Czy będzie śmierć w Królestwie Bożym?

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Niewielu ludzi wierzących w Boga i Syna Bożego zdaje sobie sprawę z masywnego oszustwa, jakim są karmieni członkowie WSZYSTKICH religii i nie zdają sobie z tego absolutnie sprawy. Nie chodzi o jakiekolwiek różnice pomiędzy wyznaniami czy doktrynami. Jest znacznie gorzej!

Religie nigdy nie mówią nam prawdy! Niemal wszystko, czego nauczają religie jest oszustwem. Niemal WSZYSCY liderzy Chrześcijaństwa to nasienie węża i sataniści.

Cenzura i milczenie jest złotem dla kłamców, ale kłamców trzeba obnażać.

Wyobraźmy sobie uczciwy biznes, w którym pracuje wielu dobrych fachowców. Aby go prowadzić z zyskami, trzeba często pytać najlepszych FACHOWCÓW, czy widzą jakieś korzystniejsze ekonomiczne czy techniczne rozwiązania. Jest to podstawa istnienia wszystkich korporacji. Im więcej fachowych głów, tym wyższe zyski i niemal zero pomyłek.

Taki system gwarantuje najbardziej produktywne działania poważnych biznesów i korporacji.

Kto takich zebrań najbardziej się obawia? POLITYCY (władze), MEDIA oraz PRZYWÓDCY RELIGIJNI - czyli znani nam kłamcy!

W mas mediach wszelkie dyskusje są ściśle kontrolowane i do dyskusji są dobierani wyłącznie ludzie zaufani po to, aby czasem nie zapytał ktoś na żywo w TV - dlaczego w Polsce zawsze rządzą oraz okradają nas... Żydzi?  Niestety Leppera już o to nikt nie zapyta!

Wszystkie stacje radiowe i TV posiadają kilkunasto sekundowy okres opóźnienia, który pozwala na wychwycenie ewentualnych prób ukazania Prawdy. Nie wiedziałeś o tym, prawda? Oni Prawdy bardzo się boją i jest to bardzo widoczne.

Jeszcze gorzej jest w religiach. Dodatkowym problemem jest Biblia - jedynie źródło Prawdy na świecie - która jest skażona fałszywymi księgami. Nas powinna interesować jedynie ta część Biblii, która zawiera rzeczywiste słowa Boga i Syna.

Zwróć uwagę na to, że przywódcy religijni natychmiast ucinają jakąkolwiek rozmowę z człowiekiem, który zna dobrze Biblię. Z jednej strony, jeśli spotka się zielonoświątkowiec ze Świadkiem Jehowy, nie można nigdy dojść do niczego w ich dyskusjach, ponieważ obie religie oczywiście kłamią i żadne dyskusje do niczego nigdy nie doprowadzą.

Na trudne pytania także nie ma szans na odpowiedź, ponieważ religie są najważniejsze dla polityki szatana i upadłych aniołów.

Cały świat - wbrew pozorom - bazuje na Biblii i wierzy w Boga, aczkolwiek Go nienawidzi oraz ukrywa przed nami Boga i nienawiść do Niego.

Oczywistym dowodem jest istnienie Izraela jako Narodu Wybranego przez Boga. Czy ktokolwiek widział rzeczywistą dyskusję w tym temacie w TV? Panuje więc drastyczny reżim, który zapobiega stawianiu publicznie jakichkolwiek pytań, które mogłyby podważyć autorytet fałszywych przywódców religijnych.

Przykład wyjątkowo 'niegrzecznego' pytania.

Dlaczego i za jakie żydowskie grzechy Bóg pozwolił Hitlerowi na Holokaust Żydów na 3 lata przed wprowadzeniem ich do Ziemi Obiecanej?

Nie ma także pytań publicznych do papieża czy do przywódców jakichkolwiek innych religii.

Nie ma szans na to, aby papież czy ŚJ zorganizowali publiczną debatę na temat Biblii!

Za jakiekolwiek 'podejrzane' pytania Świadków Jehowy starsi natychmiast proponują reedukację, czyli ponownie studium biblijne, aby osoba, która ośmieliła się zapytać o dowody RZEKOMEGO upoważnienia Strażnicy przez Boga i Syna do prowadzenia i nauczania tej religii.

Jest to niezwykle trudne pytanie dla nich i odpowiedź publiczna jest niemal niemożliwa. Twierdzenie takie istnieje ale dowodów na to nie ma. Zapytaj publicznie o źródła bogactw polityków, a poznasz ich z najgorszej strony.

Jest jeszcze inna, pseudo logiczna przyczyna braku takich dyskusji.

Jeżeli religie wierzą w to, że według Pawła wszyscy będą zbawieni, ponieważ jest to dar Boga i Syna, to... po co zadawać pytania i dyskutować, skoro wszyscy będziemy zbawieni łaską Chrystusa? Czyli kochaj Isusa i nigdy nie dyskutuj bo to jest jad szatański a Biblii nie czytaj, bo i tak już jesteś zbawiony.

Jest to logiczne ale jest to największe kłamstwo szatana!

Poniżej najbardziej powszechne kłamstwa rozpowszechniane w religiach.

Wszystkie punkty są kłamliwe i bezsensowne i najwyraźniej jest to masa sprzecznych ze sobą kłamstw! Jak to możliwe, że oni wszyscy kłamią i to świadomie!? A przecież wystarczy zrobić listę wierzeń religii chrześcijańskich i będzie to największy religijny dowcip na świecie.

Poniżej największe kłamstwo szatana.

Chrześcijanie będą żyli wiecznie w Królestwie Bożym.

Poniżej czysta prawda biblijna o Królestwie Bożym.

Królestwo Boże będzie trwało 1000 lat i będzie w nim Naród Wybrany, który będzie żył do100-go roku życia w zdrowiu i dobrobycie. U schyłku życia spotka ich... śmierć.

Jest to absolutnie czysta Prawda biblijna, podana nam przez Boga i Syna.

Królestwo Boże już istniało i w podobny sposób się powtórzy!

Sprawdźmy historię oraz porównajmy wiele wspólnych cech obu planów naszego Boga.

Bóg zapowiedział Ziemię Obiecaną swojemu narodowi Wybranemu, Izraelowi, czyli potomkom Abrahama. Za czasów Mojżesza Bóg zaplanował wyzwolenie Izraelitów, którzy byli w tym czasie w niewoli w Egipcie. Bóg powołał Mojżesza jako lidera Izraelitów, który reprezentował Izrael i Boga przed faraonem.

Nastąpił wymarsz Izraelitów z Egiptu a w ślad za Izraelitami ruszyło wojsko szatańskiego faraona, Amen-Ra. Bóg rozdzielił wody Morza Czerwonego i Izraelici przeszli suchą nogą na drugą stronę a faraon i jego armia utonęła w Morzu Czerwonym.

W Objawieniu mamy niemal identyczną zapowiedź Boga dla Jego Ludu.

Naród Wybrany (niewiasta) będzie uciekał na pustynię a wojsko szatana popędzi za nim, ale pochłonie ich ziemia. Podobnie jak Morze Czerwone pochłonęło armię Egiptu. Nawet jest użyty termin - strumień wody.

Objawienie 12:15 I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. 16 Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

Strumień wody to najwyraźniej armia szatana, która zostanie zniszczona przez Boga.

Izraelici udali się na pustynię, gdzie Bóg dał im Przykazania. Podobnie zapowiada to Objawienie mówiąc nam, że niewiasta także uciekła na pustynię.

Pustynia może będzie tą samą pustynią z górą Synaj, gdzie już przebywali starożytni Izraelici!

Do Ziemi Obiecanej miał wprowadzić z pustyni Izraelitów Jozue. Jego RZECZYWISTE imię to ISUS - to samo  imię nosi Syn Boży, Isus - nazywany powszechnie ale niewłaściwie Jezusem, ponieważ Jego Imię wzmacnia nam to niezwykłe proroctwo Boże.

Potem nastąpiły w Izraelu rządy króla Dawida a po jego śmierci królował jego syn Salomon.

W tym okresie Izrael w Ziemi Obiecanej (Królestwie Bożym) był najbogatszym, najlepiej uzbrojonym i najbezpieczniejszym państwem na świecie.

Szatan i jego słudzy dostawali szału z tego powodu i za wszelką cenę dążyli do zniszczenia owego Królestwa.

Co jest dla nas najważniejsze, starożytni Izraelici żyli w wielkim dostatku, błogosławieństwie i pokoju ale... nie mieli oni życia wiecznego.

Podobny los czeka Słowian, którzy udadzą się na pustynię według proroczych planów Boga.

Odbędzie się także nad nimi sąd i oczyszczeni z niepożądanych złoczyńców czy bałwochwalców, wkroczą Słowianie do Ziemi Obiecanej na oczyszczony z obecnych mieszkańców teren... dzisiejszego Izraela.

Modlimy się właśnie o to: Ojcze nasz... przyjdź Królestwo Twoje.

Mamy wielką obietnicę uwolnienia Słowian, czyli Narodu Wybranego z niewoli nasienia węża. Oto odwieczny plan Boga, który nigdy nie uległ zmianie, ale został przesunięty w czasie z powodu ciągłych ataków szatana na Lud Boży.

Taki plan mieli od Boga Adam i Ewa

Pierwszymi władcami Królestwa Bożego byli Adam i Ewa. Stali się oni pierwszymi cielesnymi ludźmi, których okres życia nie był ograniczony, podobnie jak wszyscy aniołowie, którzy żyją wiecznie. Ale był jeden zaledwie zakaz spożycia owocu z drzewa poznania dobra i zła.

Nie trzeba zbyt wielkiej wyobraźni, aby zorientować się, że Adam i Ewa mieli zapełnić swym potomstwem całą NOWĄ ziemię i ich potomstwo miało żyć wiecznie pod ich panowaniem. Bóg jednak postawił im warunek.

Rodzaju 2:16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, 17 Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.

Zwróćmy teraz szczególną uwagę dalszą część artykułu!

Co jest rzadko omawiane, to drzewo żywota w ogrodzie Eden. Owo drzewo mogło uzdrowić i Adama i Ewę od śmierci, czyli skutków utracenia doskonałości po zjedzeniu owocu z drzewa poznania dobra i zła.

Rodzaju 3:22 I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! 23 Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. 24 I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Mamy w ten sposób opisaną utratę życia wiecznego przez Adama i Ewę.

Co jest dla nas dzisiaj bardzo istotne, to dokładniejsze poznanie początkowego Królestwa Bożego.

Podstawą do życia wiecznego człowieka było oraz jest nadal drzewo żywota, którego owoce czy liście miały umożliwiać ludzkości życie wieczne i nikt nigdy nie starzał by się i nie umierał.

Po złamaniu zakazu Bożego oboje utracili dostęp do drzewa życia, co spowodowało ograniczenie życia do niemal 1000 lat. Droga do drzewa życia była zabezpieczona przez cherubinów oraz przez płomienisty wirujący miecz. Po potopie warunki życia na ziemi zmieniły się drastycznie i żyjemy obecnie jedynie do 100 lat.

Z tego opisu już wiemy, że aby żyć wiecznie, musimy spożywać owoce z drzewa życia.

Apokalipsa nam to pełni potwierdza!!!

Apokalipsa 21:1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 2 I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. 3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Zwróćmy uwagę na to, że właśnie nowe niebo oraz nowa ziemia będą nam umożliwiały życie wieczne.

A to stanie się dopiero po 1000 letnim Królestwie Bożym, które może się już w każdej chwili zacząć realizować. Powyższe wersety z Objawienia wyraźnie mówią nam, że śmierci nie będzie po powstaniu nowej ziemi i nowego nieba. Dopiero wtedy Bóg zamieszka wraz żyjącymi już na wieki wiecznie ludźmi.

Apokalipsa 21:6 I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.

Dalsze wersety detalicznie to potwierdzające.

Apokalipsa 22:1 I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. 2 Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.

Apokalipsa 22:14 Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.

Piorą swoje szaty = symbolicznie zmywają swoje grzechy. Wielka Rzesza będzie także prowadzona przez Chrystusa do źródeł żywych wód.

Apokalipsa 7:17 Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

Powyższe wersety biblijne w pełni nam potwierdzają wersety z Księgi Rodzaju. Wystarczy spożywać owoce i liście z drzewa żywota i pić tzw. żywą wodę, a będziemy żyli wiecznie.

I to jest fundamentalna prawda Boża o planie życia wiecznego dla posłusznej Bogu ludzkości.

Zwróćmy uwagę na plan Boga i zastanówmy się nad nim głęboko.

Bóg zaplanował ziemię jako mieszkanie dla człowieka, dla mas ludzi żyjących wiecznie. Dla aniołów, czyli istot duchowych mieszkaniem jest niebo, a dla ludzi mieszkaniem jest ziemia. I jedni i drudzy otrzymali życie wieczne. Część aniołów zbuntowała się wraz z szatanem, który skorumpował Adama i Ewę. Wszyscy ci, którzy złamali Boże Prawo otrzymali wcześniej obiecany wyrok śmierci.

Co jest także bardzo ważne, Bóg nigdy nie zmienia swoich planów i nadal ziemia jest przeznaczona dla wiecznie żyjących ludzi. Ale dopiero po Sądzie Ostatecznym będą na niej żyli wiecznie ci, którzy zostali uznani za godnych. Owszem w niebie są ludzie jak Henoch, Eliasz i Ezdrasz a także dołączy do nich część ludzi - 144.000 specjalnie wybranych ludzi do życia wiecznego którzy będą żyli częściowo w niebie i także na ziemi panując wraz z Chrystusem nad rodzajem ludzkim, który na nowej ziemi odzyska także życie wieczne.

Bóg obiecał nam nową ziemię, ponieważ obecna ziemia jest zmieniona i to bardzo z powodu nadal istniejących na niej wód potopu. Przed potopem ziemia miała 30% mórz a reszta czyli lądy była zamieszkana. Dzisiaj jest odwrotnie. Mamy 30% lądów. Niektórzy naukowcy twierdzą, że poziom wód z powodu potopu wzrósł o 400 metrów. Dlatego Bóg zaplanował dla nas nową ziemię.

Podsumowując powyższe, plany Boga nie uległy zmianie na przekór buntu szatana i Adama i Ewy.

Celem Boga była i jest wypełniona NOWA ziemia ludźmi żyjącymi wiecznie. W tym celu na NOWEJ ziemi będzie ponownie dostępne drzewo żywota i wody żywota. Jedynie one dadzą nam życie wieczne. O drzewie żywota mamy na początku i na końcu Biblii!

Można także przypuszczać, że na ziemi po potopowej, czyli dzisiejszej nie może być ani drzew życia ani wód życia, ponieważ warunki życia na tej ziemi po potopie nie są dla nas właściwe i dlatego żyjemy tylko do 100 lat!

Oto kolejna przyczyna, dla której Bóg stworzy dla nas nową ziemię.

Początek kary dla grzeszników podczas Czasów Końca.

Większość ludzi nie czyta Biblii i nie zadaje sobie trudu, aby poznać Boga oraz jego plany. Bóg zadbał jednak o nas w taki sposób, że niemal każda osoba ma swobodny dostęp do Jego Słowa czyli Biblii.

Biblia ostrzega nas bardzo wyraźnie przed sądem Boga nad grzesznikami. Spójrzmy uważniej na poniższe wersety.

Objawienie 9:15 I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. 16 A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad; taką ich liczbę usłyszałem. 17 A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli: mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka; a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym, i siarka. 18 Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi.

Ale śmierć kilku miliardów ludzi wcale nie zmieniła tych grzeszników, którzy to przeżyli!

Apokalipsa 9:20 Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, 21 I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Zwróćmy szczególną uwagę na powyższe wersety. Co jest jeszcze bardziej zadziwiające to fakt, że w momencie wykonywania tego wyroku Boga będzie działało i ostrzegało ludzi dwóch Bożych świadków, Naród Wybrany już będzie na pustyni i już będzie 144.000 wybranych Boga porwanych do nieba. Cudowne wyprowadzenie Narodu Wybranego także będzie światu znane.

A to będzie OLBRZYMIM dowodem na istnienie Boga, który nas miłuje, na istnienie Króla Królestwa, czyli Isusa Mesjasza. Także te wszystkie wydarzenia pokażą całemu świata, że Biblia była i nadal jest jedynym źródłem Prawdy na ziemi. Będzie także oczywiste, że Boże Prawo nie może być ignorowane i należy się Bogu i Prawu bezwzględnie podporządkować.

I to wszystko dla większości świata nie będzie miało żadnego znaczenia i nadal będą ci ludzie popełniali wszystkie swe zbrodnie, jakby nic się nigdy nie wydarzyło.

Będzie to potraktowane jako oczywisty bunt świata przeciwko Bogu oraz przeciwko jego Prawu. Nie będzie więc dla nich ani miłosierdzia, ani współczucia, ponieważ ci ludzie nie posiadają ani miłosierdzia ani współczucia dla innych.

Bóg nigdy nie pozwoli aby kłamcy, mordercy czy pedofile żyli pośród jego Narodu Wybranego i nadal wyrządzali mu krzywdę. Dla niemiłosiernych miłosierdzia nie będzie!!!

Największe oszustwo fałszywych religii Chrześcijaństwa

Podsumowując plany Boga wobec ludzkości - życie wieczne rozpocznie się wyłącznie dla tych, którzy przestrzegają Przykazania Boże i nastąpi to od momentu powstania nowej ziemi oraz nowego nieba, które zostaną dane nam dopiero po 1000 letnim Królestwie Bożym.

Objawienie 21:1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 2 I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. 3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Zwróćmy szczególną uwagę na powyższy tekst z Objawienia i przeczytajmy go ponownie. Najwyraźniej wynika z niego, że ani śmierci, ani smutku, ani krzyku ani mozołu już nie będzie - to nie budzi zastrzeżenia czy podejrzenia, prawda?

Ale okres czasu, o którym mówi Objawienie wyraźnie mówi nam, że życie wieczne rozpocznie się dopiero na nowej ziemi i przy nowym niebie.

A to prowadzi nas wprost do prostego wniosku.

W Królestwie Bożym na ziemi nadal będzie śmierć!!!

Nadal będziemy poddawani próbie!

Biblia nigdzie nam nie obiecuje, że życie w tysiącletnim Królestwie Bożym będzie życiem wiecznym.

Taka nauka została nam wpojona przez chrześcijańskie religie po to, abyśmy życie wieczne utracili. W jaki sposób? Poprzez ignorowanie 10-ciu Przykazań, ponieważ taka ignorancja pozbawi nas życia wiecznego.

Nie można ignorować ani Boga, ani Syna ani Prawa Bożego.

Dlatego fałszywe doktryny fałszywego apostoła Pawła obiecują nam wszystkim porwanie do życia wiecznego do nieba. Jest to fałszywe proroctwo, które się nie sprawdziło i jest to śmiertelna pułapka dla wielu ludzi.

Sam Bóg nam oznajmia, że 1000 letnie Królestwo Boże będzie na ziemi, aczkolwiek nigdzie Biblia nam nie mówi, że będziemy mieli w tym czasie życie wieczne.

Sprawdź ten werset.

Izajasza 65:19 I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi.  20 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą.

Nigdzie w Biblii nie ma obietnicy życia wiecznego w 1000 letnim Królestwie Bożym.

Istnieją obietnice życia wiecznego dla 144.000 oraz dla dwóch świadków Boga, którzy także zakosztują śmierci na 3.5 dnia ale potem zmartwychwstaną.

Królestwo Dawida i jego Syna Salomona jest dokładną zapowiedzią Królestwa Bożego, w którym rządy będzie sprawował Isus Mesjasz. Królestwo to będzie trwało 1000 lat a dopiero po tysiącleciu nastąpi nowe niebo i nowa ziemia i wtedy ludzie OSĄDZENI przez Boga i Syna otrzymają w nagrodę za całkowite posłuszeństwo wobec Bożych Przykazań życie wieczne. Będzie polegało ono na spożywaniu regularnym owoców lub liści z drzewa życia oraz picia wody żywej.

Drugie zmartwychwstanie nastąpi także po 1000 letnim Królestwie Bożym na ziemi i osądzeni do życia wiecznego owo życie otrzymają. Ci, którzy nie zakwalifikują się do życia wiecznego ponownie umrą.

Izajasza 65:21 Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. 22 Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. 23 Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. 24 I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłucham. 25 Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze - mówi Pan.

Werset 22 mówi nam o wieku drzewa i że taki wiek osiągnie lud Boży. Jeżeli przeczytamy to bardziej uważnie, to zauważymy, że Lud Boży to naród i jego wiek - czyli wiek narodu - będzie taki, jaki jest przeciętny wiek drzewa. Czyli chodzi o... 1000 lat Narodu Bożego w Królestwie Bożym.

...kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą.

Także będą w Królestwie Bożym tacy, którzy będą czasami grzeszyli i jeżeli nie zaprzestaną grzeszyć, będą  ukarani dopiero po ukończeniu 100 lat.

Isus mówi wiele o żywocie wiecznym do uczni

Przede wszystkim Isus został posłany tylko do owiec Izraela - Narodu Wybranego.

Mateusza 15:24 A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela."

Jest w tym poważny powód. Słowa o życiu wiecznym Isus wypowiadał niemal wyłącznie do 144.000, którzy byli głównie Izraelitami i byli oni (uczniowie) wybrani dla Isusa przez samego Boga. Byli to apostołowie oraz ci, którzy przyjęli Jego głoszenie. To oni zakwalifikowali się także do życia wiecznego.

Dlatego Isus unikał rozmów z faryzeuszami, nie głosił im szans na życie wieczne oraz niechętnie rozmawiał z Samarytanką.

Jana 10:15 Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce."

Jana 10:16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz."

Powyższy werset wskazuje na owce z innej owczarni, co sugeruje nam, że ludzie spoza Narodu Wybranego (owczarnia) także będą  wybrani jako 144.000. Najprawdopodobniej będą to także Słowianie, którzy zatracili swoje pochodzenie i nie mają oni żadnego pojęcia kim w rzeczywistości są.

Objawienie 7:4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Jest to grupa naśladowców Chrystusa, do której przyszedł Mesjasz i za nich oraz za cały Wybrany Naród oddał on swoje życie. Owe 144 000 zostanie porwane do nieba i powróci na ziemię, aby panować nad światem wraz z Chrystusem z Jerozolimy.

W tym świetle ten cytat ma bardzo wymowne znaczenie.

Mateusza 7:14 A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Objawienie 9:4 I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.

Ten werset mówi o opieczętowanych 144.000 jeszcze będących na ziemi. Część z nich już jest w niebie i są to współcześni z Isusem, którzy żyli w tym samym czasie co Syn Boży na ziemi. To do nich Isus mówił, że będą z nim w niebie i apostołowie to także najwyższa ranga pośród 144.000.

Jana 6:40 A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.

Jak widzimy wyraźnie, wybór na 144.000 nie oznacza dla wszystkich całkowitego pominięcia śmierci ale po zmartwychwstaniu daje natychmiastowe życie wieczne.

1 Jana 5:11 A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego."

Objawienie 12:5 I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

Objawienie 12:17 I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Jak wyraźnie ten werset zapowiada, Niewiasta reprezentująca Naród Wybrany ma więcej potomstwa czyli członków 144.000, których szatan będzie sprawdzał używając znamię 666 pod karą śmierci. Większość potomstwa Niewiasty to Wielka Rzesza, z której niektórzy za służbie Bogu i Barankowi oraz za odmowę wzięcia 666 na rękę lub czoło utracą życie poprzez ścięcie głowy i w ten sposób natychmiast zmartwychwstaną w niebie będąc częścią 144.000.

Objawienie 14:1 I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. 2 I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. 3 I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. 4 Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. 5 I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.

Nie skalali się z kobietami. Nie oznacza to dziewidztwa seksualnego, ale księga Objawienia i wiele innych tekstów jest przepełniona metaforami. W tym przypadku termin - nie skalali się z kobietami - oznacza czystość duchową, czyli nie posunęli się do zdradzania Boga za pomocą bałochwalstwa, jak kult Marii czy wielbienie innych bożków czyli bałwanów. W Starym Testamencie i bałwochwalczy Izrael czy też Juda jest nazywany przez Boga nierządnicą.

Zostali wykupieni przez ofiarną śmierć Baranka. W takim celu przyszedł On na ziemię do zagubionych owiec Izraela.

Królestwo Boże

Poniższy fragment Objawienia ujawnia nam najważniejszy dla nas okres, który nam wiele wyjaśni. Zmartwychwstanie nie będzie jedno. Jest kilka etapów zmartwychwstania. Jedni mogą teraz umrzeć i NATYCHMIAST zmartwychwstać do życia w niebie jako członkowie 144.000, inni umrą i zmartwychwstaną w innych okolicznościach.

Poniższy fragment Objawienia omawia nam zamknięcie smoka, czyli szatana na 1000 lat w otchłani.

Objawienie 20:1 I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. 2 I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. 3 I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. 4 I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. 5 Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. 6 Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

Wersety te mówią nam wyraźnie, że w momencie całkowitego zwycięstwa Isusa na ziemi, szatan zostanie związany w Otchłani na 1000 lat. W tym samym czasie ożyją ci, którzy zostali ścięci za głoszenie Isusa oraz ci, którzy nie wzięli znamienia Bestii i nie oddali jej pokłonu, czyli obie grupy świadomie wybrały śmierć.

Ożyją oni tuż przed ustanowieniem Królestwa Bożego i oni będą panowali w Królestwie Bożym wraz z resztą 144.000  przez owe 1000 lat!

Pierwsze zmartwychwstanie oznacza zmartwychwstanie do życia wiecznego.

Objawienie 20:11 I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. 12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. 14 I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. 15 I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

To jest Sąd Ostateczny wszystkich, którzy żyli wcześniej. Zmartwychwstaną oni na Sąd, na którym część otrzyma wyrok ponownej śmierci, ale część otrzyma w nagrodzie dar życia wiecznego.

Tak wygląda kwestia Królestwa Bożego, w którym członkowie Narodu Wybranego będą żyli jak w raju, w doskonałym zdrowiu, w sile wieku, bez skaz, chorób czy innych problemów ale kresem ich życia będzie śmierć, która nastąpi w wieku około 100 lat i nie będzie to śmierć w wyniku choroby ale śmierć ze starości. Taką śmiercią umarł Mojżesz. Po prostu człowiek stary opadnie z sił i najprawdopodobniej umrze we śnie czy w inny sposób bez jakiegokolwiek większego cierpienia.

W przeszłości były osoby jak Henoch, Ezdrasz oraz Eliasz, którzy zostali wzięci do nieba za życia i nie zaznali śmierci. Pewne osoby z przeszłości po śmierci zostali wzbudzeni jako dusze i są w tej chwili w niebie oczekując na sąd ostateczny, gdzie ich życie wieczne będzie w pełni potwierdzone. Nie wszystkie dusze są świadome po śmierci i nie wszystkie przejdą do życia wiecznego.

Sprawdźmy jeszcze ten dowód w większości proroctw dotyczących Królestwa Bożego. Dobra Nowina - WERSETY. Przekonasz się, że w 1000 letnim Królestwie Bożym Bóg tego nigdy nam nie obiecał!

Podsumowanie...

Jak sami wyraźnie widzimy, jesteśmy karmieni wyłącznie kłamstwami, które wprowadzają nas w błąd bardzo łatwo z jednej bardzo ważnej przyczyny. Nie mamy zbyt wiele zaufania do Boga, do Syna Bożego oraz do Biblii. Większość z nas ma czas na TV, na gry komputerowe, na oglądanie meczów, pornografii, udzielanie się w wielu przyjemnych ale często grzesznych działaniach, a Bóg i Biblia są dla wielu  jako zupełny margines. Jeżeli niektórzy czasami ją czytają, nie wkładają zbyt wiele wysiłku w jej zrozumienie i zastosowanie w swoim życiu.

Tymczasem świat a zwłaszcza USA ukazują nam w pełni owoce okrutnych szatańskich rządów oraz pogardzających Bogiem mas mediów, zatruwających umysły widzów i czytelników.

Zwróćmy jednak jeszcze raz uwagę na ten szatański świat. Ewidentnie wierzy on w Boga! Wierzy on także w Biblię ale i Boga i Biblii świat szatański nienawidzi, ponieważ jest on kontrolowany oraz programowany przez szatana.

Istnienie syjonistycznego Izraela w Palestynie oraz uderzanie głowami najwyższych autorytetów politycznych w ścianę płaczu w Jerozolimie jest tego wymownym dowodem. Niemal cały świat popiera mordercze postępowanie Izraela syjonistycznego a za najmniejszą, lecz słuszną krytykę Izraela jesteśmy oskarżani o antysemityzm.

Spójrzmy na naszą obecną sytuację. Jesteśmy już najwyraźniej w Wielkim Ucisku, który nadal stopniowo się nasila. Jak to długo potrwa? Nie wiemy. O czym to świadczy!? Świadczy to o determinacji szatańskich rządów, aby wprowadzić NWO i wymordować maksymalną ilość wszystkich ludzi, którzy wierzą w Boga.

Na tej witrynie jest mnóstwo artykułów na temat NWO. Niektóre mają ponad 10 lat a ten szatański plan jest non stop realizowany. To świadczy o tym, że świat satanistów wierzy w Boga i Syna ale obu z pasją nienawidzi. Sprawdź ten artykuł. Brzuch Bestii.

Jeżeli oni Boga aż tak nienawidzą, to On rzeczywiście istnieje, Biblia jest Jego Słowem i wkrótce rozpocznie się wypełnianie proroctw biblijnych. Nie można nienawidzieć kogoś, kto nie istnieje!

W najbliższym czasie do nieba pójdą na wzór Henocha, Eliasza czy Ezdrasza wyłącznie członkowie 144.000. Część już jest w niebie. Istnieje kilka wersetów biblijnych, które wyjaśniają nam nieśmiertelność w bardzo oczywisty i zrozumiały sposób. Pierwszy fragment mamy w księdze 2 Henocha, cytowany poniżej.

2 Księga Henocha (22): Któż może opisać Jego piękny wygląd nigdy się nie zmieniający i nie do opisania i Jego wielką chwałę? Upadłem nisko i oddałem pokłon Panu. A Pan, mówiąc swymi ustami rzekł do mnie: „Bądź odważny, Henochu! Nie bój się! Wstań i stój przed moją twarzą na zawsze. „ Michał, arcydzieło Pana, podniósł mnie i postawił mnie przed obliczem Pana. I rzekł Pan do swoich sług: „Niech Henoch przyłączy się i stanie przed Moją twarzą na wieki!” A chwalebni Pańscy oddali pokłon i powiedzieli: „Niech Henoch postąpi zgodnie z twoim Słowem, o Panie!” I Pan rzekł do Michała: „Idź i wyciągnij Henocha jego ziemskiego stroju. Namaść go Moim rozkosznym olejem i załóż na niego ubiór Mojej Chwały„. Tak zrobił Michał jak powiedział do niego Pan. Namaścił mnie i przyodział mnie. Wygląd tego oleju jest większy niż największe światło, a jego maść jest jak słodka rosa, a jego woń mirra; to jest jak promienie lśniącego słońca. Spojrzałem na siebie i stałem się jak jeden z jego wspaniałych i nie było żadnej widocznej różnicy.

2 Księga Henocha nazywa przywilej nieśmiertelności ubiorem Chwały Boga. Taki ubiór otrzymał właśnie Henoch i stał się w tym momencie z rozkazu Boga osoba nieśmiertelną, jak wszyscy mieszkańcy Nieba.

Poniżej mamy cytaty z II Ezdrasza, które ukazują nam identyczny ubiór, tym razem nazywany szatą nieśmiertelną. Ci święci otrzymują w tym opisie korony na głowach, co oznacza królewskie przywileje ponad szaty nieśmiertelne. Są to  członkowie 144.000, którzy uzyskują nieśmiertlelność oraz są ukoronowali na współkróli Isusa Mesjasza. Będą z nim panowali w Królestwie Bożym 1000 lat.

II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego.

Ludzie grzeszni nie mają i nigdy nie mieli dostępu do nieba, w którym z zasady żyje się wiecznie. Niebo ogólnie jest dla istot duchowych a ziemia jest dla istot cielesnych. W tym celu Bóg stworzył ziemię czyli świat materialny.

W takim przypadku WSZYSCY rodzący się na ziemi są przeznaczeni do życia na ziemi. Życie wieczne będzie osiągnięte dopiero po 1000 letnim Królestwie Bożym i na nowej ziemi, na której będą rosły drzewa życia oraz będą płynąć wody żywota.

A to oznacza, że wszystkie nauki Kościoła Katolickiego i mnóstwa innych religii są fałszywe, ponieważ oprócz 144.000 nikt do nieba nie pójdzie, ponieważ naszym mieszkaniem jest właśnie ziemia.

Zbawienie, czyli życie wieczne nie jest dla całego świata ale WYŁĄCZNIE dla ludzi, którzy posłusznie przestrzegają WSZYSTKICH Przykazań Bożych. Jeżeli nie będziesz przestrzegał Przykazań, sabatu i oddajesz się nadal bałwochwalstwu jak większość słowiańskich Chrześcijan, najwyraźniej jesteś na szerokiej drodze ku zagładzie.

Obowiązkiem każdego człowieka jest poznać Boże plany i się do nich bezwzględnie zastosować. Nasze opinie i preferencje nie mają absolutnie żadnego znaczenia z powodu masowej szatańskiej indoktrynacji, jaką jesteśmy nieustannie karmieni. 

Najwyższy czas na zmianę naszego postępowania! Nikt nie da tobie życia wiecznego poza Isusem Mesjaszem. Żadna Matka Boska czy jakikolwiek papież, biskup czy święty katolicki a zwłaszcza żaden... rabin!

Tylko Syn Boży ma dla nas życie wieczne, ponieważ On nas od śmierci odkupił, ale pod warunkiem przestrzegania przez nas 10 Przykazań Bożych.

Aby dostąpić życia wiecznego, musisz się ponownie narodzić czyli... zapomnieć niemal wszystko, czego cię nauczono i poznać dokładniej Boga i jego Prawo oraz zacząć je natychmiast przestrzegać.

To umożliwi tobie w przyszłości dostęp do drzewa żywota i wód żywota. Innej opcji nie ma!

Jeżeli nic w tym kierunku nie zrobisz, utracisz na zawsze... życie wieczne!!!

Pomyśl...

Czy Bóg uzna cię za wartego życia... wiecznego? Wszystko zależy wyłącznie od ciebie.