Kim są Polacy?

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Na Ziemi nadal toczy się walka szatana przeciwko Bogu, przeciwko Ludowi Bożemu, czyli rzeczywistemu Izraelowi. Obecność Żydów w postaci rzekomego 'Izraela' w Palestynie to właśnie oszustwo!

Obecny Izrael nadal nie posiada stolicy w Jerozolimie. Jest jeszcze gorzej. To szatan jest ojcem żydowskiego i syjonistycznego 'Izraela' i to on zmusił cały świat do akceptacji Żydów jako Narodu Wybranego przez Boga. Świat to w pełni zaakceptował i wszelkie krytyczne komentarze są nazywane... antysemityzmem.

Historia 10 plemion rzeczywistego Izraela

Niemal żadna religia nie zajmuje się losem 10 plemion Izraela. Są pewne minimalne wysiłki, ale żadne z nich nie wskazują nam rzeczywistego Izraela oraz jego roli w czasach bliskich końca. Czyżby Bóg chrześcijan się mylił i nie zdbał o swój lud? Świat wkrótce się dowie prawdy i dzieło Boga ujrzy na własne oczy.

Istnieje jedna niezwykle wartościowa księga biblijna, II Ezdrasza, która z powodu ujawniania przed światem historii 10 pokoleń Izraela oraz innych ważnych proroctw o czasach końca została usunięta z Biblii, pomimo, że pierwsza księga Ezdrasza nadal jest w Biblii. Czyli pisarz Ezdrasz nie jest niewiarygodny, ani w pierwszej jego księdze, a zwłaszcza w drugiej, w której ukazuje on nam niezwykłe proroctwa Boże.

Dwa cytaty potwierdzające istnienie 10 plemion Izraela, czyli inne owce.

Jana 10:(16) Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Rozproszenie potwierdza także Jakub.

Jakuba 1:(1) Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

W księdze II Ezdrasza jest dokładna informacja o losie większej części Izraela, który został usunięty przez Boga z ziemi izraelskiej za ich jaskrawe nieposłuszeństwo wobec Prawa.

Oto opis wyjścia 10 plemion z Izraela oraz Boży plan ich powrotu!

II Ezdrasza 13 (39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju.

Dokładne wyjaśnienie wyjścia 10 pokoleń jest w tym linku - 12 pokoleń nadal istnieje. Jest to artykuł napisany 6 lat temu. Ten artykuł ukazuje nam bardzo interesujące zupełnie nowe szczegóły.

Zwróćmy jeszcze raz uwagę na trzy następne wersety.

II Ezdrasza 13:(48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów."

To wyraźnie sugeruje lud Boży, który znajduje się w Bożych świętych granicach, który podczas przemieszczania się na pustynię zostanie zaatakowany przez zebrane przeciwko nim narody. Te wersety mówią wyraźnie o wyroku, jaki Bóg już wydał na tych, którzy będą chcieli atakować Boży Naród. Bóg Izraela ochroni niszcząc mnóstwo wrogich mu narodów.

Ciekawe zdania w tym sprawozdaniu

Ten fragment mówi nam, że chodzi o 10 pokoleń Izraela, które zostały siłą uprowadzone w roku 722 p.n.e. przez Salmanasara, króla Assyryjczyków do Assyrii. Dla 10 pokoleń była to surowa kara. Nie był to wyrok śmierci ale straszliwa niewygoda przemieszczania się z jednego miejsca w drugie w niewoli Assyrii.

A to oznaczało pozostawienie swego dobytku, domów oraz zmiana trybu życia na zdecydowanie bardziej niewygodny i nieprzyjemny. Było im tak źle, że w końcu oni zdecydowali, żeby pójść jeszcze dalej w krainę, która w ogóle nie była zamieszkana. Biblia nazywa ją Arzareth. Dzisiaj jest znana jako Polska.

Co szczególnie rzuca się nam w oczy z tego proroctwa to fakt, że 10 pokoleń pozostawiło Assyrię oraz powędrowało... cytuję ponownie... w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała.

Cała Europa była około roku 700 p.n.e całkowicie nie zamieszkana i tam zadomowili się Izraelici czyli Polacy - wszystkie 10 plemion Izraela.

Dlaczego10 pokoleń zmieniło języki?

Poprzedni artykuł nie wyjaśnia zjawiska zmiany języków.

 

Według satanistów w krajach Słowian rzekomo wystąpiły zmiany językowe. Rosja mówi po rosyjsku, Czesi po czesku, Bułgarzy po bułgarsku itp.

Nagle pojawiła się grupa 10  plemion Słowian, 'podzielona' wieloma językami.

Wyjaśnienie tego oszustwa jest bardzo proste, aczkolwiek jest to moje przypuszczenie.

Rzeczywiste 10 pokoleń Izraela miało jeden język, który nigdy nie był podzielony. Żadne źródła biblijne czy historyczne nie mówią nam o wielojęzycznym Izraelu.

Nie posiadamy żadnego dowodu na to, że z Assyrii wyruszyła do Europy kilku językowa grupa ludzi, których nazywamy dzisiaj Słowianami. Zwłaszcza, że nikt z nich nie używał języka... Assyrii.

Najprawdopodobniej Izrael posiadał w polskim języku tekst Starego Testamentu czyli Tory.

W jakiś dziwny i szatański sposób nie posiadamy nawet śladu oryginalnego Starego Testamentu. Wiemy jednak, że taki tekst istniał, ponieważ z niego właśnie przetłumaczono na język grecki Stary Testament (Septuaginta LXX) który istnieje do dzisiaj. Ale oryginał w języku Słowian w podejrzany sposób zaginął. Podobno się spalił w Aleksandrii.

Poniżej bardzo kontrowersyjne pytanie.

Czy jest możliwe, że Polska to 10 pokoleń Izraela?

Sprawdźmy dowody oraz logiczne wyjaśnienia. Może nasz staropolski język był przyczyną ukrycia przed nami słowiańskiej wersji Starego Testamentu? To byłoby bezspornym dowodem na to, kim w rzeczywistości są Polacy. To także spowodowało usunięcie z Biblii II Księgi Ezdrasza, która właśnie mówi o wypędzeniu przez Boga 10 plemion Izraela do Assyrii.

Faktem jest, że Polacy byli przez stulecia atakowani, mordowani przez Krzyżaków, podczas I WŚ oraz podczas II WŚ. Właśnie bałwochwalstwo Słowian było przyczyną braku interwencji Boga w ich ochronie. Podobnie było podczas dwóch wojen światowych oraz podczas potopu szwedzkiego!

W II WŚ zginęło nas co najmniej 9 mln!

Pamiętajmy także o tym, że do naszej ery dodano ponad 1500 lat! Rzeczywista data roku 2023 to rok 481!

Jeżeli do tej pory połykamy wyłącznie kłamstwa, oczywiście poza Biblią, jaką wiarygodność ma jakiekolwiek wydarzenie z przeszłości, skoro sfałszowano ponad 1500 lat historii całego świata? Czy można dowiedzieć się prawdy o 10 plemionach Izraela, które zostały usunięte z Izraela przez Boga i wzięte w niewolę do Assyrii? 

Skąd się wzięła olbrzymia ilość Słowian z innych 'plemion' wokół Polski?

10 pokoleń Izraela, zgodnie z Biblią porzuciło Assyrię oraz wyruszyło do nie zamieszkanej jeszcze w tym czasie Europy. Przez dłuższy czas nie byli oni przez nikogo atakowani, ponieważ Europa była wtedy pusta. Polacy zatrzymali się na obecnych terenach, na których nadal istnieje państwo polskie pod syjonistyczną okupacją.

Biblia tak mówi i mieszkamy w czasie uważanym już za czas ostateczny.

Ezdrasza 13:(46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju.

Zwróćmy uwagę na taki niezwykły argument. Proroctwo Ezdrasza podaje nam, że Słowianie mieszkali tam, i nadal w tym miekscu mieszkają aż do ostatecznego czasu. Hitler dążył do ich usunięcia.

W żadnym źródle historycznym z Biblią włącznie nie ma żadnych informacji o zmianach języków owych 10 pokoleń Izraela.

Najprawdopodobniej z powodu pokoju i obfitości jedzenia, wielkich połaci wolnej ziemi itp. rzeczy, 10 pokoleń zaczęło się gwałtownie rozrastać i naród się bardzo szybko rozwijał i rozmnażał.

Oczywiście szatan to obserwował i w pewnym czasie rozpoczął wprowadzanie do Europy innych narodów, aby Słowian powstrzymać. Ale... najwyraźniej nowe grupy w innych częściach Europy zaczynały się bratać z wyjątkowo mocnymi Polakami a nawet się z nimi łączyć czyli brać ich kobiety za żony.

Część Polaków odchodziła z nowego Izraela biorąc za żony kobiety z innych narodów i idąc do innych miejsc. Rozmnażano się szybko z powodu dobrobytu i braku wojen a dystans od Polski (Lechii!?) spowodował różnice w oryginalnym języku, który także się zmieniał, ale nie aż tak drastycznie. Dlatego ze wszystkimi możemy się łatwo porozumiewać i z wieloma innymi Słowianami czujemy się niemal jak w rodzinie.

Im dalej od Polski, tym bardziej odrębne języki, zwłaszcza niemieckie, francuskie, angielskie, włoskie itp.

W ten sposób cała Europa została wypełniona rasą białą, czyli częściowo skażonym potomstwem 10 rzeczywistych pokoleń Izraela.

Nie mamy żadnego historycznego śladu rozpadu 10 pokoleń Izraela.

Co jest jeszcze ważne, pomimo podziału Izraelitów podczas życia w Izraelu na rodziny, nie było żadnych granic czy podziałów ani odrębnych języków.

Nie posiadamy absolutnie żadnego dowodu na nie potwierdzoną teorię, że nastąpiła zmiana języka u 10 pokoleń Izraela po dotarciu do Europy!

Wszystko wskazuje na to, że inne narody posiadające wiele rodzin mieszanych zmieniło swoje oryginalne języki na języki podobne do języka Słowian!

Proroctwo z II Ezdrasza zapowiada, że Słowianie powrócą tą samą drogą, którą wyszli, ale najpierw odbędzie się nad nimi, czyli...  nad Polakami sąd Boży.

To wszystko oznacza, że Bóg cały czas posiada kontrolę nad 10 pokoleniami i ich sprowadzi ponownie na pustynię, na której Izraelici przebywali znacznie wcześniej przed wejściem do Ziemi Obiecanej.

Wracając do innych języków, aczkolwiek nieco podobnych, jeszcze nie zdarzyło się, aby w jednym państwie posługującym się jednym językiem, nagle zmieniły się języki - mówione, pisane i różniące się gramatycznie w tak dużym stopniu i bez logicznej przyczyny. Ktoś musiał im w tym także... pomagać!

Kolejnym realnym dowodem kłamstwa w tej kwestii jest to, że cały świat szatana oraz nasienie węża z pasją nienawidzi rasy białej czyli całej Europy. Oni wiedzą, kim jesteśmy i że rasa biała pochodzi bezpośrednio od 10 pokoleniowego Izraela. Pozostałe dwa plemiona Izraela to także ludzie biali.

Oto znana nam przyczyna nienawiści świata szatana do Ludu Bożego.

Widzimy rzeczywiste przyczyny nienawiści szatana do rasy białej, ponieważ zdecydowana jej część pochodzi od Narodu Wybranego, głównie z Polski. Jest obecnie mnóstwo Polaków w Australii, USA, Kanadzie, Anglii, w Niemczech, Austrii, Irlandii czy w innych państwach.

Istnieje także wielki argument, który spędzał mnie często sen z oczu.

Tylko Polacy wiedzą kim są - przynajmniej część z nich - i jakie mamy obietnice na najbliższe czasy z ust samego Boga. Według moich obserwacji wiedzą o tym głównie Polacy w Polsce oraz Polacy na emigracji.

Biblia mówi nam wyraźnie, że Bóg zbierze nas ze wszystkich stron świata!

Rodzaju 17:(4) Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. (5) Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. (6) Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. (7) I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. (8) Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich.

To przymierze Boga z Abrahamem nadal jest ważne i Naród Wybrany jest nadal nim objęty. Ziemia Obiecana będzie zamieszkana ponownie przez potomstwo Abrahama.

Jeremiasza 3:(18) W owych dniach przystąpią ci z domu Judy do tych z domu Izraela i wejdą razem z ziemi północnej do ziemi, którą dałem waszym ojcom w dziedziczne posiadanie.

Ponowne potwierdzenie - powyżej i ponizej, że chodzi o Polaków!

Jeremiasza 23:(8) Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi.

Izajasza 43:(6) Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi!

Izajasza 11:(10) I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne. (11) I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. (12) I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata. (13 Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni; Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima.

Jeroboam był z plemienia Efraima. 10 króli było Efraimitami.

Izajasza 11:(16) I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej.

Izajasza 27:(12) I stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił kłosy od Eufratu aż do Rzeki Egipskiej; a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim.(13) I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej, i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalemie.

Izajasza 49:(19) Gdyż twoje gruzy i zniszczenia, i twoja spustoszona ziemia będzie teraz za ciasna dla tych, którzy mają na niej mieszkać, a daleko będą ci, którzy cię pochłaniają. (20) Jeszcze będą mówić do twoich własnych uszu twoje dzieci, których cię pozbawiono: Za ciasne jest dla mnie to miejsce, dodaj mi jeszcze, abym miał gdzie mieszkać! (21) Wtedy sama pomyślisz w swoim sercu: Kto mi tych zrodził? Przecież ja byłam bezdzietna i niepłodna, wygnana i odepchnięta? Tych więc kto wychował? Przecież ja pozostałam sama, skąd więc ci pochodzą?

Podsumowanie...

Tak wygląda moja spekulacja w tym temacie. Mogę się nieco mylić, ale to jest zrozumiałe.

Według znanego już kanału polskiego Ewaranona wiemy dużo na temat masowych oszustw historycznych i wielu z nas jest przekonanych, że od czasów Chrystusa poza informacjami biblijnymi nie wiemy niemal nic.

Poniżej widzimy dwóch sług szatana oraz znany wielu z nas szatański uścisk rąk jest niezaprzeczalnym dowodem, komu oni służą i nawet się tym publicznie chełpią.

Trumpa nie trzeba przedstawiać ale ten drugi to Neil Armstrong, 'kosmonauta' który był na księżycu. Zwróćmy uwagę na masońsko-szatański uścisk obu satanistów, celowo pozowany do zdjęcia. Ten rudy chce nas przekonać, że podróż na księżyc to czysta prawda. Hmmm...

Dzisiaj przy takiej oszałamiającej technologi można w jeden dzień polecić na księżyc. Można także zrobić zdjęcia i filmy wysokiej jakości na żywo całej obracającej się Ziemi z powierzchni księżyca, oraz na żywo pokazywać to w najnowocześniejszej TV na ziemi.

Wtedy... może w to ktoś uwierzy, pomimo ich beznadziejnej wiarygodności i oddaniu się zawsze kłamliwemu szatanowi.

Jak rozpoznać kłamstwa rządowe i medialne? Władze i media nigdy nie pozwalają na nieocenzurowaną żywą publiczną dyskusję. Covid-19 jest oczywistym dowodem ich cenzury.

Wiemy już, że mamy rok 480 i nasza wiedza o olbrzymiej serii szatańskich kłamstw rozciąga się coraz szybciej po całej płaskiej ziemi.

Mega oszustwo Covid-19 jest kolejnym bezspornym dowodem masowych kłamstw szatana. Zwróćmy uwagę na jeden ważny aspekt odnośnie wiarygodności. Jeżeli dzisiaj, w erze 5G i Internetu szatan jest w stanie oszukać większość ludzi do tego stopnia, to co powiemy o wydarzeniach z przeszłości, o których posiadamy wiedzę z tego samego kłamliwego szatańskiego źródła?

Czy istnieją jakiekolwiek szanse na prawdę od... szatana?