Kim jestem? Jakie są cele tej witryny?

Ostatnie uaktualnienie: 10 Października 2015

Co jest celem witryny - www.zbawienie.com?

Ukazuję Prawdę biblijną oraz prawdę o świecie - rezultaty moich prywatnych poszukiwań.

Na witrynie której podaję nieocenzurowane z niezależnych od mas mediów informacje ze świata, często niedostępne w języku polskim. Dzielę się swoimi przemyśleniami, opartymi na moich wnikliwych studiach Biblii.

Nie należę do żadnej religii, nie założyłem żadnej sekty czy religii, nie namawiam do żadnej akcji zbrojnej czy ruchu oporu, nie propaguję swej witryny jako nieomylne źródło informacji.

Jestem ponownie narodzonym chrześcijaninem, który po 30 latach badań Biblii został zaproszony przez Chrystusa do Jego trzody. Skorzystałem z Jego zaproszenia i staram się naśladować swojego Przewodnika życiowego a także ofiarowałem się na służbę dla Niego. Moją służbą jest ukazywanie rzeczywistego świata, któremu przewodzi szatan.

Nazywam się Henryk Kubik, mieszkam w Perth, Zachodnia Australia od roku 1982.

Głównym moim celem jest nakłonienie każdego uczciwego człowieka, aby szukał Prawdy na swój sposób. 

Jeżeli widzisz do jakiego stopnia jesteś okłamywany i chcesz znać Prawdę,... zacznij najpierw szukać według mych wskazówek a potem polegaj na sobie i Bogu.

Korzystam często z materiałów badaczy Biblii, innych Chrześcijan. Uważam, ze wielu z nich MUSI ujawniać wiele Prawdy aby posiadać wiarygodność. Ja nie muszę tego robić, ponieważ moim zdaniem pracuję dla Boga, i On mnie wynagrodzi za dobre czy też ukaże za złe.

Nie pracując dla nikogo, nie będąc przez nikogo finansowany, nie czerpiąc zysków z moich publikacji i nie należąc do żadnej religii czy sekty mam całkowitą wolność w publikowaniu czegokolwiek, co moim zadaniem spasuje do moich badań.

Czasami zdarza się, że popełniam błąd spowodowany nabytymi naukami religijnymi czy zakłamanej wiedzy o świecie. Czasami ktoś zwróci mi na błąd uwagę i błąd jasno udowodni. W takim przypadku przeprowadzam detaliczne dochodzenie i publikuję informacje zgodne z prawdą a nie uparcie trzymam się starych dogmatów czy światowych oszustw.

...weź do ręki jedynie źródło Prawdy - Biblię, i zanim zaczniesz ją czytać,

poproś w modlitwie Boga o pomoc w zrozumieniu tego, co czytasz!

Nie mam żadnych ukrytych zamiarów czy celów. Nie namawiam nikogo do żadnej nowej religii!

Znam Biblię dobrze - studiuję ją od roku 1974. W związku z tym jestem przekonany, że posiadam pewną dozę zrozumienia tej najmądrzejszej księgi, której siłą jest sam Bóg.

Posiadam także bogatą wiedzę o tym, co rzeczywiście dzieje się w świecie szatana, oraz znam w miarę dokładnie ohydne plany NWO - którego celem jest zmuszenie świata do wielbienia Lucyfera i w rezultacie całkowite zniszczenie rodzaju ludzkiego.

Ujawniam wszystko, co wiem i staję się wraz z innymi Chrześcijanami jednym z elementów wypełniania niezwykłego proroctwa, którego spełnianie się każdy może wyraźnie obserwować.

Mateusza 10:(26) Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.

Zgodnie z zapowiedzią Chrystusa nastąpił czas, w którym nic już nie pozostaje ukryte i niemal wszystko jest ujawniane.

Informacje, które do niedawna nie były znane nikomu poza wąskim gronem osób wtajemniczonymi - publikuję na stronnicach witryny www.zbawienie.com

Polityka oraz historia zawsze były spisywane piórami zwycięzców, którzy bez żadnych ograniczeń niemal zawsze wprowadzali nas w błąd.

Niemal wszystko cokolwiek wiesz jest kłamstwem. Największym fałszem jest historia świata!

W podobny sposób podaje się nam nam rzekomą Prawdę biblijną, mieszając ją z fałszywymi naukami, często uwłaczającymi Bogu dogmatami. Przez niemal 1700 lat Kościół Rzymsko - Katolicki posiadał niemal pełną kontrolę nad doktrynami religijnymi i niewielu z nas mogło skonfrontować nauki Kościoła z Biblią.

Około roku 1995 nastąpił potężny przełom. Nagle, dzięki Internetowi nastąpił niczym nie hamowany oraz zupełnie nieocenzurowany swobodny przepływ informacji, do których szeroki dostęp masz ty i ja - zwykli śmiertelnicy.

Szukając Prawdy samodzielnie musisz zdać sobie sprawę z tego, że nadal jest ona przed nami ukryta pod wieloma warstwami kłamstw. Prawda wygląda jak jądro kapusty. Aby do niego dotrzeć, musisz usunąć wszystkie liście kłamstw i dotrzeć do korzenia.

Pierwsze kroki na Internecie rzadko cię do Prawdy zaprowadzą. Musisz nauczyć się rozpoznawać witryny, do których możesz nabrać względnego zaufania.

Po otrzymaniu Internetu pierwszym słowem na wyszukiwarce było - Jehowa. Będąc w tym okresie Świadkiem Jehowy (byłem nim 20 lat) natychmiast znalazłem wiele odpowiedzi na nurtujące mnie od lat pytania. Znalazłem wreszcie odpowiedzi i okazało się, że byłem przez ponad 20 lat przez Towarzystwo Strażnica brutalnie oszukiwany.

Po 3 miesiącach studiów na Internecie wielu przedstawianych dowodów

byłem wolny od niewoli Strażnicy.

Przed rokiem 1995 czyli przez zainstalowanie Internetu w domu nie miałem żadnej szansy na zapoznanie się z materiałami rzucającymi wiele światła na tę oszukańczą oraz wysoce manipulatywną, autokratyczną organizację.

Dlatego ŚJ są zniechęcani do jakichkolwiek poszukiwań na Internecie.

Z tych przyczyn zachęcam każdego czytelnika do sprawdzania przedstawionych materiałów.

Internet jest doskonałym instrumentem do wykrywania fałszywych proroków, nauczycieli oraz demaskowania ich fałszywych doktryn, niezgodnych ze Słowem Bożym. 

Dzięki Internetowi mamy natychmiastowy dostęp do innych Chrześcijan, którzy często biorą udział w różnych forach dyskusyjnych. Daje to możliwość natychmiastowej konfrontacji z odmiennymi punktami widzenia oraz doktrynami, co do których nie mieliśmy pojęcia, że one w ogóle istnieją.

Oto sposób na wyłuskiwanie ziaren Prawdy za pomocą Internetu.

Ja robię to tak.

Rzucam hasło - dusza. Człowiek ma duszę czy też nie?  Poszukuję kilkanaście artykułów za i przeciw. Sprawdzam wersety biblijne oraz logikę argumentów. Po pewnym czasie wyłania się rzeczywisty obraz.

Następnie rzucam temat na największe grupy dyskusyjne - obserwuję i uważnie czytam wypowiedzi. Zawsze istnieje szansa, że pominąłem jakiś niezwykle istotny element poszukiwań czy link do artykułu, który całkowicie obala sprawdzany dogmat czy teorię. Po kilku dniach mam niemal 100% obraz danego tematu.

Niezwykle szybko okazuje się, kto mówi Prawdę. Uczciwi jej poszukiwacze często przedstawiają logiczne i poparte na Słowie Bożym argumenty.

Można także natychmiast zaobserwować inne, mniej przyjemne zjawisko. Widać demagogię a nawet niegrzeczne obrzucanie epitetami przez 'gorliwszych' obrońców 'jedynej prawdziwej religii'. Czasami w odpowiedzi na proste pytania otrzymuje się stek wyzwisk!

Moim zdaniem zbór Isusa tak mniej więcej wygląda.

Te czerwone kropeczki to Jego owce, Jego zbór, kościół! Ten zielony okrąg to chrześcijanie wszelkich najrozmaitszych nominacji.

Te owce często nie wiedzą, że lada dzień otrzymają od Isusa zaproszenie do rzeczywistej owczarni. Isus w odpowiednim dla siebie czasie otwiera ludzkie oczy na Prawdę o Królestwie Bożym. Istnieje obecnie wielka rzesza Chrześcijan porozmieszczanych w wielu chrześcijańskich religiach i rzesza ta pewnego dnia otrzyma powołanie od Chrystusa.

Wielu Jego sług juz zostało powołanych, ale dużo więcej nadal czeka w nieświadomości na owo powołanie, które wcześniej czy później nastąpi.

Ne tyle ja wybrałem Chrystusa, ale to On mnie zaprosił do jego owczarni. Moim zadaniem jest nie zawieść Jego zaufania. Wielu z nas wydaje się, że to my Go wybieramy. Ale to On nam oczy otwiera i zaprasza do jego owczarni. Nie do kościołów zbudowanych rękami ludzkimi ale do Jego owczarni!

Jego owczarnia to zbór zbudowany z żywych Jego naśladowców a kamieniem węgielnym jest On sam, ponieważ zapłacił za nas okup na krzyżu.  Nie ma innego kościoła czy organizacji jak tylko Jego owczarnia oraz Jego owce, które słuchają tylko Jego głosu. On je zna swe owce oraz one znają Jego i podążają tylko z Jego głosem.

Religie, poprzeplatane szatańskim kąkolem służą jako wiejadła odwiewające ziarna od plew.

Objawienie 1:3 Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.

Nie jestem Bożym prorokiem i nie posiadam prorockiego upoważnienia!

Nie czynię cudów, nie uzdrawiam i nie mam daru mówienia językami.

Cokolwiek piszę, piszę w swoim imieniu, i nie uważam się za natchnionego przez Boga, Isusa lub Ducha Świętego. Jeżeli otrzymam takie upoważnienie, natychmiast o nim poinformuję. Nie informuje mnie o niczym jakakolwiek świetlista postać!

Moją linią mierniczą jest tylko i wyłącznie Słowo samego Boga. Nie używam języka liturgicznego i kategorycznie odrzucam wszelkie nie biblijne nazewnictwa pewnych zjawisk czy wydarzeń jak np: Dekalog, nabożeństwo, kościół, czyściec, piekło czy inne.

Nie otrzymałem żadnego objawienia i nie przyszedł do mnie anioł z wyjaśnieniem księgi Objawienia. Szukam Prawdy jak wielu innych i w chwilach wolnego czasu dzielę się rezultatami moich poszukiwań z innymi, którzy podobnie jak ja, z otwartym sercem poszukują Prawdy oraz wyjaśnień kluczowych proroctw biblijnych.

Niejeden zarzucił mi, że z witryny tej zieje nienawiścią.

Zgadzam się!

Nienawidzę świata rządzonego przez Szatana i z utęsknieniem czekam na sprawiedliwe Królestwo Boże pod rządami Isusa.

Aby walkę tę wygrać oraz dostąpić zaszczytu obywatelstwa tego Królestwa, należy trzymać się z dala od tego świata i nienawidzić jego wyuzdanych uczynków. Piszę więc często o księdze Objawienia. Nie ma w tej księdze nic o miłości do Szatana oraz zdominowanego przez jego oraz jego obłudne czary świata.

Przypowieści 8:13 Bać się Pana - znaczy nienawidzić zła.

Bycie w Prawdzie nie oznacza skrajnej łagodności z przysłowiowym biblijnym uśmiechem na ustach. Oznacza to przede wszystkim odważne przeciwstawianie się kłamstwu oraz głośne piętnowanie oszustw oraz zbrodni Lucyfera i jego siepaczy.

Jan Chrzciciel publicznie napiętnował Heroda za współżycie z żoną swego brata.

Isus używał takich słów - węże, plemię żmijowe, obłudnicy, kłamcy, oszuści, złodzieje, cudzołożnicy, głupcy, ślepi przewodnicy, mordercy, hipokryci.  Wspomniał o rzucaniu "pereł pomiędzy świnie".

Isus ostro atakował sług szatana, zwykle przejawiał ofensywną postawę.

Proszę się więc nie spodziewać ode mnie innej strategii. Staram się Jego wiernie naśladować.

Cały dzisiejszy świat, rządzony przez Szatana/Lucyfera jest skazany przez Boga na całkowitą anihilację. Miłość naszego Zbawiciela ma swoje granice i świat Szatana posiada zasłużony wyrok. Jednakże Bóg w miłości swojej do ludzi miłujących Prawdę zadbał o ich zbawienie a także zadbał o to, aby ich poinformować o wszystkim co należy wiedzieć nadal żyjąc pod władzą Szatana oraz wobec jego oszustw, rzekomych cudów oraz planowanych jeszcze większych kłamstw, skończywszy na planowanym pojawieniu się Człowieka Bezprawia czy też Antychrysta.

Uważam, że należy ostrzegać przed ewidentnymi pułapkami szatańskimi i nie dać się ukołysać utartymi sloganami powtarzanymi przez fałszywe religie, które widzą tylko jedno zdanie w Słowie Bożym, które z zapałem rozpowszechniają na cały świat, wprowadzając wielu w poważny błąd.

Jana 3:16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, ze Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny"

Dlatego oddał za nas swoje życie aby każdy kto weń uwierzy i zmieni swoje postępowanie, zacznie nienawidzić grzech a umiłuje sprawiedliwość Bożą podążając ścieżką Prawdy.

To Isus w swojej miłości do rodzaju ludzkiego ostrzega nas przed pułapkami oraz rzekomymi cudami obecnego władcy świata, szatana.

To On wyposaża nas w skuteczną broń przeciwko machinacjom Złego oraz zdominowanego całkowicie przez niego dzisiejszego świata, w którym szczególnym celem są zbory chrześcijańskie oraz wszyscy ci, którzy ośmielają się mówić Prawdę o zbawieniu przed skutkami rządów Szatana/Lucypera. Rezultaty jego rządów to wojny, choroby oraz śmierć.

Jesteśmy na polu walki przeciwko siłom szatańskim. Istnieje potrzeba, aby wyszkolić jak najwięcej owiec, aby skutecznie stawiano opór władcy tego świata. Żołnierz bez dobrego wyszkolenia nie wielkich szans na wygranie bitwy i wojny.

Wierzę także, że w odpowiednim czasie Isus powoła i wyznaczy odpowiednie owce, naśladowców Jego drogi życia do BEZBŁĘDNEGO wyjaśnienia owych niezwykłych planów Bożych. Zostaną także powołani dwaj prorocy, którym będzie dana moc oraz dogłębne zrozumienie sprawiedliwych wyroków Bożych.

Wiadomości polityczne

Moje komentarze, interpretacje czy informacje mogą się wydawać być zbyt śmiałe lub radykalne. Zdaję sobie sprawę z tego, jak niektóre prawdy czy fakty brzmią. Niemniej Królestwo Boże jest niczym innym jak polityką sprawiedliwego Boga. Szatan jest władcą tego świata i jego działania są działaniami ściśle politycznymi. Usuwa on politycznych przeciwników, najczęściej tych, którzy ujawniają jego pułapki.

Szatański NWO jest kopią Królestwa Bożego.

Jego system medialny deprawuje całą ludzkość propagując wszelkie możliwe formy łamania Prawa Bożego. Aby te rzeczy rozumieć i zdawać sobie sprawę z tego, jaką krzywdę ludzkości świat Szatana wyrządza, należy o tym wiedzieć. Ponieważ od znajomości tych rzeczy zależy nasze życie. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby dać się wciągnąć w sidła kłamliwego szatańskiego świata.

Nie należy traktować podawanych materiałów jako wyroczni czy dogmatów.

Jest to pożywka duchowa, materiał dla poważnych, dalszych badań oraz studiów Słowa Bożego

a nie dogmaty obowiązujące czy też gwarantujące zbawienie.

Rozważmy werset z księgi Daniela.

Daniela 12:4 ... Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

Zauważmy specyficzny termin użyty przez pisarza tej księgi. Według tego wersetu poznanie ma wzrosnąć.

Wzrost poznania nie jest w tym kontekście jednoznaczny z całkowitym zrozumieniem wszystkiego!

Oznacza to, że wiemy o wiele więcej ale nie oznacza to wiedzy pozbawionej błędów.

Dlatego uciekam z wielu witryn chrześcijańskich, którzy nawołują do zaufania... omylnym ludziom. Przykro mi, ale ufam tylko Bogu. Zwłaszcza uciekam od takich którzy twierdzą, że Duch Boży ich poucza w takich czy innych tematach biblijnych.

Nie wypełnione proroctwa świadczą wyraźnie o jednym. Ludzie wygłaszający fałszywe proroctwa są fałszywymi prorokami.

Jest wielu, którzy mówią, że rozmawiają z Bogiem. Ty możesz także z Nim rozmawiać. Poproś o zrozumienie i zacznij czytać Jego Słowo. Dopiero wtedy możesz nabrać bezgranicznego zaufania do Jego Słowa.

Ono powinno cię prowadzić przez życie. Zrób tak:

Czytaj Słowo Boga i proś Ducha Bożego o zrozumienie tego, co czytasz.

Zrobiłeś to kiedykolwiek?

Jeżeli czegokolwiek nie rozumiesz, pamiętaj o jednym.

Istnieją dwa przykazania Boże -

"Będziesz miłował Pana, Boga swego",

oraz

"Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego".

W sumie jest to zaledwie jedno przykazanie. Miłość ku Bogu ukazuje się w ten sposób, że przestrzega się przykazań Bożych. Te dwa przykazania są przykazaniami głównymi. Czyli można to podsumować w taki sposób.

Miłując bliźnich pokazujemy tym, że miłujemy Boga.

Przede wszystkim musimy miłować naszych najbliższych. Żonę, męża, dzieci, rodziców najbliższą rodzinę. Drugą grupą są inni ludzie. Tych także mamy obowiązek miłować i Isus wyraźnie określił jak rozpoznać Jego uczni. "Po tym rozpoznają żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się nawzajem miłowali"

Ale to nie wszystko!

Mateusza 5:44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. 45 Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. "

Jak to uczynić? Nawet w obliczu prześladowań trzeba ukazywać postawę bierną i nie odpłacać złem za zło, nawet jeżeli cokolwiek robimy w obronie własnej.

Pozornie nielogiczne przykazanie. Ale tylko pozornie. W okresie wielkiego ucisku z masy niewierzących tłumów wyłoni się wielka rzesza ludzi, którzy w ostatnim momencie uwierzą Bogu i zapragną Mu służyć.

Dlatego musimy uważać, aby nikogo nie zgorszyć, ponieważ dzisiejszy prześladowca może okazać się jutro... Chrześcijaninem gotowym oddać życie za Boga i braci!

Jak więc stosować przykazanie - miłuj bliźniego?

Wstajesz rano, dzieci czy mąż (żona) jeszcze śpią. Cokolwiek czynisz, powtarzaj sobie - miłuj bliźniego. Idziesz do ubikacji - nie hałasuj i nie obudź całej rodziny. Zostaw po sobie wszędzie porządek.

Wykonuj swoje obowiązki z uśmiechem i radośnie. Cokolwiek czynisz, pamiętaj, aby sprawdzić, czy twoje postępowanie odzwierciedla przykazanie - miłuj bliźniego.

Czy przechodzisz przez jezdnię, czy prowadzisz samochód, czy pracujesz w jakimkolwiek miejscu, zawsze bądź pogodny, radosny i chętny w ukazywaniu swej miłości do bliźniego - nawet w przypadku kiedy cię coś całkowicie skręca w środku i masz tego wszystkiego dosyć. Opanowanie gniewu jest kluczem do ukazania miłości. Jeżeli brakuje ci siły w wykonywaniu tego przykazania, proś Boga o Jego Ducha, aby ci w tym pomagał.

Każda sprawa budząca w nas często niczym nie pohamowaną wściekłość po czasie staje się często trywialną a nawet wręcz śmieszą, którą potem z biegiem czasu z uśmiechem opowiadamy innym.

Dlaczego więc od razu nie zareagować na to śmiechem? :-)

Wielu zauważy, że witryna ta różni się od wielu witryn chrześcijańskich.

Oczywiście że tak, ponieważ większość grup chrześcijańskich jest kontrolowanych przez Babilon Wielki oraz Lucyfera.

Temat władzy Szatana jest niezwykle obszerny a w krajach zachodnich jest dostępna ogromna ilość materiałów oraz dowodów na ten temat, które nie są w ogóle dostępne w języku polskim.

Zwróćmy uwagę na jeden interesujący fragment z Objawienia:

Objawienie 9:20 A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. 21 Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.

Interesująca charakterystyka ludzi oraz ich głównych grzechów.

Sprawdźmy:

Wielbienie demonów i czary są najrzadziej wymieniane przez wiele nominacji chrześcijańskich.

Staram się te lukę wypełnić, aby ukazać do jakiego stopnia Słowo Boże mówi na prawdę, którą tak media, rządy jak i większość chrześcijańskich kościołów ukrywają przed tobą, bojąc się tym samym bardziej Szatana niż Boga!

"Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek!?"

Rzeczy te są niezrozumiałe jedynie dla tych, którzy nie chcą wiedzieć o tym, co się naprawdę dzieje na naszym globie. Cały szatański system to jedna wielka łamigłówka a jej fragmenty są porozrzucane po całym świecie.

Wystarczy je znaleźć oraz logicznie poukładać. Dlatego zachęcam do zapoznawania się z poszczególnymi elementami tej łamigłówki.

Znajdziesz sam coś ciekawego? Daj znać!

Napisano: 27 Czerwca 2008

Ostatnie uaktualnienie: 10 Października 2015

Top

Powrót

www.zbawienie.com - witryna ujawniająca rzeczywistą drogę do zbawienia

Copyright © 2009 TheWordWatcher