Powrót na stronę główną

Jak zwracać się do Boga?

Ostatnie uaktualnienie: 4 Marca 2017

Z Biblii wynika, że Lud Boży, czyli Słowianie - zdecydowana większość to katolicy, członkowie Kościoła Katolickiego, czyli według Biblii i słów samego Boga - wiarołomni bałwochwalcy. Lud ten powinien się oczyścić z bałwanów, aby Bóg go wysłuchał, ponieważ nie wyzwoli nas ani Królowa Niebios ani Jan Paweł II,  ale wyzwoli nas jedynie Bóg oraz jego Syn!

Oczyszczenie oznacza usunięcie wszelkich form bałwochwalstwa, tzw. 'świętych' obrazków, szkaplerzyków, figurek, zdjęć papieży, krzyży z martwym zwłokami, różańców, świętej wody i innych wymysłów bałwochwalczych, których Bóg bardzo nienawidzi i karze nas za stałe łamanie pierwszego i drugiego Przykazania.

Czyści od bałwochwalstwa ludzie mogą w czystości serc wołać do Boga i odmawiać głośno razem modlitwę - Ojcze Nasz, któryś jest w niebie,... przyjdź Królestwo Twoje.

Jezus (Isus) Chrystus nie nauczył nas - Zdrowaś Mario, ale  nauczył nas - Ojcze Nasz!

To Chrystus umarł za nasze grzechy a nie Maria. Trzeba się zwrócić do Boga, aby nas wysłuchał i zwrócił nam naszą rzeczywistą Ojczyznę! Porzucenie bałwochwalstwa to podstawowy warunek czystego czystego sumienia przed Bogiem.

Zwracamy się tylko do Boga - nie do Maryi czy innych świętych - oczyszczeni z krzyży, posągów i bałwochwalczych obrazów Królowej Niebios. Tylko Bóg odpowie na nasze modlitwy i jedynie On posiada moc, aby nas uwolnić od sił szatana i jego nasienia węża.

Modlitwa bluźniercza - Zdrowaś Mario - niszczy wszystkie nasze wysiłki - dlatego władze popierają pedofilsko-gejowski i bluźnierczo bałwochwalczy Kościół Katolicki z papieżem Antychrystem na czele. Ryba psuje się od głowy - bałwochwalstwo i herezje docierają do nas wprost z Watykanu, czyli biblijnej Wielkiej Nierządnicy.

Ten 'święty' obraz i to kadzenie jeszcze nikomu i nigdy  nie pomogło!

papierz kadzi

Im większa ilość ludzi dobrej woli o skruszonych sercach zacznie publicznie, bez bałwochwalstwa błagać Boga, tym szybsza i pewniejsza będzie Jego pozytywna reakcja.

Jeszcze tego nigdy nie uczyniliśmy i dlatego On nam nigdy nie udzielił odpowiedzi. Bóg słucha tylko wtedy, kiedy zwracamy się wprost do niego. Taka jest moc naszych modlitw!

Nie było w naszych czasach przypadku, aby cały naród z rozpaczą wołał publicznie do Boga o pomoc!

Ostatni raz uczynili to nasi przodkowie w Egipcie!  Rezultat znamy!

Bóg nas zapewnia:

Ezechiela 20: 33 Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

Gniew - chodzi o Boży gniew przeciwko naszym ciemiężcom. Jak widzisz, Bóg zaprzysiągł swoje królowanie nad nami na samego siebie. To nie są żarty a Jego przeogromny gniew  wyleje się w pełni na naszych ciemiężycieli, czyli na nasienie węża.

Jeremiasza 29:(12) Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. (13) A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, (14) Objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem - mówi Pan - i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.

Spójrz na ten film. Przerażające wydarzenia z ostatnich dwóch miesięcy.

Zwróć uwagę na to, że film ten nie mówi on o nieszczęściach w krajach słowiańskich. Czyżby była już widoczna pomoc Boga dla Słowian?

Rozpocznij swoje poszukiwania od poniższego krótkiego artykułu na temat okropnych skutków bałwochwalstwa, tak charakterystycznego dla Kościoła Katolickiego.

W obliczu kolejnej zawieruchy wojennej siły szatańskie wzmagają swoją aktywność i bałwochwalstwo ponownie wzmaga swój negatywny wpływ na na losy naszego zniewolonego przez nasienie węża kraju.

3 Maja 2016 roku ma być uczczona 50 rocznica aktu oddania narodu polskiego w macierzyńską niewolę Matki Boskiej, zwanej także Królową Niebios.

Jakie mamy rezultaty 50-cio letniej 'macierzyńskiej niewoli'?

Polska odzyskała niepodległość i rząd Polski stanowią tylko Polacy. Zlikwidowano bezrobocie i ubóstwo, uzyskano bardzo wysokie zarobki, nie brakuje niczego w sklepach a troskliwe władze szczepiąc nasze maluchy zlikwidowały większość chorób, z rakiem i autyzmem włącznie. Krajowa produkcja, stocznie, kopalnie, huty a zwłaszcza tak wspomagane przez władze rolnictwo są dumą narodową a wielkie zyski z eksportu pozwalają na budowanie wolnej i szczęśliwej Polski, bardzo cenionej na arenie międzynarodowej. niż kiedykolwiek przedtem. Naród polski przoduje pomysłowością, Polacy wsławili się wieloma wynalazkami a polskie samochody stanowią obecnie czołówkę niezawodnej i masowo dostępnej bezpiecznej motoryzacji. Kraj nasz rozwija się w zawrotnym tempie. Mamy także olbrzymi przyrost naturalny spowodowany powrotem do tradycyjnego modelu chrześcijańskiej rodziny i chrześcijańskiej moralności, a także zakazem jakichkolwiek form aborcji. Polacy wracają z innych krajów z radością do Ojczyzny. Rząd oraz media mówią tylko prawdę i wszelkie plany rządu są poddawane narodowi pod dyskusję.

Czy ten tekst w ramce u góry jest zgodny z obecną sytuacją  w Polsce?

Polska jest na krawędzi totalnego fizycznego i moralnego zniszczenia!

A trafiało się nam znacznie lepiej!

W obronie Królowej Polski przedstawia się przepowiednie fatimskie i proroctwa wielu proroków poza biblijnych. To nie są proroctwa, ale szatańskie plany dla świata. Poznaj szatański plan 3 wojen światowych, i zadaj sobie pytanie: czy powinniśmy Alberta Pike'a ogłosić królem świata?

Naród polski oraz wszystkie narody słowiańskie są pod wielkim niebezpieczeństwem inwazji radykalnego Islamu. Ludzie bez sumień o zezwierzęconych obyczajach są celowo sprowadzani do krajów Chrześcijan w celu zupełnego nas wyniszczenia. Grozi nam z wielu stron całkowita zagłada!

Kto i dlaczego chce nas zniszczyć?

To Słowianie są zaginionymi 10-cioma pokoleniami Izraela. Władze to wiedzą i dlatego istnieje olbrzymia luka w historii Polski przed rokiem 966 n.e. Dowody w linku. 10 pokoleń Izraela!

Synagoga szatana sprawuje nad nami tyrańską, morderczą, lichwiarską władzę niszcząc wszystko, co się da zniszczyć. Istnieje jednak przyczyna, dlaczego Bóg dopuszcza tyle nieszczęść na Polskę i na pozostałe narody słowiańskie.

kn

01.04.1656 Król Jan Kazimierz podczas potopu Szwedów ukoronował dla ochrony Polski wielbioną Matkę Boską, jako Królową Polski. Owa Koronacja rozpoczęła lawinę nieszczęść. Oto przerażające rezultaty wielbienia Królowej Niebios.

Potop szwedzki trwał od 1655-1660.

W potopie szwedzkim zginęło około 4,4 miliona Polaków, stracono olbrzymie dobra materialne i majątki, spalono 188 miast, 186 wsi, zniszczono 81 zamków, 136 kościołów, 89 pałaców.

Władze ukazują nam jedynie rzekomo cudowną obronę Częstochowy.  'Królowa' nie zdołała powstrzymać dalszej fali zbrodni i łupiestwa pomimo wielu błagań, modlitw, litanii, różańców i procesji.

Potem nastąpiły kolejne nieszczęścia polskie.

Po II wojnie fala zbrodni na Polakach nie ustała. Ilość zbrodni, począwszy od rządów UB i Żyda Jakuba Bermana  jest olbrzymia, a fala zbrodni nadal prześladuje naszą Ojczyznę. Prześladują Polskę samobójstwa, morderstwa polityczne, masowy exodus Polaków za chlebem ponieważ Polska jest niemal całkowicie niszczona i rozkradana przez wrogie nam władze syjonistyczne. Ostatnio szatańskie władze podpisały ponowny rozkaz przymusowego szczepienia naszych dzieci - jako jedyny kraj na świecie.

Jutro podpiszą przymusową... eutanazję! Wszystkiego po nich możemy się spodziewać!

Oto skutki wielbienia bałwanów Królowej Niebios, zabronionego przez Boga.

Najprawdopodobniej nie wiesz, że 10 Przykazań Bożych jest celowo zniekształconych przez Kościół Katolicki. Oto Przykazania Boże wprost z Biblii w oryginalniej formie. Poniżej dwa najważniejsze.

Wyjścia 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Dlaczego  oryginalne Przykazania tak się różnią od dobrze znanych nam Przykazań z Katechizmu?

Przyczyną ukrycia części Przykazań jest ukrycie ostrzeżenia przed bałwochwalstwem. Ukrycie umożliwia łamania dwóch najważniejszych przykazań.

Dlaczego Kościół dąży do łamania przez nas najważniejszych Przykazań?

Watykan w rzeczywistości wielbi... Lucyfera i dąży także do naszego unicestwienia!

To Watykan - Kościół Katolicki forsuje na świecie prawo Lucyfera czyli negację 10-ciu Przykazań.

Dowody w linkach na końcu artykułu...

Bóg oczekuje, że zwrócimy do Niego z pokorą i prośbą o pomoc. Tylko do Niego, ponieważ pierwsze Przykazanie jest najważniejsze i tylko Bóg może nam pomóc!

"Nie będziesz miał innych bogów poza mną." - Bóg jest jedyną Osobą, którą nam wolno wielbić.

Ponieważ ON wszystko stworzył i  jest Dawcą życia dla wszystkich stworzeń. Nie Królowa Niebios, nie 'apostoł Paweł, Święty Mikołaj czy jakikolwiek inny święty. Nie wolno nam wielbić nikogo, poza Bogiem, ponieważ wszystko i i my także istniejemy z Jego woli. 

Nie możemy dziękować za Boże dary komukolwiek innemu!

Bóg także kategorycznie zabrania czynienia czegokolwiek, przed czym człowiek mógłby się kłaniać.

Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył!

Mamy dwa kategoryczne zakazy - wytwarzania figur i obrazów oraz: klękania i kłaniania się przed nimi.

Nie ma znaczenia, co ty sobie wyobrażasz w obrazie, podobnie nie ma znaczenia jak widzisz znak... stopu na drodze. Są to kategoryczne zakazy bez jakiekolwiek możliwości ich unieważnienia!

Nie wolno nam wytwarzać i nie wolno nam wielbić jakiekolwiek figury, 'świętego' obrazu, czy to Królowej Niebios, czy też krucyfiksu,  posągu, krzyża, jakiegokolwiek przedmiotu wykonanego rękami ludzkimi.

Podziękowanie za Boże dary z życiem włącznie należą się tylko i wyłącznie Bogu. Jedynie Bóg, dawca wszystkiego może dać nam życie wieczne w niebie lub na ziemi. Kara za złamanie tych dwóch przykazań jest bardzo sroga, ale nagroda za posłuszeństwo jest olbrzymia.

Odrzućmy bałwany i Królową Niebios!!!

Módlmy się bez obrazów i posągów, nie do Marii czyli Królowej Niebios ale tylko do Boga, według wzoru jaki na Syn Boży podał.

Do modlitwy Ojcze Nasz dodawajmy nasze prośby tak, jak potrafimy: o wyzwolenie nas z niewoli i okrutnego jarzma nasienia węża. Drugim, nie mniej ważnym uczynkiem jest uprzedzanie innych przed takim wielkim grzechem! Im więcej ludzi modlących się do Boga, tym większe nadzieje na nasze wyzwolenie.

Chrystus jest naszym Królem już od 2000 lat i wkrótce obejmie On swoją władzę nad Słowianami.

Bóg czeka na nasze nawrócenie się do Niego i porzucenie znienawidzonej przez Niego Królowej Niebios czy też Królowej Polski oraz wszystkich bałwanów, czyli posągów, krucyfiksów, 'świętych' obrazów, medalików, różańców i temu podobnych bałwochwalczych przedmiotów.

Jeżeli chcesz poznać więcej czystej prawdy biblijnej a także dowiedzieć się,  co w rzeczywistości dzieje się na całej ziemi, zacznij czytać obszerne wyjaśnienia z tego linku - Nawigacja. Jeżeli chcesz osobiście poznać szczegóły naszego zbawienia, przeczytaj ten artykuł. Zbawienie, nie tylko dla orłów.

Jeżeli rzeczywiście miłujesz Boga, natychmiast odrzuć pogańskie bałwochwalstwo oraz ohydny kult znienawidzonej przez Boga królowej niebios, nazywanej także matką boską!

Wielu Chrześcijan rozpoczyna uświadamianie rodaków o wielkim niebezpieczeństwie bałwochwalczego kultu Królowej Niebios. Poniżej streszczenie tej strony na rycinach, które mogą być dowolnie rozpowszechniane za pomocą emaili.

Link - Ulotki przeznaczone do druku oraz do rozpowszechniania za pomocą emalii.

Napisano: 4 Marca 2017

Ostatnie uaktualnienie: 4 Marca 2017

Powrót na stronę główną