Wstęp do Prawdy

Wyjścia 20:(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, [BM]

Ta witryna ukazuje nam czystą prawdę, opartą ściśle na Biblii. Biblia jest autorstwa Boga oraz Isusa. Ale Biblia nie jest Biblii równa. Poniżej wyjaśnienie największego oszustwa biblijnego wrogów Boga, którzy mając władzę nad światem skazili w duży sposób Słowa Boga.

Originalna Biblia była napisana językiem starożytnych Słowian. Tora, nazywana błędnie Starym Testamentem zaginęła i oryginał nie jest nam znany. Dlatego wrogowie Boga i Biblii robili wiele, aby zniekształcić nam tekst Tory oraz drugiej części Biblii, zwanej ewangeliami oraz apokalipsą.

Poza zaginioną Torą mamy dwie Tory, bardzo się różniące od siebie. Rzeczywista Tora zginęła, ale nie zginęło jej tłumaczenie o nazwie Septuaginta LXX. Jest to Tora przetłumaczona na język grecki.

Prawda z Wikipedii.

Według pseudoepigraficznego Listu Arysteasza na zaproszenie króla Ptolemeusza II Filadelfa do Aleksandrii w Egipcie miało przybyć siedemdziesięciu dwóch uczonych żydowskich, po sześciu z każdego z dwunastu plemion Izraela, którzy po oficjalnym podjęciu na dworze rozpoczęli przekład Tory na grekę (koine). Mieli oni pracować osobno, a potem wymienić się efektami tłumaczenia i ustalić ostateczną wersję dzieła. Przekład ukończyli po siedemdziesięciu dniach. Wówczas okazało się, że poszczególne teksty tłumaczenia są identyczne, co odebrano jako znak od Boga[2]. Król chciał znać dzieło, którym posługiwała się diaspora żydowska. Septuaginta zaś znalazła się niewątpliwie wśród rękopisów w zbiorach Biblioteki Aleksandryjskiej[3].

Szczegóły w tych linkach. Przedmowa. oraz Wstęp do Biblii Mesjańskiej.

Problem biblijny polega na mega kłamstwie żydowskim, które nie tylko umieściło Żydów w Izraelu ale uważa Żydów za naród wybrany przez Boga. Na tej podstawie świat forsuje kłamstwo Żydów, czyli ich rzekome rzeczywiste pochodzenie. To kłamstwo jest oczywiste, kiedy poznamy to wszystko nieco bliżej.

W Torze nie występuje słowo Żyd i Żydzi nie są Bożym narodem wybranym. Są nim Izraelici! Żydzi kategorycznie odrzucają Syna Bożego oraz Nowy Testament, ponieważ opisuje krytycznie Żydów w Ewangeliach oraz w Objawieniu. Nam się wmawia, że Tora (Stary Testamet) to Kodex Leningradzki z roku 1863. Sprawdź szczegóły.

Natomiast mamy nadal oryginalną Torę w języku greckim, z której cytował Chrystus w synagodze bez jakiegokolwiek tłumacza. Ponieważ Septuaginta i Nowy Testamet - oba po grecku - były w użyciu przez kilka tysięcy lat, ponieważ Septuaginta LXX istnieje od roku 285 p.n.e. Żadne tłumaczenie nie było potrzebne.

To wszystko ma olbrzymie znaczenie dla studiów Biblii. W Septuagincie Boga imię jest Bóg, podobnie jest w Nowym Testamencie. Nie ma żadnego Jahwe, Jehowy czy innych kłamliwych imion. Żydzi nie byli nigdy i nie są nadal narodem wybranym i odrzucają i Boga i Syna.

Jest jeszcze jeden OLBRZYMI problem z Biblią. Nie tylko usunięto z niej kilka ksiąg, ale dodano nam do niej księgi oszustów.  Apostoła Pawła, Łukasza, Marka oraz Esterę.

Dlaczego są oni oszustwami? Ponieważ ich nie wybrał ani Bóg ani Syn, a rzekomo oni żyli w czasach Isusa. Ale ani Mateusz ani Jan o nich nie wspomnieli w swoich dziełach.

Na listach Pawła i Łukasza (Ewangelia Łukasza i Dzieje apostolskie) opiera się całe fałszywe chrześcijaństwo.

Wszystkie doktryny Kościoła Katolickiego oraz innych religii są oparte na Pawle i Łukaszu.

Inne problemy biblijne

Religie twierdzą, że wszystkie teksty z Biblii to Słowo Boże. Czy szatana, Heroda i faryzeuszy to także... słowa Boże?

W tym linku masz także najnowszy artykuł Prawda o świecie, w którym są omówione wydarzenia nie omówione w tym wydaniu. Cała nasza historia to jeden olbrzymi stek kłamstw i oszustw.

W tym linku jest krótki artykuł oraz lista niezwykłych filmów dokumentalnych, ukazujących nam niesamowite kłamstwa z przeszłości oraz teraźniejszości. Są to wyjątkowo ważne tematy, o których najprawdopodobniej nigdy nie słyszałeś.

Dowiesz się, że wycieczka poza 200 lat, licząc od dzisiaj ukaże tobie olbrzymią ilość faktów do tej pory przed tobą ukrywanych. Jest tego ponad 10 godzin, które wprowadzą cię w osłupienie. Tego nie będziesz mógł zapomnieć.

W świetle oszustwa Covid-19 niemal niczego nie wiemy o dzisiejszym świecie, a mamy przecież Internet, TV i smartfony!

Czy myślisz, że 200 lat temu posługiwano się kiedykolwiek prawdą? Oczywiście że nie i nawet data 2021 jest zawyżona o co najmniej 1300 lat!

Weź po uwagę fakt, że niemal wszystkie władze od czasu potopu we wszystkim nas oszukują, a ataki sił medycznych są w rzeczywistości atakami szatana na całą ludzkość; w szczególności na rasę białą. Dowiesz się także, że sataniści bardzo wierzą w Boga oraz panicznie się Go boją.

Sprawdź artykuł pt: Szatańska rzeczywistość.

Obejrzyj chociaż część filmów z zacytowanego wcześniej artykułu lub... czytaj dalej!

Zacznijmy od początku

Najprawdopodobniej już wiesz, że szatan rządzi światem od wydarzeń w ogrodzie Eden i wszystkie religie świata oraz wszystkie rządy to demoniczne elity. Bałagan na ziemi oraz śmierć ludzka to jego osobista wina.  Utraciliśmy życie wieczne z powodu szatana w ogrodzie Eden.

Ale dlaczego... światowa cenzura nasienia węża nigdy nie zakazała nam posiadania Biblii?  Ponieważ Słowo Boże chroni sam Bóg.

Szatańska armia to nasienie węża nazywane także Żydami lub synagogą szatana.

To oni dążą do wymordowania białej populacji Ziemi, ponieważ biała rasa jest w dużej części rzeczywistym Narodem Wybranym przez Boga. Oni tego przed nami wcale nie ukrywają. Szczepienia nie są po to, aby chronić nas przeciwko Covid-19.

Celem szczepień jest wszczepianie nam nano technologi czyli nano komputerów, które będą nas totalnie programowały i kontrolowały przez sztuczną inteligencję (SI) a także przez same demony. Takie próby już działają i nagrano wiele dowodów na to, że SI w Google czy Alexa są kontrolowane przez demony, które nie ukrywają swojej nienawiści do Boga.

Celem satanistów jest zabicie twojego genu Boga , VIMAT2 czyli pozbawienia cię... DUSZY LUDZKIEJ!

W celu zniszczenia Bożego planu odnośnie rzeczywistego Narodu Wybranego, Żydzi założyli fałszywy Naród Wybrany w Palestynie.  Ale władze Izraela do Boga się nie modlą i nie są oni Bogu posłuszni. Oni  wielbią szatańską... Kabałę.

I to są przyczyny, dlaczego nikt na świecie nie ujawnia rzeczywistych Bożych planów dla Bożego Narodu Wybranego, czyli Słowian, prześladowanego zaciekle od wieków przez szatana i jego sług, czyli nasienia węża i jego zbrojnych armii.  Ale istnieje tajemnica, o której niemal nikt na świecie nigdy nie wspomina.

Bóg nie zrezygnował z Narodu Wybranego, który obejmie całą ziemię!

Bóg jest Autorem Biblii

Biblia jest nazywana Słowem Bożym, ponieważ jej Autorem jest sam Bóg - nieomylny Stwórca Nieba, Ziemi oraz człowieka. Bóg jest najwyższym Umysłem znanym wszystkim mieszkańcom Nieba i Ziemi.

Nie istnieje żadna istota, która mogłaby w czymkolwiek dorównać Bogu!

To oznacza, że dla nas istnieje wyłącznie Bóg oraz Jego Prawo.

Krytyka Boga jest grzechem z powodu braku szacunku dla Boga i Jego mądrości oraz braku naszej wiedzy i mądrości. Powód jest prosty. Używamy zaledwie 10% naszego mózgu i jest niemożliwe, aby zbyt wiele zrozumieć o Bogu i o Jego dziełach. Musimy się więc Bogu bezwzględnie podporządkować oraz całkowicie Mu zaufać.

Szatański świat pokazuje nam wyraźnie, że żadne władze, autorytety z szatanem czy aniołami włącznie nie mogą się równać z mocą i mądrością Boga. Jest wręcz odwrotnie! Świat szatański to rekord największych porażek w dziejach nieba i ziemi.

Nie bez przyczyny Biblia nazywa nas... owcami! Bóg upoważnił proroków oraz swego Syna do ujawniania Jego planów (proroctw) oraz wyjaśnił nam potrzebę i obowiązek ścisłego przestrzegania 10 Przykazań Bożych.

Jesteśmy stworzeni przez Boga, żyjemy na Jego Ziemi i naszym obowiązkiem jest posłuszeństwo wobec Boga i Jego Przykazań.

Innego autorytetu na Ziemi... nie ma!

Poza Synem Bożym, Isusem oraz prorokami jak Izajasz czy Ezechiel oraz DWÓCH wybranych przez Boga dla Chrystusa ewangelistów, jak Mateusz oraz Jan, nie mamy innych osób autoryzowanych przez samego Boga.

Osoby te są szanowane w Biblii z jednej niezwykle ważnej przyczyny.

Oni wszyscy służyli Bogu, szanowali Boże Prawa oraz wszelkie informacje z ich dzieł pochodzą wyłącznie od Boga. Także Chrystus opierał się wyłącznie na Bogu i do Boga się modlił.

Nawet słów króla Salomona, nie możemy traktować jako słowa Boże i z Psalmami jest podobnie, aczkolwiek są wyjątki. Dlatego część Psalmów jest proroczym przekazem od samego Boga.

Fałszywy apostoł, faryzeusz Paweł (Saul) nigdy nie wyjaśniał nauk i proroctw Boga, ale nauczał on swoich osobistych doktryn oraz własnych, fałszywych proroctw.

Podstawa Bożego planu

Bóg stworzył Ziemię i umieścił na niej parę ludzką, Adama i Ewę, aby napełnili  całą ziemię swoim potomstwem.

Bóg stworzył Ziemię i chciał ją wypełnić miliardami ludzi. Czy Bóg zrealizował swój plan? Wiemy, że to jeszcze nie nastąpiło i znamy tego przyczyny. Księga Objawienia mówi nam wyraźnie, że Bóg nigdy tego planu nie zaniechał i w najbliższym czasie zacznie swój oryginalny plan realizować.

Dwa ostatnie rozdziały Objawienia (Apokalipsy) 21 i 22 także mówią nam, że plan ten jest nadal realizowany przez Boga, pomimo wysiłków Jego wrogów, czyli szatana i upadłych aniołów.

Ziemia wypełniona miliardami posłusznych Bogu ludzi to aktualny plan Boga i główna doktryna całej Biblii.

Ziemia została zniszczona przez potop i przez upadłych aniołów. Jej zmienione warunki nie pozwalają na życie wieczne. Osobami winnymi tej sytuacji są szatan oraz grupa upadłych aniołów wraz z ich ziemskim potomstwem, zwanym nasieniem węża oraz... Żydami.

Nic nas nie powinno interesować bardziej, niż wszystko, co pochodzi od samego Boga, ponieważ Bóg da posłusznym ludziom życie wieczne na ziemi.

Jakikolwiek pisarz czy 'apostoł', jak Paweł, jeżeli nie przekazuje nam słów samego Boga lub Syna oraz nie wyjaśnia szczegółów powyższego planu, człowiek taki ubliża Bogu,  a ci, którzy takiego cytują czy słuchają go, pogardzają Bogiem oraz Jego planem. W ten sposób fałszerze jak Paweł czy Łukasz dyskredytują Boga jako nieudolnego Stwórcę, który nie był w stanie przeprowadzić swojego planu i doprowadzić swojego aktu stworzenia do pełnej realizacji.

Sprawdź informacje o trzech fałszywych pisarzach Biblii; Pawła, Łukasza i Marka, a twoje oczy otworzą się szeroko!

Każdy człowiek, który naucza zbawienie dla wszystkich ludzi z łaski Bożej stoi po stronie szatana, który zdołał powstrzymać na pewien czas plan Boga Wszechmogącego .

A to znaczy, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, masz obowiązek służyć Bogu duchem oraz prawdą wprost z Biblii. Oszustwa religijne mogą cię pozbawić szansy na życie wieczne!

Naród Wybrany przez Boga

Naród Wybrany jest atakowany od czasów ogrodu Eden, przed potopem, podczas Grunwaldu, rewolucji bolszewickiej i dwóch wojen światowych, które wywołał szatan przeciwko Słowianom, czyli przeciwko rzeczywistemu Narodowi Wybranemu przez Boga, za który Syn Boży, Isus Mesjasz złożył ofiarę ze swego życia za wiele grzechów Słowian, którzy kontrolowani przez szatana zwykle oddawali się bałwochwalstwu.

To się także dzieje w chwili obecnej. Wielbiący szatana Kościół Katolicki oraz prawosławie uprawia masowe bałwochwalstwo narzucając je zwiedzionym Słowianom.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, kto i dlaczego prowadzi 3 witryny oraz forum poświęcone informacjom biblijnym o Narodzie  Wybranym, przeczytaj ten artykuł - Pokarm żywota.

Dużo ludzi unika religii, ponieważ religie są skomplikowane, natarczywe i kłamliwe. Nawet Biblia jest częściowo skomplikowana i zniekształcona dzięki trójce 'pseudo apostołów' umieszczonych przez szatana.

Są to fałszywi pisarze Biblii, którzy napisali szatańską wersję Ewangelii. Ci fałszywi pisarze to apostoł Paweł, Łukasz oraz Marek. Wszyscy trzej uwielbiają Żydów, pomimo, że Chrystus nazywał ich plemieniem żmijowym.

Wszystkie religie chrześcijaństwa cytują głównie tych trzech pisarzy, ponieważ ich dzieła są całkowicie sprzeczne z resztą Biblii, ponieważ ci pisarze nigdy nie zostali autoryzowani przez Boga lub Syna Bożego do występowania w Jego imieniu.

Ci trzej oszuści uważają Żydów za wybrany przez Boga Lud Boży, ale w Objawieniu Jan nazywa Żydów... synagogą szatana. Najprawdopodobnie na tych trzech kłamcach opiera się żydowski i fałszywy Naród Wybrany. Jesteśmy przez szatańskich oszustów oszukiwani, ponieważ nie znając Biblii często polegamy na szatańskich oszustach religijnych.

Teksty fałszywych apostołów są... fałszywą 'Biblią' fałszywego chrześcijaństwa.

Ktoś może zapytać: a co ty robisz?

Ja nikomu nie wydaję żadnych poleceń i niczego od nikogo nie wymagam. Kieruję ludzi ku Prawdzie biblijnej wyjaśniając dobrze mnie znane plany Boga. Nie ma to niczego wspólnego z jakąkolwiek religią.

Szatan kontroluje Watykan wraz z wiernym jego sługą, papieżem i masonerią, nazywaną czasami iluminatami (Rothschild, Rockefellerzy oraz wszystkie światowe rodziny królewskie) Reszta świata wykonuje potajemnie wydawane rozkazy szatańskie a światowy Covid-19 jest tego wymownym dowodem. Demokracja i wybory to jedynie iluzja dla naiwnych ludzi. Trump nam to w pełni pokazał.

Masoneria używa potajemnie symbole satanizmu i jedynie pozornie separuje się od szatańskiego symbolizmu. Szatan posiada także na ziemi grupę upadłych aniołów, którzy są kontrolowani i ukrywani przez Watykan. To oni mają przejąć władzę po szatanie i Biblia nazywa tę grupę Bestią lub Zwierzęciem.

Sposób rządów szatana jest opisany w tym artykule. Najprawdopodobniej 'zasłużeni' politycy światowi to właśnie upadłe anioły w ludzkich ciałach, kontrolowane przez Watykan.

Zwróć uwagę, że kłamliwe mas media niemal nigdy, oprócz demonicznych filmów fabularnych, nie wyjaśniają szatana czy upadłych aniołów, aczkolwiek WSZYSTKIE władze są przez szatana kontrolowane. Władze o tym oczywiście wiedzą i potajemnie wielbią szatana i realizują jego plany. Sam szatan pozostaje w ukryciu, ponieważ nie ma on absolutnie niczego, czym mógłby się nam pochwalić.

Wszystkie szatańskie plany prowadzą go do olbrzymiego upadku oraz bolesnej śmierci z jeziorze ognia, co nastąpi po 1000 letnim uwięzieniu go pod ziemią.

Zwróćmy także uwagę na to, że szatan i jego klika rządowa nigdy nie pokazuje nam jakichkolwiek mądrych planów dla świata. Plan trzech wojen światowych i Protokoły mędrców Syjonu to bezsporne dowody ich złych działań oraz braku jakiegokolwiek rozumu Bożego.

Wszyscy ludzie na światowych świecznikach to nasienie węża, wielbiące szatana. Żadna wyższa pozycja w jakiekolwiek organizacji nie jest w rękach ludzi stworzonych przez Boga.

Cały świat zwalcza Boga, Biblię oraz rasę białą, która pochodzi właśnie od Narodu Wybranego przez Boga.

Istnieje Bóg, dobry i mądry, który stworzył Niebo i Ziemię z doskonałą parą ludzką, Adamem i Ewą.

Bóg jest największym umysłem, jaki znamy, pełen nieograniczonej kreatywności, niezwykłej mądrości oraz największe dobro, którego działania dały nam nie tylko życie ale wiele życiowych przyjemności, ukazujących nam miłość Boga do ludzi. Bóg jest naszym Ojcem a my jesteśmy Jego synami i córkami. To wyjaśnia nam miłość Boga do Jego Narodu Wybranego. Sprawdź, w jaki sposób nasze DNA udowadnia geniusz Boga.

Znalazł się jednak umysł, który postanowił zniszczyć wszystko to, co Bóg stworzył; tak w niebie jak i na ziemi. Ten umysł nie stworzył nigdy niczego dobrego poza ultymatywnym złem. Ten zbrodniczy umysł to szatan, zwany także Lucyferem.

Jest to ultymatywna PRAWDA, znana... nasieniu węża, które ukrywa to przed nami.

John Kennedy  mówił publicznie o organizacji szatana i został za to publicznie zamordowany. Cały świat wie, że za mordem Kennedy'ego stał masoński amerykański rząd (CIA) i do dzisiaj dokumenty tej zbrodni są przez kolejnych zbrodniarzy rządu USA ukrywane. Zło bazuje na posłuszeństwie wobec twórcy zła, szatanie. Sataniści wielbią go bez jakiekolwiek mądrej przyczyny.

To ultymatywne zło jest przed światem ukrywane wraz z wszystkimi aspektami, które są tak odrażające, że nie mogą być ujawniane, ponieważ na ziemi jest jeszcze dużo ludzi dobrych i mądrych, którzy zła nigdy nie zaakceptują.

Najważniejszą instytucją posiadającą szczególną rolę na ziemi jest Watykan czyli Kościół Katolicki. Ten Kościół stał się najgroźniejszą i najbardziej niebezpieczną organizacją dla ludzkości całej ziemi, zwłaszcza dla Słowian.

Celem Kościoła jest separacja od Boga Ojca ludzi uczciwych za pomocą fałszywych i wręcz uwłaczających Bogu doktryn, które u wielu ludzi zagłuszają wszelkie odgłosy sumienia ludzkiego.

Dlatego katolicy czczą zamiast Boga matkę Isusa, samego Isusa, który Bogiem nie jest, ale jest naszym Królem oraz wielbią mnóstwo 'świętych'... bałwochwalczego Kościoła Katolickiego.

Jest więc oczywiste, że Kościół Katolicki (szatański) oraz masoneria robią wszystko, aby odseparować za wszelką cenę ludzi od Boga. Dlaczego oni popełniają aż takie horrendalne zło? Ponieważ oni nie są ludźmi stworzonymi przez Boga i oni nie posiadają sumień ludzkich.

Oni to potomstwo spłodzone przez upadłych aniołów oraz samego szatana i nie ma ono prawa do życia.

Niemal nikt na świecie nie ostrzega nas przed masonerią - ani religie ani władze, ani jakiekolwiek media. To masoneria wraz z Watykanem i z pomocą szatana kontrolują cały świat, z rządami i religiami włącznie. Dlatego tak niewiele o nich wiemy.

Istnieją na ziemi dwa rodzaje ludzi.

Grupa ludzi stworzonych przez Boga, oraz istnieje druga grupa; potomstwo upadłych aniołów i szatana. Biblia nazywa ich Nefilimami, plemieniem żmijowym, nasieniem węża a także synagogą szatana. Ta informacja jest ukrywana za wszelką cenę, aczkolwiek Biblia mówi o tym często i wyraźnie. Sam Chrystus nazwał faryzeuszy - plemię żmijowe!

Ta druga grupa zorganizowała ukryty kult i razem z szatanem oni są odpowiedzialni za wszelkie zło i zbrodnie, które zostały popełnione na ziemi od czasu istnienia Ogrodu Eden.

Nikt z szatańskiej grupy nie pokazał nam nigdy ani jednego dowodu błędu Boga ani nigdy niczego po Bogu nie poprawił!

Dlatego oni się przed światem ukrywają a ich galopująca głupota w dziełach Marksa czy Alberta Pike'a nie jest studiowana w szkołach. Ich głupota i chęć mordu spowodowała śmierć 400 mln ludzi! Z połączeniu z nienawiścią do Boga owa szatańska grupa nienawidzi także Biblii, która jest Słowem Boga czyli ujawnia ona nie tylko niezwykłą mądrość Boga ale i zło szatana, upadłych aniołów oraz nasienia węża.

Żydzi wiedzą o tym wiele i z tej przyczyny nienawidzą oni z pasją Boga za plan Jego plan życia wiecznego, przysługujący wyłącznie ludziom stworzonym przez Boga i Jemu posłusznym. Bóg wymaga ścisłego posłuszeństwo wobec 10 Przykazań co jest nie do przyjęcia dla Żydów, pomimo, że posłuszeństwo wobec Przykazań jest warunkiem życia wiecznego w niebie i na ziemi!

Jedynie ludzie stworzeni przez Boga posiadają dusze i sumienia, które motywują ich do posłuszeństwa wobec Boga i Jego 10 Przykazań.

10 Przykazań jest gwarancją wolności i radości życia z powodu sprawiedliwych nakazów i zakazów, które czynią życie przyjemnym i bezpiecznym. Łamanie 10 Przykazań powoduje istne piekło na ziemi. Cała nasza historia to skutki łamania Prawa Bożego.

Oto słowa, które wypowiedział do nasienia węża sam Chrystus.

Mateusza 23:(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny? (34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. (35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. [BM]

Objawienie 2:(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana. [BM]

Starożytni giganci to także przedpotopowe nasienie węża. Olbrzymią ilość biblijnych dowodów mamy w linku - nasienie węża. O potomstwie upadłych aniołów mówi w szczególności I Henocha a w szczególności II Henocha.

Jedyna Prawda istnieje wyłącznie w Biblii. Z tej przyczyny Biblia jest dla ludzi miłujących Boga i Prawdę najbardziej popularną i wiarygodną księgą na ziemi. Jest ona często czytana, ale najmniej rozumiana z powodu kontroli fałszywych religii. Biblia jest także skażona olbrzymim kłamstwem ale można to łatwo rozpoznać. Link -Biblia Mesjańska

Autorem Biblii jest sam Bóg, który jest największym Umysłem znanym ludzkości.

Z tej przyczyny wrogowie Boga zawsze się przed sługami Boga ukrywają a nas oni z pasją nienawidzą. Jeżeli jesteś przez nich nienawidzony, Bóg cię za to szczodrze wynagrodzi.

Biblia ujawnia nam Prawdę i dlatego kłamcy skazili ją kłamstwami szatana. Autorami kłamstw w Biblii są: Paweł, Łukasz i Marek - trzej Żydzi, którzy z pasją nienawidzili Boga i Prawdę. Wszystkie kłamstwa pochodzą od wielbicieli króla tego świata, szatana, którzy kontrolują wszystkie religie na świecie.

Prostym dowodem jest brak wielu informacji biblijnych we wszystkich religiach, które nigdy nie wspominają o niepodważalnej Prawdzie biblijnej, o której detaliczne wyjaśnienia oparte na Biblii są umieszczone wyłącznie na tej witrynie.

Kłamstwa tych trzech Żydów są oczywiste i nie podważalne, ale nikt o tym nie mówi!

Kłamstwa te także blokują informacje o nasieniu węża i ci trzej autorzy popierają wyraźnie Żydów i dlatego oni są najczęściej cytowani.

Z tej samej nienawiści do Prawdy, 2000 lat temu faryzeusze żydowscy zamordowali rękami Rzymian Syna Bożego, Jezusa (prawidłowe imię - Isus), ponieważ ośmielił się on mówić o nich Prawdę. Biblia opisuje to bardzo detalicznie. Z tej przyczyny Biblia jest przez świat szatana straszliwie zwalczana i nienawidzona z pasją.

Wszyscy przywódcy religijni służą szatanowi i są przez niego kontrolowani, z papieżem włącznie. Dlatego zamiast słów Boga szatańskie religie cytują słowa tych trzech satanistów żydowskich. Ich słowa dodane do Biblii ukrywają fundamentalną Prawdę o Bogu, o buncie szatana i nasieniu szatańskim czyli synagodze szatana, która jest nazwana masonerią.

Materiały tych trzech oszustów stanowią główne doktryny Chrześcijaństwa. One są całkowicie sprzeczne z naukami Boga i Syna Bożego.

Znanym oszustwem masonerii jest oszukiwanie nas, że Żydzi są narodem wybranym przez Boga. To właśnie ujawnia zło i jest tego fundamentalnym dowodem. Podział na Naród Wybrany i resztę świata jest koronnym dowodem tego, co już przeczytałeś.

Żydzi głoszą Ewangelię, a świat tego nie zauważył!

Żydzi są najbardziej gorliwymi świadkami naszego Boga, ale niewielu zdaje sobie z tego sprawę. Jest jeszcze gorzej. Oni w ten sposób nie tylko NIECHCĄCO wielbią Boga, ale w pełni potwierdzają, że istnieje na ziemi Boży Naród Wybrany.

Żydzi w pełni potwierdzają biblijną doktrynę o Narodzie Wybranym, którą głosi się WYŁĄCZNIE na tym forum, na witrynie www.zbawienie.com, proroctwa.com a także na blogu Bartka. Reszta szatańskiego świata o tym zgodnie milczy!

Zastanówmy się nad tym przez chwilę.

Żydzi w 100% potwierdzają, że Bóg ma na Ziemi Naród Wybrany, ale o życiu wiecznym oni milczą.

Dokładnie to nam potwierdzają, jak to Biblia przedstawia i nazywa to królestwo Narodu Wybranego... Królestwem Bożym. Szkoda że się nie modlą: przyjdź Królestwo twoje... oh... przepraszam, oni już mają królestwo i nawet swoją ulubione zajęcie. Prześladują i mordują Palestyńczyków.

Jest tylko jedna różnica pomiędzy tym, co oni ogłaszają a tym, co my piszemy.

Żydzi są narodem wybranym... przez szatana. My Słowianie, Polacy jesteśmy Narodem Wybranym przez Boga który obiecał nam życie wieczne.

O Żydach Biblia mówi wyraźnie, że to jest nasienie węża, faryzeusze i synagoga szatana, ponieważ oni w rzeczywistości wielbią szatana i odrzucają Boże Przykazania. W zamian wielbią prawa noachidzkie z szatańskiego Talmudu.

Wystarczy to wszystko dokładnie sprawdzić, a okaże się, że  Biblia jest rzeczywiście Słowem Boga, nasienie węża istnieje, ale ono nie jest narodem wybranym przez Boga. Sprawdź dowody! 12 pokoleń Izraela nadal istnieje.

Żydowskie roszczenia do Ziemi Obiecanej są także dowodem na to, że Bóg istnieje! Żydzi i masoni potwierdzili nam wiarygodność Biblii i uznali Biblię - zwłaszcza Stary Testament za dzieło samego Boga.

Oni twierdzą, że Bóg wybrał Żydów, którzy czytają szatański Talmud i Kabałę ale Syna Bożego oni z pasją odrzucają.

Histeria masońska - Covid-19 to także szczyt zbrodni masonerii!

Z tych pobudek Żydzi podają się Naród Wybrany przez Boga, jak podawali się za Naród Wybrany przez Boga za czasów Chrystusa. Ale... oni Boga nie wielbili i nadal nie wielbią! Dzisiaj postępują oni w identyczny sposób nienawidząc i szkalując Syna Bożego.

Jak to jest możliwe, że Żydzi 'miłują' Boga ale... nienawidzą Syna!?

Trwa na świecie wojna Prawdy z kłamstwem, czyli walka uczciwych ludzi przeciwko władzy nasienia węża, które zawsze kłamie.

Weźmy pod uwagę NASA. Większość z nas wie, że ich podróże na Księżyc to mega kłamstwo. Przy dzisiejszej technologii, w obliczu takich osiągnięć militarnych i komputerowych NASA powinna mieć od wielu lat bazy na księżycu i pokazywać nam z najlepszych kamer na żywo Ziemię kulę a nawet dokładną pogodę, wypadki samochodowe czy trzęsienia ziemi. I co? I nic! Niestety ich technologia jest nadal na zbyt żenującym poziomie.

Ale to jest nadal niemożliwe i w obliczu wielu kłamstw o podróżach na księżyc możemy mieć pewność, że temat kształtu ziemi powinien być od lat jednoznacznie wyjaśniony oraz sfilmowany. Czyżby władz nie interesowały żadne szpiegowskie bazy, które widziałyby z nowoczesną optyką igły w stogach siana? A na księżycu byłoby bardzo bezpiecznie.

Dlaczego NASA nie używa latających spodków, ale używa technologię z czasów II WŚ? Wstyd i hańba!!!

Zapytaj naukowców o naukowy dowód na to, że ziemia jest kulą!

Zamiast tego mamy szyderstwa oraz absolutnie żadnego naukowego dowodu, że Ziemia jest kulą. Dlatego ten temat nadal się rozwija i nadal jest rozprzestrzeniany. A Biblia mówi  nam regularnie, że Ziemia jest płaska.

Komu uwierzymy? Kłamliwym typom  z NASA, wielbiącym szatana, czy uwierzymy Bogu, który stworzył niebo i ziemię? Nasienie węża to władze, dowódcy wojskowi, elity i arystokraci, ponieważ duża ich część to  tzw. wysoko narodzone hybrydy z genami szatana oraz upadłych aniołów.

Nasienie węża stosuje 'kulturalny' aczkolwiek brutalnie zwodniczy sposób wysławiania się. Nadaje to im wiarygodności w kłamliwej propagandzie, ponieważ politycy są tacy dobrze wykształceni... a wszystko to w celu wprowadzania nas w błąd.

Oni mają charakter... dilera samochodowego, który wścieka się wtedy, kiedy mu pokażesz, że kłamie.

Biblia czyli Słowo samego Boga to wszystko światu ujawnia i dlatego oni jej aż tak nienawidzą. Ich rzekoma wiara w Boga to jawne oszustwo.

Najbardziej dziwne jest to, że świat poza Żydami w ogóle nie zna Dobrej Nowiny, znanej nam także jako Ewangelii o Królestwie Bożym. Jest jeszcze gorzej. Chrześcijanie nie wiedzą niemal niczego o Królestwie Bożym na ziemi.

Ewangelia - Dobra Nowina o Królestwie Bożym jest głównym tematem Biblii!

Zastanów się na poważnie nad poniższym tekstem, który wyjaśnia nam znacznie więcej.

Objawienie 14:6 I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: 7 Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Dlaczego anioł zwiastował wszystkim narodom Ewangelię w czasie końca? Dlaczego anioł pouczał mieszkańców ziemi, aby bali się Boga oraz oddali Mu chwałę i pokłon?

Ponieważ religie chrześcijaństwa nic nie wiedzą o stwarzaniu, o powrocie Chrystusa, łamią Przykazania Boże i ukrywają przed nami Ewangelię o Królestwie Bożym!

Ten cytat wyraźnie to opisuje, ponieważ chwała należna Bogu jest oddawana Synowi Bożemu, który jest błędnie nazywany Bogiem a Bóg Ojciec jest niemal zupełnie pomijany, pomimo, że to On wszystko stworzył i to On posłał na ziemię swego Syna.

Tylko my - Naród Wybrany przez Boga - jesteśmy jedynymi ludźmi na ziemi, którzy o tym wiedzą.

Poniżej werset w pełni potwierdzający, że świat Chrześcijan nie zna Ewangelii o Królestwie Bożym.

Mateusza 24:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Prawdziwą ewangelię o Królestwie Bożym zna jedynie część Polaków! Czy to jest przypadek? Warto to głębiej rozważyć ze szczerą modlitwą, skierowaną tylko i wyłącznie do Boga.

Zbadaj chociaż jeden poruszany tutaj wątek! To zaprowadzi cię do prawdy Bożej. Zapomnij, czego nauczyły cię religie czy kościoły i... czytaj dalej, ponieważ Bóg nigdy nie założył jakiejkolwiek religii i nigdy żadnej nie poparł. Bóg posiada Naród Wybrany i z niego nie zrezygnował! Celem Boga jest światowe Królestwo Boże.

Szatan jest tymczasowym władcą tego świata i przejściowo zajął on na ziemi miejsce samego Boga. Dopiero teraz jest to w pełni widoczne. Chrześcijanie pozbawiają Boga chwały oddając cześć Bożą Chrystusowi, aniołom, ludziom zmarłym oraz Matce Boskiej. Nawet Syn Boży nie nazywał swej matki Matką Boską i nie nazywał jej Królową Niebios, ponieważ jedynie Bóg jest królem Niebios!

Bóg oczywiście nie miał matki. Isus nie jest... Bogiem ale Synem Bożym. Biblia nigdzie nie nazywa Chrystusa Bogiem. 

Wielu ludzi powtarza modlitwę - Ojcze Nasz, ale niemal nikt jej nie rozumie.

Syn Boży modlił się do Ojca, a nas nauczył On modlitwy: Ojcze nasz... przyjdź królestwo Twoje. Już modlitwa - Ojcze nasz mówi nam, kto jest Bogiem i że Królestwo Boże jest królestwem Boga. Władza w Królestwie będzie należała do Syna Bożego, ale jest to Królestwo Boże. Czyżby Isus modlił się do samego siebie jako do Boga?

Chrystus w modlitwie prosi Boga, aby Królestwo Boga Wszechmocnego przyszło z nieba na ziemię, do Bożego Narodu Wybranego. Isus jest Synem Boga i jest wyznaczonym Królem Królestwa Bożego.

Bóg zaplanował Królestwo Boże na Ziemi, ale religie Chrześcijaństwa zaprzeczają słowom Chrystusa!

Świat w modlitwie 'Ojcze Nasz' prosi Boga Ojca o przyjście na ziemię Jego Królestwa pod berłem Jego Syna, który przejmie władzę nad światem, ponieważ nasze władze nie potrafią rządzić ani mądrze ani sprawiedliwie.

Władze wrogie nam ale kontrolowane przez szatana spowodowały największe zbrodnie na całej ziemi.

Znalazłeś tutaj źródło prawdy, które ukazuje rzeczywisty plan Boga oraz Jego Syna, Isusa Mesjasza - to jest Jego rzeczywiste imię - a także zobaczysz rzeczywisty obraz świata szatana. Wszystko, co istnieje na świecie jest oparte na doktrynie szatana, zwanego także Lucyferem.

Szatan kontroluje rządy, media i religie!

Chrystus wyjaśnił to w bardzo prosty sposób: "Słowo Twoje jest prawdą." Jana 17:17. To znaczy, że wyłącznie Słowo Boga Ojca jest prawdą. Przeczytaj cały rozdział 17, a natychmiast dostrzeżesz i zrozumiesz oczywisty fałsz wszystkich religii chrześcijańskich

Oszustwo polega na tym, że religie mówią, że cała Biblia jest Słowem Bożym. Nieprawda!

Biblia zawiera także słowa Boga, ale nie wszystkie słowa są słowami samego Boga!

Ale oszustwa religii są właśnie oparte na tym olbrzymim kłamstwie. Religie zawsze mówią... 'Biblia mówi nam... 'co jest sugestią, że... Bóg mówi nam.... . To jest nieprawda!

Pastorzy, księża czy starsi mówią: zwróćmy uwagę na słowa samego Boga, i cytują nam słowa... faryzeusza Pawła, który nigdy Chrystusa na oczy nie widział! Paweł nawet rzadko cytował Boga czyli nauczał on swoich kłamliwych doktryn a nawet spodziewał się porwania, które nigdy jeszcze nie nastąpiło.

Kiedy czytasz Biblię, zawsze sprawdzaj, kto, co a nawet do kogo powiedział, ponieważ mogą to być słowa szatana, złych króli Izraela czy fałszywych proroków, którzy prawdy nigdy nie mówili.

Co jest niezwykle ważne, nikt oprócz małej grupy Polaków nie zna Ewangelii czyli Dobrej Nowiny. Biblia to w pełni potwierdza!!! Jest to trudne do uwierzenia, ale... wierzmy słowom Chrystusa a nie moim słowom!

Mateusza 14:(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Fałszywi prorocy są tylko w chrześcijaństwie. Nikt inny o tym nie mówi! Bezprawie się rozmnożyło i dziewictwa i wierności małżeńskiej nikt już nie szanuje, bo miłość oziębła - do współmałżonków oraz do Boga Czyli koniec nadejdzie wtedy, kiedy ewangelia będzie głoszona po całej ziemi.

A kto będzie ją głosił?

Objawienie 14:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Tutaj mamy pozorny paradoks.

Ponieważ pastorzy, księża czy starsi nie mieli nigdy pojęcia o treści Biblii, będzie musiał ich wyręczyć anioł, który będzie ponaglał ludzi do oddania Bogu chwały oraz oddania Bogu pokłonu. Dlaczego? Ponieważ Bóg stworzył wszystko i jest wszystkim we wszystkim.

Tymczasem ludzie składają pokłony Matce Boskiej, Chrystusowi, wszystkim świętym oraz samemu krzyżowi, ale Boga niewielu wielbi w religiach. Nie mówiąc już o braku jakiekolwiek wiedzy o bliskim Królestwie Bożym na ziemi.

Fałszywi chrześcijanie usunęli z Biblii kilka najważniejszych ksiąg biblijnych, jak dwie księgi Henocha oraz II Ezdrasza. Były także próby usunięcia księgi Apokalipsy (Objawienia), ale na to im Bóg nie pozwolił.

Usunięte księgi ujawniają nam niemal wszystkie zbrodnie szatana i upadłych aniołów oraz ukazują nam wiele nieznanych detali o czasach przed potopem oraz podają nam dokładniejszy opis przyczyn potopu.

Księga II Ezdrasza także podaje nam wiele bardzo dokładnych proroctw o czasach końca. Jej wartość prorocza jest bliska księdze Objawienia. II Ezdrasza podaje nam także solidny dowód na to, że Słowianie są Narodem Wybranym. Dlatego ją usunięto. Tak Henoch jak i Ezdrasz; obaj zostali wzięci żywcem do nieba.

W zamian za owe rzeczywiste Słowa Boga umieszczono dwie fałszywe Ewangelie - Łukasza i Marka oraz umieszczono listy 'apostoła' Pawła.

Ci trzej oszuści nigdy nie byli nauczani przez Chrystusa, chociaż żyli w tym samym czasie oraz mieszkali niemal w tym samym miejscu. Dlaczego Bóg nie wybrał ich dla Syna?

Dodano także do Biblii księgę Estery, która jest całkowitą fikcją; tak księga jak i jej historia oraz opisany w niej władca a także 'królowa' Estera to czysta fikcja. Wystarczy nieco przeszukać Internet, aby szybko poznać dowody.

Wystarczy obejrzeć na Internecie jakikolwiek film religijny, aby natychmiast zauważyć, że głównie cytuje się Pawła, Łukasza i rzadziej Marka.

Wyluzuj na moment. Wiem, co chodzi tobie po głowie. To jest niemożliwe, żeby nas aż tak drastycznie oszukiwano! Coś tutaj wyraźnie nie gra! Zgadza się!

Prosty sposób na rozwiązanie tego problemu. Przeczytaj chociaż jeden temat, do którego podany jest link! Sprawdź jeden temat z poruszanych w tym artykule, a natychmiast dostrzeżesz, że tutaj jest czysta prawda! Twoje własne poszukiwania wskażą ci drogę do Prawdy! Na Internecie masz niemal wszystko z najlepszym przekładem Biblii w języku polskim. Jest to Biblia Mesjańska.

Znajdź na tej witrynie temat najbardziej ciebie interesujący i wyślij kilka emalii do pastorów, księży czy starszych, aby podali tobie ICH dowody przeciwko temu, co tutaj do tego momentu przeczytałeś.

Chrześcijańscy pastorzy TEORETYCZNIE powinni pomagać każdemu, kto szuka Prawdy. Sprawdź, czy nie chcieliby tobie pomóc! Niech pokażą tobie ich wersję danego tematu. Jeżeli będziesz ich pytał o cokolwiek, otrzymasz albo zero odpowiedzi, albo... otrzymasz od nich taką bardzo wymijającą odpowiedź:

"... my wszyscy o tym wiemy. Nie marnuj naszego czasu i nie ośmieszaj się."
Albo... "...aha, naczytałeś się o teoriach spiskowych?"

Tak odpowiadają kłamcy, którzy nie posiadają żadnej odpowiedzi, ponieważ oni dobrze wiedzą, że kłamią.

Jest jednak szansa, że osoba, do której napiszesz jest uczciwa i sama z twego powodu sprawdzi to, o co ją poprosisz i być może zorientuje się, że jest ona także oszukiwana. Takie uczciwe osoby istnieją we wszystkich religiach. Gdybyś jednak otrzymał dokładne pisemne wyjaśnienie od jakiekolwiek religii, chętnie opublikuję ich artykuł oraz udowodnię według Biblii ich błędne zrozumienie.

Co było i jest celem wszystkich religii?

Celem religii było i jest nadal ukrycie planów Boga oraz ukrycie ważności Prawa Bożego czyli Bożych Przykazań. Prawo Boże jest wieczne!

Zrobiono to właśnie za pomocą usunięcia z Biblii ksiąg Henocha oraz II Ezdrasza a w zamian dano nam fałsz żydowski Łukasza, Marka oraz Pawła. Ci trzej autorzy stoją po stronie nasienia węża czyli po stronie synagogi szatana i gloryfikują oni synagogę szatana.

Nikt i nigdy z pisarzy biblijnych nie gloryfikował Żydów, nawet sam Chrystus. Dlatego Żydzi Isusa tak bardzo nienawidzą.

Ci trzej oszuści biblijni negują Naród Wybrany przez Boga, Boży plan Królestwa Bożego oraz anulują 10 Przykazań Bożych. Istnieje także fałszywy plan 'apostoła' Pawła porwania wszystkich wiernych do nieba, (I Tes 4:15-17) którzy raz w życiu wyznali publicznie imię Chrystusa. To oszustwo Pawła jest nazywane zbawieniem z łaski Bożej. Chrystus tego nigdy nie nauczał.

Doktryna zbawienia z łaski jest całkowicie sprzeczna z resztą Biblii, w szczególności z Objawieniem. Jest to najbardziej fałszywa  i bluźniercza doktryna chrześcijaństwa, zniesławiająca Boga i Syna.

Jeżeli 10 Przykazań zostało zniesione, to znaczy, że nie ma już grzechu i Isus niepotrzebnie cierpiał za wybaczone wszystkim grzechy przez... naukę Pawła! Taka nauka ubliża Bogu i Synowi Bożemu!!!

Dla przypomnienia, słowa Boga i Syna są słowem Bożym, ponieważ Syn został w niebie pouczony przez Ojca a także wszyscy prorocy nauczali tego, co im Bóg osobiście objawił!

Ale każda religia zwykle cytuje Pawła, Marka i Łukasza, który także napisał Dzieje Apostolskie dając w ten sposób fundamenty dla wielu charyzmatycznych religii. Oszustwa Pawła i Łukasza są olbrzymie! Wszyscy trzej oszuści popierają zawsze Żydów, których zdecydowanie potępił Syn Boży, nazywając ich plemieniem żmijowym oraz synagogą szatana.

Poniżej słowa Isusa.

Objawienie 2:(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale synagogą szatana.

Stawianie słów człowieka (czyli Pawła, Łukasza i Marka) ponad słowami Boga jest bluźnierstwem oraz buntem przeciwko Bogu i Synowi Bożemu!

Jak zrozumieć Biblię?

Zanim otworzysz Biblię, pomódl się do Boga i poproś Go zrozumienie, ponieważ wierzysz jedynie Bogu i tylko jemu chcesz być posłuszny. Codziennie proś Boga o zrozumienie i bądź pewien, że Bóg nigdy nie odmawia pomocy tego rodzaju. Jeżeli będziesz Go o zrozumienie prosił, zrozumienie na pewno otrzymasz.

Wielu tak robi, ja także!

Wiedz, że do zbawienia wystarczy ścisłe przestrzeganie 10 Przykazań z sabatem włącznie.

Ale jeżeli chcesz nabyć większej wiedzy, trafiłeś na właściwe miejsce.

Znajdź wersety o ujawnieniu prawdy przez Boga po porwaniu.

Bez pomocy Boga nikt Biblii nigdy nie zrozumie. To znaczy, że religie nie rozumieją Biblii ponieważ Bóg im w niczym nie pomaga. Dlatego żadna religia na świecie nie rozumie tego, co w tej chwili czytasz. Trudno w to uwierzyć, ale sprawdź to osobiście z modlitwą do Boga. Religie nauczają jedynie doktryn Lucyfera.

Żadna religia nigdy zachęca do proszenia Boga o zrozumienie. Oni mówią tobie: uwierz nam. Kolejne kłamstwo. Uwierz Bogu i słowom Boga i Syna zawartym w Biblii!

Ja czy inni nie podajemy wskazówek, jak Biblię zrozumieć i nie prosimy nikogo ani o pieniądze ani o posłuszeństwo wobec nas.

Nie jestem pośrednikiem pomiędzy tobą a Bogiem. Nie mam żadnych praw do nikogo. Nikt z ludzi takich praw nie miał i nada nikt nie ma; ale księża, pastorzy czy starsi tego tobie nigdy nie powiedzą, ponieważ... musisz im wierzyć i nie zadawać żadnych pytań.

Sprawdź detale w szokującym artykule - Sprzeczne doktryny biblijne. Artykuł jest szokujący, ponieważ przedstawione dowody są nie do podważenia a prawda biblijna jest całkowicie odmienna od tej, którą najprawdopodobniej już częściowo znasz.

Szokująca historia świata

Główną przyczyną masowych kłamstw jest władza szatana i grupy upadłych aniołów nad całą ziemią. Władza ta jest przed światem szczelnie ukrywana oraz jest ukrywane przed nami spłodzone przez nich potomstwo. Oto, jak doszło do takiego stanu na ziemi.

Stworzony przez Boga pierwszy człowiek na ziemi, Adam był drugim człowiekiem stworzonym przez Boga. Pierwszym pierworodnym wszelkiego stworzenia był Isus Mesjasz. Isus musiał się nieustannie walczyć z szatanem, który natychmiast po stworzeniu Adama a zwłaszcza Ewy, zaatakował ludzkość płodząc z Ewy swego syna, Kaina.

Bóg nie zabił Kaina, ale pozwolił na całkowite rozwiązanie tego buntu szatana przeciwko Bogu, najwyraźniej po to, aby jakiekolwiek podobne incydenty, czy w Niebie czy na Ziemi mogłyby być w przyszłości rozwiązywane w trybie natychmiastowym. Wszyscy aniołowie oraz ludzie natychmiast wiedzieliby, do czego takie czy inne łamanie Prawa Bożego może doprowadzić.

W Edenie powstały dwa rodzaje ludzi. Jedni byli potomkami szatana, głównie z jego syna, Kaina, a potem do akcji niszczenia człowieka Bożego dołączyli upadli aniołowie i zrodzili oni wielkie ilości Nefilimów (olbrzymów), których Bóg zniszczył w potopie.

Natychmiast po potopie siły szatana i upadłych aniołów zaczęły ponownie wzrastać. Pojawił się Nemrod, zbudowano wieżę Babel i trwało ciągłe rozmnażanie się tzw. plemienia żmijowego. To wszystko było zagrożeniem dla ludzi stworzonych przez samego Boga.

Problem polegał na różnicy charakterów ludzi stworzonych przez Boga oraz charakterów potomstwa upadłych aniołów.

Potomstwo szatana oraz upadłych aniołów nie posiadało i nadal nie posiada ludzkiej duszy oraz sumienia. To powoduje nieludzkie zachowania się hybryd, które posiadają olbrzymie zboczenia seksualne.

Najprawdopodobniej aniołowie także mogli uprawiać seks w niebie, oczywiście bezdzietny i mogli oni decydować, czy w danym momencie chcą posiadać płeć męską czy też żeńską. To jest jedynie hipoteza na podstawie wielu rzeźb aniołów oraz ich bezpośredniego potomstwa na ziemi. Ale mogą nas oni wprowadzać w błąd w taki sposób.

Ale faktem bezspornym jest to, że aniołowie mogli schodzić na ziemię w ciałach ludzkich i w ten właśnie sposób mogli mieć seks z córkami ludzkimi a nawet je zapładniać swoimi genami, które powodowały rodzenie się niepełnosprawnych ludzi, którzy nie posiadali ludzkich dusz i sumień.

Pokolenia spłodzone przez upadłych aniołów było więc drastycznie zboczone seksualnie, miłowało ono wszelkie grzechy z pedofilią i wszelkimi zboczeniami włącznie a szczególnie nienawidzili oni oraz nadal nienawidzą rzeczywistych ludzi, stworzonych przez samego Boga.

Nietrudno się domyśleć, że już wiemy o jakim rodzaju ludzi w dniach dzisiejszych mówimy. Chodzi o nasienie węża, które cechują właśnie owe nieludzkie zachowania się i wręcz chorobliwa nienawiść do ludzi tylko dlatego, że ludzkość ma olbrzymie szanse na życie wieczne a nawet na życie w niebie.

Szanse czystych hybryd na życie wieczne są znikome z powodu ich ulubionych zboczeń i zbrodni. Nie jest to wina Boga, ale jest to wina ich ojców, czyli szatana i upadłych aniołów. Dlatego m.in. szatan i upadli aniołowie otrzymali od Boga wyrok śmierci.

Czytając Biblię natychmiast zauważymy, że kiedykolwiek Bóg zrobił coś, co pomagało zjednoczyć Boży Naród Wybrany, zawsze następowały ataki nasienia węża na Boży Izrael w celu zniszczenia Izraela. Narodem Wybranym był jedynie genetycznie czysty lud stworzony przez Boga, czyli Izrael - nie mylić go z Izraelem dzisiejszym!

Kiedy Bóg postanowił przemieścić na pewien okres czasu Izrael z Kanaanu do Egiptu, natychmiast zaczęły się przygotowania hybryd w celu zniszczenia małej grupki Izraelitów z rodu Abrahama.

Początkowo w Egipcie żyli raczej normalni ludzie, dosyć bliscy krewniacy Izraelitów a ówczesny faraon mianował Józefa drugim władcą po sobie.

Ale podczas 400 lat pobytu w Egipcie, pojawiło się nasienie węża, którego celem było zniszczenie Izraelitów, którzy znaleźli się wtedy w śmiertelnej pułapce. Groziła im śmierć w Egipcie a w Ziemi Obiecanej już na nich czekali Kananejczycy, także hybrydy nasienia upadłych aniołów.

W tym przypadku mamy hipotezę, która nam logicznie wyjaśni ostatnią plagę spowodowaną przez Boga na Egipcjanach. Bóg spowodował śmierć wszystkich pierworodnych we wszystkich rodzinach egipskich.

Dlaczego? Przyczyna jest raczej oczywista. Większość Egipcjan była już skażona genetycznie przez upadłych aniołów a faraonami zwykle bywali bezpośredni potomkowie aniołów. Wykopaliska w Egipcie pokazują nam długie głowy faraonów i egipskich kapłanów.

W rodzinie faraona także zmarł jego syn. Przyczyna jest raczej oczywista. Upadli aniołowie miewali seks z dziewicami egipskimi. Jak wiemy z tematu o telegonii, nie występuje ona jedynie u zwierząt ale także jest ona szczególnie widoczna u ludzi.

Często się zdarza że nowa małżonka rodzi dziecko zupełnie niepodobne do swego małżonka. Efekt telegonii powoduje, że główne cechy narodzonego pierwszego, czyli pierworodnego dziecka pochodzą właśnie od pierwszego mężczyzny, z którym matka miała pierwszy seks, który odebrał jej dziewictwo.

To jest przyczyną, dlaczego w dawniejszych czasach królowie żądali seksu z dziewicami właśnie poślubionymi przez swoich mężów, aby w ten sposób płodzić stale wzrastające społeczeństwo nasienia węża.

Jeżeli jesteś pierworodny, a nie wyglądasz jak twój tato... resztę sobie dopowiedz. Większość ludzi o takich rzeczach nie ma pojęcia, ale wiedza hodowców rasowych zwierząt to w pełni potwierdza.

Doszliśmy w ten sposób do dzisiejszych czasów, w których nadal istnieje rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga, czyli Słowianie a głównie Polacy oraz pewna część innych Słowian.

W ten sposób trwa genetyczna wojna światowa i dlatego Bóg spowoduje wzięcie do nieba najbardziej wartościową część Narodu Wybranego, czyli 144.000 a reszta Słowian zostanie wyprowadzona bezpiecznie na pustynię, na której odbędzie się sąd i oczyszczony Naród Wybrany ponownie posiądzie Ziemię Obiecaną, przygotowaną przez Boga, czyli współczesny Izrael, który będzie opróżniony z obecnych mieszkańców.

W tym kontekście jest ewidentne, co było celem wszelkich wojen na świecie. Po prostu siły szatana i aniołów dążyły i dążą nadal do zdobycia dla siebie całej ziemi oraz do zniszczenia jakichkolwiek ludzi, będących czystymi ludźmi czyli potomkami Adama i Ewy. O ową czystość genetyczną toczyły się wszystkie wojny na świecie.

Ilość ludzi Bożych stopniowo zanikała a pojawiała się coraz liczniejsza grupa hybryd, która już kontroluje cały świat i wszystkich ludzi na ziemi.

To także powoduje wszelkie próby normalnienia wszelkich seksualnych zboczeń nasienia węża a także trwające od dawna próby zalegalizowania pedofilii. Jak większość z nas wie, pedofilia jest objawem mentalności właśnie nasienia węża. Jest ona przeciwieństwem do genów ludzi stworzonych przez Boga.

Z tych samych przyczyn trwa łączenie na siłę różnych ras, aby zniszczyć całkowicie najpiękniejszą rasę białą na całym świecie. Dlatego władze nasienia węża chcą nam udowodnić, że wszystkie rasy są równe. Jest to OLBRZYMIE kłamstwo. Spójrz na Afrykę z przeszłości!

Zwróćmy uwagę na kultury różnych ras oraz na ich inteligencję a zauważymy OLBRZYMIE różnice w rasach... nasienia węża.

Dlatego nastąpił na ziemi totalny atak Covid-19 i najwyraźniej szczepienia dokończą szatańskiego morderczego planu i pozbawią lud Boga sumień a nawet dusz ludzkich.

To także wyjaśnia ataki na rasę białą, dyskryminację białych na całym świecie a w Europie i w USA oraz Kanadzie trwa już otwarty atak na rasę białą. Szatan dąży do całkowitej eksterminacji białych oraz wszelkich form Chrześcijaństwa. Ludzie biali są potomkami rzeczywistych Izraelitów.

Ów atak na rasę białą jest alarmujący dla Boga, który będzie ratował swój lud, ponieważ grozi nam totalna zagłada.

Czy Bóg zmienił swoje plany?

Stary Testament nie zapowiedział nam żadnych planowanych zmian w planach Boga, poza planem przybycia na ziemię Syna Bożego, który nauczał nas niemal wyłącznie słów Boga ze Starego Testamentu. Nadal Judejczycy zamieszkujący Palestynę za czasów Chrystusa stanowili część 12 pokoleń całego Izraela. Reszta Izraela żyła na wygnaniu w ziemi Arzareth, w okolicach znanych dzisiaj jako Chazaria czy też Ukraina. 

Apokalipsa oraz obie Ewangelie podają nam nam dokładniejsze detale planu Boga, czyli planu Królestwa Bożego na ziemi z modlitwy, jakiej nauczał nas Syn Boży, mówiąc - przyjdź Królestwo Twoje.  Zastanów się nad tą modlitwą.

Wszystkie rządy na świecie to skorumpowane, zbrodnicze i szatańskie rządy, które Bóg całkowicie usunie z ziemi dając władzę swemu Synowi oraz grupie 144.000 współkróli Isusa.

Oszustwo Covid-19 potwierdza zbrodniczość oraz wyjątkową ohydę władz nasienia węża.

Dlatego módl się wyłącznie do Boga, oraz proś Go o przyjście Królestwa Bożego na ziemię. Paweł i Łukasz o tym nie nauczają, dlatego wszystkie religie uczą czegoś zupełnie odwrotnego.

Bóg 10 Przykazań nigdy nie anulował. Są one wieczną podstawą Prawa Bożego!!!

Zapytaj jakiegokolwiek eksperta biblijnego; kiedy przyjdzie to Królestwo, do kogo i w jakim celu!? Jeżeli powiedzą tobie, że to ma 'duchowe' żargonowe wyjaśnienie fałszywych religii... uciekaj od takich 'ekspertów' jak najdalej, ponieważ jest to kłamstwo oparte na fałszu Pawła! 

Jedynie Świadkowie Jehowy są w stanie odpowiedzieć częściowo na to pytanie, aczkolwiek oni są także dalecy od Prawdy.

Plan Boga i Jego proroctwa nie omawiają 'duchowego' znaczenia jakichkolwiek proroctw.

Królestwo Boże będzie królestwem fizycznym na całej ziemi pod panowaniem Syna Bożego. Tego naucza i Bóg i Syn w Biblii!

Boży wieczny plan dla świata

Plan Boga nie uległ zmianie od wydarzeń w ogrodzie Eden. Bóg jest Wszechmocny i żaden człowiek czy ktokolwiek inny nie jest w stanie zmienić czegokolwiek, co Bóg zaplanował.

Bóg nigdy się nie myli i nie popełnia błędów. Porzucenie Bożego planu byłoby dla Boga błędną porażką. Szatan i upadli aniołowie walczą o zmianę planu Boga, ale Bóg od tego planu oczywiście nie odstąpi.

Planem Boga jest zaludnienie całej ziemi doskonałymi ludźmi, którzy, podobnie jak aniołowie, będą żyli wiecznie na ziemi w Królestwie Bożym i będą się rozmnażali.

To ataki szatana i upadłych aniołów na rodzaj ludzki spowodowały potop oraz śmierć miliardów ludzi. Nie tylko ta zbrodnia jest dziełem szatana i upadłych aniołów.

Poniżej jest czysta Prawda, zaciekle ukrywana przed całym światem!

Szatan oraz upadli aniołowie uprawiali seks z kobietami ziemskimi płodząc potomstwo hybryd anielsko ludzkich, nazywane przez Syna Bożego... nasieniem węża oraz plemieniem żmijowym. Hybrydy te nie posiadają ludzkich sumień! Owa zbrodnicza działalność aniołów i szatana trwa nadal!

To szatańskie nasienie węża, czyli potomstwo szatana i aniołów opanowało wszystkie rządy na świecie, wszystkie religie, kościoły, kulty, korporacje, armie, mas media, prasę, TV, kinematografię, Hollywood, Internet, oraz szatańskie elity masonerii, Iluminatów czy innych okultystycznych czyli szatańskich organizacji.

Oni WSZYSCY kłamią niemal w każdej sytuacji i są autorami wszystkich wojen i mordów na całym świecie.

Wszystkie szatańskie organizacje stosują tzw. doktrynę Lucyfera. Sprawdź olbrzymią ilość dowodów.

Nasienie węża cechuje chorobliwa nienawiść do Boga, do Syna Bożego, do  Biblii oraz... do Narodu Wybranego przez Boga. Oni nienawidzą z pasją... Słowian. Cała rasa biała pochodzi właśnie od Słowian i rasa biała jest celem morderczych satanistów, jak to już wyraźnie widać w Europie i w USA.

Dlaczego oni tak nienawidzą Boga?

Ponieważ większości z nich Bóg nie obiecał życia wiecznego, aczkolwiek nadal mają oni szansę na podporządkowanie się Bogu i Synowi, aby uzyskać życie wieczne.

Szatan i upadli aniołowie płodzili i nadal płodzą nielegalnie potomstwo, które nie posiada sumień ludzkich i ono jest przyczyną największych zbrodni na ziemi. W chwili obecnej dąży ono do wymordowania zdecydowanej większości populacji świata - czyli chcą oni założyć NWO oraz wymordować populację świata do 500 mln!

Religią nasienia węża jest był zawsze i jest nadal satanizm, okultyzm, talmudyzm i kabała. Strona polityczna satanistów to komunizm, modernizm, progresywność i wielu innych lewicowych kierunków. Sataniści uważają siebie za lewaków a Chrześcijan uważają za prawicowców.

Według słów Syna Bożego są potępieni na wieki właśnie ci po lewicy!

Jaki jest plan Boga?

Planem Boga jest separacja Narodu Wybranego od skażonych genetycznie ludzi, nie posiadających serc i sumień. Bóg odseparował Naród Wybrany, ponieważ jedynie Naród Wybrany jest Ludem stworzonym przez samego Boga.

W tym przypadku musimy zrozumieć właściwie plan Boga.

Bóg stworzył niebo dla siebie i dla aniołów a ziemię stworzył On dla stworzonego także przez siebie Adama i Ewy.

Nikt poza istotami stworzonymi przez Boga nie ma prawa do życia na Bożej ziemi.

Zwłaszcza, że spłodzone pokolenia szatana i aniołów pod żadnym względem nie mogą być porównywane z ludźmi stworzonymi przez samego Boga.

Bóg nie stworzył rasy pedofilów czy morderców, którzy potrafią mieć nawet seks z niemowlęciem i w ten sposób niemowlę porozrywać i zabić w tak okrutny sposób. Bóg nie stworzył tego olbrzymiego bałaganu światowego, jaki widzimy dzisiaj i znamy także z historii. To utworzył szatan oraz jego pomocni w zbrodniach upadli aniołowie wraz z władcami ziemskimi.

Ani szatan, ani upadli aniołowie ani ich potomstwo nie ma żadnego prawa do życia i za śmierć ich potomstwa są odpowiedzialni szatan i upadli aniołowie. Zwłaszcza, że ich potomstwo zostało już zniszczone pierwszy raz w potopie. Ale to ich nie powstrzymało od dalszych zbrodni na ludzkości stworzonej przez Boga.

Z tych przyczyn zginie ponownie na ziemi kilka miliardów potomstwa szatana i jego aniołów. Odpowiedzialność za ich śmierć spadnie na nich, na szatana i upadłych aniołów.

Istnieje jedna szansa dla tej grupy ludzi.

Nie wszyscy członkowie nasienia węża są pedofilami i mordercami. Powoduje to, że część z nich posiada sumienia z powodu bratania się ich rodziców z różnymi ludźmi i na tej podstawie Bóg ich nie zniszczy a nawet uzdrowi ich nieco skażone geny. Jak powiedział Isus: po uczynkach ich poznacie.

Każdy człowiek, który się uniży przed Bogiem i zacznie przestrzegać Bożych Przykazań, nie zostanie pozbawiony życia.

Reszta nasienia węża, zostanie zniszczona z powodu masowych zbrodni, mordów, tortur, pedofilii i innych ohydnych grzechów oraz... z powodu wielbienia szatana, zamiast wielbienia Boga.

I to jest wyjaśnieniem fałszywego narodu wybranego w Palestynie, którego do Palestyny Bóg nie wprowadził i za nich nie walczył, jak to robił w starożytności dla Izraelitów. W latach współczesnych, Żydów do Palestyny wprowadziła armia żydowska wspierana przez cały szatański świat, który ich nadal popiera.

Zwróć szczególną uwagę na poniższe zdanie, czyli dowód świata, który wielbi szatana.

Nikt na świecie oficjalnie nie kwestionuje praw Izraela do Ziemi Obiecanej, ponieważ cały świat jest posłuszny szatanowi i walczy on przeciwko Bogu popierając fałszywy żydowski Izrael

Z tych właśnie przyczyn rzeczywisty plan Boga Królestwa Bożego na ziemi powoduje wielki strach oraz nienawiść szatana i upadłych aniołów do Boga. Bóg za czasów Henocha na setki lat przed potopem ostrzegał szatana i upadłe anioły, aby nigdy nie mieszali się fizycznie z kobietami.

Przeczytaj o grzechu aniołów w http://www.bibliamesjanska.com/Hen/1.html

Nie posłuchano Boga i pierwsza grupa gigantów, hybryd i nefilimów anielskich zginęła wybijając się doszczętnie jeszcze przed potopem. Spowodował to Bóg. Ta nauczka jednak ich nie powstrzymała i ów zbrodniczy proceder krzyżowania genów aniołów i szatana z genami ludzkimi wcale nie ustał, ale był i jest nadal kontynuowany i zagraża nam w chwili obecnej szczepieniami, w których być może będą wszczepiane ludziom geny szatana oraz upadłych aniołów w szczepieniach, które zniszczą... gen Boga, czyli... VMAT-2!!!

Zwróć szczególną uwagę na to, że Bóg ich nigdy nie atakował, ale oni zawsze atakowali Boga, Syna oraz każdą osobę stojącą po stronie Boga i Syna.

Właśnie z powodu mieszania się DNA ludzkiego, z anielskim i szatańskim, Bóg wybrał swój Naród Wybrany, który posiadał i nadal posiada czyste geny Boże a żydowski Izrael uzurpuje sobie taką pozycję.

Dużo mówi się o Izraelu jako o narodzie rzekomo wybranym przez Boga, ale o Bogu jakoś niewielu publicznie wspomina!

Cel Boga nigdy nie uległ zmianie i świat szatana szaleje z wściekłości, ponieważ wkrótce nastąpi separacja Słowian od reszty szatańskiego nasienia węża a 144.000 najbardziej cenionych ludzi przez Boga zostanie wziętych żywcem do nieba, zanim szatan wyrządzi im jakąkolwiek krzywdę.

W ten sposób Bóg ochroni 144.000, oraz ochroni On także Naród Wybrany i wykona wyrok śmierci na zdecydowanej większości nasienia węża, czyli śmierć poniesie z ręki Boga kilka miliardów ludzi.

Dlatego władze dostają ostatnio białej gorączki, ponieważ oni o tym doskonale wiedzą.

Tak wygląda historia świata oraz planu Boga, który został opóźniony przez szatana i upadłych aniołów.

Właśnie nadszedł czas na działanie Boga oraz Jego Syna, Isusa Mesjasza na ziemi i w każdej chwili możemy spodziewać się porwania 144.000 współkróli oraz wyprowadzenia Słowian na pustynię.

Wszystkie te informacje są dokładnie omówione oraz udowodnione wersetami biblijnymi na witrynach oraz podaję nieustannie wiele materiałów, zwłaszcza na forum, udowadniających bliskość interwencji Boga w wysiłki ludzkie na ziemi.

Istnieją dwie opcje dla ciebie. Możesz posiąść dużą wiedzę lub być może wolisz jedynie posłuszeństwo wobec 10 Przykazań, które całkowicie ci wystarczy do uzyskania życia wiecznego. Wybór należy do ciebie.

Skąd bierze się opór przeciwko Bogu?

Oczywiście od szatana, który kontroluje media. Oglądasz TV? Oglądasz propagandę szatana. Problemem wielu z nas jest niechęć do zapoznania się z Bogiem, z Jego Prawem oraz niechęć do rozważenia naszej zależności od Boga. Ową niechęć powoduje właśnie szatan w swoich mediach. Są także inne przyczyny.

Autorytet Boga jest nieustannie podważany przez szatana, upadłych aniołów oraz przez ich ziemskich sług, Żydów oraz wszystkie fałszywe religie.

Bóg stworzył niebo i ziemię oraz wszystko w niebie i na ziemi, wraz ze zwierzętami. Szczególnie cennym dla nas aktem stworzenia jest człowiek. Każdy człowiek wraz z Synem Bożym został stworzony na obraz Boga.

Niezwykła pozycja człowieka doprowadziła szatana i upadłe anioły do buntu, który trwa nadal.

W tym świetle jest oczywiste, że jedynie Bóg, Stworzyciel wszystkiego doskonale wie, jak to wszystko funkcjonuje w ciele i umyśle ludzkim i jedynie Bóg znając nas w najdrobniejszych szczegółach doskonale wie, czego nam potrzeba i co uczyni nas szczęśliwymi. Dlatego Bóg dał nam swoje NIEOMYLNE 10 Przykazań, dla naszego dobra i dla naszego bezpieczeństwa.

W chwili obecnej, z powodu grzechu w Edenie, potopu oraz zmian atmosferycznych na ziemi, utraciliśmy na pewien okres czasu życie wieczne a nasze umysły pracują w zaledwie 10% pojemności naszych mózgów.

Bóg to wszystko ponownie doprowadzi do doskonałości wraz z życiem wiecznym i umysłem pracującym w 100%.

Dlatego nie ma innej dla nas drogi, poza całkowitym zaufaniem do Boga, który nie ugiął się przed problemami, jakie wytworzyli szatan i upadli aniołowie. Bóg przywróci wszystko do doskonałości, jaka panowała przed zbrodnią szatana w Edenie i ludzkość także odzyska oryginalne życie wieczne i umysły w pełni  funkcjonujące.

Tylko Bóg może tego dokonać, ponieważ On to wszystko osobiście zaprojektował i stworzył, czyli Bóg zna wszystkie nasze komórki, myśli, pragnienia, obawy i wszystko, co powoduje, że jesteśmy ludźmi.

Dlatego jesteśmy CAŁKOWICIE zależni od Boga i Jego niezwykłej inteligencji, wiedzy o nas oraz mocy i jeżeli chcemy żyć w doskonałym zdrowiu na wieczność, MUSIMY Bogu całkowicie zaufać.

Jedynie Bóg może przywrócić WSZYSTKO do oryginalnego stanu. Szatan czy upadli aniołowie już dowiedli bezspornie, że sąd Boga nad nimi jest w 100% zasłużony, a podczas rządów szatana ludzkość nie otrzymała absolutnie niczego dobrego, ani od szatana ani od upadłych aniołów.

Musimy także zrozumieć podstawową prawdę o Bogu oraz o Jego stosunku do ludzi.

Jesteśmy synami i córkami samego Boga, a nasz Ojciec miłuje nas jak swoje dzieci! Dlatego możemy Mu całkowicie ufać!

Niestety wielu ludzi cechuje niechęć do podporządkowania się Prawu Boga. Nie tylko nie chcą podporządkować się Bogu ale nawet nie chcą znać przyczyn swej zależności od Boga.

Ale niewielu z nas kwestionuje naszą całkowitą zależność od naszych pracodawców oraz... szatańskich władz!

Nikt jakoś nie protestuje przeciwko naszym często chciwym a nawet zboczonym pracodawcom!

Jest także oczywiste wyjaśnienie tego stanu rzeczy. Niewielu ludzi na ziemi posiada nadal niemal czyste geny Boga, ponieważ właśnie współżycie seksualne szatana i upadłych aniołów z ziemskimi kobietami poważnie  uszkodziły geny ludzkie i duża część ludzi nie nadaje się do życia wiecznego. Bóg podejmie decyzję o życiu wiecznym dla nas na postawie naszego posłuszeństwa wobec 10 Przykazań - czy można nas z tego wyleczyć czy już skażenie naszych umysłów i ciał posunęło się za daleko.

W podświadomości mamy nadzieję, że jakoś to nam Bóg wybaczy, ponieważ jest On RZEKOMO nieskończenie miłosierny. Jest to także kłamstwo uwłaczające Bogu i Synowi.

Takie rozumowanie jest całkowicie błędne.

Celem danego nam życia jest nasza szansa pokazania Bogu, kim jesteśmy i czy będziemy Jemu posłuszni po osiągnięciu życia wiecznego. Musimy Boga Ojca miłować za naszego życia, tak jak często nasze potomstwo miłuje nas do samej naszej śmierci.

Ale niestety dopiero na łożu śmierci większość ludzi nagle zastanawia się nad celem życia. Ale wtedy jest już za późno na jakiekolwiek zmiany stylu naszego życia, ponieważ człowiek już ukazał Bogu za swego całego życia w pełni kim w rzeczywistości jest.

Bóg podejmie decyzje, czy po śmierci zmartwychwstaniemy do życia wiecznego, czy zmartwychwstaniemy na Sąd Boży i otrzymamy wyrok wiecznej śmierci, czyli  umrzemy ponownie, tym razem na wieczność.

Jeżeli  otrzymamy wyrok śmierci, zmarnowaliśmy całe życie. Czas na pokazanie naszej lojalności wobec Boga istnieje wyłącznie za naszego życia. Boży plan jest prosty i sprawiedliwy. Jeżeli człowiek jest uczciwy, pozna on za swego życia Boga i będzie Bogu zawsze i całkowicie posłuszny.

Dlatego w posłuszeństwie wobec 10 Przykazań człowiek uzyska życie wieczne.

Jeżeli człowiek odmówi oddawania Bogu chwały i wdzięczności za posiadanie życia, taki człowiek nie jest warty życia, w szczególności życia wiecznego danego przez Boga.

A co z ludźmi, którzy wcześniej umarli, w wojnach, gułagach czy w Katyniu?

Oni także ożyją i zostaną osądzeni przez Boga, tak jak wszyscy inni zmarli. Na podstawie ich uczynków otrzymają oni ponownie życie lub... ponownie umrą.

Gdyby ich nie zabito w wojnie, dzisiaj także byliby martwi. Dla wielu z nich śmierć była błogosławieństwem. Ludzie rozstrzelani w Katyniu nawet nie czuli, że giną. Umierali bezboleśnie i natychmiast. Wielu z tych, którzy przeżyli wojnę, umierali latami z powodu chorób czy starości, jak mój ojciec i moja mama.

Tych wszystkich ludzi Bóg pobudzi do życia i osądzi ich według ich życiowych uczynków.

Nasze czyny świadczą o naszych sercach i sumieniach a według 10 Przykazań Bóg będzie sądził wszystkich mieszkańców świata. Dlatego Przykazania są tak ważne!

Czas Bożego sądu nad światem już jest bardzo bliski. Dla ludzi uczciwych będą to wspaniałe czasy, ale dla zbrodniarzy i pedofilów będą to czasy straszliwe. Miliardy ludzi zginą za swoje grzechy i za swoją nienawiść do Boga i brak posłuszeństwa wobec Jego Prawa czyli 10-ciu Przykazań.

Jeżeli to czytasz, masz wielką szansę na poznanie Boga i jego Przykazań oraz masz jeszcze nieco czasu na zmianę swego postępowania.

Nawet zmiana w ostatniej chwili może cię zbawić i uratować tobie życie! Jeżeli chcesz żyć wiecznie, nie marnuj cennego czasu.

W samotności pomódl się szczerze do Boga, przeproś go za wszystkie swoje złe czyny i... przestań grzeszyć. Uzyskasz w ten sposób życie wieczne tutaj na ziemi.

Bóg obiecuje nam życie wieczne na ziemi. Niebo otrzyma zaledwie 144.000 ludzi wybranych przez Boga spomiędzy wielu miliardów, ale i oni powrócą z nieba do życia na Nowej Ziemi. Bóg przygotował wspaniale życie wieczne na ziemi pod Jego berłem oraz pod władzą Syna Bożego, Isusa Chrystusa oraz 144.000 wpółkróli.

Nie marnuj więcej czasu i zacznij zmieniać swoje postępowanie. Stosuj w życiu 10 Przykazań, z sabatem włącznie. Pamiętaj, że Boga nie interesuje ilość ludzi ale interesuje Go wyłącznie ich jakość.

To twój wybór: życie wieczne lub... śmierć!

Przeczytaj także nieco starszy artykuł, w którym są podane także olbrzymie dowody. Trafiłeś na witrynę.