Co jest celem naszego życia?

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Zdecydowana większość ludzi żyjących na ziemi nie ma absolutnie żadnego pojęcia o tym, dlaczego żyjemy na ziemi. Zwłaszcza w obliczu pewnej śmierci, która czeka na każdego z nas.

Ten temat wyjaśni nam, dlaczego większości ludzi nigdy nie myśli o jakikolwiek poważnym celu życia, ale żyją oni beztrosko, zjadając wszystko co się da zjeść, używają wszystkiego, czego da się użyć i żyją z dnia na dzień, nie tylko nie rozumiejąc, skąd się na ziemi wzięli, ale nie rozumiejąc, kto i w jakim celu spowodował to, że oni istnieją.

Stosowane jest szatańskie przysłowie: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.

Cel życia człowieka jest większości ludziom nieznany.

Oczywiście Bóg doskonale wie, po co i dlaczego stworzył On ludzkość, która posiada sumienia, rozum oraz pewną dozę inteligencji. Dlatego człowiek żyjący przechodzący przez swoje życie przechodzi przez pewną niezwykłej wagi próbę, która zadecyduje, czy... będzie on mógł żyć wiecznie!

Stosunek człowieka do Boga możemy wyjaśnić w taki sposób.

Nagle budzimy się we wspaniałym domu, gdzie wszystko funkcjonuje doskonale, wszystko jest piękne i czyste a człowiek obdarowany takim domem ma prawo do życia przez nie określony bliżej okres czasu.

Człowiek obdarzony sumieniem oraz pewną dozą inteligencji zada sobie natychmiast proste pytanie. Któż podarował mnie takie wspaniałe miejsce i jak mógłbym tej Osobie podziękować? Czy owa Osoba spodziewa się ode mnie czegokolwiek w zamian za ten wspaniały dom?

W ten prosty sposób można zrozumieć cel naszego istnienia.

Cel taki oznacza, że istnieje Osoba, której zawdzięczamy nasze życie i wszystko, co do nas należy. Ale żeby poznać nasze dalsze losy, MUSIMY poznać wymagania Boga i dopiero wtedy możemy zadecydować o naszych obowiązkach wobec innych ludzi oraz obowiązki wobec samego Boga.

Najważniejsza dla nas rada! Nie możemy poznać Boga, jeżeli nie poprosimy Go o pomoc w naszym wysiłku. Powinniśmy prosić Boga o ujawnienie nam Prawdy, której właśnie poszukujemy.

Bóg stworzył ludzi doskonałych

Oni byli doskonali, ale nie wypełnili swoich obowiązków wobec Boga. Obowiązki te były niezwykle proste i łatwe do wykonania. Od Adama i Ewy Bóg wymagał posłuszeństwa, nie tyle dla dobra Boga ale głównie posłuszeństwo wobec Boga dawało im Boże błogosławieństwo oraz naukę Bożego stylu życia. Błogosławieństwo miało prowadzić Adama i Ewę ku wspaniałemu życiu, bez chorób i śmierci.

Niestety okazało się, że pierwsza para od razu zbuntowała bez większej przyczyny, czyli zdradziła Boga wypowiadając Mu swoje posłuszeństwo. Oni oboje i świadomie wybrali... śmierć.

W jakiej sytuacji jesteśmy my w dzisiejszych czasach?

Jesteśmy w sytuacji bardzo podobnej do sytuacji Adama i Ewy pod wieloma względami. Istniejemy z woli Boga, który stworzył ludzkość, która otrzymała od Boga obietnicę życia wiecznego w wspaniałych warunkach, nie wyobrażalnych dla obecnych naszych umysłów.

Każdy żyjący człowiek posiada solidne dowody na to, że po upływie 80-100 lat czeka go pewna śmierć. Prawie każdą osobę czeka nieprzyjemna starość, niedołężność oraz wiele chorób. To wszystko spowoduje wcześniej czy później nieuniknioną śmierć.

Jest to jednorazowa próba dla każdego człowieka, który wie, że Bóg istnieje oraz wie, że wcześniej lub później czeka na niego śmierć.

Ale co się będzie działo z nami po naszej śmierci? Czy istnieje Bóg, niebo, piekło i Sąd Ostateczny?

TO WSZYSTKO ISTNIEJE!!!

Istnieje także olbrzymi obowiązek dla każdego mężczyzny czy kobiety, który  powinien zostać sprawdzony dokładnie, co ich w rzeczywistości czeka po śmierci. W jakich warunkach się znajdą, kiedy utracą swoje obecne życie.

Nasze życie na ziemi jest olbrzymią próbą dla każdej żywej istoty ludzkiej.

Nasza logika, nasza dobra wola oraz nasza postawa do tej kwestii zadecyduje o tym, czy powrócimy do życia, czyli... będzie to życie wieczne, czy też zostaniemy surowo ukarani za nasze grzechy a nawet za nasze zbrodnie.

W takim przypadku możemy być po śmierci surowo ukarani za nasze zbrodnie (jeżeli takowe popełniliśmy) lub na zawsze utracimy prawo do życia i zginiemy, tym razem już na zawsze, bez jakiekolwiek nadziei na powrót do życia czy nawet do świadomości.

Pośród aniołów znalazł się nieposłuszny szatan oraz grupa nieposłusznych aniołów. Oni wszyscy wiedzieli dokładnie, co ich czeka za nieposłuszeństwo oraz za krzywdy wyrządzone ludziom.

Dlatego otrzymali oni od Boga wyrok śmierci. Wyrok ten jeszcze nie został wykonany ale w niedługim czasie  czeka ich wszystkich wieczna śmierć w jeziorze ognia.

W jakim celu zostaliśmy stworzeni?

Bóg, dał nam wolność wyboru naszego postępowania i decyzja o posłuszeństwie lub braku posłuszeństwa ukazuje Bogu nasze faktyczne charaktery. Jedni ludzie będą mogli żyć wiecznie, ponieważ nie będą zagrażali nikomu w czymkolwiek. 

Ziemia będzie zasiedlona ludźmi żyjącymi w zgodzie z prawami Boga, z wzajemną miłością do Boga i do innych ludzi oraz z wdzięcznością dla Boga za Jego dar życia.

Druga grupa nie ma chęci posłuszeństwa i wybiera nieposłuszeństwo oraz ignorancję Boga oraz Jego Prawa. Taka postawa eliminuje taką osobę z grona żywych na zawsze. Przyczyna jest oczywista.

Człowiek pogardzający Bogiem i Prawem jest bardzo niebezpieczny dla ludzi uczciwych a nawet zagraża ich życiu z powodu charakteru nastawionego na nieuczciwość a nawet na zbrodnie przeciwko innym ludziom.

To znaczy, że Bóg nie może pozwolić na to, aby ludzie ze złymi charakterami wyrządzali krzywdę ludziom Bogu posłusznym.

Z tych przyczyn dla ludzi posłusznych Bóg przygotował życie wieczne na doskonałej ziemi, pośród ludzi wzajemnie szanujących się oraz szanujących Boga oraz Jego Prawo.

Dla ludzi łamiących Prawo Bóg przygotował wieczną śmierć.

Oto twoje zadanie człowieku!

Jest wymagane od ciebie, abyś podjął decyzję o twoim posłuszeństwie wobec Boga i Prawa co może dać tobie życie wieczne!

To ty musisz podjąć tę decyzję i według niej będziesz przez Boga nagrodzony życiem wiecznym lub... zginiesz wieczną śmiercią.

Decyzja należy wyłącznie od ciebie. To ty decydujesz o tym, czy umrzesz na zawsze, czy też powstaniesz do życia wiecznego w raju na ziemi.

Dowody biblijne, które o tym nam mówią

Czy człowiek może się wstawiać za innymi ludźmi, aby Bóg ich nie ukarał?

II Ezdrasza 7:(102) I odpowiedziałem i rzekłem: "Jeżeli znalazłem łaskę w twych oczach, pokaż dalej swemu słudze, czy w dniu sądu sprawiedliwi będą mogli wstawiać się za bezbożnymi i błagać Najwyższego o nich, (103) ojców o synów lub synów o rodziców, braci za braci, krewnych za swych pobratymców lub przyjaciele za tych najdroższych." (104) On odpowiedział mnie i rzekł: "Kiedy znalazłeś łaskę w moich oczach, ukażę ci to także. Dzień sądu jest decydujący i ukazuje wszystkim pieczęć prawdy. Tak, jak teraz ojciec nie wysyła swego syna, ani syn ojca, lub mistrz swego sługi, lub przyjaciel najbliższego przyjaciela aby był chory, albo spał, albo jadł, albo był wyleczony zamiast siebie, (105) tak więc nikt nie będzie się nigdy modlił za drugiego w tym dniu, także nikt nie będzie nikogo obarczał brzemieniem, ponieważ każdy będzie dźwigał swoją sprawiedliwość lub niesprawiedliwość.

Wyjaśnienie Boga, co czeka ludzi nieposłusznych Bogu i wrogich wobec tych uczciwych ludzi, którzy miłują Boga oraz Jego Przykazania.

II Ezdrasza 7:(78) Teraz odnośnie śmierci nauka jest taka: Kiedy Najwyższy Pan wyda decydujący rozkaz, że człowiek umrze, kiedy duch opuszcza ciało, aby wrócić do tego, kto go najpierw dał, przede wszystkim uwielbi on chwałę Najwyższego. (79) I jeżeli jeden z tych, którzy ukazali pogardę i nie trzymali się drogi Najwyższego i pogardzali Jego prawem, oraz ci, którzy nienawidzili tych, którzy się boją Boga, (80) takie dusze nie wejdą do mieszkania ale będą natychmiast rozmyślać w udręce, zawsze żałując i się smucąc na siedem sposobów. (81) Pierwsza droga, ponieważ pogardzili Prawem Najwyższego. (82) Druga droga, ponieważ nie mogą niczego uczynić, aby się poprawić aby żyć. (83) Trzecia droga, będą widzieć nagrodę położoną przed tymi, którzy zaufali przymierzom Najwyższego. (84) Czwarta droga, będą rozważać cierpienie przygotowane przez nich samych w dniach ostatnich. (85) Piąta droga, oni zobaczą zamieszkanie innych, chronione przez aniołów w głębokim pokoju. (86) Szósta droga, oni ujrzą jak niektórzy z nich pójdą na tortury. (87) Siódma droga, która jest gorsza niż wszystkie wymienione, ponieważ oni się dosłownie zmarnują w zamieszaniu będąc pochłoniętymi przez wstyd i będą marnieć ze strachu widząc chwałę Najwyższego, przed którym oni grzeszyli podczas swego życia i będą przed Nim sądzeni w czasie końca.

Poniżej mamy ukazane losy osób przeznaczonych do życia wiecznego, czyli ludzi miłujących i Boga oraz Jego Prawo.

II Ezdrasza 7:(88) Teraz jest porządek tych, którzy trzymali się drogi Najwyższego, kiedy zostali odseparowani od śmiertelnego ciała. (89) Podczas czasu swego życia oni pracowicie służyli Najwyższemu i wytrwali niebezpieczeństwo w każdej godzinie, aby móc trzymać się doskonale prawa Dawcy prawa. (90) Tak więc tutaj jest nauka odnośnie ich: (91) Przede wszystkim oni będą widzieć z wielką radością chwałę Tego, który ich przyjmuje, ponieważ otrzymali odpoczynek w siedmiu porządkach. (92) Pierwszy porządek, ponieważ byli drążeni z wielką siłą aby przemóc złe myśli, które się w nich formowały, aby nie prowadziły ich do zatracenia życia ku śmierci. (93) Drugi porządek, ponieważ widzieli rozterki, w których dusze bezbożnych błądziły oraz karę, która na nich czeka. (94) Trzeci porządek, oni widzą świadectwo Tego, który ich ukształtował, że podczas życia oni przestrzegali prawo, które było im powierzone. (95) Czwarty porządek, oni rozumieją odpoczynek, który teraz ich raduje, będąc zgromadzeni w swych komorach i strzeżeni przez aniołów w głębokiej ciszy i chwale, która ich oczekuje w ostatnich dniach. (96) Piąty porządek, oni się cieszą, że uciekli od tego, co jest skorumpowane i odziedziczą to, co nadejdzie; po za tym widzą kłopoty i trudy, z których zostali uwolnieni oraz przestrzenną wolność, którą otrzymają i będą się nią radować w nieśmiertelności. (97) Szósty porządek, kiedy jest im ukazane, jak ich twarze będą jaśnieć jak słońce i jak będą uczynieni jako światło gwiazd, będąc od tego momentu nie skażonymi. (98) Siódmy porządek, który jest większy niż wszystkie pozostałe wymienione, ponieważ będą się radować z odwagą i będą pewni bez wątpliwości i będą weseli bez strachu ponieważ oni pospieszyli ku Temu, któremu służyli w życiu i od którego oni otrzymają nagrodę, kiedy będą uwielbieni. (99) Oto porządek dusz sprawiedliwych i odtąd jest ogłoszone i poprzednio wymienione drogi kaźni tych, którzy nie zważali na to i będą cierpieli w późniejszym czasie."

Nie wszyscy ludzie o tym wiedzą, że większość ludzi na ziemi to nie są ludzie stworzeni przez Boga. Jest to tzw. nasienie węża, omówione w tym właśnie linku.

Tak wygląda sytuacja dusz ludzkich, świadomych po śmierci bliskiego już sądu i oni doskonale będą wiedzieli, czego mogą się spodziewać na Sądzie Ostatecznym, na którym jedni będą zbawieni a inni będą skazani na śmierć a nawet część z nich będzie torturowana za wyjątkowo ohydne zbrodnie, popełnione za życia.

Fałszywe religie mówią coś zupełnie odwrotnego. Ale to twoja decyzja, kogo się o to spytasz. Boga czy fałszywych religii, obiecujących wszystkim życie wieczne w niebie.

Przemyśl to, a osiągniesz życie wieczne! 

Już samo rozpoznanie tej procedury da tobie szansę na życie wieczne. Zaczniesz to analizować, zaczniesz pogłębiać swoją wiedzę i co najważniejsze, przestaniesz łamać notorycznie Prawo Boże, co jest rzeczą nagradzaną wcześniej czy później przez Boga, to znajdziesz cel swego istnienia i będziesz miał szanse na życie wieczne.

Jeżeli poznasz dogłębnie prawdę o Bogu i Jego Sądzie, może to cię zmobilizować do zmian w twoim postępowaniu, jak pewne przywary czy pragnienia i będziesz mógł uzyskać bezkresne życie na ziemi lub nawet w niebie.

Taki jest więc cel naszego istnienia!

Bóg dał nam olbrzymią ilość czasu na rozpoznanie tego celu oraz na dokonanie wyboru naszej dalszej życiowej drogi. Będziesz więc zdążał  ku życiu wiecznemu lub... będziesz zmierzał ku wiecznej śmierci, z której już nie będzie szansy na powrót do życia.

Co Bóg planuje na przyszłość dla ludzi posłusznych?

Mamy wiele informacji w tej kwestii w księdze Objawienia.

Objawienie 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. (6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. (7) I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać zbawienie?

Isus to podał w bardzo prosty sposób.

Mateusza 22:37 ...Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Czyli... miłuj Boga i bliźniego. Pamiętaj o tym, że modlitwa, jakiej nauczył nas Isus zaczyna się: Ojcze nasz. To ukazuje nam nasz stosunek do Boga, który jest naszym Ojcem oraz to, że my jesteśmy Jego dziećmi. Taki stosunek człowieka do Boga wymaga działalności z obu stron.

Ze strony Boga w stosunku do nas, oraz z naszej strony, czyli do posłuszeństwa wobec naszego Boga i Ojca.

Oznacza to przede wszystkim posłuszeństwo wobec Przykazań Bożych, które zabraniają ignorowanie Boga i Jego Prawa oraz zabraniają krzywdzenia naszych bliźnich.

10 Przykazań Bożych to najmądrzejsze Prawo. Dlatego szatan tak go nienawidzi!

Czy religie wiedzą, za co umarł Isus Chrystus? Czy za grzech pierworodny? Oczywiście że nie, ponieważ nadal umieramy. Chrystus oddał swe życie za... swoje owce.

Jana 10:14 Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. 15 Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. 16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Mateusza 26:28 Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

Mamy więc fundamentalną prawdę z ust samego Isusa, który mówi, za kogo wyleje On swoją krew.

Na pewno nie za wszystkich ludzi na ziemi, jak głosi wiele religii, fałszywie interpretując pewne wersety, lub cytując dwóch oszustów żydowskich, Pawła i Łukasza.

Obietnica Boga o powrocie Narodu Wybranego do Palestyny jest przemilczana przez wszystkie religie świata!

Tylko jedna religia o tym mówi, aczkolwiek okłamuje ona cały świat.  Jest to religia nasienia węża, które bezprawnie zajmuje dzisiejszą Palestynę.

Niemal cały świat wie o Narodzie Wybranym, ale niemal nikt tego nie rozumie.

Większość ludzi nie chce zaprzątać sobie głowy tematem zbawienia oraz życia wiecznego, ponieważ oznacza to posłuszeństwo wobec Przykazań Bożych.

Z tej przyczyny tworzy się nasza separacja od Boga oraz Syna Bożego.

Ale większości ludziom prawa satanistów w wielkich korporacjach wcale nie przeszkadzają i są nim bardzo posłuszni. Ale problemem dla wielu są... Przykazania Boże.

Ale to wszystko ulegnie olbrzymiej zmianie w niemal jednym dniu, kiedy pojawi się znak Syna Bożego na niebie i rozpocznie się zbieranie sług Bożych do wzięcia do nieba, zbieranie 144.000 oraz zbieranie Słowian do wyjścia ponownego na tę samą pustynię, na której byli dawno temu Izraelici, którzy wyszli z Egiptu.

Czy mnóstwo ludzi powróci do Boga? Biblia nam mówi, że większość zginie. Poniżej mamy wyjaśnienie, kto będzie mógł być zbawiony i będzie żył wiecznie.

Daniela 12:(10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych; lecz przestępcy będą łamać Prawo i żaden przestępca nie będzie tego rozumiał, lecz mądrzy będą rozumieli.

Bóg nazywa ludzi, którzy szukają Boga ludźmi mądrymi. To jest właśnie nasze zadanie. Jeżeli posiadamy nieco mądrości, zaczniemy się poważnie zastanawiać, czy Bóg istnieje. Jeżeli dojdziemy do  wniosku, że tak, następnym naszym krokiem będzie krok w kierunku poznania wymogań Boga dla tych, którzy są mądrzy.

Mądrzy zrozumieją, kto i dlaczego będzie zbawiony, czyli kto otrzyma od Boga życie wieczne.

Notoryczni przestępcy Prawa, wrodzy wobec Boga, nie otrzymają od Boga wybaczenia, co jest jednoznaczne z pozbawieniem życia wiecznego.

Izajasza 10:(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

Powyższy werset jest niezwykle wymowny. Jedynie mała część, RESZTKA z Narodu Wybranego nawróci się do Boga. Z innymi narodami będzie znacznie gorzej i miliardy zginą z wyroku Boga, ponieważ nie będą się oni nadawali o życia w Królestwie Bożym.

Jak sam widzisz i to bardzo wyraźnie, że na obietnicach fałszywych religii absolutnie nie możesz polegać.

Najbardziej mądrą decyzją dla każdego z nas jest prośba do Boga o zrozumienie Jego słów oraz czytanie Biblii, która jest jedynym solidnym źródłem Prawdy Bożej. Ona poinformuje cię, co musisz robić aby być zbawionym. Zbawionym od czego?

Zbawienie jest darem Boga. Jest to życie wieczne.

Masz więc prosty wybór. Uwierz Bogu a będziesz żył wiecznie albo idź dalej grzesząc, a umrzesz na wieczność.

Decyzja należy wyłącznie do ciebie i nikt się nie będzie za ciebie wstawiał. T

o jest wyłącznie twój obowiązek, aby sprawdzić, dokąd idziesz i w jakim celu. Isus tak nas pouczył:

Mateusza 7:(7) Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (8) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.

I jeszcze...

Mateusza 21:(22) I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.

Żadna religia cię nie wybawi od wiecznej śmierci

To jest twój obowiązek i zadanie, aby przekonać Boga, że będziesz w Jego Królestwie Bożym cenną osobą. Sądu nad tobą w imieniu Ojca dokona Syn Boży.

Mateusza 25:31 A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. 32 I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. 33 I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. 34 Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata.

Te wersety dają nam gwarancję, że prośby w modlitwach wysyłane do Boga zostaną wysłuchane. Są jednak sytuacje, że ludzie proszą Boga wyłącznie w sytuacjach dramatycznych, zwłaszcza ci, którzy do tej pory Boga o nic nigdy nie prosili.

Decyzja oczywiście należy do Boga. Często Bóg pomaga w drastycznych sprawach, nie zawsze, ale ludzie bardzo często natychmiast zapominają o Bogu, kiedy ich zagrożenie, osobiste czy członków rodziny zniknie. Wielu ludzi nie docenia owej pomocy i nadal unika Boga i Jego Słowa.

Takie jest cel naszego życia.

Zakończenie...

Po to otrzymaliśmy życie, aby pokazać Bogu, czy będziemy wartościowymi członkami Bożego Królestwa czy raczej będziemy zbrodniarzami i złoczyńcami, którzy będą stanowić zagrożenie dla uczciwych ludzi, którzy rzeczywiście miłują Boga oraz Jego Prawo.

Sama odmowa rozważenia tej najważniejszej kwestii już jest wystarczającą odpowiedzią.

Nie mamy już wiele czasu na podjęcie tej decyzji, która zależy wyłącznie do nas.