Plan trzech wojen światowych

Ostatnie uaktualnienie: 21 Lutego 2015

 

Wstęp.

Plan trzech wojen światowych jest kluczem do zrozumienia wszystkich działań religijno, polityczno, socjalnych na świecie oraz rzeczywistej struktury władzy światowej.

Artykuł ten wyjaśnia w wielu detalach kierunek wyznaczony ludzkości przez ludzi okrutnych, zboczonych, pozbawionych sumień oraz wszelkich ludzkich uczuć. Ludzie ci są oddani szatanowi, którego nazywają Lucyferem.

Nie żyjący już dzisiaj słynny amerykański Mason - była głowa Masonów USA - Albert Pike otrzymał szatańską wizję - precyzyjny plan doprowadzenia świata do Nowego Porządku Świata czyli Globalizacji. Czyli Globalizacja to plan... Lucyfera, a także... Watykanu, który nawołuje do Globalizacji.

Głównymi elementami okrutnego planu były trzy wojny o zasięgu światowym. Pike wysłał ten plan  innemu Masonowi, Mazziniemu, ale ściśle tajny plan dostał się w niepowołane ręce i... został rozpowszechniony na cały świat.

Po raz pierwszy ten szatański plan opublikowano w roku 1871

Jedna z kopii znajdowała się przez pewien okres w londyńskim muzeum.

Sekrety owych knowań wyjawił w swojej książce kardynał Chile - Carlo Rodriguez - "The Mystery of Freemasonry unveiled" ("Sekrety Masonów ujawnione") link - Amazon.com. Książka ta została wydana po raz pierwszy w roku 1925 i nadal jest dostępna na Amazon.

(Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć je w większym wymiarze oraz ujrzeć typowe masońskie insygnia, także często widywane w Kościele Katolickim.)

Jakiekolwiek wyjaśnienia owego planu, czy próba dyskredytacji jest obecnie niemożliwa. Data powstania, data powstania książki Rodrigueza - nadal dostępnej, data powstania drugiej książki, Carr'a oraz.... treść i stopniowa realizacja tego planu są oczywistym dowodem jego wiarygodności. Satanizm w mas mediach, kinematografii i w muzyce jest także głośnym, wręcz krzykliwym świadkiem owego morderczego planu.

Zapoznajmy się bliżej z owym diabolicznym planem trzech wojen światowych.

Cele I Wojny Światowej.

Poniżej cele I Wojny Światowej. Początkowo większość ludzi nie przywiązywała większej wagi do owego planu. Nigdy przedtem nikt nie wojował w wojnach światowych i wizja ta była traktowana jako nonsens.

I Wojna Światowa musi był wywołana w celu umożliwienia Iluminatom zdetronizowania mocy Carów w Rosji oraz uczynienia z tego państwa fortecy ateistycznego komunizmu.

Różnice pomiędzy agenturami Iluminatów pośród brytyjskimi oraz niemieckimi imperiami  będą użyte z celu wywołania tej wojny. Na koniec tej wojny wykreowany będzie komunizm.

Zostanie on użyty do zniszczenia innych rządów w celach osłabienia religii.

Cele pierwszej wojny zostały precyzyjnie wypełnione. Powstał komunistyczny moloch - ZSRR, chrześcijańska rodzina carów została wymordowana, a ortodoksyjny kościół Wschodu - wróg Watykanu został zdziesiątkowany.

Dopiero po I Wojnie Światowej wielu zdało sobie sprawę z dokładności owego planu i w rezultacie zaczęto ten plan rozpowszechniać, przyglądając się jemu ze zwiększoną uwagą. Czekano na... II Wojnę Światową!

Cele następnej planowanej wojny, II WŚ były także bardzo interesujące.

Cele II Wojny Światowej.

"Druga Wojna Światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy faszystami i syjonistami politycznymi.

Celem wojny jest zniszczenie nazizmu a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle, aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie.

W czasie II WŚ międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu. w którym będziemy je potrzebować do wywołania finałowego socjalnego kataklizmu." (link III WŚ)

Celami II WŚ było zniszczenie faszyzmu, ustanowienie państwa Izrael oraz... utworzenie komunistycznego Bloku Wschodniego.

Mamy precyzyjny plan, doskonale udowodniony, który wskazuje nam jedną olbrzymią prawdę.

To nie Bóg spowodował powstanie Izraela w roku 1948 ale masońscy lucyferianie byli założycielami Izraela i powstanie Izraela nie jest z Bogiem niczym związane.

Izrael został powołany do życia przez... Lucyfera!

Ten fakt obnaża całkowicie fałsz religii bratającymi się z syjonistycznymi Żydami, wierząc w cudowne powstanie tego państwa. Jest to zupełnie fałszywy Izrael a jego mieszkańcy nie są Izraelitami, ale... Żydami. Wielka różnica.

Zwróćmy uwagę na jeden wyjątkowy szczegół. Faszyzm w roku 1871 nie istniał!

Żeby zniszczyć nazizm, należało go najpierw stworzyć. Hitler, znany okultysta i wielbiciel Madame Blavatsky był doskonałym narzędziem. Hitler i Stalin zgodnie mordowali Żydów ortodoksyjnych a ocaleli z owych pogromów Żydzi otrzymywali pomoc oraz opiekę od Anglików w celu zamieszkania w... Palestynie.

Owa pomoc była wynikiem oświadczenia rządu brytyjskiego w roku 1917, znanego jako Balfour Declaration. Polska Wikipedia niewiele rzuca światła na ten dokument, ale angielska wersja podaje całkowity jej tekst, który został przesłany Lordowi Rothschild, który jest uważany za ojca współczesnego Izraela.

Balfour Declaration

Kopia oryginalnego dokumentu.

Jakie były przyczyny utworzenia państwa Izrael?

  • Izrael musiał objąć panowanie nad Palestyną, głównie Jerozolimą, ponieważ Lucyfer planuje odbudowę III Świątyni Salomona
  • Izrael odegra kluczową rolę w wywołaniu światowego socjalnego kataklizmu, czyli III Wojny Światowej.

Wszystkie cele II WŚ zostały osiągnięte. Powstało państwo Izrael, powstał także komunistyczny Układ Warszawski.

Polskę oddano Sowietom w Jałcie a gen. Władysław Sikorski został zamordowany w katastrofie lotniczej, ponieważ stał na przeszkodzie włączenia Polski do Bloku Wschodniego.

Z tych właśnie przyczyn armia sowiecka czekała na wschodnim brzegu Wisły aż Niemcy zniszczą Powstanie Warszawskie, aby zapewnić sobie pewne zwycięstwo nad Polską i bez większych oporów włączyć nasz kraj do Układu Warszawskiego.

Znając szatański plan II Wojny Światowej wszystkie jej aspekty wydają się całkowicie sensowne. Wiele wojennych tajemnic jest w takim świetle zrozumiałych i wysoce logicznych.

Musiał istnieć zły, despotyczny władca. Musiał mieć złego despotycznego przeciwnika - Stalina

Faszyzm powstał jako zły niegodziwy system, który powinien być za wszelką cenę zniszczony. Hitler grał rolę obsesyjnego mordercy Żydów w sposób doskonały.

Mógł on tę wojnę całkowicie wygrać, ale wiedział on doskonale, że jego zadaniem nie jest wygrana wojna. Jego osobiste rozkazy zapobiegły zdobyciu tak Moskwy jak i Stalingradu czy innych kluczowych celów. Hitler był osobiście odpowiedzialny za klęski swych armii, ignorując rady doskonałych niemieckich strategów wojskowych. Oto główny powód 17 prób zamordowania Hitlera. Link


Holokaust Drezna w 1945 roku

Warte wzmianki jest to, że Hitler i jego Trzecia Rzesza to wynik ingerencji sił okultystycznych w nasze dzieje. Hitler według wielu źródeł (podobnie jak Stalin czy inni) byli ludźmi opętanymi przez demony. Link, Link.

II Wojna Światowa była więc duchową ucztą demonów. 55 milionów ludzi, głównie cywilów zamordowano w bestialski sposób aby ów szatański plan postawił kolejny krok ku NWO!

Hiroshima po wybuchu pierwszej bomby atomowej w 1945 roku. Zwróć uwagę na osmalone ale nie spalone  drzewa czy słupy.

Jeżeli pominiemy okultystyczne aspekty tych wydarzeń - nic innego praktycznie nie ma sensu. Tymczasem na naszych oczach trwają intensywne przygotowania do III Wojny Światowej.

Planowana III Wojna Światowa, to wojna religijna.

Celem jest zniszczenie wszystkich religii - głównie Judaizmu, Chrześcijaństwa oraz Islamu.

Dla przypomnienia, wojna ta była planowana wraz z obiema wojnami światowymi już w roku 1871.

Oto szatański plan.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

Utworzenie Izraela w Palestynie oraz jego zbrodnie popełniane na Palestyńczykach celowo doprowadzają kraje arabskie do szału, Także bezgraniczne wsparcie całego świata również powoduje coraz bardziej gwałtowne reakcje krajów arabskich. Konflikt stopniowo się rozjątrza i jest systematycznie podsycany przez wszystkie strony, z Watykanem włącznie.

Celem konfliktu jest wymordowanie tak Mahometan jak i Żydów. Nie chodzi tutaj o Syjonistów poza granicami Izraela ale chodzi głównie o Żydów ortodoksyjnych zachowujących Słowo Boże, ponieważ są oni przeciwnikami Syjonizmu i oraz wielu zbrodni Syjonistów.

Ponadto ortodoksyjni Żydzi wierząc w Boga Startego Testamentu, odrzucają tym samym Talmud oraz doktrynę lucyferiańską.

Druga część tego planu mówi o podziale narodów w kwestii Izraela oraz Palestyny. Nie tyle chodzi o podział pomiędzy przywódcami, o ile chodzi o podział opinii publicznej odnośnie sprawy Palestyny okupowanej przez Izrael. Musimy się zgodzić, że podziały są jawne i jest wiele dyskusji na ten temat, dyskusji bardzo zaciętych.

Szczytem owych dyskusji jest ostry antysemityzm tych, którzy potępiają zbrodnie Izraela na Palestyńczykach. Istnieje także wielki problem Holokaustu, który przez wielu jest uznawany za wielkie oszustwo. Prawa wielu krajów zachodnich zabraniają jakichkolwiek dociekań w tej kwestii, co także podsyca ogień antysemityzmu.

Ta sama część planu także omawia zupełne wyczerpanie ekonomiczne.

Kryzys jest świadomie wywołany przez masonów oraz tych, którzy wydają im polecenia.

Ludzie, którzy doprowadzili do kryzysu są wynagradzani, jak bankierzy upadłych banków czy szef Banku Federalnego, bezpośredni orkiestrator kryzysu w USA Ben Bernanke, Żyd - syjonista, którego magazyn Time ogłosił człowiekiem roku 2009!

Ben Bernanke

W rzeczywistości Bernanke spowodował kryzys a Człowiekiem Roku został ogłoszony za... zapobieżeniu kryzysu.

Z Banku Federalnego zniknęło 9 bilionów dolarów. Czyli 30 tyś dolarów na każdego obywatela w USA!

Oto jedna z rzeczywistych przyczyn kryzysu w USA! 

Link do filmu z USA senatu w tej kwestii - http://www.youtube.com/watch?v=rIcQLLYhNZ4

Trzecia część planu mówi o krwawych orgiach i zdziczeniu ateistów. Ateizm jest rezultatem oszukańczych teorii jak teoria Ewolucji czy Teoria Wielkiego Wybuchu. Plan zakłada walki uliczne w tej kwestii.

Najciekawszy jest czwarty fragment tego planu, który zakłada, że w niemal każdych państwach ludzie będą zmuszone do samoobrony przeciwko mniejszościami etnicznymi. Jak to jest możliwe?

W niemal wszystkich krajach świata zachodniego i Europy są poumieszczani Islamiści, którzy nie ukrywają swej nienawiści do Żydów i Chrześcijan. W Europie jest ich ponad 55 milionów ludzi, którzy w większości przypadków obiecują światu zwycięstwo Islamu.

Ostatnia część tego filmu ukazuje nam wszystko, oprócz Iluminatów, którzy ten problem celowo stworzyli. Film nawołuje do właśnie do nienawiści do Islamu. Rzeczywistym wrogiem są Iluminaci oraz kontrolowane przez nich rządy państw.

I najciekawszy jest jeszcze jeden fragment:

...masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy...

Plan ujania, że owe 'boskie duchy' chrześcijaństwa to... DEMONY!

Lucyfer wraz ze swymi demonami (duchami) kontroluje nominalne Chrześcijaństwo, ukazując je jako pozbawione kompasu i kierunku!

Sam staje z boku śmiejąc się do rozpuku, jakimi szaleńcami są Chrześcijanie, każąc nam porównywać KRK z Adwentystami i Świadkami Jehowy, dodając jeszcze kilka innych religii. W sumie obraz tych religii ukazuje Chrześcijaństwo jako zupełnie chore umysłowo, które nie jest w stanie zrozumieć nawet prostych tekstów biblijnych pomimo posiadania wielu doktoratów.

W taki właśnie sposób pro syjonistyczne media ukazują nam Chrześcijaństwo pod parasolem Watykanu. Dalej plan podaje, że owo Chrześcijaństwo zostanie wystawione na manifestację doktryny Lucyfera.

Dzieje się właśnie w chwili obecnej, kiedy za pomocą mediów doktryna lucyferiańska oraz satanizm są szeroko rozpowszechniane. Zobacz linki - Doktryna oraz Satanizm i Muzyka Rockowa.

Przypomnijmy, że dokument ten został po raz pierwszy opublikowany w roku 1871. W chwili obecnej wielu próbuje zaprzeczać jego istnieniu, a londyńskie muzeum kategorycznie zaprzecza, że o czymś takim kiedykolwiek słyszano.

Cel ukrywania tego dokumentu jest oczywisty.

Informacje w nim zawarte są niezwykle niebezpieczne dla orkiestratorów trzech wojen, czyli Iluminatów, ponieważ schemat wojen jest oczywisty i działania w kierunku wywołania III Wojny Światowej nie są dla wielu żadną tajemnicą.

Jeżeli londyńskie muzeum mówi prawdę i listu tam nigdy nie widziano?

Dwie publikacje - Rodrugueza (1925 rok pierwszej edycji) oraz Williama Guy Carr'a dzieło - "Satan, Prince of This World" - ("Szatan, książę tego świata"), wydane po raz pierwszy w roku 1959, obie cytują w całości list Pike'a do Mazziniego.

Carr opisuje ten list jako szeroko znany w jego czasach, Rodrigues wyraża się w swej książce o tym liście w podobny sposób.

Nawet w wypadku kategorycznego zaprzeczania londyńskiego muzeum pozostają nam zeznania obu autorów, a Rodriguez  opublikował swoją książkę na 14 lat przed II Wojną Światową, oraz oczywiście przed postaniem nazizmu.

  • Czy istnieją jakiekolwiek szanse na przypadkowe odgadnięcie tych wydarzeń?  Takiej szansy nie ma!
  • Czy Lucyfer jest w stanie podać tak dokładne proroctwo? Również odpowiedź jest negatywna.

Co nam pozostaje?

Nie jest to proroctwo - jest to plan Lucyfera konsekwentnie realizowany od co najmniej 144 lat!

 

Sam fakt tak długiej i konsekwentnej realizacji  pokazuje nam olbrzymią moc Lucyfera, którzy żyjąc znacznie dłużej niż ludzie jest wstanie ów zbrodniczy plan realizować.

Najciekawsze jest to, że plan III Wojny Światowej jest równie precyzyjny i widać jak na dłoni, w jaki sposób jest to konsekwentnie realizowane, pomimo, że III wojna praktycznie się jeszcze nie rozpoczęła.

Co jest jeszcze godne uwagi - plan Lucyfera nie przewiduje ingerencji Boga i wykonanie wyroku na Babilonie Wielkim czyli na Watykanie - nadzorcy masonerii, Żydów, Islamu i systemu bankowego całego świata.

Nie miejmy złudzeń!

Dzisiejsze kryzysy wszelkiego gatunku, cały bałagan światowy to dzieło Lucyfera oraz jego ochoczych ziemskich sług, masonów, syjonistów i iluminatów watykańskich!

Znając owe szatańskie plany trzech wojen nie można się oprzeć kilku refleksjom.

Uderza jedno.

Do jakiego stopnia zdegenerowani ludzie rządzą naszą planetą. Fakt wymordowania ponad 100 milionów ludzi w ubiegłym stuleciu ukazuje nam zupełne zwyrodnienie tych, którzy do tych zbrodni doprowadzili. Potwory typu Stalin, Lenin, Hitler, Roosevelt, Truman, Mao, Hiroshito, Pol Pot, Breżniew czy też wielu innych, na polecenia Lucyfera kierowali z zimną krwią owymi masakrami z Holokaustem włącznie.

Dla nich była to i jest czystą rozrywką. Drukując pieniądze nie muszą nic robić, by je zarabiać. Władzę nad światem także posiadają.

Czyli nie chodzi ani o pieniądze, ani o władzę!

Wystarczy przejrzeć pewne dokumenty, aby natychmiast zorientować się, że wszystkie przyczyny owych wojen były sfabrykowane. Kościoły Chrześcijaństwa kontrolowanego przez Lucyfera uciszały skutecznie sumienia ludzi  mordujących się wzajemnie w często niezwykle okrutny sposób. Nie tyle mord był celem ale maksymalny ból  w wyniku stosowania tortur!

Propaganda mordu, pod płaszczykiem patriotyzmu czy demokracji podsycała wzajemną nienawiść tych, którzy będąc manipulowani przez zawsze kłamliwe media i władców, (tudzież przez kapelanów wojskowych), do najbardziej haniebnych przelewów krwi i nieludzkich tortur, jakie można sobie wyobrazić.

Szczytem zbrodni była Hiroszima i Nagasaki, spalenie Drezna oraz Auschwitz.

Kim byli ludzie, którzy posłusznie realizowali ten szatański plan? Dlaczego owe plany realizowali?

Dlaczego ten straszliwy plan jest nadal w trakcie realizacji!?

Istnieje tylko jedna logiczna odpowiedź na te pytania.

Światem rządzą sataniści!

Bogiem masonów jest Lucyfer i pod jego nadzorem masoneria i watykańscy Iluminaci realizują ów diaboliczny plan.

Nie łudźmy się. Obecny kryzys światowy, wywołany zgodnie z planem III Wojny Światowej przez władze niemal wszystkich państw świata, prowadzi nas wprost do najstraszliwszej katastrofy w dziejach istnienia ludzkości! Media pod nadzorem Iluminatów zgodnie milczą oferując nam nigdy nie osiągane poprawy stanu naszych warunków życia czyli zupełną iluzję

Żadne obietnice kłamiących zwykle polityków nie są realizowane i zawsze ukazuje się nam jakieś brednie, które 'wyjaśniają' nam kolejne niepowodzenia kolejnej ekipy rządzącej. Niepowodzenie za niepowodzeniem. A plany przed każdymi wyborami były takie doskonałe.

"Pomożecie, towarzysze? - zażartował Gierek. "Pomożemy, towarzyszu"- zażartowali robotnicy!

Patrząc na światową politykę można wysnuć jeden i tylko jeden logiczny wniosek.

To nie wymysł zwolenników teorii spiskowych, to nie wymysły wrogów obecnych rządów i systemów społecznych.

Rządzą nami posłuszni wykonawcy poleceń Lucyfera. Są oni uwikłani po czubki uszu w sekretne wielbienie szatana, demonów oraz upadłych aniołów.

To Watykan oraz kontrolowani przez niego żydowscy masoni, (Synagoga Szatana) Iluminaci  oraz kontrolowany przezeń Syjonizm  kontrolujący rządy i media, są odpowiedzialni za wszelkie zło, jakie dzieje się na naszej przepięknej Ziemi.

Być może niedługo zginiesz ty i cała twoja rodzina, ponieważ oni realizują owe zbrodnicze plany!

Skąd wiemy kim są ONI?

ONI to ci, których nigdy mas media nie krytykują ani nawet nie wspominają o nich.

Władzy nie wolno krytykować i po tym się poznaje rzeczywistych władców, ukrywających się przed nami z oczywistych powodów.


Zajrzyjmy do jeszcze jednego dzieła Lucyfera - przeczytajmy "Protokoły Mędrców Syjonu" których treść napawa wielu czytelników przerażeniem.

Niezwykła perfidia tego szatańskiego dzieła przekracza wszelkie znane nam granice moralne i etyczne.

Znacznie więcej na temat "Protokołów" w linku - Protokoły Mędrców Syjonu.Napisano: 6 Maja 2010

Ostatnie uaktualnienie: 21 Lutego 2015