Ostatnie uaktualnienie 12 Lipca 2010

" ...Samo słowo 'tajemnica' jest odrażające w wolnym, otwartym społeczeństwie. Jako ludzie jesteśmy tak z natury jak i historycznie przeciwnikami tajemnych stowarzyszeń, tajnych przysiąg oraz ukrytych biegów wydarzeń.... John F. Kennedy

 

Kłamstwo jest fundamentem konspiracji - tajemnica jest jej rusztowaniem.  TheWordWatcher

 

Iluminaci - oświeceni

Najważniejszym, najpotężniejszym oraz najbardziej tajnym stowarzyszeniem są Iluminaci. Jest to stowarzyszenie odgrywające najważniejszą rolę w tworzeniu podstaw Nowego Porządku Świata.

Zakon Iluminatów został założony w dniu 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta (1748-1830) . Jak podaje R.Gładkowski ( [1] str. 95), pieczęć z piramidą, która jest przedstawiona obecnie na banknocie jednodolarowym, została zaprojektowana właśnie przez niego. Według ks. J.A.Cervery ( [3] str. 113) nazwa "Iluminaci" pochodzi jeszcze od sekty manichejczyków, którzy głosili, że są "oświeceni" przez niebo, a ich doktryna odrzucała jedność z Bogiem i sprowadzała się do radykalnej anarchii, polegającej na zniszczeniu wszelkich religii, społeczeństw i zniesieniu prawa własności.

Zdaniem W.T.Stilla termin "Iluminaci" ("Oświeceni"), został użyty także przez pisarza Menendeza Pelayo w 1492 roku i można go odnieść do działającego na terenie Hiszpanii tajnego towarzystwa o nazwie "Alumbrados", którego członkowie "mieli uzyskiwać tajemną wiedzę z nieznanego źródła dającego nadludzką inteligencję" ( [2] str. 47), Działalność "Alumbrados" została potępiona edyktem Wielkiej Inkwizycji w 1623 roku i stanowiła "kolejną bitwę między Kościołem katolickim a towarzystwami tajnymi." Bowiem było i jest powszechną praktyką maskowanie działalności różnego typu tajnych stowarzyszeń i propagowanych przez nich doktryn "woalem chrześcijaństwa".

Z reguły ma to na celu najpierw przyciągnięcie do nich jak największej liczby ludzi (również chrześcijan), a później zdyskredytowanie chrześcijaństwa jako całości. Jednak dopiero organizacja założona przez Weishaupta spowodowała ścisłe powiązanie tych idei ze światem polityki i finansów. Chociaż pochodzenie i niektóre szczegóły życiorysu Weishaupta nie są do końca jasne, będąc nadal przedmiotem sporu między historykami, to jednak cele i metody jego organizacji nie podlegają dyskusji. Jak podają niektórzy autorzy był on synem rabina i został ochrzczony po śmierci ojca, z kolei inni uważają go za Niemca ( [16] str. 22).

W każdym razie faktem jest, że podstawowe wykształcenie Weishaupt uzyskał u Jezuitów, a po ukończeniu uniwersytetu bawarskiego w Ingolstad został w 1772 roku jego profesorem prawa. Choć był on wykładowcą na uniwersytecie jezuickim, a wcześniej kształcił się w ich szkołach, porzucił katolicyzm, bowiem nie tylko znienawidził Jezuitów , ale zaprzysiągł zniszczenie Kościoła katolickiego i reprezentowanego przezeń chrześcijaństwa. Zdaniem Bp. F Dillona, gdyby nie Weishaupt, masoneria mogła była utracić swą siłę wraz z pojawieniem się reakcji na Rewolucję Francuską.

On nadał jej formę i kształt, pozwalające jej przetrwać tę reakcję i utrzymać się w sile do dziś, oraz zapewniające jej dalszy rozwój aż do ostatecznego konfliktu z chrześcijaństwem. Do zdecydowanych poglądów Weishaupta należały, oprócz nienawiści wobec chrześcijaństwa również zdeterminowanie, by ustanowić powszechną republikę na wzór komunistyczny. Posiadał on "rzadką zdolność organizacyjną, wykształcenie prawnicze, które uczyniło go znanym nauczycielem na liczącym się wydziale, znajomość ludzi i spraw ludzkich, opanowanie, nieskazitelną reputację zewnętrzną, a na dodatek pozycję, pozwalającą mu na zdobywanie uczniów" ( [12] str. 51). Jak twierdzą niektórzy badacze w 1771 roku Weishaupt został wyszkolony w dziedzinie okultyzmu egipskiego przez nieznanego pochodzenia kupca o nazwisku Koelmer, o którym mówiono, że przemierzył Europę w poszukiwaniu adeptów swej tajnej tajnej doktryny ([8] str. 226). Inspiratorami działań Weishaupta w tym okresie mieli być również Mojżesz Mendelssohn i Hartwig Wessely (Hartog Naftali Herz) . Ponadto Weishaupt miał otrzymywać dyrektywy także od bankierów w osobach Itziga, Friedlandera i Meyera [17] str. 121) oraz z nowoutworzonego Domu Bankowego Rotschildów ([16] str. 22).

 

Źródło powyższego tekstu oraz resztę tego artykułu możemy przeczytać w linku... [PL]

Wielu uważa, że bractwo Iluminatów już nie istnieje. Fakty wskazują, że bractwo to uzyskało taką moc oraz znaczenie, że niewielu ma odwagę z nim walczyć czy pisać o nim prawdę.

Iluminaci to główna siła Watykanu oraz jego najważniejsza część.

Iluminaci to ludzie bezpośrednio 'olśnieni' czyli iluminowani doktryną Lucyfera, najczęściej w osobistych kontaktach.

Najważniejszym Iluminatem jest papież!

Pozostałe tajne organizacje są kontrolowane przez Iluminatów, którzy nie posiadają żadnej oficjalnej organizacji. Nie maja oni oficjalnej witryny czy budynku. Światłem ich oświecenia jest sam Lucyfer, który znacznej części z nich osobiście wydaje polecenia. W takiej sytuacji jest możliwe i często się zdarza, że nie wszyscy posiadają identyczną wiedzą oraz są jednakowo poinformowani.

Istnieje także hipoteza, że są oni całkowicie kontrolowani przez szatana i mają żadnej szansy na zmianę swych poglądów oraz na jakąkolwiek nie subordynację wobec ich boga, Lucyfera. Wielu podejrzewa, ze Iluminaci doskonale wiedzą, że są oszukiwani przez Lucyfera i nie ma dla nich drogi odwrotu.

Religia Iluminatów - Lucyferianizm

Satanizm czy też Lucyferianizm jest kultem Lucyfera (Szatana). Kult ten jest niezwykle realny ma miliony członków. Dla wielu ludzi jest to niepojęte ale tak naprawdę Lucyper czyli Szatan rządzi światem.

Lucyferem nazywają go Iluminaci. Nazywają go - Light Bearer czyli... Niosący Światło. Iluminaci są więc bezpośrednimi wykonawcami Niosącego Światło, czyli Lucyfera.

Iluminaci są ślepym narzędziem Lucyfera, który przybywa na ich zebrania na najwyższym szczeblu oraz rytuały i wydaje polecenia co do dalszej polityki światowej. Posługują się oni magią.

Bohemian Grove

Bohemian Grove jest to organizacja, złożona z najbogatszych oraz najbardziej wpływowych ludzi biznesu, kultury oraz świata polityki na świecie. Organizacja ta zbiera się corocznie w miejscu o tej samej nazwie w północnej Karolinie na okres dwóch tygodni. Posiada ona ponad 10 metrową sowę jako centralny symbol. Więcej w linku - bohemian-grove.htm

Skull And Bones w Yale -  ( Zakon Czaszki & Piszczeli)  

 

http://www.skullandcrossbones.org/articles/skullandbones.htm [EN]

http://www.bilderberg.org/skulbone.htm [EN]

The crowd "implores him to 'Drink it! Drink it! Drink it!'" and he does. Then he is hurried to a man dressed as the Pope. "But not before the D whips him in the face with his tail. The initiate bends to kiss the Pope's slippered toe on the skull." (Robbins, p.120.) This is the core of the very un-Christian and blasphemous rite that enfolded so many members of the Bush clan into the secret society, mirroring similar rites from earlier blasphemous societies and indeed even some devil-worshipping sects.

Luźnie tłumaczenie:

Tłum "nakłania go, 'Pij to! Pij to! Pij to" i on pije. Następnie jest on pośpiesznie prowadzony do człowieka ubranego jak Papież. "Ale zanim Demon chłoszcze go przez twarz swym ogonem. Inicjowany zgina się aby pocałować Papieża wielki palec u nogi, włożony w czaszkę" (Robbins, str.120.) Jest to główna część bardzo nie chrześcijańskiej i bluźnierczej ceremonii, która zainicjowała wielu członków klanu Busha w tę tajemniczą społeczność, odzwierciedlając podobne rytuały wcześniejszych bluźnierczych społeczeństw a nawet pewnych sekt wielbiących demony.

Źródło: http://www.rinf.com/news/nov05/skulls.html

;

"Skull&Bones" (Zakon Czaszki & Piszczeli)

"Nasz Dziennik" przynosi jak zwykle interesujący artykuł dra Stanisława Krajskiego tym razem na temat pseudomasońskiej organizacji "Skull & Bones" (Zakon Czaszki & Piszczeli)

Fragment:

Znane są związki Komisji Trójstronnej z masońską organizacją "Czaszka i piszczele". Przypomnijmy, że członkami Polskiej Grupy Komisji Trójstronnej są: Andrzej Olechowski, Jerzy Baczyński ("Polityka"), Wanda Rapaczyńska (Agora), o. Maciej Zięba oraz Zbigniew Wróbel, w swoim czasie prezes zarządu PKN Orlen, jak również Marek Belka, "który na czas pełnienia funkcji publicznej musiał zawiesić swoje członkostwo w Komisji".

Całość w linku: http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20050701&id=my12.txt

O rytuale inicjacyjnym "Skull&Bones" i przynależności do tej organizacji George'a W. Busha pisał już kilka lat temu prof. Maciej Giertych w "OwK":

Wyznanie Georga W. Busha

Prezydent USA George W. Bush podał w swojej autobiografii „Charge to Keep” co następuje: „W ostatnim roku studiów wstąpiłem do Skull and Bones (Czaszka i piszczele), tajnej organizacji, tak tajnej, że nic więcej powiedzieć nie mogę”(The Free Press 11.VII.03).

Do Skull and Bones należeli też jego ojciec i dziadek. Powtórzę co pisałem już o tej organizacji wcześniej: „Na Uniwersytecie w Yale (USA) praktyki Illuminatów zainstalowały się w 1832 roku w postaci tajnego stowarzyszenia o nazwie Czaszka i piszczele. Podobna organizacja w Niemczech ujawniła się w czasach hitlerowskich jako SS (czaszka i piszczele na czapkach). W Yale co roku wprowadza się do organizacji 15 nowych członków (tylko mężczyzn) wybranych wśród studentów, zwykle spokrewnionych ze starszymi piszczelowcami.

Adept musi przejść różne rytuały inicjacyjne. Należy do nich m.in. leżenie nago z zakrytymi oczyma w otwartej trumnie i opowiadanie w szczegółach o wszystkich swoich marzeniach i przeżyciach seksualnych nieznanemu gronu „braci”. Po przejściu rytuału nowy członek dostaje dużą sumę pieniędzy - w 1977 r. było to 15 tys. dolarów. Od tego czasu ma on poparcie możnych tego świata w całej swojej karierze. (Esquire 88(3), 1977); T. Marrs „Dark majesty” LTP Publ., Austin Texas)” (OwK28 - XII 98).

Więcej w linku... http://opoka.giertych.pl/owk46.htm

 

Pierwszy z lewej, George W. Bush.

Zastanówmy się nieco. Najpotężniejsi władcy ziemi zajmują się okultyzmem i demonicznymi rytuałami? Składają przysięgi przywódcom owych stowarzyszeń? Jeżeli G. Bush złożył przysięgę inicjatorowi Skull 'n' Bones, która przysięga jest dla niego ważniejsza? Czy ta składana jako adepta Skull 'N' Bones, za której złamanie grozi mu śmierć, czy też przysięga składana narodowi amerykańskiemu podczas zaprzysiężenia jako prezydenta USA.

Komu służy Prezydent USA? Czyje wykonuje rozkazy?

Lista członków do roku 1984. http://www.biblebelievers.org.au/bones.htm

Inni znani... bonesmani -John Kerry, Nicholas Brady, i William F. Buckley. Innir bonesmeni zawierają U.S. President William Howard Taft, Morrison R. Waite (Chief Justice of the Supreme Court), Henry Luce (Time-Life), Harold Stanley (założyciel Morgan Stanley), John Daniels (założyciel Archer Daniels Midland), Henry P. Davison (senior partner Morgan Guaranty Trust), Pierre Jay (przewodniczący Federal Reserve Bank of New York), Artemus Gates (President of New York Trust Company, Union Pacific, TIME, Boeing Company), Senator John Chaffe, Russell W. Davenport (editor Fortune Magazine), Pierwsi prezydenci University of California, Johns Hopkins University, and Cornell University, i wielu innych. (Żródło - http://www.jeremiahproject.com/newworldorder/nworder03.html [EN])

Informacji na ten temat jest raczej sporo w języku angielskim.

Masoneria - (Wolnomularstwo)

Ta organizacja zasługuje na kilka książek, znana jest także z tego, że jej czczonym potajemnie bogiem jest także Lucyfer!

Cele Masonów

Fragment Manifestu do Żydów Wszechświata, wydany w roku 1860 przez Izaaka Adolfa Cretnieux, Wielkiego Mistrza Loży masońskiej we Francji i założyciela Alliance Israelite.


Fragmenty tego manifestu:

""Związek który pragniemy założyć nie będzie ani Francuskim ani Angielskim ani Izraelskim ani Niemieckim, ale Związkiem Żydowskim, Związkiem Powszechnym.

"Inne ludy i rasy podzielone są na narodowości, - my jedynie nie mamy współobywateli, ale jedynie współwyznawców. Żyd pod żadnym warunkiem nie stanie się przyjacielem Chrześcijanina ani Muzułmanina, aż póki nie nadejdzie chwila, w której wiara żydowska, jedyna wiara oparta na rozumie, nie zajaśnieje nad światem.

"Nasza narodowością jest religia ojców naszych; my nie uznajemy żadnej innej narodowości.

"Żyjemy w krajach obcych i nie możemy troszczyć się o zmienne ambicje krajów, zupełnie dla nas obcych, podczas gdy nasze własne zagadnienia moralne i materialne narażone są na niebezpieczeństwa.

"Nauczanie nauki żydowskiej objąć musi cały świat"

"Izraelici!!! Bez względu na to, dokąd was zawiodą, choć rozproszeni po całym świecie, musicie zawsze uważać się za członków Narodu Wybranego"

"Jeśli sobie zdajecie sprawę z tego, ze Wiara waszych ojców jest waszym jedynym patriotyzmem - jeśli sobie uświadomicie fakt, ze bez względu na narodowość, do której przystaliście, zawsze przystaniecie i zawsze wierzycie, ze tylko w żydostwie jest jedyna polityczna i religijna prawda -- jeśli jesteście tym przekonaniem przesiąknięci - jeśli tak jest, to wy, o Żydzi świata całego przyjdźcie do nas i słuchajcie wołania naszego i dajcie nam wasze przyzwolenie!!!

"Sprawa nasza jest wielka i święta i powodzenie jej jest zapewnione.

Katolicyzm nasz wróg odwieczny, leży powalony w prochu, śmiertelnie ranny w głowę.

"Siec która Izrael zarzucił na kule ziemska, rozszerza się i rozciąga z dniem każdym, a wiekopomne proroctwa świętych ksiąg naszych, nareszcie się sprawdzą".
"Nadchodzi dzień, w którym Jeruzalem stanie się dniem modlitwy dla wszystkich ludów i narodów, - dzień, w którym sztandar żydowskiego jedynobóstwa zaszumi ponad najodleglejsze lady".
"Wykorzystajmy wszystkie sposobności!"
"Potęga nasza jest olbrzymia - nauczmy się używać tej potęgi dla naszej sprawy".
"Czego możecie się obawiać?"
"Zbliża się dzień, w którym wszystkie bogactwa i skarby ziemi staną się własnością Izraela!""

Jak widać wyraźnie, cele Masonów są zbieżne z celami Syjonizmu. Dlatego organizacja ta nazywana jest także ŻydoMasonerią.

 Niezwykłą cechą charakterystyczną Masonów oraz innych grup czy bractw jest ich zamiłowanie do symboliki. Ich symbole przejawiają się w każdym ich działaniu i w każdym ich projekcie. Niemal każdy plan jest podporządkowany określonej symbolice. Mogą to być daty wydarzeń, jak 911! Mogą to być plany miast czy budynków, jak plany Waszyngtonu czy... Watykanu! [PL]

Wszystko to jest niezwykle zmyślnie, wręcz nadludzko ze sobą powiązane i co najciekawsze, symbolika ta ma swoje korzenie u starożytnych Sumerów.

Język Masonów był dotychczas nie znany społeczeństwu i przez tysiące lat masy ludzkie nie miały żadnego pojęcia, że są manipulowane oraz kontrolowane przez Masonów czy inne organizacje. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ Masoni zawsze kontrolowali władze, a te oczywiście cenzurowały wszelkie dostępne środki przekazu.

Po za tym niewielu przez tysiąclecia potrafiło czytać i pisać. Tak więc tajemnicza władza miała całkowitą swobodę i nie było nikogo, kto odważyłby się nie tylko im przeciwstawić ani nawet domyślić się, o co tutaj chodzi.

Zacznijmy od podstaw [http://www.wealth4freedom.com/dollarbill.html] Przyjrzyjmy się amerykańskiemu banknotowi dolarowemu.

Mamy na nim słynną piramidę z symbolicznym okiem na szczycie. Symbol boga słońca panującego nad światem i wszystko widzącego oraz nadzorującego wszystko. O jakiego boga chodzi?  Symbol ten jest tak stary jak stara jest historia świata!

Napis ponad piramidą - ANNUIT COEPTIS znaczy - "On zaaprobował nasze plany".  Poniżej piramidy widnieje napis - NOVUS ORDO SECLORUM - "Nowy porządek wieków."

I jeszcze jeden napis -

IN GOD WE TRUST - W BOGU MAMY ZAUFANIE

Pozornie wygląda to czysto chrześcijański motyw. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Owym 'bogiem' któremu ufają ci ludzie to nikt inny, jak...

LUCYFER

Piramida jest symbolem jego władzy. Oko ponad piramidą jest także jego symbolem a Masoneria, czyli twórcy tego banknotu oraz tzw. ojcowie USA to także członkowie Masonerii, która wielbi Lucyfera!

Co jest ciekawe, USA zostało wyznaczone przez Masonerię jako narzędzie w celu zaprowadzenia owego Nowego Porządku Świata. Aby państwo to uzyskało niezwykłą potęgę światową, podwalinami tego państwa była jego konstytucja oparta na... chrześcijańskich zasadach! Lucyper, bóg Masonów doskonale wiedział, że jedynie prawo Boga może postawić to młode państwo na szczycie świata.

Konstytucja zakłada wyraźnie, że USA jest oparte na zasadach chrześcijańskich i jest chrześcijańskim państwem. Dopiero teraz rząd USA zwalcza ową Konstytucję, odchodzi się od zasad biblijnych i widać jak na dłoni rezultaty porzucenia mądrych zasad chrześcijańskiego postępowania. USA gnębi straszliwy kryzys - moralny i gospodarczy.

Rezultat odrzucenia Boga oraz Jego prawa. Oko na banknocie jest okiem Lucyfera.

Boga zastępuje się Lucyferem i on jest 'bogiem' któremu Amerykanie powinni ufać.

Więcej na temat symbolizmu w linku.. [PL] Więcej na temat historii Masoneriii w linku... [PL]

Gwoli ciekawości, 70% prezydentów USA było Masonami.

Wszystkie tajemnicze stowarzyszenia spełniają niezwykle ważną rolę.

Ukrywanie oraz protekcja tych, którzy sprawują faktyczną władzę.

Jest w oświeconych kręgach polityczno -religijno - społecznych wiadome, że tzw. wybrani demokratycznie przywódcy państw są jedynie marionetkami w rękach tych, którzy rzeczywiście sprawują rządy.

Przykłady ze starego polskiego podwórka. Ekipy za czasów PRL-u nie sprawowały faktycznej władzy ale władzę tę sprawował ZSRR a polski rząd nieustannie meldował się na czerwonym dywaniku na Kremlu. Wałęsa rządził. Oczywiście że nie, ponieważ meldował się w Watykanie! Obecne rządy są instruowane o szczegółach i rozkładach zajęć w Waszyngtonie lub w Tel Avivie.

Innymi słowy, nasi przywódcy są marionetkami w rękach innych.

Już w temacie 911 zostało wykazane, że administracja Busha wykonuje jedynie polecenia tych, którzy ukrywają się poza kulisami., czyli polecenia szefów organizacji, do których należy prezydent lub członkowie jego administracji. Ci którzy się ukrywają, ukrywają się z wielu przyczyn. Jedną z nich jest obawa przed odpowiedzialnością za popełnione zbrodnie, wywołane wojny czy masakry, które właśnie oni zlecili do wykonania takim jak Hitler, Saddam czy Pol Pot, czy też Mao Tse Tung.

Właśnie dlatego utworzono wiele tajemnych związków ponieważ w ten sposób jest łatwo ukryć tożsamość. Po za tym istnieje dosyć ciekawy sposób zwalania winy za zbrodnie.

Winą obarcza się organizację. To Masoni zrobili! To partia zrobiła! To UB mordowało.

Czyli... winnych nie ma! Nie można ukarać partii, Masonów czy UB. Siedzi UB za zbrodnie? Oczywiście że nie. Organizacje są wygodnym kozłem ofiarnym do zwalania winy i nie można ich oskarżyć i wsadzić do więzienia.

Hitler należał do Thule Society. Organizacji demonicznej działającej pod nadzorem Masonów, a jej odstrzałem jest właśnie Skull 'N' Bones. Ponieważ organizacja ta jest tajna, nie wiemy kto jest jej prezydentem i nie wiemy, kto wydawał polecenia Hitlerowi. Mamy pewne podejrzenia kto go finansował (m.n. KRK oraz Prescot Bush, dziadek obecnego prezydenta) ale rzeczywistych rozkazodawców Holokaustu i rzezi II wojny światowej tak naprawdę nie znamy.

Tajne organizacje są odpowiedzialne za większość takich wydarzeń jak: Rewolucję Październikową w Rosji, Rewolucję Kulturalną w Chinach, obie wojny światowe oraz dzisiejsze wojny, rzezie i tortury. Jest ich wiele i jednym z ich celów jest wprowadzanie w błąd tych, którzy zaczynają coś podejrzewać. "Światem rządzą bankierzy!" Krzyczą jedni poszukiwacze prawdy. "Nieprawda! Masoni!" "Nieprawda, Bildelberg rządzi!" Czarny papież z Watykanu, von Kolvenbach! Klub Rzymski, Iluminaci, CFR czy wiele innych.

Organizacji tych jest wiele ale ich wspólną cechą są określone rytuały ku czci Lucyfera, w jednej formie czy wielu (np. czarne msze w KRK czy magia)

Prawdą jest jedno - w zarządzaniu światem biorą udział wszystkie te organizacje wykonawcze ale jest jedna główna organizacja, która panuje na Ziemi od wielu setek lat - Watykan czyli Kościół Rzymski, który pod przykrywką Chrześcijaństwa wielbi Lucyfera!

Nie jest więc istotne w co my wierzymy, ale jest istotne w co wierzy i co wielbi Watykan.

Ponieważ Watykan z armią Iluminatów decyduje o naszym życiu i o naszej śmierci.


Napisano: 14 Stycznia 2008

Ostatnie uaktualnienie 12 Lipca 2010