Nasza wolność jest bliska

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Żydzi mieszkający w Izraelu próbują za wszelką cenę udowodnić światu, że oni służą Bogu i Isusowi i z miłości do Boga dążą do zbudowania trzeciej świątyni Bożej na miejscu świętym. Do tego czasu ich plany nie miały absolutnie żadnej szansy na jakąkolwiek próbę jej realizacji. Owe plany żydowskie to jedno olbrzymie kłamstwo... satanistów, dlatego Bóg tego nigdy nie zaakceptuje!

Chrześcijanie nie uważają Żydów za lud Boży, ponieważ Żydzi nie są przez Boga akceptowali i nigdy w dziejach świata nie byli oni uznani jako lud Boży. Oni są ludem zawzięcie wrogim wobec Boga. Biblia po usunięciu trzech żydowskich pisarzy; Pawła, Łukasza oraz rzadko cytowanego Marka, nie stoi po stronie Żydów, mając o nich niezwykle złą opinię.

Cała Biblia, poza Łukaszem, Pawłem oraz Markiem jest anty żydowska. Żydzi nie są Izraelitami, oraz nie są narodem wybranym. Sprawdź obydwa linki!

Septuaginta LXX napisana jest w języku greckim. Jest to tzw. Stary Testament, który jest jedynym i wiarygodnym Starym Testamentem w tym języku. Przyczyna jest oczywista. Za czasów Isusa mówiono głównie po grecku oraz po grecku czytano Stary Testament. Nowy Testament jest także napisany w języku greckim. Isus akceptował i czytał Septuagintę LXX a wszyscy słuchacze doskonale ją rozumieli.

Zdajmy sobie sprawę z ważnego faktu. Istnieją na Ziemi trzy grupy ludzi Bożych. Są to: Polacy, Słowianie oraz pewna część ludzi czarnych. Czym się ci ludzie wyróżniają? Są to jedyni ludzie posiadający sumienia, wierzący oraz wielbiący Boga Wszechmogącego.

Czwarta, największa grupa to nasienie węża, czyli 'ludzie', którzy wielbią szatana! Ich szczególnym charakterem jest nienawiść do Boga oraz do Ludu Bożego. Ich główną częścią są Żydzi, nienawidzący Lud Boży, czyli rzeczywistych Izraelitów. Oni nas nadal z pasją nienawidzą, często oficjalnie nami pogardzając.

Główną różnicą pomiędzy wielbicielami szatana a ludźmi Bożymi jest fakt, że wielbiciele szatana nie posiadają sumień. Dlatego wyłącznie oni wywołują i uwielbiają wojny, które są znienawidzone przez Polaków i Słowian,  ponieważ tylko Słowianie mają sumienia w swoich sercach. Dlatego my wierzymy i wielbimy Boga Wszechmogącego.

Co jest bardzo ważne; pomiędzy satanistami a ludźmi Bożymi istnieją często bardzo małe różnice z powodu ciągłego mieszania się satanistów z Ludem Bożym. Znam kilka przypadków, w których rodziny ludzi z obu stron żyją razem, aczkolwiek jedni nie uważają się za Polaków a inni nie podają się za Żydów.

Polega to na nieustannym łączeniu się obu grup w małżeństwach i w stylu życia, że w jednej rodzinie może być połowa z jednej oraz z drugiej strony. Ludzi Bożych rozpoznamy najczęściej po ich nie przymusowej wierze w Boga. Także nasza grupa krwi daje nam solidne dane i obie zerowe grupy krwi mówią nam, że osoba z krwią 0 + lub 0 - jest czystą genetycznie osobą Bożą.

Znam przypadki, że dwoje dzieci dwojga rodziców drastycznie się różnią z tych powodów. Przykładem może być małżeństwo Polaka z Żydówką. Pierwsze dziecko może być Polakiem ale drugie dziecko jest już Żydem. Jeżeli chcesz sprawdzić, kto jest kim; obserwuj ich uważnie. Jeżeli osoba wierzy w Boga i Boga wielbi, nie jest ona Żydem. Druga osoba, która nienawidzi Boga zwykle jest Żydem.

Istnieje także inny problem. Wychowane osoby mogą być Żydami, ale uważają się za Polaków, ale jest także odwrotnie.

Po uczynkach możemy ich rozpoznać. Lekarze mogą nas rozpoznawać po rodzaju naszej krwi. Jak my możemy odróżnić Polaka od Żyda? Także nie jest to łatwe, ale wiara w Boga i wielbienie Go jest wyłączną cechą ludu Bożego. Nie ma żadnych badań w takim temacie, ale jak nam mówi Biblia, po uczynkach ich poznacie.

Która religia jest prawdziwa?

W Biblii nie ma słowa - religia, ponieważ każda religia jest fałszywa! Albo wielbimy Boga, albo Boga nie wielbimy. Nazwa religia nie występuje w Biblii. To jest główny sposób na rozpoznanie, kto jest kim. Jeżeli osoba wierzy w Boga i Go wielbi oraz nie popełnia wielu grzechów, jest to osoba oddana całkowicie Bogu.

Osoby wierzące w Boga zwykle trzymają się razem, ponieważ wierząc w Boga muszą oni miłować swego brata czy osoby, które także wierzą w Boga. Są też pewne grupy osób pośród nas, które ani nie posiadają właściwej grupy krwi, ani nawet nie wyglądają na Polaka czy Polkę, ale... oni także wierzą i wielbią Boga.

Taka osoba jest uważana przez Boga za osobę wartościową Ludu Bożego i wiara człowieka wierzącego powoduje to, że Bóg taką osobę może wziąć nawet do Nieba. Pamiętajmy o tym i nie starajmy się osądzać nikogo według naszych niedokładnych obserwacji. Tylko Bóg osądza sprawiedliwie wszystkich ludzi!

II Ezdrasza 16:(70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów. (73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, "nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."

Powyższy fragment jest jedynym, który nam to wszystko w doskonały sposób wyjaśnia. 76 werset zapewnia nas, abyśmy byli posłuszni Przykazaniom i aby nasze grzechy nas nie pogrążały a nasze nieprawości nie przeważały nad nami. Nie bądźmy ciągłymi i stałymi grzesznikami! Nie pozwólmy sobie na coś takiego! Bóg wie, co robi i on wielu z nas wyleczy z naszych chęci do grzechu.

Mówiąc otwarcie, wierzmy w Boga, módlmy się codziennie do Niego, zwalczajmy nasze chęci do zła, (część z nas posiada takie chęci) a będziemy przez Boga zbawieni. Dlatego Bóg nam to obiecał; nie po to, abyśmy sobie pozwalali na większe grzechy, ale po to, abyśmy starali się nasze grzechy zwalczać.

Cały ten problem polega na częstym mieszaniu się Polaków czy Polek z nasieniem węża w małżeństwach. Niewielu ludzi to rozumie. Z tych powodów powstają mieszane małżeństwa, czyli w połowie oddane Bogu, ale druga połowa w nikogo nie wierzy lub nawet wielbi samego szatana.

Nie oznacza to, że wszyscy aż tak bardzo grzeszą, ale są jednak tacy, którzy strzegąc Przykazań; nadal zbyt głęboko grzeszą. Bóg nas ostrzega i obiecuje, że większość naszych grzechów On nam wybaczy, jeżeli owe grzechy nie będą nas pogrążały lub nas przeważały.

Musimy pamiętać o Bożych Przykazaniach. Znamy je na pamięć i powinniśmy wiedzieć, że grzech jest łamaniem 10 Przykazań. Dlatego Bóg ujawnia nam, że On wie o naszych chęciach do grzechu i naszych chęciach do zła. Ale Bóg wiele grzechów nam daruje oraz zmieni nieco nasze charaktery.

Pamiętajmy o tym, że nie wszyscy Polacy są w 100% Polakami czy Polkami.

Kto rządzi światem?

Sataniści także nazywani nasieniem węża, stanowią największą część mieszkańców Ziemi. To jest w chwili obecnej ujawniane, aczkolwiek niezbyt głośno. Polakami nadal rządzą  sataniści, a Polacy mają małe szanse na obronę Ludu Bożego. Tak wygląda rzeczywista sytuacja na świecie, którą w pełni potwierdza Objawienie.

Świat to niemal wyłącznie sataniści, którzy mogą w każdej chwili zniszczyć Lud Boży. Jedynie strach przed Bogiem ich od tego powstrzymuje. Możemy mieć pewność, że Bóg już nigdy nie pozwoli na dalsze mordy Bożego Ludu. Te czasy minęły a sytuacja na Ziemi jest bardzo podobna do opisu księgi Objawienia.

17 oraz 18 rozdział Objawienia mówią nam o bliskim zniszczeniu Wszetecznicy, czyli Kościoła Katolickiego, który Ziemią nadal rządzi w haniebny sposób wraz z Wielkim Babilonem, który jest zamieszkany głównie przez Żydów. Obaj zbrodniarze: Kościół Katolicki i Babilon Wielki zostaną już niedługo całkowicie zniszczone.

Objawienie 18:(20) Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. (21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie.

Dalsza część jest niezwykle ciekawa i ważna, ponieważ nikt o tym nas nie informuje, oprócz Boga.

Objawienie 18:(23) I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. (24) W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.

Co jest bardzo interesujące, USA stosowali i nadal stosują czary, z pomocą których zwodzą wszystkie narody, z Polską włącznie! To szatan wyposażył swojego głównego zbrodniarza, czyli Babilon Wielki w czary, które zwiodły wszystkie narody współpracujące z USA! Jest jeszcze jedna rzecz, o której niewielu ludzi wspomina.

USA masowo mordowały proroków i świętych! Oczywiście to USA zorganizowały oraz brały wielki udział w obu wojnach światowych. O pierwszej wojnie za wiele nie wiemy, ale II WŚ posiadała bardzo wyraźnie armię USA, która rzekomo atakowała hitlerowców. Nic dalszego od prawdy!

Nadszedł już czas, aby lud Boga Wszechmogącego, czyli Polacy i Słowianie zostali całkowicie uwolnieni z niewoli szatana i jego nasienia węża. Kiedy i w jaki sposób to nastąpi?

Nasza wolność jest bardzo bliska!

Jest nam już bardzo znane, że nastąpią trzy drogi prowadzące Polaków i Słowian do Nieba. Pierwszą grupą będzie mała grupa Polaków i Słowian, która zostanie bez uprzedzenia wzięta przez aniołów z Ziemi i będzie ona zaprowadzona wprost do Nieba.

Objawienie 17:(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. (11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

Werset 11 mówi nam o zwierzęciu, które już było. Pierwszym zwierzęciem był Babilon - nie mylić z Babilonem Wielkim. Te wersety mówią nam o drugim Babilonie, który istnieje od wielu lat i tym razem nazwany on jest Babilonem Wielkim, ponieważ jest to największe mocarstwo świata, jakie kiedykolwiek istniało.

Powyższy werset podaje nam w prosty sposób, że dojdzie do połączenia pewnych rogów oraz 10-ciu nowych króli, którzy otrzymają władzę jako królowie razem ze Zwierzęciem.

Owym Zwierzęciem jest USA, które było do niedawna poddane Wszetecznicy, czyli Kościołowi Katolickiemu. który do niedawna także kontrolował całkowicie Babilon Wielki, (USA) wydając mu rozkazy. Poniższe wersety wyjaśniają to nam jeszcze bardziej.

Objawienie 17:(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Dziesięciu króli wraz ze Zwierzęciem czyli Babilonem Wielkim (USA) znienawidzą wszetecznicę, czyli Kościół Katolicki, który zostanie przez z nich zniszczony w ogniu. Jak werset 17 nam to ujawnia, będzie to uczynione z postanowienia samego Boga Wszechmogącego, który natchnie is serca, aby wykonali polecenie samego Boga, który będzie już przebywał na Ziemi!

Niezwykły plan Boga Wszechmogącego!

Jest oczywiste, że Bóg nie ujawnił nam wcześniej poniższego planu. W poniższym cytacie potężny anioł krzyknął coś niezwykłego swoim donośnym głosem. Jego mowa jest niezwykle ważna, być może jest to najważniejsza zapowiedź dzieła Boga, którego działanie będzie niezwykle ważne oraz niezwykle mocne.

Przeczytajmy te wersety bardzo uważnie!

Objawienie 10:(1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego.

Najwyraźniej wszyscy mieszkańcy w Niebie już doskonale wiedzą, co w pewnym czasie się wydarzy. W tamtym czasie dowiedział się także o tym apostoł Jan. Poniżej mamy wyjaśnienie ukrycia detali tego oświadczenia Boga w księdze Objawienia.

Objawienie 10:(5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Najwyraźniej owa Boża tajemnica jest czymś, co nam nawet do głów nie przyszło, ale jest ona wspaniałym objawieniem dla sług Bożych oraz proroków. Bóg jednak nie ujawnił nam żadnych detali, których zbyt wczesne poznanie przez szatana mogłoby nieco zepsuć dzieło tej tajemnicy Bożej.

Z powyższego tekstu możemy mieć pewność, że jest to tajemnica wyjątkowo pozytywna, która będąc zrealizowana, spowoduje niezwykłą radość dla wszystkich istot, które są posłuszne Bogu i Jego Prawu. Najwyraźniej jest to najważniejszy plan Boga dla Ludu Bożego, który w niedługim już czasie skorzysta z owej dokonanej tajemnicy;  tak w Niebie oraz na Ziemi.

Kiedy przeczytałem te wersety, zdumiałem się bardzo, ponieważ czytałem je czasami, ale w pobieżny sposób, nie zdając sobie sprawy z wagi tego niezwykłego Bożego planu. Oczywiście wiemy, że całe Objawienie jest pisane przez apostoła Jana.

Oto końcówka tego szczególnego rozdziału, przekazana nam przez apostoła Jana .

Objawienie 10:(9) Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę. A on rzecze do mnie: Weź i zjedz ją; gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. (10) Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód; a gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. (11) I powiedziano mi: Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i królach.

Ta część podaje nam informacje, które anioł udostępnił apostołowi Janowi. Ciekawa jest książeczka, którą Jan zjadł. Książeczka była zjedzona będąc słodka w ustach Jana, ale była ona gorzka w jego żołądku. A to oznacza, że ludzie uznani za oczyszczonych z grzechów, także poczują smak miodu w ustach, ale ich grzechy spowodują gorzkość w żołądku.

To znaczy, że większość Ludu Bożego nie zasługuje na ten podarunek od samego Boga.

Takie zrozumienie pomaga nam, abyśmy bardzo poważnie traktowali plany Boże, ponieważ Bóg ujawnił nam w tym niezwykłym rozdziale coś niezwykłego i cudownego. Bóg nie spodziewa się, że Lud Boży doceni Boży dar, otrzymany od Boga, na który Lud Boży sobie nie zasłużył. Jednak miłość Boża dla nieposłusznego Ludu Bożego wygrała, a Lud Boży otrzyma niezasłużony, ale wspaniały dar od Boga.

Najwyraźniej owa gorzkość wyjaśnia nam nasze grzechy, które nie powinny być w naszym życiu i po otrzymaniu owych NIEZASŁUŻONYCH  podarunków powinniśmy właśnie wziąć ten niezwykły dar i nigdy już nie grzeszyć i nie zachowywać się w sposób nieuczciwy, skoro otrzymamy aż taki wielki i niezasłużony dar!

Powstrzymujmy więc nasze grzeszne dzieła  i oczekujmy  wielkiego, aczkolwiek nie zasłużonego podarunku od samego Boga!

Warto także obejrzeć nieco starszy artykuł w tym temacie. Czy Chazarzy powrócą do Chazarii?