Wielki Ucisk już wkrótce?

 

Schemat wielkiego ucisku i czasów końca.

Kluczem do zrozumienia niemal wszystkich aspektów Czasów Końca jest nowoczesne państwo Izrael oraz międzynarodowy syjonizm. Izrael to jedna z głów Bestii - międzynarodowego syjonizmu, którą dosiada Wielka Nierządnica - Babilon Wielki czyli Watykan.

Owa Bestia czy Zwierzę to 10 królów, którzy obejmą władzę na jedną godzinę wraz z Bestią, aby wykonać wyrok Boga na Babilonie. Jest oczywiste, że owi 'królowie' syjonistyczni - władcy największych państw już ową władzę w wielkiej mierze objęli. Ale nadal owa władza jest kontrolowana przez Watykan, czyli Wielką Nierządnicę ujeżdżającą Bestię.

Cały scenariusz zaczyna wyglądać przerażająco. Najbardziej zatrważające jest to, że religijny aspekt obecnej sytuacji jest wykorzystywany przez pozornie ateistyczne rządy Bestii.

Z jednej strony mówi się o ateizmie i postępie naukowym. Z drugiej strony wspiera się religijną misję Izraela jako pośrednika pomiędzy światem a Bogiem. Jest jeszcze jeden element światowej propagandy. Propaguje się wszelkie starożytne bóstwa czy rytuały, stosuje się powszechnie imiona owych 'bogów' a my w zasadzie nie zwracamy na to najmniejszej uwagi. Organizowane są Igrzyska Olimpijskie ku czci 'bogów Olimpu, pali się wieczny znicz ku czci greckich bogów, oraz używa się nazw dla programów kosmicznych:  Apollo czy Saturn i wiele wiele innych nazw i powiązań sprzed tysięcy lat.

Istnieje jeszcze jedna forma międzynarodowej propagandy. Wielbienie Lucyfera, który jest uwielbianym z ukrycia władcą i dyrygentem owej międzynarodowej polityczno-finansowej orkiestry.

Celem owej propagandy jest oficjalne wielbienie szatana przez cały świat, ale nie będzie on nam nigdy przedstawiony jako szatan.

Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Izrael?

Izrael powstał w roku 1948 i wielu przywódców wielu religii, w tym judaizmu twierdzi, że jest to wypełnienie się proroctw biblijnych, według których Bóg planował odrestaurować państwo Izrael i powierzyć mu władzę nad światem. Jest coraz bardziej widoczne, że szatan kontroluje wszystkie zorganizowane religie  z Judaizmem włącznie a Chrześcijaństwo jest jego najważniejszym celem.

Z tej przyczyny wiele kontrolowanych przez niego chrześcijańskich religii rozprzestrzenia tzw. doktrynę dyspensacionalizmu - czyli nagłej odmiany serc odstępczych Żydów przez Boga na serca Jemu posłuszne.

Mówiąc wprost - propaganda syjonistyczna wywiera nacisk na to, żeby wszyscy Chrześcijanie kochali Żydów jako Naród Wybrany przez Boga i oczekiwali wyniesienia ich na szczyt władzy światowej, która jest podobno z wyroku samego Boga.

W tym właśnie celu powstało państwo Izrael i cały świat uznaje roszczenia Izraela nie tylko do Palestyny ale do tytułu Narodu Wybranego przez Boga, nawet w przypadku posiadania przez Izrael zupełnie ateistycznego rządu. Nie można być politykiem w świecie zachodnim, jeżeli się nie popiera tego państwa oraz jego roszczeń. Państwo Izrael posiada jedną z najlepiej uzbrojonych armii na świecie: ponad 200 głowic nuklearnych - co raczej wyklucza szanse ingerencji Boga w przypadku ataku na to państwo, które jest zarzewiem konfliktów na Bliskim Wschodzie od momentu swego powstania.

Najwyraźniej Izrael na pomoc Boga raczej nie liczy!

Propaguje się opinię, że świat arabski, zgodnie z proroctwami biblijnymi dąży do usunięcia Izraela z powierzchni ziemi i religijni przywódcy Izraela oraz wielu Chrześcijan także zapowiada atak wrogów na Izrael oraz cudowną pomoc samego Boga, który wypełniając dawne proroctwa, będzie walczył za Izraela tak, jak walczył w czasach Jozuego czy króli izraelskich.

Jest także powszechnie wiadome, że Izrael pracuje intensywnie nad odbudową III Świątyni Salomona. Świątynia ta jest jednym z kluczowych punktów programu fałszywego Mesjasza..

Powstanie Mesjasza.

Pośród władców Bestii powstanie najprawdopodobniej po zniszczeniu Babilonu Wielkiego fałszywy Mesjasz żydowski, oczekiwany przez wierzących w Torę Żydów oraz wielu Chrześcijan. Celem tego Mesjasza będzie wyzwolenie Izraela oraz całego świata, oraz zaprowadzenia pokoju światowego na całym globie.

Z tych właśnie przyczyn trwa eskalacja kryzysu ekonomicznego oraz stale rozjątrzająca się sytuacja międzynarodowa. Trwają oskarżenia Iranu o zbrojenia jądrowe - których celem jest Izrael, a ostanie wydarzenia w Libii potwierdzają teorię, że przywódcy Bestii rzeczywiście dążą do wywołania konfliktu zbrojnego pomiędzy światem arabskim a Izraelem.

Tworzy się więc światowy chaos, z którego powinien wybawić świat żydowski Mesjasz.

Plan ten jest znany od kilkuset lat.

Zwróćmy uwagę na napisy na tym emblemacie masońskim.

Ordo Ab Chao - porządek z chaosu. Plan jest iście diaboliczny ponieważ planuje się rzekomy porządek z celowo wprowadzonego na świecie chaosu. Jest oczywiste, że ów 'porządek', nazywany NWO będzie niewiele lepszy od najstraszliwszej wojny światowej. Na to wskazuje logika. Po cóż tworzyć kryzys? Czy kryzys jest właściwą drogą do ładu?

Czy aby cokolwiek posprzątać, to trzeba najpierw dorzucić śmieci o błota?

Na domiar złego władcy tego świata uważają, że mają do tego prawo od Boga, czy raczej... boga - Lucyfera. Druga część tego napisu podaje:

Deus meumque jus - Nasz Boże prawo. Masoneria i Watykan to ściśle współpracująca lucyferiańska unia od stuleci. Jest dla mnie oczywiste, że NWO czyli jakikolwiek porządek dla całej ludzkości jest niemożliwy. Wszystkie te plany to oszustwo i kłamstwo dla początkujących poszukiwaczy Boga i Prawdy.

Inna przyczyna obecnej polityki to plany odbudowy Świątyni Salomona, w której ów Mesjasz ma zasiadać sprawując swe rządy. Biblia zapowiada, że będzie on nawet podawał się za boga.

Szatańskie połączenie.

Żydzi posiadają długą historię satanizmu oraz wielbienia Jahwe czy też Lucyfera w samej Świątyni Salomona. Nic dziwnego, że Jezus określił ich przywódców religijnych - plemieniem żmijowym. Syjonizm, czyli Bestia otrzyma nieco później jeszcze większą władzę nad światem - z rąk samego szatana. Słowo Boże wyraźnie mówi, że wszelkie wydarzenia światowe tuż przed czasami końca, to wydarzenia pod całkowita kontrolą Smoka, czyli szatana, który przekaże swoją władzę owej Bestii.

poważny problem z wypełnieniem się proroctw biblijnych odnośnie dzisiejszego Izraela.

Jest boleśnie oczywiste, że rzeczywistego Izraela dzisiaj na ziemi nie ma. To, co istnieje w Palestynie to uzurpatorskie państwo, w którym mieszkają jedynie Żydzi - pozorni Judejczycy, którzy są głównie mieszanką Chazarów oraz Edomitów. Rzeczywistych Judejczyków tam prawie nie ma.

Nie ma na ziemi jedenastu pozostałych pokoleń Izraela. Zapowiedziany proroczo i zjednoczony w cudowny sposób przez samego Boga Izrael w chwili obecnej nie istnieje.

Nie ma więc najmniejszej szansy na spełnienie się owych proroctw biblijnych. Zatem wszystkie te wydarzenia, które zaczynają nabierać coraz większych rumieńców, to skoordynowana akcja... szatana - czyli mega szatańskie oszustwo. Z tej właśnie przyczyny wielu poszukiwaczy Prawdy nazywa przyszłego króla i Mesjasza... Antychrystem.

Nastaną więc straszliwe rządy fałszywego Mesjasza, który zasiądzie w odbudowanej świątyni Boga podając się za boga i będzie bluźnił rzeczywistemu Bogu, zamierzając odmienić czasy i Jego Prawa. W tym okresie nastąpi tak zwany Wielki Ucisk dla wszystkich Chrześcijan, którzy nie dadzą się nabrać na demagogie fałszywego Mesjasza.

Fałszywy Mesjasz będzie posiadał niezwykłą i nadprzyrodzoną moc wprost od samego szatana.

Z tej przyczyny mamy ustanowiony fałszywy Izrael, który Biblia nie bez przyczyny nazywa synagogą Szatana. (Obj 2:9) Największym paradoksem jest to, że przywódcy państw, dyrektorzy wielkich koncernów przemysłowych oraz media - cała ta grupa wierzy w Boga i Biblię. Niemniej zamiast wielbić Autora Biblii, Boga ludzie ci wielbią szatana, zwanego Lucyferem.

W tym filmie ukazane są dowody na to.

Druga część filmu w tym linku - http://www.youtube.com/watch?v=mE9NNur0iGE

Nam sprzedaje się ewolucję i ateizm, a samemu bije się głową w ścianę płaczu w Jerozolimie.  Świadczy to dobitnie o wierze w wiarygodność Starego Testamentu. Widać wyraźnie ścisłe więzy pomiędzy władcami świata, a Izraelem. Nie trzeba chyba dodawać, że świat stoi w pozycji zdecydowanie wrogiej w stosunku do rzeczywistego Boga, ponieważ świat wielbi szatana, upadłe anioły oraz demony, poddając się świadomie ich władzy i rozpowszechniając światu doktrynę lucyferiańską i satanizm pod najróżniejszymi formami.

O owych zmaganiach propagandowych Izrael jest bezdyskusyjnym największym graczem na arenie świata, aczkolwiek rzeczywistym władcą świata jest papież, król Babilonu Wielkiego, który jest właścicielem większości ziemi w Palestynie, a zwłaszcza w Jerozolimie.

Najwyraźniej zanosi się na olbrzymi religijny konflikt światowy pomiędzy Islamem, Judaizmem i Chrześcijaństwem. Jak zapowiadają biblijni Ewangeliści cytujący samego Jezusa, wystąpi naród przeciwko narodowi. Nie armia przeciwko armii ale całe narody będą aktywnie brać udział w nadchodzącej wojnie.

Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że główną ofiarą owej wojny będzie właśnie Babilon Wielki czyli Wielka Nierządnica.

Właśnie po jej zniszczeniu pojawi się ów fałszywy Mesjasz - prorok, który siłą obejmie władzę nad światem dzięki posiadanej nadprzyrodzonej mocy, którą posiądzie od samego szatana.

Najprawdopodobniej on właśnie jest nazwany w Biblii, w Apokalipsie 16:13 fałszywym prorokiem.

Objawienie 16:(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego

Owe trzy duchy z ust smoka, zwierzęcia i proroka to szczególnie intensywna propaganda demoniczna, która będzie rozpowszechniania w tym czasie na ziemi a nawet będzie wsparta demonicznymi cudami. Owa propaganda jest w tej właśnie chwili przygotowywana i na małą skalę rozpowszechniana za pomocą sponsorowanego przez ONZ ruchu - New Age.

Drugie zwierzę.

Niewielu czytelników zdaje sobie sprawę z tożsamości drugiego zwierzęcia 13 rozdziału Objawienia.

Objawienie 13:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. (12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. (13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

Rogi symbolizują władców państw. Czyli zwierzę drugie posiada dwóch władców, którzy rozsiewają propagandę lucyferiańską.  Anglia/USA - drugie zwierzę czyli Bestia, kontrolowana przez pierwszą Bestię, czyli międzynarodowy syjonizm.

Co jest ciekawe - USA wsławiły się szczególnie spuszczaniem ognia z nieba czyli wybuchami nuklearnymi. Podejrzewam, że to była jedynie przygrywka do znacznie większego koncertu.

Na terenie owej drugiej Bestii - w Londynie odbędzie się kolejny wielki rytuał światowy ku czci bogów Olimpu - czyli Olimpiada 2012.

Wiele wskazuje na to, że owa Olimpiada będzie jakimś szczególnym wydarzeniem pieczętującym owe haniebne plany szatańskie.

Oto do czego zmierza owa propaganda.

Rola UFO w czasach końca.

Moc Mesjasza będzie więc mocą demoniczną, ale zostanie ona ukazana nam jako moc przyjacielskich gości s Kosmosu, Annuaki czy tez Plejadians, jakkolwiek owe demony nazwiemy. Można także wysnuć hipotezę, że owi 'goście' z kosmosu ujawnią dotychczasową współpracę rządów świata pod berłem Watykanu, jego satanizm z pedofilią włącznie oraz wielu przywódców państw, którzy są bezpośrednio winni wywołania obecnego kryzysu.

Najprawdopodobniej trzech króli czyli władców zostanie ukaranych - odsuniętych od władzy, lub nawet zamordowanych czy też ukaranych karą śmierci za współpracę z demonami oraz za stworzenie obecnego kryzysu oraz wojny, która lada dzień moze wybuchnąć .

Takim cudownym wyzwolicielem ludzkości spod jarzma demonów będzie oczywiście fałszywy Mesjasz, posiadający nadprzyrodzoną moc demoniczną i szatańska propaganda będzie nas przekonywać, że taki rozwój wydarzeń był zapowiadany na stronnicach Biblii, tylko my nie potrafiliśmy tego właściwie zrozumieć.

Wielu z nas już teraz wie, że jest to kolejne mega oszustwo - nie tylko skierowane przeciwko Chrześcijaństwu, ale także przeciwko tym, którzy służą właśnie szatanowi. Najprawdopodobniej zostaną odblokowane wszelkie patenty wolnej energii oraz wiele niezwykłych wynalazków procedur medycznych i lekarstw, które będą w stanie całkowicie zmienić na lepsze nasze dotychczasowe życie - być może uwolnić nas od raka.

Owe dobrodziejstwa będą dostępne tylko i wyłącznie dla posłusznych wielbicieli szatana.

Podziękowanie za owe technologie będzie się należało pozornym dawcom naszych własnych myśli technicznych - UFO - rzekomych stwórców człowieka na ziemi.

Można także przypuszczać, że najprawdopodobniej zostaną ujawnione dotychczas nie opublikowane zwoje znad Morza Martwego, zmanipulowane lub całkowicie sfałszowane, z których będzie wynikać, że całe Chrześcijaństwo było przez dwa tysiąclecia w wielkim błędzie. Jest też możliwość innej wersji takiego oszustwa, jak Blue Beam Project.

W obliczu takich osiągnięć, czyli zakończenia wojny oraz kłamstw i oszustw Mesjasz będzie tryumfował a cały kredyt za owe rzekome osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa przypadnie demonom maskaradującym jako... UFO czy Plejadianie.

Wszystko to wygląda raczej przygnębiająco, ponieważ niewielu czytuje dogłębnie Słowo Boże i niewielu orientuje się w proroctwach biblijnych. Nawet ci, którzy to śledzą mają często związane ręce, ponieważ presja religii czy sekt, do których należą, nie pozwala im na swobodne publikowanie informacji, które mogłyby się nie podobać władcy tego świata, czyli szatanowi.

Nie są to zbyt dobre dla nas wiadomości, ponieważ w powyższym scenariuszu niemal każdy Chrześcijanin stanie się ofiarą oszustw sił szatana. W związku z tym sytuacja ludzi pragnących służyć Bogu wydaje się wręcz tragiczna.

Objawienie 13:(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. (8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Powyższe słowa spełnią się w okresie, który Biblia nazywa Wielkim Uciskiem.

Wiele kościołów czy sekt niemal nigdy nie wyjaśnia niezwykłej nadziei, jaką posiadamy dzięki Chrystusowi. Fałszywe religie służące szatanowi odpowiedzą za to wszystko przed Bogiem. Wielu przywódców religijnych to przysłowiowe wilki w owczych skórach, które blokują moc Słowa Bożego przed trzodą i odbierają w ten sposób nadzieję wielu ludziom dobrej woli. Jest jeszcze gorzej. Większość fałszywych religii chrześcijańskich wspiera szatańską Ekumenę prowadząc owieczki chrześcijańskie wprost w łapy smoka.

Na nasze szczęście mamy jednak zapowiedź wielu pozytywnych wydarzeń, które zadadzą olbrzymie ciosy owej kłamliwej lucyferiańskiej propagandzie.

Jezus Chrystus odpowie niezwykłą mocą na kłamliwą propagandę szatana.

Na nasze szczęście Jezus Chrystus przygotował dla nas bardzo wiele! 

Porwanie i zmartwychwstanie.

Pierwszym olbrzymim problemem dla fałszywego Mesjasza będzie porwanie obecnie żyjących wiernych Chrystusowi Chrześcijan. W tym samym momencie nastąpi także pierwsze zmartwychwstanie i owi zmartwychwstali także zostaną porwani do nieba, do Nowego Jeruzalemu.

(Oczywiście siły szatan także propagują porwanie, ale na inną planetę. Wielu New Age guru propaguje porwanie przez kosmitów. Jednym z najbardziej znanych propagandzistów jest Dawid Wilcock. [EN] Termin używany przez New Age działaczy - ascension -wniebowstąpienie.)

Szatańska propaganda będzie bliska szału. Z tej właśnie przyczyny już dzisiaj trwa propaganda ewentualnego ataku sił wielce nam nieprzyjaznych z kosmosu, które rzekomo chcą zniszczyć całą ludzkość. Owa New Age propaganda nazywa Boga Ojca oraz Jego Syna zagrożeniem dla życia dla ziemi. To jest właśnie przyczyna tak gwałtownych zbrojeń nuklearnych, termojądrowych czy też broni skalarnych, które najprawdopodobniej są w stanie zniszczyć naszą planetę a może i nasz układ planetarny.

Innymi słowy - świat zbroi się od lat do Armagedonu!

Taka olbrzymia moc jest potrzebna nie do walk na ziemi. Celem takich niezwykłych zbrojeń jest tylko i wyłącznie obrona przez powracającym z nieba wraz z porwanymi wcześniej ludźmi z ziemi - Jezusem Chrystusem.

W celu obrony szatańskich celów buduje się intensywnie w przestrzeni kosmicznej tzw. Wojny Gwiezdne. Początek owych zbrojeń dal amerykański aktor-prezydent Ronald Reagan. Jest niemal pewne że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest jednym z najważniejszych elementów Wojen Gwiezdnych.

Nowe Jeruzalem.

Księga Objawienia zapowiada zstępowanie z nieba na ziemię tzw. Nowego Jeruzalemu. Dokładny opis tego wydarzenia mamy w rozdziałach 21-22 Księgi Objawienia. W wersetach biblijnych są podane dokładne rozmiary tego świętego miasta. Okazuje się, że rozmiary zstępującego z nieba Nowego Jeruzalemu posiadają oszałamiające liczby.

Objawienie 21:(16) A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe.

12 000 stadiów to... 2414 kilometrów.  

Mamy więc wyraźnie podane rozmiary, które są wręcz nieprawdopodobne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Nowe Jeruzalem nie jest alegorią czy też metaforą - wygląda na to, że mamy do czynienia z czymś wręcz niezwykłym, czego jeszcze świat nigdy na oczy nie widział ani nawet nie planował.

Owo miasto to sześcian o długości boku 2414 kilometrów. Po najdłuższej linii Polska ma ponad 800 km. Średnica księżyca to 3476 km czyli około 1000 km więcej.

 

Tak mniej więcej wygląda porównanie wielkości Nowego Jeruzalemu z wielkością księżyca. Niezwykłe, prawda? Gdyby owo miasto zostało osadzone na Ziemi, zajęłoby mniej więcej taką przestrzeń.

Ponad połowę terytorium USA.

Wielu artystów przedstawia Nowe Jeruzalem jako sześcian. Nic na to nie wskazuje - znacznie więcej wskazuje, że jest to raczej kształt piramidy. Warte wzmianki jest to, że mur ma wysokość 144 łokci czyli biorąc przeciętny łokieć - około 50 cm x 144 = 72 metry wysokości.

Ta ostatnia ilustracja daje nam obraz tego, skąd wzięła się piramida z okiem na tle słońca jako symbol szatan oraz tzw. Iluminatów.

Właśnie Biblia określa Boga jako źródła wszelkiej światłości, a szatan stara się to skopiować nieudolnie dla siebie. O Nowym Jeruzalemie pisze w kilku rozdziałach prorok Ezechiel podając dokładny opis tak miasta ja i jego świątyni. (Ezechiela 40-48.) Według wielu badaczy Biblii jest to nierozwiązana zagadka biblijna, ponieważ według Objawienia sam Bóg jest świątynią Nowego Jeruzalemu.

Wielu pastorów czy starszych mówiąc o Nowym Jeruzalem twierdzi, że jest to czysto obrazowe przedstawienie rzeczywistego Kościoła Chrystusa, jego Oblubienicy. Z drugiej strony wiele elementów opisu tego świętego miasta wskazuje na to, że jego mieszkańcami będzie 144.000 najwierniejszych hebrajskich sług Boga - jak Abraham czy apostołowie Baranka.

Wiele wskazuje także na to, że ilość mieszkańców tego świetnego miasta będzie znacznie większa.

Istnieje wiele wersetów, które logicznie wyjaśniają, że chodzi o literalne Jeruzalem. Wersety te mówią nam o ciemnościach zewnętrznych.

Mateusza 22:(13) Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Słowo Boże w wielu miejscach mówi o zamknięciu bram oraz wyrzuceniu grzeszników na zewnątrz do ciemności zewnętrznych.

Sugeruje to wyraźnie pobyt poza światłami Nowego Jeruzalemu oraz Prawdy Bożej.

Jest jeszcze jedna kwestia owego miasta. Niektórzy twierdza, że zstąpi ono na ziemię po tysiącu lat Królestwa Bożego. Jeden z wersetów Objawienia wyraźnie temu zaprzecza.

Objawienie 20:(9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

W tym świetle wszystko wydaje się być jasne i oczywiste. Czyli miasto święte już istniało na ziemi podczas tysiącletniego królestwa.

Jest jeszcze jedna informacja, która wydaje się potwierdzać Nowe Jeruzalem.

Objawienie 20:(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

Ten werset wyjaśnia nam dokładnie kolejność wydarzeń. Wynika z niego, że pierwsze zmartwychwstanie to nie pojedyncze wydarzenie. Zwróćmy uwagę na to, że Jan widział trzy grupy ludzi zmartwychwstałych.

Klucz tkwi w tym, że owe trzy grupy zmartwychwstałych to ci, którzy otrzymali olbrzymie prawa i przywileje od Jezusa i stali się Jego braćmi oraz współkrólami a także sędziami ludzkości.

Wszystkie trzy grupy mają udział w tzw. pierwszym zmartwychwstaniu.

Objawienie 20:(6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

Wynika z tego oczywisty wniosek. Reszta ludzi zmarłych na przestrzeni wieków, której nie można zaliczyć do naśladowców Jezusa czy nawet do ludzi wierzących w Boga zmartwychwstanie dopiero pod lub na koniec tysiącletniego królestwa.

To także sugeruje nam, że sąd nad ludźmi z drugiego zmartwychwstania, czyli Sąd Ostateczny odbędzie się pod sam koniec panowania tego Królestwa. Zmartwychwstali zostaną osądzeni na Sądzie Ostatecznym. Część z nich otrzyma nagrodę - życie wieczne i dostęp do Nowego Jeruzalemu oraz do drzewa żywota.

Reszta pozostanie na zewnątrz (ciemności zewnętrzne) i będzie tam wielki płacz i zgrzytanie zębów,  ze strachu oraz z zawiści do tych, którzy uzyskali życie wieczne w takich niezwykłych warunkach. Osądzeni na śmierć będą oczekiwać pewnej śmierci.

Najprawdopodobniej podczas wypuszczenia szatana z czeluści ci właśnie ludzie staną natychmiast po jego stronie i razem zaatakują owo miasto umiłowane. Wtedy spadnie na nich ogień i pochłonie ich wszystkich wraz z szatanem i jego hordami - raz na zawsze.

Wtedy będzie Nowa Ziemia, oczyszczona z wszelkiego zła i sam Bóg będzie panował z Nowego Jeruzalemu nad doskonałą radosną ludzkością.

Objawienie 21:(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Cofnijmy się jednak na chwilę nieco wstecz - do czasu Wielkiego Ucisku.

Owe Nowe Jeruzalem jest właśnie powodem niezwykłej gorączki NASA oraz Watykanu. Dlatego trwają takie gorączkowe przeszukiwania Kosmosu. Z jednej strony słudzy szatana wypatrują Nowego Jeruzalemu.

Z drugiej zaś chcą nam pokazać to jako... inwazję nieprzyjaznych kosmitów na ziemię.

Watykan także jest żywo zainteresowany tym, co mu zagraża z przestrzeni kosmicznej. Posiada on Teleskop, który nosi nazwę... Lucifer, oraz finansuje wiele innych obserwatoriów kosmicznych.

Ciekawa jest sprawa z teleskopem Hubble. Większość z nas jest przekonana, ze słynne zdjęcia z Hubble to są właśnie zdjęcia. Błąd!

Jest to komputerowa interpretacja tego, widzą w najdalszej przestrzeni w czarno białych kolorach  radiowe kamery.

Potem jest to analizowane za pomocą komputera, dodaje się kolory i tak powstają słynne galerie kosmosu.

 

Zobacz, jak to jest robione! Wprost z ich oficjalnej witryny. HubbleSite - film na dole tej stronki.

Można to sobie nawet załadować z linków! NASA nie posiada zbyt wielkiej wiarygodności i w tym przypadku mogą oni nam pokazać cokolwiek chcą i nikt z nas tego nie jest w stanie sprawdzić.

Dwóch świadków Boga.

Następnym problemem propagandowym dla sił szatana oraz jego Mesjasza będzie działalność dwóch świadków Boga w samej Jerozolimie. którzy również będą obdarzeni przez Boga niezwykłą mocą i będą oni z ową mocą ogłaszać rzeczywistą prawdę dla całego świata a fałszywy Mesjasz będzie wobec ich działalności zupełnie bezradny przez 3.5 roku. (Objawienie 11 rozdział.)

Siły Mesjasza będą chciały ich zabić, ale przez 3.5 roku nie będą w stanie. Dopiero po 3.5 roku dwaj świadkowie zostaną przez siły Mesjasza zamordowani. Jednak po 3.5 dniach owi świadkowie powstaną z martwych i na oczach całego świata wstąpią do nieba.

Niezwykłe proroctwa Biblijne.

Co jest niezwykłe, niemal 2000 lat temu Biblia niezwykle obrazowo zapowiedziała nam telewizję oraz Internet.

Trzy niezwykłe dowody spełniających się proroctw na naszych oczach.

Pierwszy.

Objawienie 11:(9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie.

Słowa napisane niemal 2000 lat temu. Dopiero teraz owe słowa nabrały głębokiego sensu i znaczenia.

Drugi.

Daniela 12:4 "wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie." .

Proroctwo zapisane 2500 lat temu. Zapowiada ono, że Biblia będzie dostępna dla wielu i że oni będą to badać, dzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi i dzięki ich działalności wzrośnie wiedza biblijna wielu ludzi.

Trzeci.

Łukasza 12:3 Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.

Werset ten najwyraźniej mówi o spiskach szeptanych w ukryciu i zapowiada, że wszystkie owe knowania będą rozgłaszane na dachach. Czyli każdy będzie mógł owe zamiary i konspiracje poznać. Dopiero w dobie Internetu jest to wszystko możliwe.

Mateusza 10:(26) Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.

Na wypełnienie się tych proroctw czekano niemal 2000 lat. Medium które ujawnia wszelkie tajemnice to oczywiście Internet.

Podejrzewam, że owe słowa samego Chrystusa będą miały jeszcze jedno spełnienie. Poselstwo dwóch świadków najprawdopodobniej będzie transmitowane przez media a także oświadczenia i cuda tych świadków będą także dostępne na Internecie. Każdy będzie mógł się zapoznać z bezbłędną Prawdą, która będzie pochodziła wprost z inspiracji Ducha Bożego oraz będzie wspomagana Jego mocą.

Po 3.5 dniach śmierci owi świadkowie zmartwychwstaną i w tym momencie rozpocznie się sąd Boży nad mieszkańcami Ziemi.

Poselstwo trzech aniołów.

Innym problemem propagandowym będą poselstwa trzech aniołów.

Biblia tak to zapowiada:

Objawienie 14:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. (8) A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. (9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

Jest wielce prawdopodobne, że owe orędzia anielskie będą literalnym wypełnieniem się tego proroctwa.  Odnośnie drugiego anioła - są inne wersety poszerzające ową informację.

Objawienie 18:(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,

Wyraźne ostrzeżenie przed wszelkimi próbami ratowania Babilonu Wielkiego, czy raczej jego kościołów, cerkwi czy innych 'świętych' miejsc.

Powszechna świadomość światowa.

Wynika z tego prosty wniosek, że cała ludzkość podczas Wielkiego Ucisku będzie posiadała wyraźny obraz sytuacji na świecie i nie będzie ona już zwiedzona, czyli będzie w stanie dokonać świadomego wyboru.

Wielbić Boga i być jemu posłusznym i żyć wiecznie

lub

Oddać pokłon Bestii i jej posągowi i zginąć z ręki samego Boga.

W tych czasach, z powodu poselstwa aniołów, oraz misji dwóch świadków Boga cały świat będzie mógł dokonać zupełnie świadomego wyboru na podstawie poznania Prawdy. Bóg otworzy oczy całemu światu. Każdy będzie mógł podjąć całkowicie przemyślaną decyzję i dokonać wyboru -żyć wiecznie pod panowaniem Boga czy umrzeć wraz z szatanem.

Wybór prosty dla ludzi uczciwych ale dla niegodziwców jest nie do pomyślenia, aby panowała jakakolwiek sprawiedliwość. Owa grupa ludzi nie jest w stanie funkcjonować bez żerowania na ludzkiej krzywdzie i łzach.

To jest właśnie ich radość życia. Obecna sytuacja doskonale potwierdza mentalność tego typu ludzi.

A Biblia tak ukazuje ich koniec.

Objawienie 9:(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) i nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Historia świata oraz czasy obecne wyraźnie ukazują nam mentalność ludzi, którzy zawładnęli na nasze nieszczęście ziemią. Dla tych ludzi nie ma argumentów, retoryki, oraz nie ma żadnych szans, aby mogli się oni odwrócić od swoich zbrodni - nawet w obliczu śmierci z ręki samego Boga. Zbrodnia i niegodziwość to jedyny styl życia, jaki ci ludzie akceptują i wolą oni raczej śmierć niż zmianę tego stylu życia.

Możliwy scenariusz czasów końca.

Tak wygląda ogólnie przybliżona wizja najbliższych czasów według proroctw Biblii. Być może nastąpi fałszywe porwanie ludzi z New Age.

Nie są to moje proroctwa!

Owe przemyślenia proszę traktować jako próbę odcyfrowania najbliższej przyszłości z proroctw biblijnych. Słowo Boże zapowiada zaskoczenie dla nas wszystkich i nikt dokładnie nie wie, jak się to wszystko zacznie. Będzie to niespodzianka i zaskoczenie dla nas wszystkich. Największy problem to odgadnięcie kolejności tych wydarzeń.

Nikt z nas nie wie jak się to rozpocznie i co będzie punktem startowym czasów końca.  Szatan też nie zna owego czasu.

W chwili obecnej świat stoi w obliczu niezwykłej zawieruchy wojennej, którą wywoła nadal rozwijający się kryzys światowy.  Jeszcze nigdy w dziejach świata nie widzieliśmy tylu elementów polityki światowej, które prowadziłyby nas wprost ku sprawdzeniu się proroctw biblijnych. Sytuacja światowa przypomina garnek do ugotowania zupy i wszystkie składniki już są w owym garnku.

Wystarczy założyć pokrywkę i włączyć prąd czy podpalić gaz.

Czy to już tak blisko? Bardzo możliwe. Może się wszystko rozpocząć w każdej chwili, ale nadal są szanse na to, że Bóg jeszcze im na to nie pozwoli.

Linki do wielu detali, nie omówionych w tym artykule.

Napisano: 22 Grudnia 2011

Ostatnie uaktualnienie: 22 Grudnia 2011