Ostatnie uaktualnienie: 15 Maja 2011


Ostatnio odkrywam dalsze elementy owej zawiłej zagadki czasów końca.

Poniżej kilka ostatnich myśli, które zaczynają mieć niezwykle logiczny sens ukazując nam znacznie dokładniejszy plan Boży.

Objawienie 12:(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd; (2) a była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. (3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; (4) a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. (5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

"ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd" - trzecie część aniołów przeszła na stronę szatana.

Chciał on zniszczyć dziecię niewiasty, jej syna, chłopczyka. Wielu uważa, se owym chłopczykiem jest Jezus. Trudno się z tym zgodzić ponieważ Jezus nigdy nie był porwany! W artykule - Porwanie, wyjaśniłem dokładniej tożsamość chłopczyka, 144.000! Niewiasta to część najwierniejszych chrześcijan. których Jezus nie pozwoli na skrzywdzenie.

Mamy więc trzy grupy.

Czasy końca rozpoczną się w momencie ataku szatana na niewiastę, która zostanie uprowadzona w bezpieczne miejsce na ziemi. Nie mogąc zaatakować Niewiasty, szatan rozpocznie atak na resztę potomstwa niewiasty:

(14)I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.(15)I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.(16)Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Jedynie trzecia grupa - potomstwo Niewiasty - będzie musiała wytrwać podczas wielkiego ucisku, podczas którego wielu Chrześcijan ucierpi i część z nich straci nawet życie.

Kluczem do zrozumienia wielu aspektów proroctw są dwa znane wersety:

Objawienie 17:(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. (14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. (15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi

Czyli z tego fragmentu wynika, że Babilon Wielki zostanie zniszczony przez 10 króli, rządzących wraz z szatańską Bestią, którzy wykonają wyrok Boga.

Spójrzmy na wersety Daniela:

Daniela 7:(7) Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. (8) Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.

Mamy więc równoległy wgląd w ten sam scenariusz - Bestia oraz 10 królów. Ale pomiędzy nimi zaczął wyrastać inny, mały róg, który wyrwał trzy inne, spośród tych dziesięciu.

Czyli ten mały wyrastający róg jest czy raczej będzie rogiem jedenastym! Co jest jeszcze interesujące - ten róg zacznie wyrastać czyli jego władza zacznie się stopniowo powiększać. Jest więc oczywiste, że mały róg nie będzie jednym z dziesięciu, ale zacznie pomiędzy nimi nimi wzrastać w moc i w znaczenie, aż w końcu otrzyma niezwykłą moc od samego szatana. Ponownie wiele śladów prowadzi nas do księcia Williama.

Co jest jeszcze ciekawsze, jego imię - William - po angielsku - Will I am. Tłumacząc na polski - czy będę, kim będę?

Nie twierdzę, że książę William będzie Antychrystem, ale jest to niezwykle poważna kandydatura na ostatniego króla. Zwłaszcza z powodu jego pochodzenia - rodzina królewska twierdzi pochodzenie z linii rodowej Dawida i jest najwyraźniej pod znakiem Bestii czyli sześcioramiennej gwiazdy Dawida.

Tutaj tkwi sedno pewnego wydarzenia. Babilon Wielki będzie zniszczony przez owych 10 króli.

Dopiero po zniszczeniu Babilonu wyrośnie ów mały róg, jedenasty, który zniszczy trzech innych króli.

Daniela 7:(23) I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. (24) A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. (25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.

Czyli z tego porównania wynika wyraźnie, że ostatni straszliwy król, zwany antychrystem pojawi się po zniszczeniu Babilonu Wielkiego i dopiero po tym rozpoczną się Czasy Końca, kiedy właśnie ustąpi Jezus i zezwoli mu na władzę.

II Tesaloniczan 2:(1) Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, (2) abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. (3) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, (4) przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. (5) Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? (6) A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. (7) Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. (8) A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. (9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. (11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.

Z tego wyraźnie wynika, że obecny okres oszustw i kłamstw to przedszkole, w porównaniu z tym, co nastąpi podczas władzy człowieka niegodziwości.

Będzie się podawał za Boga, zasiądzie w jego świątyni, będzie kłamał na niespotykaną skalę, owe kłamstwa będą poparte podstępnymi oszustwami oraz mocą szatańską i rzekomymi cudami. Rzekome cuda to także szatańskie oszustwa.

Daniel dodaje nam taki opis tego króla:

Daniela 8:(23) A przy skończeniu królestwa ich, gdy przestępnicy złości dopełnią, powstanie król niewstydliwej twarzy i chytry; (24) I zmocni się siła jego, aczkolwiek nie jego siłą, tak, że na podziw będzie wytracał, a szczęśliwie mu się powiedzie, i wszystko wykona; bo wytracać będzie mocarzów i lud święty; (25) A przemysłem jego poszczęści mu się zdrada w ręku jego, a uwielbi sam siebie w sercu swojem, i czasu pokoju wiele ich pogubi; nadto i przeciw książęciu książąt powstanie, a wszakże bez ręki pokruszony będzie. BG

Jedynie Biblia Gdańska prawidłowo tłumaczy te wersety na język polski. Chodzi głównie o drugi werset podkreślony na czerwono - czas pokoju wiele ich pogubi.

Niedwuznacznie wynika z tego, że na pewien okres czasu zapanuje okres pokoju, który spowoduje upadek wielu ludzi, w tym Chrześcijan.

Ten okres pokoju jest niezwykle ważny i mówi o nim także apostoł Paweł pisząc:

I Tesaloniczan 5:(1) A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. (2) Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. (3) Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.

Ostatni król spowoduje okres pokoju przyznając sobie wszelkie zasługi za ten pokój. I wtedy, kiedy podczas tego pokoju będzie prześladował coraz zacieklej świętych Najwyższego,wtedy właśnie nastąpi sąd Boży i pozbawią go władzy i życia.

Wyjaśnienie owych proroctw.

Wynika z tego taka kolejność wydarzeń.

Najpierw nastąpi zniszczenie Babilonu przez 10-ciu króli, potem nastąpią rządy ostatniego króla.

Porwanie nastąpi tuż przed objęciem władzy lub w tym samym momencie objęcia władzy przez Antychrysta - ostatniego króla.

Istnieją potężne przesłanki, co się w owych czasach wydarzy.

Przede wszystkim upadek Babilonu odbędzie się w dwóch etapach.

Po zniszczeniu głowy Babilonu reszta nadal będzie istniała i z pewnością będzie chciała bronić reszty; kościołów, majątków, ziemi i... wiary. Dlatego po upadku Wielkiego Miasta nastąpi anielska proklamacja o jego upadku, oraz ostrzeżenie, aby wyjść z niego, aby reszty ludzi nie dosięgły plagi nań spadające.

Jest to logiczne, ponieważ upadek nastąpi błyskawicznie ale plagi będą trwały przez pewien okres czasu.

Objawienie 18:(1) Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. (2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.

Po oświadczeniu anioła o upadku... następny anioł rozpowszechnia ostrzeżenie...

(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. (6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę.

Będą więc dwa etapy zniszczenia tej zbrodniczej organizacji.

Jak to się ma do sytuacji światowej?

Wiadomo, że za kulisami wydarzeń działa szatan manipulując wydarzeniami na ziemi. Czyli on wraz z jego ekipą jest całkowicie odpowiedzialny za obecna sytuację na naszym globie.

Ma on do dyspozycji olbrzymi arsenał medialny i polityczny - szatan kieruje wydarzeniami i dąży do ujawnienia siebie i demonów jako - UFO z innej planety. Trwają obecnie intensywne działania propagandzistów New Age oraz wszelkiej maści ufologów oraz... satanistów.

Wydaje mnie się, że odgadłem ich ich zamiary.

Ich celem jest wywołanie wielkiego kataklizmu społecznego, zagładę Babilonu i wielu innych religii oraz ujawnienie UFO, czyli naszych rzekomych stwórców. Owi stwórcy ustanowią swojego króla - Antychrysta czyli fałszywego Mesjasza, na którego nadal czekają Żydzi.

I teraz najciekawsze informacje.

W jaki sposób Antychryst zwiedzie świat?

Istnieje wiele przesłanek, że wszystko ku temu zmierza. Wiele grup jak New Age czy niezależne portale informacyjne bez żadnych przeszkód rozprzestrzeniają większość informacji, które są skierowane przeciwko rządom, bankom, korporacjom oraz kompaniom olejowym.

Widać wyraźne uniki w ujawnianiu działania Syjonistów a w szczególności... Watykanu.

W tym ostatnim przypadku odnosi się wrażenie, że Watykan jest czysto religijną organizacją i z polityką nie ma nic wspólnego.

Dopiero bliższe zapoznanie się z wieloma pozornie nic nie znaczącymi skrawkami informacji ukazuje nam rzeczywisty obraz owej organizacji. A Słowo Boże napomina nas aby to obserwować z mądrością.

Ogólnie jest to bardzo sprytny i prosty schemat.

Pracują na  Internecie ( i nie tylko) grupy uajwniajce poczynania rządów i propagandy. Celem ich jest ujawnianie zbrodni obecnych... władz, które są zmuszane to owych zbrodni przez uwielbianego przez nich szatana.

Władcy polityczni nie zdają sobie sprawy z najważniejsze rzeczy.Służąc szatanowi służą największemu kłamcy we Wszechświecie i nagrody za ich wierną służbę trudno się spodziewać. Jedyną widzialną nagrodą jest już posiadana władza oraz wszelkie cielesne uciechy, jakie można z owej władzy wyciągnąć. Ale i w takim przypadku w każdej chwili każdy polityk może podzielić zupełnie nieświadomie los Saddama Hussejna!

Plan dalszego postępu w kierunku wyniszczenia rodzaju ludzkiego zakłada totalną władzę oraz totalne mega oszustwo.

Owo wielbienie jest głównym ich celem. Dlaczego?

Ponieważ za wielbienie Obcych, czyli szatana i demonów Bóg przewiduje tylko jedną karę -karę śmierci. W ten właśnie sposób szatan chce rękami Boga uśmiercić jak największa ilość stworzeń ludzkich, aby wraz z nimi zejść ze sceny świata będąc pokonanym przez Boga.

W momencie ujawnienia się UFO oraz ostatniego króla z ramienia szatana, król tez zacznie zwalczać zbrodnie owych władców, będzie ich prześladował i być może postawi ich prze sądami za zbrodnie przeciwko ludzkości. Np. Busha za 911 czy Obamę za Irak, Afganistan, Libię czy za jeszcze coś większego. (Może za katastrofę nuklearną w Japonii?)

Takie posunięcie da mu wiele sympatii od wielu ludzi. Jest to zrozumiałe, że jeżeli usunie dotychczasowe kłamstwa i trzech najgroźniejszych światowych przywódców, jeżeli usunie lichwiarskie banki i bankierów, jeżeli zwróci masom pieniądze i da im dostatnie życie, wielu będzie gotowych oddać za niego nawet życie. Zwłaszcza, że będzie nadal popierał niezwykle grzeszny i wyuzdany styl życia, w którym pojecie grzech praktycznie nie będzie istniało.

Jeżeli przekaże ludzkości  N A S Z E  wynalazki wolnej energii twierdząc, że to dar od UFO - zakwitną pustynie, każdy dom będzie miał własny bezpłatny generator prądu, a także wspaniały elektryczny  samochód, znacznie bardziej zaawansowaną technologię w niemal każdej dziedzinie, zwłaszcza w dziedzinie komputerowej - w obliczu takiego stylu życia większość ludzi będzie go uwielbiała ! Oznacza to także uwielbienie dla UFO, czyli demonów i szatana.

Na tym samym etapie nastąpi także zwiedzenie w formie duchowej i elementy tego oszustwa już są widoczne jak na dłoni - w filmach typu Zeitgeist czy w propagandzie New Age, w Polsce na witrynach typu Racjonalista czy Fakty i Mity.

Zostanie zbudowana świątynia Salomona i Antychryst usiądzie w niej podając się za Boga. Uruchomi tzw. Blue Beam Project i ponownie oszukany świat będzie szalał ze szczęścia za nim oraz za szatanem .

W takiej sytuacji jakiekolwiek wspomnienie o Jezusie będzie traktowane jako zdrada stanu i władze będą wymierzać karę śmierci każdemu, kto odważy się wspomnieć o Jezusie Chrystusie czy Biblii.

Będzie to najtrudniejszy okres dla każdego chrześcijanina i wielu z nich zostanie przez Antychrysta zwiedzonych.

Krótkim stanem pokoju powali on Prawdę i Chrześcijaństwo na ziemię - jak mów werset:

Daniela 8:(11) Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, tak że odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. (12) Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa; prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało.

Ofiara odjęta księciu wojsk - w dzisiejszych czasach ofiarą nie są ofiary składane ze zwierząt ale ofiary ust Chrześcijan chwalących Pana naszego oraz... teksty, jak ten, które opiewają naszego Zbawiciela i informują innych o przyszłym Królestwie Bożym.

Ten tajemniczy werset oznacza totalną cenzurę - zakaz składania takiej ofiary i w ten sposób Prawda będzie powalona na ziemię. Ten okres już jest częścią 1260 dni wielkiego ucisku.

Teoria siedmiu lat czasów końca.

Istnieje teoria siedmiu lat ucisku, która jest oparta na wersecie 29 rozdziału 9 Daniela, który podaje nam taki tekst:

Daniela 9:(27) I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

Jest to ostatni tydzień tzw. 70 tygodni - lat, który zakończył się 3.5 roku po śmierci Jezusa.

To właśnie Jezus zniósł ofiary krwawe i z pokarmów raz na zawsze, stając się sam doskonałą ofiarą za grzechy całego świata.

Zasłona w świątyni pękła na dwoje odsłaniając w ten sposób najświętsze jej miejsce. W momencie śmierci ofiarnej Jezusa świątynia już nie była potrzebna. Jezus stał się świątynią i ostatnią Ofiarą Prawa. W ten sposób zostało ustanowione Nowe Prawo oparte na ofierze Chrystusa.

W ten sposób mamy okres czasów końca skrócony o 3.5 roku. Biblia nigdzie indziej nie zapowiada 7 lat w czasach końca i w Daniela 9:27 nie ma ani jednej sugestii, że należy to proroctwo odnosić do czasów końca.

Z tego wynika jasno, że objęcie władzy przez ostatniego króla - Antychrysta będzie początkiem okresu 1260 dni czyli 3.5 roku według kalendarza księżycowego i biblijnego.

Ten okres Biblia nazywa czasami końca! Czas, czasy i połowa czasu!

Według takie zrozumienia owych proroctw aż strach pomyśleć, że Chrześcijanie nie będą mieli żadnej szansy w czasach końca.

Na nasze szczęście Bóg da nam jedną wielką szansę. w tym właśnie okresie 3.5 roku władzy Antychrysta.

Bóg postawi swoich dwóch świadków najprawdopodobniej w Jerozolimie, pod samym nosem Antychrysta, którzy będą składać świadectwo o tym, że Bóg jest prawdziwym Bogiem a kłamstwa Antychrysta to właśnie to - czyste kłamstwa i obłuda. Składanie świadectwa to ogłaszanie Ewangelii czyli Dobrej Nowiny.

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. (13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

W jaki sposób będzie możliwe oglądanie ich trupów przez cały świat? Za pomocą telewizji oraz Internetu! W momencie ich wstąpienia do nieba rozpocznie się sąd nad ziemią i jej mieszkańcami.

Zwróćmy uwagę na trafność tego proroctwa:

Objawienie 13:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? (5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. (7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. (8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Ową bestią jest międzynarodowy syjonizm, który także będzie narzędziem zniszczenia Babilonu Wielkiego. Już nikt na ziemi nie pała większą nienawiścią do Chrystusa, Biblii i do Chrześcijaństwa niż syjoniści!

Bestia ta posługuje się drugą bestią, dwurożną.

Objawienie 13:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. (12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. (13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Zwierzę to reprezentuje potęgę anglo-amerykańską, wraz z masonerią i innymi syjonistycznymi organizacjami, które sprawiają wrażenie głoszenia nobliwych ideałów wolności, równości, wolności słowa, sprawiedliwości i demokracji, ale rzeczywistość wskazuje na szatańskie pochodzenie tych dwóch mocarstw - organizacji, pracujących wraz z syjonizmem dla szatana, składając mu obfite ofiary z ludzi podczas licznych rzezi wojennych.

Trzeba zaznaczyć, że pełną władzę Bestia otrzyma dopiero w niedalekiej przyszłości. Jej okres sprawowania władzy to ten sam okres władzy antychrysta - 3.5 roku. Czyli Człowiek Bezprawia (Antychryst) oraz Bestia będą sprawować władzę w czasach końca a Dwóch Świadków będzie ostrzegać świat przed gniewem Boga, ukazują światu rzeczywistą moc Bożą - na wzór Mojżesza i Aarona, którzy demonstrowali moc Boga przed faraonem egipskim.

W pewnym okresie nastąpi także wcześniej opisane poselstwo trzech aniołów i świat będzie musiał dokonać wyboru. Albo służyć Bogi i żyć wiecznie, albo zginąć z ręki Boga na służbie szatana. Co najdziwniejsze, większość wybierze śmierć, nie będąc w stanie żyć normalnie, bez krzywdzenia innych ludzi, czyli będąc posłusznym Prawu Boga.

Kolejność wydarzeń wygląda mniej więcej tak.

Wszystko wskazuje na to, ze w każdej chwili może rozpocząć się III Wojna Światowa. Będziemy świadkami bratobójczych walk wewnątrz granic państwowych, głównie Chrześcijaństwa z Islamem. Towarzyszyć temu będą wielkie trzęsienia ziemi, które obecnie już są widoczne. Ten okres wojen i trzęsień ziemi nie jest okresem Czasów Końca, ale doprowadzi nas do owych czasów.

Najprawdopodobniej pod koniec owej wojny, lub na początku władzy Ostatniego Króla zostanie ujawniona wielka Boża tajemnica, która zupełnie zaskoczy cały świat i ucieszy naśladowców Jezusa.

Także w tym samym momencie nastąpi porwanie żywych oraz zmartwychwstałych najwierniejszych braci Chrystusa.

Początkiem Czasów Końca będzie ustąpienie Chrystusa, który pozwoli szatanowi oraz jego kohortom na swobodne działanie. To z kolei doprowadzi do wzmocnionej władzy syjonizmu na ziemi. Przywódcy światowi wraz z syjonizmem wykonają wyrok Boga na Babilonie Wielkim.

Owo zniszczenie nierządnicy to wyrok Boga - Jego  pierwszy wielki akt od czasów apostolskich.

Z kolei pojawi się Ostatni Król - Antychryst, z ramienia szatana, który odsunie od władzy trzech innych króli. Król ten popełni wiele zbrodni i doprowadzi do okresu pokoju. W tym samym czasie pojawi się dwóch świadków Boga, którzy będą ogłaszać światu Ewangelię oraz wyrok na tych, którzy będą służyć szatanowi. Ich śmierć i zmartwychwstanie po 3.5 dniach zakończy okres Czasów Końca i rozpocznie się dzień sądu, plagi Boże oraz sam Armagedon.

Tak w moich oczach wygląda przyszłość. Są to moje opinie, próba odgadywania proroctw biblijnych a nie specjalna misja od Boga. Takiego upoważnienia prorockiego nie otrzymałem. Badam i dzielę się z innymi moimi spostrzeżeniami. Proszę nie traktować tego jako oficjalnego proroctwa w imieniu Bozym.

 

C.D.N.