Kto uzyska zbawienie?

Ostatnie uaktualnienie 19 Stycznia 2015


Pytanie proste i niemal każdy Chrześcijanin jest głęboko przekonany, że na to pytanie posiada prawidłową odpowiedź. Problem polega na tym, że owa odpowiedź jest niemal całkowicie błędna. Pozbawienie nas zbawienia jest najważniejszym celem sił szatańskich.  Siły te wprowadzają nas w błąd za wszelką cenę, zniekształcając historię, fałszując naukę, manipulując i fałszując Biblię oraz kontrolując od lat wszystkie religie chrześcijańskie po to, abyś nic nie wiedział o zbawieniu i jego nigdy nie szukał.

Zatoczyłem olbrzymie koło szukając Boga, oraz Jego Królestwa Bożego. Dopiero niedawno zdałem sobie sprawę z tego, że nadal błądziłem. Błądziłem nie z powodu własnej ignorancji, braku chęci do rozpoznania drogi ku zbawieniu, ale z prostej i oczywistej teraz dla mnie przyczyny.

Byłem masowo okłamywany przez religię katolicką, przez sektę Świadków Jehowy oraz przez mas media. Byłem, ponieważ TV nie oglądam od co najmniej 4 lat, nie uczęszczam do żadnego kościoła, a na końcu odrzuciłem fałszywe księgi biblijne, czyli księgi nie zawierające słów Boga - czyli księgi autorstwa 'apostoła' Pawła oraz  'ewangelisty' Łukasza czyli Ewangelii Łukasza oraz Dzieje Apostolskie pióra Łukasza.

Zdałem sobie także sprawę z tego, że przynależność do jakiejkolwiek religii nie ma wiele wspólnego ze zbawieniem.

Pośród 12 apostołów Baranka był Judasz, także pośród pisarzy Biblii mamy podobną sytuację.

Odsunąwszy na bok kłamstwa i czytając wyłącznie słowa wypowiedziane przez samego Boga i Chrystusa uważam, że wreszcie dotarłem do najczystszej formy Prawdy, która istnieje tylko i wyłącznie w słowach samego Boga oraz Jego Syna.

Owa Prawda dopiero teraz spowodowała uczucie wolności od kłamstw świata, jego religii i światowych mediów, nauki a nawet historii i sztuki. Świat szatana zrobił wszystko, aby nam Boga obrzydzić, czy raczej... obŻydzić i w ten sposób pozbawić nas zbawienia..

Stale wzrasta fala ateistów, a powodem są szaleńcze religie chrześcijańskie obdarzone dogmatami tak ze sobą sprzecznymi, że  Chrześcijaństwo stało się synonimem religijnego szaleństwa.

Nie jest to wina Boga. Winien jest szatan kontrolujący religie i naukę, który atakuje religie, Biblię i chrześcijaństwo za swoją brudną robotę .

Ludzkość oszukiwana, manipulowana i kontrolowana przez świat szatana jest praktycznie niewinna, pomimo masy grzechów - rezultatu szatańskiej kontroli umysłów.

Telewizja to skrzynka dla idiotów.

Oznacza to, że każdy człowiek, który ogląda TV i wierzy w to, co widzi, jest... mówiąc brutalnie.... idiotą czyli człowiekiem haniebnie oszukiwanym, i nie zdającym sobie z tego sprawy.

Nie obrażaj się na mnie!

Ja tego terminu nie wymyśliłem i staram się go nie stosować. To ludzie z TV tak określają widzów, którzy wierzą w TV! Nie wszyscy o tym wiedzą, dlatego tutaj o tym piszę, ponieważ nie oglądając TV od kilku lat zacząłem częściej używać swojego umysłu, czego serdecznie wszystkim innym życzę.

Sprawdź te filmy! https://www.youtube.com/watch?v=USfLndWJZdc oraz https://www.youtube.com/watch?v=Z79RiZWQFtk

Podobnie jest z religiami. Ludzie, którzy należą do religii są identycznie manipulowani, jak widzowie TV.

A jeżeli ktoś jest w jakiejś religii i na dokładkę ogląda TV, wierząc w obydwa źródła to już chyba nie może być gorzej!

Jak funkcjonują religie?

Kontrola religii nad człowiekiem polega na poniższych trzech kłamstwach.

  • Jedynie nasza religia jest prawdziwa.
  • Mamy osobisty kontakt z samym Bogiem, który nas na bieżąco informuje.
  • Jeżeli nie będziesz nam posłuszny, zginiesz z ręki Boga.

Zdecydowana większość religii coś takiego ogłasza - różnią się jedynie formy tych schematów.

Katolicyzm straszy czyśćcem i piekłem, Świadkowie Jehowy anihilacją w Armagedonie a reszta religii popiera te kłamliwe schematy masowej kontroli za pomocą indoktrynacji.

Dlaczego? Ponieważ wszystkie religie od długiego czasu są kontrolowane przez szatana.

Za wyjątkiem katolicyzmu w większości religii chrześcijańskich istnieje... faryzeizm biblijny, który charakteryzuje się specyficznym językiem, slangiem oraz manią cytowania wersetów biblijnych - głównie Pawła i Łukasza. Bez tych dwóch zastępców Judasza religie nie miałyby szans na istnienie.

Nie wierzysz?

Zrób eksperyment i poproś jakiegokolwiek Chrześcijanina znającego dobrze Biblię, aby dzisiaj nie cytował Pawła i Łukasza, ale cytował słowa Boga lub Chrystusa.

Cisza cię ogłuszy. Kiedyś robiłem dokładnie to samo będąc ogłupiony przez Towarzystwo Strażnica Wierzyłem, że tylko oni mają bezpośredni kontakt z Bogiem, który ich poucza o kolejnych krokach tej sekty. Ja w to wierzyłem przez 20 lat a ŚJ nadal w to wierzą. Inne religie wierzą w podobny nonsens, jak Adwentyści w Helen White czy w papieża jako następcę Boga na ziemi.

Zielonoświątkowcy różnią się tym, że oni wszyscy mają osobiste kontakty z Bogiem, co się objawia w 'cudach', jakie czynią.

Zadaniem masowego cytowania Pawła i Łukasza jest wywołanie olbrzymiej presji i nacisku na doskonałe stosowanie się do nauk religijnych ale nie biblijnych. Jesteśmy niedoskonali więc każdy z nas grzeszy. Religie uczą nas, że nasze zbawienie nie jest na 100% pewne ponieważ grzeszymy. Za mało głosimy, za mało dajemy na tacę czy do skrzynki, za mało udzielamy się w życiu zborowym i w rezultacie nie mamy Bożego błogosławieństwa.

Absolutna rozpacz i wielu popada w przygnębienie.

Przeczytajmy sobie Kazanie na Górze i sprawdźmy, czy mowa Isusa spowoduje także przygnębienie! Link - Kazanie na Górze.

Zadaj sobie pytania. Którą religię poparł Chrystus? O której zbawionej religii mówi nam Objawienie?

Trójca i sabat

Czy kiedykolwiek próbowałeś dotrzeć do sedna Trójcy lub sabatu? Jest to niemożliwe, ponieważ Biblia z Pawłem i Łukaszem jest w stanie udowodnić ci obie strony dyskusji. Na te tematy są wręcz tony literatury i mówiąc wprost - wgłębianie się w te dogmaty jest stratą czasu i wysiłku. Co więcej, zabiera to tobie wiele czasu i energii, które mógłbyś spożytkować w bardziej przydatny sposób.

Najważniejsze jest to, że Biblia nie mówi, że twoje zbawienie zależy od tego, czy znajdziesz PRAWIDŁOWĄ wersję takiej czy innej doktryny.

Ale religie wtaczają nam właśnie taki pogląd. One twierdzą, że niewłaściwe zrozumienie trójcy i sabatu spowoduje twoją śmierć. Kłamstwo!

Radykalne podejście do Biblii.

Obejrzyj ten film i zaobserwuj samego siebie. https://www.youtube.com/watch?v=7NBql__vqd4  Niezwykle mocne kazanie, wręcz piorunujące. Paul straszy ludzi piekłem i co prawda cytuje Chrystusa, ale najwyraźniej nie rozumie tych wersetów.

Mateusza 7:13 Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Teraz zadaj sobie pytanie.

Na której drodze znajduje się zbawiona wielka rzesza ludzi, których nikt nie był w stanie policzyć? Obj 7:9. BM.

Takie myślenie pozwala natychmiast zauważyć, że Chrystus zachęca do wchodzenia przez ciasną bramę, czyli na zastosowanie w swoim życiu Przykazań, które zagwarantują nam życie wieczne. Oczywiście droga szeroka wiedze na śmierć ale owe wersety nie znaczą, że niewielu będzie zbawionych.

Oznacza to, że całkowicie świadoma kontynuacja kroczenia szeroką drogą wraz ze światem szatana gwarantuje nam śmierć.

Objawienie 7:9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach... 14  To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

Najwyraźniej wielki tłum był właśnie na szerokiej drodze i był to tłum.... grzeszników. Ale usuniecie przez Boga szatańskiej kontroli nad tłumem oraz symboliczne wypranie szat w krwi Baranka na mocy owej krwi ofiarnej - Bóg skorzystał ze swego miłosierdzia i wybaczył im ich grzechy.

Paul Wacher nie kłamie i mówi prawdę. Jego błędem jest całkowite pominięcie miłosierdzia Boga. Bóg doskonale rozumie naszą sytuację, efekty prania naszych umysłów od najmłodszych lat, presji na nastolatków ich rówieśników, szkół coraz częściej zdziczonych, mediów, wpływu szatańskiej muzyki, czarów medialnych, wyuzdania kinematografii oraz powszechnie dostępnej pornografii i kultu seksu.

Z tych powodów Bóg przygotował nam wybaczenie, które zaprzysiągł na samego siebie. Wielka Rzesza w powyższym cytacie to część tego tłumu, to także młodzież do której przemawiał Paul Washer. Paul nie dawał im wielkiej szansy na zbawienie, ale Bóg w Objawieniu ukazał swe olbrzymie miłosierdzie.

Chrystus nie uczył niczego, co znajdujemy w religiach! Ponieważ religie cytują głównie Łukasza i Pawła, a to, czego nauczał Chrystus do ciebie niemal nie dociera, ponieważ nauki kontrolowanych religii zagłuszają słowa Prawdy, które pochodzą tylko z ust Boga i jego Syna, Isusa Chrystusa.

Popatrz i odpowiedz sobie na pytanie. Kogo Bóg powinien zabić?

ads

Adwentystów?

sj

Czy Świadków Jehowy?

Jedni nie wierzą w Eellen G. White i nie celebrują sabatu - drudzy nie uznają Ciała Kierowniczego Towarzystwa Strażnica jako Bożego wysłannika i nie wielbią Boga pod imieniem Jehowa.

Czy obie grupy Chrześcijan miłują Boga i Jego Syna?

Z pewnością tak.

Czy mógłbyś z czystym sumieniem dokonać wyboru Chrześcijan, których Bóg powinien zabić a których oszczędzić i obdarzyć życiem wiecznym?

Trudno uwierzyć, ale większość religii twierdzi, że wszystkie inne religie zginą z ręki miłosiernego Boga.

Takie różnice występują we niemal wszystkich religiach kontrolowanych przez szatana i jego słudzy stają z boku i naśmiewają się z Boga, jako Autora Biblii oraz Jego wyznawców, którzy prowadzą między sobą walki na wersety biblijne, cytując głównie fałszywego apostoła Pawła, bez którego owe religie nie są one w stanie istnieć. W ten sposób znieważane jest imię Boga i podważa się Jego reputację.

Zastanówmy się teraz nieco i zadajmy sobie kolejne pytanie.

Czy Chrystus nakazał nam gruntowne przestudiowanie Biblii i spieranie się na temat znaczenia takich czy innych wersetów biblijnych? Czy apostołowie posługiwali się masowo Starym Testamentem? Robiono to jedynie w przypadku przedstawienia dowodów na to, że Chrystus jest obiecanym przez proroków ST Mesjaszem.

Zbawienie nie zależy od dogłębnego poznania Biblii, ale zbawienie zależy tylko i wyłącznie od naszego zastosowania się do przykazań miłuj Boga i miłuj bliźniego.

Będziemy sądzeni tylko i wyłącznie za nasze postępowanie, a nie za nasze zrozumienie dogmatów czy wersetów biblijnych.

Co jest rzeczywistym celem religii?

Celem religii jest totalna kontrola Chrześcijan. Celem kontroli jest powstrzymywanie poznawania czystej Prawdy Boga, jego obietnic zbawienia i obietnic przebaczenia grzechów. Ostatecznym celem jest zachwianie wiary wielu, którzy przygnębieni wieloma troskami życiowymi i świadomi, że coś tutaj jest nie w porządku, popadają w depresję, tracą wiarę a nawet stają się ateistami.

Większość Chrześcijan czytających Biblię nie ma najmniejszego pojęcia o tym, co jest tematem Biblii!

Znają wiele wersetów i wiedzą, że Bóg po ich śmierci zabierze ich do nieba albo do piekła. Bardziej oświeceni wierzą w porwanie do nieba, aczkolwiek takich jest bardzo niewielu.

Zdecydowana większość nie ma pojęcia o tym - co to jest Królestwo Boże - że to jest głównym tematem Biblii. Świadkowie Jehowy twierdzą, że jest to Królestwo Jehowy - osoby, której imię nie występuje ani razu w Nowym Testamencie.

ŚJ to jedyni ludzie ogłaszający Królestwo Boże, ale także zupełnie nie rozumiejący, na czym owo Królestwo polega, gdzie ono powstanie i kto będzie jego członkiem.

Chrześcijaństwo w ogóle nie zna planów Boga!

Słudzy szatana mówią o wszystkim, tylko nie o planach Boga. Cytuje się w kościołach i zborach 'apostoła' Pawła, który w pewnych miejscach grzmi w taki sposób:

1Koryntian 6:9 Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, 10 Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.

Efezjan 5:3 A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, 4 Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. 5 Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. 6 Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych ;

Hebrajczyków 10:26 Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy; nie ma już dla nas ofiary za grzechy,

Powyższe wersety to półprawdy.

Z jednej strony jest to zrozumiałe, że ludzie tak czyniący spotkają się z gniewem Boga. Niemniej według tych wersetów praktycznie nikt nie ma szansy na zbawienie. Jest także druga strona medalu.

Nie oznacza to, że uważam, że te wszystkie rzeczy można bezkarnie robić, ponieważ zbawienie już mamy w kieszeni. I tak wielu Chrześcijan także uważa! Chodzi tutaj o coś zupełnie innego. Za co umarł Isus Chrystus? Za grzech pierworodny? Oczywiście że nie, ponieważ nadal umieramy. Umarł On za swoje owce.

Jana 10:14 Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. 15 Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. 16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Także umarł za nasze grzechy.

Mateusza 26:28 Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

Kiedy owe grzechy będą odpuszczone? Wtedy, kiedy nastąpi realizacja Bożego planu zbawienia.

Umieramy dlatego, że nasze grzechy nie są jeszcze wybaczone a ofiara Isusa nie została złożona za grzechy, ale za Boże owce. Z powodu ofiary Bóg będzie wybaczał grzechy tym, którzy Go o to będą prosili. Gdyby grzechy już były wybaczone, żylibyśmy wiecznie już teraz.

Czyli przelana krew nie jest ofiarą za tzw. grzech pierworodny. To owce Chrystusa zostały wykupione Jego krwią i na podstawie tej ofiary Bóg będzie wybaczał nasze grzechy. Czyli wybaczenie to jeszcze wizja przyszłości a nie teraźniejszość, jak nam to religie tłumaczą. Przyszłości, czyli Sądu Ostatecznego oraz sądu nad Izraelem, czyli ludem Bożym.

Wybaczenie grzechów przez Boga oznacza życie wieczne.

Chrystus złożył za nas okup i On oraz Bóg Ojciec zadecydują, kto z owego okupu skorzysta i owo życie wieczne zostanie mu udostępnione.

Cel Bożego planu zbawienia.

Bóg zamierza odnowić do stanu raju Ziemię Obiecaną, miasto Jerozolimę oraz umieścić tam zebrany z wielu narodów pozornie zagubiony Izrael, czyli głównie narody Słowian, i część ortodoksyjnych Żydów, które są rzeczywistym Izraelem. Bóg to przysiągł wielokrotnie na samego siebie.

Detale w linku. Link.

Bóg zbierze ponownie swój lud, istniejący do dziś Izrael, oswobodzi ich z rąk zbrodniczych rządów, przeniesie w cudowny sposób na jakąś pustynie, gdzie nastąpi 3.5 letnia edukacja z ust samego Boga oraz sąd nad tymi, którzy pracowali w zborach i kościołach dla szatana, odwracając Prawdę do góry nogami. Po oczyszczeniu Izraela Syn Boży wprowadzi Izrael do oczyszczonej  Ziemi Obiecanej, czyli na tereny dzisiejszego Izraela.

Czy kiedykolwiek słyszałeś ową niezwykłą Dobrą Nowinę o Królestwie?

Z pewnością nie, a winni tego są twoi pastorzy, księża i starsi. Winne są chwasty kontrolujące Chrześcijaństwo.

Obietnica Boga jest niezwykle realna i jasna - chociaż przemilczana przez niemal wszystkie religie Chrześcijaństwa.

Co jest najciekawsze - w dziełach proroków jest o tym mnóstwo! Są wymienione liczne detale w różnych proroctwach, z Objawieniem włącznie.

Co najważniejsze, owa Dobra Nowina wychodzi wprost z ust samego Boga, który kilkakrotnie przysięga na samego siebie!

Oto rzeczywista Dobra Nowina, o której większość Chrześcijaństwa niczego nie wie. Mało tego, Królestwo Boże już istniało dwukrotnie na ziemi i o tym także większość z nas nigdy nie słyszała.

Zniszczenia duchowe w religiach.

Zamiast Dobrej Nowiny religie chrześcijańskie wytworzyły atmosferę walki szermierczej na wersety biblijne a Biblię postawiono na piedestale wielbionego bałwana.

Panuje opinia, że kto zna wiele wersetów na pamięć, jest bardziej święty w oczach Boga, A jak już naucza innych, to rzeczywiście jest święty. Jak daje na ofiarę czy udziela się w głoszeniu, czyli werbowaniu innych, to już zbawienie nie może go ominąć.

Czy Abraham znał wiele wersetów biblijnych?

A za kulisami często okazuje się, że pastorzy, starsi czy księża nie są tacy 'święci' i wzorowi, za jakich chcą uchodzić w oczach wiernych. Wielu nie potępia  ewolucji, homoseksualizmu, gejowskich małżeństw i przerywania ciąży czy oficjalnych zbrodniczych planów ludobójstwa Polaków!

Widoczna jest skrajna obłuda i skazywanie duchowe na śmierć wszystkich tych, którzy należą do innych religii.

Używa się terminu - poziom duchowy. Czyli Chrześcijanin z wysokim poziomem to taki, która zawsze mówi o Chrystusie i często cytuje Pawła. Istnieje nawet slang chrześcijański.

Niestety jest to przysłowiowe przecedzanie komara i połykanie wielbłąda. Wielu to widzi, ale niewielu wie, co w tym wszystkim myśleć.

Szatan doskonale wie, że najniebezpieczniejszym miejscem dla Chrześcijanina jest miejsce jego zebrań. Jeżeli w tych miejscach słudzy szatana zdają ostre ciosy, rany są niezwykle głębokie. Dlatego właśnie zbory i kościoły są głównym celem szatana.

Prawda na temat zbawienia jest zupełnie inna i nie ma ona niczego wspólnego z cytowaniem wersetów biblijnych.

Co jest konieczne do zbawienia?

Miłuj Boga i miłuj bliźniego.

W sumie każdemu z nas wystarczy 10 przykazań, kazanie na górze oraz modlitwa Ojcze Nasz.

Miłość do Boga i bliźniego zupełnie wystarczą do zbawienia. Nie trzeba znać Biblii i być biegłym w jej cytowaniu.

Apokalipsa 12:17 I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Poznałem Biblię po to, aby po moich poszukiwaniach Prawdy od roku 1974 wyjaśnić Tobie, że kiedy mnie ludzie mówili podczas mojego głoszenia, że jeżeli są ludźmi porządnymi i sprawiedliwymi, to im moja pomoc nie jest potrzebna. Dzisiaj widzę wyraźnie, że oni mieli 100% rację.

Musiałem poznać dogłębnie Biblię po to, aby na podstawie owej wiedzy zdemaskować kłamstwa religii.

Biblia niestety jest skażona Pawłem i Łukaszem. Mamy także kilka ksiąg zupełnie niepotrzebnych. Ja posiadłem wiedzę po to, aby wielu pomóc w zrozumieniu rzeczywistego Królestwa Bożego na ziemi.

Najważniejsze - musimy miłować Boga i bliźniego, aby nie krzywdzić nikogo w Królestwie Bożym. Złamanie każdego przykazania to wyrządzenie komuś krzywdy - z Bogiem włącznie. Brak szacunku do Boga i wdzięczności za Jego pracę także bardzo Go krzywdzi!

Sąd Boży to sąd z naszych uczynków.

Postępujesz właściwie, miłujesz Boga i ludzi - będziesz zbawiony i będziesz żył wiecznie. Tak obiecuje nam Bóg i syn Boży, Isus Chrystus.

Brak zrozumienia doktryn biblijnych nie jest grzechem! Nie jest to złamaniem Prawa.

Jeżeli nie rozumiesz, że bałwochwalstwo jest grzechem, ponieważ Kościół ci to tak wbił w głowę, Bóg ci wybaczy, pod warunkiem że czyniłeś to nieświadomie. Większość bałwochwalców modlących się do Królowej Niebios nie jest świadoma grzechu z powodu intensywnego prania ich umysłów.

Najważniejsze jest to, że niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z niezwykłej mocy kontroli umysłów. Każdy człowiek myśli, że na niego owa kontrola nie działa. OLBRZYMI BŁĄD!

Byłem 20 lat w sekcie znanej z niezwykle mocnego i skutecznego prania mózgów, pod 'opieką' Towarzystwa Strażnica i myślałem tak jak ty!  Byłem pewien, że mnie nikt mózgu nie pierze.  Jakże się myliłem!

Tobie nikt mózgu nie pierze? Jesteś pewien? Przecież powtarzasz slogany z TV, czyli skrzynki dla idiotów.

Jeżeli należysz do jakiekolwiek religii, która twierdzi, że inne religie zniszczy Bóg za wyjątkiem twojej, to świadczy o intensywnym praniu TWEGO mózgu - czy to się tobie podoba czy nie.

Dowód jest prosty. Nigdzie w Biblii nie ma wersetu, który by to udowodnił.

Jeżeli nie wiesz nic o planie Boga wyzwolenia Izraela z niewoli, na wzór wyprowadzenia Izraelitów ze starożytnego Egiptu, to jeszcze wymowniej świadczy o tym, że działa na ciebie ścisła religijna kontrola umysłu, ograbiająca cię z tak olbrzymiej nadziei.

Sprawdź wiele detali planu Boga odrestaurowania Jego Narodu Wybranego.

Kilka wersetów ukazujących rzeczywiste obietnice samego Boga.

Ezechiela 36: (17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety. (18) Dlatego wylałem mój gniew na nich. (19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem. (20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię. (21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli. (22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

Czyli lud Boży to masa grzeszników, praktycznie nie warta zbawienia. Jedynie miłosierdzie jest w tym przypadku właściwym rozwiązaniem. Przyczyna takiego stanu rzeczy - masowe medialne i religijne pranie mózgów.

(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach.

(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi, (25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę.

Bałwochwalcy do głównie katolicy - najbardziej bałwochwalczy lud na ziemi. Zwróćmy uwagę, że Bóg to uczyni po zebraniu nas ze wszystkich ziem - Bóg zbierze swój bałwochwalczy lud z wielu kontynentów.

Więcej szczegółów w linku - Link.

Daniela 12: (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca, kiedy wielu będzie pouczanych i wiedza się powiększy. (BM)

Dalej anioł tak to wyjaśnił.

Daniela 12: (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasów końca. (10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych lecz przestępcy będą łamać Prawo, i żaden przestępca nie będzie miał poznania, lecz mądrzy będą to rozumieli. (BM)

Werset 9 ukazuje nam zdumiewającą informację.

Słowa tego proroctwa zostały otwarte i rozpieczętowane, czyli wiele wskazuje na to, że... już żyjemy w  czasach końca!

Widzimy wyraźnie niezwykły sposób, w jaki Bóg pieczętuje swoje proroctwa. Przeczytajmy uważnie te wersety!

Duża część owej tajemnicy została powierzona Ezechielowi, który ją zapisał i oczywiście mamy to w Biblii.

Ezechiela 20

(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie.

(33) Jak żyję - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

(36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan.

(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

(38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan.

(39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

(40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary.

(41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów.

(42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom.

(43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości.

(44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami,  gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski - mówi Pan. (BM)

Przeanalizujmy owe niezwykłe, unikalne i bardzo nas budujące wersety.

Następna wielkiej wagi nowina.

Bóg przysiągł to na samego siebie a także aniołowie przysięgali na samego Boga.

Daniela 12:7 Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na Tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni.

Objawienie 10:5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Ezechiela 20:(33) Jak żyję - mówi Wszechmocny Pan - będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

Wersetów potwierdzających ową zapowiedź Boga jest znacznie więcej! Link! W tym linku jest ich sporo ale będzie druga część tego artykułu, gdzie umieszczę jeszcze więcej dowodów na ten NIEZWYKŁY plan Boga.

Wielu religiantów cytuje nam pojedynczy werset, najczęściej z jakiegoś listu Pawła i opiera na tym całe dogmaty religijne. Tymczasem w ST a także w Objawieniu jest duża ilość wersetów, zapowiedzi Boga o wyratowaniu w cudowny sposób całego niemal Izraela, którego najprawdopodobniej główny trzon stanowią kraje Słowian. Nic dziwnego, że mówimy niemal tym samym językiem!

Taka interpretacja owych proroctw była także rozumiana w ten sposób za czasów Isusa Chrystusa. Judejczycy czekali na Mesjasza i wierzyli, że Chrystus wyzwoli Izrael z niewoli Rzymu. Dlatego właśnie tak wierzono, ponieważ proroctwa o wyzwoleniu Izraela były Judejczykom znane, kapłanom i faryzeuszom także.

Mroczne czasy niewiedzy nastały dopiero po śmierci Isusa i Jego apostołów i trwają one do dzisiaj. Ale światło Prawdy zaczyna ową ciemność coraz bardziej rozświetlać.

Kto będzie zbawiony?

Cały świat jest pod masywną kontrolą umysłów. Jest to kontrola medialna a także... religijna.

Nigdy nie słyszałem, aby Tusk zrobił kiedykolwiek cokolwiek dobrego dla Polski i Polaków. WSZYSTKIE osoby głosujące -  - to ofiary prania mózgów. Teraz odnieśmy to na nasze religijne podwórko.

W identyczny sposób działa pranie mózgów w religiach! Jest to główna przyczyna, że Bóg wybaczy nam większość naszych grzechów, ponieważ niemal wszyscy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu ofiarami szatańskiej kontroli umysłów.

Jedne 'ofiary' głosują na Tuska czy innych złoczyńców, a inne 'ofiary' z podobnym zapałem wielbią Królową Niebios i papieży.

Dlatego nie wolno nam potępiać w czambuł ofiar prania mózgów, ponieważ Bóg zamierza wszystkie ofiary prania mózgów zbawić.

Boże miłosierdzie góruje ponad sprawiedliwością a mocą owego miłosierdzia jest zapłata krwią Isusa za nasze grzechy.

Królestwo Boże istniało w przeszłości.

Najpierw było to miniaturowe królestwo trojga osób. Bóg oczywiście był królem rodzaju ludzkiego w Edenie.

Drugi przykład to dzieje Izraela za czasów Mojżesza, sędziów oraz króla Dawida i króla Salomona. Bóg był królem nad Izraelem i osobiście wyprowadził On Izrael z Egiptu. Mojżesz jedynie wykonywał polecenia Króla. Potem Jozue był drugim władcą po Bogu, podobnie jak Mojżesz i w niemal doskonały sposób wypełniał Jego rozkazy.

Okresy rządów króla Dawida a zwłaszcza jego syna, Salomona to okres największej świetności Izraela pod władzą Boga, którego polecenia wykonywali sumiennie obaj królowie. Za Salomona Izrael był najbogatszym państwem na ziemi, w którym srebro było uważane za nic, a największe potęgi świata płaciły Izraelowi daniny - 666 talentów złota rocznie.

I Królewska 10:(14) Ilość złota, jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła sześćset sześćdziesiąt sześć talentów...  (23) Tak tedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi

Warto przeczytać cały rozdział opisu tego Królestwa Bożego na ziemi. Link - I Królewska 10.

Oczywiście świat szatana starannie to przed nami ukrywa i neguje istnienie Salomona, aczkolwiek masoni mają szacunek dla Salomona, ponieważ Salomon u schyłku życia zaprzedał się wielbieniu fałszywych bogów.

Podobnie jest z planem Boga, polegającym na ustanowieni ponownie Królestwa Bożego na ziemi pod panowanie Jego Króla, czyli Isusa Chrystusa. Wszelkie informacje o Królestwie Bożym na ziemi są przez światem szczelnie ukrywane a powody są oczywiste.

Owo Królestwo zniszczy wszystkie szatańskie rządy na Ziemi.

Przecież Żydzi spodziewali się Mesjasza wiedząc z proroctw, że to On miał wyzwolić Izrael z rąk Rzymian. Dlatego szatan źle zrozumiał proroctwa i zabił rękami kapłanów i Rzymian Isusa Chrystusa.

Świat szatana bał się panicznie już w tym czasie wypełnienia się owych proroctw o wyzwoleniu Izraela z niewoli wszelkich wrogów.

Co jest znamienne, Dobra Nowina nie była ogłaszana po śmierci apostołów, którzy z pewnością za życia o tym mówili. Paweł o Królestwie milczał a Dzieje Apostolskie napisane przez Łukasza, który osobiście nie widział nigdy ani Chrystusa ani nawet żadnego apostoła, także nie znał planów Boga o odrestaurowaniu Królestwa Bożego. Dlatego szatan rozpoczął drastyczne tuszowanie owych informacji i masakrowanie proroctw Biblii.

Szatańskim koniem trojańskim jest para - Łukasz i Paweł, która skutecznie odwróciła uwagę Chrześcijan od najważniejszych rzeczy, koniecznych do zbawienia.

Ponieważ czas jest bardzo bliski, siły szatańskie wyniszczają najszybciej, jak to możliwe narody słowiańskie i Chrześcijaństwo. Dlatego obserwujemy takie zaciekłe ataki na Boga, Biblie i Chrześcijaństwo.

Dlatego Chrześcijaństwo jest opanowane przez Watykan, aby ukryć przed nim rzeczywiste zamiary Boga wobec Narodu Wybranego. Wrogowie Boga najwyraźniej nie doceniają Stwórcy i uważają, że ich indoktrynacja mas jest tak skuteczna, że Bóg nie będzie w stanie już tego naprawić. O naiwności!

Zbliża się czas niezwykłej radości a nie strachu i smutku.!

Po raz kolejny Bóg zapowiada zjednoczenie wszystkich plemion Izraela i sprowadzenie ich do Ziemi Obiecanej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, czyli Izraelowi.

Ezechiela 37:

(1) Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie na środku równiny, która była pełna kości. (2) I poprowadził mnie dokoła nich w różne sposoby, i ujrzałem bardzo dużo na powierzchni równiny, były zupełnie wyschłe. (3) I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy te kości będą żyły? Ja powiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty to wiesz. (4) I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana! (5) Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja sprowadzę na was dech życia.

(6) I dam wam ścięgna, i dam ciało dla was, i powlokę was skórą, i włożę wam mego Ducha, i będziecie żyli, i poznacie, że Ja jestem Pan. (7) Prorokowałem więc, jak mi Bóg nakazał. A kiedy prorokowałem, powstało drżenie,  a kości zbliżyły się, każda do swego stawu. (8) I patrzyłem: a oto ścięgna i ciało rosły na nich; a skóra pojawiła się na wierzchu, ale nie było w nich życia.

(9) I On rzekł do mnie: Prorokuj ku wiatrowi, synu człowieczy, i powiedz wiatrowi: Tak mówi Pan: Przyjdź z czterech stron świata i tchnij nad martwymi, a ożyją. (10) I prorokowałem, jak mi rozkazał, i dech życia wstąpił w nich i ożyli, i stanęli na nogach - rzesza bardzo wielka.

(11) I rzekł Pan do mnie mówiąc: synu człowieczy, te kości - to cały dom Izraela i oni mówią: nasze kości stały się suche, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy bardzo wyczerpani.

(12) Dlatego prorokuj i powiedz im: Tak, mówi Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów i wprowadzę was do ziemi Izraela. (13) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i mogę wyprowadzić swój lud z ich grobów. (14) I włożę w was mojego Ducha, i będziecie żyli; i umieszczę was na waszej ziemi, i poznacie, że Ja jestem Pan, to powiedziałem i tego dokonam - mówi Pan.

((15) I doszło mnie słowo Pana mówiąc: (16) Synu człowieczy, weź sobie laskę i napisz na nim: Juda i dzieci Izraela, jego popleczników, i weź sobie także drugą laskę i napisz na nim: Józef, laska Efraima, i wszystkie dzieci Izraela należące do niego.  (17) połączysz razem je obydwa, tak, że one powinny się połączyć w jeden pręt w twoim ręku. (18) A gdy to się wydarzy, wtedy dzieci twego ludu odezwą się do ciebie: Dlaczego nie wyjaśnisz nam, co przez to rozumiesz? (19) Wtedy im powiesz: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wezmę plemię Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich, i dodam ich do pokolenia Judy, i oni staną się jedną laską w ręce Judy.

(20) Laski, na których napisałeś, będą w twoim ręku na ich oczach .

(21) I powiesz im: Tak mówi Pan Bóg: Ja wybiorę cały dom Izraela spośród narodów, pomiędzy którymi mieszkają, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ziemi Izraela.

(22) I uczynię z ich jednym narodem w mej ziemi, na górach Izraela, i będą mieli jednego księcia, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa.

(23) Nie będą się więcej kalać swoimi bałwanami; wyzwolę ich z wszelkich ich przestępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja, Pan będę dla nich Bogiem.

(24) I sługa mój, Dawid, będzie księciem pomiędzy nimi; będzie jeden pasterz nad wszystkimi; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je.

(25) I będą mieszkać w swej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej mieszkać,  a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. (26) I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi i ustanowię moje sanktuarium pośród nich na wieki.

(27) I mój przybytek będzie pośród nich; będę dla nich Bogiem, a oni będą moim ludem.

((28) I poznają narody, że Ja jestem Pan, który ich uświęca, gdy moje sanktuarium będzie wśród nich na wieki. BM.

Nie chodzi tutaj o zmartwychwstanie!

Podkreślony werset mówi o ludzie Bożym, żywym, który stał się w oczach Boga martwym, nie widząc dla siebie żadnej nadziei! Skrajne przygnębienie i martwota duchowa.

Większość Chrześcijan to chodzące kościotrupy, wyniszczani przez wrogów naszych i Boga i z pozoru nie widać dla nas nadziei. Nasze oczy juz nie patrzą w stronę Boga i jesteśmy jak suche kości, zatruci, oszukiwani i wycieńczeni przez siły szatana.

Chodzi mi tutaj o członków większości religii chrześcijańskich, które w chwili obecnej są już całkowicie kontrolowane przez Babilon Wielki czyli... Rzym - Watykan. Jedynie niewielka część ponownie narodzonych naśladowców Isusa Chrystusa widzi wyraźnie tę na pozór tragiczną sytuację Słowian, czyli Narodu Wybranego przez Boga, rzekomo zagubionych 10-ciu plemion Izraela. Wielu naśladowców Chrystusa ze strachu przed kontrolującymi religie chwastami ulega im nadal popierając zaprzedanych przywódców religijnych, mówiąc - dokąd pójdziemy? Któż ma Prawdę?

Nie trzeba nigdzie iść a Prawda jest w Biblii. Owa prawda to chleb z nieba, słowa albo Boga albo Jego syna, Isusa Chrystusa.

Otrzymamy od Boga w darze nowe ciała, Jego Ducha i nowe mięsiste i wrażliwe serca!?

Ezechiela 11:19 Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, 20 Aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem. 21 Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy - mówi Wszechmocny Pan.

Nie ze znajomości wersetów będziemy zbawiani ale z naszych uczynków!

Nie doskonałość otrzyma zbawienie, ale miłosierdzie Boga oparte na krwi jego Syna góruje nad sprawiedliwością i usprawiedliwi wielu grzeszników na podstawie przelanej krwi Chrystusa, która jest ceną miłosierdzia Boga. Gdyby Bóg nie stosował miłosierdzia, wszyscy bylibyśmy już dawno martwi!

Miłosierdzie góruje nad sprawiedliwością - właśnie na podstawie ofiary Chrystusa.

Jan Chrzciciel powiedział o Chrystusie:

Jana 1:29 Nazajutrz ujrzał Isusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Nie powiedział - grzech Izraela czy Świadków Jehowy ale powiedział - grzech świata.

Apokalipsa 7:9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

Oznacza to praktycznie większość ludzi na ziemi. Zbawiony będzie nie tylko Izrael czy 144.000 wybranych z 12 pokoleń Izraela.

Zbawieni zostaną WSZYSCY ludzie, którzy zechcą żyć w Królestwie Bożym. Problem tkwi w tym, że nie wszyscy zechcą.

Apokalipsa 9:20 Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, 21 I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Ale będą i tacy, którzy w końcu uznają prawo Boże i oddadzą cześć i chwałę Bogu i... zostaną zbawieni.

Apokalipsa 11:13 I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

Nawet najgorsi ludzie otrzymają szansę na życie w Królestwie. A tobie religie mówią, że wąska jest droga do zbawienia.

Czy to oznacza zielone światło dla grzechu?

Oczywiście że nie!

Pisząc taki artykuł zdaję sobie sprawę z posiadania sporej dozy świadomości tego, co dzieje się na świecie, podlegam bardziej ścisłej egzaminacji moich działań i uczynków.

Dotyczy to także wszystkich ponownie narodzonych Chrześcijan, którzy także zdają sobie sprawę z kontroli umysłów i starają się unikać wpływu owych nieetycznych form kontroli szatańskich sług. My otrzymamy surowszy wyrok w przypadku naszego masowego łamania Bożego Prawa.

Ale zdecydowana większość ludzi jest w dużym zakresie kontrolowana przez świat szatana i praktycznie istnieją niewielkie możliwości wyrwania się z pod owej kontroli. Jest oczywiste, że dokona tego sam Bóg.

Na mocy ofiary Chrystusa niemal wszystkie grzechy ludzi będących pod  wpływem kontroli umysłów będą wybaczone i... wypiorą swe szaty w krwi Baranka.

Wszystko jest zależne od naszego stanu świadomości, Artykuł - Grzech przeciwko Duchowi Bożemu - w detalach wyjaśnia tę kwestię. Czyli Bóg będzie decydował o tym, czy w danym przypadku trzeba skorzystać z ofiary Chrystusa i wybaczyć wszystkie grzechy, czy też dana osoba na wzór szatańskiego prawnika robiła wszystko, aby swoje grzechy pokryć wybiórczymi wersetami biblijnymi.

Podsumowanie.

Widać niezwykle przejrzyście, że nie tylko świat polityki i nauki całkowicie kontroluje większość naszych umysłów. Najbardziej ścisła kontrola obejmuje wszelkie działania religijne, a powodem owej szatańskiej kontroli jest zapowiedziane przez Chrystusa odstępstwo tzw. chwastów, ludzi pozornie służących Bogu, ale w rzeczywistości składających ofiary.... Lucyferowi. Link - Ewangelista Łukasz. Dla szatana jest główny priorytet.

Wielu pastorów, starszych i księży w szatański sabat składają krwawe ludzkie ofiary Lucyferowi, a w niedzielę wykładają Biblię na podiach zborów i kościołów.

I z tych przyczyn  z tych podiów jeszcze nigdy nie słyszałeś owej niezwykłej dobrej nowiny dla ciebie i dla twoich najbliższych. Niewielu ludzi wie, co znaczy pojęcie Dobra Nowina o Królestwie Bożym.

Jest o niej w głównej modlitwie - Ojcze nasz... przyjdź Królestwo Twoje.

Owo królestwo - informacje o nim są najbardziej strzeżonymi informacjami na świecie przez siły szatana.

Siły szatan odbierają tobie nadzieję na błogosławieństwa Królestwa i co najgorsze, jeżeli owej nadziei szukasz, twoi przywódcy religijni zrobią wszystko, aby ową nadzieję przed tobą ukryć.

Bądź odważny i zapytaj ich, dlaczego o tym nigdy nie mówią i nie piszą!

Pokaż im te artykuły! Zapytaj, dlaczego nikt w twoim zborze nie udowadnia, że to są jakieś olbrzymie pomyłki. Niektórzy z nich mogą się obudzić. A co zrobisz, jeżeli okaże się że inni zaczną się czuć w twoim towarzystwie bardzo nieswojo?

Fałszywe religie kroczą drogą Pawła i uczą o wypełnieniu się duchowym proroctw Apokalipsy i innych biblijnych proroctw. Duchowy Izrael, pogańscy chrześcijanie, wysoki poziom duchowy ponieważ często czyta i cytuje... apostoła Pawła.

N O N S E N S !

Bóg jest Bogiem... cudów!

Nic w ukryciu, nic w domyśle, czysta Prawda, kawa na ławę i bez żadnych niedomówień czy pokrętnych zawiłych wyjaśnień.

Jak wyjście Izraelitów z ziemi egipskiej - przy wielkich fajerwerkach i wielkim pokazie Jego niezwykłej mocy.

Ponowne wyzwolenie Izraela będzie w dziejach świata największym cudem nad cudami.

Wybranie ze wszystkich kontynentów członków ludu wybranego będzie przedsięwzięciem tak niezwykłym, że dzisiaj niewiele możemy zrozumieć czy dociec sposobu w jaki to Bóg zrobi. Czekają nas olbrzymie wspaniałe niespodzianki.

 Właśnie w taki widoczny dla całego świata Bóg okaże się na Izraelu Świętym! Bóg pokaże całemu światu, jakże mocnym, mądrym, miłosiernym, cudownym i sprawiedliwym jest Bogiem.

Jeżeli nie wierzysz że to jest możliwe, zwróć uwagę na to, że świat szatana w to wierzy i drży ze strachu starając się odebrać tobie zbawienie. Nie liczą się koszty i nakłady pracy.

Cały przemysł muzyczny, artystyczny, mas media, władze i religie dążą do tego samego celu w niezwykłej koordynacji wysiłków i kosztów na przestrzeni ostatnich 60 lat. Zastanów się, dlaczego oni to robią.

Ponieważ Bóg zaprzysiągł swoje dzieło wyzwolenia na samego siebie i oni traktują Jego przysięgę bardzo poważnie.


Napisano 19 Stycznia 2015

Ostatnie uaktualnienie 19 Stycznia 2015