Doktryna Lucyferiańska

Ostatnie uaktualnienie - 21 Lipca 2010

Termin - doktryna lucyferiańska nie jest większości z nas znany, ponieważ jest przed nami STARANNIE ukrywany. Stykamy się z nią na co dzień, ale większość nie ma pojęcia co to jest. Oczywiście Lucyfer także się przed nami ukrywa i najwidoczniej ma ku temu ważkie powody. Realizuje on od tysiącleci tzw. doktrynę lucyferiańską, która jest systematycznie wprowadzana w życie za pomocą posłusznych mu sług, którzy wtajemniczają w znacznie mniejszym stopniu swoich podwładnych w szczegóły owej diabolicznej doktryny. Podwładni Lucyfera to rządy, korporacje i banki.

Lucyferiańską doktrynę można łatwo zrozumieć w taki oto najprostszy sposób.

Odwrotność prawa Bożego, a ściślej, jest to odwrotność Bożych Przykazań.
 • 1. Będziesz czcił każdego boga oprócz Stwórcy wszechświata. 
 • 2. Będziesz im stawiał posągi, malował obrazy i będziesz im oddawał cześć.
 • 3. Będziesz nadużywał Imienia Boga twego.
 • 4. Nie będziesz święcił sabatu.
 • 5. Nie będziesz czcił ani ojca ani matki
 • 6. Będziesz mordował i zabijał.
 • 7. Będziesz cudzołożył do woli.
 • 8. Będziesz kradł
 • 9. Będziesz fałszywie zeznawał.
 • 10. Będziesz pożądał wszystkiego, włącznie z żoną bliźniego.

Zasady te są zaciekle reklamowane na całym świecie!

Wiele przykładów stosowania owej doktryny przez nasze rządy jest ukazanych w tych linkach.

http://www.zbawienie.com/przymierze.htm

http://www.zbawienie.com/rzad_wrogiem.htm


Główne zasady Doktryny Lucyferiańskiej


Bóg wymaga od człowieka, aby służył Mu z własnej ochoty, z powodu głębokiego szacunku dla Jego niewymiernej doskonałości. Celem Boga jest nasze szczęście i wszelkie prawo stoi na straży naszego szczęścia. Bóg spodziewa się po człowieku głębokiej wdzięczności za wszelkie dary, w które nas Stwórca nieustannie w pełen miłości sposób  zaopatruje. Najprościej mówiąc, Stwórca spodziewa się od nas odwzajemnienia Jego miłości do rodzaju ludzkiego.

Lucyfer chce najpierw zniewolić ludzkość pod totalitarnym systemem rządów, potem ową zniewolomną ludzkość całkowicie zniszczyć. Szczególnym jego priorytetem jest zniszczenie rodzaju ludzkiego rękami... Boga! Trik szatana polega na wymuszeniu od Boga konsekwentnego stosowania się do Prawa Bożego i w przypadku masowego upadku człowieka, jak to miało miejsce przed potopem, zniszczenie grzesznej ludzkości jako rezultat łamania prawa Bożego..

W tym celu Lucyferianiści nauczają odwrotności Przykazań Bożych. Celem jest dalszy bunt ludzkości przeciwko Bogu. Jest jeszcze jeden aspekt.  Cokolwiek sprawia Bogu smutek, cieszy Lucyfera. Wszelkie cnoty Boże są odwracane przez lucyferianizm. Dobro z Bożego punktu widzenia jest złem w oczach Lucyfera oraz odwrotnie.

Plan Boży zakłada opiekę nad osobami starszymi, nad rodzicami w podeszłym wieku, opiekę nad chorymi, czy też nad uwięzionymi. Lucyferianizm zakłada, że wszyscy nie nadający się już do służby w interesie lucyferianizmu powinni być eksterminowani. Ostatni jest coraz gorliwiej rozpowszechniana... eutanazja.


Podstawową komórką społeczną jest rodzina ludzka, czyli mąż wraz z żoną.

Lucyferianizm stanowczo wyklucza rodzinę. Jest rzeczą oczywistą ponieważ celem jest zniszczenie rodzaju ludzkiego i zniszczenie rodziny jest jednoznaczne z stopniowym zanikiem człowieka na ziemi. Rodzina była jego główny celem w Edenie.

Dzięki tej właśnie doktrynie mamy w mediach wsparcie dla każdej seksualnej dewiacji, dla homoseksualizmu, dla lesbianizmu czy też dla wszelkich innych zboczeń, które nie tylko cieszą się poparciem ale część z nich jest nam zaciekle reklamowana, wręcz wpychana do gardeł niemal na siłę. Szczególna rolę odgrywa w lucyferianiźmie pedofilia. pedofilia ukazuje jeszcze jeden aspekt doktryny lucyferiańskiej. Ludzie oddający się pedofilii niszczą charaktery młodych ludzi ich okaleczając ich psychicznie i czyniąc ich niezdolnymi do założenia rodziny. Tak więc ponownie realizuje się depopulację.

Innym aspektem jest wynagradzanie sług szatana energią, odbieraną młodym chłopcom części ich siły żywotnej. Podczas aktu sodomii niejako kradnie się im w ten sposób najpiękniejsze lata życia a pedofil gromadzi ową energię dla siebie, odczuwają wzrost własnej energii oraz siły witalnej. Procedura ta nie jest w pełni rozumiana oraz udokumentowana ze zrozumiałych przyczyn. Jest to w tej chwili teoria. Aby umożliwiać legalnie pedofilię stosuje się stopniowe obniżanie wieku, w jakim można uprawiać legalnie seks. Pedofilia jest najbardziej powszechnym grzechem lucyferianistów. Celują w niej kulty wraz z KRK na czele.

Poniższy fragment jest tak ohydny, że przeznaczony jest on jedynie dla dojrzałych dorosłych osób:

Pedofilia, czyli gwałt analny dzieci w wieku lat 3 służy pewnemu specyficznemu celowi. Poprzez analną penetrację dziecka, podczas której dziecku towarzyszy potworny ból, członek męski wywierając nacisk na nerwy kości ogonowej powoduje chwilowe przeminięcie bólu oraz gwałtowny przebłysk światła przed oczami ofiary. Jest to moment tzw. otwarcia trzeciego oka, oka duchowego ofiary, która staje się w takiej sytuacji podatna na opętanie demoniczne. Proces ten nazywa się Kluczem Davida. The Key of David [EN]. Dodatkowym efektem jest utrata pamięci dziecka poddanego takim torturom. jest to szczególnie okrutna forma rytuałów szatańskich, stosowanych w celach ułatwienia wywołania wielu osobowości, jak to nazywają niektórzy eksperci. Rezultatem jest opętanie przez kilku demonów. Jedynie ten szatański proceder wydaje się wyjaśniać tak energiczny pęd Elity w kierunku pedofilii oraz niezliczone przypadki tego rodzaju perwersji nękającej szczególnie Kościół Katolicki oraz jego odstrzał - Świadków Jehowy. Na witrynie o ŚJ, http://www.silentlambs.org/ [EN] jest zarejestrowanych ponad 40.000 ofiar!

Kilka znanych nazwisk, które ujawniają nam nieco, co się dzieje za kulisami kurtyny Lucyfera. Britney Spears, Michael Jackson to dwie znane ofiary takich rytualnych tortur. W przypadku Michaela Jacksona należy dodać, że jego ojciec zawsze był określany przez Michaela jako despota i tyran, który pozbawił Michaela dzieciństwa. Cała rodzina Jacksonów jest w organizacji... Świadków Jehowy. Dopiero teraz widać pewną logikę w działaniu tej organizacji.

Wiele informacji na ten temat można znaleźć na Internecie pod hasłami MKultra oraz Monarch Programming. Niestety wszystkie te materiały są dostępne jedynie w języku angielskim. Bóg zaopatrzył nas we wszystko, co nam jest potrzebne dla życia w odpowiednią dozę przyjemności. Jedzenie, picie, spanie, zmysły wzroku, słuchu, dotyku, powonienia, wszystko to spełnia w cudowny sposób, nie pozbawiony przyjemności swoją przyjemną czy też ostrzegawczą rolę. Bóg nakazał także używać wszystkich tych rzeczy z umiarem oraz pewną dozą powściągliwości.

Lucyferianizm obiecuje nieograniczoną wolność - bycie własnym bogiem, ale nie ma on najmniejszego zamiaru wypełnienia owej nic nie znaczącej obietnicy.

Przykład ingerencji Boga w odkryciu machinacji lucyferianistów.

W roku 1784 specjalny wysłannik Weishaputa, kurier, przejeżdżając w okolicach miasta Ratisbon, podążał ta drogą do Paryża w celu dostarczenia Mirabeau kopię Weishaupta zrewidowanych dokumentów i planów dotyczących utworzenia rządu światowego. Wysłannik został zabity piorunem i bawarska policja znalazła tak ciało zabitego jak i wszystkie te dokumenty. Była to wersja dzisiaj już znanych tzw. Protokołów Mędrców Syjonu. Celem było rozpowszechnienie ich w Sektach Illuminati. Plany te zawierały ścisłe przepisy, w jaki sposób werbować bogate i wpływowe osobistości, aby wstępowały one do wszelkich organizacji oraz kościołów różnych nominacji, aby z czasem rozpocząć ich całkowitą kontrolę. Szczególnie niebezpiecznym dokumentem był Einige Originalschriften.

Bawarska policja przejąwszy owe niebezpieczne materiały zrobiła z nich właściwy użytek i dzięki jej akcji znamy dzisiaj całą tę historię. Niemniej Bóg zezwolił siłom Lucyfera na dalszą dywersyjną działalność. Albert Pike oraz Adam Weishaup posiadali dzięki pomocy Lucyfera niezwykłe wpływy, które rosły na sile z dnia na dzień. Ich plany były realizowane z żelazną konsekwencją, dokładnie i precyzyjnie, i niewielu ludzi na ziemi zdawało sobie sprawę z tego, co działo się za kulisami poszczególnych rządów.

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Bóg zadbał o to, aby każdy z nas miał możliwość poznania Jego Słowa. Lucyfer ze swymi hordami demonów nie był w stanie całkowicie zapobiec planowi Bożemu. Musimy także wiedzieć, że w pewnych przypadkach Bóg ingeruje w losy świata i dzięki Jego interwencji pewne fakty znajdują drogę do mas ludzkich. Bóg daje nam szanse na poznanie nie tylko Jego samego, ale także Jego przeciwnika oraz jego metody działania.

Protokoły Mędrców Syjonu

Protokoły są w rzeczywistości... Protokołami Lucyfera!

Istniały one od kilku tysięcy lat w formie ustnej, a pierwsza spisana wersja jest znana od roku 1864 a więc zdecydowanie przed powstaniem nowoczesnego syjonizmu. Oryginalna wersja nie zawierała słowa Syjon czy goje ale cesarz i masy. Protokoły były od czasu do czasu modyfikowane oraz modernizowane, ale bezpośrednim ich autorem jest najprawdopodobniej sam Lucyfer.

Albert Pike był najprawdopodobniej ostatnim edytorem Protokołów w formie, jaka jest obecnie powszechnie znana i dostępna.Na pewnym etapie dziejów zaczęto stosować kod zabezpieczający najważniejsze dokumenty przed niepożądanymi oczyma. Obaj konspiratorzy, Pike i Weshaupt zdawali sobie doskonalę sprawę z jednej ważnej rzeczy.

Musiano posługiwać się spisanymi materiałami i owe materiały nieuchronnie skazane były na ewentualne ujawnienie czy nawet opublikowanie, akt Boga - jak w przypadku śmierci kuriera, czy kradzież kogoś, kto po zapoznaniu się z treścią zapragnął dokument ujawnić światu. Aby zapobiec przeniknięciu treści do wiadomości publicznej należało ową treść zakodować w taki sposób, aby wyjawiona odwracała uwagę od rzeczywistych sprawców oraz uderzała ona w kogoś zupełnie innego..

Tak więc Protokoły Lucyferiańskie zostały zakodowane jako Protokoły Mędrców Syjonu, a część słownictwa została spreparowana w taki sposób, że rzucała  poważne podejrzenie na Żydów, którzy rzekomo konspirowali, aby zawładnąć światem. Rzeczywiści konspiratorzy nie byli Żydami, a antysemityzm był przez nich skrzętnie używany do osiągnięcia swoich ciemnych celów. Jednym z nich jest eliminacja wszystkich religii z Judaizmem włącznie. W tych okolicznościach zrzucenie winy na Żydów za opracowanie Protokołów spełnia trzy ważne role.

 •  Protokoły nie są traktowane zbyt poważnie, ponieważ trudno jest udowodnić żydowskie (nie mylić z syjonistycznymi!) wysiłki w celach opanowania świata.
 •  Została odwrócona uwaga od rzeczywistych konspiratorów co pozwoliło im na dalsze swobodne działanie oraz umacnianie swych wpływów.
 •  Utworzono antysemityzm, który nadal odwraca uwagę od rzeczywistych konspiratorów i większość poszukiwaczy prawdy nadal daje się nabierać na owo oszustwo.

W Protokołach celowo używa się języka sugerującego Żydów ale Pike systematycznie używał w innych swoich materiałach słowa 'Goym' [GOJ ] czyli niewierny - nie - Żyd, dla określenia ludzi, którzy nie są wtajemniczeni w owe sprawy i są jedynie tłumem tych, którzy powinni być kontrolowani, czyli masy niczego nie spodziewających się prostych ludzi.

Jeżeli zmienimy pewne terminy oraz tytuł tego haniebnego dokumentu, okaże się, że mamy przed sobą Protokoły Lucyfera, które są jego precyzyjnym planem działania w celu zupełnego opanowania naszej planety, ustanowienia Nowego Porządku Świata oraz wprowadzenia lucyferiańskiej religii, jako religii OBOWIĄZKOWEJ na całym globie.

Po takiej zmianie przerażająca prawda zaczyna wyzierać z Protokołów Lucyfera.  Sposób ich realizacji budzi grozę i strach!

Kilka tytułów publikacji, których nie udało się powstrzymać i nadal są dostępne na Internecie.

Jak widać z powyższych linków, to, co było skrzętnie ukrywane przed nami w latach przed internetowych, dzisiaj jest stosunkowo łatwo dostępne. Trzeba jedynie wiedzieć gdzie i czego się szuka. Pomocna jest także dobra znajomość języka angielskiego.

Rzeczywistym konspiratorem oraz autorem rewolucji francuskiej był Weishaupt, a Pike swoimi manipulacjami doprowadził do Rewolucji Październikowej w Rosji. Celem było usunięcie nieprzyjaznego Masonom i Iluminatom cara Mikołaja, zagrabienie olbrzymich majątków pod pozorem walki z kułactwem, eliminacja rosyjskiego kościoła ortodoksyjnego oraz utworzenie bezbożnego komunizmu. Lenin osiągnął zupełny sukces, będąc finansowany przez bankierów amerykańskich oraz... KRK, który jest odwiecznym wrogiem kościoła ortodoksyjnego!

Wszystkie zbrodnicze cele zostały osiągnięte. W rezultacie zginęło ponad 20 milionów ludzi

Przemyślmy kilka ważnych aspektów

Postać Lucyfera - szatana, jego przybliżony profil.

Przede wszystkim jest on pierwszym kłamcą oraz pierwszym mordercą. To on spowodował za pomocą swego oszustwa śmierć Adama i Ewy oraz śmierć Abla. Była to pierwsza, nieudana próba zniszczenia w zarodku rodzaju ludzkiego. Dalsze jego działania, to bunt jednej trzeciej aniołów, z których większość wzbudziła w sobie pożądanie do kobiet, przybrała ludzkie ciała w celu uprawiania cudzołożnego seksu. Ewidentne zboczenie poważnej części anielskich sił Najwyższego.

Watykan - KRK jest głównym ramieniem lucyferianizmu. Więcej w linku - Watykan

Lucyferianie wierzą, że Isus to anioł Michał (podobnie, jak wierzą w to Świadkowie Jehowy) i jego misja na ziemi miała za zadanie przejęcie władzy, którą według lucyferianistów posiadał szatan. Według nich, Isus/Michał walkę tę sromotnie przegrał.

Oczywiście lucyferianiści nie są konsekwentni w swoich wierzeniach. Z jednej strony wierzą w Torę czyli PięcioKsiąg Mojżeszowy, a więc w sprawozdanie o stworzeniu świata oraz wybranie Izraela przez Boga jako Narodu Wybranego oraz narodu, któremu Bóg dał w posiadanie Ziemię Obiecaną, czyli Palestynę. W ślad za tym powinni oni także wierzyć w proroków, których Bóg Yahwe posyłał do Izraela. Prorocy ci zapowiadali wyraźnie przyjście Mesjasza, czyli Syna Bożego oraz Jego ofiarną śmierć. Owszem wierzą oni w całe sprawozdanie Starego Testamentu twierdząc, że Nowy Testament to sromotna przegrana Isusa czyli zwycięstwo szatanaa.

Zdaniem lucyferianistów szatan jest mocniejszy i wynagrodzi ich za ich służbę szczęśliwym, najprawdopodobniej życiem wiecznym.  W życiu doczesnym zapewnia im obfitość pieniędzy oraz dozę wszelkich możliwych cielesnych radości i uciech, jakie ludzki umysł może sobie wyobrazić.

Skoro szatan posiada taką moc, dlaczego

nadal mamy Biblię a on ukrywa się przed nami?

W zamian szatan żąda ślepego posłuszeństwa oraz oddawania mu czci należnej jedynie Bogu.

Ataniści nie biorą pod uwagę wartości ofiarnej śmierci Isusa. Jeżeli On ofiarował się ochotniczo i poniósł śmierć, nie można mieć większej ofiary niż Jego ofiara. Wiedząc o masowych ofiarach lucyferianistów oraz satanistów czy magów, im większa ofiara tym większa moc składającego owe ofiary.


Isus złożył największą możliwą ofiarę, swoje doskonałe życie

i dzięki temu otrzymał największą moc we wszechświecie!


Mocą i chwałą ustępuje jedynie swemu Ojcu. Szatan nie jest w stanie złożyć takiej ofiary przed Bogiem, ponieważ... nie zostałby wskrzeszony, jak Isus!

Jest ewidentne, że szatan może  on dorównać mocą Isusa a tym bardziej samemu Stwórcy. Aby otrzymać identyczną moc od Boga musiałby sie poświęcić w identyczny sposób, w jaki uczynił to Chrystus.

I z taką ofiarą ma on dwa potężne problemy, które całkowicie uniemożliwiają coś takiego.

1. Ludzkość jest już odkupiona i następna ofiara nie jest więc potrzebna.

2. Nawet gdyby chciał w ten sposób ukazać swoją pozytywną postawę, Bóg go nie wskrzesi z martwych!

Szach i mat!

Szatan przegrał totalnie swoje życie w momencie zmartwychwstania Chrystusa. Wyrok śmierci, jaki ciąży ciąży na szatanieze zostanie w niedługim czasie wykonany.


Rozważmy logikę zasad doktryny lucyferiańskiej.


Wolność systemie lucyferiańskim nie istnieje - jest ona czystym oszustwem.

Kiedy wybieramy się do banku, którego właścicielem jest ktoś z Synagogi Szatańskiej - bank ten, zanim udzieli nam pożyczki czy założy nam konto, bank ten natychmiast sprawdzi nasze możliwości finansowe, naszą historię finansową w postaci spłaconych (lub nie!) pożyczek czy długów oraz przede wszystkim sprawdzi naszą tożsamość.

Jakimś dziwnym trafem właściciel tego banku nie jest w stanie zastosować identycznych kryteriów w stosunku do... Lucyfera!

Żaden członek Synagogi Szatana nie sprawdza ani jego tożsamości, ani jego wiarygodności, nie żąda wyjaśnień ani nie oczekuje żadnych konkretnych dowodów PRAWDOMÓWNOŚCI.

Wystarczy zapoznać się nieco z historią ludzkości, aby natychmiast zorientować się, że wszyscy dotychczasowi jego współpracownicy Lucyfera rozstali się z życiem. Żaden nie doczekał się nagrody w postaci życia wiecznego. Niewielu żyło w szczęściu i pomyślności do końca swoich dni. Przykładów mamy masę. Hitler, Stalin, Lenin, Napoleon, Albert Pike, Alistair Crowley, John Lennon, Saddam Hussein, to jedynie kilka nazwisk sług Szatana zwanego szatanemem, którzy zmarli w raczej nieprzyjemnych warunkach, nie doczekawszy się żadnej nagrody, o życiu wiecznym już nie wspominając.

Wszyscy jego wielbiciele musieli w taki czy inny sposób umrzeć. W przypadku śmierci szatan jest zupełnie bezsilny!

Zwróćmy uwagę na inne aspekty Księcia świata.

Przede wszystkim szatan ukrywa się przed nami. Nie opublikował on żadnego ogólnie dostępnego zbioru swoich praw, na wzór Biblii. Nie tylko ukrywa się sam, ale ukrywa przed nami swoje plany.

Czy jego plany są ukrywane, ponieważ są one doskonałe i korzystne dla nas?

Czy może dlatego są ukrywane, że po zapoznaniu się z nimi natychmiast wyzbylibyśmy się wszelkich złudzeń?

Gdyby jego plany były dla nas korzystne, gdyby jego celem była nasza pomyślność, w takim przypadku mielibyśmy wielkie witryny na Internecie wykazujące wyższość szatana ponad Boga, wiele porównań (rzekomo) lepszego prawa szatana w stosunku do Prawa Bożego oraz wielkie listy dotychczasowych 'osiągnięć' oraz 'dzieł' szatana. Media zachłystywałyby się programami wykazującymi nadprzyrodzone cechy swego boga.

Tymczasem nie posiadamy listy jego 'wspaniałych' dzieł i osiągnięć. Dlaczego? 

szatan nie ma on żadnych podstaw do dumy. Nie stworzył on najmniejszego stworzenia, żadnego zwierzęcia czy owada, (o człowieku wspominać nie ma potrzeby) nie zaprowadził nigdzie żadnego porządku, nie zbudował żadnego miasta ani nie wprowadził żadnego korzystnego dla nas systemu politycznego. Jedyny system polityczny, który zdał egzamin to USA, które powstały na... chrześcijańskiej Konstytucji.

To owa Konstytucja wyniosła  Amerykę na szczyt świata i obecnie Synagoga Szatana chce Konstytucję całkowicie odrzucić.

Rezultaty tego działania są nam dobrze znane.

Mało tego - nie osiągnął niczego pozytywnego dla rodzaju ludzkiego na przestrzeni kilku tysięcy lat!

Jedyne jego 'dzieła', o których będzie się (być może!) z rzadka kiedyś wspominać to dwie Wojny Światowe, rewolucje, oraz jedno wielkie morze ludzkich łez oraz ludzkiej krwi przelanych z jego powodu. III WŚ jeszcze się oficjalnie nie rozpoczęła ale jego plany są oczywiste, i co najważniejsze, są nam one już znane!

Zgromadzenia Globalistów lucyferiańskich są otoczone szczelnymi kordonami policji, a media nie publikują szczegółów ich obrad. Czyżby obawiano się, że od planowanego przez nich dobrobytu dla całego świata poprzewraca się nam wszystkim w głowach?Ci rzekomo oświeceni ludzie, bankierzy, przemysłowcy, którzy od nas wymagają nie tylko naszych dokładnych danych do swoich obsesyjnych centrów komputerowych, żądają nawet kontroli naszych myśli oraz wręcz nieprawdopodobnych dowodów lojalności do ich grabieżczych biznesów - banków czy koncernów.

Wszystkie dowody ukazujące rzeczywiste oblicze szatana wyraźnie wskazują nam to, że jest on psychopatycznym megalomanem, posiadający sporą siłę umysłu, posiadający niezaprzeczalna przewagę nad nami w sferze doświadczenia życiowego. szatan żyje już co najmniej 7000 lat i jest oczywiste, że jego doświadczenie nie może się równać z naszym, które trwa zaledwie 60 lat, nie licząc okresu dorastania do pełnoletniości.

Jego plany dla ludzkości są całkowicie pozbawione logiki i... serca - okrutne i ohydne plany zniewolenia i zdziesiątkowania rodzaju ludzkiego dla zwykłego kaprysu - on pragnie być być... bogiem! ( Znacznie więcej na ten temat w linku - Niezwykła mądrość Boża)

Ale to nie wszystko! Pomimo posiadania nam nami oczywistej przewagi, szatan nie posiada jeszcze zupełnej nad nami kontroli. Brak jego totalnej mocy objawia się wieloma egzorcyzmami w imieniu Isusa oraz wielką ilością dowodów empirycznych na ingerencję Boga w nasze wysiłki ziemskie, których celem jest ukazanie nam Prawdy o Nim oraz o Jego przeciwniku.

Bóg po prostu daje nam szanse na poznanie nie tylko swojej woli oraz swego Prawa. Bóg także objawia nam co nastąpi w przyszłości oraz najważniejsze - jaki los spotka szatana oraz tych, którzy mu służą, wyrządzając ową służbą szkodę wszelkiemu stworzeniu Boga. Bóg zadbał o to, abyśmy mieli szanse na poznanie Go oraz Jego mądrych zasad i planów na dalsze życie, na życie wieczne.

szatan nie zdał sobie żadnego trudu aby rodzajowi ludzkiemu w czymkolwiek pomóc.Bóg poświęcił swego Syna dla odkupienia zniewolonej ludzkość.

Który władca zdobyłby się na czyn miłosierdzia i poświęcenia własnego życia,

jaki dokonał nasz Zbawiciel - Isus Chrystus!?

Zastanówmy się nad jednym szczególnym przypadkiem. Bóg ogranicza prawa szatana. W czasach końca Bóg zezwoli mu na 100% kontrolę na krótki okres czasu - dokładnie okres na 3.5 roku. W jakim świetle stawia to szatana?

Kto  jest rzeczywistym Stwórcą, Bogiem wszechświata,

Istotą kontrolującą wszystko i wszystkich?

Komu należy się cześć i chwała za wszystko, co zostało stworzone?

Wystarczy przemyśleć kilka kwestii a jedyna odpowiedź nasuwa się sama. Ze względu na to, że odpowiedź na owe pytania jest oczywista, dlatego wszelkie informacje na te tematy są przed nami ukrywane  i słusznie nazywa się to światową konspiracją. Światowe media satanistyczne, których właścicielem jest Synagoga Szatana przeprowadzają ciągłe, systematyczne o co najważniejsze kłamliwe taki na Boga oraz na Jego Słowo. Więcej w linku - Największa Tajemica.


Trwa ostry atak na Chrześcijaństwo i Biblię i bazuje on na czystej ignorancji ludzkiej.


Atak ten zakłada, że niczego nie sprawdzisz. Atakujący doskonale wiedzą, że każda próba sprawdzenia to klęska doktryny lucyferiańskiej. Wiedza to moc. Aby odebrać ci wiedzę i moc władze cenzurują Prawdę podstawiając ci stek kłamstw, wiedząc, że zdecydowana większości tego nigdy nie sprawdzi.

Sprawdź, do jakiego stopnia oni zakrywają przed tobą Prawdę. W tym liku jest mnóstwo dowodów na istnieje Boga i zupełny brak alternatywnej wiedzy o powstaniu Wszechświata. Ateizm.

Dlatego też szatan będzie wymagał ślepego posłuszeństwa, ponieważ nie posiadając żadnych racji, nie posiadając żadnych logicznych racji czy przyczyn - aby dostąpić uwielbienia równego Bogu jedynie siłą jest on w stanie nas zmusić do wielbienia siebie. Istnieje poważne podejrzenie, że czołowi Iluminaci jak papież czy inni są s siłą kontrolowani prze szatana i nie są w stanie zmienić swych dróg postępowania.

Za zdradę szatan karze okrutną smiercią.

W obliczu braku siły argumentów szatan używa argumentu siły!

Takie przemówienie było rozpowszechniane w latach 1871-1900 na rozmaitych zebraniach Iluminatów, zwanych przez Carr'a Synagogą Szatana.

 • 1. Będziemy zabijać bez miłosierdzia każdego, kto ośmieli się występować przeciwko nadchodzącemu królestwu.
 • 2. Przynależność do jakiegokolwiek tajnego stowarzyszenia opozycyjnego będzie karana śmiercią.
 • 3. Wszyscy ci, którzy obecnie są członkami tajnych stowarzyszeń i pracują dla nas, będą stowarzyszenia te rozwiązane a ich członkowie pójdą na zesłanie. (jak stało się  w Rosji, historia Sołżenicyna)
 • 4. Śmierć będzie karą za wszelkie objawy braku posłuszeństwa wobec naszych akcji. Będziemy zabijać Masonów za pomocą różnych chorób, tak ze nie będą nawet podejrzewać nas o to.

Wszystkie dowody dotychczasowej działalności Szatana wskazują na to, że ci 'oświeceni' ludzie są oni przez niego stale oszukiwani! Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni!

Skrajna naiwność rzekomo 'oświeconych' władców świata, dumnie nazywających się Iluminatami - Bractwem Świetlistym czy też Bractwem Oświeconym jest wręcz trudna do wyobrażenia a poziom ich rozumowania jest na poziomie 8 letniego dziecka. Naiwność ludzi pracujących dla szatana nie ma chyba żadnych granic rozsądku.

W jaki sposób pewne informacje dostają się do naszych rąk?

Jak widać wyraźnie przecieki informacji o szatanie docierają masowo do wiadomości publicznej. Jest także wielu ludzi, którym rządy szatana się nie podobają i zaczynają działać przeciwko nim. Są także przedstawiciele rządów, którzy zostali oszukani oraz za pomocą szantażu zmuszeni do pracy na rzecz NWO i często pobudzani sumieniem ujawniają sekrety NWO, ryzykując swe życie..

Praktycznie większość ludzi pracujących dla szatana jest do tego zmuszanych. Przekupstwo oraz pozycja władzy są najczęściej wystarczającymi środkami. W wielu przypadkach stosuje się szantaż. Podsuwa się politykowi panienkę raczej wolnych obyczajów, polityk idzie z nią do hotelu, tak są umieszczane kamery, odpowiednie sceny są filmowane. Jeżeli w grę wchodzi pedofilia, takie przypadki są niemal gwarancją na posłuszeństwo polityka czy sędziego. Nie każdy polityk czy mąż stanu jest zawsze człowiekiem z gruntu złym. Każdy z nas popełnia błędy i wielu polityków popełnia je także. Błędy te są natychmiast wykorzystywane do... szantażu.

Sumienia wielu oszukanych ludzi prowadzą nas ku Prawdzie, ponieważ ujawniają oni wiele sekretów systemu rządów Sumienia osób szantażowanych chcą zmazać czy też nieco anulować swoją winę. Jedni wyjawiają te tajemnice ustnie, inni bezimiennie opisują te rzeczy na różnych grupach dyskusyjnych. Inni wysyłają ostrzegawcze emaile.

Wielu niezwykle respektowanych autorów chrześcijańskich, jak właśnie William Carr, Fritz Springmeyer, John Todd czy wielu innych docierają do tych, którzy chętnie służą najtajniejszymi informacjami. Warunek jest jeden. Nie można autorowi artykułu wyjawić nazwiska informatora. Wielu chrześcijan utraciło wolność a nawet życie za walkę z lucyferianizmem. John Todd najprawdopodobniej został zamordowany w więzieniu. Po jego aresztowaniu, które nastąpiło pod fałszywymi oskarżeniami ślad zupełnie po nim zaginął .

Fritz Springmeyer został skarżony (2003) według jego słów o organizowanie oddziału terrorystycznego w celu obalenia władzy. Sprawa sądowa była typowym sądem kangurowym a Fritz oświadczył po otrzymaniu wyroku, że uważa ową karę za... "Boże błogosławieństwo"

Więcej na temat Fritza w linku, niestety po angielsku. Fritz Springmeyer. Fritz był wyjątkowo zdolnym człowiekiem. Napisał kilka książek wyjawiających wiele sekretów oraz ujawnił wiele zbrodni rządzącej kryminalnej elity. To on wyjaśnił nam okultystyczne znaczenie spalenie żywcem w Waco grupy Dawida Koresza w liczbach: 54 osoby dorosłe, 21 dzieci. Według Fritza była to ofiara złożona przez władze dla czci szatana. Podaje on na to mnóstwo przekonywujących dowodów.

Nie posiadam takiej ciekawej karty zasług jak Fritz, ale spotkałem kiedyś dwie kobiety i nawiązała się ciekawa dyskusja. Po krótkiej chwili zorientowałem się, że obie panie posiadają niemal taką wiedzę jak ja. A ja musiałem dociekać wszystkiego przez ponad 30 lat.

Postawiłem więc całą rozmowę na jedną kartę i zapytałem wprost:

"Czy panie wiedzą o tym, że w naszym mieście, Perth najwyżsi rangą politycy i ludzie biznesu wielbią szatana oraz składają mu ofiary z dzieci i dziewic?"

Odpowiedź brzmiała: "Znamy te sprawy doskonale". Zapytałem więc: "Skąd o tym wszystkim wiecie?"

"Z własnego doświadczenia!. Prosimy pana bardzo, aby się pan nam nie przyglądał i proszę nie zapalać światła. Proszę o nas zapomnieć ale prosimy pana o jedno: prosimy o odważne ostrzeganie przed tymi rzeczami innych. Niech pana w tej działalności Bóg prowadzi i chroni!"

Zupełnie zaniemówiłem. ponieważ tego się zupełnie nie spodziewałem. Było to dla mnie niemałym szokiem, gdyż do tej pory nie miałem poza Biblią, książkami czy filmami wielu autorów, żadnych bezpośrednich dowodów  w postaci świadków takich wydarzeń.

Inny krótki przypadek.

Podczas rozmowy z dwoma młodymi mężczyznami wspomniałem, że dlatego satanizm i czary są popularne, ponieważ rezultaty składanych ofiar są niemal natychmiast widoczne. Jeden z nich, dotychczas milczący stwierdził: "Już nie tak natychmiast! Teraz możesz sobie składać ofiary i większość demonów ma cię w nosie bo satanistów jest za dużo. Demony słuchają teraz tylko tych wyższych rangą. Byłem uwikłany w te rzeczy ale udało mi się od tego odejść."

Inny przykład ciekawej rozmowy:

Niedawno miałem okazję rozmowy z jednym ciekawym panem, który również moim zdanie wiele wiedział i ze mną się we wszystkim niemal zgadzał. Mam na myśli władcę świata, plany Antychrysta i plan NWO. Zanim postawiłem pytanie, otrzymywałem bez namysłu odpowiedź. Na pewnym etapie zaniemówiłem z wrażenia. Zapytałem wprost, skąd mój rozmówca posiada te informacje.

Mój tajemniczy rozmówca wyznał, że był wysokiej rangi politykiem w Anglii, sprzedał wszystko, co posiadał i przeniósł się do Australii, aby przeżyć w spokoju nadciągającą wielką burzę światową. "Widzisz ten olbrzymi garaż? Mam tam zapasy jedzenia, picia, oraz paliwa do elektrycznego agregatu na 3 lata. Widzę że mogę ci ufać, i nikomu o tym nie powiesz"

W jednej z rozmów z wysokiej rangi przemysłowcem otrzymałem kolejne potwierdzenie o masowych ofiarach składanych ku czci szatana!

Nienawiść do prawa Bożego

Ciekawym zjawiskiem sług szatana jest wyjątkowa nienawiść do Słowa Bożego oraz do Bożych Przykazań. Owa nienawiść jest dniem powszednim dla pro lucyferiańskich mediów.

Sprawdźmy logikę owej nienawiści.

Logika ta ujawnia się przy analizie przykazań Bożych.

 1. Będziesz czcił tylko Boga.

Nakaz zrozumiały, logiczny, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nikt we wszechświecie nawet nie próbuje udowodnić nam, ze on może stworzyć cokolwiek. szatan jako stwórca czegokolwiek jest poza wszelkim podejrzeniem!

2. Nie będziesz czynił żadnego obrazu czy rzeźby i nie będziesz się im kłaniał.

Również logiczny zakaz - po co kłaniać się klocowi drewna czy stali, skoro jest to jedynie... kloc drewna czy stal - obie rzeczy stworzone przez Boga?

3. Nie będziesz nadużywał imienia Boga. Jasne, oczywiste i logiczne.

4. Będziesz czcił sabat - obecnie nie obowiązuje - znacznie więcej na ten temat w linku - sabat

Teraz następują przykazania, których celem jest szczęście człowieka na ziemi.

5. Czcij ojca i matkę swoją. - zwykła ludzka uczciwość wymaga szacunku dla osób, które nie tylko dały nam życie, ale zapewniały kosztem własnych wyrzeczeń nasze utrzymanie, pokarm, dach nad głową, wykształcenie czy wszelkie inne rzeczy, dzięki którym funkcjonujemy i cieszymy się życiem. Pogarda dla rodziców jest skutecznym hamulcem, aby posiadać potomstwo! Bez tego przykazania trudno byłoby przekonać kogokolwiek, aby zechciał mieć potomstwo. To przykazanie zapewnia egzystencję rodzaju ludzkiego! Atak na to przykazanie jest atakiem na rodzaj ludzki.

6. Nie będziesz mordował. Kolejne przykazanie, którego brak spowodowałby straszliwe nieszczęścia dl rodzaju ludzkiego. Czy chciałbyś być zamordowany dla kilku złotych? Czy przykazanie to ogranicza tobie cokolwiek dobrego? Cze jest dla ciebie jakąkolwiek przeszkodą życiową? Czy jest to przykazanie okrutne? Czy Bóg okrutnie ograniczył ci wolność dając taki zakaz?

7. Nie cudzołóż - temat - rzeka. Poręczne linki - Małżeństwo błędem Ewolucji, Seks w życiu Chrześcijanina

8. Nie kradnij - oczywista protekcja dla każdego, kto posiada cokolwiek wartościowego.

9. Nie będziesz fałszywie zeznawał. - Bóg zabronił stosowania fałszywych zeznań, czyli... posługiwaniem się kłamstwem. Kłamstwo jest paliwem napędzającym system władzy Szatana. Dlatego owo przykazanie jest w szczególności znienawidzone przez 'ojca kłamstwa'.

10. Nie będziesz pożądał niczego, co należy do twego bliźniego z jego żoną włącznie. Czy chciałbyś żyć w otoczeniu, które czyha na moment, kiedy pójdziesz do pracy aby poigrać sobie z twoim współmałżonkiem? Według wersetów z NT pożądanie rodzi grzech czyli złamanie jednego z poprzednich przykazań. Pożądanie czyjejś żony czy męża doprowadza do cudzołóstwa. Wykrycie tego czasami doprowadza do morderstwa z zemsty a nawet do wojny, jak to wydarzyło się w Troi - znana nam historia Heleny Trojańskiej.

Przykazania te były protekcją dla każdego uczciwego człowieka! Czy może ktoś wskazać przykazanie, które działało na szkodę człowieka?

Czy moze ktokolwiek wskazać na szatańską ideologię, która daje jeszcze lepszą ochronę? Co jest jaskrawo widoczne podczas analizy tych przykazań - przykazania te są gwarancją istnienia człowieka na ziemi. Łamanie ich na wielką skalę powoduje rozbicie rodziny - głównego elementu naszej cywilizacji, elementu dzięki któremu istnieję ja oraz ty, drogi czytelniku. Dzięki owym przykazaniom dotarliśmy do dzisiejszych czasów czyli ponad 6000 lat i dopiero około 50 lat temu szatan rozpoczął frontalny atak tak na przykazania jak i na najważniejszą komórkę społeczną, jaką jest sprawnie funkcjonująca rodzina.

Przypuśćmy, ze 19 letni człowiek zamordował kilka osób i postawiono go przed sądem. Jaką linie obrony użyje adwokat? Pierwsze jego kroki będą skierowane ku temu, aby sprawdzić, czy rodzina w jakiej wychował się ten młodzieniec była normalnie funkcjonującą rodziną.

Czyli wszelkie stosunki pozamałżeńskie, rozwody, nadużywanie alkoholu, narkotyków, droga przestępcza jednego z rodziców automatycznie oznacza, że oskarżony otrzyma łagodniejszy wyrok.

Zatrzymajmy się na moment i przemyślmy ową typową

i znaną większości z nas sytuację.

Adwokat doskonale wie, że niewłaściwie funkcjonująca rodzina powoduje nienormalne wychowanie i morderca jest owocem takiej rodziny. Czy sędzia się z tym zgadza? Oczywiście że tak. Czy władze się z tym zgadzają? Tak!

Odwróćmy tę sytuację. Władze znają doskonale ten mechanizm i w szkołach jesteśmy nauczani nienawiści do miłości, nienawiści do małżeństwa, jako rzeczy niepraktycznej i niemodnej. Wpaja się młodzieży wstręt do rodzenia potomstwa. (Znacznie więcej w linku - Wojna przeciwko białym) Co do powszechnej wiedzy w tej materii to nie ulega wątpliwości, że władze oraz autorytety wychowania szkolnego doskonale zdają sobie sprawę z tego, że obecny system szkolnictwa oraz masowa propaganda w mediach z lucyferiańską muzyką i pornografią produkuje celowo na masową skalę olbrzymią grupę ludzi nie nadających się do życia w cywilizowanym społeczeństwie.

Grupa ta jest skazana na całkowite wymarcie!

Nastąpił zupełnie świadomy atak na rodzinę ludzką pomimo powszechnej wiedzy władz o niezwykłej ważności sprawnie funkcjonującej rodziny - kobiety, mężczyzny oraz ich potomstwa. Władze podporządkowane szatanowi doskonale zdają sobie sprawę z tego, że atak na rodzinę nie tylko zdziesiątkuje populację ale większość ludzi urodzonych w nieprawidłowo funkcjonujących rodzinach to najpoważniejsi kandydaci na przestępców.

Władze z premedytacją tworzą armię przestępców posługując się z pełną świadomością doktryną lucyferiańską!

Zwróćmy uwagę na nowe przykazanie z Nowego testamentu czy raczej z Nowego Przymierza.

"Będzie miłował Pana Boga swego a bliźniego swego jak siebie samego."

Isus dodał jeszcze jedno przykazanie.

"Będziesz miłował swoich nieprzyjaciół."

Która część tych przykazań jest dla nas szkodliwa?

Z jakiej przyczyny świat kontrolowany przez Szatana atakuje Boga za Jego jakże dla nas korzystne Przykazania? Czy jest jakiś inny program, który jest dla ludzkości lepszy? Czy szatan podał nam jakieś nowe, lepsze prawo? Oczywiście że nie!


Przykazanie Miłuj Boga i bliźniego jest najmądrzejszym tekstem dla człowieka,

jakie kiedykolwiek wypowiedziano we wszechświecie.


 Ponieważ Autorem tego jest Bóg, zdanie to jest w szczególnej nienawiści szatana oraz jego naśladowców. Już dzisiaj, gdyby Watykan oraz rodziny Rockefellerów, Rothschild, Morgan, Soros, Sachs, Carnegies, oraz brytyjska rodzina Windsoroddali ludzkości zaledwie kilka procent swych niezliczonych zagrabionych ludzkości pieniędzy i bogactw oraz udostępniła nam wiele wynalazków darmowej energii - na ziemi zapanowałby trwały pokój, niezwykły dobrobyt, nie byłoby głodu, bezrobocia i wyzysku i... przeludnienia!

Wyżej wymienieni zasłużyliby się rodzajowi ludzkiemu w niezwykły sposób i darzono by ich wszystkich największym szacunkiem przez setki a być może i tysiące lat!

Dlaczego tego nie czynią?

Ponieważ służą szatanowi i razem walczą przeciwko Bogu ora Jego Prawu, przeciwko Jego planu przywrócenia życia wiecznego dla całej ludzkości, która zechce się podporządkować Jego mądrym i pełnym miłości Przykazaniom.

Ich przykazanie:-

Ty będziesz swoim bogiem.

Niezwykły kontrast w stosunku do przykazania Boga, które przekazał nam Jego Syn - Isus oraz potwierdził to własnym życiem przelewając za nas swoją krew!

Jakże olbrzymi kontrast troski Boga o swoje stworzenia w w porównaniu z postępowaniem szatana!

Jana 3:J 3:16 BW "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

To jest przyczyna, dla której wielu ponownie narodzonych chrześcijan z radością odwzajemnia Jego miłość do rodzaju ludzkiego.

Ponieważ Isus dał nam osobisty przykład do jakiego stopnia powinniśmy się nawzajem miłować.

Luk 10:27 BW Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego.


Nie istnieje absolutnie żadna szansa na zastosowania zasady - bycia bogiem.

Jest to zupełny absurd i nonsens. Jedynie ludzie o wyjątkowo ograniczonych umysłach dają się nabierać na owe szaleńcze nierealne slogany.

"Czynienie twojej woli będzie jedynym prawem." Aleister Crowley - twórca współczesnego satanizmu. czyli według tego kłamstwa możemy się spodziewać, ze możemy nie tylko ignorować wszelkie prawo, ale stosować nasze własne.

 • Czy policja będzie zadowolona jeżeli zastosujemy to w ruch drogowym?
 • Może będziemy ignorować wszelkie przepisy bezpieczeństwa?
 • Nie będziemy chodzić do żadnej szkoły?
 • Nie uszanujemy cudzej własności.
 • Nie będziemy płacić rządowi podatków.

To zaledwie mała część zastosowania tego nierozumnego i nielogicznego prawa.

LaVey - kolejny satanista, założyciel kościoła szatana w roku 1966 publicznie oświadczył, aby każdy robił co mu się podoba, grzeszył z pewną świadomością tego, tylko dlatego, że sprawia to samolubną przyjemność.

Hmm... trudno się z tym zgodzić. Czy to oznacza, że jeżeli ktoś ma orgazm podczas seksu z satanistą w momencie podcinania mu gardła, to powinienem to robić?  Czy zamordowanie satanisty to chwalebny uczynek jedynie dlatego, że sprawia drugiemu przyjemność?

A może ktoś zechciałby podpalić kościół szatana, zabić jego członków - ponieważ czuje wtedy ulgę i radość? Czy takie postępowanie zalecałby Crowley i LaVey?

W tych argumentach widać wyraźnie kłamstwo, bezsens oraz dwulicowość satanistów, których celem jest czynienie tego zła tobie, zwłaszcza kiedy jesteś Chrześcijaninem. Czynienie tego samego satanistom byłoby nadal zbrodnią!

Dochodzi nawet do takich absurdów jak cytowanie Hitlera, którego Dzieło - Main Kampf jest na indeksie zabronionych dzieł, ponieważ mogą one poważnie demoralizować innych. Tymczasem sataniści cytują Hitlera jako autorytet w szatańskich manipulacjach. Czyżby Holokaust był także zgodny z zasadami Crowley'a czy LaVey'a? Najwyraźniej TAK, aczkolwiek oficjalnie się o tym nie mówi.

Zwróćmy uwagę na ten krótki film z polskimi napisami.

 

W tym filmie mamy wypowiedź LaVey'a na temat czynienia zła innym zawsze, kiedy mamy na to ochotę. Córka LaVey'a w 1.09 minucie twierdzi, że życie prywatne jej ojca nie jest naszym biznesem i odmawia informacji na ten temat. Czyżby zabraniała innym ustalania własnych praw i bycia bogami? Chciałaby jakiś norm społecznych i uszanowania swego ojca? Czyżby podobało się jej Boże przykazanie: "Czcij swego ojca i matkę swoją"?

Co jest ciekawe, na samym końcu tego filmu mamy ubolewanie Schrecka, że... "nobody cares!" - nikomu na tym nie zależy.

Chwileczkę panie Schreck.

Chciałbyś pan stosować dla siebie zasady biblijne? Chciałbyś oddania, współczucia, obowiązkowości, lojalności, pracowitości, chęci pomocy i uczciwości w... organizacji szatańskiej?

Zachciało się tobie, panie Schreck, Prawa twego Stwórcy, którego aż tak nienawidzisz?

Brałem osobiście udział w wielu dyskusjach z satanistami. W sumie panowie ci nie mają nic do powiedzenia.

Często zadawałem takie pytanie:

"Czy możesz wskazać na jakąś mądrość satanizmu, która byłaby odpowiedzią na - Miłuj Boga i bliźniego?"

Odpowiedzi nigdy nie uzyskałem a za owo pytanie wyrzucano mnie z każdego forum.


Napisano18 Sierpnia 2006p

Ostatnie uaktualnienie - 21 Lipca 2010p