Powrót Kennedy'ego

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. " [BM]

Czy jest możliwe, że John Kennedy pojawi się ponownie?

Sprawdźmy Biblię i kilka znanych wersetów, które o tym mówią, aczkolwiek nazwisko nie jest podane, chociaż jego pozycja jest ujawniona.

Poniższe proroctwo ujawnia nam czwarte zwierzę, które będzie rządziło całym światem niszcząc miażdżąc niemal całą ziemię. Cechą główną tego proroctwa jest nieprzerwana władza ostatniego imperium światowego. Dziesięć rogów oznacza króli, którzy przejmą władzę po tym zwierzęciu.

Owo czwarte zwierzę reprezentuje Rzym/Watykan, który teraz pochylił się znacznie ku upadkowi i jego władza nad światem niemal już wygasła. Jest to pierwsze proroctwo o największej potędze świata czyli o czwartym królestwie.

Daniela 2:(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

Proroctwo Daniela jest pierwszą zapowiedzią, bardziej ogólną powstania Rzymu jako ostatniej potęgi światowej. Mamy w tym opisie szczególną informację. Władze kontrolowane przez Watykan były częściowo z żelaza i częściowo z gliny. Były one odseparowane od siebie.

To oznacza współpracę upadłych aniołów, członków władz tego królestwa z królami ziemskimi, którzy nie są ze sobą zbytnio związani. Poniższy fragment podaje nam nieco więcej detali.

Daniel 7:(23) I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. (24) A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; też będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. (25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.

Co jest interesujące, z dziesięciu króli (rogów) wyłoni się inny król, który usunie z dziesięciu trzech króli . To wygląda na wyjątkowy sposób objęcia władzy ostatniego króla. Ten król siłą obejmie niemal całą władzę na świecie.

Rzym spowodował dwie wojny światowe oraz kilka rewolucji, jak bolszewicką czy rewolucję francuską. Daty się nam nie zgadzają, ponieważ Watykan z powodu znanych biblijnych proroctw starał się ukryć ową proroczą wersję, ale już o tym wiemy.

Mamy obecnie rok 480 n.e. albo rok Boży, czyli rok 4484 od stworzenia Ziemi przez Boga. Wiemy w 100%, że dodano nam 300 lat do kalendarza, ale są także przesłanki, że dodano następne 1000 lat. Z powodu kłamstw władz i mediów obliczyłem obecną datę dokładnie według Biblii.

Rozwinięcie proroctwa przez księgę Objawienia

Objawienie 12:(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

Znak szatana ukazuje nam rzeczywistego króla ziemi, który kieruje niemal wszystkimi wydarzeniami. Posiada on siedem głów (upadli aniołowie), oraz dziesięć rogów. Owe głowy posiadają diademy królewskie, których rogi jednak nie posiadają.

Upadli aniołowie są głównymi władcami na żołdzie szatańskim a dziesięć rogów to ich ziemscy władcy, którzy po prostu wykonują polecenia szatana i 7 upadłych aniołów.

Co jest w tym najważniejsze, szatan jest władcą tego świata i jego władza będzie w niedługim czasie przetransferowana do upadłych aniołów.

Objawienie 13:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

Główna różnica pomiędzy nimi polega na pozycji rogów oraz głów. Rogi reprezentują królów ludzkich. Głowy - siedem głów - reprezentują siedmiu upadłych aniołów a także posługują się dziesięcioma królami ziemskimi.

Ale szatan po oddaniu władzy Bestii zmieni strukturę władzy i władcy ziemscy posiądą władzę królewską. Głowy z proroctwa to symbole upadłych aniołów, którzy będą posiadali bluźniercze imiona, co oznacza imiona uwłaczające Bogu i Isusowi. Na tym będzie polegać nowa władza na świecie.

Rozdział 17 Objawienia

Upadek Watykanu  najwyraźniej odbędzie się w momencie przejęcia władzy przez Bestię.

Objawienie 17:(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad Wielką Nierządnicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. (3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. (4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. (6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. (7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.

Wielka Nierządnica to Rzym, zwany Watykanem. Werset 3 mówi nam o tym, że Nierządnica siedzi na czerwonym zwierzęciu, mających siedem głów i dziesięć rogów. Ona ujeżdża Bestię!

Objawienie 17:(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; (10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Siedem wzgórz Watykanu jest oczywistym dowodem tożsamości tej kobiety. Ważne jest to, że szósty król miał się ukazać jedynie na krótko. Ale ostatni król dopiero się pojawi na krótki okres czasu.

Rozdział 13 Objawienia

Objawienie 13:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A Bestia, które widziałem, była podobna do pantery, a nogi jej jak u niedźwiedzia, a paszcza jej jak paszcza lwa. I przekazał jej smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jej była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jej była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za ową Bestią. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał Bestii moc, a także Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż może z nią walczyć? (5) I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano jej też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

W powyższym proroctwie w (3) zdaniu mamy temat tego artykułu. Jakiś upadły anioł, którzy rządził praktycznie całym światem był śmiertelnie raniony, ale owa rana się już wygoiła i cały świat to podziwiał. Poniższy werset był poprzednio błędnie zrozumiany.

Objawienie 9:(11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel).

Apollyon to król otchłani i in nie ma niczego wspólnego z Bestią. Nie ma ani słowa o jego rządach na ziemi wraz z Bestią. Mamy więc zagadkę, która być może będzie teraz rozwiązana. Doskonale pasuje do tego John Kennedy, który został podobno zamordowany w Dallas!

Głowa śmiertelnie zraniona

Spójrzmy głębiej na to proroctwo. Jeden z króli Bestii został śmiertelnie raniony w głowę. Według proroctwa była to rana uważana za ranę śmiertelną, ale werset ten mówi nam, ze owa śmiertelna rana była wygojona.

Objawienie 13:(2)... I przekazał jej smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jej była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jej była wygojona.

Proroctwo o śmiertelnie ranionej głowie mówi o czasie, który nastąpi!

To oznacza, że jeden z władców, wcześniej władców szatana a potem władców Bestii, że ten władca został śmiertelnie raniony w głowę, ale ta rana została wygojona.

Istnieje bardzo poważny kandydat na zranionego śmiertelnie władcę w głowę i przyczyny jego śmierci są w pełni potwierdzone przez mas media. Jest to John Fitzgerald Kennedy, który został publicznie postrzelony w głowę! Jeżeli był on upadłym aniołem, jego przeżycie może być faktem!

Jest wiele kontrowersji wobec Johna. On był maniakiem seksualnym, zdradzający żonę z 33 innych kobietami a jedna z nich była bardzo znana - była to Marylin Monroe. Krótko po śmierci Johna została ona także zamordowana. Obsesja na tle kobiet to szczególna i znana cecha aniołów w ludzkim ciele.

Apollo czyli Aleksander Wielki był także z tego doskonale znany.

Śmierć Kennedy'ego jest co najmniej podejrzana. Ilość strzałów, ilość strzelców itp. Film Zaprudera, na którym widać wyraźnie strzał w głowę. Został on ujawniony dopiero około12 lat po jego nakręceniu. To budzi natychmiast olbrzymią nieufność a powody są oczywiste!

Oszustwa na filmie można rozpoznać po proporcjach ludzi z drugiej strony ulicy, na trawie, którzy na filmie są dużo więksi niż ludzie z bliska. Nie widać także tego, że kierowca niemal się zatrzymał, aby strzelcy mogli skutecznie trafić Kennedy'ego. Kierowca doskonale wiedział o planowanym mordzie.

Zdjęcia z autopsji są bardzo sfałszowane także. Rzeczywiste powody morderstwa są nieznane. Podejrzewa się, że został on zamordowany po to, aby złamać w Amerykanach ducha wolności, sprawiedliwości i... wiary w Boga. Co jest najciekawsze, ten powód jest najbardziej logiczny.

Druk dolara poza kontrolą Watykanu można było Kennedy'emu zawsze wyperswadować. Ten pretekst nie ma żadnego sensu. Eksperci stwierdzili, że drukowana waluta nie spowodowałaby zagrożenia dla Banku Federalnego. Za takie decyzje nie morduje się publicznie prezydenta!

Sposób zamordowania Prezydenta wskazuje na coś znacznie ważniejszego niż wyeliminowanie niewygodnego prezydenta. Można było go otruć i nikt by nigdy niczego nie podejrzewał.

Mord na Kennedym nie ma żadnego logicznego wyjaśnienia. Także fakt istnienia oszustw lekarskich, a zdjęcia sfałszowane tego morderstwa są nadal akceptowane. Nikt nigdy nie został ani oskarżony, ani ukarany za ten mord. Nawet nikt nie został ukarany za brak ochrony JFK! Tajemnice rzekomego śledztwa są nadal wielką tajemnicą.

Sekcja zwłok oraz pogrzeb

Niewielu o tym mówi, ale autopsja czyli sekcja zwłok jest oczywiście zagmatwana. Żył w tamtym czasie niemal doskonały sobowtór Kennedy'ego - policjant Tippit Cadaver. (Jest wiele jego zdjęć w tym linku.) Jedno z nich poniżej - podobieństwo jest oczywiste. Z lewej mamy JFK, z prawej jest Tippid.

Został on także zamordowany w tym samym niemal czasie i według niektórych świadków, powiedziała to Jackie Kennedy, to właśnie on, Tippit leżał w trumnie Johna i to on został pogrzebany oficjalnie jako John F Kennedy!.

Do dzisiaj nie wiadomo, co się stało z rzeczywistymi zwłokami Kennedy'ego.

Najprawdopodobniej dostał się on do podziemnej bazy... być może do Area 51, w której przywrócono mu życie. To jest wielkie podejrzenie, że on jako jedyny król biblijny w naszych czasach, doskonale znany całemu światu otrzymał śmiertelną ranę w głowę, ale on to przeżył.

Nie zapominajmy, że światem rządzi szatan, upadli aniołowie, masoneria, Watykan i wiele okultystycznych czy szatańskich organizacji. Ich działania nie są ujawniane i tożsamości owych króli Bestii są najwyraźniej dobrze znane Watykanowi oraz innym szatańskim organizacjom.

To oznacza, że oni doskonale znają wszystkie ukryte przed nami najważniejsze detale.

Teoria oparta na proroctwie Objawienia spore prawdopodobieństwo!

Jeżeli wierzymy w to proroctwo, Bestia ukaże się publicznie w czasach końca, złożona z siedmiu króli i jeden z nich będzie miał ową śmiertelną ranę głowy, która została uleczona. Także fakt zamordowania Marylin Monroe potwierdza inne podejrzenia w tej kwestii.

Widać rozerwaną część czaszki, ale wielu neguje, że to jest ciało Kennedy'ego.

Na tym zdjęciu widać zaznaczoną linię... fotomontażu.

Tutaj jest pokazany tor pocisku.

Z tego wynika, że nie tylko samo zabójstwo jest poważnie sfałszowane.

Fałsz autopsji i pochowanie zamordowanego sobowtóra budzą wyjątkowo poważne podejrzenia!

Czyżby... John Kennedy to wszystko przeżył?

Rzekomy strzelec, Oswald rzekomo go zabił strzelając z tyłu, ale śmiertelny strzał padł z przodu. Film to w pełni potwierdza. Głowa Kennedy'ego poleciała do tyłu a nie do przodu. Link do filmu Zaprudera.

Porównajmy wysokość osób stojących na trawie w porównaniu z osobami w limuzynie.

Co jest jeszcze ciekawe, CIA i FBI nie tylko nie uchronili JFK, ale także na ich oczach zamordowano rzekomego mordercę, Oswalda oraz ktoś zamordował sobowtóra Kennedy'ego, Tippita Cadavera i także mordercy nie znaleziono. Siły ochronne USA okazały się zupełnie 'nieskuteczne'.

Jeżeli im się bliżej przyjrzymy, niemal wszystkie elementy 'śledztwa' mordu na Kennedym są po prostu śmiechu warte. Opis niektórych oszustw o tym morderstwie w tym linku.

Film Zaprudera został ohydnie edytowany i niemal każdy szczegół jest sfałszowany. Nie można na nim wcale polegać. Poniżej mamy zdjęcie, które najprawdopodobniej ma z tym proroctwem także coś wspólnego.

Widzimy otwartą czaszkę ofiary, wielkie nacięcie na lewym ramieniu, spory ubytek ciała oraz wiele nacięć i skrzepów krwi. Czy jest to  próba zwiedzenia nas oraz ukrycia przed nami prawdy o siódmym królu? Watykan jest o wszystkim zawsze doskonale poinformowany, ponieważ Wielka Nierządnica ujeżdża Bestię i doskonale zna jej tożsamość.

Z pewnością nie jest to postać zmartwychwstającego Chrystusa.

Nadszedł czas, aby część tego proroctwa wyjaśnić w czasach Wielkiego Ucisku, który najwyraźniej się już rozpoczął.

Odnośnie Trumpa jest także kilka poszlak, jak jego zamiłowanie do posągu Aleksandra Macedońskiego. Wielu poszukiwaczy Prawdy także podejrzewa Donalda Trumpa za co najmniej hybrydę. Jest on także znany jako uganiający się za kobietami i bliski przyjaciel pedofila Epsteina, od którego podobno kupił sobie obecną żonę. Są zdjęcia z jego żoną w posiadłości Epsteina.

Ostatnio usłyszałem w mediach wypowiedź Trumpa na temat Boga, która mnie bardzo zbulwersowała. Trump został publicznie zapytany przez jednego pastora, czy kiedykolwiek prosił Boga o wybaczenie swych błędów.

Trump nieco się zdziwił ale szybko odpowiedział, że... "on nigdy tego nie robił, ponieważ uważa, że on sam powinien naprawiać swoje pomyłki."

Niby nic, ale w świetle innych wydarzeń i wypowiedzi publicznych wobec innych ludzi, że to on jest tym wybranym, że jest wierzącym Chrześcijaninem ale nigdy Biblii nie czytał, taka wypowiedź wskazuje bezpośrednio na niezwykłą dumę i pychę, zamiast ukorzenia się przed Bogiem.

A to także wygląda na cechę upadłego anioła! Żaden z upadłych aniołów nie prosił Boga o przebaczenie ich wielu zbrodni. Zwróćmy szczególną uwagę na proroctwa Daniela, mówiące nam o aniołach żyjących i działających na ziemi razem z ziemskimi królami.

Daniela 2:(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) Podczas gdy widziałeś żelazo zmieszane z wyrobami glinianymi, znaczy: będą oni zmieszani z nasieniem ludzkim; ale nie połączą się z nimi, jak żelazo nie łączy się z wyrobami glinianymi. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, (45) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.

Werset 43 mówi nam wyraźnie, że żelazo to nie jest nasienie ludzkie, które nie będzie się łączyć (mieszać) z ludźmi czyli wyrobami glinianymi. Czyli dzieci będą oni płodzić z ziemskimi kobietami, ale nie będą nigdy razem. To wyjaśniłoby przyczynę morderstwa Marylin Monroe.

Marylin mogła być także we ciąży z JFK! Jeżeli on był upadłym aniołem, to może nam wyjaśnić, dlaczego i ona została zamordowana.

Ciekawe jest zdanie w tym cytacie biblijnym. 

Daniela 7:(23) A on rzekł: czwarta bestia będzie czwartym królestwem na ziemi, które przewyższy wszystkie inne królestwa i pożre całą ziemię, zdepcze ją i zniszczy. (24) A jego dziesięć rogów to dziesięć króli którzy powstaną, a po nich powstanie inny, który przewyższy wszystkich poprzednich w ich niegodziwości i on podporządkuje sobie trzech króli. (25) I będzie wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał zmienić czasy i prawo; i moc będzie dana w jego ręce na czas, czasy i połowę czasu. . (26) I sąd usiadł i oni pozbawią go władzy, aby ją całkowicie obalić i zniszczyć ją całkowicie. (27) Królestwo, moc i wielkość króli pod całym niebem będzie przekazana świętym Najwyższego; Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą posłuszne.

W tym momencie mamy najważniejszą część tego proroctwa o nowym władcy. Ciekawe jest to, że dopiero po wojnie w niebie, szatana i upadłych aniołów oraz po ucieczce niewiasty na pustynię, szatan odda władzę Bestii.

Opis działania szatana przeciwko niewieście mamy w rozdziale 12 Objawienia a rozdział 13 mówi nam o oddaniu szatana władzy samej Bestii.

Objawienie 13:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

 Mamy więc nieco więcej światła na proroctwo z Objawienia o Bestii czy też o Zwierzęciu, które jest złożone z byłych anielskich króli i mamy także jednego króla, brutalnie zamordowanego przez władze USA, którego ciało zostało gdzieś ukryte.

Zamordowano także sobowtóra JFK!

Także zamordowano innego niewinnego człowieka, sobowtóra JFK, który został pochowany zamiast Johna Kennedy'ego aby ukryć fakt, że rzeczywiste ciało Kennedy'ego w niespodziewany sposób zupełnie zaginęło.

Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że mord sobowtóra także nie był konieczny ponieważ trumna z Johnem Kennedym nie musiała być otwarta podczas pogrzebu.

Co jest najciekawsze, kilkudziesięciu uczestników śledztwa w sprawie śmierci Kennedy'ego MUSIAŁO podpisać dokumenty, gwarantujące nie ujawniania żadnych detali przeprowadzonego śledztwa. Owe dokumenty nadal są ważne i nie ma szans na ujawnienie żadnych szczegółów tego morderstwa.

Mamy jednak poważne poszlaki odnośnie 7-mego króla i w niedługim czasie dowiemy się całkowitej prawdy. Zobaczymy Bestię i rozpoznamy dokładnie sposób, w jaki owo proroctwo się wypełniło. Proroctwo mówi nam o siedmiu króli Bestii. Pięciu było przed Chrystusem.

Jeden - szósty był w jego czasach ale siódmy najwyraźniej pokaże się w krótkich czasach końca. Łączą to wszystko z pozostałymi wersetami, najprawdopodobniej siódmym królem będzie współczesny król, który miał śmiertelną ranę głowy. 

Wszystko wskazuje na to, że John Kennedy jedynym kandydatem na siódmego króla Bestii.

Sprawa Kennedy'ego jest jeszcze ciekawsza, niż początkowo myślałem.

Istnieje artykuł wyjaśniający historię [EN] rozporządzenia wykonawczego 11110, wydanego przez Prezydenta 4 Czerwca 1963 roku. Kilka miesięcy później był on zamordowany i wielu uważa, że owo rozporządzenie 11110 spowodowało jego śmierć, ponieważ RZEKOMO przejął on kontrolę nad Bankiem Federalnym i zaczął drukować własne banknoty wsparte srebrem.

Początkowy artykuł ujawnił, że jest to nonsens, ponieważ Prezydent umożliwił w ten sposób także - cytuję z Wikipedii - ..."dodając do uprawnień Sekretarza Skarbu możliwość kontroli obiegu „srebrnych certyfikatów” (banknotów wymienialnych na srebrne monety), poprzez delegację uprawnień Prezydenta." Wikipedia w języku polskim.

Inne źródła w pełni tą informację potwierdzają!

W tym świetle John F. Kennedy nie został zamordowany za uniezależnienie się od Banku Federalnego. Nastąpiło coś zupełnie odwrotnego. JFK był także globalistą i stał (oczywiście) po stronie satanistów. Bez tego nie zostałby prezydentem.

Znając systemy głosowania w USA nie ma wątpliwości, że to nie ludzie wybierają prezydentów ale jest to z góry zaplanowane i ukartowane przez Deep State. (Ukryty Stan). Trump nam to dokładnie ujawnił.

Dlaczego zamordowano JFK?

Nadal posiadamy jedynie teorie, ale  rzeczywistych powodów nie znamy. Przede wszystkim nie mamy absolutnie żadnych logicznych przyczyn mordu, dokonanego publicznie na oczach niemal całego świata. Nadal nie mamy nawet teorii, w jakim celu władze USA dokonały tego mordu.

Cała sprawa morderstwa Johna Kennedy'ego jest jedną olbrzymią zagadką, w której nie ma żadnych logicznych wyjaśnień.

Zamordowano prezydenta w najgorszych warunkach do takiego mordu, na oczach wielkiego tłumu ludzi oraz w biały dzień. Na drugi dzień zamordowano rzekomego mordercę oraz mordercę tegoż mordercy.

Ilość ludzi z rządu USA, która brała udział w tym mordzie musiała wynosić ponad 100 osób całkowicie zaufanych, którzy niczego nigdy nie ujawnią.

Na domiar złego, wszelkie dokumenty tej zbrodni są zabezpieczone w sejfach i z pewnością nie zostały zniszczone. Zdecydowanie duża część ludzi pamiętających to wydarzenie jest głęboko przekonana, że była to wewnętrzna robota rządu... USA.

Na domiar złego zamordowano także 'sobowtóra' Kennedy'ego, który został pochowany w zamian ciała prezydenta. Ale żona prezydenta natychmiast rozpoznała, że ciało w trumnie nie było ciałem jej męża, Johna.

Oczywiście nie było absolutnie żadnych dowodów przeciwko JFK z jakiekolwiek strony.

A przecież można go było bezboleśnie otruć i 'dobry' a podły lekarz podałby informację o nie znanej u prezydenta chorobie, która niespodziewanie pozbawiła go życia. I ten lekarz poświadczyłby, że jego podejrzenia okazało się trafnym i Kennedy miał wyjątkowego pecha i stracił swoje życie.

Ale zamiast czegoś w tym stylu, mamy olbrzymią ilość sprzecznych ze sobą informacji, które dają wielu czytelnikom pewność, że rząd USA dokonał tego mordu, ale nikt nie zna żadnej ważnej przyczyny.

Dlaczego mord był tak skomplikowany?

Najprawdopodobniej JFK jest (czy też był) nie tyle człowiekiem ale upadłym aniołem. Być może został on zraniony i być może ma on do spełnienia niezwykłą misję w bliskim już czasie. Jest możliwe, że on żyje lub jest uśpiony przez cały ten kres czasu, czyli raczej on się nie postarzał.

I on będzie oskarżał rzeczywistych zbrodniarzy o próbę zamordowania JFK! Ci, którzy go zabili, mogli o tych planach absolutnie niczego nie podejrzewać. Jeszcze raz te same wersety tego proroctwa.

Objawienie 13:(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

Oczywiście jest to fragment mówiący nam o rządach Bestii, w której szeregach najwyższych będzie istniała osoba, która będzie miała śmiertelną ranę wygojoną.  Być może Bestia będzie miała jakiś bardzo ważny cel w ujawnieniu Kennedy'ego oraz jego powrotu do normalnego życia.

I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

To może być wielki plus dla Bestii która obejmie władzę na 3.5 roku.

Zdaję sobie sprawę z tego, że owa MOJA teoria, czyli próba zrozumienia proroctwa jest posunięta być może zbyt daleko. Ale jeszcze dalej posunięto się wobec Johna Kennedy'ego i zrobiono to celowo na oczach kamer i sporego tłumu ludzi.

Być może dowód istnieje w grobie JFK. Wystarczy grób odkopać, a dowiemy się, czy żona JFK mówiła prawdę. Jeżeli ciała rzeczywistego JFK tam nie ma, możemy nadal spekulować odnośnie tego, co zrobiono z jego ciałem i co było rzeczywistym celem tego publicznego mordu.

Podejrzewam, że sami mordercy nie zdawali sobie sprawy z tego, co jest rzeczywistym celem zabójstwa JFK.

Wierzę, że niedługo te rzeczy ujrzą  światło dzienne i to morderstwo nie będzie już wieczną tajemnicą i wszystko zostanie ujawnione.

Bestia zaskarbi sobie olbrzymie zaufanie u milionów ludzi.