Wielka wojna duchowa


Ostatnie uaktualnienie: 17 Listopada 2018 

Na całym świecie toczy się od zarania dziejów wielka wojna światowa.

Jest to wojna o twoje sumienie!

Powyższa ilustracja ukazuje nam obrazowy stan rzeczy. Każde działanie człowieka jest pod obserwacją szatana. Jednak jest także druga postać, anioł nadzorujący każdego człowieka, który pilnuje, aby walka duchowa była prowadzona uczciwie i człowiek miał szansę na zwycięstwo. Jesteśmy na światowej arenie olbrzymiego spisku przeciwko każdemu z nas. Ów spisek jest oczywiście przed nami niezwykle starannie ukrywany.

Dlaczego świat tak nienawidzi Chrześcijaństwa?

Przecież to najbardziej posłuszni władzom ludzie, nie palący synagog czy meczetów, nie ścinający głów niewiernych Chrześcijan, czy Żydów czy też Muzułmanów. Ludzie o najwyższej kulturze oraz  najwyższym poziomie technologicznym.

To są właśnie dowody błogosławieństwa Bożego nad Narodem Wybranym przez Boga. To są przyczyny nienawiści do nas nasienia węża, oraz jego ojca - szatana.

Świat jest w chwili obecnej w rękach szatana, którego świat nazywa Lucyperem. Wszystkie rządy świata są kontrolowane przez szatana. Także wszystkie religie świata są także pod jego kontrolą. Całe działanie świata jest spiskiem, którego celem jest utworzenie Nowego Porządku Świata - New World Order [EN] - znany juz wielu z nas - NWO. NWO to totalitarny okrutny rząd nad całą planetą, z populacją zredukowaną w 95%.

Cel przyszłego rządu totalitarnego jest przed nami skrzętnie ukrywany. I nic dziwnego.

NWO - plan Watykanu = wielbienie Lucypera!

Z powodu tak haniebnego celu jest on w ukryciu. Z tego wyłącznego powodu władze całego świata zabiegają o szczególnie dokładną kontrolę nie tylko tego co robisz i gdzie jesteś, ale w szczególności zabiega się o to, aby wiedzieć co myślisz i jakie masz zdanie na wiele tematów. Dlatego każda mail, każdy post na forum, każda transakcja karty kredytowej jest rejestrowana, rejestrowane są witryny, które czytasz, filmy YouTube, które oglądasz i tytuły piosenek, które słuchasz.

Iluminaci kontrolowani przez Watykan wraz z Lucyperem chcą wiedzieć, czy się im podporządkujesz czy należy cię zgładzić. Ponieważ dla chrześcijaństwa oraz dla Boga w planach NWO nie ma miejsca. Przeciwnicy będą wyeliminowani.

Oto rzeczywiste przyczyny, dlaczego informacje o NWO są przed nami są ukrywane.


Już w ogrodzie Eden Lucyper wypowiedział wojnę Bogu i zdołał przekonać człowieka, aby do tej wojny się przyłączył. Dalsze dzieje człowieka to historia tej walki Lucypera z Bogiem, objawiająca się w niemal wszystkich wydarzeniach historycznych.

Niemal cała historia ludzkości to wysiłki szatana, aby doprowadzić do rządu światowego, pod którego rządami świat będzie wielbił Lucypera.

W ogrodzie Eden udało się szatanowi wzniecić bunt pierwszej pary, Adama i Ewę. Kiedy urodziło się potomstwo pierwszej pary, Kain i Abel, szatan doznał pierwszej porażki. Abel wznowił wielbienie Boga, złożył Mu ofiarę i Bóg ową ofiarę przyjął!

Kain, najwyraźniej pod wpływem Lucypera zamordował swego brata. Abel był pierwszym sługą Boga, który za wielbienie Stwórcy stracił życie.

Wzór postępowania tak człowieka, jak Lucypera od tej pory niemal się nie zmienił. Od czasu Edenu toczy się identyczna walka i często daje identyczne rezultaty. Śmierć tego, kto służy Stwórcy.

W celu wzmocnienia sił Lucyper zdołał przekonać jedną trzecią aniołów, którzy stanęli w tym buncie przeciwko Bogu po jego stronie i rozpoczęli ostrą walkę przeciwko każdemu z nas, kto ośmieli się służyć Bogu.

Pierwszym aktem armii zbuntowanych aniołów były seksualne igraszki zmaterializowanych aniołów z pięknymi kobietami ziemskimi. W rezultacie powstało pokolenie hybrydów człowieka i anioła, które skaziło rodzaj ludzki do tego stopnia, że jedynie Noe ze swoją rodziną byli ludźmi wielbiącymi Boga oraz najprawdopodobniej czystymi genetycznie bez szatańskich genów.

Aby zachować rodzaj ludzki Bóg musiał usunąć pokolenie skażone, nie tylko z powodów skażenia genetycznego ale z powodu nieustannego zła, jakie nieustannie popełniali ludzie, potomkowie takich krzyżówek genetycznych.

Najwyraźniej potomstwo demonów nie mogło funkcjonować w sposób ustalony przez Boga, rasa ludzka została całkowicie skażona i Bóg był zmuszony usunąć ją z powierzchni ziemi. Taki był cel potopu. Jedynie Noe z rodziną przeżyli oraz zapoczątkowali nową erę i stali się naszymi prarodzicami. Demonom została odebrana możliwość materializowania się, aczkolwiek Biblia wspomina, że i po potopie takie przypadki nadal miały miejsce.

Lucyper nie dał za wygraną i nadal siał zamęt pośród rodzaju ludzkiego. Zdołał on zorganizować, najprawdopodobniej pod berłem Nimroda społeczeństwo, które rozpoczęło budowę wieży Babel.

Celem budowy tego miasta i wieży było dorównanie Bogu, czyli dalsza część buntu przeciwko Bogu. W tym czasie na ziemi był używany jeden język. Bóg pokrzyżował ponownie plany Lucypera zmieniając jeden język na wiele innych, co spowodowało rozproszenie się grup językowych we wszystkich kierunkach. Bóg uznał, że teraz dla nich nic nie będzie niemożliwe. Oczywiście w kierunku zła! (Wszystkie te wydarzenia są opisane w Księdze Rodzaju rozdziały 1-12)

Przykład wieży Babel jest niezwykle istotny, ponieważ nadal celem Lucypera jest świat przedpotopowy oraz odrestaurowana wieża Babel!

Poważny krokiem w tym kierunku jest Unia Europejska - twór Watykanu!

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że Watykan, organizacja lucyperiańska sprawuje władzę nad światem i ona jest głównie odpowiedzialna za rozprzestrzenianie doktryny lucyperiańskiej w światowych mediach, które ta organizacja kontroluje za pomocą syjonistycznych mediów. Według wielu chrześcijan właśnie Watykan jest rozumiany jako Babilon Wielki i utworzenie nowoczesnej wieży Babel staje się zrozumiałe jeżeli znamy proroctwa z Objawienie. (Więcej detali w linku - Babilon Wielki)

Według  tego staje się ewidentne, że Babilon zbudował wieże Babel.

Poniżej oficjalny plakat UE.

Istnieje przykład narodu Izraela, który w okresie posłuszeństwa wobec Boga okazał się największym mocarstwem w dziejach świata. Izrael był żywym dowodem na to, że jedynie Bóg może doprowadzić naród do szczęścia, pokoju i dobrobytu.

Od roku 1776 czyli od założenia Zakonu Iluminatów trwają na ziemi wzmożone wysiłki w kierunku NWO. Rewolucje - francuska  oraz rosyjska pozbawiły władzy królewskich rodzin, które stawiały opór w kierunku NWO. Dalszym planem były trzy wojny światowe, z trzeciej ma się wyłonić rząd światowy - NWO.

Najbardziej zacięta walka toczy się w sferze religijnej.

Lucyper przygotował światu wyjątkową niespodziankę. Zdołał on opanować wszystkie religie światowe. Szczególną opieką objął religie służące Bogu z Biblii, KRK, ŚJ, wszystkie inne odgałęzienia chrześcijaństwa, oraz... ortodoksyjny judaizm.

KRK, który jest niczym innym jak starożytnym kultem słońca, czyli symbolu Lucypera. Na wizerunki słońca ustawiono wizerunki 'świętych'. Widoczna jest głowa na tle... słońca. Kult Marii jest niczym innym jak starożytny kult bogini Astarte - Królowej Niebios.

Od roku 325 do 1517 Kościół Rzymski sprawował władzę kościelną oraz świecką, która praktycznie nigdy nie była kwestionowana. Wynalazek druku w XV wieku spowodował drukowanie przetłumaczonych Biblii na języki innych narodów.

Szatan wykorzystał skrzętnie okazję i wszelkie próby wprowadzania czystego prawa Bożego były natychmiast zniekształcane przez ludzi, którzy służyli szatanowi. Z drugiej strony Inkwizycja KRK eliminowała każdego, kto chciał służyć Bogu z Biblii. Palono Biblię, spalano na stosach oraz torturowano każdego, kto wielbił rzeczywistego Boga, Autora Słowa Bożego.

Jednakże nie wszyscy chrześcijanie dostawali się w ręce okrutnych katów Inkwizycji. Powstawały z czasem przy pomocy Bożej nowe religie, które natychmiast były celem zaciekłych ataków Lucypera. W każdej nowej religia szatan siał swój kąkol, zgodnie z proroczą zapowiedzią Isusa.

W każdym przypadku, kiedy ktokolwiek rozpoczynał zgromadzanie osób szukających Prawdy biblijnej, natychmiast pojawiali się ludzie służący Lucyperowi jak np. Mason Charles Taze Russell (Masoni wielbią Lucypera!) czy Helen G. White i za pomocą finansjery Synagogi Szatana stworzono nowe religie, których nauki różniły się nie tylko od nauk Watykanu ale... różniły się znacznie od siebie. Wszyscy przywódcy religijni twierdzili, że byli oni kierowane Duchem Bożym.

Klasycznym przykładem są owe dwie chrześcijańskie religie - Świadkowie Jehowy oraz Adwentyści Dnia Siódmego, dzieła Russella i White.

Wierzenia obu religii są skrajnie odmienne ale każda z nich opiera się na rzekomo dogłębnym zbadaniu Biblii.  Członkowie obu wyznań oddaliby nawet życie za swoje dogmaty, które są często zupełnie sprzeczne ze sobą i pozornie oparte na Biblii. Na wielu forach dyskusyjnych członkowie owych religii staczają zaciekle wielkie boje o... 'prawdę'!

Tymczasem sprawca owego rozgardiaszu, Lucyper, za pomocą kontrolowanych przez siebie mediów wmawia wszystkim mieszkańcom ziemi, że chrześcijaństwo jest religią przemocy oraz zarzewiem wszelkich ludzkich nieszczęść i konfliktów na globie ziemskim.

Media lucyperiańskie ogłaszają plany Lucypera twierdzące,  że chrześcijaństwo oraz judaizm powinny być wyeliminowane z powierzchni Ziemi, a Biblia jest niebezpieczną fantazją, która jest sprzeczna z nauką oraz jest główną przyczyną przelewu krwi. Według mediów Biblia zabrania wszelkich uciech i wolności człowiekowi oraz jest starożytnym zacofaniem, w niczym nie przydatnym w dzisiejszym czasie 'oświecenia'.

W tym samym czasie, kiedy zaczęły powstawać religie, które opuszczały katolicki kult słońca, Lucyper zaatakował Słowo Boże. W roku 1543 Mikołaj Kopernik opublikował pracę "O obrotach sfer niebieskich" w której to zasugerował, że Ziemia kręci się wzdłuż własnej osi oraz okrąża... symbol Lucypera, czyli Słońce!

System heliocentryczny zaakceptowano bez podania żadnych dowodów na niego. Dowodów do dzisiaj brak (Geocentryzm). Heliocentryzm jest sprzeczny z Biblią.

Kolejnym atakiem na Biblię była teoria Ewolucji, której głównym autorem był Darwin.

Trzecim atakiem na Słowo Boże była Teoria Wielkiego Wybuchu.

W ten sposób Lucyper w poważny sposób podważył Słowo Boże wprowadzając na świat za pomocą kontrolowanych przez siebie uniwersytetów, muzeów i religii teorie, które wykluczają istnienie Boga oraz Jego Słowa, czyli Biblii. Świat przedstawia na wizję Ziemi, zagubionej planety na skraju wszechświata, którą rzekomo nikt się nie interesuje.

Według mediów jesteśmy tworem jakiejś innej cywilizacji, która stworzyła nas za pomocą ewolucji. Owa cywilizacja jest nazywana często - Annuaki a niewidzialne istoty, szepczące do wielu uszów w ciemnościach nocy to przedstawiciele owej rzekomej 'cywilizacji'. (Jak wygląda sprawa Ziemi jako centralnego punktu Wszechświata? Czy Ktoś się nią interesuje? Ma On jakieś plany?)

System oszukiwania jest stosunkowo prosty. Niewidzialne istoty nie z tego wymiaru podają informacje, które stają się doktrynami czy też normami naszego postępowania. Przykładów są niemal tysiące. Jednym z wielu jest Johannes Grebber, ksiądz katolicki zasięgający informacji podczas seansów spirytystycznych.

Rezultat - zaprzeczenie że Isus jest Bogiem. Tłumaczenie Biblii Grebera powstało według wskazówek owych niewidzialnych istot.

Tzw. Księga Urantii. Praktycznie rozszerzona Biblia, podyktowana została w całości podczas seansów spirytystycznych.

Nowy Wiek - New Age

Ostatnio na scenie świata dominują przedstawiciele New Age: Dawid Icke, Michael Tsarion, Jordan Maxwell, Zecharia Sitchin, Benjamin Creme oraz Alice Bailey - założycielka Lucifer Trust - obecnie nazwa zmieniona na Lucis Trust. Takich działaczy jest znacznie więcej.

Całe środowisko New Age komunikuje się z niewidzialnymi, ukrywającymi się przed nami duchowymi istotami, które w 'trosce' o naszą duchową pomyślność zalecają nam bliższe z nimi związki oraz zjednoczoną jedną religię światową, która zjednoczy nas wszystkich w pokoju. Lucis Trust współpracuje z ONZ!

Rzekomym celem niewidzialnych stworzeń jest pokój.

Trudno w to uwierzyć, skoro są to te same duchowe stworzenia, które przekazały Albertowi Pike wizję trzech wojen światowych, z których popiołów ma się wyłonić NWO!

Większość podbojów w naszej historii to podboje z poleceń oraz aktywnej pomocy owych stworzeń! Wszelkie wojny z religijnymi włącznie to wojny wywołane nie przez nas, zwykłych ludzi, którzy rzekomo nienawidzą życia w pokoju, ale przez przywódców politycznych i religijnych, którzy używając religii kontrolowanych przez Lucypera powodowali największe wojny i przelewy krwi.

Trwają ataki na chrześcijaństwo obarczające je winą za miliony ofiar, tymczasem jeszcze nigdy w historii świata nie zdarzyło się, że nagle zebrała się wielo milionowa grupa ludzi, której celem było zniszczenie innych milionów ludzi tylko za to, że tamci modlili się inaczej oraz rozpoczęła wywieranie presji na władze w celu przystąpienia do wojny.

Wmawia się nam, że to my, zwykli ludzie jesteśmy przyczynami wojen. Tymczasem bezspornym faktem jest to, że to władze, królowie, prezydenci czy innej maści politycy zmuszali miliony żołnierzy do wzajemnego mordowania się a nawet do Holokaustu 6 milionów ortodoksyjnych Żydów. Spalenie  w Auschwitz było ofiarą całopalenia ku czci Lucypera. Dlatego alianci - USA i Anglia rządzą praktycznie całym światem według rozkazów idących wprost z Watykanu. Hiroszima i Nagasaki były podobną ofiarą całopalną ku czci Lucypera. Waco także!

To nie religie powodowały wojny ale religie służyły jako propaganda duchowa, która poprzez manipulacje sumień ludzkich przekonywała nieświadomych, często niepiśmiennych żołnierzy, że bezlitosne zabijanie bliźnich ku chwale ojczyzny to rzecz chwalebna w oczach Boga.

Szatan kontrolujący religie wywiera na nie presje w celu akceptacji swych doktryn. Z drugiej strony w kontrolowanych przez siebie mediach wyśmiewa te religie za zbrodnie, które sam zainicjował!

Wyczyny KRK za czasów Inkwizycji są dzisiaj wykorzystywane jako dowód na rzekomą krwiożerczość chrześcijaństwa. Niewielu stara się wyjaśnić, że ofiarami Inkwizycji byli rzeczywiści chrześcijanie, prześladowani przez Kościół  Rzymski za posłuszeństwo wobec Słowa Bożego, co było traktowane jako herezja. Świat nie rozumie, że Watykan ma się tak do chrześcijaństwa jak pałac do chlewa. W tym linku mamy wiele rycin z okresu Inkwizycji. Ostrzegam, ryciny i opisy są ohydne!

Ta witryna (http://www.exposingchristianity.com/) wprost zieje nienawiścią do chrześcijaństwa, Boga i Biblii obarczając winą wszystkich chrześcijan nie tylko za Inkwizycję ale za wszelkie słuszne wyroki Boga w ST. Witryna ta posuwa się w wielu miejscach do oczywistych kłamstw oraz wersetów wyrwanych z kontekstu Słowa Bożego. Takich witryn czy filmów oskarżających Boga, chrześcijaństwo i Biblię typu Zeitgeist jest znacznie więcej.

To właśnie szatan jest sprawcą oraz kontrolerem (czy też Wielkim Architektem, jak nazywają go Masoni, wielbiciele Lucyfera) całego rozgardiaszu religijnego, ponieważ to właśnie on był i nadal jest inicjatorem wszelkich zbrodni, za które zrzuca winę za swoje zbrodnie na Boga oraz na Jego rzeczywistych sług.

W jaskrawym kontraście jest postawa Isusa, który oddał swoje życie za miłości do rodzaju ludzkiego, ucząc nas, abyśmy miłowali nie tylko Boga oraz naszych bliźnich.

Otrzymaliśmy także przykazanie miłowania naszych nieprzyjaciół

Jedynie stosowanie się do przykazań Isusa czyni nas chrześcijanami.

 Rzezie i tortury dziesiątek milionów niewinnych ofiar w wielu wojnach to nie są zbrodnie naśladowców Isusa, prawdziwych chrześcijan.

Są to zbrodnie naśladowców szatana!

To szatan dał Albertowi Pike plan trzech wojen światowych, z których po trzeciej, ostatniej w końcu wyłoni się NWO!

Znamy rezultaty dwóch wojen oraz ponad 150 milionów ofiar, głównie chrześcijan wymordowanych przez kontrolowane przez siebie rządy, kontrolowane przez Watykan.

Bez ewidentnego udziału Watykanu nie mielibyśmy obu wojen światowych.

Kolejnym oszustwem Lucypera jest nowa religia - tzw. New Age - (Nowy Wiek)

Program New Age posiada niezwykłe poparcie całego świata a Ekumenizm jest zaaprobowany przez większość religii pseudo chrześcijańskich. Wszystko to za radą tajemniczych niewidzialnych stworzeń duchowych.

Szermuje się pojęciami jak: kosmiczno psychiczne siły, nowa forma świadomości czy ludzki mózg obsługiwany przez... DUCHA, który daje ludziom takie psychiczne dary, jak prorokowanie czy astralne podróże poza ciało, w czasie i przestrzeni oraz sporą dozę mocy psychicznych. Ruch New Age często faworyzuje uznanie lucyperiańskiej mocy za moc... Chrystusa!

Innym znakiem jest powrót starożytnego pogaństwa na światową scenę wraz ze wszystkimi rytuałami jak składanie ofiar z dzieci i dziewic włącznie.

New Age jest nie tylko aprobowany przez ONZ. YouTube często usuwa wszelkie materiały ujawniające spisek w kierunku religii lucyperiańskiej oraz masowe oszustwa i kłamstwa propagatorów owej najnowszej formy lucyperianizmu.

New Age reklamuje tzw. starożytne tajemnice, które są niczym innym jak starożytnymi rytuałami. Z drugiej strony jest obserwowalny trend szkalowania Biblii oraz wszelkich form chrześcijaństwa. Samo wspomnienie Boga, Biblii czy Isusa powoduje histeryczną nienawiść do rzekomo nie istniejących Osób. Owa nienawiść szczególnie jest widoczna w muzyce metal i rock.

Najdziksze rytuały pogańskie cieszą się w najlepszym przypadku cichym błogosławieństwem ze strony rządów i mediów a chrześcijańskie zasady miłości do Boga i bliźniego są zaciekle zwalczane.

Ku zdumieniu wielu, sekty szatańskie, czarownicy czy okultyści są
grupami szczególnej opieki i ochrony rządów.

Opieka ta jest opieką jednostronną. Zakłada się, że powyższe grupy religijne (rządy uznają je za religie) mają prawo do swobodnego wielbienia Lucypera, pomimo wielu dowodów na to, że wielbienie często polega na składaniu ofiar z żywych ludzi, dzieci i dziewic.

Chrześcijaństwo nigdy o takie zbrodnie nie było nawet podejrzewane, ale pomimo braku zarzutów w Kanadzie trwa zacięta walka z chrześcijaństwem. Kongres USA zaaprobował ostatnio dwa prawa, które, podobnie jak Kanadyjczyków, pozbawią Amerykanów jakiejkolwiek wolności słowa z zakazem krytyki rządu czy zbrodni ludobójczych Izraela! (Więcej w linku - Śmierć wolności słowa w USA)

Jest to jawnego wystąpienia rządu Obamy przeciwko wolności religijnej i wolności słowa. Wygląda na oczywiste, że Obama ze swoją obecną polityką stoi ewidentnie w pozycji antychrysta. Nie sugeruję, że jest on samym antychrystem zapowiadanym przez Biblię, ale wykazuje taką zdecydowaną pozycję. (Film z YouTube pokazuje nam prezydenta Obamę wyśmiewającego Słowo Boże - Link)

Wyobraźmy sobie obecną sytuację. Najbardziej demokratyczne państwo świata, USA staje się stopniowo systemem totalitarnym na wzór ZSRR.

Ile czasu potrzeba na przywrócenie totalitaryzmu w byłym Bloku Wschodnim? Tydzień? Dwa? Chiny już posiadają taki system i szanse na globalny NWO przerażająco realne i bliskie.

Oznaczać to będzie wzmagające się prześladowania naśladowców Chrystusa, które jest zresztą zapowiedziane w biblijnych proroctwach.

Oznacza to, że powinniśmy zaopatrzyć się w kopie Słowa Bożego, ponieważ nadchodzi czas ucisku dla chrześcijan i Biblia może już być nie tylko niedostępna ale posiadanie jej może być zakwalifikowane jako przestępstwo!

W ten sposób mamy wielkie szanse na wypełnienie się zapowiadanego proroczo głodu Słowa Bożego!

Amosa 8:(11) Oto idą dni - mówi Wszechmogący Pan - że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. BW

Nie tylko media i rządy ustawiły swoje celowniki na naśladowców Isusa. Jak już wcześniej podałem, szczególnym celem Lucypera są wszelkie kościoły chrześcijańskie oraz ortodoksyjny judaizm.

Każdy chrześcijanin jest najważniejszym celem Lucypera i chrześcijańskie kościoły. zbory czy komuny są ośrodkami szczególnej jego uwagi oraz centrum jego najbardziej zagorzałych ataków. Przyczyny są oczywiste. Lubimy żyć w grupach a grupy mają swoje wady i zalety.

Zaletą grupy jest możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy, wzajemne budowanie się duchowe oraz... współzawodnictwo w chęci dorównania drugim. Być może nie jest to największą zaletą ale poznałem wiele zborów i niektóre z nich były fantastyczne. Mili ludzie wielbiący Boga i budujący się nawzajem w prawdziwie chrześcijańskiej atmosferze.

Takie zbory czy społeczności są największą solą w oku szatana.

Doskonale wiemy, że są społeczności zupełnie odwrotne a owe na wysokim poziomie ducha to raczej rzadkość w dzisiejszych czasach. Przebywanie w zborach upadłych skazuje nas na niemal całkowitą śmierć duchową!

I taki jest właśnie cel Lucypera.

Istnieją środki szkolenia fałszywych chrześcijan, oddanych... Lucyperowi. Stosowana jest kontrola umysłów, szkolenia biblijne w celach siania kąkolu we wszystkich społecznościach chrześcijańskich. Takich wyszkolonych pastorów są tysiące!

W takich przypadkach są stosowane techniki kontroli umysłu, jak Monarch Mind Control czy też MK-Ultra. Jest to olbrzymi temat, władze nie szczędzą pieniędzy na programowanie innych i systemy te są stosowane szeroko w polityce, armii, w służbach wywiadu oraz... w szkoleniu fałszywych pastorów i ewangelistów!

Podczas szkolenia stosuje się rytualne tortury, podczas których programuje się ofiary na tzw. rozszczepione wielokrotne osobowości lub... obsadza się je wieloma demonami. Nikt dokładnie nie ujawnia tej niezwykłej techniki programowana człowieka i nawet ludzie, którzy wyrwali się z tego piekła tortur nie są w stanie autorytatywnie wyjaśnić, czy posiadali zaprogramowane osobowości czy też byli gospodarzami dla samych demonów.

Wyszkoleni doskonale w żonglerce wersetami fałszywi pastorzy sieją fałszywe nauki, aprobują wszelkie zboczenia seksualne a nawet dają śluby kościelne homoseksualistom. Istnieje masa zwiedzonych zupełnie kościołów, które pod takim właśnie przewodnictwem wspierają nie tylko wiele grzechów, ale posuwają się nawet do tworzenia armii chrześcijańskiej, tzw. Armia Joela, których celem jest walka zbrojna w celu ustanowienia Królestwa Bożego!

Inne ulubione techniki to czyste zniekształcanie taktów biblijnych, presja na członków w celach podporządkowania się nie normom biblijnym ale fałszywym naukom, czy wręcz naukom szatańskim!

W rezultacie chrześcijaństwo w USA według wszelkich danych statystycznych nie góruje moralnością nad niewierzącą resztą społeczeństwa. Praktycznie ewangelizacja USA to niemal kompletne fiasko! Problem ten nie dotyczy jedynie USA ale posiada znacznie większy zasięg.

Do tego dochodzą armie charyzmatycznych kościołów chrześcijańskich, znanych z mówienia językami oraz rzekomych, nigdy i niczym udokumentowanych cudów oraz często szaleńczych spektakli na scenach i podiach przed kamerami TV.

W rezultacie Lucyper staje na boku i za pomocą kontrolowanych przez siebie mediów szydzi z każdego chrześcijanina wyszydzając własne nauki oraz własne pseudo cuda, które posłuszni mu pastorzy czy starsi rozpowszechniają na jego rozkaz.

Istnieje tylko jedna Biblia i tylko jedna Prawda.

Na przekór temu egzystuje wielka ilość religii chrześcijańskich, które diametralnie różnią się od siebie. Różnice pomiędzy nimi często są kolosalne.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ pojawiają się osoby, którym Lucyper podsuwa fałszywe doktryny przedstawiając się za anioła światłości, w innych przypadkach nikczemność ludzka powoduje przejście na stronę szatana i świadome wykonywanie jego woli a nie woli Bożej za odpowiednią sumę pieniędzy. Jeszcze inni są zmuszani do współpracy za pomocą szantażu czy otwartych gróźb władz, jak np. presji urzędu podatkowego.

Czy zdarzyło się kiedykolwiek, aby liderzy jakiegoś kościoła zebrali się, aby przedyskutować własne doktryny, sprawdzić je jeszcze dokładniej z modlitwą do Boga o zrozumienie i liderzy ci byliby gotowi do zmian w przypadkach błędnie stosowanych wersetów wspierających błędne doktryny?

Czy kiedykolwiek zebrali się przywódcy kilku kościołów, aby wykorzystać wiedzę biblijną, przedyskutować niektóre dogmaty oraz skorygować ewentualne problemy?

Zapytajmy jeszcze inaczej?

Czy są gdziekolwiek błędne doktryny!?

Oczywiście że są! Tak odpowie większość chrześcijan i wskaże... wszystkie kościoły i zbory, za wyjątkiem społeczności, do której oni przynależą!

O czym to wszystko świadczy? Że przywódcy religijni nie szukają Prawdy, ponieważ oni twierdzą, że Prawdę znaleźli. Wielu z nich twierdzi, że są oni kierowani Duchem Bożym, wielu mówi językami i czyni cuda.

Albo Duch Boży poważnie się myli podając kościołom sprzeczne doktryny, albo nie jest to... duch Boży!

I to jest źródło problemu. Fałszywe doktryny są wszędzie, w każdej społeczności czy zborze a siły służące Lucyperowi nie pozwalają na przeegzaminowanie ich w celach korekty fałszywych nauk.

Zdarza się często, że kwestionowanie jakichkolwiek doktryn jest ostro napiętnowane, a w skrajnych przypadkach (Świadkowie Jehowy) za jakiekolwiek kwestionowanie czegokolwiek, co jest nauczane z podium czy wydrukowane w literaturze osoba taka może zostać usunięta ze zboru.

Następstwem usunięcia jest kategoryczny zakaz jakichkolwiek kontaktów z osobą wykluczoną. Najbliższa rodzina nie ma prawa rozmów na tematy biblijne i w wypadkach takich prób zaleca się nieoficjalnie... rozwody. Przecież współmałżonek i tak zginie przy końcu świata! Po co z takim żyć!?

Ojciec poznawszy bliżej Chrystusa i kierujący do Niego swe modlitwy może za swoją 'zbrodnię' utracić rodzinę, jeżeli będzie starał się pouczać w ten sposób swoje własne dzieci czy żonę. W wypadku uzyskania rozwodu cała rodzina będzie miała kategoryczny zakaz jakiejkolwiek komunikacji.

Czy to jest przykład naśladowania Chrystusa w przykazaniu - Miłuj bliźniego?

Im bardziej przybliżają się czasy końca, tym bardziej agresywne są posunięcia szatana i walka zaczyna być coraz bardziej zacięta. Słowo Boże zapowiada w proroctwie Daniela, że Prawda w czasach końca będzie powalona na ziemię.

Daniela 8:(12) Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa; prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało.

Im bliżej NWO, tym bardziej wzmaga się temperatura propagandowa lucyperiańskich mediów oraz rządów przeciwko chrześcijaństwu oraz judaizmowi. Wzmaga się także aktywność sekt podporządkowanych Lucyperowi, które pod pozorem ukazywania Prawdy, wprowadzają wielu w błąd nachalną propagandą oraz prozelitowaniem.

Przeciętny człowiek jest zupełnie zdezorientowany, kiedy jednego dnia zapuka do jego drzwi przedstawiciel jednej sekty, drugiego dnia zapuka przedstawiciel drugiej o zupełnie odmiennych dogmatach - obaj szczerze wierzący w ważność swojej misji niesienia Słowa Bożego w celu krzewienia Ewangelii.

Zwłaszcza jest to wielce mylące, ponieważ Ewangelia w ustach ich obu brzmi całkowicie inaczej.

Coraz częściej mamy głośne wołania o zlikwidowanie świąt chrześcijańskich, jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, trwają coraz głośniejsze i ostrzejsze debaty w celu zabronienia ukazywania publicznego krzyża w jakiejkolwiek formie, ponieważ obraża to uczucia innych wyznań.

Dba się o te uczucia wszystkich innych, poza chrześcijanami.

Co jest znamienne, święta jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie to czysto pogańskie święta, do których podczepiono postacie Chrystusa i Jego matki, aby w ten sposób ukryć pogaństwo tych wierzeń. Pomimo wyraźnego piętna pogaństwa  święta te są jednak nieustannie zwalczane i trwa nagonka na przesyłanie sobie kart świątecznych nie z napisem Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, ale wzmaga się nacisk na jedynie Wesołych Świąt.

Owo Boże Narodzenie rzekomo obraża uczucia pewnych grup religijnych. Uczucia chrześcijan są zupełnie ignorowane, pomimo, że chrześcijaństwo stanowi zdecydowaną większość w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Australii czy innych państwach.

Coraz większe kroki stawiają słudzy Lucypera w kierunku NWO, jednego rządu, oraz jedynej religii tego przyszłego systemu - lucyperianizmowi.

Trwa zacięta wojna duchowa o ciebie i walka ta stopniowo się wzmaga.

Więcej detali na wielu stronnicach tej witryny.

Uaktualnienie: 25 Grudnia 2013.

Propaganda szatańska nasiliła się tak drastycznie, że coraz trudniej jest odnaleźć na Internecie jakiekolwiek źródła czystej prawdy. Władze, czyli nasienie węża z Watykanem na czele wydają niezwykłe ilości pieniędzy na szatańską propagandę i to jest przyczyną coraz dzikszych teorii i masowego braku zaufania do czegokolwiek. Taki jest też cel owej propagandy.

Pojawiają się duże ilości witryn, blogów, kanałów YouTube o charakterze chrześcijańskim i niemal zawsze okazuje się, że towarzyszy im zawsze ta sama postawa i ta sama ideologia, czysto szatańska, która w rzeczywistości wspiera współczesny Izrael jako wypełnienie się proroctw biblijnych i Boże błogosławieństwo dla owego 'narodu'.

Została utworzona organizacja - Hasbara - [EN] ktra jest głównym odpowiedzialnym organem za sianie pseudo chrześcijańskiej i pro izraelskiej propagandy. Link to znacznie większej ilości materiałów o tej organizacji.

http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/hasbara-coz-to-jest-warto-to-wiedziec,1401.html


 

Napisano: 23 Sierpnia 2009.

Ostatnie uaktualnienie: 25 Grudnia 2013