Jesteśmy zagrożeni!

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach."

Istnieje wielkie zagrożenie dla rasy białej: w Europie i USA

Osoby rasy białej są coraz częściej pozbawiane pracy w USA. Zaczęło się już oficjalne usunięcie z pracy ludzi białych w USA. Są nam także znane zbrodnicze działania przeciwko wszystkim białym mieszkańcom Europy. Także w Polsce Polacy nie czują się zbyt dobrze pod obecnymi władzami.

Poniżej mamy film angielski mówiący nam o znanych w Europie prześladowaniach ludzi białych, oraz o znanych już planach usuwania ludzi białych z USA!  Najprawdopodobniej oni chcą nas wszystkich wymordować, ale... oni boją się panicznie Boga.

Poniżej duża część przetłumaczonego powyższego filmu.

Jedna uwaga! To nie jest kłamstwo czy dowcip! Pokazywały się od kilku lat pewne przecieki takich planów. To już jest widoczne, jeżeli się nieco temu przyjrzymy. Na pewno widzimy pewien bardziej niemiły sposób naszego traktowania przez władze. To jest mały sygnał, ale jest on już widoczny!

Co jest najbardziej ciekawe, USA blokują właśnie wszelkie informacje, które ujawniłyby zbrodnie amerykańsko-żydowskie.

Rzeczywiste plany zbrodniczych władz wobec państw Europy z Polską włącznie, są już teraz ujawniane.

  https://rumble.com/embed/v4pplth/?pub=3brwhx


Poniżej mamy przetłumaczony tekst z powyższego filmu.

Czas usunięcia rasy białej dobiega końca

Polski rząd najprawdopodobniej dąży do takiego samego celu. Uwielbianie żydowskiego USA jest w Polsce znane od dziesiątek lat. Europejskie państwa zostały już w wielkim stopniu zniszczone z powodu takiej samej działalności szatańskich wrogów żydowskich przeciwko... Ludowi Bożemu.

Dlaczego w Polsce nikt niczego o tym oficjalnie nie mówi?

Ponieważ jest to organizowane przez Żydów w USA, którzy całkowicie się ukrywają od tych rządowych informacji, ale istnieją osoby, które o tych planach doskonale wiedzą i otwarcie ujawniają nam zbrodnicze i ohydne plany morderczych rządów.

Żydzi z całego świata nienawidzą z pasją rasy białej, głównie Polaków i Słowian. Oni także nienawidzą Boga oraz kochają szatana, co czyni ich w większości satanistami. Oczywiście Polacy wierzą w Boga, a to wyjaśnia nam ten cały problem wielu setek lat. Wiara Polaków w Boga jest właśnie przyczyną wielkiej nienawiści Żydów do Polaków. Właśnie Polacy i Słowianie są w rzeczywistości... Izraelitami.

Jedynie Polacy i Słowianie  w całej Europie wierzą w Boga.

Większość świata w ukryciu służy szatanowi. Jedynie Polacy wielbią Boga, co oczywiście oznacza, że sataniści wraz z Żydami z pasją nienawidzą Polaków. Na filmie mówi się o tym w 9:48 godzinie tego filmu. Mówca uważa, że wszystkie owe pomysły idą wprost od Żydów, a Polacy i inni biali być może utracą swoje życie z powodu żydowskich morderczych planów.

W czasie obecnym następuje coraz groźniejszy atak satanistów na Polaków i Słowian. To oznacza bardzo bliską pomoc Boga Wszechmogącego oraz Isusa, Syna Bożego, którzy w niedługim czasie pojawią się z wielką mocą na Ziemi, właśnie w ochronie Polaków i Słowian. Sataniści o tym wiedzą od wielu lat!

To wyjaśnia nam drastyczne ukrywanie w USA tego, co już zaczęli wykonywać Żydzi.

Zaczyna się ostra walka przeciwko wierzącym, która spowoduje najpierw wzięcie do Nieba ludzi wybranych przez Boga, a krótko po tym nastąpi zebranie reszty Polaków i Słowian na pustynię. Będą oni pod ścisłą ochroną Boga oraz Isusa przez okres krótszy niż 7 lat.

Poniżej mamy częściowy tekst kobiety, która ujawni nam
wiele detali owych morderczych planów!

Najpierw Biden otwarcie i głośno mówi, że on całkowicie usunie rasę białą z USA. O Żydach w USA on nie wspomniał. Dodał on także - że przez cały czas biali będą prześladowani i usuwani. Biali ludzie będą najmniejszą ilością mieszkańców USA! Ale nikt nie poruszył... przyczyny tego ohydnego, nieludzkiego i zbrodniczego planu działania przeciwko niewinnym niczego ludziom białym.

Około 11:55 minuty filmu pojawia się młoda i sprytna pani, która ujawnia nam wiele drastycznych detali! Ona unika wypowiedzenia słowa - Żydzi, co jest zrozumiałe, a my i tak o tym już wiemy od wielu lat! Opowiada ona o siedmiu dniach w Europie. Ujawnia światu otwarcie, że wszelkie problemy w Europie to wina władz. ( Oczywiście my wiemy, jakim narodem są owe władze! HK)

Tymczasem co robią 'ludzie' z Afryki, którzy zamieszkali w Europie? Nastąpiły gwałty, rany nożami, morderstwa, strzelanie do ludzi a nawet odcinanie ludziom głów. (Pamiętamy, że to się nie działo wcześniej w tych państwach. HK) Jest to nowy importowany problem. Czy są jakieś szanse na powstrzymanie tych zbrodni? Nie, ponieważ  mieszkańcy już się temu poddali.

Czy to jest prawda, że się poddali? Ta pani zachęca start do walki przeciwko utracie naszego kontynentu. Walczmy za naszą religię, za naszych ludzi, za nasze państwa. Nie będziemy już nigdy zaatakowani. Owszem ta pani  nazywa 'żydowskie rządy skorumpowaną elitą, nie wymawiając słowa: Żydzi! To ich rządy spowodowały taką ohydną sytuację z tych niewinnych państwach.

Plan zniszczenia Europy nie jest przypadkiem i został on już w dużej części zorganizowany a jest to według władz bardzo dobra rzecz. Władze żydowskie chcą mieć więcej emigrantów z Afryki, ponieważ rzekomo w państwach Europy istnieje zbyt wielka ilość ludzi białych. Ta pani podaje to mocne zdanie.

Taki system oznacza znacznie mniejszą ilość ludzi białych w pewnych państwach. Jest was już mniej!

Oni twierdzą, że biali ludzie są źli i dlatego ich historia w jakiś sposób jest fundamentalnie różna od innych państw. Bruksela jest głównym, ohydnym miejscem obcych rządów w Europie..

Ich plan jest oczywisty. Nasza droga życia, nasza chrześcijańska religia, nasze narody muszą bez wyjątku przestać istnieć. Oto obiecywany nam Nowy Świata Porządek.

Nie zapominajmy, że właśnie my jesteśmy córkami i synami Narodu stworzonego przez Boga na Ziemi. Musimy zadać sobie pytanie; co się stało z nami. Skąd się wzięliśmy i bardziej wymownie; dokąd idziemy?

Nasze elity zadeklarowały wojnę przeciwko nam i teraz nastał dla nas bardzo ważny i groźny okres czasu! Powinniśmy wziąć pełną armię, walczyć przeciwko władzom i je zwyciężyć.

Tyle mamy informacji od tej młodej pani.

Co to wszystko oznacza dla nas, Polaków i Słowian?

Najwyraźniej istnieje plan, który jest już od dłuższego czasu realizowany. W Polsce Polacy także nie są już mile widziani. O tym już wszyscy wiemy. Taka właśnie sytuacja jest mordercza dla wszystkich Polaków i Słowian w całej Europie. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że szatańskie władze Europy dążą do zniszczenia najwspanialszego Ludu Bożego - dzieła samego Boga na Ziemi.

Ale jest zapowiedziany dla nas niezwykły oraz cudowny plan samego Boga, który uwolni nas wszystkich z rąk wszelkich ohydnych morderców. Nasi wrogowie właśnie o tej możliwości wiedzą i trzęsą się ze strachu.

My Polacy i Słowianie jesteśmy jedynym narodem na Ziemi, który został stworzony przez Boga! Sataniści o tym doskonale wiedzą!

Tym razem Bóg wraz z Isusem Mesjaszem ochronią całkowicie Polaków i Słowian.

Co jest dla nas najważniejsze?

Nie próbujmy walczyć o nasze państwo! Tym razem sam Bóg będzie walczył o nas. Polska nie jest naszym stałym miejscem. Naszym świętym miejscem jest... Izrael, który właśnie z tego powodu został podbity przez Żydów, którym Bóg nie pozwolił na wybudowanie szatańskiej świątyni, która obrażałaby samego Boga! A to jest wielkim dowodem na to, że Żydzi nie są ludem Boga i w bardzo bliskim czasie zostaną oni usunięci z naszego Izraela.

Pamiętajmy o najważniejszym - Kościół Katolicki nam nigdy tego nie ujawnił!

Poniżej mamy dwa linki do artykułów z tej witryny, które temat ten omawiają w wielu detalach.