Tak w Polsce, jak i na całym świecie możemy zaobserwować gwałtowny wzrost opętań. W związku z tym istnieje także wielka potrzeba egzorcyzmów.

Sprawdźmy pewne detale owego niebezpiecznego zjawiska.

Przyczyny wzrostu opętań.

Nie ma dymu bez ognia. Jest to zrozumiałe i logiczne, że szatan i demony istnieją i  na całym świecie toczy się wielka wojna duchowa. Świat medialny jest przepełniony olbrzymią ilością materiałów okultystycznych, magii, czarów, starożytnych bóstw i rytuałów z ofiarami ludzkimi włącznie.

Media, zwłaszcza kinematografia oraz przemysł muzyczny sieją masowo satanizm, okultyzm oraz religię New Age, werbując naiwnych młodych ludzi do owej wysoce niebezpiecznej gry, której końcowym efektem jest opętanie a nawet... śmierć!  Sprawa jest więc niezwykle poważna.

Wzmagają się głosy przerażenia rodzin i przyjaciół tych, którzy popadli w takie tarapaty i ich ciała stały się hostami dla demonów.  Problem ma wielki zasięg a egzorcyści mają pełne ręce roboty.

W jaki sposób może dojść do opętania?

Istnieje wiele dróg, Oto kilka najbardziej popularnych.

Przywoływanie demonów za pomocą seansów spirytystycznych.

Młodzi ludzie rozpoczynają zabawę w deskę Quia czy jakąkolwiek inną metodę przywoływania demonów. Wiele ostrzeżeń na temat pozornie niewinnej zabawy w wywoływanie duchów mamy w tym linku - Link.

Większość ludzi znających ten temat twierdzi, że owe duchy, to duchy zmarłych. Moim zdaniem są to demony maskaradujące jako osoby zmarłe. Stąd owa okrutna złośliwość tych, którzy zostali uwikłani w owe 'duchowe' przygody. Rezultaty przywoływania duchów dają nam jasny obraz, kim w rzeczywistości są owe rzekome duchy zmarłych.

Czary i magia.

Jakiekolwiek próby działania w tych dziedzinach posiadają identyczne konsekwencje, jak w przypadku uczestnictwa w seansach spirytystycznych. Czary i magia to ścisła współpraca z demonami. Wszelkiego rodzaju zaklęcia czy rytuały do otwarta droga do opętania. Temat jest niezwykle obszerny i wystarczy zajrzeć na Google, aby znaleźć mnóstwo przepisów na ową niebezpieczną działalność.

Przestrzegam kategorycznie przez wszelkimi próbami wprowadzania w życie jakichkolwiek działań opisanych w podanych linkach.

Te dwie gałęzie, seanse oraz czary i magia są oczywiste i łatwo uniknąć kłopotów z nimi związanych. Każdy jest w stanie z łatwością trzymać się od nich z daleka. Większość z nas tak właśnie robi i kłopotów z nimi związanych unika.

Najbardziej niebezpieczne są pułapki, których nie jesteśmy w stanie uniknąć,

ponieważ nie posiadamy żadnej o nich wiedzy.

Najczęściej ignorowane są pułapki takie jak: muzyka, nocne kluby, filmy, dyskoteki, koncerty rockowe i metalowe oraz narkotyki. Są one ignorowane z dwóch głównych powodów.

Zwrócimy uwagę na to, jak powszechna jest muzyka z satanistycznymi podprogowymi informacjami oraz oficjalnymi reklamami satanizmu, UFO (nadal satanizm) magii i czarów. Producenci muzyczni często nie tyle dbają o pieniądze, ale ich głównym celem jest infestacja  demonami jak największej ilości ludzi. Obejrzyj ten krótki film!

 

Sprawdź także ten link - http://www.youtube.com/watch?v=ZYrck80u9E8.

Najnowsze metody medialne są jeszcze bardziej otwarte. Przeczytaj ten krótki artykuł - http://www.proroctwa.com/przestroga.htm

Stosuje się je dlatego, ponieważ przynoszą spodziewane rezultaty - OPĘTANIA!

Właśnie opętania są celem tych zabiegów a nasza ignorancja jest dla manipulatorów mediów największą cnotą.

Oni polegają na twojej ignorancji twierdząc publicznie, że szatan przecież nie istnieje. Tymczasem cały świat wierzy tak w niego jak i w Boga. Sprawdź - link.

Ale to nie wszystko. W tym linku mamy historię byłego satanisty i czarownika, Johna Todda. Ujawnia on wiele sekretów z lat 80-tych, które dopiero teraz wychodzą na pełne światło dzienne. Za ujawnianie owych tajemnic John zapłacił swoim życiem!

Dlaczego opętanie jest takie ważne?

Toczy się wielka wojna o twoja duszę. Zwróćmy uwagę na ten szczególny werset biblijny:

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Wielu twierdzi, że szatan został zrzucony z nieba na ziemię w przeszłości. Nic dalszego od prawdy. Szatan nadal ma dostęp do nieba i nadal oskarża wszystkich Chrześcijan w sposób podany nam w księdze Hioba.

Aby zrozumieć sytuację każdego z nas (mam na myśli Chrześcijan oraz ludzi miłujących Prawdę i Boga),trzeba dokładnie zrozumieć sytuację, w jakiej się znajdujemy. Pomoże nam to przedsięwziąć odpowiednie kroki - nie tylko w walce z satanizmem, ale w walce o naszą właściwą pozycję w stosunku do Boga.

Zrozumienie tego jest jednym z najważniejszych zadań każdego Chrześcijanina.

Oto nasza sytuacja.

Szatan nieustannie oskarża Chrześcijan manipulując wydarzeniami światowymi. Oskarżenia są tak poważne, jak poważne były na jednym z takich posiedzeń niebiańskich za czasów Hioba.

Hioba 1:(6) Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. (7) I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. (8) Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. (9) Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny? (10) Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. (11) Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył?

Szatan zarzucał Bogu, że Job był uczciwy jedynie na pozór - z powodu licznych błogosławieństw, jakimi Bóg go obdarzał. Bóg znał serce Joba a szatan bezpodstawnie oskarżał go o dwulicowość i stronniczość. Szatan twierdził, że Job jest uczciwy nie dlatego, że miłuje uczciwość, ale dlatego, że to się Jobowi opłacało.  Był on w wielkim błędzie!

Job pomimo utraty wszystkich majętności oraz niemal całej rodziny a także zdrowia, nadal trwał przy Bogu, nie znając rzeczywistych przyczyn swych wielkich cierpień.

Hioba 2:(1) I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem; wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. (2) I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. (3) Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. (4) Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Skóra za skórę! Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie.

W tym ostatnim wersecie jest cała esencja naszych problemów oraz postawy szatana w stosunku do Boga oraz rodzaju ludzkiego.

W pogrubionym wersecie widać, że szatan nie tyle oskarżył Hioba, ale oskarżył cały rodzaj ludzki!

Szatan praktycznie zarzucił Bogu, że jego stworzenia - czyli rodzaj ludzki to zupełnie nieudane dzieło Boże. Według szatana, Bóg niewłaściwie zaprojektował i stworzył rodzaj ludzki, który nigdy Go, jako Boga nie zaakceptuje, ponieważ mentalność człowieka w ten sposób stworzonego jest poważnie wadliwa.

Bóg, zdaniem szatana, popełnia wiele błędów i za wszelką cenę próbuje usprawiedliwiać swoją nieudolność twórczą.

Szatan zarzuca także Bogu niemoc w stosowaniu Prawa, nieudolność w aktach stwarzania oraz nieudolność w ocenie postępowania Jego stworzeń. Kwestionuje on także Boże prawa.

W Edenie szatan zarzucił Bogu despotyzm oraz kłamstwo. Intryga szatańska posunęła się więc bardzo daleko. Dlatego we wszelkich działach okultystycznych autorstwa szatana zwanego Lucyferem usprawiedliwia się on przed rodzajem ludzkim.

Twierdzi on, że chciał pomóc człowiekowi w zdobyciu wiedzy i został on wraz z pierwszą parą ludzką niesłusznie i okrutnie przez Boga ukarany.

Zdaniem szatana, człowiek powinien sam być dla siebie bogiem i nie powinien nikomu służyć. Nawet w tym przypadku jest to kłamstwo, ponieważ szatan wymaga, aby...  rodzaj ludzki służył właśnie szatanowi i go wielbił!

Wracając więc do wersetów z Objawienia, szatan od tego momentu nieustannie oskarża wielu Chrześcijan przed Bogiem i niestety czasami ma rację - człowiek nie spełnia wymagań Prawa Bożego i prawnie zasługuje na śmierć.

Jest jednak wielka Prawda, przed którą szatan nie jest w stanie uciec.

Zarzucił on, że każdy człowiek wypowie Bogu posłuszeństwo w obliczu zagrożenia własnego życia.

Wielu proroków Bożych, apostołów a także Jego własny Syn, Jezus Chrystus udowodnili ponad wszelką wątpliwość, że zarzuty szatana są bezpodstawne. Pomimo władzy szatana nad ziemią wielu ludzi nadal miłuje prawo i sprawiedliwość oraz chciałaby żyć wiecznie pod panowaniem oraz błogosławieństwem samego Boga.

Pomimo masowej propagandy lucyferiańskiej wielka rzesza ludzi jest nadal po stronie Boga i Prawdy!

I to powoduje oskarżenia wszystkich tych, którzy szczerze służą Bogu. Szatan kłamliwie oskarża tych ludzi o motywy. Można jedynie przypuszczać, że podobne utarczki oskarżyciela rodzaju ludzkiego odbywały się znacznie częściej. Przedmiotem owych utarczek był oczywiście Naród Wybrany przez Boga - Izrael.

Naród ten był niezwykle jaskrawym kontrastem w porównaniu z Jobem. W tym przypadku szatan odniósł zwycięstwo. Izraelici nie szanowali Prawa i stoczyli się jeszcze niżej, niż wytępione przez nich narody kananejskie, pomimo identycznych błogosławieństw, jakich doświadczał prawy Job.

Bóg był zmuszony dwukrotnie wykonać na Izraelitach wyrok. W końcu Bóg anulował Przymierze z tym narodem i do dziś trwają prorocze skutki owego jednostronnego złamania Starego Przymierza.

Wyobraźmy sobie teraz niezwykłe uczucia Boga, który został całkowicie zawiedziony przez wybrany przez siebie naród! Szatan tryumfował! Smutek Boga musiał być niewyobrażalny!

Obecnie pada identyczne oskarżenie, jakie szatan stosował przeciwko Jobowi. Twierdzi on nadal, że wielu Chrześcijan służy Bogu tylko i wyłącznie dla korzyści - życia wiecznego, a nie z czystej miłości do Boga i Jego sprawiedliwych Praw. Szatan twierdzi, że miłość do życia wiecznego oraz strach przed śmiercią jest to jedyne bodźce uczciwości i miłości do Boga.

Każdy z nas jest więc w taki sposób skrupulatnie badany i nasza sprawa sądowa toczy się nadal.

Jak to wygląda?

Słowo Boże podaje nam wiele elementów życia chrześcijańskiego oraz wiele przestróg. Szatan wykazuje naszą zła wolę i niestety często ma rację.

Przykład.

Para młodocianych Chrześcijan idzie na koncert rockowy - w modnych niezwykle skąpych strojach, doskonale wiedząc, że grupa rockowa nienawidzi Boga i szydzi z Niego na scenie.  "Starzy przesadzają!" - twierdzą młodzi ludzie z głębokim przekonaniem..

Przeanalizujmy kilka elementów owej sytuacji. Skąpe stroje? W jakim celu? Moda? A może chęć zaimponowania swoim ciałem? W jakim celu? Chęć flirtu? Dominacji? Cudzołóstwa?

Po szatańskim spektaklu, który jest właśnie rytuałem ku czci szatana jest także seks przedmałżeński, ponieważ oni... już są zaręczeni i pobiorą się w przyszłym roku - jak wszystko dobrze pójdzie.

Czyli owa para to już prawie małżeństwo, chociaż to jeszcze nic pewnego. Po koncercie i seksie wpadli znajomi z amfetaminą, zażyli jej wszyscy i... zaczęli wywoływać duchy. jedno z nich podło ofiarą opętania. Niezwykły dramat - Bóg pod naciskiem szatana był zmuszony ustąpić i pozwolić szatanowi na ich dręczenie.

Jak rozwiązać taką sytuację?

Sprawa nie jest łatwa - bez wyraźnego żalu za błędy interwencja Boga jest niemożliwa. Szatan ma poważne argumenty przeciwko tej parze. Para ta złamała świadomie kilka praw Bożych.

W takim przypadku Bóg czeka na szczery sygnał pokory i żalu z powodu grzechów. Kiedy Bóg taki sygnał otrzyma, Jego reakcja jest najczęściej szybka i zdecydowana. Demony muszą opuścić taka osobę. Czyli odbywa się tzw. samo egzorcyzm. Szczera modlitwa do Jezusa spowodowała Jego akcję i demon został od ofiary odsunięty.

Pokorna postawa grzeszników, połączona ze szczerą modlitwą jest w stanie uwolnić ich od opętania.

Czasami sprawy mogą pójść jeszcze dalej i pomoc osób trzecich, którzy są Chrześcijanami z czystymi sumieniami, jest bardzo potrzebna. Najczęściej owa potrzeba wynika z tego powodu, że osoba opętana ma po prostu po prostu wyłączony umysł. Jest całkowicie ubezwłasnowolniona i nie jest się w stanie nawet modlić.

Nie ma więc żadnych możliwości na jakąkolwiek próbę porozumienia się z Bogiem i błaganiem Go o pomoc. Taki jest właśnie cel opętania.

W takim przypadku wymagana jest więc pomoc osoby trzeciej, która w imieniu opętanej osoby będzie prosić Jezusa o pomoc.

Egzorcyzm jest to rozkaz Isusa (Jezusa) do demona lub kilku demonów opuszczenia ciała ofiary.

W jakim przypadku Jezus wyda taki rozkaz? Jeżeli zostanie o to szczerze poproszony.

Słowo Boże mówi wyraźnie, że Jezus posiada autorytet i władzę nad całym Wszechświatem z szatanem i demonami włącznie.  Prośby szczerych Chrześcijan mogą spowodować Jego reakcję i wydanie rozkazu natychmiastowego uwolnienia ofiary opętania.

Trzeba jednak rozważyć kilka ważnych opcji, zanim ktokolwiek zdecyduje się prosić o uwolnienie od demona czy nawet kilku.

Opisany powyżej fikcyjny, aczkolwiek wielce prawdopodobny przypadek młodych, nieco nierozważnych Chrześcijan, którzy wpadli częściowo niezbyt świadomie w szatańską pułapkę jest przypadkiem raczej częstym.

Toczy się więc ich niebiańska sprawa sądowa. Prokurator - szatan argumentuje, że wykazali zła wolę i sami się prosili o takie kłopoty. Jezus w odpowiedzi może uznać, że jako młodzi, niedoświadczeni i nierozważni ludzie popełnili spory błąd - jedno z nich jest opętane, czyli w mocy jakiegoś demona. Błagają Go o pomoc i pomoc ta będzie udzielona. Miłosierdzie i moc Jezusa są wręcz niezwykłe. Sztuczka szatańska poniosła klęskę. W takim przypadku para, uwolniona od ataków demonicznych i doświadczona przez niezwykły akt Zbawiciela już nigdy nie powtórzy takiego błędu!  Taki jest właśnie cel interwencji Jezusa.

Jezus jest władcą Wszechświata a szatan z demonami muszą się Jemu podporządkować.

Niezwykła moc Jezusa to główna przyczyna, dla której szatan, demony oraz wielbiące szatana władze i media tak nienawidzą Jezusa oraz Chrześcijaństwa.

Ich działalność ogranicza się jedynie do działań w zastrzeżonych przez Jezusa granicach, których przekraczać kategorycznie im nie wolno.

Znajomość owego stanu rzeczy jest niezwykle ważna, ponieważ daje nam pewność Jego pomocy duchowej i ukazuje nam, kto jest rzeczywistym Władcą wszechświata, a kto jest jedynie impostorem.

Zdarzają się jednak sytuacje znacznie trudniejsze. Scenariuszy może być wiele i nie zawsze ofiarami są Chrześcijanie. Jest powszechnie wiadomo, że celem wielu filmów horrorów jest niejako otwieranie na roścież drzwi do mieszkań Chrześcijan. Wiele filmów to czyste rytuały demoniczne przywołujące demony do miejsca wyświetlania owych ceremonii czy zaklęć.

Beztroskie traktowanie takich 'dzieł' sztuki naraża niemal każdego człowieka na bezpośrednie ataki demonów a nawet fizyczne gwałty upadłych aniołów. Nierzadko kończy się to śmiercią!

Często ofiary opętania lądują w szpitalach psychiatrycznych jako schizofrenicy, a opętani przez kilku demonów wykazują wiele różnych osobowości. Nauka nie potrafi wyjaśnić tych zjawisk dlatego, że będąc kontrolowana przez podporządkowane szatanowi rządy nie jest w stanie opublikować niczego, co nie podoba się księciu ciemności.

Czy nie jest dziwne, że księża i psychiatrzy współpracują ze sobą? (Temat warty głębszych studiów.)

Inne źródła podobnych problemów to wszelkie teledyski muzyczne, znane wielu z nas także z przedstawianych w nich rytuałów satanistycznych, których celem jest otwarcie sobie drogi do mieszkań ludzkich.  Uczestnictwo w koncertach przepełnionych rytuałami jest równie niebezpieczne i wielu fanów pewnych grup muzycznych, jak metal czy inne nurty dostało się pod władzę owych wysoce nam nieprzyjaznych istot.

Inne przyczyny opętania, to posiadanie ksiąg okultystycznych, kart do wróżb, różańców, tzw. świętych obrazów czy figurek, 'świeconej' wody czy jakichkolwiek innych dewocjonaliów religijnych.

Nie są one wielce groźne dla katolików, ale ponownie narodzeni Chrześcijanie doskonale wiedzą, co się za tymi rzeczami kryje i że powinni ich za wszelką cenę wystrzegać.

Ogólnie zasada jest taka.

Jeżeli wyciągasz rękę ku demonom, otrzymujesz ich uścisk, połączony najczęściej z wizytą osobistą. Posiadasz cokolwiek, co do nich należy, otwierasz im drzwi na roścież i zapraszasz do siebie.

Alkohol, narkotyki, joga, reiki, czary, magia, wróżby, klątwy, horoskopy, tatuaże, orgonity, płyty grup satanistycznych z pentagramami czy okiem Horusa, biblie szatana czy obrazy aniołów -  to czysta domena owych nieprzyjaznych nam sił i zaproszenie ich do naszego podwórka.

Posiadanie czegokolwiek z tych rzeczy czy udział w rytuałach to niemal gwarantowane wizyty nieproszonych gości w naszych domach, ohydne sny i bezpośrednie ataki podczas snu, nocne paraliże a nawet fizyczne gwałty kobiet.

W takich przypadkach modlitwy do Jezusa o pomoc, najlepiej na głos, oraz natychmiastowe usunięcie wszystkiego, co ma związek z demonami pozwoli na usunięcie nieproszonych gości.

Wielkie źródło informacji w tym temacie można znaleźć w tym linku - http://www.egzorcysta.pl/

Pani Wanda Prątnicka jest jednym z największych fachowców w tej dziedzinie, ale jej witryna wyraźnie sugeruje okultystyczne powiązania.

W wielu kwestiach nie zgadzam się z jej opiniami, ponieważ kieruję się jedynie wiedzą biblijną - czyli zasięgam informacji najbardziej rzetelnych, wprost u źródła mocy, która może nas chronić.

Z tej przyczyny podaję sposoby egzorcyzmów, które moim zdaniem mogą być bardziej efektywne niż jakiekolwiek inne metody i nie zachęcam nikogo do szukania pomocy u nikogo, poza Jezusem Chrystusem.

Jak przeprowadzać egzorcyzm?

Egzorcyzm - wypędzanie demona jest po prostu prośbą do Jezusa o usunięcie demona czy kilku demonów.

Biblijnie jakiekolwiek rytuały są całkowicie zbędne. Jezus nie  poleca nam praktycznie żadnych rytuałów, i wypędzanie demonów nie jest wyjątkiem. Dlatego w wielu przypadkach prosząc Go o pomoc otrzymujemy ową pomoc i to natychmiast!

Zdarzają się przypadki, że ktoś nie skończył prosić i już sprawa jest zakończona.

Czy potrzebna jest specjalna autoryzacja?

Ktoś może oponować i twierdzić, że wielu księży i pastorów wypędza demony i trzeba mieć do tego specjalne przywileje i umiejętności. Absolutnie w to nie wierzę!

Wypędzanie demona jest to dzieło Jezusa lub wyznaczonego przez Niego anioła. Nie jest to więc dzieło człowieka.

Jest wiele dowodów na to, że woda święcona, krzyż czy krucyfiks, obrazy Matki Boskiej czy jakiegoś świętego w rękach katolickich kapłanów wypędzają hordy demonów. Są to moim zdaniem jedynie pozory, ponieważ demony to istoty posiadające olbrzymią wiedzę i sporą inteligencję. Ich celem jest oszustwo i przekonanie nas do religii, której przedstawiciele dokonują egzorcyzmów.

Jezus - tylko On jest jedyną przyczyną obaw każdego demona. Wiele egzorcyzmów odnosi sukcesy z jednej prostej przyczyny. Kapłani czy pastorzy wzywają między innymi także imienia Jezusa. I to jest przyczyna uwolnienia kogokolwiek od demona.

Przyczyną jest siła imienia Jezusa, największego po Bogu Ojcu autorytetu we Wszechświecie. Trzeba także zdać sobie sprawę z tego, że celem demonów jest wprowadzanie całego świata w błąd.

Większość myśli w ten sposób. Skoro księża katoliccy dokonują egzorcyzmów, zatem Kościół Katolicki musi być prawdziwą religią, Maria rzeczywistą Matka Boską a 'święcona woda' także posiada nadprzyrodzone cechy.

Księża rzeczywiście przodują w egzorcyzmach ale nie są oni jedynymi osobami, które egzorcyzmów dokonują. Dokonują tego wyznawcy niemal wszystkich religii.

Czyżby to oznaczało, że wszystkie religie są prawdziwe? Oczywiście że nie i widać wyraźnie, że nawet w tym przypadku jesteśmy przez owe demony oszukiwani .

Prosić o pomoc może każdy, nawet nie posiadający całkowicie czystego sumienia, o ile prośba jest szczera.

Jedna wielka przestroga.

Interwencje osób nie znających Biblii i nie wierzących w Boga mogą zakończyć się tragicznie!

Dalej mamy przykład ludzi, którzy słyszeli o mocy imienia Jezusa i najprawdopodobniej dla zarobku chcieli owej mocy użyć. Zły duch najwyraźniej się wściekł, i pobił dotkliwie owych zaklinaczy czy też wróżbitów.

Jest to wyraźny sygnał ostrzegawczy, aby nie próbować egzorcyzmu, jeżeli się nie jest wierzącym i znającym chociaż powierzchownie Biblię Chrześcijaninem.

Inna kwestia, to upoważnienie apostołów przez samego Jezusa, potwierdzone Duchem Bożym. Dzisiaj nikt nie ma takiego przywileju. W takim przypadku nie powinno się zwracać do demona, ale głośno prosić w modlitwie naszego Zbawiciela, aby usunął demona czy złego ducha z osoby, której chcemy pomóc.

Jeden poważny problem.

Podpisanie cyrografu własną krwią jest niemal jednoznaczne z wydaniem na siebie wiecznego wyroku śmierci bez nadziei na zmartwychwstanie.

Sąd należy do Boga i On decyduje czy dany mężczyzna (kobieta) był całkowicie świadomy skutków i znaczenia podpisania cyrografu, czy też był to przejściowy okres niewiedzy czy emocji jakiejś nieprzemyślanej sytuacji. W takiej sytuacji uważam, że trzeba się raczej  trzymać z daleka od takich osób.

Jeżeli to rodzina, można spróbować poprosić Pana naszego o interwencję w zaciszu swego domu. I to wszystko, co można w takiej sytuacji zrobić. Jeżeli nie poskutkuje, należy się trzymać od takiej osoby z daleka. ponieważ to już nie jest ta sama osoba.

Trzeba także przejrzeć biblijne przykłady egzorcyzmów. Kilka wersetów - Marka 1:21-28, Łukasza 4:31-35, oraz Łukasza 8:26-33.

W wersecie 31 mamy taki fragment - "I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań." Czyli demony bały się otchłani. Można prosić Jezus w szczególnie ciężkiej sytuacji, aby nakazał demonowi czy wielu z nich odejść do otchłani. Podobno jest to bardzo skuteczne.

Wielu ludzi, często niewierzących, podczas obdukcji alienów wołało z przerażeniem Jezusa o pomoc. W większości przypadków Jezus takiej pomocy udzielił. Oczywiście tzw. aliens czy UFO to nic innego jak demony.

Każdy człowiek może i powinien prosić Boga, Jezusa o pomoc w przypadku ataku sił nieczystych.

Podsumowanie.

Nie człowiek dokonuje egzorcyzmu ale autorytet Jezusa oraz Jego moc uwalnia osoby od opętania czy usuwa demony w miejscach zamieszkania czy innych miejscach.

Każdy wiec Chrześcijanin czy Chrześcijanka może prosić Jezusa o pomoc i Jezus takiej pomocy zawsze udziela. Musimy pamiętać, że szatan i demony zostali pokonani w momencie śmierci naszego Zbawiciela. Dzięki swojej ofierze Jezus uzyskał największą moc i autorytet w całym Wszechświecie.

Szatan i jego demony doskonale o tym wiedzą są Jezusowi całkowicie posłuszne.

Władza szatana nad ziemia jest władzą z przyzwolenia Jezusa i władza szatańska jest nadal przez Jezusa kontrolowana. Dlatego egzorcyzmy są jeszcze skuteczne.

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że w najbliższym czasie Jezus ZEZWOLI szatanowi i demonom na znacznie większą władzę i właśnie wtedy nastąpi tzw. Wielki Ucisk, który będzie trwał 3.5 roku.

Część Chrześcijan dostąpi porwania, ale reszta pozostanie na ziemi.

Wykorzystujmy więc obecny czas na nabieranie wiedzy biblijnej oraz na dobre uczynki.


Napisano - 16 Lipca 2011
Ostatnie uaktualnienie - 28 Luty 2020