Najpierw kilka cytatów z różnych źródeł.

Lorraine Day, ponownie narodzona chrześcijanka tak wypowiada się o ewangelicznym syjonizmie.

D.B. Lorraine, rozgrywa się wielka walka, mówiliśmy już wcześniej wielokrotnie o syjonizmie oraz o tym co się obecnie dzieje w Libanie i w Palestynie. Ci Palestynczycy w Gazie i West Bank, a także Libańczycy cierpią w straszliwych warunkach, morduje się małe dzieci. Nie mogę uwierzyć w to, że amerykańska opinia publiczna nie reaguje na te morderstwa, choć są pewne oznaki, że prawda się wydostaje - czy możesz wyrazić swoją opinię na ten temat?

L.D....ewangeliczni Chrześcijanie pod wodzą takich liderów jak John Hagee i inni, którzy mają zamiar przeprowadzić marsz na Waszyngton, z poparciem dla zupełnego zniszczenia przez Izrael Hezbollahu, krajów arabskich oraz wszystkich dookoła - ponieważ wierzą w to, że jest to spełnienie proroctw, że niejako Izrael zamieszkuje lud "wybrany" przez Boga oraz że Jezus nie będzie mógł powrócić zanim nie wybudują oni Trzeciej Świątyni w Jerozolimie na wzgórzu Temple Mount, a to wymaga wyniszczenia Arabów.

 

Oto opinia przedstawicieli kościołów chrześcijańskich z Izraela i Palestyny.

 

Zdaniem hierarchów chrześcijański syjonizm prowadzi do popierania imperializmu, kolonializmu i militaryzmu. Podkreślili, że zwolennicy tego nurtu teologicznego akceptują okupację terytoriów palestyńskich. Chrześcijański syjonizm jest bardzo rozpowszechniony w protestanckich kościołach ewangelikalnych na całym świecie, głównie w USA. Jego zwolennicy utrzymują, że powrót Żydów do Izraela jest wypełnieniem proroctw biblijnych i warunkiem powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Pew Forum on Religion & Public Life blisko 69 proc. białych i 60 proc. czarnych ewangelikalnych protestantów w USA uważa że to Bóg ofiarował Żydom państwo Izrael. Odpowiednio 59 i 56 proc. ankietowanych uważa, że powstanie Izraela jest wypełnieniem biblijnych proroctw. Kościoły i znani kaznodzieje tego nurtu, tacy jak Pat Robertson, otwarcie popierają działania Izraela na Bliskim Wschodzie i mają istotny wpływ na konserwatywne skrzydło Partii Republikańskiej.

 

Inna opinia na temat Chrześcijańskiego Syjonizmu, widziana oczyma Daniela Pipes'a.

 

"Media ostatnio skupiły uwagę na Chrześcijańskim Syjoniźmie jako na czymś zupełnie nowym ("Jak Izrael stał się ulubioną sprawą dla konserwatywnej chrześcijańskiej prawicy" - to typowy przykład, a tytuł ten pojawił się w artykule zamieszczonym na pierwszej stronie The Wall Street Journal ). Prawdziwa historia mówi o tym jak Chrześcijańscy Syjoniści stali się opoką poparcia dla Izraela w Stanach Zjednoczonych, będąc bardziej pro-izraelscy i silniej syjonistyczni niż wielu w środowiskach żydowskich."

"Jedna z anty-izraelskich pisarek, pani Grace Halsell, uznała ten fakt za ważny i utrzymuje, że Chrześcijańscy Syjoniści są nawet "bardziej groźni" w swych wpływach niż Żydowscy Syjoniści. Odwracając tę opinię można więc stwierdzić, że: poza IDF (Siłami Obrony Izraela), amerykańscy Chrześcijańscy Syjoniści mogą stać się dla Izraela ostateczną bronią strategiczną."

 

Z powyższych tekstów wyraźnie widać, że tzw, chrześcijański syjonizm jest potężną siłą polityczną, która odgrywa niemałą rolę w polityce światowej, i to rolę widzianą przez wielu jako rolę negatywną.

 

Rozważmy sobie zagadnienie


 

Nowoczesne państwo Izrael jest nieodzowną częścią szatańskiego świata, wiernym sługą Szatana/Lucypera a reszta świata idzie w podziwie za ową Bestią apokaliptyczną. Istnieją poważne oficjalne znaki utożsamniajace Izrael z Bestią

Cała polityka światowa krajów europejskich, USA, Australii, Nowej Zelandii, praktycznie cały świat OFICJALNIE popiera politykę USA oraz politykę Izraela.

Skoro cały świat jest pod władzą Szatana i popiera Izrael, czy jest właściwym, aby tego poparcia udzielali prawdziwi słudzy Jezusa?

Syjoniści są zagorzałymi wrogami Chrystusa oraz chrześcijaństwa. Organizacje syjonistyczne jak ADL oraz AIPAC kontrolują rząd USA oraz wywierają poważne naciski na to, aby zabronić używania Słowa Bożego oraz wprowadzić Biblię na listę tzw. literatury nienawiści, ponieważ Słowo Boże potępia homoseksualistów oraz wszelkie zboczenia seksualne oraz otwarcie mówi nam, że to Żydzi rękami Rzymian zamordowali Jezusa. Oczywiście Syjoniści także zaciekle prześladują Żydów ortodoksyjnych, oraz Żydów chrześcijańskich.

Całkowicie zdominowanie media pro syjonistyczne wraz z Holywoodem przeprowadzają coraz bardziej wyszukane ataki na chrześcijaństwo, Jezusa oraz Słowo Boże. Usuwa się święta chrześcijańskie i zastępuje się je pogańskimi obyczajami. Kręci się filmy uwłaczające naszemu Panu. ( "Ostatnie kuszenie Jezusa" czy "Da Vinci Code".)

Pod stałym atakiem są wszelkie wartości chrześcijańskie a także przeprowadzany jest stały atak mediów syjonistycznych na rodzinę.

Jedynie współczesne państwo Izrael jest wypełnieniem się kilku najważniejszych proroctw biblijnych. W szczególności Objawienia 2:9 oraz 3:9 oraz Syjonizm jest jedyną możliwą interpretacją Bestii apokaliptycznej.

Odnośnie powstania państwa Izrael jako wypełnienia się proroctwa o 2520 latach, nieprawdą jest, że rok 1948 jest wypełnieniem się proroctwa biblijnego.

Grant popełnił wielki błąd! 2520 lat to jest 2520 okrążeń Słońca przez Ziemię. Co prawda rok żydowski liczył z reguły 360 dni ale co kilka lat dodawano jeden miesiąc! 2520 lat to nadal dokładnie 2520 lat ponieważ używając obie metody obliczeń osiągamy dokładnie taki sam rezultat! Data 1948 jest obliczona błędnie. Gdyby obliczenia Granta się zgadzały, nie zgadzałyby się pory roku na przestrzeni tylu lat!

Należy odróżnić wyznawców Talmudu od wyznawców Tory, czy Pięcioksięgu Mojżesza.

Kilka linków na temat Talmudu.

Oficjalne wyjaśnienie, co to jest Talmud.

Krytyczne uwagi:

http://www.nsnrpoland.fora.pl/szowinizm-i-rasizm-talmudu-t27.html

http://www.pogonowski.com/display_pl.php?textid=190

http://www.ateizm.host.sk/texty/gojeijude.htm

Według wielu komentatorów, faryzeusze w czasach Jezusa byli pierwszymi naśladowcami babilońskiego Talmudu. W tym świetle widać dzisiejszych Żydów jako naśladowców ówczesnych faryzeuszy, których Jezus zdecydowanie potępiał. Mateusza 23 rozdział.

 

Oczywiście istnieją opinie, że przecież przymierze zawarte przez Boga z Izraelem było przymierzem wiecznym i na nim polegają wszystkie proroctwa przyszłego Królestwa Bożego.

Częściowa prawda, ponieważ Bóg zawarł Nowe Przymierze, które nie tylko obejmuje Izraelitów, ale także tzw. pogan.

Więcej mamy wyłuszczone w temacie: Czy Izrael jest nadal Narodem Wybranym.

Niestety nie mamy w Biblii, a zwłaszcza w Nowym Testamencie potwierdzenia, jakoby współczesny Izrael był cielesnym Izraelem, za pomocą którego Bóg urzeczywistni Swój plan zbawienia ludzkości.

Mamy w Objawieniu 7 rozdziale wzmiankę o 144.000 Izraelitów, braci Jezusa. To wszystko.

 

  • Czy Słowo Boże wymaga od nas oficjalnego poparcia dla Syjonizmu oraz Izraela?
  • Czy Jezus uzależniał od tego nasze zbawienie?
  • Czy Jezus kiedykolwiek o tym mówił?
  • Czy Bóg już odmienił serca Izraelitów?
  • Czy Bóg nakazał komukolwiek odbudowywać Świątynię Jerozolimską?

 

Artykuł napisany 10 Sierpnia 2007
Ostanie uaktualnienie - 10 Sierpnia  2007

Kontakt wordwatcher@gmail.com