Chrześcijaństwo wrogiem... Boga?!

Ostatnie uaktualnienie: 19 Grudnia 2015


Czy to jest możliwe? Czy można to udowodnić? Dowody są i jest ich masa. Większość dowodów jest powszechnie znana, ale niewielu próbowało to zrozumieć i nieco zagłębić się w taki kontrowersyjny temat.

Główny problem jest wyjaśniony w tym krótkim tekście.

Czasami ludzie posiadają niezwykle mocny główny korzeń wierzeń. Kiedy przedstawia się im dowody negujące owe wierzenia, dowody te nie mogą być zaakceptowane, ponieważ mogłyby wytworzyć wyjątkowo nieprzyjemne uczucie, które nosi nazwę - dysonans poznawczy. Ponieważ ochrona tych wierzeń jest niezwykle ważna, ludzie ci będą owe dowody racjonalizować, ignorować a nawet będą zaprzeczać wszystkiemu, co nie pasuje do ich korzenia wierzeń. Frantz Fanon.

Nie traktujmy tego artykułu jako ataku na Chrześcijan!

Problemem są kłamliwi przywódcy Chrześcijaństwa. Natomiast zwiedzeni Chrześcijanie nie będą przez Boga ukarani.

Bóg jeszcze nikogo nie ukarał za to, że ten ktoś został oszukany. To nie byłoby sprawiedliwe! Kolejna błędna doktryna wrogiego Bogu Chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo jest w szponach szatana, który zwodzi je i faszeruje je swymi bluźnierczymi, fałszywymi doktrynami.

Drugim problemem większości Chrześcijan jest zupełny brak wiedzy biblijnej.

Nawet jeżeli posiadamy wiedzę biblijną, jest ona ukierunkowana poprzez doktryny religii i w rezultacie posiadamy zupełnie spaczoną jej treść fałszywymi doktrynami. Czasami potrafimy nawet wskazać starannie dobrane wersety popierające owe doktryny.

Prostym dowodem jest fakt, że na tematy Trójcy, duszy, sabatu, piekła i zbawienia można dyskutować w nieskończoność i ponad 3000 wyznań chrześcijańskich nigdy nie rozwiązało owych odwiecznych sprzeczności biblijnych.

Ale w każdej dyskusji wszyscy zawsze mają rację! Jak to jest możliwe?

Chrystus przedstawiał owe problemy w przypowieściach oraz w proroctwach, które w większości znamy.

Część z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że On o tym właśnie mówił i występował otwarcie przeciwko religii, która w rzeczywistości służyła szatanowi, a nie Bogu, a On ukazywał bezsporne tego dowody.

Mówił On o kaście kapłańskiej oraz o faryzeuszach, których nazywał nasieniem węża, pomiotem szatańskim.

Poręczny cały 23 rozdział Mateusza który wyraźnie nam mówi, że główna religia w czasach Chrystusa była oparta na agentach szatana, którzy rozprzestrzeniali błędne doktryny, oszukując w ten sposób ludzi miłujących Boga.

Zwróćmy także uwagę na to, że Prawdy Isusa Chrystusa nie poznał nikt z elit religijnych Judei.

Dzisiaj jest identycznie: jak zwykle historia się powtarza i zdecydowana większość religii chrześcijańskich służy w rzeczywistości szatanowi rozpowszechniając szatańskie doktryny a Chrześcijanie nawet tego nie podejrzewają.

Z tych właśnie przyczyn coraz większa ilość Chrześcijan opuszcza zaprzedane szatanowi religie nie zdając sobie sprawy z tego, że nie Bóg jest temu winien, ale winni są szatańscy przywódcy religijni.

Poniżej sedno problemu. Wyjaśnienie przypowieści o sianiu dobrego nasienia i synów złego.

Mateusza13:37  Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38 Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. 39 A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 40 Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, 42 I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Siewcą dobrego ziarna jest sam Chrystus, siejący synów Królestwa. Kąkol to synowie szatana. Sytuacja ta odbywa się przy końcu świata szatana a aniołowie dokonują lustracji zborów. Spójrzmy na dwa główne przestępstwa sług szatana.

Czynią zgorszenie oraz popełniają nieprawość, czyli łamią Prawo i Przykazania i sami zachęcają do nieprawości.  Ich karą będzie wieczna śmierć w jeziorze ognistym.

Inna ciekawa wskazówka - kąkol jest widoczny dopiero podczas czasów końca!

Najważniejsze jest to, że jedynie synowie Królestwa otrzymają owo Królestwo, a sąd będzie dotyczył tylko synów złego!

Oznacza to, że w każdym zborze chrześcijańskim są synowie złego!

Byłoby co najmniej podejrzane, gdyby szatan nie atakował wszystkich religii prowadzących do Boga.

Nie ma większej grupy religijnej, która wielbiłaby szczerze Boga Izraela!

Za czasów Chrystusa żyli pojedynczy ludzie, uczciwi i gorliwi, którzy zawsze byli w pogardzie religijnej i politycznej elity Judei, czyli synów złego - synagogi szatana.

Dzisiaj jest dokładnie tak samo!

Synowie złego podają nam na srebrnej tacy skrajny faryzeizm, oparty na listach... faryzeusza Pawła. Paweł był pierwszym synem złego, którego listy zaprowadziły Chrześcijaństwo na bezprawie, ponieważ Paweł anulował Zakon czyli Prawo.

Praktycznie w Chrześcijaństwie Boga odrzucono, oskarżono Go o masowe mordy, mściwość, zazdrość, niesprawiedliwość, nienawiść, ludobójstwo i czystki etniczne a w zamian za Boga, Stwórcę wszystkiego dano nam całkowicie fałszywy obraz Syna Bożego, Isusa Chrystusa, oraz Królową Niebios wraz z masowym bałwochwalstwem.

Według szatańskich doktryn Chrystus nie wymaga od nas niczego, poza naszą miłością do Niego, bo On nas wszystkich bardzo kocha i nad wszystkimi się zawsze lituje, a my jedynie musimy się ochrzcić, zaprosić go do naszego serca, narodzić się ponownie oraz wyznać Jego imię przed ludźmi i już się jest zbawionym na wieki. Najbardziej liczy się nasza miłość do Chrystusa i miłość Chrystusa do nas.

Także podaje się nam werset mówiący:

Dzieje 4:12 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Werset dobrze znany, ale jakoś nikt się nad nim nie zastanowił!

Według tego wersetu Bóg został  najwyraźniej odrzucony i tylko Chrystus może nas zbawić. Bóg nie jest w stanie zapewnić nam zbawienia, Syn go przewyższył, prawda?

N I E P R A W D A !

Żadna inna wypowiedź Chrystusa tego nie potwierdza. Owszem, Chrystus powiedział, że ..."nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." Jana 14:16, a dalej wprost oznajmił: "że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja." Jana 14:28.

Warto przeczytać z uwagą cały rozdział 14 w którym Isus wskazuje na siebie jako doskonałego wyraziciela woli Ojca, który jest większy od niego i wszelkie Jego, (Syna) wypowiedzi powinniśmy traktować jako wypowiedzi Ojca. Czyli werset z Dziejów 4:12 poważnie zniekształca rolę Chrystusa, którego działanie jest wolą Ojca i w Jego imieniu.

Bóg Ojciec jest autorem zbawienia a Syn jest doskonałym wykonawcą polecenia Ojca.

Fałszywe Chrześcijaństwo za cesarza Konstantyna do rzeczywistych ksiąg Nowego Testamentu dodało listy fałszywego apostoła Pawła oraz jego dwóch uczni - Łukasza i Marka, którzy nie byli naocznymi świadkami Chrystusa i nigdy Go nie widzieli, chociaż żyli w tym samym czasie.

W ten sposób powstał tzw. Nowy Testament, złożony głównie z prac... synów złego, za pomocą których szatan ukrył słowa Prawdy wypowiadane przez Chrystusa oraz Boga Ojca. Nowy Testament niema zrównał się ze Starym Testamentem i nawet nazwa - Stary Testament niedwuznacznie sugeruje, ze jest to stary, czyli przestarzały, co także powtarza 'apostoł' Paweł. W ten sposób do Starego Testamentu niemal nikt nie zagląda, ponieważ mamy Nowy Testament, czyli nowe prawo oparte tylko i wyłącznie na miłości. Ewangelie powtórzono czterokrotnie, co oczywiście zwiększyło ich ważność.

Ale żadna księga ST nie jest nigdy powtórzona! Niezwykle przebiegłe działania szatańskie, aby pozbawić nas miłości Boga!

Paweł i Łukasz posunęli się aż tak daleko, że upozorowali rzekome porozumienie apostołów w kwestii Prawa, aby je niemal całkowicie unieważnić.

Dzieje 15:(28) Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: (29) Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi; od tego, co zdławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. (BM) (Warto przeczytać cały rozdział!)

Aby sprawę Zakonu, czyli Prawa ostatecznie zakończyć Paweł samowolnie 'zezwolił' na spożywanie mięsa ofiarowanego bałwanom. Sprawdź! 1 Koryntian 8:4-13. (BM)

Resztę Prawa i Przykazania odrzucono w zaledwie kilka miesięcy po ukrzyżowaniu Isusa Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu!

Czy jest możliwe, że Chrystus przygotowawszy się do swej służby i na spełnienie swej ofiary mógł zapomnieć o potrzebie anulowania Prawa?

Czy jest możliwe, że apostołowie Isusa, w zgodzie z Pawłem dokonali owej oczywistej zdrady wobec Boga Ojca i jego Syna, który właśnie za Prawo oddał za nas swoje życie, abyśmy według Prawa mogli dostąpić przebaczenia!?

W rezultacie powstało Chrześcijaństwo oparte na doktrynach szatańskich, o których Chrystus nigdy nie wspominał.

Proszę obejrzeć ten krótki film, który nam ukazuje zasięg herezji chrześcijańskich i 'sprzedawanie' fałszywej Ewangelii.

Daniel Chand. Misja w Dubaju

 

Warto się dobrze przyjrzeć temu głosicielowi.

To jest raczej nieświadomy diler, sprzedający Chrystusa sloganami, które nie mają niczego wspólnego z głoszeniem Dobrej Nowiny o Królestwie i głoszący "faryzejską Ewangelię", o której w Biblii nie ma ani jednego słowa.

Głosi on o przyjęciu Chrystusa do serca i wypełnienie serca głęboką miłością, która wszystko każdemu zawsze wybaczy, pod warunkiem zaakceptowania Chrystusa. Głoszenie to obejmuje cudowną moc Chrystusa, który zmienia w cudowny sposób ludzkie życia.

Dodatkowym bodźcem do akceptacji Isusa są cudowne uzdrowienia. W tym przypadku głosiciel opowiada o jednym Muzułmanie, który był chory na nogi i głosiciel zmówił modlitwę do Isusa i nagle nogi tego człowieka przestały go boleć. Głosiciel powiedział mu, że to jest miłość Isusa i że Bogu tak bardzo zależy na każdym człowieku i w te sposób można uzyskać zbawienie.

Stała się rzecz nieco zdumiewająca.

Uzdrowiony człowiek pomimo cudu oszukał Ducha Bożego i nie nawrócił się do Chrystusa.

Na domiar złego ów głosicie powiada: ..."nie chodzi o prawa, zasady i przepisy (2:30)

"Jezus chce twojego serca. Chce mieć z tobą relację. Relację Ojca z synem. Powiedzcie: Jezu, wiem, że nie byłem doskonały. Wiem, ze popełniałem błędy. Ale teraz wierzę Jezusowi." Czy tego nauczał Chrystus?

W ten sposób olbrzymia część Chrześcijaństwa w niewiedzy neguje Boga, jego plan zbawienia oraz Jego Prawo, w zamian powtarzając slogany o miłości pochodzące wprost z  szatańskiej nauki New Age.

Bóg nienawidzi grzechu!

Jakoś niewiele się mówi o tym, że miłość ku Bogu poznaje się po tym, że przestrzegamy Bożych przykazań.

Przestrzegając Przykazania przestajemy grzeszyć!

Ten głosiciel o Przykazaniach, Prawie i o Królestwie wcale nie wspomniał.

Nic dziwnego, że Muzułmanie lgną do Chrystusa, który okaleczanie i bicie żon, seks z dziećmi, seks ze zwierzętami, wielożeństwo i nienawiść do innowierców chętnie wszystkim zawsze wybaczy.

Taka szatańska 'Ewangelia' zawsze ma wielki posłuch i jest sukcesem głosicieli!

To szatańska Thelema - "Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem."  a bardziej po naszemu - róbta co chcta, takie jest nowe prawo - wprost od satanisty Crowleya.  Jezus wszystko ci wybaczy abyś tylko Go zaakceptował, bo On nie przyszedł aby sądzić, ale przyszedł aby zbawić cały świat. Czyli będziesz miał wszystko zawsze wybaczane bo Bóg jest nieograniczoną miłością.

Ukazany film jest klasycznym przykładem obłudy faryzejskiej Chrześcijaństwa, którego ogólna moralność wcale nie jest większa niż moralność ateistów.

Chrześcijaństwo ogólnie nie różni się od reszty świata ilością rozwodów, pijaństwa, wolnego seksu, homoseksualizmu, aborcji, używania narkotyków, przemocy a nawet uczestnictwa w szatańskich koncertach (mszach) metalowych z aktywnym używaniem sygnału rogów na czele. Świętuje się szatana czyli Mikołaja (Santę) i Hallowen oraz używa się nawet horoskopów! W szczególności  dotyczy to Zachodu i USA!

Stosuje się także masowe bałwochwalstwo. Rodzice wielbią półnagiego idola na krucyfiksie oraz Królową Niebios, a nastolatkowie wykleją prywatne ołtarze w swych pokojach Madonną, Kate Perry czy ACDC i śpiewają radośnie: Jestem na autostradzie do piekła! Nic dziwnego, że wiele młodych ludzi się stacza i wielu z nich doznaje opętania! Inni popełniają samopbójstwa!

Są to rezultaty pracy fałszywych pasterzy Chrześcijaństwa, którzy są w większości syjonistycznymi Żydami, masonami, którzy wszczepiają wszystkim miłość z New Age powtarzając wszystkim - jak szatan w Edenie - na pewno nie umrzecie!

Chrześcijaństwo jest kontrolowane przez synagogę szatana.

Micheasza 6:8 Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i był gotowym do kroczenia z Panem, twoim Bogiem. (BM)

Mateusza 19:16 I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? 17 A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.

Od Edenu nic nie uległo zmianie.

Bóg nigdy nie zmienił zdania na temat naszego zachowania się w stosunku do Boga i do bliźniego. Nadal obowiązuje nas miłość do Boga i do naszych bliźnich i Chrystus niczego nie zmienił ale wręcz wzmocnił w pewnym zakresie wymogi Prawa.

Nauczał  On, że nie tylko nie wolno cudzołożyć, ale także nie wolno spoglądać na kobiety z pasją seksualną, ponieważ to już jest pierwszym krokiem do cudzołóstwa - szóste przykazanie w momencie owego spoglądania zostało już popełnione w umyśle.

Nie ma więc mowy o negowaniu Prawa przez Isusa Chrystusa ale jest to detaliczne wyjaśnienie, dlaczego Prawo jest słuszne oraz że nas ono nadal obowiązuje! Sprawdź wiele dowodów! Prawo Boże - Prawem Wiecznym.

Niemal wszystkie wypowiedzi Chrystusa utwierdzają dwa cele Jego misji na ziemi.

 • 1. Głoszenie o Królestwie Bożym o wznowieniu Przymierza i zjednoczenia Izraela.
 • 2. Jego ofiara na krzyżu jest zapłatą za nasze grzechy i umożliwi nam ich wybaczenie.

Pobieżne sprawdzenie owych celów natychmiast wskazuje na to, że Prawo Boże stanowiło podstawę prawną w Edenie oraz statusu Narodu Wybranego - było ono Zakonem Przymierza Boga z Izraelem.

Każde porozumienie, umowa czy też przymierze zawiera prawne zezwolenia, nakazy oraz zakazy, na których się owo Przymierze opiera. Przymierze z Izraelem było oparte na Prawie Bożym, które także zawiera 10 Przykazań.

Jeżeli Przymierze ma być ponownie wznowione, musi się ono opierać także na Prawie Bożym, które jest doskonałe i z tych przyczyn niezmienne.

Także śmierć Chrystusa na krzyżu jest spełnieniem Prawa, które wymagało ofiary za przestępstwa Prawa.

Isus Chrystus oddał swoje życie za nasze grzechy, aby w ten sposób Prawo zostało wypełnione i Jego śmierć jest dla nas podstawą do wybaczenia naszych wielu grzechów.

Został On ukrzyżowany z powodu wymogu Prawa, aby Bóg miał prawną podstawę do wybaczenia nam naszych grzechów.

Szatan takiej szansy nie ma, ponieważ nie ma w niebie osoby, której ofiara mogłoby darować niewypowiedziane zbrodnie szatana przeciwko Bogu i wszystkim mieszkańcom nieba oraz zbrodnie popełnione na ziemi.

Negowanie Prawa to negowanie Ojca oraz Chrystusa i Jego ofiary jako ceny za nasze przestępstwa wobec Prawa Bożego. Negując Prawo odrzuca się Ojca i Syna!

Dlatego szatan jest tak wściekły na Chrystusa, że nie tylko nie wziął jego grzechów na krzyż, ale uwolnił ludzkość od winy i Bóg ma legalną podstawę do darowania życia tym grzesznikom, którzy się zadeklarują, że już więcej Prawa łamać nie będą.

Za to właśnie miłujemy Ojca, że dał nam szansę na życie wieczne czyli uniknięcie wyroku śmierci, a Chrystusa miłujemy za złożoną przez Niego ofiarę. Oto przyczyny, dla których 10 Przykazań oraz reszta Prawa Bożego doprowadza szatana i jego sług do skrajnej wściekłości.

Szatan w mocy tego samego Prawa został skazany na śmierć.

Dlatego trwa zaciekła walka o zniszczenie Prawa i wciąganie ludzkości w jeszcze większy bałagan oparty na masowym łamaniu Prawa Bożego, którego efekty widzimy na każdym kroku.

Z tych przyczyn zdecydowana część Chrześcijaństwa mówi tylko o miłości i o wybaczeniu grzechów, ale nic się nie mówi o naszych obowiązkach wobec Prawa, które do tej pory było i jest nadal fundamentem naszej cywilizacji.

Boży plan ponownego zjednoczenia Izraela

Kolejny temat tabu, który jest pilnie strzeżony przez szatana i jego 'chrześcijańskich' pastorów, księży czy starszych zborów.

Czyżby Bóg zrezygnował, poniósł porażkę i całkowicie odrzucił Naród Wybrany?

Czyżby Chrystus poniósł niepotrzebną ofiarę? Absolutnie nie!

Plan Boży nadal zakłada ponowne połączenie 12 pokoleń Izraela oraz umieszczenie ich ponownie w Ziemi Obiecanej czyli na terenach dzisiejszego Izraela. Masa szczegółów i dowodów w linku - Dobra Nowina.

Temat ten nie jest poruszany ani przez Pawła, ani przez Łukasza czy Marka, a chrześcijańscy przywódcy nie chcąc się narazić swemu bogu, Lucyferowi nie wspominają o tym planie ani jednym słowem.

Mamy więc dwa cele satanistów Chrześcijaństwa.

 • Anulować Prawo Boże i Przykazania.
 • Ukrywać plan Boży ponownego zgromadzenia 12 pokoleń Izraela w Ziemi Obiecanej.

Aby skuteczniej przykryć plan Boży połączenia Izraela utworzono fałszywy Izrael, złożony nie z 12 pokoleń Izraelitów ale z dwóch grup: chazarskich i edomickich Żydów, czyli synagogi szatana i naiwnym Chrześcijanom wtłacza się do głów nonsensy cytowane z faryzeusza Pawła, Rzymian 11 rozdział. (BM)

Ani Paweł ani Łukasz ani Marek nie wspominają o Ewangelii, którą głosił Isus Chrystus - o planie wznowienia Królestwa Bożego złożonego z 12 pokoleń rzeczywistych Izraelitów.

Dowód?

Ojcze nasz, któryś jest w niebie... przyjdź Królestwo Twoje.

Owa modlitwa ujawnia nam błędne doktryny współczesnego Chrześcijaństwa.

Mateusza 6:9 A wy tak się módlcie:  (BM)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, - Bóg jest naszym Ojcem w Niebie - nie w naszych sercach!

Święć się imię twoje - nie imię Królowej Niebios czy jakiekolwiek inne imię, święte jest imię Ojca.

10 Przyjdź Królestwo twoje,  - Prosimy Boga o powrót jego Królestwa Bożego.

Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chcemy aby Bóg panował nad nami, tak, jak panuje w niebie.

 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, - prosimy nie o bogactwa ale o chleb powszedni.

12 I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; - wybaczenie jest związane z naszym wybaczeniem naszym winowajcom, a nie wybaczeniem, bo Jezus nas kocha!

13 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; prośba o trzymanie szatana i demonów z daleka od nas.

Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Oczekujemy Jego Królestwa, mocy i chwały Bożej.

Amen - herezja szatańska, która kieruje modlitwę nie do Boga, ale do demona - Amen-Ra!!! Sprawdź artykuł i film!

Modlitwy tej nauczył nas sam Chrystus, który wypowiedział ją do Judejczyków z pokolenia Judy mówiąc im w ten sposób, że Królestwo Boże zapanuje ponownie nad światem. Oni już wtedy oczekiwali tego Królestwa.

 • Mateusza 3:2 Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.
 • Mateusza 10:7 A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.
 • Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Oto nadal aktualny plan Boży - odnowienie Królestwa Bożego i Przymierza, opartego na Prawie Bożym.

Jest zrozumiałe, że w obliczu Królestwa Bożego na ziemi inne rządy zostaną siłą usunięte. Kolejna przyczyna nienawiści świata szatana do Boga i Jego Prawa.

O tym planie Chrześcijaństwo milczy, głosząc nie biblijne zaproszenia Isusa do serc i negując oczekiwany przez wielu plan odnowienia Królestwa Bożego.

Plan ten jest bolesnym cierniem synagogi szatana czyli nasienia węża, które zwalcza wszelkie informacje prowadzące do jego ujawnienia!

Synagoga szatana sprawuje nad nami podwójną władzę.

Polityczną już znamy - wielu wie, że władzę nad nami sprawują Żydzi i masoni! Dąży się nawet do wprowadzanie języka żydowskiego do polskich urzędów!

Znamy także wiele elementów oszustw biblijnych, fałszywy Izrael i propagandę syjonistyczną. Sprawdź link - Walka nasienia węża przeciwko ludowi Bożemu.

Synagoga szatana działająca wśród Chrześcijan nie jest dokładnie znana, aczkolwiek Chrystus bardzo wyraźnie o niej ostrzegał.

Przykłady działalności kąkolu.

Jakuba 4:4 Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.

Zastanówmy się nad odpowiedzią na poniższe pytanie:

Czy nasi przywódcy religijni popierają aktywnie szatański system rządów, czy raczej obrzucają obelgami tych, którzy mówią Prawdę o Królestwie Bożym i mocy Prawa Bożego?

Oni w większości popierają wszystkie rządy, ponieważ rządy i przywódcy religijni to ta sama grupa ściśle współpracująca ze sobą - synagoga szatana - czyli nasienie węża!

Czy moi przywódcy religijni popierają ten szatański system nazywając go po imieniu?

Większość przywódców religijnych nie widzi problemu w tym, że Chrześcijanie głosują na synagogę szatana a nawet sami głosują za homoseksualizmem, aborcją, bałwochwalstwem i wieloma najdzikszymi pomysłami szatańskich władz.

Przesłanie Biblii jest jednoznaczne, oczywiste i nie budzi żadnych wątpliwości.

Światem rządzi szatan, który jest ojcem kłamstwa i mordercą.

Dlatego jego słudzy posługują się także kłamstwem i masowymi mordami czy rzeziami. Ci notoryczni kłamcy aż się palą do każdej wojny, aby się wyżyć i zachłysnąć jak największą ilością trupów i morzem przelanej krwi.

W ciągu ostatnich 200 lat wymordowano na ziemi około 300 milionów ludzi, a szatańscy przywódcy religijni podjudzali Chrześcijan do wzajemnych mordów.

Fałszywy Izrael jest częścią tego kłamliwego szatańskiego świata.

Jeżeli twoi przywódcy popierają Izrael oraz jakąkolwiek formę światowej ZAWSZE kłamliwej i ZAWSZE morderczej polityki - bądź pewien, że są to współpracujący z władzami słudzy szatana, którzy nazywają pogardliwie mnie i ciebie zwolennikami teorii spiskowych.

Poznasz także synagogę szatana po tym, że nie neguje ona żadnych szatańskich nauk, jak teoria ewolucji, teoria wielkiego wybuchu czy teoria heliocentryczna. Także oni wierzą w ziemię kulę, przeogromny kosmos i podróże na księżyc. Wspierają także homoseksualizm, gejostwo, czary, magię, idoli mediów, pornografię, gender, multi kulti, komunizm i większość grzechów tego szatańskiego świata.

Jeżeli oni nie występują przeciwko tym grzechom, to znaczy że oni je popierają!!!

Fałszywi przywódcy religijni wydają wyroki wiecznej śmierci na tych, którzy kwestionują ich kwalifikacje

Jakuba 4:11 Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon ; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. 12 Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego?

Osąd ludzi jest normą pośród religii kontrolowanych przez synagogę szatana.

Głównie wygląda to tak. Każdy innowierca jest skazany na piekło lub na wieczną śmierć - nie przez Boga ale przez przywódców religijnych za to, że nie wierzy w takie czy inne doktryny wiary, najczęściej fałszywe, ponieważ wywodzące się z ust fałszywych szatańskich przywódców. Za brak wiary w piekło, czyściec, trójcę, różaniec, Matkę Boską, w Towarzystwo Strażnica czy brak wiary w sabat, zdecydowana większość fałszywych przywódców religijnych ochoczo skaże cię albo na wieczną śmierć, albo na wieczne męki w piekle.

Nie zostaniesz skazany za złodziejstwo, za morderstwo, za cudzołóstwo ale za brak wiary w ich doktryny.

Grają więc oni rolę samego Boga, czyniąc się w ten sposób Jego bezprawnymi przedstawicielami. Najbardziej znany z obłudy - papież Franciszek -  zbrodniarz skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości na dożywotnie więzienie, bez możliwości ułaskawienia nie jest oczywiście wyjątkiem i jego rola jako króla świata pokroju Sodomy i Gomory jest światu coraz bardziej znana.

Jak postępować pod władzą rządowych satanistów?

Nie ulegajmy prowokacjom. Oni są mistrzami prowokacji.

Mateusza 22:19 Pokażcie mi monetę podatkową; a oni przynieśli mu denar.20 I rzecze im: Czyja to podobizna i czyj napis? 21 Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu.

Sytuacja identyczna jak w dzisiejszej Polsce. Nadal jesteśmy w niewoli Rzymu i jego syjonistycznych przedstawicieli i naszym obowiązkiem jest oddawanie haraczu Rzymowi, ponieważ... jest to kara nałożona przez Boga za złamanie Przymierza.

W przypadku zakłamanych przywódców religijnych zacznijmy ich wprowadzać w poważne zakłopotanie i zadawajmy im wiele pytań. Kilka przykładów.

 • Co to jest Królestwo Boże?
 • Czy to prawda, że Bóg odrestauruje Izrael ponownie tutaj na ziemi?
 • Dlaczego o tym nikt nigdy nie mówi i nie pisze?
 • Dlaczego w modlitwie 'Ojcze nasz' jest potrzeba wybaczenia grzechów naszym winowajcom?
 • Czy to prawda, że rządy służą władcy świata, szatanowi?
 • Czy papież także służy szatanowi? 
 • Czy przykazania nas nadal obowiązują?
 • Jeżeli nie,  czy możemy ciągle kłamać, okradać a nawet zabijać bliźnich jak wojska polskie w Afganistanie czy armia USA w wielu miejscach na świecie?
 • Czy Królestwo Boże będzie na ziemi czy w niebie?
 • Czyje wersety biblijne są ważniejsze: Pawła czy Ewangelistów?
 • Dlaczego 10 Przykazań nie mówi nam o zakazie bałwochwalstwa?
 • Kto to przykazanie usunął i dlaczego?
 • Dlaczego Bóg zezwolił na wymordowanie 6 mln Żydów na 3 lata przed 'zaprowadzeniem' ich do Palestyny?
 • Cóż takiego złego oni zrobili aby ich tak srogo ukarać?

Nie bójmy się konfrontacji! Bóg nas za Prawdę nie potępi ale pochwali. 

Podsumowanie

Poznaliśmy więc fundamentalną prawdę, ujawnioną przez Boga w Edenie.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; on będzie czyhał na twoją głowę, a ty będziesz czyhał na jego piętę. (BM)

Proroctwo mówi o stałych walkach potomstwa szatana z potomstwem Bożym (niewiasty) oraz walki szatana z Chrystusem.

Owa walka toczy się na naszych oczach i władzę nad nami sprawuje synagoga szatana, czyli nasienie węża, które rządzi nad nami z dwóch pozycji.

 • 1. Rząd - media, nauka i reszta syjonistycznego aparatu władzy.
 • 2. Religie- władzę sprawują syjonistyczni pastorzy, starsi, księża, a najwyższe pozycje zajmują wysokiego stopnia masoni.

Celem władz i religii jest zniechęcenie nas do poszukiwania rzeczywistego Królestwa Bożego. W zamian podstawia się nam fałszywe Królestwo Boże, czyli syjonistyczny morderczy Izrael, nienawidzący z pasją Boga i jego przyszłego Królestwa.

Jest bardzo łatwo rozpoznać członków synagogi szatana po owym poparciu dla fałszywego Izraela oraz fałszywych doktryn Pawła, który także gorliwie wspierał synagogę szatana i z wielkim sukcesem zwalczał Prawo Boże, zupełnie je anulując czyli czyniąc w ten sposób bezprawie.

Oni także negują Prawo i milczeniem zwalczają Przykazania Boże.

Dlaczego oni tak nas prześladują?

Oni są głównie nasieniem węża, bez nadziei na zbawienie z powodu braku duszy ludzkiej. My możemy uzyskać życie wieczne, a oni chcą nas tej nadziei i radości z niej pozbawić.

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Ich działanie przypomina walkę gorszego boksera w ringu, który będzie walczył do końca walki wiedząc, że walki tej nie wygra.

Niemal całe Chrześcijaństwo popiera Żyda i faryzeusza - Pawła. W większości popiera się także szatańskie syjonistyczne władze oraz ich politykę, dążącą do szatańskiego NWO! Przywódcy Chrześcijaństwa raczej o NWO nie mówią i na Królestwo Boże nie czekają z radością.

Aprobowanie kłamstw oddanych szatanowi władz oznacza podporządkowanie się samemu szatanowi, autorowi tych kłamstw.

Warto uważnie przeczytać dwa artykuły.

http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/jak-rozpoznac-zyda.htm

Autor nie wie, do jakiego stopnia infiltrowano Chrześcijaństwo ale ujawnia on bardzo wiele.

Drugi artykuł ujawnia Żydów jako... hybrydy, dla których nie ma zbawienia. Większość z nich  o tym wie!

http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/wywiad.htm 

Rosenthal ujawnił, że duża część elit Żydów wierzy w Lucyfera i go wielbi. I to wyjaśnia nam ich okrucieństwo podczas wojen. Ujawnia on także, że większość Żydów nie posiada duszy. Za ten wywiad Rosenthal został zamordowany!

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Mamy zapowiedziany ucisk, ubóstwo oraz nieustanne bluźnierstwa tych, którzy podają się kłamliwie za Żydów. Chrystus wyraźnie kieruje te słowa do swoich wiernych sług, czyli do nas.

Potraktujmy poważnie to ostrzeżenie i nie pozwólmy więcej, aby słudzy szatana nas nadal tak haniebnie oszukiwali!

 

Chrześcijaństwo wrogiem Boga - część II.


Napisano: 19 Grudnia 2015

Ostatnie uaktualnienie: 19 Grudnia 2015


 


Copyright © 2010 thewordwatcher