Jak i kiedy obchodzić Pamiątkę!?

Ostatnie uaktualnienie: 4 Lutego 2017

 

Artykuł ten był wielokrotnie zmieniany. Tym razem zmiana jest ostateczna.

Temat Pamiątki jest 'wynalazkiem' apostoła Pawła i Ewangelisty Łukasza, jego ucznia. W żadnych innych materiałach nie mamy polecenia Isusa celebrowania Ostatniej Wieczerzy.

Nie ma o tym w pozostałych dwóch Ewangeliach ani w Objawieniu. Wynika stąd prosty wniosek.

Celebrowanie Pamiątki nie jest przykazaniem czyli nie jest grzechem brak celebracji Ostatniej Wieczerzy.

Czy możemy ją jednak obchodzić?

Oczywiście że tak! Nie ma przecież zakazu! Zwróćmy uwagę na wiele różnych zwyczajów, które zostały zaaprobowane przez Chrystusa. Wesele. Stary Testament nie wspomina o weselu czy ślubie jaki dzisiaj znamy. Niemniej jest to piękny zwyczaj, nie bałwochwalczy i sam Isus uczestniczył w uczcie weselnej a nawet w cudowny sposób zamienił wodę w wino w Kanie Galilejskiej.

Chrzest Jana Chrzciciela. Chrystus uznał chrzest Jana i także nauczał o potrzebie chrztu jako publicznego symbolu obmycia się z grzechów. Czy jest to przykazanie? Pytanie te pozostawię bez odpowiedzi.

W tym świetle obchodzenie Pamiątki nie jest czymś niewłaściwym. Ale trzeba pamiętać o jednej niezwykle istotnej sprawie.

Wino symbolizuje krew Baranka a nie jest Jego krwią, jak uczą religie! Podobnie jest z chlebem. Symbolizuje on ciało Chrystusa a nie jest on ciałem rzeczywistym. Nie następuje żadna cudowna przemiana magiczna.

Właśnie tutaj jest poważny problem.

Nazywanie wina krwią Chrystusa jest aktem magii i nazywanie chleba ciałem Chrystusa jest także aktem magii. Znacznie więcej na temat owej magii w linku - Czy tradycyjny Kościół Katolicki uprawia Magię?

Mówiąc najprościej, jeżeli ktoś chce w taki sposób od czasu do czasu upamiętnić wartość ofiary naszego Zbawiciela, można to zrobić w sposób opisany poniżej lub w jakikolwiek inny sposób, który ma szczerą chęć oddania chwały naszemu Zbawicielowi.

Może to być właśnie Pamiątka lub... spotkanie przy obiedzie z kilkoma innymi naśladowcami Chrystusa i taki obiad uznać wraz z odpowiednią modlitwą za akt uwielbienia Chrystusa za jego ofiarę.

Praktycznie każdy pomysł jest dobry, jeżeli naszym celem jest uwielbienie naszego Zbawiciela w jakiś specjalny sposób.

Niemniej... najlepszym sposobem uwielbienia Go jest... dobry uczynek ku Jego chwale.

Postępujmy w tej kwestii według naszego sumienia.

 


Napisano: 20 Sierpnia2007

Ostatnie uaktualnienie: 4 Lutego 2017