak byśmy na to nie patrzyli, nadal występują w tym tekście dwie odrębne istoty, które autor Ewangelii nazywa jedną Bogiem a drugą Słowem. Czyli mamy masło maślane.

W świetle przedstawionych dowodów jest ewidentne że Rafał Kudrański - autor tego artykułu nie posiada żadnego solidnego dowodu w postaci słów samego Boga, który chciałby się podzielić swoją chwałą z  Synem Człowieczym.

Jest wręcz odwrotnie.

Reszta jego artykułu nie przedstawia żadnego dowodu na to, że Chrystus jest wcielonym Bogiem Ojcem. Są to jedynie zwykłe spekulacje niedoskonałego człowieka a nie na spekulacjach ludzkich powinniśmy się opierać, ale na słowach Boga oraz Syna ponieważ jedynie słowa Ojca i Syna dają nam życie.

Jakikolwiek tekst jakiegokolwiek człowieka nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ jest tyle opinii, ile jest wyznań i z tego powodu w Chrześcijaństwie panuje niesamowity bałagan. Przyczyna jest oczywista .

W Chrześcijaństwie dowodami na doktrynę Chrystusa jako Boga są słowa Pawła, czyli słowa ludzkie, które Chrześcijaństwo stawia ponad Słowa samego Boga!

Mamy więc cztery cytaty, ale żaden z nich nie utożsamia Chrystusa z Ojcem i nie czyni Go Bogiem Ojcem.

Porównajmy teraz kilka cytatów, które mówią coś zupełnie odwrotnego i zdecydowanie separują Boga od Syna pod wieloma względami.

Pierwszy i najważniejszy argument.

Isus Chrystus nigdy nie powiedział, że On jest Bogiem Ojcem.

Bóg powiedział wielokrotnie, że On się nie zmienia i w wielu miejscach mówi wprost, że on jest Bogiem Wszechmocnym, Panem Bogiem, Panem twoim Bogiem i takich stwierdzeń Boga Ojca w ST jest cała masa.

Rodzaju 35:11 Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący!

Wyjścia 20:2 Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Bóg nigdy nie miał jakiegokolwiek problemu z przedstawianiem się swoim stworzeniom i zawsze bardzo dbał o swoje święte imię czyli reputację. Bóg nigdy swej tożsamości przez nikim nie ukrywał dążąc do tego, aby Jego słuchacze wiedzieli kto do nich mówi!

Skoro Chrystus jest tym samym Bogiem, czyżby zapomniał się umiłowanym owieczkom przedstawić? Ps 46:10, Ps 50:7, Ps 81:10, Iz 41:10, Iz 45:3, Iz 45:5, Jer 32:27, Ez 13:9, Ez 20:19 i wiele wiele więcej!

Chrystus nigdy nie powiedział wprost - jestem Bogiem Wszechmogącym! Dlaczego? Ponieważ Nim nie jest! Przedstawiał się jako Syn Człowieczy.

Jak wcześniej cytował Rafał z Daniela, Chrystus jest często nazywany Synem Człowieczym. Takich miejsc w Biblii jest  49  z Objawieniem włącznie.

Czy Bóg jest Synem Człowieczym? Czyżby Bóg miał początek z kobiety? Isus Chrystus sam przedstawiał się jako Syn Człowieczy.

Mateusza 18:11 Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło.

Jana 13:3 Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi,

Kolejna fundamentalna prawda. Chrystus otrzymał wszystko od Ojca, od Niego wyszedł i do Niego wracał. Nie mógł być więc Bogiem, ponieważ wcześniej takich przywilejów nie posiadał, ale je od Ojca otrzymał.

Jana 17:3 A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. 4 Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał; 5 A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. 6 Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego. 7 Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi; 8 Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś.

Ze słów Chrystusa wynika dobitnie, że istnieje jedyny prawdziwy Bóg!

Chrystus nie uczynił ani jednego cudu z siebie ale wszystko, co czynił i czego uczył innych pochodziło od Ojca! On zaś jest posłusznym Synem i za owo posłuszeństwo Bóg Syna niezwykle wywyższył!

Jana 12:49 Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić.

Bóg wydawał Synowi rozkazy. Takich wersetów jest więcej!

Mateusza 15:24 A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

Mamy tutaj cel misji Isusa Chrystusa, który został posłany jedynie do owiec domu Izraela. Dlaczego?

Ponieważ Boży plan, który mam niezwykły przywilej ujawniać wielu ludziom zawiera obietnicę ponownego zjednoczenia wszystkich plemion Izraela. Chodzi o Królestwo Boże z modlitwy - przyjdź Królestwo Twoje. Dopiero owo Królestwo wybawi pod berłem Chrystusa resztę świata spod władzy szatana.

Chrystus został mianowany Królem Tego królestwa a jego apostołowie głównymi postaciami w Królestwie Bożym. Zwrócimy uwagę na nazwę tego Królestwa. Jest to Królestwo Boże, ponieważ Bóg je zaplanował i wyznaczył swego Syna na Króla i zbawiciela członków tego Królestwa. Bóg wyznaczył Króla, Isusa Chrystusa w SWOIM Królestwie, dlatego owo Królestwo nazywa się Królestwem Bożym.

Chrystus został mianowany Królem Królestwa Bożego, które należy i jest zorganizowane przez Boga Ojca.

Mateusza 19:16 I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? 17 A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (PUBG)

Isus Chrystus nawet siebie nie porównał do Boga ale nazwał jedynie Boga DOBRYM!

Mateusza 16:15 On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? 16 A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. 17 A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Mateusza 16:20 Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Czyżby Bóg nas oszukał i zataił nie tylko przed apostołami ale przed całym światem, że nie jest on Mesjaszem? Czy też Chrystus powiedział im prawdę, że jest Mesjaszem i Synem Bożym ale nigdy nie powiedział im, że jest Bogiem Ojcem.

Powyższe wersety ujawniają nam niezwykłą prawdę o Synu oraz o Ojcu. Bóg Ojciec jest Stwórcą wszystkiego, jest Pomysłodawcą wszystkiego i posiada SWÓJ doskonały plan zbawienia, którego posłusznym sługą i wykonawcą jest Isus Chrystus.

Bóg jest Osobą, której za wszystko należy się chwała, uwielbienie i wdzięczność.

To Bóg wyznaczył swego Syna jako niezwykłą ofiarę za nasze grzechy. A Isus w doskonały sposób dokonał wszystkich poleceń swego Ojca, za co został On wyniesiony do niezwykłej chwały i pozycji Króla Królestwa Bożego, które jest królestwem Jego Ojca.

Podobnie jest w przypadku otrzymania listu. Dziękujemy nadawcy za list a listonoszowi dziękujemy za dobrze wykonaną pracę. Jeżeli w liście jest $100, to całe podziękowanie należy się tylko nadawcy jako naszemu dobroczyńcy!

W taki sposób odstępcze Chrześcijaństwo odsunęło Boga i jego Królestwo na bok, czcząc jego sługę, Mesjasza Isusa Chrystusa jako Boga Ojca. Chrystusowi także należy się chwała za dokonanie tak niezwykłego dzieła, ale cała wdzięczność i chwała musi nadal należeć do Autora i Stwórcy wszystkiego - Boga Ojca.

Rafał wielokrotnie zapytuje, skąd wziął się pomysł, że Chrystus odda władzę Bogu.

Oto odpowiedź.

1Koryntian 15:24 Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. 25 Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. 26 A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. 27 Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. 28 A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.

Oto opinia grzesznego człowieka, którego nikt nigdy nie wybrał na apostoła. Rafał agresywnie domaga się także odpowiedzi na pytanie: dlaczego Chrystus puścił wolno cudzołożnicę.

Powtórzonego Prawa 22:22 Jeżeli zastanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje; zarówno ten mężczyzna, złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta. Wytępisz to zło z Izraela. 23 Jeżeli jakąś dziewczynę, dziewicę, zaręczoną z mężczyzną, napotka w mieście inny mężczyzna i złączy się z nią, 24 To wyprowadzicie ich oboje do bramy tego miasta i ukamienujecie ich, i poniosą śmierć; dziewczyna za to, że w mieście nie wołała o pomoc, a mężczyzna za to, że znieważył żonę swego bliźniego. Wytępisz to zło spośród siebie. 25 Lecz jeżeli mężczyzna napotka zaręczoną z kim innym dziewczynę na polu, zniewolił ją i złączył się z nią, to ten mężczyzna, który się z nią złączył, sam poniesie śmierć, 26 Ale dziewczynie tej nic nie uczynisz. Dziewczyna ta nie zasłużyła na śmierć. Ze sprawą tą jest podobnie, jak gdy ktoś powstanie przeciwko swemu bliźniemu i zabije go.

Teraz sprawa w Jana 8 rozdziale.

Jana 8:3 Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku. 4 I rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. 5 A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? 6 A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.

Problem jest jasno widoczny. Przyłapano kobietę na cudzołóstwie.

Sama ze sobą cudzołożyła? A gdzie jej partner? Przecież także powinien ponieść śmierć. A może... on ją zgwałcił? W takim przypadku ona była niewinna. Opis Jana w tej scenie nie podaje nam wielu szczegółów ale widać wyraźnie, że jest to próba oskarżenia Chrystusa za niewłaściwy sąd. Tymczasem oskarżający są co najmniej nieuczciwi i sumienia im nie pozwalają na dalsze oskarżanie tej kobiety.

Wróćmy do tematu.

Isus Chrystus modlił się Boga Ojca. Nie mógł więc być Bogiem i dał nam wzór, do kogo powinniśmy się modlić. Do Boga Ojca.

Abyśmy nie mieli jakichkolwiek wątpliwości, podał nam nawet tekst modlitwy - Ojcze Nasz! Trudno o bardziej dobitne dowody, do kogo powinniśmy się modlić czyli za wszystko dziękować i do kogo zanosić nasze prośby i dziękczynienia.

W Starym Testamencie występuje termin - synowie Boży. Izraelici zawsze wierzyli w jednego Boga a synami Bożymi nazywano aniołów czy posłańców Bożych i nigdy żadnego z nich nie nazwano... Bogiem Wszechmocnym.

Mateusza 5:9 Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

W Biblii jest używany termin - syn Boży, który oznacza wiernego Bożego pracownika. Nawet ludzi  sam Isis Chrystus nazwał synami Bożymi. Znacznie później zmieniono ten termin i Pawła oraz Barnabę okrzyknięto Zeusem i Hermesem. Dzieje 14:11-13.

Kilka ciekawych wersetów.

Liczb 23:19 Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby żałował.

Jana1:18 Boga nikt nigdy nie widział,

Isusa widziały tłumy ludzi czyli Chrystus nie jest Bogiem.

Wyjścia 33:20 Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu.

Ozeasza 11:9 Nie wyleję mego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie jako Święty i nie przychodzę, aby niszczyć.

Jana 14:28 ... tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.

Jana 10:29 Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich

Jana 4:23 Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. 24 Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

Chrystus wyraźnie mówi o potrzebie oddawania chwały i czci Ojcu! W powyższym wersecie Chrystus wskazał, ze Bóg jest Duchem, czyli nie człowiekiem czy synem człowieczym.

Jana 8:40 Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga:

Mateusza 24:36 A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

To jest niezwykle ciekawy werset. Oczywiście Bóg nie może być Synem skoro tylko On zna ową godzinę. Ale dlaczego nawet Synowi jej nie ujawnił? Podejrzewam, że zrobił to po złożonej ofierze Chrystusa, który dopiero po wypełnieniu ziemskiej misji został wielce przez Boga Ojca wywyższony na Króla Królestwa Boga Ojca.

Mateusza 20:28 Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.

Jego powrót to już nie będzie służenie ale sprawowanie sprawiedliwej władzy opartej na Prawie Boga Ojca.

Jana 20:17 Rzekł jej Isus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.

Mateusza 12:18 Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.

Chrystus sługą Boga - werset z ust samego Ojca. Chrystus obwieści narodom sąd, oczywiście oparty na Prawie Bożym.

Mateusza 26:39 Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.

Bóg upadł na swoje oblicze przez Bogiem?

Isus prosił Ojca o zmianę decyzji w ostatnim momencie i najwyraźniej nie chciał tego losu ale zgodził się z wolą Ojca i był posłuszny aż do śmierci.

Być może dlatego wcześniej Chrystus nie znał dnia ani godziny, ponieważ nie przeszedł w pełni owej próby!?

Chrystus jest Mesjaszem, czyli pomazańcem Bożym - nie może więc być Bogiem.

Jana 4:25 Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. 26 Rzekł jej Isus: Ja, który mówię z tobą, jestem nim.

Chrystus znaczy Mesjasz, Pomazaniec, Namaszczony .

Padają także często komentarze, że Bóg ma na imię Jestem i kiedy Chrystus powiedział - Jestem, oznacza to że jest Bogiem. Czy to znaczy, że skoro ja jestem, to także jestem Bogiem? Zupełny absurd.

Jak widać wyraźnie z masy przedstawionych wersetów, że doktryny - Isus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym - nie da się w żaden sposób udowodnić. Z tych właśnie przyczyn niektórzy, jak masoreci celowo fałszowali teksty biblijne, aby zmieniać teksty słów wypowiedzianych przez samego Boga. Także synagoga szatana prowadzi zaciekłą wojnę przeciwko Bogu a zwłaszcza przeciwko Jego Prawu oraz Przykazaniom.

Właśnie za pomocą masońskich pastorów i innych fałszywych przywódców Chrześcijaństwa, zamiast Boga wielbi się Mesjasza czyli sługę Boga oddając mu chwałę, która należy się głównie Ojcu.

W tym właśnie celu do ksiąg biblijnych dodano wiele fałszywych ksiąg pióra fałszywego apostoła Pawła, oraz jego dwóch uczni: Łukasza i Marka. Ci ludzie, którzy nigdy Chrystusa nie widzieli i nigdy nie słyszeli słowa od Niego nie mogą świadczyć czegokolwiek o Synu Bożym.

Świadek, który niczego nie widział i nie słyszał nie może być świadkiem i jego zeznania nie mogą być brane pod uwagę.

W wielu swych wypowiedziach Bóg nam mówi - jedyną twierdzą są słowa Boga Ojca oraz słowa Syna, który będąc pouczony przez Ojca, jako wierny sługa Boga przekazywał Boże posłannictwo podczas swego pobytu na ziemi.

Bądźmy posłuszni tylko Bogu i Synowi, módlmy się tak, jak nam Syna nakazał - Ojcze Nasz i oczekujmy cierpliwie wyzwolenia spod jarzma nasienia węża i synagogi szatana.

 

Chrześcijaństwo wrogiem Boga - część I.


Napisano: 24 Grudnia 2015

Ostatnie uaktualnienie: 24 Grudnia 2015


 


Copyright © 2010 thewordwatcher