Szatańskie plany.


Ostatnie uaktualnienie: 1 Kwietnia 2012.

 

Przez wiele lat obserwacji sytuacji światowej oraz nachalnej propagandy demonicznej nie było nigdy tak ewidentne, w jaki sposób demony zdołają skłonić świat do zbrojeń oraz aktywnej walki przeciwko Bogu w ostatecznej walce - tzw. bitwie Armagedonu. Ostatnio staje się to oczywiste i przeraźliwie realne. Wystarczyło spojrzeć we właściwym kierunku.

Jest to zrozumiałe, że demony muszą w jakiś sposób przekonać - nie tylko władców świata o planowanej walce z Bogiem, ale muszą one także przekonać autorytety militarne oraz ludzi, którzy będą ową walkę prowadzić, że owa walka jest sprawiedliwa oraz że zwycięstwo jest realne.

Znamy od niemal 2000 lat plany Boga. Jego celem jest zaprowadzenie finałowego porządku na ziemi i ustanowienie Królestwa Bożego. Punktem kluczowym tego planu jest powrót Jezusa na ziemię, jako króla, który obejmie władzę i rozpocznie panowanie na przekór swoim wrogom.

Owe plany są w wyraźny sposób ujawnione w Słowie Bożym, czyli Biblii.

Religie kontrolowane przez szatana podchodzą do owych zapowiedzi raczej ostrożnie lub... całkowicie unikają tego tematu. Powody są zrozumiałe. Służąc w rzeczywistości szatanowi, przywódcy religijni ukrywają owe plany przez tymi, którzy rzeczywiście miłują Boga i Jego sprawiedliwe prawa.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej biblijnym planom zaprowadzenia Królestwa Bożego.

Na pewnym etapie czasu odbędzie się zaplanowana przez Boga inwazja Ziemi, w celu oczyszczenia z niej wszystkich szkodliwych elementów, które stoją na przeszkodzie Królestwa Bożego.

Biblia ujawnia nam, że Prawem owego Królestwa będą Boże przykazania. Zatem ludzie odrzucający Boże Prawo czyli owe Przykazania będą z Ziemi usunięci. Nie będzie to odizolowanie ich od Ziemi, ale będzie to ich całkowite zniszczenie - śmierć.

Nastąpi brutalne zniszczenie wszystkich przeciwników nadchodzącego Królestwa Bożego.

Oto Boże podstawowe prawo.

Księga Wyjścia - 20 rozdział.

 • 1.(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
 • 2.(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
 • 3.(7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
 • 4.(8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.
 • 5.(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
 • 6.(13) Nie zabijaj.
 • 7.(14) Nie cudzołóż.
 • 8.(15) Nie kradnij.
 • 9.(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 • 10.(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

 

Historia bezspornie dowodzi, że ignorancja owych przykazań to koniec egzystencji człowieka. Prawo Boże ma na celu dobro i pomyślność ludzkości. Propaganda UFO/New Age całkowicie odrzuca owe Przykazania, zastępując je enigmatyczną miłością. Jedynie silna duchowo rodzina - czyli mąż, żona i ich potomstwo - wszyscy żyjący według owych Przykazań są jedyną drogą dla człowieka. To nie są sugestie - to są przykazania.

Ludzie odrzucający Przykazania są więc wrogami ludzkości i z tej przyczyny zostaną skazani na śmierć i wyrok na nich zostanie z całą surowością wykonany. Zbrodniarze tego świata otrzymają bolesną ale sprawiedliwą karę za wszystkie zbrodnie. Oznacza to olbrzymią rzeź - wyrok Boga na bezbożnym i pełnym nienawiści do dobra świecie.

Bóg nigdy już nie pozwoli, aby ludzie się nawzajem krzywdzili, mordowali, okradali i wyzyskiwali nawzajem. Chwast myślący i działający obecnie przeciwko Bogu zostanie brutalnie zniszczony. Oto, czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości.

Czyli Biblia rzeczywiście zapowiada inwazję z kosmosu, która usunie wszelkie zło oraz ludzkie chwasty z naszej przepięknej ziemi?

Proroctwa biblijne zapowiadające powrót Jesusa.

Szczególnie interesujący nas jest ten fragment biblijnej księgi Objawienia.

Objawienie 16:(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. (15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. (16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. (17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się. (18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie. (19) I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. (20) I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. (21) I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka.

Na krótko przed czasem ostatecznej rozprawy Boga ze złem na ziemi, trzy duchy demonów będą przekonywały wszystkich przywódców państwowych, aby ich zgromadzić do walki przeciwko Bogu na polach Armagedonu. Jest to miejsce, w którym odbyło się kilka decydujących bitew w czasach biblijnych. Ma to także prorocze znaczenie, ponieważ owa bitwa będzie decydująca i jej wynik będzie jednoznaczny i oczywisty. Biblia zapowiada totalną klęskę sił szatana i jego ziemskich armii.

Oto rzeczywiste przyczyny tak szaleńczych zbrojeń jądrowych oraz umieszczania broni w kosmosie - tzw. Wojen Gwiezdnych, których erę zapoczątkował USA prezydent Reagan. Początkowo mówiono nam, że chodzi o protekcję przeciwko ZSRR. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna oczywiście nie służy jako protekcja przeciwko Rosji ani przeciwko komukolwiek na ziemi!

USA i Rosja (czy też ZSRR) nigdy wrogami nie byli i nie są nadal. Wszystkie owe działania, tzw. zimna wojna miały dwa główne cele. Produkcję broni jądrowej oraz militaryzację kosmosu. Nam opowiadano baśnie o wrogu imperialistycznym USA i komunistycznym ZSRR. Pod wpływem owych kłamstw oba państwa wydały wręcz nieobliczalne sumy na zbrojenia, których celem jest... walka przeciwko Bogu. Myśmy to sfinansowali płacąc podatki.

Kłamliwa demoniczna propaganda.

Najbardziej interesująca jest planowana propaganda dla świata, aby go zmusić do walki z Bogiem. Jest oczywiste, że walka z Bogiem to nonsens i nie ma żadnej szansy na jej wygranie. Bóg jest tak niezwykłą mocą, której użył On stwarzając Wszechświat. Bóg nadal Wszechświat nadzoruje i nawet go nadal dogląda i koryguje.

Skoro Ziemia jest małym pyłkiem Wszechświata - to jakie szanse ma jakakolwiek armia ziemska przeciwko mocy tak olbrzymiego i potężnego Boga, który kontroluje cały olbrzymi Wszechświat?

Jednak pomysły szatana są co najmniej interesujące. Przedstawiają one światu kłamstwa o tym, że cały Wszechświat tętni życiem i że zagraża nam niebezpieczeństwo od grupy nieprzyjaznej nam cywilizacji pozaziemskiej, która jest odpowiedzialna za wszystkie religie światowe, oraz ich dotychczasowe zbrodnie.

Głównym narzędziem owej propagandy jest religia New Age, która jest czołowym priorytetem ONZ oraz jest przez tę organizację finansowana.

Nasila się  więc dyskretna kampania propagandowa w kwestii UFO. Pojawiają się coraz nowsze materiały 'udowadniające' nam, że UFO istnieje, a rządy poszczególnych państw współpracują potajemnie z mieszkańcami kosmosu.  Zapowiada się szeroko, że w niedługim czasie wszystko to zostanie nam ujawnione.

Istnieje także znana organizacja - Disclosure Project, która zajmuje się odtajnieniem wielu materiałów oraz wywieraniem presji na rządy w celu ujawnienia dokumentów i dowodów w kwestiach UFO.

Istnieją 3 główne elementy światowych działań.

 •  Satanizm w mediach - jako odpowiedź na Chrześcijaństwo i Biblię.
 •  Propaganda NWO - także głównym wrogiem jest Chrześcijaństwo i Biblia.
 •  Propaganda UFO - głównie za pomocą religii - New Age - jako odpowiedź na Chrześcijaństwo i Biblię.

 

Jak to wszystko poukładać w logiczną całość?

Wspólnym elementem owych trzech nurtów są nieustanne ataki na Chrześcijaństwo i Biblię. Wszystko więc wskazuje na jedno źródło owych trzech programów. Jest to dzieło Lucyfera i jego demonów.

Istnieje także druga wspólna cecha owych trzech nurtów. Są one ze sobą sprzeczne.

Satanizm - plany wielbienia szatana, zwanego Lucyferem dla całego świata. Cały świat tego nigdy nie zaakceptuje - zwłaszcza Chrześcijaństwo. Taka opcja nie ma żadnej szansy globalnej akceptacji. Największym problemem są ludzkie sumienia. Brak jakiegokolwiek rozsądnego i logicznego planu i programu dla ludzkości praktycznie eliminuje satanizm jako realny plan dla całej ziemi.

Propaganda NWO - jest także pozbawiona logiki i nie posiada wyraźnego solidnego, a zwłaszcza logicznego programu. (Znacznie więcej materiałów jest  w tym linku - Nie daj się zwieść NWO.)

Propaganda UFO - New Age - ten nurt posiada wiele interesujących elementów. Jednym z głównych planów jest likwidacja obecnego kryzysu. Posiada on określoną logikę, która jest dla wielu możliwa do zaakceptowania i przynajmniej pozornie nie ingeruje ona w sumienia zwykłych ludzi. Dlatego ta propaganda jest wielce niebezpieczna dla wielu Chrześcijan, którzy... są w stanie zaakceptować istnienie obcych cywilizacji, jako stworzycieli życia na ziemi. New Age nawet chwali Jezusa, oczywiście unikając tytułowania Go Bogiem.

Mówi się także wiele o miłości. Oczywiste oszustwo, ponieważ slogany o miłości są puste i enigmatyczne. Nikt nie mówi nigdy o miłości do bliźnich, do rodziców, do dzieci, męża do żony, żony do męża, oraz... unika się kojarzenia owej 'miłości' z czymkolwiek nobliwym oraz moralnością. Niestety dla większości ludzi brak jakiekolwiek moralności jest wyjątkowo wygodny.

Jedynie religia New Age posiada wiele elementów, które już są akceptowane przez wielu ludzi.

W takim przypadku - jeżeli przyjmiemy paradygmat, że za owymi trzema schematami stoją te same siły, czyli szatan i demony - staje się oczywiste, że tak satanizm jak i NWO są programami fałszywymi i celem owych błędnych założeń jest wzmocnienie pozycji New Age - UFO.

Skoro tamte ideologie są złe, zatem ideologia New Age/UFO jest najlepsza.

Jest także oczywiste, że w świetle planów powrotu Chrystusa na ziemię opcja propagandy UFO/New Age jest także najlepszym wyjściem i rozwiązaniem.

Oznacza to tylko jedno - satanizm i NWO muszą być zniszczone - staną się kozłami ofiarnymi UFO/New Age ideologii.

(W artykule - Nie daj się zwieść NWO jest to wyjaśnione z wieloma detalami.)

Pozostaje zatem ruch New Age i pewne detale owej propagandy - w szczególności jej zasięg oraz łatwość, z jaką świat to akceptuje zmusza do bardziej wnikliwego zbadania owej propagandy. Artykuł o New Age ukazuje nam wiele demonicznych aspektów tej religii, ale pojawiają się nowe elementy - do tej pory nie brane pod uwagę.

Głównym założeniem New Age jest negacja Boga, a Biblia przedstawiana jest jako źródło dezinformacji.

Zamiast Boga New Age pokazuje nam 'dowody' na istnienie olbrzymiej ilości innych cywilizacji w kosmosie i właśnie jedna z nich zaprojektowała życie. Istoty odpowiedzialne za owo życie to tzw. Annunaki - UFO, które nie tylko zaprojektowało życie, które potem rozwinęło się w procesach ewolucyjnych, ale także podaje się nam informacje, że owi Annunaki posiadają wrogów, jak i nasz cały system ziemski posiada wrogów, którzy we wrogich zamiarach przybywali tutaj na ziemię w przeszłości, podając się za bogów i w ten sposób utworzyli oni wiele fałszywych religii i kultów, które służyły do zniewolenia naszej planety.

Dla niewtajemniczonych ma to wiele sensu i jest to w miarę logiczne. Ale wtajemniczeni Chrześcijanie wiedzą, że baśnie o Annunaki to teksty z tabliczek sumeryjskich, które nie tylko są mało wiarygodne z powodu nieprawdopodobnych i wręcz nielogicznych treści. Na domiar złego  zostały one przetłumaczone przez Zecharia Sitchina, o którym fachowcy języków starożytnych wiedzą, że Sitchin takiej wiedzy nigdy nie posiadł! Jest wiele materiałów potwierdzających świadome oszustwa Sitchina w niemal każdej kwestii - czy to Nibiru czy Annunaki. [PL] Próby tłumaczenia Biblii przez Sitchina spotkały się z ostrymi i zgodnymi krytykami większości językoznawców.

Sprawdź kilka tzw. piktogramów, czyli obrazów uzyskanych w tzw. kręgach zbożowych. Spróbuj rozpoznać ich autorów! :-) Kręgi zbożowe - z tej czy nie z tej ziemi? Jakieś pytania!? :-)

Problem z ową propagandą polega na wielkiej ilości poważnych dowodów na to, ze byliśmy odwiedzani w przeszłości  (najprawdopodobniej nadal czasami się to odbywa) przez upadłych aniołów, którzy płodzili olbrzymy oraz wynaturzone hybrydy anielsko-ludzkie. Te same długie czaszki są dowodami w obie strony. Niemniej najważniejsze dla nas jest zgodność ze Słowem Bożym. Współżycie z ziemskimi kobietami to praktycznie niepodważalne fakty, ale ich interpretacja POZABIBLIJNA to juz zupełnie inna sprawa.

Istnieje wiele kanałów na YouTube, z których płyną szerokim strumieniem informacje o owych gościach z kosmosu, o ich wizytach, kontaktach z ludźmi i z przedstawicielami rządów. Właśnie organizacja Disclosure Project chce nam wiele detali ujawnić.

Wzmocnienie wiarygodności tych informacji są obce rzekomo technologie, które podobno otrzymujemy od UFO. W tej materii istnieje taka masa kłamstw i półprawd, że trudno się w tym wszystkim rozeznać. Jedno jest chyba pewne - światła ukazujące się na niebie definitywnie pochodzą z innego wymiaru, czyli wyraźnie wskazują na aktywność demonów. Natomiast pojazdy kosmiczne - latające spodki wskazują na ziemskie pochodzenie. Najprawdopodobniej są ukrywane przed nami najnowsze zdobycze techniczne.

Kilka linków na potwierdzenie.

UFO - The Disclosure Project 1/12 (napisy PL) - http://www.youtube.com/watch?v=KcVv3_cG-sw

Jest tego 12 odcinków! Linki są dostępne dla wszystkich po wejściu na pierwszy film.

Poniższy film ma godzinę i 40 minut.

Dzień przed ujawnieniem - http://www.youtube.com/watch?v=SglW7Qw4_Uw

Moim zdaniem warto właśnie ten film obejrzeć w całości i zastanowić się na kilkoma ważnymi aspektami.

Przede wszystkim film ten jest zrobiony przez mas media. Już ten fakt budzi nieufność. Jeszcze większą nieufność budzi całkowicie jednostronny punkt widzenia autorów tego filmu. UFO ukazywane w nim posiada tylko i wyłącznie pozytywne cechy, co jest jaskrawym zaprzeczeniem wielu innych raportów. Negatywne rezultaty - zwłaszcza obdukcji nie są wcale brane pod uwagę. Wbrew pozorom większość obdukcji to tortury, gwałty a nawet morderstwa.

Posłanie wydaje się być proste, aczkolwiek gruntownie kłamliwe. Rada autorów - zaakceptujmy z dojrzałością dobrze nam życzących UFO, a wszystko będzie dobrze. Film ten uwypukla poglądy, które są także powielane w innych tego typu propagandach.

Autorzy oskarżają ludzkość o to, że to my jesteśmy winni opłakanego stanu rzeczy naszej planety i z powodu naszej ignorancji i złej woli jesteśmy w takich kłopotach.

Żaden z filmów tego typu prania naszych mózgów nie wspomina o tym, że jesteśmy wszyscy niemal totalnymi więźniami rządzących elit i to owe elity są odpowiedzialne za to, co się dzieje na ziemi. To my jesteśmy przez owe elity rządzące manipulowani, okłamywani, okradani, zmuszani nawet do przelewu krwi w obronie własnego życia, które nam chcą za wszelką cenę odebrać, piorą nasze mózgi ukrywając przed nami rzeczywistą wiedzę, faszerują nas bezmyślną propagandą lucyferiańską i kreują dla nas styl życia, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie rodziny.  Na dokładkę jesteśmy stale zatruwani truciznami z powietrza, wody, jedzenia oraz jesteśmy napromieniowywani promieniotwórczymi produktami ich pomysłów.

Ludzie posiadający władzę to wyjątkowi ohydni zbrodniarze, mordercy, kłamcy, którym sumienia pozwalają na mordowanie milionów ofiar. Normalny człowiek ma radość z dobrze zrobionej pracy, sukcesu artystycznego, czy jest dumny z poczynań dobrze wychowanych dzieci. Dla tych zwyrodnialców największymi uciechami są gwałty, rzezie, palenie ludzi żywcem, obdzieranie niemowląt ze skóry, tortury, masowa pedofilia i skrajne upadlanie każdego człowieka. 

Istnieje wiele hipotez, że istoty nami rządzące nie są w pełni ludźmi! Link - Nasienie węża.

I właśnie ton tego filmu, jego jednostronność w postrzeganiu UFO jako bezsprzecznie sił nam przyjaznych, oraz brak potępienia światowych satanistów stawia producentów tego dzieła w pozycji wyjątkowo podejrzanej.

Spójrzmy na świat nieco inaczej.

Mogę natychmiast podać 100% receptę na uzdrowienie światowej ekonomi, która zda egzamin w ciągu krótkiego okresu czasu.

 • 1. Likwidacja prywatnych banków. długów i lichwy.
 • 2. Ziemia powinna być bezpłatna. Zakaz sprzedaży ziemi, która jest własnością samego Boga.
 • 3. Powrót do systemu monetarnego opartego na złocie i srebrze.
 • 4. Rządowa kontrola surowców naturalnych (ropa), odebranych z prywatnych rąk.
 • 5. Udostępnienie zamrożonych patentów wolnej energii.

 

Jak to możliwe, że kilku prywatnych ludzi (Rockefellerzy i inni) wydobywa ropę z ziemi - dar Boga i sprzedaje ją tworząc straszliwy kryzys? Dlaczego nikt tych facetów nie zaaresztuje? Przecież oni nie mają żadnej armii! Idąc tym tropem widać wyraźnie, że nie oni są rzeczywistym problemem, ale oni są jedynie instrumentem wyniszczania rodzaju ludzkiego, a za owe sznurki kontroli pociąga ktoś znacznie potężniejszy!

Drugi i chyba największy problem ekonomiczny to... sprzedawanie ziemi za OLBRZYMIE kwoty pieniężne, co wymaga olbrzymich lichwiarskich pożyczek. Dodajmy do tego zakaz produkcji jakichkolwiek wynalazków wolnej energii i praktycznie wszystko jest już wiadome.

Nie trzeba wielkiego umysłu, aby zauważyć, że wszystkie wymienione punkty są naszym przekleństwem i nie posiadamy w tych kwestiach absolutnie żadnej szansy aby cokolwiek zmienić.

Producenci takich filmów oskarżają nas - ofiary ohydnych Elit o chciwość i samolubstwo!

Co jest jeszcze ciekawsze, rzekomi 'goście z kosmosu' nie bardzo chcą widzieć owe problemy stwarzane przez Elity i także nas oskarżają o brak dojrzałości, brak wyobraźni, samolubstwo i brak miłości. Sprawdź detale machinacji rządów kontrolowanych przez Elity. Rząd wrogiem. Co jest także zastanawiające, że posiadając rzekomo taką moc, nie kwapią się nam pomóc, tylko przelatują sobie w spodkach z miejsca na miejsce porywając ludzi do dzikich i często bolesnych eksperymentów.

Teraz obejrzyj inne filmy i przemyśl sobie całą histerię UFO, która wygląda na kolejne mega oszustwo!

Haker Gary McKinnon ujawnia prawdę o UFO (1/2) [PL] - http://www.youtube.com/watch?v=E5TDQFFfa1Y

To już jest maksymalna propaganda pro UFO. Moim zdaniem jest to świadome oszustwo. Nie można napisać oprogramowania, które doskonale funkcjonuje w innych różnych systemach operacyjnych. Warto jednak wiedzieć, co w trawie piszczy!

Inne formy indoktrynacji z 'bogatego' w życie kosmosu.

Gość s kosmosu - Alaje. Zupełna ohydna propaganda rzekomych gości z kosmosu. Identyczne przesłanie, jakie mamy z tego pierwszego obszernego filmu. Gwoli ciekawości - Alaje imię gościa z kosmosu brzmi po angielsku - a liar - kłamca! ;-)

Galaktyczna Federacja - przekaz Alaje z Plejad - cz. 16 [PL] - http://www.youtube.com/watch?v=UaCPsmrgGsw

Takich filmów jest na Internecie tysiące. Różnią się one od siebie i często są ze sobą sprzeczne. Różni niewidzialni 'przyjaciele' chcą nas zachęcić do zwiększania naszych wibracji i bliskich kontaktów duchowych z nimi.

Cała owa hałastra stara się nam ukazać przebogate życie w kosmosie - podobnie jak w filmach - "Wojny Gwiezdne", że istnieją w Kosmosie dobre i złe siły. Coraz częściej mówi się o tych złych gościach, którzy przybierają imiona Yahweh, Jehowa, Jezus czy inne i to te nieprzyjazne ludzkości wszczepiły ludzkości wszelkie religie i w ten sposób nami zawsze manipulowano.

Ostatnio niektórzy wręcz mówią o inwazji owych alienów na Ziemię oraz potrzebie obrony. Oczywiście pozytywnie nastawieni UFO-cy nam chętnie pomogą narażając własne życie.

Jest jeszcze jedna gałąź owej propagandy, która także wyraźnie przybiera na sile. Tzw. anscension czyli pójście do nieba czy raczej porwanie (Rapture [EN]). Przyczyna jest oczywista. Biblia obiecuje niektórym ludziom porwanie czy też zabranie do nieba. Szatan i jego demony nie są w stanie temu zapobiec. Jedynym możliwym sposobem wprowadzenia nas w błąd jest próba porwania demonicznego - być może w celu zamordowania niewinnych ludzi.

Jedno jest pewne - Bóg nie pozwoli dotknąć szatanowi swoich wiernych wybranych sług!.

Jeżeli nastąpi jakaś forma porwania i nie Chrześcijanie zostaną porwani, nikt z Chrześcijan w to nigdy nie uwierzy.

Ale świat szatana z pewnością będzie się bronił także w tej kwestii.

W tym linku mamy wiele informacji po polsku na temat New Age kłamstw. Warto to przeczytać i porównać to z Biblią!

Transformacja 2012.

Co jest niezwykle ciekawe, także Rockefellerzy sa za ujawnieniem alienów! Link. [EN]

W tym linku mamy film oraz transkrypt na temat najnowszej - wysoce niebezpiecznej propagandy. Link.

Niezwykle sprytne plany demonów, opublikowane zaledwie kilka dni temu. Powracają bogowie Annunaki - czołowy z nich to YHVH, jego syn - Yahushuah, świętują sabat i cytują Biblię. Czyli UFO/demony przedstawiają się za Boga Biblii i usuną wszystkie zbrodnicze władze satanistyczne! Zaprowadzą Nowy Porządek na ziemi. Będą także świętować sabat!

Co jest w tym przypadku bardzo interesujące - nikt do tej pory nie wielbił... Annunaki!

W tym linku mamy zapowiedzi kary dla sprawców obecnego kryzysu. Któż wykona na nich wyrok?

Tytuł artykułu - Boska interwencja: Sekcja I - Pokonanie tyranów finansowych. Autorem artykułu jest w/w David Wilkock, który wsławił się opowieściami o wstąpieniu do nieba - tzw. ascension. Boska interwencja dlatego, że bogowie, Annunaki nas wyzwolą od tyranii.

Ten film mówi nam o planowanym aresztowaniu 10 000 zbrodniarzy kabalistycznych, czyli sprawców obecnych problemów światowych. http://www.youtube.com/watch?v=6eKhTUU35X4 [EN]. Mowa jest o bankierach, przemysłowcach, rządach, armiach i innych instytucjach odpowiedzialnych za obecny chaos.

Kilka zdań z tego filmu.

"Zbrodniczy gang kontrolował nasz system finansowy przez ostatnie 300 lat. Widziałem osobiście dokumentację, która powali w końcu tych ludzi. Obcinamy ich pieniądze. Zamkniemy ich w więzieniach. Muszą się poddać. Bliskie TV wydarzenie - masowe aresztowania 10.000 globalnych kabalistów. Poprzez Internet wszyscy dowiedzieliśmy się o co chodzi - czy chcemy czy też nie - wszyscy wiemy o co chodzi. Tajne organizacje światowych elit już nie są tajne. Ich celem jest NWO. Planują ludobójstwo i oni muszą być powstrzymani."

 

W opisie tego filmu oraz w artykule Wilkocka jest wiele linków na poparcie owych planów. Jednym z głównych organizatorów jest Benjamin Fulford [EN], który wsławił się pogróżkami dla Watykanu - w szczególności dla zakonu Jezuitów. Fulford jest członkiem White Dragon Society - Stowarzyszenie białego smoka! Apokaliptyczny czerwony smok - szatan po prostu zmienił kolor!

Według tego filmu wielu bankierów rezygnuje ze swoich pozycji i wycofuje się z owej oszukańczej gry.

Z wielu danych wynika niedwuznacznie, że szatan zmienił kolor, porzuci a nawet wymorduje ludzi, którzy mu wiernie służyli, i będzie się starał odkręcić stworzony przez siebie kryzys, usuwając także religie, jako zagrożenie dla światowego pokoju. Jest ewidentne, że musi pojawić się jakiś władca o niezwykłej mocy, który z pomocą cudów szatańskich tego wszystkiego dokona, czyli ostatni król, zwany Antychrystem.

Widać co prawda wyraźnie wiele sprzecznych ze sobą elementów propagandowych, ale ogólnie już wiadomo, o co chodzi.

Nie zapominajmy o jednym.

Teraz nie mamy wielkiego ucisku. Mam na myśli ucisk na Chrześcijan. Od momentu pojawienia się ostatniego króla najprawdopodobniej będziemy mieli 3.5 roku względnego spokoju a nawet dobrobytu. Dopiero pod koniec tego okresu nastąpi decydujący atak na Chrześcijaństwo, który spowoduje ostrą reakcję samego Boga.

Sprawdźmy biblijne proroctwa.

Objawienie 19:(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (14) I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. (17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, (18) by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. (19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem. (20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Owe wersety ukazują nam finałowy konflikt pomiędzy siłami dobra i zła, oraz jego rezultaty.

To Jezus będzie walczył z przeciwnikami Jego królestwa i Jego szata będzie zbroczona ludzką krwią. On będzie on sądził świat i będzie mu towarzyszyła armia wojsk niebieskich. Jest także opis wojsk ziemskich zebranych do walki przeciwko Jezusowi. Pośród nich będzie 'zwierzę' czyli Bestia - Syjonizm, który zniszczy Babilon Wielki a także władcy ziemi oraz 'fałszywy prorok'. Owym 'prorokiem' będzie najprawdopodobniej ostatni król, nazywany także Antychrystem.

Tak zwierzę jak i ów 'fałszywy prorok' - ostatni król czy Antychryst zostaną spaleni żywcem w jeziorze ognistym. Jest to symbol wiecznej śmierci.

Objawienie 20:(1) I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. (2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Szatan zostanie odizolowany w więzieniu - otchłani na okres Królestwa Bożego i nie będzie miał żadnego wpływu na dzieje świata podczas władzy Jezusa Chrystusa.

Objawienie 20:(7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego (8) i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. (9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. (10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Objawienie 21:(8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Jezioro ogniste oznacza drugą śmierć, z której nie ma szansy na zmartwychwstanie. Czyli szatańscy słudzy zginą wcześniej a szatan będzie miał 1000 lat w Otchłani, która będzie dla niego więzieniem. Potem czeka go w pełni zasłużona śmierć.

Nawet pobieżne zapoznanie się z tym wersetami ukazuje nam, że rzeczywiście nastąpi inwazja z Kosmosu na Ziemię.

Tylko, że... nie będzie to podbój w celu naszego niewolnictwa, ale będzie to wyzwolenie sług Boga z ucisku sił szatańskich oraz kontrolowanych przez szatana elit.

Biblia zapowiada przybycie na Ziemię Nowego Jeruzalemu, czyli olbrzymiego miasta, które pojawi się w okolicach Ziemi i będzie ono widzialne dla każdego człowieka.

Rozmiar tego miasta jest olbrzymi. 2414 x 2414 m. Niemal cała powierzchnia Australii! Celem Nowego Jeruzalemu jest walka z opozycją, wykonanie na niej wyroku za zbrodnie - popełniane przez tysiąclecia oraz ostatnie zbrodnie, które stale narastają.

images/heavenandearth.jpg

Więcej w linku - Wielki Ucisk już wkrótce?

Mateusza 24:(3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?

Jezus odpowiedział w taki sposób:

Mateusza 24:(9) Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.

Bezprecedensowy okres nienawiści do Chrześcijaństwa, Boga i Biblii!

I co najważniejsze, nie ma ku temu żadnych większych przyczyn. Gdyby świat nienawidził Chrześcijaństwo za czasów Inkwizycji, czy wypraw krzyżowych, czy też podczas I WŚ czy II WŚ, byłoby to z wielu powodów całkowicie zrozumiałe.

Ale w czasach obecnych jest tylko jedno logiczne wyjaśnienie takiej sytuacji. Zbliża się nieuchronnie czas powrotu Jezusa i szatan wraz z demonami oraz ich słudzy zaczynają dostawać z tego powodu białej gorączki!

Jest wprost niewiarygodne, do jakiego stopnia są precyzyjne proroctwa biblijne!

Mateusza 24:(27) Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego

Czyli będzie to widoczne dla wszystkich.

Mateusza 24:(30) Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.

Widać wyraźnie z tych kilku wersetów, że inwazja jest dobitnie zapowiedziana w wielu miejscach Biblii. Ale propaganda szatańska dopiero teraz zaczyna się jej obawiać. Jest chyba tylko jedna przyczyna ich strachu.

Powrót naszego Zbawiciela jest już bardzo bliski!

Dlatego siły szatańskie tak bacznie obserwują Kosmos. Watykan jest kosmosem szczególnie zainteresowany i posiada kilka najlepiej wyposażonych obserwatoriów kosmosu.

Cóż oni tam widzą? Tego nam nie ujawnią, ponieważ jak Biblia zapowiada, wszyscy to ujrzymy, i...  wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi!

I słusznie! Ponieważ władza na ziemi powróci do jej Stwórcy i jego Pomazańca!

Objawienie 11:(15)  A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków! (16) A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i pokłon Bogu oddało, (17) mówiąc: Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować. (18) I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.

Dotychczas cierpiący słudzy Boga zostaną wynagrodzeni, a wrogowie Boga i jego sług, czyli wrogowie ludzkości zostaną raz na zawsze zniszczeni. Owa nagroda - życie wieczne w raju na Ziemi, który zostanie odrestaurowany przez Boga.

Objawienie 21:(1) I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. (3) I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. (4) I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe.

Niezwykłe to obietnice. Czy są one wiarygodne? Hmmm... jeżeli Bóg był w stanie stworzyć Wszechświat oraz dokładnie przewidzieć, co się będzie działo w czasach, w jakich obecnie żyjemy, to możemy być pewni, że Jego obietnice i zapewnienia nas nie zawiodą. Świat szatana nie ma żadnej szansy na pokonanie Stwórcy Wszechświata.

Wielu obawia się, że ulegnie zwiedzeniu szatana.

Zwiedzeni zostaną ci, którzy nie pokładają zaufania w naszym Zbawicielu. Po za tym jest jedna ważna kwestia, o której trzeba wspomnieć.

Na zapowiedziane przez Biblię cuda szatańskie Bóg odpowie swoją niezwykłą mocą. Nawet gwiazdy będą spadać z nieba i Słońce i Księżyc zaćmią się i zmienią swe kolory. Tego nie potrafi żadna demoniczna czy ludzka technologia!

Objawienie 6:(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. (13) I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; (14) i niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. (15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, (16) i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, (17) i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Niczego z tych rzeczy nie może dokonać ani ludzka, ani szatańska technologia!

Inną dewastującą odpowiedzią na szatańską propagandę będzie poselstwo trzech aniołów.

Objawienie 14:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. (8) A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. (9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

Jest więc ewidentne, że nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, kto jest kim i kto posiada władzę nad światem. Jest jeszcze jeden element - informowanie świata, zanim nastanie ów dzień.

Będzie to robiło dwóch świadków Boga.

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. (13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

Tekst podkreślony na czerwono wyraźnie wskazuje na... telewizję i Internet. Jedynie w ten sposób cały świat będzie mógł na nich patrzeć. Oznacza to także, że cały świat będzie znał treść ich orędzia do świata oraz zobaczy część mocy Boga na poparcie tego orędzia - ze zmartwychwstaniem włącznie!

Nie będzie więc na ziemi ludzi, którzy nie będą wiedzieli - o co w tych wszystkich działaniach chodzi!

Propaganda szatańska poniesie sromotną klęskę.

Kluczowym sygnałem rozpoznawczym owej kłamliwej propagandy jest nienawiść do Biblii, do Prawa Bożego oraz do Boga.

Drugim sygnałem jest poparcie całego świata dla tej propagandy. Jeżeli media światowe głośno i krzykliwie o czymś krzyczą, patrz w drugą stronę. Media zawsze kłamały i nadal będą kłamać

Przedstawione dowody wyjaśniają dlaczego szatan i jego demony tak nienawidzą Jezusa!

To są właśnie przyczyny nienawiści świata - do Boga z powodu Jego mocy, oraz do Biblii, która jest źródłem - tak proroctw jak i mądrości Bożej oraz do Jego Syna, który posiądzie władzę w Królestwie Bożym tutaj na ziemi.

Dlatego sataniści chcą ci obrzydzić Biblię implikując kłamstwa i niezgodności historyczne, oskarżając Boga o zbrodnie przeciwko ludzkości. Sprawdź dowody przedstawione w tym artykule - Fałszywe oskarżenia Boga. Istnieje także wiele oskarżeń Biblii o to, że jest to żydowska księga faworyzująca Izrael i Żydów. Jest to kłamstwo. Biblia jest źródłem olbrzymiej ilości dowodów przeciwko Żydom oraz Izraelowi. Dlatego Żydzi jej tak nienawidzą. Sprawdź dowody - Czy współczesny Izrael jest nadal Narodem Wybranym przez Boga ?

Nie daj się zwieść i sprawdź wszystko osobiście.

Nie mozemy polegać na tych wszystkich informacjach i bezkrytycznie w nie wierzyć. Z pewnością są w nich elementy dezinformacji. Trzeba je jednak obserwować i z nadzieją na życie wieczne oczekiwać rzeczywistego Królestwa Bożego. Bóg zadba osobiście, abyśmy nie mieli co do tego żadnych wątpliwości.

Jeżeli Prawo Boże ci odpowiada, jeżeli chcesz życie wieczne w sprawiedliwości, doskonałym zdrowiu i szczęściu, otoczony Bożą opieką oraz ludźmi, którzy myślą podobnie, jak ty - zapoznaj się ze źródłem Bożych obietnic oraz Jego Prawa, czyli z Biblią i zrób wszystko, abyś i ty mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, pod panowaniem zawsze prawdomównego, sprawiedliwego i miłosiernego Boga. 

Jeżeli pragniesz żyć wiecznie, zapoznaj się z tym artykułem, w którym uzyskasz wiele wskazówek na temat źródła Prawdy, czyli Słowa Bożego. Co najciekawsze - nie musisz należeć do żadnej religii!

Co mam czynić, aby dostąpić zbawienia?

Napisano: 1 Kwietnia 2012.

Ostatnie uaktualnienie: 1 Kwietnia 2012.