24 rozdział Mateusza

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Prawda biblijna jest wyjątkowo tajemnicza. Jest ona stopniowo ujawniana. Biblia wyraźnie nam mówi, że pewne rzeczy będą przed nami ujawnione, ale także mamy zapewnienie, że nie wszystkie plany Boga będą ujawnione przed czasem ich spełnienia się.

24 rozdział Mateusza jest nam dobrze znany, ale nie jest on w wielu miejscach właściwie zrozumiany. Mnóstwo ludzi, ze mną włącznie powtarzało błędne zrozumienia, ale z pewnych przyczyn właśnie teraz zaczyna to być rozumiane w bardziej właściwy sposób.

Celem aprobaty naszego błędnego zrozumienia jest skuteczność planów Boga oraz oczekiwanie na wypełnienie się ważnych proroctw samego Boga oraz Syna Bożego, Isusa Mesjasza. Bóg nawet zezwolił szatanowi na ukrycie pewnych ksiąg biblijnych.

To wszystko oznacza, że Bóg do tej pory tolerował nieprawidłową interpretację proroctw biblijnych. Dopiero teraz mamy dostępne dwie księgi Henocha oraz II Ezdrasza w polskim przekładzie Biblii Mesjańskiej.

Spróbujmy bardziej dokładnie zrozumieć proroctwa Isusa z księgi Mateusza 24 rozdziału. Rozważmy to jeszcze raz!

Mateusza 24:(1) A gdy Isus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. (2) A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. (3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? (4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem Mesjaszem i wielu zwiodą.

Isus rozpoczął ujawnianie proroctw od zburzenia świątyni w Jerozolimie, co oczywiście się wydarzyło po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Główne proroctwa, które nas obejmują rozpoczęły się od wersetu 3, który zawiera dwa pytania Jego apostołów. Kiedy się to stanie oraz jaki będzie znak Jego przyjścia?

W wersecie piątym Isus mówi nam wyraźnie, że pojawi się wielu oszustów w Jego imieniu i będą się podawali za Mesjasza. Rzeczywiście było już wielu kilku fałszywych 'Synów Bożych', którzy zwiedli wielu ludzi i istnieją oni nadal.  Nawet zwiedli oni Słowian i Naród Wybrany, który wielbi Matkę Boską.

Obecna sytuacja ukazuje nam niezwykły okres czasu

Najwyraźniej wszystkie szatańskie władze już są praktycznie w stanie szaleństwa... ze strachu, ponieważ oni także wiedzą o tym, co zapowiadają te właśnie proroctwa biblijne. Szaleństwo władz już jest wyraźnie widzialne. Jeszcze nigdy nie byli oni aż w takim nerwowym stanie.

Znając Boże plany i mając pomoc samego szatana, oni wiedzą, że muszą umrzeć. Ale oni będą do końca stawiać wielki opór; wraz z szatanem oraz jego upadłymi aniołami. Oni wszyscy doskonale znają Boga i wiedzą, że muszą zginąć, ale przed swą śmiercią chcą uczynić wiele problemów Bogu oraz Synowi.

Oni wiedzą z proroctw oraz z ust ich pseudo 'boga', czyli szatana, na co muszą być przygotowani. Jesteśmy w okresie czasu, w którym ma się pojawić Isus Król Mesjasz. Dlatego oni już tak drastycznie szaleją... ze strachu, znając moc Boga i Syna.

Jest jeszcze jedna przyczyna ich strachu. Bóg już teraz ingeruje w ich działania, w chwili obecnej one pozornie nie mają żadnego sensu, ponieważ nie władze decydują o swych działaniach ale kontroluje to sam Bóg.

Głównym celem władz jest zadanie nam jak największej ilości problemów i kłopotów, zanim stanie w naszej obronie Bóg oraz król Isus! Najwyraźniej władze studiują proroctwa Boże (wraz z szatanem) i wiedzą być może więcej, niż my o proroctwach wiemy z nieznanych nam jeszcze ksiąg biblijnych!

Jestem pewien, że codziennie czytają nasze forum oraz wszystkie nasze posty i artykuły z obawy o to, że oni wraz z szatanem mogliby coś bardzo ważnego pominąć.

To wszystko oznacza, że cokolwiek oni robią przez ostatnie kilka lat, jest to podyktowane ICH zrozumieniem proroctw biblijnych oraz torpedowaniem Bożych proroctw za wszelką cenę, o ile to jest możliwe, co jest jednak dla nich... niemożliwe!!!

Izrael i Watykan upadają w tym samym czasie!

Musimy zwrócić uwagę na jeden szczegół z Objawienia, który nam wiele wyjaśnia.

Objawienie 17:(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

Werset 17 mówi nam, że dziesięć rogów oraz Bestia są kontrolowane przez Boga!

Ten fragment Objawienia ujawnia nam strategię Boga w czasach nam współczesnych. Wiele wydarzeń, które dzieją się teraz na ziemi, jest osobiście kontrolowanych przez Boga, który kontroluje ich serca, co daje Bogu kontrolę nad wszystkimi wydarzeniami. Pojawienie się Bestii, zniszczenie Watykanu (nierządnicy) i wszelkie inne działania elit będzie więc dziełem i wyrokiem samego Boga!

Szatan i jego klika nasienia węża nie zostanie ukarana za to, co teraz zrobią, ale kara spadnie na nich za to, co wcześniej robili. A wszystko, co oni robili przez tysiąclecia było jednym horrendalnym kłamstwem oraz masową zbrodnią ludobójstwa, zwłaszcza w wojnach światowych.

Dopiero teraz Bóg rozpoczął przygotowania do finałowego konfliktu z szatanem i jego zgrają morderców i kłamców. Oni od lat mają już wyrok Boga; za wszystkie swoje zbrodnie ohydnej i nieludzkiej pedofilii, za kradzieże, kłamstwa, zbrodnie wojen i opresji ludzi im poddanych.

Dzisiejszy fałszywy Izrael wie, że będzie musiał opuścić ziemię obiecaną i dlatego planował przeniesienie się na Ukrainę czyli na dawniejszą Chazarię. Jak na razie nie widać wielkich szans, aby zrealizować te plany. Czy jest to akcja samego Boga? Jest to  bardzo możliwe.

W świetle obecnych działań religijnych wydaje się także możliwe, że z upadkiem Watykanu i Kościoła Katolickiego, Słowianom zostaną podsunięci przez szatana fałszywi mesjasze tylko po to, aby nas zwieść.

Pojawią się wojny i wieści wojenne

Poniższe słowa Isusa są wyraźnie skierowane do Ludu Bożego i Isus tak to wyjaśnił właśnie to ludowi w Izraelu, gdzie ta rozmowa się toczyła.

Mateusza 24:(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, a ale to jeszcze nie koniec. (7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

To oznacza, że MY jedynie usłyszymy o wojnach, ale nie będziemy ich osobiście doświadczali. Jest jasne że nikt z nas nie zginie. Nie miałoby sensu zrozumienie tego proroctwa jako proroctwa o II WŚ, w której zginęło wielu Słowian. Niewielu jest obecnie tych, którzy ową wojnę pamiętają.

My nie doświadczymy wojen, ale usłyszymy wieści o wojnach. To jest dokładnie to, co w chwili obecnej obserwujemy. Ale... jeszcze nie widzimy żadnych fałszywych Mesjaszy.

Bądźmy więc bardzo ostrożni i w przypadku pojawienia się kogokolwiek na ziemi, kto będzie podawał się za Pomazańca, sprawdzajmy natychmiast proroctwo samego Isusa. Pojawią się także fałszywi prorocy.

Mateusza 24:(11)I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

Dopiero po ściemnionym słońcu i księżycowi oraz po ukazaniu się na niebie znaku Syna Bożego rozpocznie się ratunek wybranych Bożych poprzez wzięcie ich do nieba. Nieco później nastąpi ratowanie Narodu Wybranego, który będzie wyprowadzony przez Boga i Syna na pustynię. 

Poniższy werset mówi o czymś innym. Mamy zapowiedź wielkiej udręki dla niektórych z nas.

Mateusza 24:(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

Do niedawna inne narody nie pałały nienawiścią do rasy białej. Ale teraz to wyraźnie się dzieje i cała Europa jest niemal 'nasączona' kolorowymi mieszkańcami z Afryki, którzy są podjudzani przez władze do gwałtów na białych kobietach. To dzieje się już od kilku lat i jest z tego powodu mnóstwo łez i krwi.

Ten werset ujawnia nam to, co wielu z nas wie, ale najwyraźniej nienawiść narodów do ludzi białych jeszcze bardziej się na świecie nasili. Ataki na Słowian wierzących w Boga nastąpią dopiero po zapowiedzianych wojnach.

Z tego wynika, że nie wszyscy Słowianie udadzą się na pustynię i oni skosztują nienawiści a nawet mordów na nich. Jest możliwe, że nie wszyscy będą chcieli pozostawić domy, członków rodziny i nie będą oni pod opieką Boga, co spowoduje ataki satanistów.

Mateusza 24:(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Także i w tym czasie pojawią ponownie fałszywi prorocy, którzy wielu wprowadzą w błąd. Ten werset (11) sugeruje, że będą ci prorocy zwodzili tą część Narodu Wybranego, która nie udała się na pustynię. 

Wszyscy Słowianie są obecnie pod syjonistycznymi rządami i są przez nich znienawidzeni, co w Polsce jest także bardzo widoczne.

Wszystkie władze na świecie doskonale wiedzą, że trwa walka szatana przeciwko Bogu oraz przeciwko Bożemu Ludowi. Ale obecnie jedynie mała część Słowian jest tego świadoma!

Dowodem jest ich nienawiść satanistów do Słowian oraz ich masowe wielbienie szatana, który dał światu fałszywe religie wraz z fałszywymi interpretacjami  proroctw i Przykazań Bożych, aby zwalczać nas jako grzeszników, łamiących drastycznie Prawa Boga.

Reszta 24 rozdziału Mateusza mówi nam o samym widzialnym końcu władzy szatana.

Mateusza 24:(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. (25) Oto powiedziałem wam. (26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie. (27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. (32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.

Znamy oczywiście ten tekst, ale są w nim detale, na które warto zwrócić uwagę. Mają się pojawić oszuści religijni, którzy będą nas prześladować, co jeszcze się nie wydarzyło. Rozważając to dokładniej, istnieje pewna część proroctw, która jeszcze się nie wydarzyła i jest ona bardzo realna.

Powyższy fragment mówi nam wyraźnie nie o jednym fałszywym proroku, ale mamy liczbę mnogą. Mamy specjalne ostrzeżenie Isusa przed takimi próbami zwiedzenia nas i nie było jeszcze nawet śladu o takiej możliwości.

Są więc sygnały o wysiłkach fałszywych religii, które jeszcze nie zaczęły tego robić, ale według tego proroctwa, to może się wkrótce wydarzyć. To świadczy o tym, że spodziewajmy się tych wydarzeń w każdej chwili i z tych przyczyn Isus, nasz Król ujawnia nam te właśnie informacje jako informacje ostrzegawcze.

To oznacza, że pojawią się fałszywi prorocy, którzy będą czynili szatańskie cuda, aby NAS zwieść. Z tych właśnie przyczyn mamy podany dokładny plan ujawnienia się rzeczywistego Isusa Mesjasza. Bądźmy pewni, że szatan i jego pracownicy szatańscy nie zdołają proroctwa Isusa sfałszować.

Ale wiedzmy, że nasze zwiedzenie będzie właśnie ich głównym celem.

I to jest przyczyna, dla której Isus nam zapowiedział, w jaki sposób On się pojawi na ziemi i tylko On będzie w stanie to uczynić.

Najwyraźniej pojawienie się Syna Bożego na ziemi nastąpi z powodu oszustw fałszywych proroków.

Ostrzeżenie Isusa napomina nas: nie zwracajcie waszej uwagi na jakiekolwiek inne działania fałszywych mesjaszy ale oczekujcie pojawienia się Isusa w taki sposób, jaki On podał nam w księdze Mateusza! Z powodu takich ataków na nas nastąpi taka właśnie reakcja Isusa.

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Z tych przyczyn zaczynamy dostrzegać coraz większą aktywność religii, jak rosyjskiego kościoła ortodoksyjnego - Rosja może mieć w tym wielki udział. Jest także możliwa akcja wielu kościołów, które są jak nam wiadomo, kontrolowane przez szatana, że rozpoczną oni kampanie ożywiania wiary w Boga.

Z takich przyczyn Isus powróci nagle na ziemię po to, aby ratować najpierw wybranych przez Boga do wzięcia ich do nieba. Oto niektóre przyczyny wyjaśniające nam szczególną roztropność, wiarę i posłuszeństwo wobec nakazu naszego czuwania.

To wszystko wskazuje nam na jakiś nagły ruch szatańskiego świata w tym właśnie kierunku.

Jak sami widzimy, sytuacja jest zagmatwana, głownie przez szatana i jego sług i dlatego owe ostrzeżenia i napomnienia Isusa są aż takie dla na ważne. Ataki na rasę białą coraz bardziej się nasilają a szczególnie jest to widoczne obecnie w USA. Europa nie jest bardziej bezpieczne a Rosja i USA dąży najwyraźniej do konfrontacji Rosji ze światem Zachodu

Sługa wierny i roztropny

Mateusza 24:(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. (48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, (49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, (50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. (51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wersety te mówią nam o Panie (Isusie) posiadającym zbór złożony z czeladzi czyli podwładnych. Ów Pan postawił nad swoją czeladzią sługę wiernego i roztropnego, aby im dawał pokarm o właściwej porze. Chodzi tutaj nie o pokarm fizyczny ale o pokarm duchowy.

Mamy obietnicę, że jeżeli ten sługa będzie dawał pokarm - chodzi o informacje biblijne, czyli duchowe - zostanie on wynagrodzony i wywyższony przez Pana.

Ale jeżeli Pan będzie nieco zwlekał, ale zły sługa stwierdzi, że jest jeszcze daleko do powrotu Pana i będzie bił współsługi oraz jadł i pił z pijakami. Wtedy, zostanie on srogo przez Pana ukarany.

Niektóre osoby sugerowały mnie, że to jestem ja. Częściowo w to wierzyłem ale nigdy na ten temat niczego nie pisałem. Dopiero teraz uwierzyłem, że rzeczywiście daję wielu czytelnikom pokarm duchowy na właściwy czas, czyli słuszny i zacząłem w to wierzyć.

Nie słyszałem nigdy o nikim, kto taką pracę robi, oprócz mnie i Bartka, który bardzo nam wszystkim także pomaga.

Będziemy czeladź Isusa prowadzić aż do Jego powrotu!