Dyskusje o Pawle


Ostatnie uaktualnienie: 11 Października 2012

"Sztuczny tłok" dalsze przemyślenia o Pawle, autorstwa Mariusza Szczytyńskiego.

Fragment -

Ostatnimi czasy w polskojęzycznym internecie powstała tak zwana "kwestia Pawła", chodzi o to, czy jego listy są natchnione przez Boga i czy on był rzeczywiście posłany jako apostoł (wysłannik) przez Syna Bożego. Z tych dwóch pytań wypływają wręcz szokujące wnioski ale zajmiemy się teraz tylko tematem czy w ogóle mógł pretendować na apostoła Baranka. Pewnie niektórzy stwierdzą "co to za kwestia?", "przecież to oczywiste". W obliczu pojawiającej się argumentacji obalającej "oczywistość", siłą rzeczy trzeba się zająć tym tematem. Za podstawę rozważań weżmiemy tego typu sformułowanie: "apostołów było wiecej niż 12 - tu". Z czego to wynika?

Z listów ... Pawła. Więcej w linku -

"Sztuczny tłok"

Wysłany: 2012-10-06, 14:53   

red-october napisał/a:
Niektórzy zwolennicy "apostolstwa Pawła" cytują List do Galatów 1; (19) Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.(BT)

Ma to byc dowód że było wiecej niż 12-tu apostołów , ale nie zauważają że w tym wersecie czai sie niezły blef ktory robi ...Paweł.

On wprowadza do 12-tki , kolejnego apostoła i legalizuje to określeniem "należą do grona apostołów"

a co ciekawe, sam Jakub ....nie nazywa się apostołem Jak 1;1
(1) Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu.

a jeśli Jakub był bratem Isusa to był synem Józefa a takowy nie należał do 12-tki, ponieważ było tam dwóch nastepujących Jakubów:

Marka 3:(16) Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; (17) dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; (18) dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego (19) i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał. (BT)

i tak Jakub syn Józefa też nie jest apostołem Baranka Obj.21:14. Mógł być wiernym uczniem Mistrza ale jak sam pisze nie nazywa sie apostołem a ...Paweł na odwrót nazywa go apostołem. A dlaczego?. żeby pisząc o "innych apostołach" z poza 12-tki, zakwestionować Dwunastu i ich role a swoje "apostolstwo", zalegalizować z oczach wiernych i potomnych.
wiecej w arcie: http://my.opera.com/red-o...i-kwestia-pawla


Są ku temu ważne biblijne powody. Sam Bóg dał Isusowi apostołów i żaden z nich nie był Jego bratem. Więcej - nie zawsze jego właśni bracia pobierali nauki od swego starszego brata.

Cytat:
Jan 7:2 A było blisko żydowskie święto namiotów. 3 Rzekli więc do niego bracia jego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. 4 Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. 5 Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego.


Czyli jego bracia - z Jakubem włącznie także mieli problemy z uwierzeniem w Jego nauki oraz posłannictwo. Żaden z nich w tej właśnie przyczyny nie został apostołem.

Owszem, Jakub, Jego brat uwierzył... najprawdopodobniej po zmartwychwstaniu i gorliwie głosił Ewangelię, ale na tytuł apostoła Baranka się jednak nie złapał. Nawet podczas rzucania losu, który padł na Macieja.

Ciekawa jest także postawa Pawła, który najwyraźniej popełnia duży błąd twierdząc, że apostoł Jakub był bratem Pańskim.

Jest to wyraźny oraz kolejny dowód na to, że listy Pawła były pisane przez zwykłego, omylnego człowieka i Duch Boży nie miał z tym nic wspólnego.

Po raz kolejny okazuje się, że twórca nominalnego Chrześcijaństwa, jakie znamy dzisiaj nie zasługuje na jakąkolwiek dozę zaufania.

Ale bez Pawła żadna religia nie może istnieć i podważanie Pawła staje się niejako policzkiem skierowanym przeciwko każdemu członkowi jakiejkolwiek religii.

Moim zdaniem najważniejsze jest posłuszeństwo Zbawicielowi a nie Pawłowi. Isus jest Zbawicielem i do Niego należymy.

Paweł nas nie odkupił i zbawić nas także nie może.

 

Post Red October

Wysłany: 2012-09-17, 00:12   

W tej kwestii jest argument historyczny co do daty napisania słynnych Dziejów Apostolskich :

data późna - po 125:
W XIX wieku niemiecki uczony, założyciel tzw. szkoły w Tübingen, Ferdinand Christian Baur, wysunął hipotezę, wedle której obie księgi przypisywane św. Łukaszowi powstały blisko połowy II wieku. Argument swój oparł na wskazaniu, iż poglądy teologiczne zawarte w księdze Dziejów Apostolskich są próbą pogodzenia dwóch rywalizujących nurtów w chrześcijaństwie - judeochrześcijan i chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Baur i jego uczniowie argumentowali, że w Dziejach apostołowie Paweł i Piotr przedstawieni są niemal jako zgodni orędownicy tej samej postawy teologicznej, co jest zniekształceniem obrazu historycznego. Zdaniem Baura, dokonano tego w II stuleciu w celu zatarcia różnic między dwoma nurtami chrystianizmu z których jeden odwoływał się do nauczania Piotra, a drugi do nauki Pawła

żródło: http://pl.wikipedia.org/w...ia_%C5%81ukasza

to potwierdza argumentację fworda z jego artów i tłumaczy "Pawłowy przekręt" i masę innych kwestii z tym związanych.

nie ma sie co dziwić że tu jest taka dyskusja i to ostra , te spory trwają już prawie 2000 lat

a dlaczego? bo na arenie historii....pojawił się Paweł i jego nauczanie co doprowadziło do ogromnego rozłamu w chrześcijaństwie. a dlaczego do rozłamu ?....bo to było zapowiedziane przez Isusa : "pszenica i chwast" Mat 13 rozdział.

kolorystyka i podkreślenia moje.


fword
Wysłany: 2012-09-16, 02:19   


RM

Cytat:
Co zmieniły odkrycia w Qumran? Z perspektywy dyscyplin akademickich z pewnością sporo.


Tak!Ja straciłem do owych znalezisk całkowite zaufanie, kiedy zorientowałem się, że w tekście Izajasza jest zniekształcony werset masorecki z co najmniej VI wielu n.e.

Jeżeli mamy w pełni potwierdzoną przez Isusa Septuagintę LXX, cóż nam więcej trzeba?

Wracając do Pawła - istotny jest prosty fakt, ze apostołowie Isusa nie rozpowszechniali listów Pawła ale słowa Chrystusa. Listy Pawła zostały dodane po ich śmierci a nawet po śmierci uczni apostołów. Żeby nikt nie był w stanie zaprotestować. Znając jak system szatański działa, możemy nawet przypuścić, ze listy te zostały napisane znacznie później i są precyzyjnym fałszerstwami, dokładającymi do Ewangelii nowy paradygmat, który skutecznie anuluje słowa Chrystusa i kieruje naszą uwagę właśnie na listy Pawła, a nie na Ewangelie oraz Objawienie.

Dodajmy do tego cytat Pawła:
Cytat:

2Tymoteusza 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,


I mamy listy zrównane z Ewangeliami.

Czy ludzie podejmujący decyzje i włączeniu listów Pawła do kanonu biblijnego posiadali nadzór Ducha Bożego?

Dokładna analiza ich dzieł... 'ojców kościoła' oraz treść listów Pawła zaprzeczają temu.

Sam termin - 'ojcowie' - jest bezpośrednim złamaniem przykazania Isusa, aby nie nazywać nikogo ojcem, albowiem jest tylko jeden nasz Ojciec. czyli wiarygodność owych 'ojców' budzi poważne wątpliwości.

Cały temat znajduje sie w tym linku. - Dlaczego Paweł?

Forum jest jak większość takich miejsc okupowane i nadzorowane przez chrześcijańskich syjonistów. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy ktokolwiek ma jakiekolwiek dowody uwierzytelniające apostolstwo Pawła, zacznij czytać to, co adwokaci Pawła mają do powiedzenia.

Temat Pawła zatacza coraz większe kręgi.


W tym wątku mamy nieco krótszą dyskusję niż w poprzednim, ale warto to przejrzeć i sprawdzić, czy najzagorzalsi zwolennicy nauk Pawła potrafią go skutecznie obronić.

FAŁSZYWI PROROCY Z BROOKLYNU!

Fragment przeciwny Pawłowi.

Ostrzegam Paweł jest fałszywym apostołem!!
1. Jezus wybrał tylko 12 apostołów spośród swoich uczniów.
2. Paweł nie był uczniem Jezusa nigdy go widział.
3. Spośród kogo wybrał Jezus swoich uczni - ludzi z najniższych warstw społecznych
4. Paweł był faryzeuszem kimś do kogo Jezus zwracał się - wy obłudnicy, żmijowe plemię.
5. Niewiadomo kto objawił się Pawłowi na pustyni mógł być to wymysł samego Pawła aby wkręcić się do grona apostołów. Nie wiadomo też czy w ogóle ktoś sie objawił Pawłowi czy nie był to jego wymysł.
6. Nauki Pawła są zaprzeczeniem nauk Jezusa.
7. Wszyscy uczniowie Pawła nie widzieli Jezusa ( lub nie wiadomo czy widzieli)
8. Najwierniejszy uczeń Pawła - Łukasz twórca listu do Teofila znanego jako ewangelia św. Łukasza też nie widział Jezusa.
9. Ewangelia Łukasza została napisana po dyktando Pawła i na podstawie informacji z drugiej i trzeciej ręki. Śmiało chyba można powiedzieć, że ewangelia Łukasza przeszła cenzurę Pawła.
10 Dzieje apostolskie są dziełem Łukasza. Chyba nikt nie wątpi, że to dzieło nie zostało poddane cenzurze Pawła a to oznacza, że wszystko co napisał Łukasz o Pawle mogło być dziełem samego Pawła.
11. Apostołowie Jezusa nie akceptowali Pawła trzymali się raczej od niego z daleka. W swoich listach Paweł pogardliwie odnosi się do wybranej przez Jezusa 12-stki.
12. W apokalipsie św. Jana mamy wzmiankę o fałszywych apostołach - czyli o wszystkich innych po za wybrana 12-stką.
13. W apokalipsie św. Jana wyraźnie mamy napisane kto będzie sadził 12 pokoleń Izraela - 12-stu apostołów! Czyli mieliśmy tylko 12 apostołów.
14. Kto otrzymał od Jezusa moc uzdrawiania - tylko 12-stka.
przypomnijcie sobie przypowieść o panu który posiał pszenicę a gdy pszenica wyrosła słudzy zauważyli w pszenicy chwast i spytali się czy maja wyrwać chwast z pszenicy. Pan rzekł: zostawcie niech dorastają razem do żniw, później zetniemy wszystko i oddzielimy chwast od zboża. Chwast wrzucicie w ogień a pszenice zawieziemy do mojego spichlerza.
pole z pszenicą to Biblia a cała twórczość - pseudo apostołów - wszystkich tych co nie byli uczniami Jezusa to chwast.
W ewangelii Mateusza, Marka i Jana mamy mnóstwo wersetów w których Jezus przestrzega przed fałszywymi apostołami, cudotwórcami a nawet przed fałszywym Jezusem. Może ktoś w to nie wierzyć ale taka jest napisane w Biblii.
Dowody na pseudo apostoła Pawła przedstawiłem w telegraficznym skrócie więcej można przeczytać na chrześcijańskich witrynach (nie katolickich)

Tutaj jest troche dowodów

http://zbawienie.com/apostol-Pawel-6.htm
http://my.opera.com/red-october61/blog/2012/09/27/apostolowie-baranka-i-kwestia-pawla

 

Poniżej reakcje jego obrońców. Link...

Są również i tacy, którym nie podobają się jacyś Apostołowie i sugerują, że byli dziwakami, ponieważ odważyli się Bożego Syna nazwać BOGIEM!

Proszę zwrócić uwagę na teksty 'obrończych' wypowiedzi użytkowników, które nigdy nie adresują konkretnych zarzutów stawianych Pawłowi. Praktycznie żaden zarzut w sześciu częściach artykułu o Pawle nie został przez nikogo obalony.

Oczywiście pisze się dużo - po to- aby zmęczyć czytelnika, ale w owych tekstach - oprócz czystej demagogii oraz typowych ataków na tych, którzy kwestionują apostolstwo Pawła - praktycznie nie ma tam niczego, co skutecznie przyciągnęłoby uwagę i wywołałoby konkretna dyskusję.

Grozi się sądem Bożym, piekłem czy po prostu szkaluje się wszystkich tych, którzy wyrażają wątpliwości wobec apostolstwa Pawła, ale nikt nie odpiera skutecznie żadnego kwestionowanego wersetu biblijnego, który stawia Pawła w bardzo niekorzystnym świetle.

Inna dyskusja - toczona w identycznym tonie. Link - W OBRONIE APOSTOŁA PAWŁA, UCZNIA ZBAWICIELA!

'Dyskusja' zaczyna się w takim tonie.

Dostało się od Was Apostołowi Pawłowi. Odarliście go z ostatniej sukmany. Gdyby wiedział, że tylko kilka osób na tym portalu chce go obronić przed atakiem wilków, byłby bardzo smutny!

 

Tyle opinia prowadzącego ten blog. Czysta demagogia połączona z osobistymi atakami tych, których celem jest podważenie wiarygodności przeciwników dyskusji. Warto sprawdzić, jakie posiada on odpowiedzi na zarzuty stawiane Pawłowi.

Spójrz na to logo. Czy widzisz strzałkę? Nie!?

Spójrz jeszcze raz! Jest ona białego koloru, pomiędzy literą E oraz x. Teraz ją widzisz? Wystarczy wiedzieć, czego się szuka oraz gdzie, i wtedy już nietrudno jest to znaleźć. Znalazłszy ją po raz pierwszy, nie możesz przejść obok niej obojętnie.

Z Prawdą jest identycznie. Zawsze będzie cię nęciła, niepokoiła i nie da ci ona wytchnienia.  Na początku nie zauważysz jej. Potem będzie ona oczywista.

Podobnie jest z Pawłem i innymi prawdami, które dopiero po 2000 i więcej lat zaczynają się ukazywać i wzrasta nasze poznanie.

Najprawdopodobniej temat będzie jeszcze kontynuowany! :-)

Napisano: 11 Października 2012

Ostatnie uaktualnienie: 11 Października 2012