Największa Światowa Konspiracja - N W O

Ostatnie uaktualnienie: 09 Grudnia 2017


JFK

John F. Kennedy -  " ...Samo słowo 'tajemnica' jest odrażające w wolnym, otwartym społeczeństwie. Jako ludzie jesteśmy tak z natury jak i historycznie przeciwnikami tajemnych stowarzyszeń, tajnych przysiąg oraz ukrytych biegów wydarzeń.......Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący przede wszystkim na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów poprzez infiltrację (szpiegostwo), zamiast inwazji, poprzez działalność wywrotową zamiast wyborów, poprzez zastraszanie zamiast wolnego wyboru. Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej pomyłki są grzebane, a nie publikowane, jej przeciwnicy są uciszani, a nie pochwalani. Żaden wydatek nie jest kwestionowany, żaden sekret nie jest ujawniany." Waldorf-Astoria Hotel New York City, 27 Kwietnia 1961

(Linki do źródeł w języku angielskim. Pełny tekst przemówienia JFK oraz film na YouTube)

22.11.1963  prezydent Kennedy, za publiczne ujawnianie owego spisku został według własnych słów... 'uciszony' na zawsze. Najprawdopodobniej to przemówienie zaważyło o jego losie.

Spisek?  Oczywiście!  Tylko, że większość z nas nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistych celów tego morderstwa. Większość z nas myśli, że jedynie usunięto niewygodnego człowieka, który rozpoczął obnażanie prawdy na temat największej światowej konspiracji. Powstrzymanie Kennedyego przed ujawnianiem detali było drugoplanowym celem morderstwa. Głównym celem tej zbrodni było zupełnie co innego.

Zamach na JFK był publiczną egzekucją prezydenta, który przekroczył linię wytyczoną przez rzeczywisty rząd działający poza kulisami.

Publiczna egzekucja była przestrogą dla każdego członka rządu, który odważy się przekroczyć wyznaczoną przez ukrytych spiskowców linię działania. Wyrok wykonano w publicznym miejscu, w masońskim centrum, a udział brały niemal wszystkie agencje rządowe, jak służby ochrony, CIA, FBI, mafia, media a nawet służba zdrowia. Sprawcy tej zbrodni zademonstrowali, że są w stanie zrobić co zechcą i nigdy nikt nie wskaże na nich palcem, pomimo, że dokonano tego w biały dzień na oczach tysięcy ludzi, przed obiektywami wielu aparatów fotograficznych oraz przez kamerami filmowymi.  Owa okrutna akcja zakończyła się całkowitym sukcesem morderców!

Jaką zbrodnię popełnił John F. Kennedy?

Wystąpił on przeciwko rzeczywistemu rządowi, która w ukryciu sprawuje władzę nie tylko w USA ale na całym świecie. Głowy państw są jedynie marionetkami w ich rękach oraz są przez ów rząd wybierani.

Kennedy rozpoczął ujawnianie światowego spisku, planował ujawnienie tajemnicy UFO, planował rozwiązanie CIA oraz rozpoczął wydawanie rzeczywistej rządowej waluty, srebrnego dolara w celu uniezależnienia się od prywatnie kontrolowanego przez syjonistów Banku Federalnego USA - Executive Order 11110 [English] Podobną 'zbrodnię' popełnił także prezydent Lincoln i został w podobny sposób ukarany.

Główną siłą owego spisku jest Watykan

Unia Europejska jest kreacją Watykanu oraz kontynuacją III Rzeszy, która także była kreacją Watykanu.

Oficjalny plakat Unii Europejskiej


Powyższe zdjęcie z 29 Października 2004, ukazujące podpisanie konstytucji UE. Symbolika pomieszczenia, gwiazdy pentagramu oraz figura papieża błogosławiącego podpisujących dają nam wiele do myślenia, kto za tym tworem babilońskim w rzeczywistości stoi.

Rzymski Watykan rządzi światem niemal nieprzerwanie od 325 roku n.e. a bezpośrednie rozkazy daje mu sam Lucyfer, który przybywa osobiście na ich czarne msze, w których biorą udział specjalnie wyselekcjonowani Iluminaci. Założycielami współczesnych Iluminatów byli katoliccy Jezuici. Bawarscy Iluminaci zostali utworzeni przez żydowskiego profesora Jezuitów, Adama Weischaupta w Ingolstadt. Inny Jezuita - Ignaz Aurelius Fessler (1756-1839) wyszkolony przez Jezuitów w Raab (Węgry) rozpoczął działalność Masonów w Rosji na początku XIX wieku, nazywając ich Iluminati. Jeszcze innym Jezuitą był Francisco Calvo (1820-1890), który założył Scottish Rite in Costa Rico.

Program Watykanu jest przedstawiany podczas corocznych rytuałów pogańskich, organizowanych dla światowej elity polityki i biznesu w Bohemian Grove.

Zakon Jezuitów jest zbrojnym ramieniem Watykanu. Szef Jezuitów jest... Generałem. Spowiedź była przez wieki najbardziej wiarygodnym źródłem informacji słynnego z precyzji wywiadu watykańskiego.

Celem watykańskiego i masońskiego spisku jest tzw. Nowy Porządek Świata, znany także pod skrótem angielskim N W O - New World Order. Ma być on totalitarnym rządem światowym z populacją ograniczoną do około 500 milionów ludzi.

Celem totalnej kontroli społeczeństwa, które pozostanie przy życiu będzie zakaz wielbienia Boga oraz nakaz pod groźbą śmierci wielbienia Lucyfera (szatana) który jest potajemnie wielbiony przez wszystkich spiskowców, a na całym świecie jest rozprzestrzeniana kłamliwa doktryna lucyferiańska. (Więcej w linku - Największa Tajemnica)

Hierarchia wygląda mniej więcej tak.

Główną monarchią jest papiestwo które posługuje się swym głównym zbrojnym ramieniem, czyli Zakonem Jezuitów.

Drugą niezwykle potężną siłą jest międzynarodowy Syjonizm - kreacja Jezuitów. Organizację tę utworzył Theodore Herzl. Syjonizm ma niemal identyczne cele jak Watykan, który użył, oraz nadal używa syjonistów do realizacji swoich planów. Syjonistom powierzono kontrolę nad większością pieniędzy watykańskich a także oni kontrolują media oraz są najczęściej trzonem władzy politycznej.

To oni spowodowali powstanie Izraela w 1948 roku, z rozkazów Kościoła oraz jego zaufanego żydowskiego bankiera, Rothschilda, który jest uważany za ojca współczesnego Izraela. To lucyferiańscy Iluminaci (Jezuici) napisali Protokoły Mędrców Syjonu, które są najprawdopodobniej oficjalnym programem Lucyfera wdrażanym w świecie w celu wprowadzenia NWO.

Kościół Katolicki (Babilon Wielki) zawładnął Bankiem Angielskim a potem podporządkował sobie Federalny Bank USA w 1913 roku. Celem zatopienia Titanica było morderstwo trzech najbardziej wpływowych biznesmenów, którzy na jego pokładzie w roku 1912 płynęli do USA, aby zapobiec przejęciu Banku federalnego przez rodziny Rothschild i Rockefellers.

Nazwiska bankierów będących w opozycji do prywatnego Banku Federalnego - John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim oraz Isador Strauss. Wszyscy trzej zginęli na pokładzie tonącego liniowca. Celem zatopienia Titanica było morderstwo owych bankierów, którzy stali na przeszkodzie przejęcia Banku Federalnego. Rok później, w 1913 Bank Federalny był już pod całkowitą kontrolą Watykanu oraz jego zaufanych bankierów.

Dwie rodziny, Rothschild oraz Rockefeller stanowią główny siłę tego spisku i najprawdopodobniej są oni czołowymi Iluminatami. Watykan wywołał obie wojny światowe, używając w tym celu Syjonistów oraz Masonów.  Elita bankierów stanowi główną siłę Babilonu Wielkiego i skutecznie kontroluje za pomocą masowych długów całą planetę.

Posiadając największe bogactwa światowe Watykan jest bez cienia wątpliwości najbogatszym mocarstwem świata.

Syjoniści watykańscy są właścicielami Banku Federalnego w USA, którzy z ramienia Watykanu administrują ów bank. To w Banku Federalnym USA są tak straszliwie zadłużone. Władza Watykanu w USA czy w innych państwach jest sprawowana w prosty sposób. Posiadając nieograniczone finanse Watykan jest właścicielem niemal wszystkich banków i także ma prawo druku pieniędzy.

Zatem pieniądze oraz niczym nie ograniczona władza nie są celami Watykanu oraz watykańskiego programu NWO, jak to wielu sugeruje. Nie chodzi wcale o władzę, ropę czy pieniądze.

Władza i pieniądze są jedynie zasłoną dymną dla ukrycia rzeczywistego celu  Watykanu. Jest nim wielbienia Lucyfera.

Watykan zatwierdza nominacje na kandydatów na głowy państw, pro syjonistyczne media dostarczają odpowiedniej dawki propagandy i nieświadomi w większości ludzie myślą, że dokonali demokratycznego wyboru. Wybrany w ten sposób prezydent otrzymuje stanowisko oraz dostęp do wrót Banku Federalnego. 

Do tego banku idą wszystkie podatki i z tego banku prezydent pożycza pieniądze na określone przez Watykan cele. Pieniądze te są zwracane z olbrzymimi odsetkami i to wyjaśnia przyczynę olbrzymiego zadłużenia niemal wszystkich rządów na świecie.

Watykan po prostu drukuje pieniądze w swoich bankach i pożycza je głowom państw nakładając wysokie lichwiarskie odsetki. Lincoln oraz Kennedy chcieli to zmienić i znamy wynik wysiłków obu prezydentów USA

KRK jest także głównym prześladowcą ortodoksyjnych Żydów, Rosjan i Serbów

To KRK udzielał błogosławieństwa Hitlerowi w jego akcji mordowania ich i tenże kościół stoi za parawanem tzw. antysemitów (radio Maryja), których celem jest nie tylko odwracanie uwagi od rzeczywistych konspiratorów NWO ale także podsycanie nienawiści Chrześcijan do Żydów ortodoksyjnych. Oczywiście nie używa się nazwy syjonizm, ale szermuje się terminem - Żydzi, którzy według antysemickiej propagandy są sprawcami wszystkich nieszczęść światowych.

To Babilon Wielki zawsze prześladował wszystkich nie katolików za pomocą wypraw krzyżowych, najazdów Krzyżaków czy też krwiożerczej Inkwizycji.

KRK użył Niemcy do wywołania II wojny światowej, ponieważ poważna część Niemiec była protestancka a głównym celem Nazizmu była ortodoksyjna chrześcijańska Rosja. Katoliccy Ustaszowcy mordowali Serbów podczas II Wojny Światowej, ponieważ ci byli ortodoksyjnymi chrześcijanami, nie uznającymi papiestwa. Papieże mordowali rękami Hitlera Żydów, ponieważ Watykan nienawidzi Żydów Tory. Stalin, wyszkolony przez Jezuitów wymordował ponad 30 milionów ortodoksyjnych chrześcijan.

Papieże z Watykanu realizują program zniewolenia całej planety i realizują od setek lat cele szatana.

Rewolucja Październikowa spowodowała miliony ofiar ortodoksyjnych Rosjan. Za czasów Stalina, wyszkolonego przez Jezuitów katolickich, a rosyjski Kościół Prawosławny przestał istnieć a większość popów wymordowano. Kościół prawosławny był oczywistym wrogiem KRK, ponieważ nie uznawał papieża rzymskiego i używa on nadal rzeczywistego imienia Jezusa - Isus.

Watykan zawsze walczył o Ziemię Świętą po to, aby mieć tam stolicę. W tym celu organizował on krucjaty krzyżowe w średniowieczu walcząc o Palestynę! 

Watykan kontroluje bestię dwurożną, czyli potęgę anglo-amerykańską, ale nowa Bestia, czyli Syjonizm - symbioza syjonistów, hybrydów i upadłych aniołów zaczyna się im wymykać z pod kontroli. Perfidia szatańskich knowań Babilonu Wielkiego powoduje, że na wszystkich kluczowych stanowiskach umieszczają oni Syjonistów.

Dzięki tej taktyce, papiestwo obarcza winą... ortodoksyjnych Żydów za wszystkie własne zbrodnie podsycając histeryczny antysemityzm. (Radio Maryja,  David Duke czy wielu innych) KRK posługuje się wieloma organizacjami, kontroluje on oraz finansuje Masonerię, CFR, Trilateral Commision, Bilderberg Group. Club of Rome,  Syjonistów, Illuminati, Magowie, Skull & Bone Society, Thule Society, Opus Dei i wiele, wiele innych.

W ich skład kilki Watykanu wchodzą znane monarchie europejskie oraz rodziny bankierów, jak Rothschild, Rockefeller, Loebl, Morgan, Kennedy, Russell i wiele innych. Wszystkie te rody są rodami Nefilimów i posiadają genealogię sięgającą starożytnego Egiptu.

Majątek rodziny Rothschild jest oceniany na 100 - 500 bilionów dolarów, Rockefellerzy mają nieco mniej - 25 bilionów.

100 bilionów to 100.000 miliardów! W porównaniu z nimi Bill Gates z 40 miliardami dolarów jest raczej małą płotką.

Na temat rzeczywistych bogactw Watykanu danych brak!

Żydowska Encyklopedia Vol 2, strona 497 mówi, "Jest to w jakiś sposób ciekawa sekwencja do ustanowienia Katolickiego konkurenta przeciwko Rothschildów, którzy w tym momencie (Rok 1905) i także ostatnio są strażnikami papieskiego bogactwa".

Znany historyk, Eustace Mullins pisze także, że... "Rothschildowie przejęli wszystkie finansowe światowe operacje Kościoła Katolickiego w roku 1823. W dzisiejszych czasach duża bankowość oraz finansjera biznesowa KK jest wielkim systemem ściśle powiązanym z rodziną Rothschild oraz z Międzynarodowym Systemem Bankowym."

Pośród elity bankierów owe powiązania są doskonale udokumentowane. Różnią się jedynie opinie, kto kim rządzi oraz kto kim manipuluje.

Rothschildowie są Syjonistami oraz Iluminatami, istnieje wielka szansa na to, że to oni wraz z innymi bankierami będą w stanie w jednym dniu wykonać wyrok na Babilonie Wielkim, zgodnie z proroctwami Apokalipsy. Wyraźnie widać, że stopniowo nasila się konflikt interesów pomiędzy KRK a Syjonistami.

Babilon Wielki prowadząc światowe interesy z tą rodziną jest obecnie w śmiertelnej pułapce i jest bardzo możliwe, że proroctwo Objawienia o dziesięciu królach mających rzucić się w jednym dniu na Watykan posiada wielkie szanse na wypełnienie się. Należy pamiętać, że to 'Bóg natchnął ich serca, aby działali jednomyślnie i wykonali Jego wolę"

Wygląda na to, że kontrolowani przez Babilon Wielki rzucą się jednomyślnie przeciwko... kontrolującemu. Zasięg ich zbrodni widzieliśmy w obu wojnach światowych. W szczególności Holokaust, Hiroszima czy zbrodnie Stalina czy też Mao.


Zwróćmy uwagę na niezwykłe wypełnianie się proroctwa Isusa wprost na naszych oczach!

Łukasza 12:2 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. 3. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.

Właśnie Internet powoduje, że wszelkie tajemnice szeptane poufnie w mroku masońskich holów ukazują się w świetle dziennym oraz są głoszone na dachach! Przenikliwość proroctwa wypowiedzianego niemal 2000 lat temu przez Chrystusa jest  wręcz niewyobrażalna. Dopiero Internet spowodował, że wiedza o światowym spisku stała się powszechna oraz... ujrzała światło dzienne. Najbardziej tajemne spiski i knowania znane są większości z nas w taki sposób, jakby wołano o nich z dachów.

Co jest jeszcze ciekawsze, to kontekst owej wypowiedzi Isusa. Owe słowa zostały wypowiedziane do talmudystycznej grupy religijnej, faryzeuszy. W innym miejscu Isus nazwał ich - plemieniem żmijowym! Szatan jest nazwany przez Biblię wężem.

Mateusza 23:33 "...Węże, plemię żmijowe,"

W jeszcze innym miejscu Nasz Zbawiciel nazwał ich wręcz... synagogą szatana!

Objawienie 2:9 "....obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana."

Niezwykłość oraz trafność owych proroctw jest zdumiewająca. Chrystus dokładnie określił grupę ludzi działającą w czasach bliskich końca jako synagogę szatana, czyli grupę ludzi podających się za Izraelitów, co do których wiadomo, że Izraelitami nie są. Ludzie ci są potomkami faryzeuszy i (najprawdopodobniej) symbolicznym nasieniem węża - szatana. Ludzie ci opierają się na Talmudzie babilońskim, który jest szanowany bardziej niż Słowo Boże, które jest przez tych ludzi unieważniane oraz zaciekle zwalczane.

Określenie - synagoga szatana niedwuznacznie sugeruje, że ludzie ci wielbią... Lucyfera!

Wielu z nas zna nazwę - Masoneria czy też Wolnomularstwo. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że jest to religia. Religia niechrześcijańska która zwalcza chrześcijaństwo oraz wielbi Wielkiego Architekta Wszechświata - Lucyfera.  (Znacznie więcej na temat syjonizmu w linku - Bestia)

Niemal wszystko co wiesz jest kłamstwem. Byłeś i jesteś nadal oszukiwany!

Kłamią naukowcy, media, politycy, ekonomiści oraz... przywódcy religijni.

Do roku 1995, czyli przed erą Internetu polegaliśmy naiwnie na wiedzy naukowców, wszelkiej maści ekspertów, wspieraliśmy teorię ewolucji, oraz inne naukowe bzdurne sensacje. Będąc całkowicie opajęczeni siecią kłamstw medialnych nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co rzeczywiście się działo oraz co nadal się dzieje na naszej planecie. Mieliśmy zupełnie zniekształcony obraz świata i kosmosu. Niemal wszystko, co nam podawano w przeszłości oraz podaje się nadal poprzez media jest kłamstwem i oszustwem.

Pierwsze wielkie przebudzenie nastąpiło stosunkowo niedawno.

Okazało się nagle, że najbogatsze państwo świata, czołowa światowa wiodąca demokracja  - USA - to największy bankrut na planecie! Okazało się także, że rzekomo pro demokratyczne media amerykańskie, służące jedynie z pozorów obywatelom USA, stoją po stronie całkowicie skorumpowanych korporacji oraz banków. Rząd USA skutecznie łamie amerykańską Konstytucję, która stworzyła owo niegdyś bogate i sprawiedliwe państwo.

Rzekomo demokratyczny system USA to dwie partie, Demokratyczna oraz Republikańska. Obie reprezentują wielki korporacyjny biznes - banki oraz kompanie petrochemiczne i farmaceutyczne, a ich właścicielem Watykan.

Gloryfikowany system społeczny świata uprzemysłowionego - demokracja, okazuje się zupełną utopią. Szczególnie ważną role w propagowaniu kłamstw odgrywają media, zwykle posłuszne rządzącym elitom.

Najważniejszym zadaniem mediów jest rozpowszechnianie doktryny lucyferiańskiej.

Owa doktryna ma na celu ośmieszenie Boga oraz tych którzy wierzą w Boga oraz w Biblię. Tymczasem niemal cały świat wierzy tak w Biblię jak i w Boga, starannie ukrywając to przed nami! Jest jednak w tych wierzeniach jedna zasadnicza różnica.

Iluminaci wierzą, że rzeczywistym bogiem jest Lucyfer, a złym Bogiem jest Stwórca wszechświata i Autor Biblii.

Innym, nie mniej ważnym zadaniem mediów jest wzbudzanie zaufania do świata nauki, który za pomocą kłamstw, ohydnych fałszerstw i oszustw w podobny sposób podważa nasze zaufanie do Biblii, która jest kamieniem węgielnym naszej cywilizacji oraz jedynym źródłem mądrości i prawdy.

Kłamstwa medialne wspierane gorliwie przez naukę kontrolowaną przez Watykan (NASA) i Iluminatów, którzy skutecznie  podważają autorytet Boga oraz Jego Słowa, czyli Biblii.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego,

do jakiego stopnia jesteśmy nieustannie oszukiwani!

Kłamstwa są tak potężne, że wielu wątpi, że ktokolwiek może się posuwać aż tak daleko. Tymczasem wielu władców, jak Hitler, Stalin czy inni doskonale zdawali sobie sprawę z ignorancji mas oraz wiedzieli, że im większe kłamstwo, tym łatwiej je przedstawić jako Prawdę!


Świat nauki jest także na ich usługach! Autorytety naukowe okazują się często zwykłymi plagiatorami. (Einstein) a o największych umysłach naukowych, takich jak Nikola Tesla wspomina się jedynie marginesowo.

NASA nie tylko oszukała nas pozorując swe wyprawy na Księżyc.

Okazuje się się także, że...

...niemal wszystkie badania dotyczące powstania Wszechświata, Ziemi oraz życia na

Ziemi są jedynie teoriami, na które nie posiadamy żadnych konkretnych dowodów!

Są to jedynie hipotezy i teorie, nauczane jako fundamentalne prawdy. Więcej w linku - Geocentryzm. System heliocentryczny jest największym kłamstwem naukowym w dziejach naszej planety.

Ostatnio okazało się także, że żyjemy nie na kuli ziemskiej, ziemia jest płaska. Jest na to wiele dowodów! Płaska ziemia.

Wszelkie wynalazki mogące ułatwić nam życie oraz oczyścić planetę ze smrodu benzyny czy zanieczyszczeń ze spalanego węgla są przed nami ukrywane, a wynalazcy dokonujący niezwykłych odkryć są często mordowani.

Gdziekolwiek spojrzymy, widzimy i słyszymy kłamstwa, oszustwa, manipulacje oraz propagandę sukcesu oraz awantur wojennych. Tematy, jak 9/11 czy rzekoma podróż na Księżyc, morderstwo Kennedyego, szkodliwe mycie zębów pastą z fluorkami to tematy niesłusznie kwalifikowane jako teorie konspiracyjne.

W świetle znanych dowodów rządowe wersje owych wydarzeń są właśnie teoriami konspiracyjnymi, ponieważ rząd nie przedstawia żadnych konkretnych dowodów na swoje wersje wydarzeń.

Cała nasza historia to jednio wielkie kłamstwo. Nasza nauka to niechlubny przykład zbrodniczych umysłów sprawiającej rządy Elity światowej, która wymordowała w dwóch wojnach światowych ponad 150 milionów ludzi!

Szczytowym osiągnięciem Watykanu była Hiroszima i Nagasaki. Efekt totalnej kontroli Watykanu nad światem nauki.

Historia świata jest pisana piórami zwycięzców. Wiemy, że pierwszą ofiarą każdej wojny jest... prawda. Prawda ta jest starannie ukrywana przed nam przez media i władze. O Katyniu dowiedzieliśmy się dopiero kilkadziesiąt lat po tym zbrodniczym akcie. Przez cały powojenny okres władze oraz służące im media skwapliwie zmiatały wszelkie informacje na temat Katynia pod dywan.

Z powyższych przyczyn telewizja jest trafnie nazywana skrzynką dla idiotów. Celem jej jest służba dla Elity watykańskiej, czyli ukrywanie ich zbrodniczych celów. Nie trzeba chyba dodawać, że według powyższej zasady każdy wierzący w media światowe to człowiek poinformowany mylnie.

"Wiadomości - to, co wszyscy starają się ukryć. Reszta to jedynie reklama." "Kto nie czyta gazet, jest niedoinformowany. Kto je czyta, jest poinformowany błędnie."

Dopiero teraz trafiłeś na źródło, które postara ci się wyjaśnić bardzo wiele oraz spróbuje odpowiedzieć na owe nurtujące nas wszystkich pytania, na które bezskutecznie dotychczas szukałeś odpowiedzi. Poszczególne elementy Prawdy są rozsiane po niezwykle szerokich przestworzach Internetu, a Autorowi tej witryny udało się połączyć je w jedną harmonijną oraz logiczną całość. Zabrało mu ponad 43 lat poszukiwań.

Nie wierz nigdy nikomu na słowo! Zawsze sprawdzaj dowody!

Prawda jest dziwniejsza od fikcji.

 

Spójrz na to logo. Czy widzisz strzałkę? Nie!?

Spójrz jeszcze raz! Jest ona białego koloru, pomiędzy literą E oraz x. Teraz ją widzisz?

Wystarczy wiedzieć, czego się szuka oraz gdzie, i wtedy już nietrudno jest to znaleźć. Znalazłszy ją po raz pierwszy, nie możesz przejść obok niej obojętnie. Prawda zawsze będzie cię nęciła i nie da ci ona spokoju.  Na początku nie zauważysz jej. Potem będzie ona dla ciebie oczywista.

Zacznij szukać według wskazówek z tej witryny, a natychmiast znajdziesz mnóstwo elementów tej niezwykłe zawiłej zagadki.

Szukając znajdziesz... Prawdę!

"Każda prawda przechodzi przez trzy etapy. Najpierw jest wyszydzana, potem gwałtownie zwalczana, a w końcu zostaje uznana za oczywistą." - Arthur Schopenhauer
Ludzie często potykają się o Prawdę. Większość z nich podnosi się i pędzi dalej, jakby nic się nie wydarzyło - Winston Churchill

Nie potknij o nią!

Istnieje wielki światowy spisek,  realizowany od kilkuset lat

 • Celem spisku jest totalitarny rząd światowy, nazywany Globalizacją lub Nowym Porządkiem Świata.
 • Rząd ten będzie posiadał jeden system bankowo-finansowy, jedną walutę, jedno prawo oraz jedną światową religię - lucyferianizm.
 • Rząd ten będzie rządem totalitarnym, działającym w stylu rządów komunistycznych
 • Kościół Rzymsko Katolicki wraz z Syjonistami, Iluminatami oraz Masonami są jego głównymi konspiratorami.

Celem NWO czyli totalitarnego rządu światowego jest:

Zakaz wielbienia Boga oraz Isusa. W zamian mamy nakaz wielbienia Lucyfera

(Więcej w linku - Największa Tajemnica)

Wykonawcami są wielkie korporacje przemysłowe, media, rządy poszczególnych państw oraz światowe religie.. Schemat wygląda tak, jak w tej tabeli - Tabela

Stolicą świata ma być Jerozolima z odbudowaną Świątynią Salomona. W tym właśnie celu ustanowiono więc fałszywy Izrael w którym planuje się dobudowę fałszywej świątyni Salomona, gdzie najprawdopodobniej umieści się fałszywą 'odnalezioną' Arkę Przymierza. Wszystkiemu będzie przewodził przyszły fałszywy Mesjasz - Antychryst. W tej świątyni będą składane ofiary Lucyferowi. Za pomocą tzw. Blue Beam Project planuje się pokazywanie na niebie zjawisk 'nadprzyrodzonych', mających na celu przekonanie ludzkości do owego fałszywego Mesjasza czyli Antychrysta. W tym celu jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami o rzekomych gościach z kosmosu.

W tym także celu są zwodzeni ortodoksyjni Żydzi, czekający nadal na Mesjasza. W tym celu zwodzi się wielu chrześcijan, którzy oszukiwani przez sprzedajnych Lucyferowi pastorów wspierają Bestę czyli Izrael (Synagogę Szatana) oraz Syjonizm - największego wroga Boga i Chrystusa.

Świadkowie Jehowy także czekają na Mesjasza który według nich nie jest Bogiem oraz wyczekują Nowego Porządku Świata, ponieważ oni także są kontrolowani przez KRK, który używa w tym celu Masonerii, którą KRK utworzył. Ruch syjonistyczny jest także dziełem Jezuitów KRK

Elita planuje totalitarną dyktatorską władzę w systemie podobnym do systemu komunistycznego. Elita ta planuje także jeden system religijny - Lucyferianizm. Lucyferianizm jest także nazywany Iluminizmem. W mediach serwuje się nam nieustannie doktrynę lucyferiańską.

Lucyferianizm jest głównym celem wszystkich działań politycznych

Symbol lucyferianizmu. Oko na szczycie piramidy jest znanym okiem Horusa czyli... Lucyfera. Zauważmy tekst po łacinie - języka Watykanu.

W tym linku jest duża ilustracja, ukazująca oko Lucyfera w Watykanie-

Obok często widziany w kościołach symbol Lucyfera.

Poniżej egipski oryginał...

Zwróćmy uwagę na identyczny obelisk przed Watykanem oraz Białym Domem!

pics/VaticanObelisk.jpg

 

Planowana jest także depopulacja Ziemi do poziomu 500 milionów mieszkańców oraz największy światowy kryzys gospodarczo-socjalny, jaki świat kiedykolwiek widział. Kryzys ten właśnie zaczął się rozwijać.

Trwają intensywne prace scalenia Unii Europejskiej oraz znacznie zaawansowane wysiłki w kierunku utworzenie Unii Północnoamerykańskiej  NAU (North American Union) obejmującej USA, Kanadę i Meksyk, wraz z nową walutą, amero. Trwają także prace nad Unią Azjatycką  oraz Unią Afrykańską. Połączone unie utworzą Nowy Porządek Świata - NWO (New World Order)


Kluczem do zrozumienia ideologii lucyferianizmu jest zrozumienie powodów istnienia Izraela oraz procesów politycznych, które owo istnienie utrzymują!


 

Władze światowe wspierają niezmordowanie tajemniczy ruch,  nazywany... syjonizmem.

Zjawisko tajemnicze, ponieważ cały świat zachodni bezwarunkowo popiera w niemal każdym aspekcie państwo Izrael. Jeżeli istnieje krytyka, istnieje ona jedynie z powodów propagandowych, aby ukazywać nam, że świat nie jest w tej kwestii jednomyślny i istnieją opinie przeciwne.

Z drugiej strony niewiele detali wyjaśniających nam powody tego poparcia znajdziemy w światowych mediach. Wszyscy ci, którzy zadają w tej kwestii pytania lub odważają się na negatywne komentarze względem istnienia Izraela  spotykają się z natychmiastową popularną etykietą... antysemity.

Kariera każdego polityka, czy to w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju ZOG-u zależy od jego stosunku do państwa Izrael! Negatywny stosunek do Izraela jest politycznym samobójstwem każdego polityka czy męża stanu.

Tymczasem Izrael jest  największym zagrożeniem dla światowego pokoju oraz źródłem największego napięcia na Bliskim Wschodzie. Nie istnieje problem ze światem arabskim, który walczy z dywersją amerykańską, fundującą wszelkie ruchy fundamentalistów oraz ingerencją USA w wewnętrzne sprawy Islamu oraz próby jego sekularyzacji. Wojna pomiędzy Irakiem i Iranem była klasycznym przykładem takiej brutalnej ingerencji a zbrodnie izraelskie na Palestyńczykach są dalszą kontynuacją procesów wzniecających niepokoje na Bliskim Wschodzie.

Wszystkie te działania są oparte na biblijnym opisie dziejów Izraela, który właśnie na podstawie Biblii rości prawa do Palestyny.

Historia Izraela jest oparta jedynie na sprawozdaniach biblijnych.

Wynika więc z tego prosty wniosek - cały świat uznaje Biblię za źródło Prawdy, ale... woli wielbić szatana!

Zastanówmy się nieco na tym pozornym paradoksem.

Światowe media niezmordowanie propagują nam świecki styl życia. Serwują nam teorię ewolucji - nie jako teorię, ale jako fakt rzekomo doskonale potwierdzony naukowo oraz rzekomo rzetelnie i bogato udokumentowany. Dowodów w postaci linku pomiędzy człowiekiem a małpą nigdzie dotychczas nie znaleziono. Nie posiadamy ani jednego dowodu na ewolucję, nie potrafimy także jej odtworzyć laboratoryjnie. Sam termin - teoria ewolucji, nadal pozostaje w sferze teorii a nie udokumentowanego naukowo faktu. Wiemy także, że niejednokrotnie posuwano się do fałszerstw, (Człowiek z Pildtown) aby tę przykrą lukę jakoś wypełnić. Fałszerstwa dokonał Jezuita.

Słowa takie, jak Bóg, Jezus, Isus, Biblia, przykazania czy moralność, zbawienie, Królestwo Boże czy Ewangelia, są bardzo niemile widziane i rzadko się je cytuje. Jeżeli już media tym mówią, czynią to jedynie po to, aby wszystko, co ma związek z Bogiem i Biblią ośmieszyć i wykpić.

Trwa agresywna medialna histeria antyreligijna oraz antychrześcijańska.

Świat zaadoptował ateistyczny sposób myślenia oraz ateistyczny styl życia. Wszelkie moralne instynkty są gorliwie tępione. Dla Boga nie ma już miejsca w tym świecie .

Cały ten ateistyczny medialny cyrk jest... walką z Bogiem.  Świat pod przewodnictwem Watykanu wypowiedział Bogu wojnę,  potajemnie wielbiąc Lucyfera.

Przeczytajmy uważnie poniższe podsumowanie.

Jest ono zupełnie pozbawione logiki, jednakże taki bezsens jest nam podawany za pomocą mediów.

 • Bóg, który nie istnieje i nigdy nie istniał, obiecał, po czym podarował jednemu z narodów tzw. Ziemię Obiecaną - Palestynę!
 • Historia Izraela, znana jedynie w Biblii.
 • Biblia według władz i mediów jest zupełnym nonsensem i mitem.
 • Utrzymywanie biblijnego Izraela w ateistycznym świecie, Narodu Wybranego przez Boga w Ziemi Obiecanej przez Boga to najważniejszy cel niemal wszystkich rządów.
 • Cytowanie z Biblii przykazań, to zbrodnia nienawiści i w niektórych państwach cytowanie publiczne pewnych wersetów Biblii jest zabronione pod karą więzienia.
 • Chrześcijanie są uważani za niebezpiecznych fundamentalistów, na równi z Muzułmanami.
 • Wszystkie religie są uznawane za opium dla mas za wyjątkiem... judaizmu i lucyferianizmu.
 • Nikt nie potępia w mediach fundamentalizmu talmudzkiego Izraela oraz religijnych zbrodni ludobójstwa popełnianych przez Islam w imię... Allaha.
 • Świat wspiera  finansowo oraz moralnie przygotowania Izraela do odbudowy III Świątyni Salomona.
 • Ten sam świat z drugiej strony zwalcza wszelkie Boże przykazania oraz Jego Słowo - Biblię.
 • Bóg - Stwórca wszystkiego jest Istotą, którą ten świat zwalcza, zaprzecza Jego egzystencji oraz odrzucał Jego akty stwórcze oraz Jego wszystkie prawa.

Bardzo pomocny jest tutaj artykuł w Rzeczypospolitej. Cytat z nagłówka:

Według niektórych historyczne i religijne dzieje Izraela to ta sama historia, którą opisuje Biblia. Wywodzą oni początki Izraela od momentu, gdy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem.

Polska wersja Wikipedii zupełnie pomija starożytną historię Izraela. http://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael

Biblijna historia Izraela z okresu około 1500 lat przed naszą erą jest jedynym źródłem historycznym, opisującym powstanie oraz rozwój tego państwa.

W jaki sposób można to wszystko pogodzić?

W tym linku mamy ciekawy artykuł na temat wiarygodności sprawozdań biblijnych oraz braku archeologicznych dowodów na istnienie Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, Jozuego, Dawida czy też Salomona! Artykuł dr Alfred J. Palla - Kopanie w Biblię.

Uznawanie prawa  Izraela do Ziemi Obiecanej oraz pełnienia funkcji Narodu Wybranego przez Boga jest oparte wyłącznie na Biblii.

Izrael - Naród Wybrany - Ziemia Obiecana:  to czysto religijne, biblijne motywy!

Czyżby świat wierzył w Słowo Boże, Biblię?

Okazuje się, że tak!

Świat wierzy w Biblię i w Boga!

Zapoznajmy się pobieżnie z biblijną historią starożytnego Izraela.

Biblia nam mówi, że Bóg wybrał naród izraelski jak swój wybrany naród oraz dał im w posiadanie Ziemię Obiecaną, Palestynę. Działo się to w  piętnastym wieku przed naszą erą.  Wybranie Narodu Wybranego oraz wybór Ziemi Obiecanej dla tego narodu został dokonany w czasach, kiedy Izraelici zamieszkiwali starożytny Egipt.

 

W tym czasie Mojżesz widział Boga w płonącym krzaku. Podczas tego widzenia Mojżesz otrzymał od Boga Najwyższego pełnomocnictwo, potwierdzone mocą czynienia cudów oraz władzę, aby wyprowadzić ten naród z Egiptu.  Przed wypuszczeniem Izraelitów z Egiptu Mojżesz sprowadził na Egipcjan oraz na ich faraona dziesięć plag egipskich, które zmusiły faraona do wypuszczenia Izraelitów.  Podczas wyjścia z Egiptu Izraelici przeszli w cudowny sposób suchą nogą przez Morze Czerwone. Następnie  otrzymali oni poprzez Mojżesza, jako mediatora przykazania wypisane palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach.  Tymczasem cytowanie Przykazań w miejscach publicznych jest już w kilku państwach zakazane!

 

Następnie była cudowna manna z nieba, złoty cielec, wędrówka 40-letnia po pustyni, wojny izraelskie przeciwko Filistynom pod opieką Boga, cudowne runięcie murów miasta Jerycha i wiele innych cudownych wydarzeń, o których jedynie mówi nam Słowo Boże, Biblia. Cały opis mamy w Księdze Wyjścia. Księga ta nosi tę nazwę od jej opisu wyjścia Izraelitów z Egiptu.Przejście Izraelitów przez Morze Czerwone.

W tym kontekście wyraźnie widać, że...

Świat popiera Naród Wybrany przez Boga i

akceptuje jego powrót do Ziemi Obiecanej - Palestyny!

czyli...

Świat akceptuje sprawozdania biblijne jako zgodne z prawdą!


 

Następny paradoks to powrót do ziemi, którą opuściło się w roku 70 n.e. czyli 1938 lat temu.  Czy żyje ktoś na ziemi tyle lat? Oczywiście że nie. Nie można powrócić do miejsca, którego nigdy się nie opuściło.

Podsumujmy:

 • W naszym ateistycznym świecie propaguje się nam wydarzenia biblijne, które oficjalnie są jedynie mitami.
 • Bóg oficjalnie nie istnieje ale Naród Wybrany przez tego Boga istnieje!
 • Współczesny Izrael nie jest złożony z potomków 12 pokoleń Izraela ale głównie z potomków chazarskich Żydów!
 • Istnienie dzisiejszego Izraela nas terenach Palestyny jest największym zagrożeniem światowego pokoju.
 • Utworzenie państwa Izrael było głównym celem II Wojny Światowej, która uśmierciła 55 milionów ludzi.
 • Za kwestionowanie praw Izraela do Palestyny oraz do własnej świątyni oskarża się każdego o Antysemityzm

Zupełny bezsens?  Wręcz przeciwnie! Wszystko to ma głęboki sens oraz istnieją poważne przyczyny takich działań.

Izrael jest 'narodem wybranym' przez Globalistów w szczególnym celu. Jest to Izrael złożony w 95% z chazarskich Żydów a główny trzon władzy stanowią Syjoniści, którzy całkowicie opanowali media, Masonerię, Illuminati, Hollywood, oraz niemal cały świat biznesu.  Wielbią oni potajemnie Lucyfera oraz dążą do ustanowienia Nowego Porządku Świata. Opierają się na magii, czarach, okultyzmie i kabale.

Oto przyczyny mediów przepełnionych ostatnio nadnaturalnymi filmami i programami.

Ustanowiono fałszywy Izrael, który Biblia zapowiedziała 1900 lat temu.

Objawienie 3:9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem.

Niezwykle precyzyjne proroctwo!

Słowo Boże mówi o ludziach, którzy uzurpują sobie tytuł Żydów (czy też raczej Judejczyków, ponieważ pozostałe 10 pokoleń Izraela nie zostało odnalezione czy dokładnie określone) biologicznie nimi nie są, prześladują Isusa i chrześcijaństwo, stale posługują się kłamstwem.

Wielbiąc Lucyfera, ludzie ci są SYNAGOGĄ SZATANA - Iluminatami. (Bestia)

Oto dlaczego bezwarunkowe poparcie dla Izraela jest wymagane od każdego polityka, oraz jedyna przyczyna solidarnego wsparcia mediów dla państwa Izrael!

Ponieważ władze całego świata z Watykanem na czele wielbią potajemnie Lucyfera

To jest szczególnie widoczne w symbolice oraz w jednej organizacji, ściśle katolickiej - Bohemian Grove

Trzeba dodać, że nie każdy polityk czy mąż stanu zdaje sobie z tego sprawę. Posiadanie tej wiedzy nie jest konieczne na każdym szczeblu władzy. Wiedza ta jest jedynie dostępna dla tych na najwyższych stanowiskach, oraz Masonów, wtajemniczonych dopiero na 32 oraz 33 stopniu.

Zaledwie mała garstka Masonów zdaje sobie sprawę z tego, kogo w rzeczywistości religia masońska wielbi. Reszta członków nie zdaje sobie z tego sprawy kim jest ów Wielki Architekt (ZŁA!?), którego wielbi religia masońska.


Bezwarunkowe wsparcie niemal całego świata dla Izraela jest przeraźliwie oczywiste. Jak to możliwe?

Multikulturalizm

Izrael jest oczywistym zaprzeczeniem wszelkich zasad multikuturalizmu. Ogólnie mówiąc, Multikulturalizm jest zjawisko socjologiczno-kulturowe, w krajach zamieszkiwanych przez różne etnicznie, religijnie, kulturowo grupy ludności. Nurt badań nad społeczeństwami wielokulturowymi, akcentujący równorzędność kultur.

Tyle ze źródeł propagandy. W praktyce wygląda to tak. Multikulturalizm to wymieszanie odmiennych kultur, ras i religii - socjalna integracja, w której nie ma miejsca na odrębność narodową czy patriotyzm.

Mieszkańców Izraela multikulturalizm nie obowiązuje!

Nikt nie nawołuje, aby mieszkańcy Izrael powrócili do państw, z których wyemigrowali do Palestyny i starali się zintegrować na zasadach multikulturalizmu z mieszkańcami państw, które ich przygarnęły. Dla Izraela istnieje tak narodowa duma, jak i skrajny fanatyzm religijno-patriotyczny, którego odmawia się wszystkim innym narodom! Mało tego... przeciętny obywatel nie wykazujący się wyraźnym oraz doskonale udokumentowanym pochodzeniem żydowskim nie ma szansy na otrzymanie obywatelstwa izraelskiego a nawet pobytu stałego w Izraelu.

Pomimo poparcia dla egzystencji Izraela, niewielu zamieszkuje teren Palestyny i groźba wojny nie jest tutaj czynnikiem wstrzymującym domniemany powrót do Ziemi Obiecanej.

Izrael jest instrumentem w rękach Lucyfera a powrót do Ziemi Obiecanej jest oszustwem propagandowym.

Jest to fałszywy program, którego większość Żydów nie traktuje poważnie. Nigdzie w mediach nie widać nawoływań, aby Żydzi wracali do Izraela i zasiedlali Ziemię Obiecaną, o którą tyle łez wylano na przestrzeni wielu stuleci.

Polscy Żydzi oraz Żydzi zamieszkujące inne państwa (jak USA czy Wielką Brytanię czy Niemcy,)  do wyjazdu do Izraela się nie kwapią! Jest wręcz przeciwnie! Wielu z nich wraca do Polski czy innych państw. Powrót Izraela do Palestyny jest wielkim oszustwem.

2 Lipca 2008 roku w Jerozolimie rozpoczęto wstępne prace w celu odbudowy 3 Świątyni Jerozolimskiej.  Poniżej kilka linków do artykułów oraz filmów YourTube, niestety wszystko w języku angielskim.

Film ukazuje nam rabinów z grupy The Temple Institute, którzy rozpoczęli przygotowania do odbudowy III Świątyni Jerozolimskiej. Film ten także ukazuje 25 kilogramowe złote elementy wyposażenia owej świątyni, jak Menora czy kolumny. Ukazane są szaty kapłańskie, narzędzia i przybory świątynne, a także nową generację Lewitów-kapłanów, którzy są szkoleni w tym celu. Człowiek, który funduje całe przedsięwzięcie nazywa się Gershon Salomon. W dalszej części filmu są ukazane antagonizmy kleryków islamskich, twierdzących, że nie ma ani jednego dowodu na to, że owa świątynia kiedykolwiek istniała. Oczywiście cały świat arabski wrze z tego powodu, ponieważ jedna z największych świętości muzułmańskich, Meczet Na Skale, stoi w miejscu tzw. dziedzińca czyli przedsionka świątyni. Potajemnie próbuje się podkopywać pod resztki II Świątyni w nadziei na odnalezienie Arki Przymierza.

http://www.templeinstitute.org/

Arabscy mieszkańcy Jerozolimy zaciekle protestują przeciwko planowanej odbudowie, wiedząc, że ich święte miejsce - Al Aqsa ( Meczet Na Skale ) nie zostanie oszczędzone. Od czasu okupacji Izraela od roku 1967 Al Aqsa jest na terenach kontrolowanych przez współczesny Izrael. Jeden z czołowych przywódców islamskich, Raed Salah powiedział, że "dla świata arabskiego nie ma niczego bardziej katastroficznego niż okupacja Jerozolimy oraz Al Aqsa. W naszej duszy wraz z krwią odkupimy Al Aqsa."

Wiele krajów w tym Arabia Saudyjska finansuje owe ruchy protestacyjne przeznaczając na te cele miliony dolarów. Oczywiście tak niektórzy 'chrześcijanie' jak i Żydzi są zawziętymi wrogami islamskiego ruchu obrony Meczetu Na Skale, a islamiści grożą wielką przemocą oraz przelewem krwi, obiecując całemu światu arabskiemu Jerozolimę, jako stolicę całego Islamu!

http://www.templeinstitute.org/


 

Oto powód powstania pastwa Izrael w roku 1948 oraz jego ogólnoświatowego poparcia.

Zastanówmy się oraz przemyślmy ukazane dowody.

Świat popiera oficjalnie wszelkie roszczenia Izraela do tytułu Narodu Wybranego, do Ziemi Wybranej, czyli Palestyny, oraz popiera odbudowę 3 Świątyni Jerozolimskiej. Jest chyba oczywiste, że jakiekolwiek próby odbudowy Świątyni spotkają się z zaciekłym protestem fanatycznych islamistów, co może doprowadzić do III Wojny Światowej!

Wnioski:

1. Biblijna historia Izraela jest uznana przez cały świat jako zgodna z Prawdą.

2. Jeżeli Tora czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy jest prawdą, to oznacza to także:

 •     a) Bóg, Stwórca wszechświata istnieje
 •     b) to On wyprowadził Izrael z Egiptu w XV wieku p.n.e.
 •     c) to On przeprowadził ich suchą nogą przez Morze Czerwone
 •     d) to On dał Izraelitom mannę, polecił spisać Księgi Mojżeszowe.
 •     e) to On wybrał Izrael jako Naród sobie Wybrany
 •     f) to Bóg wprowadził Izrael do Ziemi Obiecanej - Palestyny wyniszczając lokalne plemiona Filistynów, ze względu na wyjątkowo okrutny i wyuzdany styl życia oraz sakralny seks, połączony ze składaniem żywych ludzkich ofiar ku czci Baala czy też Molocha. Oba imiona, to imiona pod którymi wielbiono... Lucyfera/Szatana .

3. to Bóg polecił zbudowanie dla siebie Świątyni w Jerozolimie!

Wygląda pozornie na to, że świat w pełni popiera cały Pięcioksiąg Mojżesza wraz z całym Starym Testamentem!

Uznanie praw Izraela jest potwierdzeniem wiarygodności Starego Testamentu!

Więcej...

Jedynie Izrael posiada niekwestionowane prawo do wielbienia Boga!


Reszcie świata władze wspierane przez media udowadniają, że... Boga nie ma!

Nigdzie nie widać, aby Stary Testament reklamowano w mediach! W USA i Kanadzie usuwa się z miejsc publicznych przykazania z II Księgi Mojżesza, znane nam wszystkim jako 10 Przykazań!  Ostatnią rzeczą, z jaka walczą rządy światowe to szóste przykazanie - nie cudzołóż, oraz siódme - nie kradnij! Oczywiście nie ma mowy o przestrzeganiu jakiegokolwiek przykazania.  Jest jeszcze gorzej! Świat serwuje nam czysto ateistyczny styl życia, łamiąc bezceremonialnie wszystkie przykazania. Biblijny opis stwarzania jest dla świata mitem. Brak logiki w owych działach jest jedynie pozorny.

W dążeniach władców  świata  jest precyzyjna logika oraz stała, systematyczna praca w ściśle określonym kierunku.

Dlaczego więc świat wspiera dążenia Izraela do odbudowania owej Świątyni?

Ponieważ Elita rządząca planuje wielbić w owej świątyni Lucyfera! Jego kapłanem ma być fałszywy mesjasz - Antychryst!

Ktoś za kulisami sceny świata w niemal doskonały sposób kontroluje media i rządy, aby realizować pewien tajemniczy plan. Ten ktoś żyje znacznie dłużej niż człowiek i to on sprawuje rzeczywiste rządy, manipulując swoimi ziemskimi przedstawicielami.

Coraz częściej jest propagowana w mediach teoria, że zostaliśmy stworzeni przez gości z kosmosu. Największymi promotorami tej teorii są okultyści: David Icke, Maxwell Jordan, Daniken, Tsarion i Sitchin. Wszyscy ci ludzie są agresywnie wspierani przez światowe media i materiały, które oni propagują są pochodzenia czysto demonicznego. Jedni twierdzą, że to UFO nas stworzyło oraz odwiedza, inni twierdzą, że to tzw. Annuaki - wyższa cywilizacja od naszej ziemskiej.

Owszem, istnieje ktoś z poza naszego świata, który nie jest częścią naszej cywilizacji. Wszystkie pozaziemskie kontakty to Z UFO to kontakty z nim oraz z jego podwładnymi.

Ten ktoś, to władca świata - Szatan Lucyfer

To on, Lucyfer realizuje rękami Elity Iluminatów swój Plan, który  nosi nazwę: LucyFeriański   Nowy   Porządek  Świata. Plan ten został nakreślony w Protokołach Mędrców Syjonu.

Rządząca światem Elita, zrzeszona w wielu tajnych organizacjach potajemnie wierzy w Lucypera i go wielbi!

Elita ta składa ofiary starożytnym bogom czy boginiom, takim jak Baal, Marduk, Ra, Horus, Astarte itd. para się okultyzmem, satanizmem oraz wszelkimi formami magii.

Światowa Elita, używając starożytnych metod oraz obrzędów rządzi z ukrycia całym światem przez tysiąclecia. Zmieniają się jedynie ich pokolenia ale sposoby i metody rządzenia pozostają takie same.

W zamian za Boże plany ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, Lucyfer zaplanował nam fałszywą namiastkę rzeczywistego Izraela, czyli obecną Synagogę Szatana, w której to odbuduje fałszywą III Świątynię Jerozolimską, zwaną Świątynią Salomona a na jej tronie umieści fałszywego Mesjasza, człowieka bezprawia, który będzie wielbił  Lucyfera, zasiadającego na tronie Boga podając się za boga, czyli za siłę obcej cywilizacji z kosmosu, która stworzyła życie na ziemi.

 • Celem Lucyfera jest walka z Bogiem.
 • Doktryna lucyferiańska jest jego ideologią.
 • Iluminaci (Synagoga Szatana) są jego ślepymi oraz oszukiwanymi wykonawcami.
 • Totalitarny rząd światowy jest gwarancją wielbienia Lucyfera na skalę globalną.

Oto cała przyczyna wszystkich działań w kierunku NWO


Świat wypowiedział wojnę Bogu jednocząc się z przeciwnikiem Boga,

Szatanem - Lucyferem !

Oto największa światowa konspiracja wszechczasów!


Wystarczy zajrzeć do jakiejkolwiek księgarni, aby zobaczyć wielkie sterty książek na temat okultyzmu, magii, czarów i satanizmu.  Wystarczy posłuchać muzyki rockowej, aby poznać Elity plany deprawacji oraz indoktrynacji naszej młodzieży. Wystarczy włączyć TV, a natychmiast zobaczyć masę filmów oraz programów związanych z tematami UFO, zjawiskami paranormalnymi, okultyzmem, czarami, magią, wielbieniem starożytnych bóstw, wielbieniem Szatana/Lucyfera oraz składania mu ofiar. Ponadto subtelnie wszczepia się nam za pomocą mediów doktrynę lucyferiańską. Media oraz rządy starannie unikają tej nazwy.

Doktryna lucyferiańska to...  - odwrotność wszystkich przykazań Boga

Masy ludzkie widzą świat poprzez ocenzurowane media -TV, prasę, radio, a nawet Internet , dlatego niewielu z nas wie cokolwiek, co dzieje się poza mediami.

Ludzie Elity, którzy sami będąc uwikłani w okultyzm i magię, z dużą pogardą spoglądają na chrześcijan. To oni uprawiają najbardziej zwyrodniałe kulty, i rytuały, jakie możemy sobie wyobrazić. Masowo są składane są ofiary z ludzi a nawet dzieci czy niemowląt ku czci ich 'boga'. Dziesiątki tysięcy ludzi ginie co roku bez śladu.

Globaliści niemal się z nie ukrywają ze swoimi planami  Posiadają oni niemal wszędzie swoje symbole, które ukazują nam wprost w twarz, bazując na naszej niewiedzy oraz czystej ignorancji.  Symbole lucyferianizmu są widoczne niemal wszędzie, niemal na każdym kroku, a język owych symboli jest natychmiast rozpoznawany przez wszystkich wtajemniczonych członków i adeptów światowej konspiracji.

Nie jest istotne w co ty wierzysz, drogi czytelniku.... Istotne jest to, w co ONI wierzą!

Ponieważ ONI kształtują nasze życie oraz decydują o naszych losach!

To ONI decydują kiedy nastąpi kryzys, gdzie on nastąpi, do jakiego stopnia będzie dotkliwy, gdzie zostanie wywołana kolejna wojna, jakie nastąpią zniszczenia, gdzie i kiedy nastąpi katastrofa tsunami, następne trzęsienie ziemi, czy inne katastrofy.

Dlatego też styl naszego życia znacznie się ostatnio pogorszył i nadal będzie się pogarszał, ponieważ.. ONI mają takie właśnie plany!

30 lat temu, w większości krajów Europy jedna pracująca osoba była w stanie zapewnić całej rodzinie dach nad głową, wyżywienie, opiekę lekarską a nawet wykształcenie. Dzisiaj jest to zupełnie niemożliwe!

Watykan kontrolujący w niemal doskonały sposób rzekomo wybrane przez nas 'demokratyczne' rządy, realizują owe plany używając do tego rządów państw, sami stojąc za zasłoniętą przed nami kurtyną polityczną.

Nie łudźmy się. Nic na świecie nie dzieje się bez precyzyjnego planu Lucyfera, którego oni wielbią i są mu posłuszni w zamian za władzę, pieniądze, stanowiska oraz przyziemne nieludzkie uciechy, które on im zapewnia.

Dlatego też wszystkie ich działania są otoczone ścisłą tajemnicą, ich zebrania są chronione szczelnymi kordonami policji oraz służb bezpieczeństwa. Ich plany z rzadka są obwieszczane, kamery telewizyjne nie filmują ich sprawozdań, a na Internecie nie ma witryn reklamujących ich zbrodniczych planów i projektów.

Konspiracja skierowana przeciwko całemu światu. Nosi ona nazwę...

LUCYFERIAŃSKI    NOWY    PORZĄDEK   ŚWIATA

Oto ich cel.

Oto główna przyczyna, dla której wszelkie informacje na ten temat są skrzętnie ukrywane pomimo obfitości dowodów.

Kiedy wprowadzą totalitarny despotyczny rząd, wtedy będą nas siłą zmuszać do zaakceptowania ICH religii - oficjalnego wielbienia Lucyfera w systemie zwanym - "Luciferian New World Order" - "Lucyferiański Nowy Porządek Świata."


Oto przyczyny światowego wsparcia dla Izraela

Kim są... ONI, światowa Elita Iluminatów, Synagoga Szatana?


 Główną potęgą jest Kościół Rzymsko-Katolicki.  Kościół ten Biblia nazywa Babilonem Wielkim. Organizacja ta posługując się Zakonem Jezuitów także powołała do istnienia inną potężną organizację - Masonów, czyli tzw. Wolnomularstwo. Masoneria jest ściśle z wiązana z Syjonizmem oraz z  Iluminatami.

Wielkim błędem jest doszukiwanie się która z tych organizacji w rzeczywistości rządzi. One same nie są w tym dokładniej poinformowane.

Najważniejsze jest to, że wszelkie rozkazy idą z Watykanu do owych organizacji

Synagogi Szatana stanowi grupa bankierów, którzy ukrywają się przezornie przed jakimkolwiek ujawnieniem. Część z nich podaje się za Żydów. Najbardziej znane nazwiska to Rotchschild oraz Rockeffeler. Innymi znanymi nazwiskami są: Alan Greenspan (były przewodniczący Federalnego Banku USA) oraz obecny Przewodniczący - Ben Shalom Bernanke. Bank Federalny USA jest bankiem prywatnym. W tym właśnie banku tym są zadłużone USA (9.6 tryliona dolarów) a Lincoln i Kennedy zostali zamordowani za próbę uniezależnienia USA od tego banku.

Trzonem Elity jest grupa ludzi, którzy noszą nazwę Iluminaci. Nazwa ta pochodzi od Lucyfera, który jest ich światłością. To oni są odpowiedzialni za wdrażanie doktryny lucyferiańskiej.

Niezwykle trudno jest określić, kto wchodzi w skał grupy Iluminatów czyli Globalistów. Możemy jedynie przypuszczać, że do tej wąskiej grupy należą najznamienitsze monarchie europejskie z monarchią brytyjską włącznie, bankierzy, papież wraz z watykańskim zakonem Jezuitów, a także czołowi przywódcy Masonów czy też Syjonistów.

Piszę 'przypuszczać' ponieważ dowodów konkretnych nam brak ale ich działania ewidentnie ich ujawniają. Najważniejsze jest to, wszyscy członkowie Elity są głęboko uwikłani w okultyzm, demonizm, czary, wróżbiarstwo i satanizm. Twierdzi się w wielu źródłach, że książę William pochodzi bezpośrednio z rodu Isusa, (Ród Dawida) co czyni go jednym z głównych kandydatów na... Antychrysta. Jest rzeczą doskonale znaną oraz udokumentowaną, że męscy członkowie królewskich rodzin europejskich są obrzezani.

Kluczowe pozycje we tych organizacjach (KRK, Syjonizm, Masoneria,) zajmują osobiście wybrani przez Lucyfera Iluminaci, czyli najbardziej wtajemniczeni jego współpracownicy. Jedynie oni są w posiadaniu najbardziej tajemnej wiedzy. Najprawdopodobniej wiedza ta nie jest zupełna, ponieważ Lucyfer nigdy nie dbał o dotrzymywanie słowa komukolwiek, nawet samemu Stwórcy.

Całość tych działań jest zupełnie zagmatwana i wielu poszukiwaczy początkowo idzie jednym śladem, np: studiując jedynie Masonów, nie wiedząc, że owe najważniejsze grupy pod wspólnym parasolem Watykanu same dokładnie nie wiedzą, w jaki sposób są lub będą realizowane poszczególne etapy, zmierzające do Nowego Porządku Świata. Lucyfer najprawdopodobniej wtajemnicza jednostki w swoje najbardziej zakamuflowane plany i nawet owe jednostki nie są pewne, jakie zadanie posiada ten drugi Iluminati.

Kluczem jest spojrzenie z pewnego dystansu na owe organizacje, aby zrozumieć rzeczywiste cele ich działań, oraz ich wzajemną współpracę, na przekór powszechnemu mniemaniu, że podobno organizacje te zwalczają się nawzajem. Rezultaty ich zgodnych działań - oto dowód na ich rzeczywistą współpracę oraz synchronizację ich pozornie antagonistycznych postaw czy polityki.

Inną ważną częścią Iluminatów są rodziny królewskie, jak Windsor czy 13 rodów, których korzenie sięgają starożytnego Egiptu.

Kilka detali odnośnie najbliższych czasów


Planowana jest III Wojna Światowa - wojna religijna. Celem jest zniszczenie wszystkich religii - głownie Judaizmu, Chrześcijaństwa oraz Islamu.

Wojna ta była planowana wraz z obiema wojnami światowymi już w roku 1871. Mamy poza sobą dwie wojny światowe a trzecia, wojna o charakterze religijnym jest najprawdopodobniej w ostatniej fazie przygotowań.

Celem II Wojny Światowej - utworzenie w roku 1948 państwa Izrael w samym środku krajów arabskich. Utworzenie Izraela oraz jego zbrodnie popełniane na Palestyńczykach doprowadzają kraje arabskie do szału, Także wsparcie bezgraniczne całego świata zachodniego również powoduje coraz bardziej gwałtowne reakcje krajów arabskich. Konflikt narasta z upływem czasu.

Celem konfliktu jest wybicie tak Mahometan jak i Żydów. Nie Żydów-Syjonistów ale głównie Żydów ortodoksyjnych zachowujących Słowo Boże, ponieważ są oni przeciwnikami Syjonizmu i oraz zbrodni Syjonistów. Ponadto ortodoksyjni Żydzi wierzą w Boga Startego Testamentu, odrzucając Talmud oraz doktrynę lucyferiańską.

Znany, już nie żyjący Mason, była głowa Masonów Ameryki Północnej, Albert Pike miał szatańską wizję - plan doprowadzenia świata do Nowego Porządku Świata.

Sekrety owych knowań wyjawił w swojej książce były satanista, Doc Marquis w książce "Secrets of the Illuminati" ("Sekrety Iluminatów")

(Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć je w większym wymiarze oraz ujrzeć typowe masońskie insygnia, także często widywane kościołach katolicyzmu.)

Albert Pike otrzymał demoniczną wizję planu, według którego miał się ustabilizować Nowy Porządek Świata.

Wizja ta była opublikowana już w roku 1871!

Jedna z kopii tego dokumentu znajdowała się w londyńskim muzeum.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami rewolucyjnymi, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

Jest to realizowane w taki sposób.

Jedynie do krajów o białej populacji wstrzykuje się olbrzymie ilości Muzułmanów, którzy są otwartymi i zaciekłymi wrogami Chrześcijaństwa oraz Judaizmu i Syjonizmu. W celu wywołania emigracji do krajów o białej populacji tworzy się wojny, których celem jest wytworzenie stref zagrożenia dla życia ludności cywilnej, która ze strachu ucieka z tych terenów a ci sami zbrodniarze, którzy i8ch wyniszczają w ich własnych krajach oferują im wszelką pomoc we własnych krajach, takich jak USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, i ostatnio także Polska.

Drugim wrogiem są ortodoksyjni Żydzi. Należy pamiętać o tym, że nie każdy syjonista jest Żydem i nie każdy Żyd jest syjonistą. To właśnie ortodoksyjni Żydzi są zaciekłymi wrogami syjonizmu, widząc w tej ideologii zagrożenie dla siebie.

Hitler był finansowany przez Kościół Katolicki, Iluminatów (Rothschild oraz Prescott Bush - ojciec Georga Busha) oraz przez... Syjonistów. Był on wrogiem jedynie Żydów ortodoksyjnych!  W podobny sposób był kierowany, finansowany oraz wspomagany Stalin, który był także... Żydem i Masonem. Obaj posiadali w swoich szeregach Żydów Syjonistów.

Obaj mordowali wyłącznie Żydów... ortodoksyjnych!

Nie zginął żaden syjonista. Podczas istnienia Auschwitz już w roku 1941 z samolotów alianckich fotografowano obóz, ale żaden pro syjonistyczny rząd Anglii czy USA nie starał się zapobiec Holokaustowi Żydów!

Taki jest więc cel. Wymordować wszystkich ludzi wierzących w Boga. Także wielu chrześcijan zwabiono na stronę Globalizacji oraz Syjonizmu. Nie zdają sobie oni sprawy z tego, że będą oni pewnego dnia musieli wybrać, albo wierność Chrystusowi, albo ślepe podporządkowanie się Lucyferowi oraz zaakceptowanie doktryny lucyferiańskiej. Wszyscy ci, którzy odmówią posłuszeństwa Lucyferowi, zginą.

Plany wywołania III Wojny Światowej - sposoby jej realizacji.

Poprzez awantury wojenne (Irak, walki w Afryce, Afganistan) wytwarza się sztuczną emigrację mieszając fundamentalistycznych Muzułmanów z rasą białą powodując w ten sposób napięcia religijno rasowe.

Media ostrożnie podsycają nienawiść pomiędzy Żydami i Islamistami. Z kolei chrześcijaństwo jest podsycane przeciwko Islamowi ze wzajemnością. Systematycznie miesza się wyznawców Allaha z Chrześcijanami, dając im często większe prawa niż chrześcijanom tylko po to, aby pogłębiać wzajemną nienawiść. Ponadto Arabom daje się wyjątkowo negatywną prasę za rzekomy atak 911 oraz wszelkie inne, (często sfingowane, jak 911) ataki terrorystyczne.

Rządy wspierają i finansują emigrację Arabów nie dlatego, że im współczują lub szanują prawa człowieka. Jakoś nikt nie dba o zapewnienie mieszkań i pracy Palestyńczykom! Rządy nigdy się troszczyły na poważnie o dobrobyt narodów czy poszanowanie praw człowieka. Emigracja Arabów służy Iluminatom do ewentualnego wywołania wewnętrznych konfliktów i krwawych starć w państwach, do których wpuszczono miliony Arabów w państwach takich jak Francja, Anglia, USA czy Niemcy. Oblicza się, że w Europie mieszka ponad 60 milionów Arabów.

Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, wystarczy kilka artykułów w mediach na temat niewdzięczności Arabów za 'przygarnięcie ich' po straszliwych prześladowaniach w ich rodzinnych krajach i rozwścieczeni biali ochoczo rzucą się na nich przelewając wiele krwi.

Innym rezultatem owej imigracji jest straszliwy kryzys mieszkaniowy, gwałtowny kilkuset procentowy wzrost cen mieszkań i domów. Pożyczki udzielane chętnie przez zachłanne banki na lichwiarskie odsetki dolewają oliwy do ognia światowego kryzysu, który zaczyna przybierać zastraszające rozmiary.
Tymczasem Arabowie mieszkający na Zachodzie sami szukają problemów starając się nie tylko wywierać wpływ i presję na otoczenie, do którego ich wpuszczono, ale nawet narzucać swoje wierzenia religijne. Zaczynają budować meczety w krajach zachodnich oraz szerzyć pracę ewangelizacyjną.

Kiedy biali odrzucają ich religię, wyznawcy Allacha traktują ich jak zaciekłych wrogów, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, że są w straszliwej oraz niebezpiecznej pułapce. Przywódcy fundamentalistów arabskich stawiają straszliwy cel swoim wyznawcom - Świat pod Sharią, czyli Islamem. Muzułmanie są zachęcani do brania czynnego udziału w Jihad, czy światowej wojnie z 'niewiernymi'. Największym ich wrogiem jest oczywiście Izrael, w szczególności Syjoniści, którzy tworzą Synagogę Szatana.

Punktem zapalnym najprawdopodobniej będzie głód, który zostanie wywołany rabunkowymi cenami tak paliw, jak i żywności, ponieważ taki jest właśnie cel owych podwyżek paliw.

Wzrost cen paliwa spowoduje straszliwy kryzys żywnościowy. Rolnicy na całym świecie przechodzą z produkcji żywności na produkcję bio-paliw. Z czysto ekonomicznych powodów. W niedługim czasie możemy spodziewać się drastycznych podwyżek cen żywności z powodu niewystarczającej ilości tejże. Oczywiście państw Trzeciego Świata na ową żywność nie będzie stać. Resztę można sobie już wyobrazić.

Głód spowoduje walki o przetrwanie. Wystarczy skierować nienawiść białych do Arabów i wielki przelew krwi stanie się rzeczywistością.

System rządów światowych pod nadzorem Lucypera wkracza w ostatni, najstraszliwszy i najokrutniejszy etap, którego celem jest doprowadzenie do  III Wojny Światowej oraz do 'największego kataklizmu socjalnego'.

Wszystkie te plany prowadzą do powalenia nas na kolana, abyśmy sami zaczęli błagać władze o rząd globalny, który wreszcie zaprowadzi porządek z chaosu oraz anarchii, które rządy podporządkowane Lucyferowi same systematycznie tworzą.

Kiedy zaprowadzą nam rząd światowy, nastąpi na całym świecie...

...taki ucisk, jakiego świat jeszcze nie widział! (Mat 24:21)


Tak rozwija się powoli konflikt religijny na całym świecie a rządy poszczególnych państw systematycznie dążą do tego celu.


WYWOŁANIE WOJNY RELIGIJNEJ W CELU WYMORDOWANIA WSZYSTKICH

LUDZI PRZECIWNYCH GLOBALIZACJI ORAZ WIERZĄCYCH W BOGA,


Obecnie jesteśmy na końcowym etapie, zmierzającym do ustanowienia Nowego Świata Porządku. Mamy już niemal zjednoczoną Europę a utworzenie North American Union (Unia Północno Amerykańska) jest na bardzo zaawansowanym etapie.

Media gorliwie wspierają każdą dewiacją seksualną, są za każdym zdziczeniem i zboczeniem, multikulturalizmem, poparciem aborcji, tzw. prawidłowości politycznej a w szczególnie gorliwe media występują przeciwko Słowu Bożemu, chrześcijaństwu, oraz w szczególności przeciwko Królowi Królestwa Bożego.

Systemy wychowania społecznego kreują nam Generację -Y, która jest szczególnie wrogo nastawiona do podstawowej jednostki społecznej, gwarantującej dalsze istnienie człowieka na Ziemi, czyli małżeństwa i rodziny.

Rządy podporządkowane lucyferianizmowi energicznie wprowadzają w życie światowy chaos, powodując coraz większe wojny oraz precyzyjnie zaplanowane kryzysy ekonomiczne, jak ostatnio nękający cały świat kryzys paliwowy oraz wzmagający się  stopniowo kryzys żywności oraz kryzys mieszkaniowy - rosnące drastycznie ceny domów i mieszkań. Systematycznie wzrastające ceny doprowadzą nas do straszliwego kryzysu.

Jednym z celów jest także wymordowanie 85% populacji całego świata!


Obecnie media światowe starają się nas usypiać i cenzurując wszelkie informacje obnażające knowania agentów NWO, uniemożliwiają nam poznanie owego diabolicznego mechanizmu wprowadzania rządu światowego. Media ukrywają skrzętnie plany NWO oraz rezultaty ich zbrodniczych akcji. Niewiele się mówi o głodzie, nędzy, bezprawiu, bezrobociu, drastycznym spadku stopy życiowej, wzroście przestępczości, napięć rasowych, spadku standardów życia, braku właściwej opieki lekarskiej, braku dostępu do wiedzy i nauki z powodów wysokich cen szkolnictwa, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu było zupełnie bezpłatne.

Na tej witrynie przedstawione są liczne dowody planów watykańskich aktywistów NWO a także ukazane jest wyjście z tej sytuacji, czyli wybawienie  z ICH rąk oraz z rąk największego wroga ludzkości, Lucyfera oraz... jego oszukańczej religii.

Wielu czytelników najprawdopodobniej nigdy nie słyszało tego terminu. Najwyższy czas, aby się z nim zapoznać, ponieważ nachodzą czasy, w których termin ten będzie dźwięczał niezwykle głośno we wszystkich uszach.

Niemal wszędzie są widoczne wyraźne symptomy demagogii lucyferianizmu oraz szczególnie specyficzny język symbolizmu lucyferiańskiego.

Aby to wszystko widzieć, należy nieco otworzyć oczy oraz umysł, pozostawić na boku propagandę i sensacjonalizm mediów oraz zapoznać się ze Słowem Bożym, które dokładnie wyjaśnia nam, co się dzieje na naszej Ziemi i jakie są tego przyczyny.

Jesteśmy u progu wielkich oraz wysoce niekorzystnych dla ludzkości zmian światowych, jesteśmy na skraju morza krwi, łez i okrutnych cierpień, jakie na wielu z nasz przyjdą.

Coraz częściej widzimy realia spełnienia się jednego z najważniejszych proroctw biblijnych

Być może w niedługim czasie będziemy mieli szansę ujrzeć na własne oczy zagładę Babilonu Wielkiego, którą przygotowuje dlań Bestia apokaliptyczna.

Coraz częściej widać narastający konflikt pomiędzy syjonistycznymi mediami i Watykanem. Kontrola Watykanu zaczyna być bezradna wobec ataków mediów, które ujawniają coraz częściej pedofilię w rankach księży oraz inne skandale watykańskie.

Wyraźnie widać zwrot polityki USA w stosunku do państwa Izrael.

Owe konflikty wskazują na wyraźną możliwość wypełnienia się proroctwa z Apokalipsy. w związku z tym trzeba mieć na uwadze zasadniczą prawdę w tej materii.

Zniszczenie Babilonu Wielkiego będzie pierwszym aktem

Boga w dzisiejszym nowoczesnym świecie!

Ów akt będzie zaledwie skromnym pokazem Jego mocy, znacznie większe akty nastąpią także i doprowadzą nas do finałowej bitwy tzw Armagedonu. Bóg rękami swego Syna, Chrystusa przejmie władzę nad Ziemią usuwając siłą wszystkich przeciwników Prawdy, z Lucyferem włącznie. Wtedy nastanie Królestwo Boże.

Oto Dobra Nowina czyli Ewangelia dla ludzi dobrej woli, którą tak niewielu dzisiaj głosi, ulegając presji Watykanu, który za pomocą finansów i siły kontroluje wszystkie światowe religie.


Zwróćmy uwagę na najważniejszy punkt całego tego artykułu.


Świat zbuntował się przeciwko Bogu, jednocząc się z Jego przeciwnikiem

Szatanem, zwanym Lucyferem !


 

Zastanówmy się nad głębiej nad powyższą i jakże smutną prawdą. Skoro cały świat jest wrogiem Boga oraz współpracuje z Lucyferem, oznacza to, że wszystkie rządy państwowe, wszystkie organizacje światowe, największe korporacje, najwięksi producenci, najpopularniejsze media - TV, MTV, Hollywood, niemal wszystkie stacje radiowe oraz... wszystkie większe religie - wszystko to zgodnie współpracuje z Lucyferem! Lucyfer posiada nad wszystkim niemal doskonałą kontrolę.

Jeżeli rzeczywiście taka jest sytuacja, jaka powinna być nasza postawa wobec wszystkich tych, którzy aktywnie pracują dla Lucyfera?

Postawmy sobie kłopotliwe pytania:

Są jedynie dwie drogi - droga do życia i droga ku śmierci.

Posiadając tę wiedzę, drogi czytelniku, pewnego dnia będziesz musiał podjąć niełatwą decyzję.

Którą drogę wybierzesz?

 

Drogę życia w Królestwie Bożym?

czy

Drogę śmierci ginącego świata Lucyfera ?

Jedynie Biblia daje nam nadzieję na wybawienie, podaje sposób, w jaki można wielu pułapek uniknąć a także daje nam gwarancje, że wypełniwszy proste wymagania Słowa Bożego, nie tylko zwyciężymy świat, ale, według obietnicy Bożej, potwierdzonej krwią Króla Królestwa Bożego, będziemy żyli wiecznie w sprawiedliwym Królestwie Bożym na oczyszczonej z Szatana oraz jego sług Ziemi. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dowodem na to, że jest to możliwe oraz daje nam żywy obraz naszego Króla, który ochotnie oddał za nas swoje życie wycierpiawszy  męczeńską śmierć, aby wybawić tych, którzy docenią Jego ofiarę, zmienią swoje postępowania i będą podążali Jego śladami niosąc jego brzemię znosząc Jego cierpienia.

Mateusza  14:13 Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! 15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach. Łudzenie samego siebie 21 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"

Powyższe wersety wyjaśniają nam bardzo wiele oraz rzucają nam wiele światła na smutną prawdę. Wielu fałszywych nauczycieli zdąża do zguby, bez względu na ilość cudów dokonywanych mocą Jego imienia!

Wyraźnie Słowo Boże ostrzega nas przed fałszywymi nauczycielami ponieważ...

Lucyfer kontroluje wszystkie systemy polityczne oraz wszystkie religie.


Z tego względu  nie możemy sobie pozwolić na ospałość duchową oraz na wygodne zrzucanie odpowiedzialności za nasze postępowanie na przywódców religijnych.  Musimy zdać sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny a nie przywódcy religii, do której należymy.

Widać wyraźnie, że Ewangelia o Królestwie Bożym jest w większości religii zmiatana pod dywan. Naszym zadaniem jest porównywanie nauk ludzkich z naukami zawartymi w Słowie Bożym.

Posiadając Słowo Boże w ręku mamy doskonałe narzędzie, aby sprawdzać dokładnie wszystkie nauki  i nie pozwolić sobie na przyswajanie fałszywych elementów doktryny lucyferiańskiej, której celem jest odseparowanie nas od miłości Boga oraz uniemożliwienie zbawienia.

W ten sposób poznałeś główne elementy Prawdy biblijnej.

Prawdą tą jest spisek Szatana zapoczątkowany już w Edenie. W naszych czasach zbliża się punkt kulminacyjny, czyli usunięcie z Ziemi Lucyfera oraz jego współpracowników.

Celem Autora Biblii, Boga jest ustanowienie Królestwa Bożego. Możesz dostąpić wybawienia z tej tragicznej sytuacji, w jakiej się wszyscy znajdujemy a nawet uzyskać życie wieczne.

Wskazówki co z tą wiedzą zrobić znajdziesz w linku - Dokąd pójdę Panie?


Napisano: 20 Sierpnia 2007

Ostatnie uaktualnienie: 14 Września 2013