Definicja Syjonizmu.Ostatnie uaktualnienie 3 Sierpień 2007

Syjonizm - pochodna od nazwy wzgórza Syjon w Jerozolimie, na którym stała świątynia jerozolimska, ruch narodowy i towarzysząca mu ideologia stworzenia niezależnego państwa żydowskiego na terenie Palestyny oraz zahamowanie procesów asymilacyjnych mniejszości żydowskiej w poszczególnych krajach. Syjonizm stał się ideologią państwową po powstaniu Izraela w 1948 r.; współcześnie jego celem jest utrzymanie jedności narodu żydowskiego żyjącego w rozproszeniu i jego więzi z Izraelem.

http://tinyurl.com/27xdnd

Ruch syjonistyczny jest ruchem separatyzmu Żydów od innych narodów, ich prawo do własnego państwa, do jednej wyłącznie religii - Judaizmu talmudzkiego a w szczególności czystości rasowej. Małżeństwa z innymi rasami są niedopuszczalne.

Oczywiście Polakom, czy Niemcom czy jakiemukolwiek innemu narodowi nie wolno mieć takich patriotycznych celów i goje MUSZĄ zaakceptować multikulturalizm, małżeństwa mieszane z wszelkimi możliwymi rasami z wszelkimi najdzikszymi seksualnymi dewiacjami, jako najlepszy styl życia.

 

Tak wygląda uproszczona oficjalna definicja tego ruchu i raczej nie widać w niej niczego niewłaściwego albo morderczego.

Tymczasem jest to zasłona dymna dla ogłupionych pro syjonistycznymi mediami gojów a także uczciwych ortodoksyjnych Żydów.

Prawdziwe oblicze Syjonizmu jest zgoła odmienne od oficjalnej wersji.

Prawdziwy cel ruchu syjonistycznego, to władza totalitarna nad całym światem, ze stolicy świata - Jerozolimy.

Nie każdy Żyd jest Syjonistą i nie każdy Syjonista jest Żydem.

Owa globalna władza nie będzie władzą demokratyczną ponieważ już dzisiaj demokracja nie istnieje i jest mitem. Systemem władzy będzie totalitarny system, doskonale sprawdzony w byłym PRL czy ZSRR, oraz satelickich krajach Układu Warszawskiego, panujący obecnie w Chinach i na Kubie. System ten częściowo zdementowano na krótki okres czasu.

Postawmy znak równości pomiędzy trzema pojęciami, i wszystko będzie jasne.

SYJONIZM = GLOBALIZM = NOWY PORZĄDEK ŚWIATA

Oto prawdziwa definicja Syjonizmu.

G8 to syjoniści. Członkowie CFR, Masoni czy Club of Rome - CFR to wszystko syjoniści, a masy żydostwa popierają ten ruch ze względów religijnych. Jednym z głównych celów Syjonizmu jest usunięcie wszystkich religii poza Judaizmem talmudycznym, odbudowanie Świątyni Salomona oraz postawienie  fałszywego mesjasza, który w takich okolicznościach stanie się Antychrystem, przeciwnikiem Chrystusa, na którego powtórne przyjście czeka chrześcijaństwo, a szczególności narodzeni ponownie chrześcijanie.

Syjonizm jest systemem ściśle religijnym, opartym na potajemnym wielbieniu Lucypera.

W pewnych krajach za propagowanie takiej definicji Syjonizmu można zostać ukaranym.

Jak daleko są posunięte działania w tym kierunku?

Być może wielu to zdziwi, ale Globalizacja już istnieje niemal na całym świecie.

Istnieją tzw państwa ZOG, (Zionist Occupied Government - Okupowany przez syjonistów rząd) jak USA, Kanada, Meksyk, Australia, Polska, Francja, Niemcy, Austria, Szwecja czy inne to państwa, w których Syjoniści przejęli władzę.

Mamy już EU, a Unia Ameryki Północnej  (połączone USA z Kanadą i Meksykiem) najprawdopodobniej powstanie oficjalnie w najbliższym czasie.

Chiny i Japonia są także opanowane przez Syjonistów.

Istnieje kilka wyjątków! Owe wyjątki są wrogami Syjonistów - Globalistów i są oznaczone jako oś zła.

Korea Północna - grozi użyciem broni nuklearnej każdemu, kto ośmieli się ingerować w jej wewnętrzne sprawy. Teraz wiemy już co s tą Koreą?

Iran, Syria, Liban, Afganistan i inne kraje arabskie mają podobną postawę i psy wieszają na Syjonistach. Dlatego są wrogami i dlatego toczy się wojna w Iraku i grozi nam wojna ze światem arabskim. To tym krajom Syjoniści wypowiedzieli wojnę, wojnę przeciwko terroryzmowi.

Pozostaje jeszcze Wenezuela oraz Kuba - oba państwa mają podobne postawy w stosunku do Globalizacji Syjonistycznej. Nic dziwnego, że oba państwa mają negatywną prasę w krajach opanowanych przez Syjonistów.

Zdecydowanymi wrogami syjonizmu są kraje arabskie. Niektóre poddały się pod parasol Globalizacji jak Kuwejt, Pakistan, Egipt czy Arabia Saudyjska, niemniej władza pro syjonistyczna w tych krajach jest niepewna i ultymatywny plan to wyniszczenie całkowite krajów arabskich.

Większość przywódców owych krajów jest doskonale zorientowana w tych morderczych planach  USA oraz Izraela.

Syjoniści stoją za niemal wszelkimi atakami. które nazywamy anty semickimi.

Pozornie nielogiczne, jednakże jest w tym żelazna logika, wyjątkowo niechętnie wyjawiana.

Szatan/Lucyper jest oczywiście wrogiem Boga, Jezusa oraz Królestwa Bożego. Zgodnie z tym należy się spodziewać jego ataków w tym właśnie kierunku, przeciwko wszystkim, którzy owe rzeczy widzą, rozumieją oraz służą prawdziwemu Bogu pracując na rzecz Jego Królestwa.

Tymczasem istnieje rzeczywisty Izrael, prawdziwi Izraelici, często w szeregach ortodoksyjnych Żydów, obserwujących Torę. Skoro Naród Wybrany nadal wiedzie decydującą rolę w Bożym planie zbawienia ludzkości, staje się zrozumiałym, że Szatan będzie zaciekle atakował wszelkie nurty mesjańskie z nurtem rzeczywistego Izraela włącznie.

Dlatego też istnieje wielka promocja wszelkich ataków tzw. antysemickich, których celem jest wywoływanie nienawiści całego świata do wszystkiego, co żydowskie.

Za wszystkie grzechy świata winą są obarczani Żydzi.

W owym obarczaniu winą oczywiście unika się starannie terminu - Syjonizm.

Odpowiedzią Szatana na Królestwo Boże jest współczesne, fałszywe państwo Izrael - główne skupisko Żydów talmudycznych,  80% obywateli tego państwa to Chazarowie, którzy w żadnej mierze nie są Izraelitami.

To o nich prorokuje Objawienie 2:9 oraz 3:9.

Objawienie 2:9 Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

Zauważmy precyzję owego niemal dwutysięcznoletniego proroctwa. "... co samych zowią Żydami"

Niemal 2000 lat temu Biblia zapowiedziała, że będzie na ziemi naród roszczący pretensje do Ziemi Obiecanej i będą się fałszywie nazywać sami siebie Żydami.

Żyd spolszczenie -  Judejczyk mieszkaniec Judei, - Juden (po niemiecku) Jew (po angielsku - czytaj dżu)

Najbardziej zaciekłe prześladowania trapią Żydów ortodoksyjnych, czyli Żydów praktykujących Torę.  Pośród nich jest spora ilość ponownie narodzonych chrześcijan.

Co jest ciekawe, Syjoniści nigdy nie atakują Globalizacji, także Kościół Katolicki nie zwalcza Globalizacji, ale jest głównym promotorem zaciekłych ataków anty-semickich.

Przykłady: Radio Maryja oraz www.polonica.net - ostro antysemicka witryna, skupiająca się nie na Syjonistach ale głównie na Żydach.

Tzw. żydowscy liderzy oszukują oraz eksploatują swoich 'mniejszych braci' od wielu lat i nadal trwa ten oszukańczy proces. Celem jest Globalizacja, a środkiem jest wciąganie Żydów w tryby maszyny globalizacyjnej, pod pozorem Syjonizmu fałszywego, czyli określonego według fałszywej jego definicji - prawa Żydów do Palestyny.

Bill Clinton na jednym z zebrań ONZ powiedział wyraźnie, że największymi wrogami Globalizmu są chrześcijanie oraz ortodoksyjni wyznawcy Tory.

Wiele się mówi na temat Izraela oraz USA jako głównych promotorów kolonializmu. Tymczasem i jedni i drudzy są jedynie narzędziami Syjonistów. Narzędziami, które później zostaną zniszczone.

The American Izrael Public Affairs Commitee - AIPAC  [EN]

USA jest od wielu lat zbrojnym ramieniem Izraela. Senatorem lub prezydentem może zostać jedynie osoba wiernie służąca Izraelowi.  AIPAC decyduje kto otrzyma dotację na kampanię wyborczą a nawet AIPAC decyduje o tym, w jaki sposób Senat USA będzie głosował na swoich sesjach. To AIPAC ustala główne kierunki zagranicznej polityki amerykańskiej oraz AIPAC jest odpowiedzialny za zbrodnicze najazdy USA na Afganistan oraz Irak.

W obecnym czasie trwa olbrzymia presja AIPAC aby USA zaatakowało Iran oraz Syrię.

Inną organizacją mającą olbrzymie wpływy w polityce USA jest ADL - Anti Defamation League.

Oficjalnym celem ADL jest protekcja Żydów przeciwko zniesławieniu oraz prześladowaniach. Tymczasem ADL jest praktycznie organizacją terrorystyczną zwalczającą wszystkich przeciwników Syjonizmu oskarżając ich o antysemityzm. Takich ludzi szykanuje się, oskarża o politykę nienawiści i niszczy ich publicznie, w salach sądowych a nawet w więzieniach czy w zakładach psychiatrycznych.

Gdzie wszystko inne zawodzi ADL wkracza na scenę i robi 'porządek' z antysemitami.

Oczywiście tzw. antysemityzm bierze się z tego, że coraz więcej ludzi zdaje sobie doskonale sprawę, kto rządzi w USA i w jaki sposób syjoniści totalnie kontrolują politykę oraz media amerykańskie z Hollywoodem włącznie.

Wszelkie postanowienia ONZ przeciwko Izraelowi były i są notorycznie blokowane przez USA. Żaden z polityków amerykańskich nie odważy się publicznie skrytykować Izraela lub AIPAC czy IDL. Taki wyczyn równy jest politycznemu samobójstwu. Prezydent Nixon spróbował i zamordowano jego politycznie.

Nie można publicznie krytykować czy też debatować żadnego tematu czy problemu, który cieszył by się poparciem AIPAC

Widząc w jaki sposób Syjonizm kontroluje USA, zadajmy sobie pytanie:

Czy należy się spodziewać dobra i praworządności na świecie rządzonym przez Syjonistów?

Byłoby naiwnością, aby w dobro, prawdę i sprawiedliwość wierzyć Syjonistom. Kłamstwo jest ich głównym orężem. Niesprawiedliwość, lichwa, chaos, wojny i terror są ich głównymi narzędziami a wszelkie zebrania Syjonistów/Globalistów są okryte głęboką tajemnicą oraz silną protekcją policji oraz służb bezpieczeństwa.

"By Deception We Shall Rule and Do War." (Kłamstwem będziemy rządzić i prowadzić wojnę). Znane motto Mossadu - agencji wywiadowczej Izraela.

Jaki więc charakter posiadają rzeczywiści Izraelici, tzw. Resztka Izraela?

Sofoniasza 3:13 Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by [ich] przestraszył. [BT]

Rzeczywista konspiracja.

Cóż takiego Syjoniści ukrywają? Owo dobro globalizmu? Sprawiedliwość? Lepszy byt? Mniej pracy wraz ze zwiększonymi zarobkami? Będziemy żyli spokojniej i bardziej dostatnio?

Gdyby takie były cele - mielibyśmy na ekranach telewizorów nieustające reklamy, pogadanki, przemówienia i wiece promocyjne, wyjaśniające nam wzniosłe cele Globalizacji, korzyści, z jakich będziemy mogli korzystać, oraz wolność sumienia, wyznania, demokracja itd. itp.

Jak większość nas widzi, wszystko jest przed nami skrzętnie ukrywane - czyli mamy do czynienia  z zupełną podstępną konspiracją na skalę globalną.

Dlaczego?

Odpowiedź znajdziemy na poszczególnych stronach tej witryny.

http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/index.html


Znalazłem interesujący artykuł, opinię Żydów wyznawców Tory na ten temat.

Link - Państwo Izrael nie doprowadziło do obiecanej szczęśliwości.

Więcej w linku - http://www.netureikartapl.republika.pl/


Napisano 20 Marca 2007

Ostatnie uaktualnienie 3 Sierpień 2007