Powrót Kennedy'ego część II

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. " [BM]

Jeżeli nie czytałeś pierwszej części, koniecznie ją przeczytaj, ponieważ jest tam podana wielka dawka interesujących faktów. W tym artykule jest dalsza dawka równie ciekawych rzeczy.

Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Dopiero bliskość sądu Bożego nad światem powoduje to, że otrzymujemy znacznie lepsze zrozumienie wielu proroctw biblijnych. Napisałem ostatnio kilka artykułów, które to właśnie potwierdzają. Ale ten artykuł moim zdaniem jest szczególnie ważny.

Proroctwa Objawienia ukazują nam coraz głębsze ich zrozumienie.

Sprawdźmy jeszcze raz Objawienie i kilka znanych wersetów, które mówią nam o Bestii (Zwierzęciu), aczkolwiek jego imię nie jest nam podane. Okazuje się, że 13 rozdział Objawienia podaje nam znacznie więcej detali, które nie mogą być pominięte, ale one powinny być lepiej zrozumiane.

Teraz jest jasne, że temat Bestii z śmiertelną raną, która została wygojona, jest znacznie ważniejszy, niż początkowo podejrzewałem. Jego ważność jest wręcz oszałamiająca!

Oto analiza wersetów z podkreślonymi słowami, których część nie była dostrzeżona, należycie zrozumiana a nawet pominięta w pierwszej analizie tych tekstów.

Zwróćmy uwagę na ważność Bestii z Objawienia i porównajmy ją z postacią Johna Kennedy'ego. John był prezydentem niemal całego świata, ponieważ Rzym/Watykan rządził do niedawna całą ziemią a Babilon Wielki, czyli USA sprawowały światową władzę, wspartą armią USA. Nie wierzmy w masonów czy innych książąt itp. Oni służą jedynie do odsunięcia naszej uwagi od rzeczywistych zbrodniarzy.

Każdy prezydent USA był na tronie świata. ale jeszcze wyższą władzę posiadał papież, który wydawał polecenia i rozkazy Bestii czyli prezydentom USA. Była to do niedawna władza Wielkiej Nierządnicy, która kontrolowała w ten sposób cały świat!

Wielka Nierządnica w tym okresie czasu całkowicie kontrolowała Bestię!

Objawienie 13:(1) I widziałem wychodzącą z morza Bestię, która miała dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na głowach jej bluźniercze imiona.

Zwróćmy uwagę na głowy, których jest dziesięć. Bestia miała siedem głów ale już ich nie ma. Królowie powymierali.  Diademy są na rogach, a nie na głowach. Mamy także imiona głów Bestii. Owe imiona są bluźniercze. Typowe bluźniercze imię to Aleksander Wielki. Wielki jest... Bóg!

(2) A Bestia, które widziałem, była podobna do pantery, a nogi jej jak u niedźwiedzia, a paszcza jej jak paszcza lwa. I przekazał jej smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jej była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jej była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za ową Bestią.

Bestia otrzyma władzę od samego szatana, ale on nie utraci władzy, ale najwyraźniej szatan ją poprowadzi w taki sposób, aby Bestia wspomagana przez niego miała szanse w walce przeciwko Bogu. Zwróćmy uwagę na śmiertelną ranę, która będzie wygojona i będzie powodowała podziw mieszkańców całej ziemi.

Ciekawy jest fragment, który mówi o przekazaniu szatana władzy Bestii, a następne zdanie już mówi o jednym z aniołów, którego śmiertelna rana została wygojona.

Znaczenie tej postaci w czasach końca ma niezwykle mocne znaczenie. Czas wypełnienia tego proroctwa jest oczywisty.

(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał Bestii moc, a także Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż może z nią walczyć?

Bestia ze swoją świtą 10 króli otrzyma od szatana olbrzymią moc! Kiedy się to wszystko wydarzy?

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Powyższy tekst ukazuje nam wyraźnie, że Niewiasta, czyli Naród Wybrany przez Boga będzie atakowany przez szatana. Najwyraźniej prześladowanie jej będzie przyczyną wyprowadzenia Niewiasty na pustynię przez Boga i Isusa i oni będą także ją chronili na znanej nam pustyni.

Isus i Bóg będą działali na ziemi, ale grupa wybranych osób przez Boga będzie już w Niebie. Niewiasta żywiona i chroniona przez Boga i Syna, podobnie, jak Bóg ratował starożytny Izrael, za którym gonił Amenhotep, który utonął wraz z armią w Morzu Czerwonym.

Cały świat będzie doskonale świadomy mocy Boga i Isusa, ale niemal cały świat będzie wrogo nastawiony do Boga oraz Syna. Spowoduje to szatan i Bestia. Z drugiej strony reszta ludzi na ziemi to są w większości bezduszni i pozbawieni sumień potomkowie szatana i aniołów - nasienie węża.

Pojawienie się Bestii

Bóg stosuje pewne kody, które trzeba poznać, aby zrozumieć niektóre Boże proroctwa. Właściwe rozpoznanie Bestii jest niezwykle ważne i ten artykuł jest jeszcze dokładniejszy niż poprzedni. Głębsze zrozumienie Bestii jest podane także w rozdziale 17.

Objawienie 17:(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

Objawienie 17:(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; (10 Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11 A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Bestia jest opisana w dwóch rozdziałach 13 i 17-tym. W 17 mamy opis Bestii, która jest kontrolowana przez Rzym/Watykan. W 13 mamy dokładniejszy jej opis, ponieważ 13 rozdział zajmuje się Bestią oraz także... drugą Bestią, która też się wkrótce pojawi.

13 rozdział mówi nam o przejęciu władzy nad całym światem przez pierwszą Bestię, oraz mówi nam także o drugiej Bestii, podobnej do tej pierwszej, o której chyba nikt jeszcze nie mówił czy nie pisał.

Objawienie 17:(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Najważniejsze zrozumienie rozdziału 17. To wyjaśnia nam tożsamość Bestii. Zwierzę czyli Bestia to ósmy władca, który będzie rządził światem jako jedna osoba, podobna w działaniach do poprzednich siedmiu zbrodniczych króli. Będzie więc stosowana identyczna zbrodnicza strategia, stosowana w przeszłości przez poprzednich królów Bestii w przeszłości.

Objawienie 17:(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. (14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

Dziesięć rogów to królowie złożeni z ludzi i panujący razem na świecie. Nie są to upadli aniołowie. Powyższy tekst ukazuje nam także zwierzę opisane w rozdziale 13.

Objawienie 13:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

Kto może walczyć przeciwko osobie, której nie udało się zabić!?

Musimy zrozumieć rolę Bestii w rozdziale 17. Siedmiu króli to siedmiu upadłych aniołów. Dziesięć rogów to królowie ziemscy, którzy oddadzą swoją władzę Bestii, która będzie ostatnim królem, wrogiem Boga i Ludu Bożego.

Istnieje tylko jedna osoba, która może mieć wygojoną śmiertelną ranę głowy.

Zwróćmy uwagę na wrogość Bestii, skierowaną przeciwko Bogu i Bożym sługom.

Objawienie 13:(5) I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano jej też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (6) I otworzyła paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. (7) I dozwolono jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano jej też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. (8) I oddadzą jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Najwyraźniej Bóg będzie całkowicie kontrolował Bestię, która będzie musiała wykonywać Boże rozkazy. Bóg w ten sposób pozwoli Bestii na prześladowania ludzi wierzących w Boga i w Biblię, aby ich w ten sposób sprawdzić. Wielu zginie, aby być uznanym przez Boga i oni... zmartwychwstaną.

Rozumiemy to, ponieważ wiemy więcej o nasieniu węża, które opanowało całą ziemię i posiada władzę od wielu lat. Są to syjoniści i Izrael, ponieważ jest to najmniejsza ich część, którą szatan poświęci dla reszty innych hybryd ludzko szatańskich.

W tym samym czasie mamy pozornie dziwne wydarzenie.

Objawienie  14:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Ten werset jest wymownym dowodem, że fałszywe religie ewangelii wiecznej nigdy nie zwiastowały!

Co jest jeszcze wyjątkowo ważne, za czasów rządów 3.5 roku Bestii będzie działało na ziemi dwóch świadków Boga, którzy będą ujawniali Boże plany oraz zbrodnie Bestii. Świadkowie ci będą posiadali wielką moc, z pomocą której będą czynili wiele cudów.

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich.

Te wersety ukazują nam, że ludzie, którzy będą chcieli żyć wiecznie po stronie Boga, będą mieli możliwości poznania Boga i Jego planów Królestwa Bożego. Podczas tego okresu 3.5 roku nadal każdy człowiek będzie mógł poznać moc i Prawdę Boga i Isusa oraz stanąć po stronie Boga i Syna.

Zbrodnie nasienia węża to ohydna i masowa pedofilia, masowe gwałty i mordy dzieci, niemowląt, aborcje oraz bardzo powszechne mordy w wielu podziemnych bazach. Władza takich ludzi wrogich Bogu jest aż tak mocna, że bez pomocy Boga nie ma szans na wyzwolenie całego świata.

Niemal nigdy nie słyszymy o skazywaniu pedofilów! 

Pedofilia i seks z dziećmi plus tortury to najbardziej pożądana 'rozrywka' wszystkich elit świata! Oni kontrolują światowe media, a my otrzymujemy fałszywe informacje. Nasienie węża nie jest w stanie żyć bez udziału w tych zbrodniach na nieletnich. I to jest przyczyna ich jedności przeciwko Bogu!

Bestia wraz z pedofilami nasienia węża będzie walczyła przeciwko Bogu, a szczególnym celem ich mordów będą chrześcijanie, nadal wierzący w Boga i stosujący w życiu 10 Przykazań Bożych, których pedofilska Bestia z pasją nienawidzi.

Wróćmy do 13 rozdziału Objawienia.

Objawienie 13:(9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. (10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

To jest przestroga dla wszystkich chrześcijan spoza Narodu Wybranego. Wielu chrześcijan pójdzie do więzień, a zabijający wielu ludzi, sami zostaną pozabijani i Bóg do tego dopuści. Dlatego kto ma uszy, niech już teraz się na to mentalnie przygotuje.

Większość ludzi nie rozumie Bożego sądu nad ludźmi.

Boży sąd jest prosty. Jeżeli ktoś jest od dziecka uczciwy, czytuje Biblię a nawet ją studiuje, taka osoba może być wzięta do nieba.

Jeżeli osoba poznaje Boga i Biblię w późniejszym czasie, może być w gronie 144.000 ale przejdzie przez pewne ścisłe Boże kryteria. Obie grupy uzyskają u Boga życie wieczne na podstawie ofiary Isusa, złożonej wyłącznie dla ludzi wybranych przez Boga

Jeżeli człowiek widząc co się dzieje a pozna on Boga dopiero ze strachu, jego postawa i motywy nie będą jasne. Groźba śmierci ukaże takiej osobie i ona ukaże Bogu, czy jej wiara jest wartościowa lub nie. W takiej sytuacji śmierć z rąk Bestii za odmowę oddania Bestii pokłonu da tej osobie zmartwychwstanie.

Proroctwa przedtem nie rozumiane

Następne wersety 13 rozdziału nie były przeze mnie omówione z powodu braku zrozumienia. Ale teraz to się zmieniło, dzięki pomocy Boga.

Objawienie 13:(11) I widziałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi, która miała dwa rogi podobne do Baranka, i mówiła jak smok. (12) A wykonuje ona wszelką władzę pierwszej Bestii na jej oczach. Ona to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której śmiertelna rana była wygojona.

Tutaj mamy niezwykły opis... drugiej Bestii, dotychczas nie zrozumiały, który ujawnia nam bardzo ważne szczegóły. Rogi drugiej Bestii symbolizują Baranka. Druga Bestia będzie z wyglądu podobna do Baranka, czyli będzie udawać wiarę w Boga. Jednak jej mowa będzie szatańska.

Pomimo nobliwego wyglądu druga Bestia będzie także szatańska. Będzie ona wykonywać władzę pierwszej Bestii. Werset podaje nam wyraźnie, że obie Bestie będą mówiły jak... szatan.

Druga Bestia będzie wspomagać pierwszą Bestię i to ona spowoduje pokłony dla pierwszej, której głównym znakiem będzie... wygojona śmiertelna rana. To ta druga Bestia będzie namawiać do uczynienia posągu pierwszej Bestii, która będzie miała wygojoną śmiertelną ranę.

Objawienie 13:(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano jej czynić na oczach Bestii, namawiając mieszkańców ziemi, by wykonali posąg Bestii, która ma ranę od miecza, a jednak została przy życiu. (15) I dano jej tchnąć ducha w posąg Bestii, aby posąg Bestii przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi Bestii, zostaną zabici.

Żywy posąg będzie mówi i żądał oddawania posągowi pokłonu!

Ten rozdział Objawienia ukazuje nam wyraźnie to, czego nigdy chyba nie rozumieliśmy ani nawet nie rozważaliśmy. Pierwsza Bestia to władca anielski, który miał ranę od miecza, ale pozostał przy życiu. To znaczy, że osoba tak zraniona przeżyła.

Objawienie 13:(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują pieczęć na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znaku, to jest imienia Bestii lub liczby jej imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę Bestii; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Jedynym kandydatem jest... John Kennedy!

Większość informacji o Johnie mamy w pierwszej części artykułu. Warto dokładnie przeczytać te informacje, aby zauważyć, że nikt nie sfotografował jego martwego ciała. Nie ma żadnej pewności, że John Kennedy rzeczywiście umarł.

Zwróćmy uwagę na władze, media oraz wszystkie religie chrześcijańskie, które nigdy nie wspomniały o aniele, który był kontrolowany przez Watykan. Jest bezsporne, że Watykan niemal oficjalnie wielbił Lucyfera. Link do artykułu z wieloma dowodami.

To wskazuje nam wyraźnie, że Watykan jest doskonale poinformowany o planach szatana. Przypomnijmy szatański plan. Poniżej jego najbardziej interesujący fragment.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok. To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.

Nie wszystko szatan zrealizuje! Celem szatana są mordy popełniane przez chrześcijan, którzy będą zabijali swoich wrogich oprawców. Chrześcijanie będą 'oświeceni' doktryną Lucyfera, wystawioną na publiczny widok. To znaczy, że wtajemniczeni sataniści wysokiej rangi ową doktrynę znają.

Moje zrozumienie tego jest takie.

Plan anioła z śmiertelną raną, który to przeżył, został nam ujawniony przez Boga w Biblii. Wiele wskazuje na to, że ten plan jest już częściowo zrealizowany, a John Kennedy jest bardzo prawdopodobnym tym właśnie aniołem. Innej opcji oczywiście nie znamy.

Jest olbrzymia ilość poszlak, że JFK jest tym aniołem. Rozważmy dowody!

USA to siła Watykanu, czyli prezydenci USA reprezentowali dotychczas Watykan. Jednym z nich był JFK (Kennedy). Watykan i elity szatańskie USA doskonale wiedziały o tych planach. Morderstwo JFK było zorganizowane w taki sposób, aby cały świat to widział!

JFK nie popełnił żadnego przestępstwa, za które powinien być PUBLICZNIE pozbawiony życia. Jego śmierć została zorganizowana celowo w taki sposób, aby cały świat widział to morderstwo.

To wskazuje nam na ukrywany nadal przed nami powód tego mordu!

Zrobiono to z wielkim ryzykiem. Były w to wmieszane masy ludzi i każdy mógł się z tym wygadać. Sprawozdania z tego incydentu są straszliwie niedokładne i sprzeczne ze sobą, ale nikt za to nie został ukarany.

To daje nam pewność, że ów mord musiał być dokonany publicznie tak, aby cały świat to widział! Jakie były tego przyczyny?

Podejrzewam, że autorem tego mordu i całym mózgiem był i jest sam szatan. Celem mordu było wypełnienie się znanego nam wersetu biblijnego, cytowanego w tym artykule, ale to nie jest cały plan.

Poniżej mamy jeden z masy dowodów na to, że to agenci rządowi USA dokonali tego zabójstwa.

Cytat o pseudo autopsji zwłok Kennedy'ego.

Kiedy tniesz ciało, musisz przestrzegać pewnych procedur. Usunięcie i zważenie narządów to jedno, coś, co lekarz z sekcji zwłok James Joseph Humes przyznał w 1996 roku, że tego nie zrobiono. To blednie w porównaniu z innymi rzeczami, których Humes nie robił. Nie zachował oryginalnego raportu z autopsji JFK. Zrobił odręczną kopię, a oryginał spalił, co było działaniem równie nieprofesjonalnym, jak podjęcie decyzji o zaprezentowaniu swoich odkryć za pomocą tańca interpretacyjnego. Humes twierdził, że chciał, aby zakrwawiony raport nie stał się źródłem chorobliwej fascynacji. Co ciekawe, nie zniszczył co najmniej jednego innego zakrwawionego dokumentu. Potem są zdjęcia z autopsji. Te w Archiwum Narodowym są niskiej jakości i wydają się pomijać ważne szczegóły, takie jak liczba ran postrzałowych. Kiedy T. Jeremy Gunn pokazał je kobiecie, która je stworzyła, Sandrze Spencer, w ramach swojej pracy w 1992 Assassination Records Review Board, powiedziała, że ​​nie wyglądają jak obrazy, które przerabiała, które pamiętała. Więc Gunn próbował dopasować je do zdjęć wydrukowanych przez laboratorium Spencera na krótko przed zamachem. Rodzaje papieru fotograficznego były zupełnie inne, co sugeruje, że pochodziły z innej sesji drukarskiej. Czytaj więcej.

Niemal zapomniałem o niezwykłym wydarzeniu, o którym wcześniej wiedziałem, ale w taką możliwość wtedy jeszcze nie wierzyłem. W niektórych materiałach sugerowano, że to Jackie Kennedy strzeliła do męża z małego pistoletu.

Jackie miała mały damski pistolet ze sobą i kiedy wzięła go do ręki ze skrytki w samochodzie, położyła rękę poza głową Johna i strzeliła mu w tył głowy. Na filmie, pomimo, że jest on także oszustwem to bardzo wyraźnie widać i najwyraźniej to jest rzeczywisty strzał, który był śmiertelny, ale Kennedy to mógł przeżyć..

Od lat nie wierzyłem w tę wersję, ponieważ do niczego ona wtedy nie pasowała. Ale dopiero teraz to może być doskonałym wyjaśnieniem mordu na JFK. Za masowe zdrady małżeńskie Johna, Jackie zabiłaby łajdaka nawet za darmo. Tego więc nie możemy całkowicie wykluczyć.

Zwłaszcza, jeżeli to był zaplanowany mord na Kennedym. Takie pseudo zabójstwo byłoby bardzo pewne, gdyby zrobiła to Jackie. Wiedziałaby, jak celować o jak strzelić, aby to wyglądało na morderstwo, ale ze względu na kaliber broni i małą moc wystrzału to byłoby doskonałym planem!

Nikt nie podejrzewałby Jackie. Ale ona miała wielkie ku temu motywy. W tym linku jest niezłej jakości film i od 6-7 sekundy widać podejrzany ruch Jackie. Strzał padł w momencie, kiedy ona miała rękę z tyłu głowy męża! Po strzale ona schowała broń i udawała, że boi się innych strzałów.

Oczywiście film nie jest absolutnym dowodem, ponieważ był on poważnie zniekształcony i podany dla publiczności dopiero po ponad 10 latach po  jego nakręceniu; co także popiera taką wersję morderstwa.

Jeżeli nagle ukaże się na arenie świata JFK, być może się ujawni to, że jest on uratowanym aniołem. Ale szatan będzie (chyba) próbował udowodnić, że JFK został wzbudzony z martwych, czyli będzie się chełpił, że on, czyli szatan jest równy Bogu.

Cała narracja szatańska ma na celu pomniejszenie chwały Boga a wywyższenia szatana. Postrzelenie JFK ma taki właśnie cel. JFK będzie w taki przypadku żądał oddawania hołdu jego posągowi, czego kategorycznie zabroni Bóg! Sprawdźmy ponownie!

Objawienie 13:(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. (7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. (8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

To jest właśnie owo zwierzę.

Objawienie 13:3 A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

Bestia to osoba, która będzie posiadać wygojoną śmiertelną ranę głowy.

Jesteśmy właśnie w czasach końca i władza syjonistów całkowicie upada. Jeszcze trochę czasu, a władzę przejmie 10 króli oraz nieco później władzę otrzyma Bestia, czyli upadły anioł z wyleczoną śmiertelną raną głowy.

John F. Kennedy to jedyny kandydat do tej właśnie roli.

Syjoniści to ci związani z Żydami Izraela, którzy przedstawiają się nam jako rzeczywiści Izraelici, czyli naród wybrany przez Boga. Ale ich rzeczywistym bogiem jest... szatan i zawsze nim był. Szatan ich poświęci dla swego wyższego celu.

Historia rodu Kennedy

Trudno o bardziej zdegenerowanych ludzi. Oni nazywają to klątwą. Link do obszernego artykułu o ich wielkiej liczbie morderstw, wypadków i zgonów przedwczesnych z wielu przyczyn. Ten link jest połączony z Google tłumaczem. Jeżeli zawiedzie, tutaj jest link do oryginału. Tekst można kopiować samemu i ręcznie wstawiać do Google tłumacza.

Większość ludzi wie o zabójstwach prezydenta Johna F. Kenndy'ego i jego brata Roberta F. Kennedy'ego w latach sześćdziesiątych. Ale rodzina Kennedych przeżyła o wiele więcej tragedii przed i po śmierci, prowadząc do pojęcia tak zwanej „klątwy Kennedy'ego”. Po wypadku samochodowym, w którym zginęła Mary Jo Kopechne w 1969 roku, sam senator Ted Kennedy zapytał, „czy jakaś straszna klątwa rzeczywiście zawisła nad wszystkimi Kennedymi”. Kiedy weźmiesz pod uwagę to, przez co przeszła rodzina, trudno nie zauważyć, o co mu chodzi.

Kilka linków do przetłumaczonych artykułów o JFK.

Fragment ostatniego linka.

Mówiąc wprost, na długo przed śmiercią w wieku 46 lat Kennedy był bardzo chorym człowiekiem. Jako dziecko Kennedy prawie zmarł na szkarlatynę, a także miał poważne problemy z trawieniem – najprawdopodobniej spastyczne zapalenie okrężnicy lub zespół jelita drażliwego, które nękały go przez resztę życia. W młodości cierpiał na infekcje dróg moczowych, zapalenie gruczołu krokowego i wrzód dwunastnicy. Bardziej znane były jego znane problemy z kręgosłupem i plecami, które zaczęły się podczas gry w piłkę nożną na studiach. Jego ból w dolnej części pleców był tak silny, że początkowo został odrzucony zarówno przez armię amerykańską, jak i marynarkę wojenną, kiedy po raz pierwszy zgłosił się na ochotnika do służby podczas II wojny światowej.

Nie wiadomo, co o tym myśleć, ale niektóre rzeczy mogą wskazywać na anielskie pochodzenie, które im wyraźnie nie służy w życiu na Ziemi, a lista morderstw może to także potwierdzać. Mordercami są ludzie zbyt wiele o nich wiedzący. Ale są to jedynie moje luźne przypuszczenia.