Ukryte detale powrotu Chrystusa

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach."

Szatan rozpoczął niezwykle perfidny atak nie tylko na Adama i Ewę. Głównym celem szatana był sam Bóg! Szatan postawił Boga w bardzo trudnej sytuacji buntując przeciwko Bogu Adama i Ewę. Szatan spowodował w ten sposób niezwykle groźny i mocny atak na samego Boga.

Poddając się własnej arogancji szatan zorganizował bunt Adama i Ewy przeciwko Bogu. Tego Bóg się nie spodziewał ani nawet nie podejrzewał. Zwłaszcza, że szatan był najwyższej rangi istotą w Niebie, czyli drugą postacią po samym Bogu. Najwyraźniej Bóg wierzył i ufał szatanowi.

Bunt szatana był bardzo zdradliwym aktem przeciwko Adamowi i Ewie, ale w szczególności szatan zaatakował samego Boga, który stworzył dzięki swoich zdolności niezwykłą parę ludzką, która mogła się rozmnażać i żyć wiecznie, napełniając swoim rodzeństwem całą Ziemię.

Stworzona para ludzka mogła jako pierwsza płodzić własne potomstwo!

Przed potopem ludzie żyli do około 1000 lat, ale ich długość życia niczego zmieniała. Niemal wszyscy ludzie zginęli w potopie i tylko 8 osób było posłusznych wobec Boga. Dlatego Noe ze swoją rodziną przeżył z pomocą Boga potop, ale reszta ludzi pogardziła Bogiem i Prawem.

Po przeżyciu potopu ludzkość żyła znacznie krócej, czyli maksymalnie 120 lat!

Obecni mieszkańcy Ziemi żyją bardzo rzadko do 100 lat. Kiedy Bóg stworzy dla ludzkości nową Ziemię, dopiero wtedy powróci życie wieczne na nowej Ziemi i wszyscy ludzie będą przestrzegali Boże Przekazania oraz będą żyli wiecznie.

 Zaczęły się już mordercze czasy końca!

II Ezdrasza 16:(70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. [BM]

To się zaczyna dziać w wielu miastach w USA oraz dzieje się to także w Europie. Jest to główne zagrożenie dla całego świata, o którym niemal nikt nie mówi, a świat jest nadal oślepiony wirusem i nie dostrzega rzeczywistego niebezpieczeństwa, które nam zaczyna coraz bardziej zagrażać.

Chrystus mówi w Ewangelii Mateusza, że nie znamy dnia ani godziny, ponieważ tego niebezpieczeństwa nie rozpoznajemy. Chrześcijanie Kościoła powtarzają błędny slogan oparty na Pawle, że Bóg jest nieskończenie miłosierny i chętnie wybaczający grzechy. To jest ohydne i powszechne kłamstwo! 

Bóg wybacza grzechy wtedy, kiedy Go prosimy o wybaczenie, oraz... zaprzestajemy dalszego popełniania grzechów!

II Ezdrasza 8:(1) Odpowiedział mnie i rzekł: "Najwyższy uczynił ten świat dla wielu, ale świat który ma nadejść ze względu dla niewielu. [BM]

Bóg doskonale wie, że oprócz ludzi stworzonych przez Boga istnieją także ludzie, którzy nie są ludźmi Bożymi, ponieważ oni nie zostali stworzeni przez Boga, ale są hybrydami upadłych aniołów i kobiet ludzkich. Zwróćmy uwagę na sąd Boga nad ludzkością żyjącą przed potopem.

W potopie Bóg uratował tylko 8 osób spośród znacznie większej ilości ludzi, niż istnieje ich dzisiaj na Ziemi.

Jest to niezwykły dowód biblijny i warto go sobie dobrze przemyśleć. Proroctwa biblijne są niezwykle precyzyjne i dopiero po dogłębnych studiach ukazują nam niezwykłą mądrość Boga i Syna w wielu tekstach biblijnych. Przeczytajmy uważnie poniższy tekst, który wyjaśnia nam wiele.

Jedynie Bóg otwiera nam oczy, ponieważ niemal żadna religia nie ostrzega nas o potrzebie zmiany stylu naszego grzesznego życia!

Bóg jest przygotowany na czas swego sądu

Problem z szatanem i upadłymi aniołami jest olbrzymi. Dlatego Bóg przedsięwziął bardzo poważne środki bezpieczeństwa, widoczne w wielu tekstach biblijnych oraz w proroctwach. Jest to ukazanie dawniejszych proroctw Bożych, których szatan z wielu powodów nie zrozumiał. Dlatego przegrał on walkę z Bogiem i Synem około 437 lat temu.

Cytat z Objawienia jest jednym z wielu dowodów, które potwierdzają nam dobitnie, że Bóg CELOWO nie poinformował szatana, upadłych aniołów i satanistów o wielu detalach swoich planów.

Przeczytajmy uważnie poniższy tekst z księgi Objawienia.

Objawienie 10:(1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

W powyższym cytacie Biblii mamy oczywisty dowód i obietnicę jakiegoś wydarzenia, o którym wrogowie Boga nie powinni przed czasem wiedzieć. Ta strategia Boga jest zrozumiała, ponieważ On ma do czynienia z niezwykle agresywnym i nienawistnym buntem nie tylko szatana, ale także upadłych aniołów. Większość mieszkańców Ziemi jest także ich pseudo potomstwem!

Ci buntownicy nie mogą liczyć na to, że Bóg czy Syn Boży będą się przed nimi tłumaczyć i ujawniać im dokładne plany zaprowadzenia Królestwa Bożego na całej Ziemi, ponieważ to im może pomóc w jeszcze bardziej perfidnych i kłamliwych atakach na Prawdę, Syna Bożego i na Lud Boży.

Bóg ukrył cel przybycia Syna Bożego!

Według tekstów Ewangelii oraz słów Syna Bożego Isusa wiemy, że niemal wszyscy Judejczycy, faryzeusze i Herod byli przerażeni urodzinami Mesjasza. Oni byli przekonani, że Isus przyszedł na Ziemię po to, aby przejąć nad światem całą władzę i zjednoczyć wszystkie 12 pokoleń Izraela. W Izraelu mieszkały zaledwie 2 pokolenia Izraela, ale pozostałe 10 pokoleń mieszkało i nadal mieszka w Europie!

Mateusza 2:(1) Kiedy Isus urodził się w Betlejem Judzkim za czasów króla Heroda, mędrcy ze Wschodu słońca przybyli do Jerozolimy i pytali: (2) Gdzie jest ten nowo narodzony król judejski? Ponieważ widzieliśmy gwiazdę jego na Wschodzie słońca i przyjechaliśmy po to, aby oddać mu pokłon. (3) Gdy to usłyszał król Herod, przestraszył się z całą Jerozolimą. (4) Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludzi, wypytywał ich, gdzie się miał Mesjasz urodzić? (5) A oni mu odpowiedzieli: W Betlejem Judzkim; bo tak napisał prorok: (6) I ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze między książętami judzkimi; od ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie mój lud izraelski. (7) Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. (8) I wysłał ich do Betlejem mówiąc: jedźcie i dokładnie dowiedzcie się o tym dziecięciu, a gdy je znajdziecie, zawiadomcie mnie, żebym i ja pojechał, aby oddać mu pokłon. [BM]

Herod bał się panicznie Syna Bożego i za wszelką cenę dążył do jego śmierci. Jak każdy dzisiejszy syjonistyczny władca, Herod także kłamał bez jakichkolwiek skrupułów, a rzeczywistym jego celem było zamordowanie Isusa, jeszcze jako dziecięcia.

Mateusza 2:(12) Ale zostali ostrzeżeni we śnie przez Boga, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi. (13) A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uciekaj do Egiptu, a przebywaj tam, dopóki cię nie zawiadomię, gdyż Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zabić. (14) Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu. (15) I mieszkał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna swego. (16) Kiedy Herod zorientował się, że mędrcy go oszukali, rozgniewał się bardzo, wysłał aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. (17) Wówczas wypełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: (18) Głos w Ramie jest słyszany, i płacz i wielka rozpacz. Rachel opłakuje synów swoich i nie daje się pocieszyć, bo ich już nie ma. [BM]

Herod był oszustem i mordercą. Dzisiejsi władcy świata są takiego samego pokroju królami, jakim był Herod. To było i jest nadal... nasieniem węża. Herod był na służbie u szatana, a niektórzy członkowie dzisiejszych elit są upadłymi aniołami, którzy nie zawahaliby się nigdy przed żadną zbrodnią na Ziemi.

Za WSZYSTKIE wojny na świecie jest odpowiedzialny właśnie szatan, upadli aniołowie oraz posłuszni im politycy pokroju Heroda. Są to zbrodniarze uwielbiający morderstwa niewinnych ludzi. Ci zbrodniarze zawsze szukają przelewu krwi pod pretekstem wprowadzania pokoju.

Szatan innego rodzaju ludzi do władzy nie dopuszcza. Kilkoma wyjątkami były osoby zamordowane, jak John F. Kennedy, prezydent Libii, Mummar Kadafi i kilku innych. Zamordowano ich z powodu zagrożenia szatańskich władz i nieposłuszeństwa wobec szatana i jego planów.

Mamy wiele dokładnych proroctw, ale nie są one jeszcze zrozumiane, ponieważ szatan i jego banda mogłaby storpedować Boże plany ustanowienia Królestwa Bożego na Ziemi.

Zwróćmy także uwagę na to, że Jan Chrzciciel wiedział więcej o proroctwie Mesjasza, a Mateusz to tak zanotował.

Mateusza 3:(1) A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: (2) Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. (3) Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, Prostujcie ścieżki jego. [BM]

Jan Chrzciciel powiedział prawdę, że Królestwo się przybliżyło. Zacytował on także Izajasza 40:3 a ten werset także nie mówi nam niczego dokładnego, aczkolwiek nie wprowadza nikogo w błąd. Szatan wplątał się w kłopoty i to nie po raz pierwszy i nie ostatni.

Szatan był głęboko przekonany, że Chrystus zorganizuje powstanie przeciwko Herodowi oraz Rzymowi i ustanowi zbrojne Królestwo Boże na Ziemi. Popełnił on OLBRZYMI błąd, zwłaszcza zabijając Syna Bożego, ponieważ właśnie Isus wykupił od grzechów wielu Izraelitów umierając za Naród Wybrany.

Dzięki ofierze Syna, Bóg może wybaczyć nam wiele naszych grzechów.

Zamiary zniszczenia Narodu Wybranego przez szatana zostały całkowicie zniweczone a wszelkie szatańskie spekulacje i plany zostały zniszczone. Jest to szczególnie widoczne w Kościele Katolickim, w którym zachowanie się ludzi Kościoła nie jest ważne, ale ważna dla niego jest kwota na tacę oraz bardzo częste spowiedzi i obecność na mszach szatańskich.

Grzechy są 'wybaczane' bezprawnie i bez skutku przez bałwochwalczych księży, co zachęca ludzi do dalszego pozostawaniu w grzechu bez jakichkolwiek skrupułów, bo... ksiądz grzechy 'wybaczy'. Także wybaczanie w imieniu Boga jest olbrzymim grzechem, ponieważ wszystkie grzechy ludzkie ocenia wyłącznie Bóg!

Szatan planował wykonać prawomocny wyrok Boga na grzesznych Izraelitach i miał na to prawo. Ale ofiara Isusa Mesjasza wykupiła grzesznych Izraelitów i na tej podstawie Bóg wybacza nasze grzechy, ale pod warunkiem naszej skruchy!

Kuszenie Isusa przez szatana miało na celu przekonanie Syna Bożego, aby stanął po stronie szatana i upadłych aniołów. Owo kuszenie spełzło na niczym. Nawet apostołowie Baranka byli przekonani, że Chrystus obejmie władzę w Judei i zgromadzi resztę Izraela.

Cytowany wcześniej werset z Objawienia ma bardzo mocne słowa, które mogą mieć niezwykłe znaczenie dla nas. Sprawdźmy ten werset ponownie.

Objawienie 10:(6) I poprzysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

Tajemnica ma się dopiero dokonać, ale nie wiemy, czym jest ta tajemnica!

Słowa - dokona się tajemnica Boża - mogą mieć znacznie szersze znaczenie. Jedna tajemnica Boża została ujawniona światu, że istnieje nadal na Ziemi 12 pokoleń Izraela.

Czy jest to CAŁA tajemnica, czy też jest tego znacznie więcej? Czy istnieje reszta, która jest także ukrywana przed nami!?

Najwyraźniej termin; Boża tajemnica dotyczy także czegoś znacznie większego. Jest możliwe, że będzie to decydujący cios dla szatana i dla wszystkich upadłych aniołów oraz dla nasienia węża Z tej przyczyny szatan utraci swoją władzę na Ziemi, którą on nadal posiada i kontroluje.

Szatańskie plany przed Bogiem się nie ukryją, ale plany Boga były i są nadal przed nim ukryte . Dlatego nawet Syn Boży nie został dokładnie poinformowany o pewnych detalach planu Boga.

Mateusza 24:(32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. (33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. (34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. (35) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

Zwróćmy szczególną uwagę na werset 38. Jak w owych dniach przed potopem. Życie szło normalnym, aczkolwiek złym kursem, ale działo się także coś bardzo niezwykłego. Człowiek imieniem Noe budował statek, którego wcześniej nigdy i nikt nie widział i nie znał celu jego budowy, ponieważ przed potopem deszcz nigdy na Ziemię nie padał.

Fałszywe religie Chrześcijaństwa uczą kłamliwie, że Noe głosił wyzwolenie dla posłusznych ludzi podczas budowy arki.

Biblia tego nie podaje. Jedynie Noe i jego rodzina byli osobami wybranymi przez Boga do życia po potopie i Bóg absolutnie nie planował, aby ktokolwiek inny, poza tymi ośmioma osobami miał przeżyć potop.

W arce było wystarczająco miejsca dla bydła i innych zwierząt, z ptakami włącznie. Było w niej także miejsce dla 8 ludzi. Reszta świata otrzymała od Boga wyrok śmierci! Budowę arki grzeszni ludzie wyśmiali i zignorowali, dlatego potop ich całkowicie zaskoczył i pozbawił życia.

Jest to oczywista przestroga, aby ponownie nie myśleć tak, jak myśleli ludzie przed potopem.

Że jakoś to będzie. Wielu myśli, że Bóg wszystkich przecież nie zgubi i nie zabije! Takie myślenie jest wielkim błędem, ponieważ na samym początku Wielkiego Ucisku anioł wytraci 1/3 ludzkości czyli 2.67 miliarda ludzi.

Objawienie 9:(14) Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. (15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.

Religie o tym planie Boga milczą, aby dopuścić do śmierć miliardów ludzi!

Dzisiejsze Czasy Końca

Wielu wyśmieje to wszystko wskazując na fałszywe obietnice wielu religii, które są zawsze kontrolowane przez szatana. Szczególnie słyną z tego Świadkowie Jehowy. Sam byłem jednym z nich i także tak głosiłem. W roku 1980 także planowano NWO i atak na rasę białą i na Chrześcijaństwo.

Sprawdź artykuł o byłym sataniście, który to ujawniał będąc Chrześcijaninem. Jest to bardzo interesujące i ta historia oraz plan zniszczenia USA i świata się powtarza, ponieważ władze realizują ten sam plan. Jedną wielką różnicą jest upadek USA, które jest dziełem samego Boga!

Mamy więc wiele ostrzeżeń i przestróg odnośnie Czasów Końca i widzimy wyraźnie z proroctw, że Bóg celowo nie ujawnia dokładnych swoich planów. Wszystko to dla naszego dobra oraz dla sprawiedliwego sądu Bożego.

Najprawdopodobniej informacje te są znane większości Polakom i podobnie jak za czasów Noego, większość grzesznych Polaków zupełnie je ignoruje, przynajmniej w chwili obecnej. W ten sposób część ludzi separuje się od szatańskiej władzy, ale... nie wszyscy tak postępują.

Biblia nas dosadnie ostrzega przed zgubnymi skutkami całkowitej ignorancji. Ci, którzy tego nie ignorują i studiują Słowa Boga oraz Syna, należą oni do grona 144.000 współkróli Baranka. Bardzo wiele na to wskazuje. Inne proroctwa mówią nam, że reszta Narodu Wybranego dowie się tym dopiero w momencie ukazania się znaku Syna Człowieczego na Niebie.

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

To znaczy, że nastąpi totalne zaskoczenie z powodu pojawienia się na Ziemi Syna Człowieczego, a decyzje o 144.000 i o Narodzie Wybranym będą być może już całkowicie podjęte i... nie każdy Słowianin będzie miał szansę na znalezienie siebie w gronie Narodu Wybranego.

Zwróćmy uwagę na poniższe wersety:

Mateusza 24:(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. [BM]

Syn Boży mówi nam o wybraniu 144.000 oraz także mówi o wybraniu spoza narodów całego świata członków Narodu Wybranego. Syn Boży pośle aniołów z trąbą i to aniołowie zgromadzą wybranych jego, czyli Isusa. Zwróćmy szczególną uwagę na poniższe słowa Isusa.

Mateusza 24:(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. [BM]

Mamy więc dokładne ostrzeżenie, oparte na dobrze znanych faktach! Wiemy, co się potem wydarzyło. Jeżeli Bóg uratował zaledwie 8 osób, aby zaludnić całą Ziemię ponownie, czy możemy się spodziewać, że CAŁY Naród Wybrany będzie przez Syna Bożego uratowany?

Jeżeli Bóg uratował zaledwie 8 osób, aby ponownie zaludnić całą Ziemię, czy możemy się spodziewać, że CAŁY Naród Wybrany będzie przez Syna Bożego uratowany?

Sytuacja ta powtórzy się a duża część Polaków i Słowian będzie uratowana!

Poniżej mamy wersety ujawniające nam wzięcie wybranych przez Boga do Nieba!

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

Jeden będzie wzięty, a drugi... zostawiony. Do kogo Syn Boży mówi? Czy mówi on do ludzi spoza Narodu Wybranego? Oczywiście że nie i najwyraźniej tekst ten dotyczy wyłącznie Narodu Wybranego, z którego... nie wszyscy będą wybrani do Nieba czy być może do wymarszu na pustynię. Syn wyraźnie mówi nam, że nasze czuwanie uratuje nasze życie!

Czuwajcie... . Jest to polecenie dla wierzących, którzy MUSZĄ czuwać już teraz!

Czy nie jest to wyraźne ostrzeżenie, że jeżeli nie będziemy czuwali, nie zostaniemy wzięci, ponieważ nie będziemy wiedzieli, co się dzieje na świecie?!

Musimy także brać pod uwagę to, że nie Isus będzie nas brał do Nieba. On mówi o przyjściu, ale nie ma ani słowa o tym, że to Isus nas zabierze do Nieba czy gdziekolwiek.

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - (16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. [BM]

Werset ten mówi nam o 2 pokolenia Izraela mieszkających od kilku lat w Jerozolimie. Jeżeli będziesz na własnym dachu, zejdź i natychmiast uciekaj. Jeżeli pracujesz blisko domu, nawet nie myśl o powrocie po płaszcz. Będą to sekundy a nie minuty czy godziny na spakowanie się i na ucieczkę.

Przeczytajmy uważnie to Boże ostrzeżenie!

Ucieczka Narodu Wybranego nastąpi z powodu zagrożenia ich życia. To znaczy, że świat szatana nagle pomyśli o ataku. Wtedy jedynie ucieczka Ludu Bożego z pomocą Boga i Syna uratuje im życie.

Mateusza 24:(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. [BM]

21 werset mówi nam o ucisku, jakiego jeszcze nie było i daje nam ostrzeżenie, jak groźne będą owe dni. Zwróćmy także uwagę na to, że będziemy fałszywie informowani o przyjściu fałszywego mesjasza. Oni nawet będą używali wielkie znaki i cuda! Kto zostanie uratowany? Jedynie osoby czuwające! Ze względu na nie zostaną skrócone owe dni.

Cytat powyższy także sugeruje, że rzeczywisty Mesjasz, Isus Chrystus pojawi się wkrótce po pojawieniu się żydowskich fałszywych mesjaszy.

To wszystko znaczy dla nas jedno.

Jeżeli chcemy być zbawieni, MUSIMY CZUWAĆ JUŻ TERAZ!

II Ezdrasza 8:(1) Odpowiedział mnie i rzekł: "Najwyższy uczynił ten świat dla wielu, ale świat który ma nadejść ze względu dla niewielu... (3) Wielu jest stworzonych, ale niewielu będzie zbawionych." [BM]

Jedynie osoby czuwające będą w gronie 144.000 oraz w gronie Narodu Wybranego. Mówiąc wprost; jeżeli nie będziemy czuwali, zostaniemy tym wszystkim całkowicie zaskoczeni. A to może nas kosztować nasze życie! Może to także kosztować nasze życie podczas 3.5 roku rządów Bestii. Czyli szansa nadal będzie dostępna, ale będzie ona kosztowna!

Mamy więc proroctwo fałszywego mesjasza, który się pojawi przed pojawieniem się Chrystusa, być może na miejscu świętym i będzie czynił także cuda. Według słów Isusa to właśnie spowoduje taki wielki ucisk, jakiego jeszcze świat nie widział.

... gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota...

Co jest jeszcze ciekawe, Isus nas bardzo ostrzega przed uwierzeniem w fałszywego mesjasza. Nasuwa się także kolejne zrozumienie, które zawsze było w tym miejscu, ale nie było ono zrozumiane. Poniższe wersety podają nam dokładny sposób odróżnienia znaków Syna Bożego w tym czasie.

Mateusza 24:(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie. (27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, [BM]

Sposób zwiedzenia satanistów będzie oczywisty. Będą oni wskazywać na określone miejsca, w których nie będzie śladu po Isusie. Isus pojawi się dla całego świata jak błyskawica widziana przez wszystkich ludzi. Będzie więc olbrzymia różnica. Błyskawicę zobaczą wszyscy na Ziemi i nie będzie potrzeby wychodzenia gdziekolwiek czy sprawdzenia w jakiejś szatańskiej kryjówce.

A On pojawi się na świecie z szybkością błyskawicy, widoczny znakiem nad całą Ziemią. Nikt, kto zobaczy powrót Mesjasza, nie będzie miał wątpliwości, kim On jest! Taka będzie odpowiedź Syna Bożego na ukazanie się fałszywego pomazańca, czyli szatańskiego 'mesjasza'.

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. [BM]

Owi wybrani Chrystusa to 144.000. Oni czasami utracą życie po to, aby zmartwychwstać natychmiast do życia wiecznego w Niebie i w gronie 144.000 współkróli.

Apokalipsa 20:(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. [BM]

144.000 współkróli nie podda się władzy Bestii i fałszywego proroka i wybierze śmierć, ale nie odda pokłonu Bestii i jej posągowi.

Apokalipsa 13:(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.  [BM]

Apokalipsa 14:(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon Bestii i jej ikonie, ani nikt, kto przyjmuje pieczęć jej imienia. (12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa. (13) I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi. [BM]

Jak widzimy wyraźnie, będą różne grupy ludzi zbawionych na różne sposoby i niektórzy będą musieli zaznać śmierci, z której natychmiast zostaną wzbudzeni do życia wiecznego bez groźby drugiej śmierci.

Mamy także potwierdzenie, że osoby święte to osoby przestrzegające Przykazań Bożych oraz wierzące w Syna Bożego, Isusa!

II Ezdrasza 16: (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów. (73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami." [BM]

Szczególnie ciekawy jest werset 76! Bóg nie spodziewa się od nas totalnej doskonałości, ale spodziewa się pewnych grzechów, w których być może niektórzy będą pogrążeni z nieprawościami. Więc grzechy wezmą nad nimi przewagę. Nie pogrążajmy się więc w naszych grzechach!

Dwaj świadkowie Boga

Poznaliśmy także dwóch świadków. Jest to niezwykłe, w jaki sposób Bóg ukrywa przed nami pewne proroctwa, ale potem nam je ukazuje w pełnej formie. W taki właśnie sposób Bóg ukrył niemal przed całym światem Naród Wybrany czyli Polaków i Słowian. Teraz już wiemy o nas znacznie więcej.

Nastanie czas na działalność dwóch świadków. Bóg podaje proroctwo o nich ściśle w czasach końca. Owi świadkowie zostaną wyposażeni przez Boga w wielką moc. Będzie to dwoje ludzi w samych czasach końca, świadczących o Bogu i Isusie, którzy otrzymają od Boga na okres 3.5 roku olbrzymią moc i będą oni obwieszczać proroctwa, prawdę i wyroki Boga przez ten okres czasu, czyli przez 3.5 roku.

Apokalipsa 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. [BM]

Dwaj świadkowie Boga otrzymają od Boga olbrzymią moc. Co oznacza greckie słowo oznaczone jako G4395? Oznacza to: zapowiadać wydarzenia, mówić o rzeczach świętych, mówić pod natchnieniem, być wyznaczonymi prorokami, prorokować zapowiadając rzeczy przyszłe.

Szczegółowe wyjaśnienie biblijne tego słowa:

Apokalipsa 11:(9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. [BM]

Niezwykle ciekawy fragment Apokalipsy, ponieważ tekst podkreślony na niebiesko wyraźnie i dokładnie zapowiada, że wszyscy ludzie na Ziemi...

... na ekranach TV, na komórkach, laptopach czy telewizorach będą mogli oglądać ich zwłoki oraz ich zmartwychwstanie!

Wszyscy będą obserwowali ich po śmierci... czy przypadkiem obaj zabici świadkowie nie zmartwychwstaną z martwych na ich oczach! Werset 12 mówi nam wyraźnie, że na oczach całego świata ludzie ujrzą na żywo ich zmartwychwstanie. Wszyscy ludzie usłyszą głos z Nieba i zobaczą, jak ci dwaj świadkowie ponownie żywi i cali wstąpią do Nieba na obłoku.

Fascynujące!!! Żeby w Biblii był aż tak dokładny opis dzisiejszej technologi, podany w taki prosty sposób? To jest trudne do uwierzenia, ale opis taki istnieje od wielu lat! Poniżej werset warty rozważenia.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. [BM]

Najciekawsze jest to, że nawet Syn Boży, Isus nie znał podczas swego pobytu na Ziemi ani dnia, ani godziny. Bóg nie mógł podać dnia i godziny Synowi, ponieważ świat szatana wiedziałby o tym. Syn Boży także nie mógłby powiedzieć i skłaniać, że On nie wie, gdyby ową datę i godzinę znał!

Jednak Biblia została wyraźnie tak spisana, aby szatan nie mógł wiele przewidzieć, podobnie jak nie przewidział niczego podczas pierwszego pobytu Syna Bożego około 430 lat temu.

Ale to nie wszystko!

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

Bardzo ciekawa wypowiedź Isusa, który mówi tym razem o... godzinie, czyli o dokładnym czasie jego przyjścia. O dniu On nie wspomniał. Najwyraźniej są tego niezwykłe przyczyny.

Covid 19 to atak na białe chrześcijaństwo

Nazwano ten atak Covid-19 i większość ludzi w to wierzy nie zdając sobie sprawy, że jest to początek stale nasilającego się ataku nasienia węża na rasę białą oraz na całe chrześcijaństwo.

Atak jest bardzo przebiegły, bardzo mylący, ale jak wszystkie ataki szatana na Lud Boży, czy jakiekolwiek wydarzenia wagi światowej, wszystkie plany muszą być przez Boga zaakceptowane. W ten sposób otrzymaliśmy plan trzech wojen światowych oraz plan Kalergiego.

Te mordercze plany w wielu detalach podają nam prawdę. Zwłaszcza plan trzech wojen, którego głównym celem jest właśnie... chrześcijaństwo. Obecne działania na całym świecie, a zwłaszcza w Europie i USA w pełni potwierdzają mordercze plany szatana i nasienia węża. Cytowany artykuł pokazuje nam, w jaki sposób jesteśmy manipulowani.

Covid-19 jest głównym atakiem na rasę białą oraz na chrześcijaństwo!

Nawet Kościół Katolicki jest największym wrogiem chrześcijaństwa i to jest przyczyną jego stopniowego upadku. Narracja o korona wirusie jest odwracaniem naszej uwagi od rzeczywistego ataku, który już na świecie nastąpił.

Jest to atak szatana i nasienia węża na ludzi białych, głównie Słowian oraz atak na światowe chrześcijaństwo, bez względu na kolor skóry czy rasę. Jest to atak na ludzi Bożych, wierzących w Isusa i w Boga. Covid-19 to odwrócenie naszej uwagi od rzeczywistego celu ich ataku!

Wydarzenia związane z Covid-19 wskazują nam początek drogi do Sądu Bożego nad światem. Proroctwa potwierdzają, że poniższy opis jest proroczym dowodem. To wszystko już się dzieje i będzie nabierać coraz więcej rozpędu i mocy.

Coraz częściej padają zdania o czasach biblijnych i to nie z powodu zasięgu owych działań, ale z powodu otwartego ataku szatana na rasę białą oraz na chrześcijaństwo. Jeszcze takich wydarzeń nigdy nie było, zwłaszcza że są one ściśle zsynchronizowane na całym świecie.

Nastąpił drastyczny, drakoński atak sił szatana i szatańskich rządów nasienia węża i Bestii na rasę białą w całej Europie oraz w Ameryce Północnej. Głównym ich celem jest... białe chrześcijaństwo.

Czegoś takiego jeszcze w dziejach świata nie było i ów ucisk najwyraźniej będzie się nadal wzmagał i zaostrzał. Atak to dzieło nasienia węża, które już od dłuższego czasu panuje nad całą Ziemią. To zostało właśnie przed nami ukryte przez szatana. Jest to być może najważniejsze nasze ostrzeżenie.  Zadajmy sobie takie pytanie.

Kto jest największym wrogiem prawdy z punktu widzenia starożytnej historii?

Oto ich tożsamość oraz Boży wyrok na nich.

Izajasza 34:(5) Gdyż mój miecz zwisa z nieba, oto spada na Edom i na lud obłożony przeze mnie klątwą. (6) Miecz Pana ocieka krwią, pokryty jest tłuszczem, krwią jagniąt i kozłów, tłuszczem nerek baranów, gdyż krwawą ofiarę urządza Pan w Bosra, wielką rzeź w ziemi edomskiej. [BM]

Syn Boży to w pełni potwierdził mówiąc do faryzeuszy Edomitów czyli do Żydów - węże, plemię żmijowe. To jest w większości znane. Ale nie połączyliśmy jeszcze faktów. Oczywiście Edomici to Żydzi - jedna z wielu części nasienia węża.

Informacje o znakach Czasów Końca są bardzo precyzyjne, że nie ma żadnych wątpliwości, że już w nie wkroczyliśmy, ale nie znamy jeszcze dnia ani godziny. I jak Isus nam mówi, musimy nadal czuwać. Dlaczego?

Ponieważ wiemy, co jest konieczne. Znając wiele proroctw biblijnych oraz znając wiedzę wszystkich religii Chrześcijaństwa na świecie, możemy zauważyć, że Chrześcijanie nic nie wiedzą o zagrożeniu nasienia węża ani o rzeczywistych Bożych planach dla nas i dla reszty świata. Niestety niemal cały świat patrzy w niewłaściwym kierunku.

Wielkim sygnałem były rządy Żyda Trumpa i jego zainteresowanie Słowianami. USA to Większy Izrael i były one pod rządami gorliwego syjonisty Trumpa, który podpisał prawa noachidzkie dla Amerykanów. Reszta polityków i biznesmenów w USA to zdecydowana większość Żydów lub krypto Żydów; podobnie jak w Polsce i na całym świecie.

Dowodem ich zjednoczonej i jednomyślnej akcji światowej jest fałsz o Covid-19.

Poniżej dwa cytaty zamordowanego syjonisty za ujawnianie takich ważnych szczegółów.

"My jesteśmy narodem wybranym przez Boga… Większość Żydów nie lubi tego mówić, ale naszym bogiem jest LUCYFER, więc ja nie kłamałem – i my jesteśmy jego wybranymi dziećmi. Lucyfer jest bardzo aktywny." - Link do wywiadu z Haroldem Rosenthalem.
„My Żydzi nadal jesteśmy zdumieni łatwością, z jaką chrześcijańscy Amerykanie wpadli w nasze ręce. Podczas gdy naiwni Amerykanie czekają, aż Chruszczow ich pochowa, my nauczyliśmy ich spełniać każde nasze żądanie ”. Link do wywiadu z Haroldem Rosenthalem.

Ukazał się niedawno artykuł na temat Billa Gatesa. Tłumaczenie na polski. Jest on Żydem i są w artykule zdjęcia jego rodziców. To nam także wyjaśnia jego niepohamowany pęd ku szczepieniom oraz jego wyjątkowo szyderczy, ohydny i pogardliwy uśmiech.

Atak na Chrześcijaństwo jest oczywisty, ale jest on przed nami nadal ukrywany.

Informacje i plany zastosowania wobec nas szatańskich praw noachidzkich są doskonale udokumentowane. Syjoniści dążą do ścinania głów Chrześcijanom, a w szczególności członkom Narodu Wybranego.

Dlaczego? Ponieważ obecny Izrael nie jest narodem wybranym. Jedynie Polacy i Słowianie są. Materiałów dowodowych jest mnóstwo. To, że syjonistyczne media jeszcze o tym nie wspominają jest także zrozumiałe i oczywiste. Od nich dowiemy się wszystkiego nieco później!

Jedynie Bóg zatrzyma ataki na białych i na chrześcijaństwo w odpowiednim czasie. Co jest także istotne, być może tylko 144.000 są obecnie ostrzegani, gdyż oni odczują to jako pierwsi, ponieważ ma się ukazać znak Syna Bożego a próba ataku szatana na 144.000 spowoduje natychmiastowe wzięcie wielu z nich do Nieba.

Wzięcie do Nieba obejmie część 144.000 z powodu ataków szatana.

Po wzięciu do Nieba już nie będzie większych niespodzianek, ponieważ nagle wszystko się wyjaśni i rozpocznie się wyprowadzanie Polaków i Słowian na pustynię. Nie wiemy, ile czasu upłynie od wzięcia 144.000 do Nieba po wyprowadzeniu Polaków/Słowian na pustynię .

Poniżej mamy jeszcze jedno niezwykle ważne ostrzeżenie.

Mateusza 25:(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu dziewic, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. (2) A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. (3) Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. (4) Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. (5) A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. (6) Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. (7) Wówczas ocknęły się wszystkie te dziewice i oporządziły swoje lampy. (8) Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. (9) Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. (10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. (11) A później nadeszły i pozostałe dziewice, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. (12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. (13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. [BM]

Niezwykła zapowiedź Syna Bożego. W czasach pierwszego pobytu Chrystusa był taki zwyczaj podczas wesela, że pan młody szedł do domu narzeczonej w celu skonsumowania małżeństwa. Kiedy powracał - zwykle po północy - czuwały dziewczęta niezamężne, czyli dziewice, aby go z lampami ponownie zaprowadzić do domu weselnego i wejść razem z nim na ucztę weselną.

Olej do lamp i lampy oznaczają wiedzę o Bogu, która powinna być krzewiona ku chwale Boga. Panny głupie nie miały zbyt wiele oleju do lamp i dlatego nie zostały wpuszczone na wesele pana młodego. Te, które miały olej, nie mogły im oleju użyczyć. Ten olej symbolizuje wiedzę.

Jest to więc dla nas wielka przestroga i napomnienie czuwania, jeżeli chcemy być na uczcie Pana Młodego czyli Isusa Mesjasza, który będzie panował na Ziemi ze swoją symboliczną panną młodą czyli 144.000 w Królestwie Bożym..

Nabierajmy więc wiedzy o Królestwie!

Poniżej mamy niezwykle ważny fragment Ewangelii Mateusza.

Mateusza 22:(1) A Isus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy: (2) Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. (3) I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. (4) Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. (5) Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. (6) A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. (7) I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców, i miasto ich spalił. (8) Wtedy rzecze sługom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. (9) Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. (10) Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złach i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. (11) A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną. (12) I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. (13) Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (14) Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.

Powyższy tekst podsumowuje ten cały artykuł. Sytuacja jest dokładnie zapowiedziana, opisana oraz zgodna z resztą Biblii. Pierwsze miejsce w kolejce do Królestwa Bożego mają oczywiście Polacy. Pamiętajmy, że to Bóg daje nam zaproszenie na ucztę weselną Syna, czyli daje nam zaproszenie do Królestwa Bożego.

Zaproszenie jest ukazaniem człowiekowi Prawdy i jej zrozumienia, a także oznacza zrozumienie przywileju, jakim jest zaproszenie do Królestwa. Oznacza to, że będąc zaproszonym trzeba podjąć w tym kierunku decyzję, która polega na krokach w kierunku Królestwa Bożego.

Bóg jest władcą wszystkiego i negatywna nasza odpowiedź czyli odrzucenie Bożego zaproszenia, lub potraktowanie zaproszenia w wyraźnie lekceważący sposób i pójście na weselę bez szaty weselnej jest traktowane jako obelga Boga i Syna.

Owa szata weselna to nasz sposób postępowania zgodny z Prawem Bożym i z sabatem włącznie.

Wszyscy uczestnicy owego wesela, a jest to wesele Pana młodego czyli Isusa ze swoją symboliczną narzeczoną czyli 144.000, muszą oni być aktywni w charakterze nieco zmienionym z powodu poznanej Prawdy, którą ujawnił im sam Bóg, który także w ten sposób zaprosił 12 apostołów do pracy ze swoim Synem.

Odmowa jest równa wyrokowi śmierci! Aczkolwiek podczas pobytu w przyszłości na pustyni Narodu Wybranego nadal będzie dana szansa tym, którzy to zlekceważyli, ale widząc niezwykłe dzieła Boże postanowili jednak potraktować to zaproszenie bardzo poważnie.

To znaczy, że poznawszy i zrozumiawszy Boga, który nas powołał dając nam zrozumienie Królestwa, MUSIMY przedsięwziąć pewne stanowcze kroki, jak odrzucenie religii, które nie głoszą Królestwa i posłuszeństwo wobec 10 Przykazań, co wiąże się z natychmiastowym usunięciem wszelkich bałwanów, posążków czy zwyczajów katolickich i ich świąt niebiblijnych. W zamian za to powinniśmy rozpocząć świętowanie sabatu zgodnie z 10 Przykazaniami.

To są podstawowe wymagania Boga, konieczne do naszego zbawienia.

Jeżeli o tym wiemy, ale nie poddajemy się Bogu, Królestwo Boże czyli uczta weselna Syna praktycznie dla nas już nie istnieje.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Podsumowując artykuł... posiadamy wyraźne wskazówki, w jaki sposób powinniśmy traktować porady biblijne, ponieważ jedynie Bóg może nam pomóc nawet zabierając wielu z nas do Nieba.