Ostatnie uaktualnienie: 23 Lipca 2018


Musimy zdać sobie sprawę z jednej fundamentalnej prawdy.

Biblia jest jedynym wiarygodnym źródłem Prawdy o Bogu oraz o całym świecie.

Jedynie Biblia ujawnia przyczyny zupełnego zdziczenia niekoniecznie samej ludzkości. Istnieje ku temu bardzo ważny powód. Zbrodniarze sprawujący władzę na ziemi ukrywają się przed nami i jedynie Biblia ujawnia nie tylko ich tożsamość ale także ich motywy oraz metody. Piszę - zbrodniarze - ponieważ rządzący nad nami spowodowali ponad 300 milionów ofiar w 2 rewolucjach, 2 wojnach światowych oraz wielu wojnach po II WŚ.

Najważniejsze informacje są umieszczone tylko i wyłącznie w Biblii, bez której nie mielibyśmy żadnych szans na zrozumienie naszej ohydnej rzeczywistości oraz przerażających ich przyczyn.

Powodem szczelnej tajemnicy są detale sukcesów szatana i upadłych aniołów w sprawowaniu władzy nad nami.

Tajemnica gwarantuje im ukrywanie przed nami wszelkich informacji, które mogłyby na nich wskazać oraz ukazać ich rzeczywiste motywy i ich skompromitować, co ograniczyło by ich władzę.

Ktoo rządzi światem?

Jana14:30 ... nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie;

Ten i wiele innych tekstów Biblii ujawnia nam władzę szatana nad ziemią. To o nim mówił Isus Mesjasz.

Światem rządzi szatan, grupa upadłych aniołów, wielka grupa niewidzialnych demonów oraz ich ziemskie potomstwo - nasienie węża.

Mas media także to nam pośrednio potwierdzają, w szczególności potwierdza tę władzę inspirowana satanizmem muzyka, zwłaszcza szatański rock. To nie jest jedynie rozrywka - świat wielbi go na poważnie. Dlatego szatan daje im sławę, seks wszelkiego rodzaju i olbrzymią ilość pieniędzy.

Większość Chrześcijan oczywiście wie, że szatan i demony rządzą naszym światem. Ale podkreślone na czerwono dwie grupy nie są w sposób oczywisty udowodnione. Głównymi pomocnikami szatana są upadli aniołowie.

Rodzaju 6:1 A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, 2 Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

Największym problemem dla nich jest możliwość... śmierci. Upadli aniołowie (synowie Boży) przybrawszy ciała mężczyzn na okres pobytu na ziemi są istotami śmiertelnymi i mogą życie utracić. Powszechna wiedza ludzka o ich masowych zbrodniach na ludzkości jest dla upadłych aniołów bardzo niebezpieczna i mogłaby spowodować wielki bunt przeciwko ich władzy.

Olbrzymią kopalnią wiedzy o upadłych aniołach oraz ich przed potopowymi zbrodniami są obie księgi Henocha, które z czasem zostały usunięte z Biblii właśnie ze względu na dużą ilość detalicznych informacji o nich. Księgi Henocha także uzasadniają sprawiedliwy wyrok wydany na nich oraz na ich nieprawe potomstwo przez samego Boga. 1 Henocha, 2 Henocha. 1 Henocha mówi o nich w wielu detalach nazywając ich imiennie w rozdziale 6-tym. W rozdziale 10 jest Boży wyrok na nich.

1 Henocha 10:9 Pan powiedział do Gabriela: "Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana. 10 Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat". 11 A do Michaela (Michała) Pan powiedział: "Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością. 12 Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność. 13 W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.

Oto wyrok Boga na sprawców katastrofy przedpotopowej, która była przyczyną potopu. Ludzkość została zdziesiątkowana przez upadłych aniołów oraz ich potomstwo i pozostało na ziemi zaledwie 8 osób, które były czyste genetycznie, czyli posiadały dusze i sumienia ludzkie.

1 Henocha dokładnie opisuje ową nieludzką zbrodnię przeciwko Bogu oraz Jego stworzeniom, ludzkim i zwierzęcym.

Pomocnikami szatana i upadłych aniołów są demony

Są to dusze zmarłych gigantów, czyli Nefilimów - potomstwa upadłych aniołów, którzy uprawiali seks z kobietami ludzkimi, a one płodziły im potomstwo Nefilimów czyli gigantów. Aniołowie są nazywani w Biblii synami Bożymi.

Nie można także nie doceniać użyteczności niewidzialnych dla oka ludzkiego demonów współpracujących w owym 'rodzinnym' biznesie.

Nie istnieje lepszy system inwigilacji ludzkości niż usługi niewidzialnych demonów.

Wobec takiej kolosalnej przewagi ludzkość nie ma żadnych szans na przeżycie i na przetrwanie.

'Ludzka' część władzy szatana

Na domiar złego, oprócz szatana, upadłych aniołów i hord demonów istnieje także część ludzkości, która nie zalicza się do homo sapiens, czyli stworzeń Bożych. Owa grupa to tzw. rządy ludzkie, które w sumie są rządami marionetkowymi, które wykonują polecenia szatana oraz upadłych aniołów. 

To jest grupa - rządów, korporacji, mas mediów, wszelkiego większego biznesu oraz wszelkie siły militarne i wywiadowcze świata, na czele której stoi Watykan.

Grupa ta nie posiada ludzkich sumień oraz moralności. Według biblijnej nomenklatury... nasienie węża to żyjące na ziemi hybrydy spłodzone z kobietami ludzkimi przez szatana oraz upadłych aniołów. Pewną ich część stanowią ludzie nazywani Żydami, których charakteryzuje ślepe oddanie szatanowi, upadłym aniołom oraz demonom. To oni są głównymi osobami w rządach.

Najwyższa hierarchia nasienia węża to Iluminaci, czyli istoty bezpośrednio spłodzone z kobiet ludzkich oraz oświecone doktryną Lucyfera, zawsze stojący po jego stronie oraz oddający mu hołd i składający ofiary z ludzi a zwłaszcza z dzieci. Są to tzw. rodziny 13 rodów Iluminatów. Reszta nasienia węża jest potomstwem Iluminatów.

Reszta nasienia węża to mniej lub bardziej wtajemniczeni naśladowcy szatana, także nie posiadający dusz ludzkich. Oni pogardzają także Bogiem - oraz wszelkimi dziełami Boga ze stworzonym przez Boga człowiekiem włącznie. Ani szatan ani upadli aniołowie nie są zdolni do stworzenia czegokolwiek, ani niczego usprawnić, co mogłoby rzucić jakikolwiek cień na dzieła twórcze Boga.

Owa cztero częściowa grupa: szatan, upadli aniołowie, demony oraz nasienie węża to trzon totalitarnej i niezwykle okrutnej władzy nad światem która niszczy naszą cywilizację.

Ludzkości wmawia się niezwykłe zbrodnie wojenne, rewolucje czy inne zbrodnie jako nasze, ludzkie wrodzone problemy. Nic dalszego od prawdy. Jeszcze nie zdarzyło się, aby jakiś naród błagał króla o zajęcie innego państwa i wymordowanie większości jego mieszkańców. Takie pomysły zawsze wychodziły od tej niewidzialnej przez świat grupy istot, a plany ich były i są nadal realizowane przez nasienie węża.

Oto bezpośrednia przyczyna wszystkich nieszczęść na naszej ziemi, wszystkich wojen, rewolucji, głodów, przestępstw i bezbożnego stylu życia.

Po potopie, pomimo uwięzienia winnych upadłych aniołów oraz wydaniu na nich kary śmierci, nie powstrzymało to innych aniołów przed identycznymi zbrodniami na ludzkości, na zwierzętach a nawet na ziemskiej florze.

Ta zbrodnicza władza jest także i dzisiaj w pełni odpowiedzialna za zatruwanie nas wszelkimi możliwymi sposobami, za wszelkie idiotyzmy oraz jaskrawą głupotę rządów całego świata, jak najbardziej zboczony w ostatnich czasach styl życia i wyniszczania rodzaju ludzkiego przez aborcję, zatruwanie wody i żywności, feminizm, ideologię gender, homoseksualizm, masową pedofilię, pornografię, satanizm, deprawowanie naszych dzieci w szkołach a nawet przedszkolach, składanie ludzi a zwłaszcza dzieci w torturach na ofiarę upadłym aniołom i szatanowi.

Władze zatruwają nas we wszelki możliwy sposób, niszcząc w ten sposób także naszą inteligencję, ponieważ owa szatańska władza dąży do całkowitego wytępienia wszystkich istot, stworzonych przez Boga.

Oto rzeczywisty obraz naszego całkowicie zwariowanego i chorego świata, którym rządzą nadprzyrodzone i zdegenerowane istoty, reprezentujące ultymatywne zło.

Kiedy już dotrzemy na pewien stopień owej świadomości i wiedzy, jesteśmy nadal okłamywani. Wtedy zrzuca się winę za wszystko na rodziny Iluminatów i rodów królewskich, które pośrednio powodują owe niezwykłe nieszczęścia, ponieważ rzekomo To ONI dążą do NWO, czyli Nowego Porządku Świata.

Oni są jedynie pionkami w tej grze a wydającymi rozkazy są upadli aniołowie oraz sam szatan.

Oznacza to, że rządy same nie wiedzą jakie wydarzenie nastąpi dzisiaj, jutro czy za... pół roku. Ziemskie siły otrzymują poufne rozkazy bez wiedzy, jakie polecenia otrzymały inne rządy. Demony nadzorują jakość wykonywania rozkazów szatana oraz upadłych aniołów.

NWO jest nazywany lucyferiańskim Porządkiem Świata, ponieważ jest on oparty na doktrynie Lucyfera oraz jego planie. Reszta tej maszyny po prostu realizuje ów ukrywany przed nami diaboliczny plan.  Przywódcy państw, jak Putin, Merkel, Trump czy... Duda to pionki wykonujący posłusznie rozkazy szatana i upadłych.

Ta szatańska grupa dąży do unicestwienia rasy białej i już tego nawet nie ukrywa przed nami. Ów plan jest wyłuszczony w planie Kalergiego. Największą ich radością byłoby zniszczenie reszty ludzkości rękami samego Boga za łamanie przez nas Prawa Bożego.

Dlatego już niedługo zostanie sporządzony posąg Bestii, który będzie wskazywał na nadprzyrodzone cechy i ludzkość będzie pod karą śmierci na gilotynie zmuszana do wyrzeczenia się Boga przez wzięcie na rękę i czoło znaku Bestii - 666 - za chwilę beztroskiego życia pod władzą szatana oraz owej Bestii apokaliptycznej czyli grupy upadłych aniołów.

Objawienie 13:15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. 16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, 17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. 18 Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Dzieje się to dlatego, ponieważ biała rasa pochodzi wprost od Adama i Ewy, których szatan wprowadził w błąd powodując ich śmierć. To ich dziełem było doprowadzenie pierwszej pary ludzkiej do śmierci i do potopu. Wieża Babel oraz niemal wszystkie wojny na ziemi na przestrzeni kilku tysięcy lat to także ich dzieło.

Struktura rządów na ziemi

Niemal wszystkie państwa posiadają rządy nasienia węża na świecie. Szczególną 'opieką' cieszą się państwa Europy, Ameryki Północnej, Australii i Nowej Zelandii, czyli państwa rasy białej.

Mężczyzn rasy białej oskarża się o stosowanie tzw. przywileju rasy białej. Twierdzi się że najwyższe stanowiska we wszelkich dziedzinach biznesów, korporacji z rządem otrzymują uprzywilejowani ludzie biali, posiadający rzekomy specjalny przywilej z powodu... białego koloru skóry, który jest stosowany kosztem nie uprzywilejowanych ras.

Jest to w szczególności widoczne w państwach posiadających grupy innych ras, jak np. w USA, Francji, Anglii, Australii, Niemczech, Szwecji czy innych, jak: czarnych Amerykanów, Arabów, Chińczyków, Koreańczyków, Wietnamczyków, Hindusów, Aborygenów czy ludzi jeszcze innych ras, których świat szatana zalewa anty białą propagandą i przekonuje ich do rzekomego, rasistowskiego przywileju rasy białej.

Wbrew pozorom przywilej rasy białej istnieje!

Są to rządy syjonistyczne nasienia węża, nazywane przez wieki... lichwiarskimi niszczycielami naszej cywilizacji.

Nasienie węża ukrywające się pod fałszywymi nazwiskami sprawuje okrutne rządy nad narodami rasy białej używając nieuczciwie owego kłamliwego przywileju białych. To nasienie węża zrzuca winę za swoje zbrodnie na tych, którzy są największymi ofiarami wielu wojennych zbrodni czy rewolucji.

Przykładem ich zbrodni jest zbrodnia w Katyniu czy też największa zbrodnia świata - Rewolucja Październikowa, w której nasienie węża wymordowało 66 milionów niewinnych chrześcijańskich Rosjan, czyli Słowian. Także oni wymordowali w Chinach 60 mln ludzi w tzw. Rewolucji Kulturalnej, często stosując nieludzkie tortury.

Nasienie węża działa pod rozkazami wielbionego przez nich szatana i upadłych aniołów. Otrzymują oni stałą pomoc ze strony demonów, docierających do niemal wszystkich naszych tajemnic. Taka taktyka gwarantuje totalną władzę szatana, upadłych aniołów oraz nasienia węża nad całą ziemią. Jest także cena dla tych, którzy pracują dla szatana i upadłych aniołów. Muszą oni składać za swoje przywileje władzy ofiary z ludzi oraz z dzieci.

Dowody

Istnieje masa dowodów na niemal każde napisane powyżej zdanie i większość owych dowodów jest nam znana. Największym problemem jest poukładanie wszystkich elementów owej układanki w jedną harmonijną całość, która ukarze nam całkowitą nagą prawdę.

Owa czteroczłonowa grupa posiadająca totalną władzę nad światem wywołała wszystkie wojny i rewolucje oraz popełniła wszystkie masowe zbrodnie i rzezie w wojnach na całym świecie.

Oczywiście zwykli ludzie, posiadający sumienia oraz moralność są obarczani odpowiedzialnością za popełnianie owych rzezi i tortur.

To oni, sataniści nadal realizują Plan trzech wojen światowych. Strategia rządowa nasienia węża jest ujawniona w słynnych i znienawidzonych przez nich Protokołach Mędrców Syjonu.

Można nabrać 100% pewności, że nasze władze (oraz wszelkie władze świata) sypiają z Protokołami pod poduszkami. Widać to po ich działaniach, że znają je i stosują owe protokoły rządzenia w doskonały wręcz sposób. Nie ważne czy Protokoły są autentyczne czy nie - ważne jest, że władze je stosują i uwielbiają.

W tym linku mamy obszerny opis mentalności oraz tożsamości nasienia węża oraz masę łatwo rozpoznawalnych dowodów oraz sposobów ich rozpoznania. Warto także dodać, że w dzisiejszych czasach coraz większa ilość normalnych ludzi z łatwością rozpoznaje nasienie węża z powodu niemal ślepej akceptacji wszystkich szaleństw światowych elit władzy.

Znani są oni także z wielkiego oddania dla współczesnego Izraela, dla idei lewactwa, komunistycznych, progresywnych, socjalistycznych, demokratycznych oraz wszelkich innych najdzikszych programów rządowych.

Nasienie węża nienawidzi z pasją Słowian. Nienawiść jest tak olbrzymia, że mają oni olbrzymie trudności z jej ukrywaniem.

Przyczyną ich nienawiści jest nasza nadzieja na zbawienie, czyli życie wieczne, której oni praktycznie nie posiadają.

Dlatego nienawidzą oni Boga i wszystkich, którzy Boga i Syna miłują i wielbią.

To jest wyjaśnienie nieustannych ataków na Chrześcijan z każdej niemal strony. To oni kontrolują szczelnie wszystkie religie świata.

Na dźwięk słowa - Biblia i Królestwo Boże nasienie węża dostaje szału. Powyższe dowody są już znane wielu z nas.

Upadli aniołowie

Najtrudniejsze do udowodnienia są dowody na działalność tzw. Bestii, czyli grona upadłych aniołów, ponieważ informacje na ich temat są szczególnie szczelnie chronione z powodu... śmiertelności upadłych aniołów, które muszą na ziemi przebywać w ciałach ludzkich, które są... śmiertelne!

Przez wiele lat poszukiwań znalazłem kilka fragmentarycznych dowodów na ich działalność, ale bez wskazówek wziętych z Biblii nie mógłbym zajść za daleko.

Pierwszym poważniejszym śladem był tekst tajemniczego Przymierza. Nie jest to udowodnione wyznanie upadłego anioła, aczkolwiek w wielkim stopniu możliwe. Być może ktoś z kręgu znających osobiście upadłych aniołów i to znających bardzo dobrze ich oraz ich cele, w ten sposób stara się nas przed nimi ostrzec oraz ujawnić nam kulisy zmagań na ziemi.

Niewielu ludzi na świecie posiada detaliczne zrozumienie tego tekstu i nieliczni mogliby coś takiego dokładnie napisać.

Z powodu niezwykle trafnego opisu ich mentalności oraz celów jest to ważny moim zdaniem dowód, równie ważny jak Protokoły Mędrców Syjonu. Oba te teksty otworzyły mi oczy na rzeczywistość w jakiej żyjemy i co pewien krótki czas otrzymuję potwierdzenie obu dokumentów w niemal każdym aspekcie.

Innym sygnałem dla mnie był film Alexa Jonesa, który filmował przygotowania do zebrania grupy Bilderberg. Stosowano niezwykle ścisłe środki bezpieczeństwa, zakaz zbliżania się nawet do stalowych ogrodzeń w sporej odległości od budynku, gdzie miało odbyć się to zebranie. Agenci jakichś agencji byli bliscy paranoi.

Najciekawsze w tym było wyklejanie w budynku wszystkich okien nieprzezroczystą folią. Najprawdopodobniej z obawy, że ktoś może z dalszych budynków fotografować lub sfilmować osoby wygłaszające przemówienia.

Najdziwniejsze było to, że lista uczestników owego zebrania była zawsze oficjalnie opublikowana na co najmniej miesiąc przed zgromadzeniem się członków tej grupy. Nasuwają się więc pytania.

Któż miał aż tak szczelną ochronę, kto ewidentnie był nie na liście gości? Dlaczego pewne osoby nie były na tej liście? Dlaczego aż taka obsesyjna wręcz protekcja?

Kolejnymi dowodami jest wypełniony wywiad Williama Pawelca. Warto obejrzeć dwie części 2 x 30 min oraz przeczytać najciekawsze teksty tego wywiadu.

Ale to nie wszystko.

Mamy ostatnio bardzo ciekawą wypowiedź Davida Wilcocka na filmie umieszczonym w bardzo interesującym artykule na witrynie www.veteranstoday.com. Artykuł jest przetłumaczony w Google na język polski.

Najpierw film i wyjaśnienie po polsku poniżej.

Owo wyjaśnienie jest niezwykle ważne i otwierające nam oczy na temat poza kulisowych kontaktów szatana oraz upadłych aniołów z Bogiem. Jak doskonale wiemy - oni mają nadal dostęp do Boga. Szatan jest nazywany w Objawieniu oskarżycielem braci naszych (Obj 12:10 BM) Także w Objawieniu mamy detaliczne wersety mówiące o tym, na co Bóg pozwoli Bestii.

Objawienie 13:5 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (BM)

Takich wersetów jest znacznie więcej. David podobno odsunął się od esoteryki i satanizmu i dlatego ujawnił coś bardzo niezwykłego - ujawnił sposób realizacji planów szatańskich, który jest także ukazany w Biblii.

Według jego słów.

Władcy tego świata MUSZĄ pracować według pewnych żelaznych przepisów. Oni wiedzą doskonale, że istnieją pozytywne siły, które dyktują im warunki istnienia. Owe warunki polegają na tym, że sataniści (Iluminaci itp.) MUSZĄ ujawniać swoje plany ludzkości. Jeżeli ludzkość nie wyraża sprzeciwu, oni mają pozwolenie na realizację swoich planów. Dlatego mamy szeroko dostępne Protokoły Mędrców Syjonu, a oni mogą je stosować we wszystkich rządach, jeżeli nie ma na sprzeciwu ludzkości. Dlatego Protokoły są nadal dostępne. Ale nikt nie protestuje przeciwko nim i dlatego są one przez władze, z 'polskimi' władzami włącznie drobiazgowo realizowane. Podobnie jest z Planem 3 Wojen Światowych. Jest on zawsze dostępny dla każdego i z powodu braku sprzeciwu odbyły się już dwie pierwsze wojny. Grozi nam III WŚ i jeżeli protesty, które już istnieją, zaczną się wzmagać, Bóg do owej wojny nie dopuści. Podobnie jest z rytuałami okultystycznymi, które muszą być drobiazgowo przestrzegane. Najprawdopodobniej drobiazgowe rytuały istnieją po to, aby nikt w niebie nie miał żadnych złudzeń odnośnie intencji tych, którzy wzywają określone demony do współpracy.

I to nam wyjaśnia w doskonały i logiczny sposób cytowane wcześniej wersety z Objawienia. Gdyby nie interwencje i zakazy Boga, dawno by już nas na ziemi nie było. Oto dlaczego oni wszyscy tak nienawidzą Boga. Chociażby dlatego, że oni doskonale wiedzą, że wygrać przeciwko Bogu nie mają żadnej szansy!

Podam bezpośredni dowód na to. Napisałem krótki artykuł 2 lata temu (2016) p.t. Plany odbudowy świątyń Baala. Na forum podałem także informację o planach wybudowania jednego łuku w Londynie. I to się wydarzyło.

Uroczystość odsłonięcia łuku Baala w Londynie.

Niemal na końcu tego artykułu podałem taką informację, zgodną z prawdą.

... "ci sataniści dążą do wybudowania około 1000 takich łuków Baala."

Było sporo protestów w tej sprawie i do 1000 łuków Baala nie doszło!!!

W Polsce było kilka protestów przeciwko imigracji Islamistów. Nie ma imigracji Islamu do Polski. Sataniści są w szoku. Był także potężny protest z pieśnią - My chcemy Boga. I Bóg słuchał Narodu Wybranego z wielką uwagą!

Wiele wskazywało w USA na gwałtowny wzrost satanizmu. Ponownie satanizm nie wzrasta i liczba 'świątyń' szatana nie wzrasta. Było także kilka pozytywnych sądowych spraw, w których Chrześcijanie zdołali wygrać przeciwko rasowej anty białej i chrześcijańskiej dyskryminacji. A to wszystko oznacza, że aktywne i publiczne popieranie Boga i Jego Przykazań przynosi wiele pozytywnych rezultatów.

Valiant Thor

Istnieje fotografia upadłego anioła lub Nefilima pod nazwiskiem - Valiant Thor.

Opublikował ją znany, ale zamordowany za wiele ujawnień - Phil Shneider. Poniżej film, w którym ukazuje on powyższe zdjęcie oraz ujawnia wiele innych niezwykłych rzeczy. Nie wszystko, co on ujawnia jest w 100% zgodne z prawdą. Podobnie byłoby z pracownikiem NASA czy innej agencji. W takim skorumpowanym świecie wiedza tych, którzy pracują w ściśle tajnych projektach rzadko jest pełna. Link do artykułu w którym jest poniższy film. Warto go przeczytać, a są tam także linki do innych wykładów Phila.

Ten link - hhttps://www.youtube.com/watch?v=33w5pWAzMY0 pokazuje nam moment z powyższego filmu, w którym Phil pokazuje ową fotografię, nie edytowaną i ujawnia, że:

W ostatnich 58 latach w Pentagonie pracuje Valiant Thor, to ten tutaj. Z tyłu jest mój ojciec (na powyższym zdjęciu jest strzałka wskazująca ojca Phila) a całe to pomieszczenie jest wypełnione ekspertami broni jądrowej i mam tutaj ich listę. Zdjęcie z Sierpnia 1953 roku. A ten facet nie zmienił się ani na jotę przez 58 lat. Rozpoczął swą pracę w 1937. On mówi, że ma ponad 400 lat i to jest przeciętna długość ich życia. Ma 6 palców u rąk i u nóg, ma jedno płuco, wielkie serce oraz potężne naczynia krwionośne. Jego pojemność mózgu jest większa o ponad 300 cm sześciennych od przeciętnego człowieka. Jego inteligencję ocenia się na około 1200, mówi w ponad 100 językach. Jest niezwykłą osobą, którą kiedyś miałem okazję poznać osobiście.

Nie jest to jedyna informacja o tej osobie. Niemniej druga opowieść dr. Strangera jest niewiarygodna i wręcz komiczna. Istnieje także kilka zdjęć zupełnie innego Valianta Thora. Podejrzewam, że Thor był dłuższy czas w Pentagonie i na wszelki wypadek zorganizowano historię Strangera, aby w przyszłości storpedować i unieważnić jakąkolwiek wpadkę czy hipotezę.

Phil Schneider został w tydzień po swym wystąpieniu zamordowany. Opowieść dr. Strangera była kilkanaście lat wcześniej, ale co ciekawe, obie historie wskazują na pobyt Thora w Pentagonie ale długość okres pobytu jest różna. Jest możliwe, że Schneider miał znacznie więcej do powiedzenia w tym temacie, ale mówił on o czymś jeszcze ciekawszym i być może planował informacje o Thorze uzupełnić o dodatkowe detale w późniejszym czasie.

Czy Thor na jego zdjęciu jest aniołem czy też Nefilimem; tego nie wiemy. Ale warto zwrócić uwagę na jego ręce, zwłaszcza na dłoń i palce prawej ręki. Są bardzo długie, zwłaszcza kciuk i są one nieproporcjonalnie cienkie. Kark jego jest olbrzymi. Czy przedstawił się jako anioł czy syn anioła - tego także nam nikt nie potwierdzi, aczkolwiek mamy coś bardzo konkretnego w tym biblijnym opisie.

Daniela 2:(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, (BM)

Powyższy werset mówi nam o łączeniu się upadłych aniołów z rodzajem ludzkim, ale... nie będą się trzymać razem. te wersety właśnie wskazują na mieszanie się genów anielskich z genami ludzkimi. To wyraźnie wskazuje na elity nami rządzące, które są rezultatem łączenia się fizycznego nasienia aniołów z nasieniem mężczyzn.

Także znane wersety z Księgi Rodzaju, które rzucają więcej światła na wersety z ks. Daniela.

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli... (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

Oto przyczyny, dla których Iluminaci tak zapobiegliwie strzegą swego anielskiego pochodzenia, które sobie bardzo cenią.

Mamy więc wiele poszlak oraz potwierdzeń wprost z Biblii, że istnieją hybrydy czy też Nefilimy - bezpośrednie potomstwo upadłych aniołów spłodzone  podczas seksu z kobietami ziemskimi. Mamy także ukazane przyczyny takiej żelaznej tajemnicy wobec upadłych aniołów. Są oni na ziemi śmiertelni i człowiek jest w stanie ich zabić. Z pewnością nie jest to łatwe, ale możliwe.

W filmie Phila Schneidera mamy wiele poszlak na temat podziemnych baz w USA oraz stworzeń, które są najprawdopodobniej także potomstwem lub hybrydami pomiędzy aniołami i nasieniem ludzkim. Owych OBCYCH przedstawia się nam jako kosmitów. Ale znając prawdę o płaskiej ziemi, wiemy już, że podróże kosmiczne nie są możliwe i nie mamy technologii, która mogłaby wznieść załogowe pojazdy rakietowe powyżej stratosfery.

Podsumowanie

Mamy więc sporo dowodów na to, że jesteśmy w szatańskiej niewoli. Owa struktura Lucyfera wygląda w mniej więcej taki sposób.


Lucyfer


Grupa upadłych aniołów ściśle z nim współpracująca.


Demony, czyli dusze zmarłych Nefilimów i olbrzymów, jak Goliat.


Poniżej tych trzech działa na ziemi ludzka część władzy, głównie nasienie węża ściśle kontrolowane przez powyższą nadprzyrodzoną trójkę.


Ziemska grupa hybryd, Iluminatów, czyli rezultatu seksu upadłych aniołów z córkami ziemskimi oraz ich dalsze potomstwo - nasienie węża.


Nasienie węża - czysto już ziemska dalsza rodzina szatana, pochodząca od Kaina oraz z późniejszych działań samego Lucyfera.

Dopiero w tym momencie zaczyna się władza Watykanu nad wszystkimi religiami, masonów, oraz innych tajemniczych stowarzyszeń, korporacji, mas mediów i wszelkich organizacji politycznych oraz religijnych, które otrzymują bezpośrednio rozkazy od Lucyfera, upadłych aniołów.

Najściślejszy nadzór nad ludzkością sprawują wszędobylskie demony. Nasienie węża nie zna dokładnie wielu różnych planów oraz celów rządzącej światem grupy upadłych pod berłem Lucyfera.

Oto sprawcy całego bałaganu na naszej ziemi, którzy starają się nam wmówić, że to rodzaj ludzki jest aż taki zły. Całą winę zrzucają oni na Boga oraz na nas.

Uaktualnienie - 23 Lipca 2018


Trzeba zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Władza nad światem jest tak podzielona, aby było niezwykle trudno ustalić, poza postacią samego szatana, kto wydaje bezpośrednie rozkazy.

Niemniej absolutną władzę nad całą ziemią posiada od wielu stuleci Watykan, ujeżdżający Bestię złożoną z upadłych aniołów. Watykan jest ściśle złączony z Babilonem Wielkim i wielu uważa, że jest to praktycznie ten sam organizm. Niemniej są to dwie oddzielne organizacje.

Skomplikowana struktura Watykanu ma na celu ukrycie rzeczywistych ośrodków władzy. Rzeczywistość wygląda tak. Watykan jest centrum bankowym oraz religijnym świata, który już zdołał zjednoczyć religie w Ekumenie. Ośrodek bańkowości znajduje się w Londynie (rodzina Rothschild i rodzina królewska) a siła militarna i policyjna Watykanu znajduje się w USA, zwanym w Objawieniu Babilonem Wielkim.

Agencje wywiadowcze, jak CIA, FBI czy NSA to agencje Watykanu, nie podlegające rządowi USA. Inną, jeszcze ważniejszą agencją Watykanu jest Bank Federalny USA, nad którym rząd USA nie posiada absolutnie żadnej kontroli.

W tym opisie wystarczy połączyć pewne informacje i sytuacja staje się nagle jasna i zrozumiała.

Najwyższe sfery finansów świata to grupa złożona z 8500 osób, pośród których są właśnie upadłe anioły, dysponujące funduszami bez jakichkolwiek limitów. W tym kontekście Wielka Nierządnica czyli Watykan ujeżdża Bestię czyli upadłych aniołów zajmujących się głównie sprawami pieniężnymi. Kontrola nad finansami to władza absolutna.

W chwili obecnej wygląda na to, że Trump zwalcza Watykan oraz obecny szatański system władzy NWO na świecie. Biblia zapowiada zmianę 10-ciu króli i działania Trumpa mogą do tego doprowadzić. Ale co się wydarzy w rzeczywistości, czas pokaże.

Wiele najnowszych informacji w tych kwestiach można znaleźć na forum. Zbawienie.forumotion.com .

Jedna ważna przestroga. Istnieje szczególna dezinformacja w takich tematach i czasami dajemy się na krótki okres czasu zwieść Wielkiej Nierządnicy, która posiadając media za wszelką cenę ukrywa wszelką Prawdę przed nami.

Ultymatywną prawdę poznamy dopiero w momencie powrotu Isusa na ziemię!

Powrót na stronę główną