Wybierz domenę:   

Najnowsze artykuły

22-01-2017 -Nowy artykuł   - Doktryna Lucyferiańska.Nowy artykuł

29-12-2016 -Nowy artykuł   - Czyje słowa są dla ciebie najważniejsze? Nowy artykuł

24-12-2016 -Nowy artykuł   - Paweł czy Chrystus? komu jesteś posłuszny? Część trzecia.

10-12-2016 -Nowy artykuł   - Paweł czy Chrystus? komu jesteś posłuszny? Część druga.

04-12-2016 -Nowy artykuł   - Paweł czy Chrystus? komu jesteś posłuszny? Bardzo ważny artykuł!

27-11-2016 -Nowy artykuł   - Czy Chrześcijaństwo miłuje Boga i Syna? Bardzo ważny artykuł!

19-11-2016 -Uaktualnienie - Czy Chrystus jest Bogiem Ojcem? Na końcu artykułu, bardzo mocne!

10-09-2016 -Uaktualnienie -  Prawo Boże prawem wiecznym. Nowa sekcja na końcu artykułu.

31-07-2016 -Uaktualnienie -  Jak funkcjonuje szatański świat? Poszerzony znacznie artykuł!

19-06-2016 -Uaktualnienie -  Płaska ziemia - czyżby świat oszalał?  Nowy potężny dowód!!!

16-05-2016 -Nowy artykuł   -  Poznaj Boga bliżej. Obecny obraz Boga jest zafałszowany.

07-05-2016 -Uaktualnienie -  Nasienie węża część 1. Dodany ciekawy i dosadny wstęp.

01-05-2016 -Uaktualnienie - Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu! Bardzo poszerzony artykuł.

16-04-2016 -Uaktualnienie - Prawdziwa religia. W sumie nowy artykuł.

20-03-2016 -Nowy artykuł  - 'Wysocy biali' - obcy z kosmosu kontrolują Amerykę.

24-12-2015 -Nowy artykuł  - Chrześcijaństwo wrogiem... Boga?! Część 2

19-12-2015 -Nowy artykuł  - Chrześcijaństwo wrogiem... Boga?!

23-11-2015 -Nowy artykuł  - Dlaczego jestem zaciekle atakowany?

13-09-2015 -Nowy artykuł  - ISLAM - najbardziej niebezpieczny trik szatana. Poważna przestroga.

27-07-2015 -Uaktualnienie- Rzeczywisty cel szatana Uaktualnienie.

06-11-2014 -Nowy artykuł  - Didache - Nauka dwunastu Apostołów Mało znana księga apostolska

31-08-2014 -Nowy artykuł  - Ewangelia Mateusza Nowy artykuł

31-08-2014 -Nowy artykuł  - Tożsamość Królowej Niebios Całkowicie nowy artykuł

09-08-2014 -Nowy artykuł  - Miłujcie waszych nieprzyjaciół Całkowicie nowy artykuł

28-06-2014 -nowy artykuł  - Ewangelista Łukasz Czy Łukasz posiada wiarygodność?

31-03-2014 -nowy artykuł  - CHRISLAM - chrześcijański Islam - wielkie niebezpieczeństwo.

16-08-2013 - nowy artykuł - Dowody zmartwychwstania Isusa Chrystusa - Praktycznie nowy artykuł.

11.05.2013 - nowy artykuł - Czynię to ze względu na moje imię! Bardzo ważny artykuł!

09-12-2012 - nowy artykuł - Czy religie są jedynie wymysłem człowieka?

23-11-2012 - nowy artykuł - Amen II - ujawnienie faraona, który zginął w Morzu Czerwonym.

Najważniejsze artykuły na witrynie

Posłuszeństwo wobec 10 Przykazań zapewni ci życie wieczne

• 04-07-2015 • Dobra Nowina - Plan wyzwolenia Ludu Bożego. - Największa tajemnica Biblii wyjaśniona

• 21-01-2016 • Nasienie węża - Obszerny artykuł wyjaśniający ukrytą strukturę globalnej władzy na ziemi.

• 02-01-2016 • Wszystko o Pawle - Wielo częściowy artykuł udowadniający fałsz apostoła Pawła, twórcy Chrześcijaństwa

• 22-08-2015 • Prawo Boże - prawem wiecznym - Omówienie niezwykłej ważności wiecznego Prawa Bożego.

• 23-04-2016 • Która religia jest prawdziwa? -Czy istnieje na świecie jedna prawdziwa religia chrześcijańska?

• 19-09-2015 • Zbawienie nie tylko dla orłów  - Niemal każdy człowiek z łatwością uzyska życie wieczne.

Trafiłeś na unikalne źródło prawdy!

Ostatnie uaktualnienie - 21 Maja 2016

Niemal wszystkie źródła informacji wprowadzają nas w błąd. Prawdę można znaleźć tylko i wyłącznie na witrynie zbawienie.com oraz na blogach związanych z tą witryną!  Niestety - władze, nauka, medycyna, media oraz wszystkie religie Chrześcijaństwa wprowadzają nas w błąd. Jest ewidentne, że cały świat leży w mocy ojca kłamstwa, szatana.

Tylko tutaj oraz na zlinkowanych blogach znajdziesz czystą Prawdę, opartą na słowach Boga oraz Jego Syna, Isusa Chrystusa. Poznasz prawdę o Bogu, o świecie rządzonym przez szatana oraz poznasz jedyną wiarygodną prawdę o zbawieniu.

Zacznij czytać a szybko przekonasz się, że znalazłeś źródło podające olbrzymią ilość prawdy.

Zacznij od wiarygodności niniejszego opisu obecnej sytuacji światowej.

USA i NATO pod nadzorem Watykanu przeprowadzają nadal masowe rzezie w wielu krajach Islamu. Ci, którzy przeżyli dyszą nienawiścią i zemstą do Chrześcijan. Imigranci ci są wysyłani do Europy, aby pomścić śmierć swoich najbliższych. W ten sposób synagoga szatana czyli nasienie węża realizuje plan III Wojny Światowej, której celem jest masowa rzeź białych Chrześcijan w Europie i Ameryce Północnej. Ci, którzy to przeżyją, będą zmuszani do akceptacji Lucyfera jako boga. Sprawdź link - Plan 3 wojen światowych.

Oto szaleńcza rzeczywistość dzisiejszego świata. Niewielu zwykłych ludzi zdaje sobie sprawę z istnienia tego potwornego zbrodniczego planu oraz jego stopniowej realizacji. 

Tuż przed II Wojną Światową było 25% światowej populacji ludzi białych. Teraz jest nas zaledwie 8.5%!

Pomimo stałej eksterminacji rasy białej, sytuacja nie jest beznadziejna i istnieje zapowiedź uwolnienia nas z rąk naszych zbrodniczych władz. Obietnica pochodzi ze Źródła, z którego niewielu spodziewa się pomocy.  Źródłem tym jest... Bóg.

Władze o tym doskonale wiedzą i dlatego Boga zwalczają na wszystkie możliwe sposoby.

Całym światem rządzi szatan, ojciec kłamstwa i okłamuje nas we wszystkim. Jeżeli tego nie dostrzegasz, jesteś ewidentnie pod jego ścisłą kontrolą  i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Główne media szatana to: radio, TV, prasa, religie a także... Internet. Oszukują nas także wszystkie witryny i blogi... Chrześcijaństwa.

Internet został niemal całkowicie opanowany przez płatnych dezinformatorów szatana. Jest to tzw. kontrolowana opozycja, sprawiająca wrażenie, że podaje się nam prawdę. Niemal wszystko co wiesz, to kłamstwo, z ziemią kulą włącznie!

Niemal wszystkie religie chrześcijaństwa także nas masowo oszukują i Prawda biblijna jest światu niemal nieznana. Sprawdź - Prawdziwa religia.

Z jakich przyczyn można nas tak drastycznie okłamywać?

Przeciętny uczciwy człowiek zawsze ufa drugiemu, zanim nie zauważy pierwszych sygnałów oszustwa. Nasze sumienie nie jest w stanie pozwolić nam na łatwo wykrywalne kłamstwa i... przecież to wstyd tak kłamać!  Wrogowie ludzkości to wykorzystują zawsze nas okłamując. Sprawdź olbrzymią ilość dowodów. Nasienie węża.

Cóż oni przed nami tak zaciekle ukrywają?

Ukrywany jest Boży plan wyzwolenia Narodu Wybranego!

Bóg posiada od wielu wieków plan wyswobodzenia Słowian, czyli rzeczywistego Narodu Wybranego,  oraz zaprowadzenia go najpierw na sąd na pustynię. Po 3.5 letnim oczyszczeniu Słowian z religijnego kąkolu i grzeszników zostaną oni wprowadzeni do Ziemi Obiecanej czyli miejsca, które zajmuje obecny fałszywy Izrael. Obecny Izrael zostanie przez Boga oraz Syna z pomocą wojsk anielskich siłą usunięty. Obecny Izrael - w jego granicach oraz poza granicami Biblia nazywa... synagogą szatana.

Apokalipsa 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Plan zjednoczenia 12 pokoleń Izraela to temat całej Biblii.

Nie jest to jakaś nowa teoria oparta na jednym, niepewnym, być może błędnie przetłumaczonym wersecie biblijnym.

Wersetów mówiących o wyzwoleniu Izraela jest olbrzymia ilość!  Sprawdź!  Plan wyzwolenia Ludu Bożego.  

Artykuł jest trzy częściowy. Dowody te dopiero teraz, dzięki łasce Boga zostały ponownie rozpoznane oraz opublikowane. Co jest jeszcze ciekawsze, pojawia się masa wersetów, które dopiero w kontekście Słowian jako Narodu Wybranego, w tym właśnie zapowiedzianym przez Boga czasie stają się całkowicie zrozumiałe. Sprawdź to forum!

Religie ukrywają to, aby odebrać nam szansę na wyzwolenie z jarzma synagogi szatana, wrogów Boga i Prawdy

Jeżeli będąc Słowianinem miłujesz sprawiedliwość, dobroć i Boga, masz wielkie szanse skorzystania z Bożego planu i życia w Królestwie Bożym w bliskim już czasie! Ten dar Boga chcą tobie odebrać! Świat szydzi z religii opanowanych przez szatana oraz z Boga, winiąc Go za błędy fałszywych religii, które niewiele mają z Bogiem wspólnego. Najciekawsze jest to, że wszystkie religie świata, z satanizmem włącznie są wspierane przez szatański świat kłamców, poza... Chrześcijaństwem.

W jaki sposób ukryto przed nami ową Dobrą Nowinę?

Osobą odpowiedzialną za ukrycie tego Bożego planu jest faryzeusz Saul (Szaweł) który zmienił sobie imię na - Paweł. Szatan zwalczając Boga, jego lud i Królestwo Boże zdołał umieścić w Biblii konia trojańskiego, fałszywego apostoła Pawła, które nauki skutecznie wyparły nauki Chrystusa. W ten sposób doktryny Pawła są najczęściej cytowane we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Jego uczniami byli Łukasz (Ewangelista) oraz Marek (Ewangelista). Owa trójka skutecznie zagłuszyła rzeczywistą Ewangelię Bożą nauczając ewangelii faryzeusza Pawła.  Link - Wszystko o Pawle.

Celem szatana jest ukrywanie Dobrej Nowiny o wyzwoleniu Ludu Bożego oraz o Chrystusie, który będzie sprawował władzę królewską z polecenia samego Boga.

W czasach Chrystusa Judejczycy także oczekiwali zjednoczenia Narodu Wybranego - wszystkich 12 pokoleń Izraela, a szatan myślał, że Jezus (Isus) Chrystus przybył na ziemię po to, aby tego właśnie w tym czasie dokonać. Dlatego za wszelką cenę dążył on do zamordowania Mesjasza.

Mateusza 15:24 A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

Jakuba 2:(1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

W czyjej niewoli jest Słowiaństwo oraz światowe Chrześcijaństwo?

Jesteśmy w niewoli nasienia węża, nazywanego także synagogą szatana, dokładnie, jak to zapowiada poniższy werset.

Rodzaju 3:15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę." (BM)

Naszym śmiertelnym wrogiem są wyniszczające nas syjonistyczno/watykańskie władze - synagoga szatana. Historia świata to wypełnianie się tego niezwykłego proroctwa. Wszystkie działania polityczne i religijne na przestrzeni dziejów świata to nieustanna walka nasienia węża przeciwko potomstwu niewiasty.

Dowodem tego jest istnienie fałszywego syjonistycznego Izraela, który jest wspierany przez cały szatański i rzekomo ateistyczny system polityczny a także świat religijny. Szatan zmusza ludzkość do akceptacji fałszywego Izraela, którego ustanowienie było dziełem szatana - a nie Boga. W ten sposób plan wyzwolenia rzeczywistego Izraela, czyli Słowian został przed światem ukryty. Główną pomocą biblijną są listy fałszywego apostoła Pawła, który neguje ważność Prawa Bożego oraz plan wyzwolenia Narodu Wybranego. Link - Nasienie Węża.

W linku znajdziesz mnóstwo dowodów na to, że wszystkie wydarzenia na świecie i cała jego polityka mają na celu walkę z Bogiem i z Chrześcijaństwem! Islam jest jednym z wielu narzędzi owej walki.

Jeżeli plan wyzwolenia Izraela w czasach końca w Biblii nie istnieje - możesz ją śmiało wyrzucić do kosza.

Ale plan Boży istnieje i jest już on poważnie zaawansowany!

Prawo Boże - czy ono jest ważne? Rzekomy apostoł Paweł je neguje. Sprawdź! Prawo Boże jest podstawą istnienia dzisiejszej cywilizacji. Stosowanie się do Prawa czyli Przykazań gwarantuje nam szczęście i... życie wieczne.

Klęski spadające na Słowian od wielu stuleci są wynikiem ciągłego łamania Prawa przez Słowian oraz Chrześcijaństwa opartego na fałszywych doktrynach Pawła i tym samym odrzucanie Boga oraz Jego Przymierza z Izraelem.

W momencie zawarcia Przymierza Bóg ostrzegł naród o konsekwencjach złamania Przymierza i nasze cierpienia z rąk nasienie węża są tego dalekosiężnymi konsekwencjami. Sprawdź cały rozdział: Powtórzonego Prawa 28.

Ale istnieje Dobra Nowina! Bóg obiecał nam, że na mocy ofiary z krwi Syna, Isusa (Jezusa) Chrystusa wybaczy nam wszystkie nasze winy, jeżeli tylko zwrócimy się do Niego z czystymi sercami - bez Królowej Niebios.

Rozpoznanie Bożej tajemnicy

Objawienie 10:(1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. (BM)

Najprawdopodobniej już znamy tajemnicę Bożą, czyli odpowiedź siedmiu grzmotów, które były zapieczętowane aż do czasów końca..

I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. "Co teraz?" A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. "Bóg wyzwoli swój Naród Wybrany wtedy, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić !

Dzięki pomocy Boga proroctwa o wyzwoleniu Słowian zostały już rozpoznane i właśnie nadszedł odpowiedni czas na wyzwolenie nas. Bóg zapowiedział, że proroctwa te zrozumiemy dopiero w czasach końca. Zrozumienie tego jest biblijnym dowodem na to, że już żyjemy w czasach końca.

Jeremiasza 30:(24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. (BM) ( przeczytaj cały rozdział )

Jest to pierwsza witryna na świecie, która zaczęła to omawiać!

Przyczyną zrozumienia tych proroctw tylko w języku polskim jest to, że są one skierowane tylko do Narodu Wybranego, czyli Słowian, z Polską na czele.

Jak zwracać się do Boga?

Z Biblii wynika, że Lud Boży, czyli Słowianie - zdecydowana większość to katolicy, członkowie Kościoła Katolickiego, czyli według Biblii i słów samego Boga - wiarołomni bałwochwalcy. Lud ten powinien się oczyścić z bałwanów, aby Bóg go wysłuchał, ponieważ nie wyzwoli nas ani Królowa Niebios ani Jan Paweł II,  ale wyzwoli nas jedynie Bóg oraz jego Syn!

Oczyszczenie oznacza usunięcie wszelkich form bałwochwalstwa, tzw. 'świętych' obrazków, szkaplerzyków, figurek, zdjęć papieży, krzyży z martwym zwłokami, różańców, świętej wody i innych wymysłów bałwochwalczych, których Bóg bardzo nienawidzi i karze nas za stałe łamanie pierwszego i drugiego Przykazania.

Czyści od bałwochwalstwa ludzie mogą w czystości serc wołać do Boga i odmawiać głośno razem modlitwę - Ojcze Nasz, któryś jest w niebie,... przyjdź Królestwo Twoje.

Jezus (Isus) Chrystus nie nauczył nas - Zdrowaś Mario, ale  nauczył nas - Ojcze Nasz!

To Chrystus umarł za nasze grzechy a nie Maria. Trzeba się zwrócić do Boga, aby nas wysłuchał i zwrócił nam naszą rzeczywistą Ojczyznę! Porzucenie bałwochwalstwa to podstawowy warunek czystego czystego sumienia przed Bogiem.

Zwracamy się tylko do Boga - nie do Maryi czy innych świętych - oczyszczeni z krzyży, posągów i bałwochwalczych obrazów Królowej Niebios. Tylko Bóg odpowie na nasze modlitwy i jedynie On posiada moc, aby nas uwolnić od sił szatana i jego nasienia węża.

Modlitwa bluźniercza - Zdrowaś Mario - niszczy wszystkie nasze wysiłki - dlatego władze popierają pedofilsko-gejowski i bluźnierczo bałwochwalczy Kościół Katolicki. Ryba psuje się od głowy - bałwochwalstwo i herezje docierają do nas wprost z Watykanu - Wielkiej Nierządnicy. Ten 'święty' obraz i to kadzenie jeszcze nikomu i nigdy  nie pomogło!

papierz kadzi

Im większa ilość ludzi dobrej woli o skruszonych sercach zacznie publicznie, bez bałwochwalstwa błagać Boga, tym szybsza i pewniejsza będzie Jego pozytywna reakcja. Jeszcze tego nigdy nie uczyniliśmy i dlatego On nam nigdy nie udzielił odpowiedzi. Bóg słyszy tylko wtedy, kiedy zwracamy się wprost do niego. Taka jest moc naszych modlitw!

Nie było w naszych czasach przypadku, aby cały naród z rozpaczą wołał publicznie do Boga o pomoc!

Ostatni raz uczynili to nasi przodkowie w Egipcie!  Rezultat znamy!

Jest to jedyna nasza nadzieja!

Bóg nas zapewnia:

Ezechiela 20: 33 Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

Gniew - chodzi o Boży gniew przeciwko naszym ciemiężcom. Jak widzisz, Bóg zaprzysiągł swoje królowanie nad nami na samego siebie. To nie są żarty a Jego przeogromny gniew  wyleje się w pełni na naszych ciemiężycieli, na nasienie węża.

Jeremiasza 29:(12) Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. (13) A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, (14) Objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem - mówi Pan - i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.

Spójrz na ten film. Przerażające wydarzenia z ostatnich dwóch miesięcy.

Zwróć uwagę na to, że film ten nie mówi on o nieszczęściach w krajach słowiańskich. Czyżby była już widoczna pomoc Boga dla Słowian?

Rozpocznij swoje poszukiwania od poniższego krótkiego artykułu na temat okropnych skutków bałwochwalstwa, tak charakterystycznego dla Kościoła Katolickiego.

Artykuł oryginalny

W obliczu kolejnej zawieruchy wojennej siły szatańskie wzmagają swoją aktywność i bałwochwalstwo ponownie wzmaga swój negatywny wpływ na na losy naszego zniewolonego przez nasienie węża kraju.

3 Maja 2016 roku ma być uczczona 50 rocznica aktu oddania narodu polskiego w macierzyńską niewolę Matki Boskiej, zwanej także Królową Niebios.

Jakie mamy rezultaty 50-cio letniej 'macierzyńskiej niewoli'?

Polska odzyskała niepodległość i rząd Polski stanowią tylko Polacy. Zlikwidowano bezrobocie i ubóstwo, uzyskano bardzo wysokie zarobki, nie brakuje niczego w sklepach a troskliwe władze szczepiąc nasze maluchy zlikwidowały większość chorób, z rakiem i autyzmem włącznie. Krajowa produkcja, stocznie, kopalnie, huty a zwłaszcza tak wspomagane przez władze rolnictwo są dumą narodową a wielkie zyski z eksportu pozwalają na budowanie wolnej i szczęśliwej Polski, bardzo cenionej na arenie międzynarodowej. niż kiedykolwiek przedtem. Naród polski przoduje pomysłowością, Polacy wsławili się wieloma wynalazkami a polskie samochody stanowi�� obecnie czołówkę niezawodnej i masowo dostępnej bezpiecznej motoryzacji. Kraj nasz rozwija się w zawrotnym tempie. Mamy także olbrzymi przyrost naturalny spowodowany powrotem do tradycyjnego modelu chrześcijańskiej rodziny i chrześcijańskiej moralności, a także zakazem jakichkolwiek form aborcji. Polacy wracają z innych krajów z radością do Ojczyzny. Rząd oraz media mówią tylko prawdę i wszelkie plany rządu są poddawane narodowi pod dyskusję.

Czy ten tekst w ramce u góry jest zgodny z obecną sytuacją  w Polsce?

Polska jest na krawędzi totalnego fizycznego i moralnego zniszczenia!

A trafiało się nam znacznie lepiej!

W obronie Królowej Polski przedstawia się przepowiednie fatimskie i proroctwa wielu proroków poza biblijnych. To nie są proroctwa, ale szatańskie plany dla świata. Poznaj szatański plan 3 wojen światowych, i zadaj sobie pytanie: czy powinniśmy Alberta Pike'a ogłosić królem świata?

Naród polski oraz wszystkie narody słowiańskie są pod wielkim niebezpieczeństwem inwazji radykalnego Islamu. Ludzie bez sumień o zezwierzęconych obyczajach są celowo sprowadzani do krajów Chrześcijan w celu zupełnego nas wyniszczenia. Grozi nam z wielu stron całkowita zagłada!

Kto i dlaczego chce nas zniszczyć?

To Słowianie są zaginionymi 10-cioma pokoleniami Izraela. Władze to wiedzą i dlatego istnieje olbrzymia luka w historii Polski przed rokiem 966 n.e. Dowody w linku. 10 pokoleń Izraela!

Synagoga szatana sprawuje nad nami tyrańską, morderczą, lichwiarską władzę niszcząc wszystko, co się da zniszczyć. Istnieje jednak przyczyna, dlaczego Bóg dopuszcza tyle nieszczęść na Polskę i na pozostałe narody słowiańskie.

kn

01.04.1656 Król Jan Kazimierz podczas potopu Szwedów ukoronował dla ochrony Polski wielbioną Matkę Boską, jako Królową Polski. Owa Koronacja rozpoczęła lawinę nieszczęść. Oto przerażające rezultaty wielbienia Królowej Niebios.

Potop szwedzki trwał od 1655-1660.

W potopie szwedzkim zginęło około 4,4 miliona Polaków, stracono olbrzymie dobra materialne i majątki, spalono 188 miast, 186 wsi, zniszczono 81 zamków, 136 kościołów, 89 pałaców.

Władze ukazują nam jedynie rzekomo cudowną obronę Częstochowy.  'Królowa' nie zdołała powstrzymać dalszej fali zbrodni i łupiestwa pomimo wielu błagań, modlitw, litanii, różańców i procesji.

Potem nastąpiły kolejne nieszczęścia polskie.

  • Trzy rozbiory Polski i życie pod zaborami.
  • Inwazja Napoleona na Rosję - zwana wojną polską.
  • I Wojna Światowa
  • Syjonistyczna Rewolucja Październikowa w Rosji
  • II Wojna Światowa i wszystkie związane z nią zbrodnie.

Po II wojnie fala zbrodni na Polakach nie ustała. Ilość zbrodni, począwszy od rządów UB i Żyda Jakuba Bermana  jest olbrzymia, a fala zbrodni nadal prześladuje naszą Ojczyznę. Prześladują Polskę samobójstwa, morderstwa polityczne, masowy exodus Polaków za chlebem ponieważ Polska jest niemal całkowicie niszczona i rozkradana przez wrogie nam władze syjonistyczne. Ostatnio szatańskie władze podpisały ponowny rozkaz przymusowego szczepienia naszych dzieci - jako jedyny kraj na świecie.

Jutro podpiszą przymusową... eutanazję! Wszystkiego po nich możemy się spodziewać!

Oto skutki wielbienia Królowej Niebios bałwanów kategorycznie zabronionym przez Boga.

Najprawdopodobniej nie zdajesz sobie sprawy, że 10 Przykazań Bożych jest celowo zniekształconych przez Kościół Katolicki. Oto Przykazania Boże wprost z Biblii w oryginalniej formie. a poniżej dwa najważniejsze.

Wyjścia 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Dlaczego  oryginalne Przykazania tak się różnią od dobrze znanych nam Przykazań z Katechizmu? Przyczyną ukrycia części Przykazań jest ukrycie ostrzeżenia przed bałwochwalstwem oraz umożliwienie łamania dwóch najważniejszych przykazań.

Dlaczego Kościół dąży do łamania przez nas najważniejszych Przykazań?

Watykan w rzeczywistości wielbi... Lucyfera i razem dążą oni do naszego unicestwienia!

Dowody w linkach na końcu artykułu...

Bóg czeka, aż zwrócimy się wyłącznie do Niego z pokorą i prośbą o pomoc. Tylko do Niego, ponieważ pierwsze Przykazanie jest najważniejsze i tylko Bóg może nam pomóc!

"Nie będziesz miał innych bogów poza mną." Bóg jest jedyną Osobą, którą musimy wielbić.

Ponieważ ON wszystko stworzył i  jest Dawcą życia dla wszystkich stworzeń. Nie Królowa Niebios, nie Święty Mikołaj czy jakikolwiek inny święty. Nie wolno nam wielbić nikogo, poza Bogiem, ponieważ wszystko i wszyscy istniejemy z Jego woli. 

Nie możemy dziękować za Boże dary komukolwiek innemu! Bóg także kategorycznie zabrania czynienia czegokolwiek, przed czym człowiek mógłby się kłaniać.

Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył!

Mamy dwa kategoryczne zakazy - wytwarzania figur i obrazów oraz: klękania i kłaniania się przed nimi. Nie ma znaczenia, co ty sobie wyobrażasz w obrazie, podobnie nie ma znaczenia jak widzisz znak... stopu na drodze. Są to kategoryczne zakazy bez jakiekolwiek możliwości obejścia ich!

Nie wolno nam wytwarzać i nie wolno nam wielbić jakiekolwiek figury, 'świętego' obrazu, czy to Królowej Niebios, czy też krucyfiksu,  posągu, krzyża, jakiegokolwiek przedmiotu wykonanego rękami ludzkimi.

Podziękowanie za Jego dary z życiem włącznie należą się tylko i wyłącznie Bogu. Jedynie On może dać nam życie wieczne w niebie lub na ziemi, lub je nam za nasze grzechy odebrać. Kara za złamanie tych dwóch przykazań jest bardzo sroga, ale nagroda za posłuszeństwo jest olbrzymia.

Odrzućmy bałwany i Królową Niebios!!!

Módlmy się bez obrazów i posągów, nie do Marii czyli Królowej Niebios ale tylko do Boga, według wzoru jaki na Syn Boży podał.

Do modlitwy Ojcze Nasz dodawajmy nasze prośby tak, jak potrafimy: o wyzwolenie nas z niewoli i okrutnego jarzma nasienia węża. Drugim, nie mniej ważnym uczynkiem jest uprzedzanie innych przed takim wielkim grzechem! Im więcej ludzi modlących się do Boga, tym większe nadzieje na nasze wyzwolenie.

Chrystus jest naszym Królem już od 2000 lat i wkrótce obejmie On swoją władzę nad Słowianami.

Bóg czeka na nasze nawrócenie się do Niego i porzucenie znienawidzonej przez Niego Królowej Niebios czy też Królowej Polski oraz wszystkich bałwanów, czyli posągów, krucyfiksów, 'świętych' obrazów, medalików, różańców i temu podobnych bałwochwalczych przedmiotów.

Chrystus zapytany, jak mamy się modlić, odpowiedział tak:

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;  Niech się tak stanie.  (Słowa egipskiego - Amen - nie powinniśmy używać, ponieważ jest ono imieniem fałszywego egipskiego boga - Amena-Ra!)

Do tej modlitwy dodawajmy własny tekst własnego odczucia, jak - Ojczyznę naszą racz nam wrócić Panie - czy - I oddal od nas dalsze Twe karanie, Chroń nas Panie, tylko w Tobie nadzieja, czy inne własne prośby.

Jedynie ścisłe przestrzeganie Jego pierwszych dwóch Przykazań przez wielu Słowian, spowoduje Jego akcję, nadprzyrodzony akt wyzwolenia Ludu Bożego z niewoli nasienia węża.

Bądźmy więc posłuszni wobec Boga i Jego Przykazań i zapomnijmy o różnicach wyznaniowych i zjednoczmy się, razem, ale osobno, każdy czy każda, w swoim domu prośmy Boga codziennie i gorliwie o wyzwolenie nas z tej nieludzkiej niewoli.

Nadchodzi szybko czas przyjścia Królestwa Bożego, które Bóg obiecał nam wiele wieków temu i na siebie samego to zaprzysiągł.

To jest właśnie to Królestwo Boże z modlitwy Pańskiej i jest ono bardzo blisko nas.

Jest niezwykłe, ze ziemskie królestwo Boga jest umieszczone tutaj, na ziemi, a fałszywe religie, niemal wszystkie wybierają się właśnie do nieba, pod wpływem fałszywych doktryn rzekomego apostoła, faryzeusza Pawła. Dlatego świat szatana, który o tym doskonale wie, zwiększa naszą opresję i planuje naszą eksterminację rękami wyznawców Islamu.

Jedynie Bóg może nam pomóc ale MUSIMY kategorycznie odrzucać Królową Niebios oraz wszelkie formy bałwochwalstwa.

Rozpocznij czyste od bałwochwalstwa modlitwy do samego Boga i dostąp obfitych Jego błogosławieństw obiecanych przed wieloma wiekami.

Bóg przysiągł wielokrotnie na samego siebie że uwolni nas z tej okrutnej niewoli.

Jeżeli chcesz poznać więcej czystej prawdy biblijnej a także dowiedzieć się,  co w rzeczywistości dzieje się na całej ziemi, zacznij czytać obszerne wyjaśnienia z tego linku - Nawigacja. Jeżeli chcesz osobiście poznać szczegóły naszego zbawienia, przeczytaj ten artykuł. Zbawienie, nie tylko dla orłów.

Jeżeli miłujesz Boga, natychmiast odrzuć pogańskie bałwochwalstwo oraz ohydny kult znienawidzonej przez Boga Królowej Niebios, nazywanej także Matką Boską!

Wielu Chrześcijan rozpoczyna uświadamianie rodaków o wielkim niebezpieczeństwie bałwochwalczego kultu Królowej Niebios. Poniżej streszczenie tej strony na rycinach, które mogą być dowolnie rozpowszechniane za pomocą emaili.

Link - Ulotki przeznaczone do druku oraz do rozpowszechniania za pomocą emalii.

Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających poruszane problemy.

Kilka wartościowych linków., do których warto często zaglądać.

Ostatnie uaktualnienie  - 21 Maja 2016