Walka nasienia węża przeciwko ludowi Bożemu

Wielką pomocą będzie przeczytanie pierwszej części tego artykułu - Nasienie węża.

Mamy kilka biblijnych pierwowzorów tego, co dzieje się dzisiaj na naszych oczach.

1. Starożytny Egipt. Rządy Nefilimów - gigantów a kapłaństwo stanowiło nasienie węża, rodzeństwo Nefilimów.

2. Starożytny Izrael w czasach Chrystusa, będący pod okrutną okupacją Rzymu (Nefilimowie) a przywódcy religijni to sataniści, faryzeusze i kapłani wysługujący się Rzymowi, czyli nasienie węża, plemię żmijowe - nazywane przez wielu chazarską mafią.

Dzisiaj jest dokładnie tak samo ale na skalę światową. Rządzi nami Watykan czyli część upadłych aniołów oraz ich potomstwo, Nefilimowie (Iluminaci, Jezuici) oraz ich potomstwo, hybrydy nazywające siebie Żydami a przywódcy religijni to także kapłani i faryzeusze. Słowo Żyd nie tyle oznacza członka religii starozakonnej czyli rzeczywistych Izraelitów posłusznych Torze czyli pismom Mojzesza. Słowo to jest kodem hybryd - głównie dla wtajemniczonych. Pozornie ludzi posłusznych Judaizmowi ale w rzeczywistości wyznawców Lucyfera pod wszelkimi jego postaciami , począwszy od Amen-Ra z Egiptu, Zeusa i jego syna Apolla z Grecji a skończywszy na otwartym wielbieniu Lucyfera w Watykanie.

Celem nasienia węża jest walka z Bogiem i z Biblią, zniszczenie Chrześcijaństwa oraz rasy białej.

Wszystkie rządy w krajach o białej populacji to nasienie węża, czyli skrajni rasiści, zboczeńcy, pedofile, mordercy, zbrodniarze łamiący Konwencję Genewską, agresorzy wysyłający wojska do krajów Islamu z poleceniem dokonywania masowych mordów, aby celowo wywołać nienawiść ludzi, którym zgotowali piekło. Ostatnim przykładem jest wymordowanie 250 tysięcy Libijczyków cywili bez jakiejkolwiek przyczyny. Mas media zachowują ciszę, ponieważ owej zbrodni dokonało NATO. Kiedy Saddam Hussein jedynie wkroczył do Kuwejtu, opinia publiczna zgotowała w Iraku ogniową łaźnię. Polskie wojska wysłane przez władze chazarskie także brały udział w tej rzezi.

Wszyscy członkowie władz biorących udział w zbrodni w Libii są winni ludobójstwa w tym pokojowym pięknym kraju a zbrodniarze powinni stanąć przed odpowiednim sądem i otrzymać za ową zbrodnię karę śmierci! Polskie rządy nie są w tym przypadku wyjątkiem, ponieważ wojska Polski także brały udział w masowych zbrodniach w Iraku, Afganistanie czy Serbii.

To są bezprawne inwazje na suwerenne państwa, które nie stanowiły żadnego zagrożenia i ataki na nie są identycznymi zbrodniami, jakimi były zbrodnie Hitlera, Stalina, Mao czy... Saddama Hussejna!

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że ci sataniści w rzeczywistości realizują z żelazną konsekwencją stary plan trzech wojen światowych, czyli plan szatana, a Protokoły Mędrców Syjonu są ich szczegółowym planem trzymania władzy w swych rękach.

Główną cechą nasienia węża jest kłamstwo

Bóg jest Prawdą i Miłością - szatan jest ojcem kłamstwa i nienawiści. Kto notorycznie posługuje się kłamstwem? Ludzie ukrywający prawdę, czyli nasienie węża.

Nasienie węża to - władze, mas media, przywódcy religijni, prawnicy, członkowie korporacyjnego biznesu. Głównym trzonem tych kłamców są syjonistyczni Żydzi, czyli synagoga szatana. To o nich Biblia mówi, że nie są oni Żydami czyli raczej rzeczywistymi Izraelitami i że kłamią.

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Spójrzmy na świat w nieco inny sposób.

Istnieje na Zachodzie twierdzenie, że świat jest napędzany paliwem, które nazywa się wulgarnie bullshitem, czyli bawolim gównem. Owo 'gówno' oznacza kłamstwo! Przepraszam za język, ale owo twierdzenie jest tak mądre i tak szeroko znane, że trzeba o nim wspomnieć. Świadczy to o tym, że niemal wszystko na świecie to kłamstwo i kłamstwem jesteśmy nieustannie faszerowani, zwłaszcza wtedy, kiedy polegamy na mas mediach, z TV włącznie.

Owo powiedzenie jest wulgarnym potwierdzeniem tego, że światem rządzi szatan, który jest pierwszym kłamcą i mordercą. Czyli rządy szatan i jego sług powinny charakteryzować dwie szatańskie cechy. Kłamstwo i morderstwo.

I tak w rzeczywistości jest.

Kłamstwo jest tak powszechne, że zdecydowana większość ludzi nie ma najmniejszego wyobrażenia do jakiego stopnia jesteśmy oszukiwani. Cały świat jest oszukiwany w niemal każdym aspekcie naszej rzeczywistości.

 

Jest to absolutna prawda,

To są ci, którzy ukrywają przed nami swoje rzeczywiste nazwiska. Także najbliżsi z naszego otoczenie, jeżeli posługują się tylko kłamstwem, (dilerzy i sprzedawcy wszelkiej maści) to najprawdopodobniej mniej lub bardziej świadomi członkowie nasienia węża.

Kłamstwa biblijne

Te kłamstwa interesują nas najbardziej, ponieważ jest to największe dla nas zagrożenie.

Najgorsze jest to, że całe Chrześcijaństwo już zostało opanowane przez nasienie węża i owo nasienie skutecznie skierowało je na drogę kłamstwa w szatańskiej Ekumenie.

Jest na to mnóstwo dowodów. Podam te najważniejsze.

Największym problemem jest całkowicie zafałszowana historia Izraelitów. Na tym fałszu opierają się wszystkie inne kłamstwa.

Co jest najciekawsze, rzeczywista historia Izraela wcale nie jest przed nami ukryta. Sprawdź ten pomocny diagram - Historia Biblii.

Krótka historia starożytnego Izraela.

Wyjście 12 pokoleń Izraela z Egiptu - około 1400 p.n.e.

Ustanowienie zjednoczonego królestwa Izraela przez Dawida - 1020 p.n.e.

W roku 922 p.n.e. czyli zaledwie po stu latach szczęścia i dobrobytu Izrael zostaje podzielony na dwie części. Królestwo Północne, zawierające 10 pokoleń Izraela oraz królestwo Judy. Pomimo napomnień proroków Izraelici nadal byli Bogu nieposłuszni i w rezultacie gniewu Boga Północne Królestwo Izraela w roku 721 p.n.e. zostało podbite przez Asyrię i wzięte w całości w niewolę do Assyrii.

Królestwo Judy zostało podbite przez Babilon w roku 587 p.n.e. W roku 539 p.n.e. królestwo Judy odzyskało wolność i Jerozolima została wraz z świątynią Salomona zostały odbudowane. Sprawdź obszerniejszy artykuł na ten temat. Izrael.

Tutaj rozpoczyna się rzeka kłamstw.

Jedynie królestwo Judy i Lewiego odzyskało wolność. Pozostałe 10 pokoleń Izraela w tym samym czasie podbijało Kaukaz i... Europę. 10 pokoleń Izraela nigdy nie połączyło się z pozostałymi  dwoma pokoleniami - Judy i Lewiego.

Królestwo Judy było i jest nadal zaledwie fragmentem całego Izraela.

Podczas babilońskiej niewoli Judejczycy zatracili całkowicie swój starożytny język - paleo-hebrajski i przejęli język Babilonu - język aramejski.

Z językami wygląda to tak. Po wzięciu do niewoli babilońskiej Judejczycy musieli się nauczyć języka aramejskiego. Pierwsze pokolenie urodzone w Babilonie praktycznie nie używało już hebrajskiego. Ich potomstwo niemal całkowicie zatraciło rodzimy język. Po wyjściu z Babilonu Judea mówiła głownie po aramejsku. Księga Ezdrasza oraz część proroctw Daniela były pisane językiem aramejskim.

Na następnym etapie podboje Aleksandra Macedońskiego wprowadziły w tym regionie język grecki. (336-323 p.n.e.)

Z powodu nieznajomości paleo-hebrajskiego nastąpiło tłumaczenie Ksiąg Mojżeszowych na język grecki, które odbyło się w roku 285 p.n.e. w Egipcie, w Aleksandrii pod nadzorem Ptolemeusza II. Szczegóły w linku - Hebraizacja świata.

Judejczycy nie mieli już żadnej szansy na powrót to języka hebrajskiego i zamiast hebrajskiego, zmuszeni byli do używania języka greckiego. Dlatego przetłumaczono Księgi Mojżeszowe, nazywając ten przekład Septuagintą LLX.

Z czasem przetłumaczono także wszystkie księgi prorockie i właśnie Septuagintą posługiwał się Isus Xristos (oryginalne imię Jezusa Chrystusa po grecku!) tym samym uznając treść Septuaginty za natchnioną i zgodną z prawdą swego Ojca.

Cały region ówczesnego królestwa Judy za czasów Chrystusa mówił i pisał głównie w języku greckim. W tymże języku powstały także Chrześcijańskie Pisma Greckie czyli tzw. Nowy Testament. Ani jeden rozdział NT nie został zapisany w innym języku niż grecki. Cała literatura tego okresu to język grecki, włącznie z Iliadą Homera oraz dziełami innych ludzi z tego okresu

Początek wielkich oszustw nasienia węża.

Tuż po śmierci Chrystusa, kiedy szatan przegrał finałową bitwę powstały trzy olbrzymie kłamstwa.

Te trzy mega kłamstwa są podstawą fałszywych doktryn współczesnego Chrześcijaństwa.

Ciekawa jest także historia Judei tuż przed narodzeniem się Chrystusa.

Ok. 163 p.n.e. terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, władcę żydowskiego. Ostatecznie ok. 125 p.n.e. podbił Edomitów Jan Hirkan I, który zmusił ich do przyjęcia religii żydowskiej. Od tej pory Edomici stanowili część narodu żydowskiego. Źródło -http://pl.wikipedia.org/wiki/Idumea Edomici wielbili (zgodnie z Biblią) El, Baala, Kaus i Aszerę. Najstarsze tradycje wskazują na Yahweh jako główne bóstwo południowego Edomu.

Edomici więc byli wielbicielami szatana. Pomimo przejęcia Judaizmu, nadal wielbili w ukryciu swoich 'bogów'. Jest więc ewidentne, że mieszkańcami Ziemi Obiecanej za czasów Isusa Chrystusa była mieszanka Edomitów i Judejczyków, nazywana dzisiaj Żydami. Chrystus nazwał ich plemieniem żmijowym.

Mateusza 23:33 (NWT PL) "Węże, pomiocie żmijowy, jakże uciekniecie przed sądem Gehenny?"

Trzonem plemienia żmijowego Edomitów była rodzina Heroda oraz klan faryzeuszy - głównie sataniści, z którego pochodził także 'apostoł' Paweł. Osąd Chrystusa był więc niezwykle trafny. Nasienie szatana dążyło do zamordowania Isusa Chrystusa od momentu, Jego narodzenia się.

W jaki sposób szatan poniósł sromotną klęskę?

Wiele proroctw ST, zwłaszcza proroctwa Ezechiela zapowiadają połączenie wszystkich 12 plemion Izraela i powrót zjednoczonego Izraela pod berłem Chrystusa do Ziemi Obiecanej.

Sprawdź koniecznie ten artykuł, w którym znajdziesz nigdzie nie opublikowane wyjaśnienie owych proroctw. Cudowne wybawienie Ludu Bożego. Sprawdź także Ezechiela 20:32-44!

Szatan był przekonany, że Chrystus przyszedł po to, aby zjednoczyć zagubione plemiona Izraela i odzyskać Ziemię Obiecaną. Szatan nie zorientował się w tym, że Chrystus musiał najpierw złożyć swoje życie w ofierze. Szatan, nie rozumiejąc proroctw i zabijając Mesjasza umożliwił Mu otrzymanie olbrzymiej mocy oraz władzy od Boga.

W momencie zmartwychwstania Chrystusa szatan był totalnie pokonany wpadając we własną pułapkę!

Natychmiast rozpoczął ostry kontratak na lud Boży, głównie skierowany przeciwko apostołom Baranka. Najbardziej bolesnym atakiem był rozłam spowodowany naukami fałszywych apostołów, Pawła i Łukasza.

Kłamliwe ataki plemienia żmijowego.

W okresie tłumaczenia Septuaginty (265 rok p.n.e.) powstała w Aleksandrii największa biblioteka ówczesnego świata, Biblioteka Aleksandryjska. Kiedy plemię żmijowe zorientowano się po zmartwychwstaniu Chrystusa, że Septuaginta zapowiedziała precyzyjnie pojawienie się i ofiarną śmierć Mesjasza, rozpoczęło się masowe zacieranie jej śladów. W zamian za Septuagintę masoreci opublikowali około roku 1008 n.e. poważnie zmasakrowaną wersję Starego Testamentu, która dzisiaj jest znana jako Kodeks Leningradzki - podstawa do tłumaczenia niemal wszystkich polskich przekładów Biblii.

Kodeks Leningradzki jest napisany językiem judeo-aramejskim - nie mylić ze starożytnym hebrajskim - ale nasienie węża okłamuje nas twierdząc, że jest to oryginalny język Starego Testamentu. Oczywiście nie zatarto wszystkich dowodów i różnice w alfabecie i języku aramejskim oraz rzeczywistym hebrajskim są ewidentne. Wystarczy to sprawdzić.

Najciekawsze jest to, że masoreci nigdy nie podali źródeł, z których korzystali 'tłumacząc' Kodeks Leningradzki i najprawdopodobniej owe źródła nie istnieją, ponieważ rzeczywistym źródłem była najprawdopodobniej Septuaginta.

Kodeks Leningradzki pojawił się w tajemniczy sposób, przetłumaczony z nieznanych źródeł i posiada wiele zmian, które celowo ukrywają przed nami dużą część proroctw dotyczących Chrystusa. Można to natychmiast zauważyć porównując starszą o prawie 1300 lat Septuagintę LXX .

Biblioteka Aleksandryjska została kilkakrotnie spalona i wszelkie zwoje w oryginalnym hebrajskim (paleo-hebrajskim) zostały zniszczone. Nietrudno jest się domyśleć, komu zależało na zniszczeniu oryginałów! Dalszymi krokami nasienia węża było niszczenie wszelkich kopii Septuaginty LXX oraz prób fałszowania jej przez wielu sług szatana. Ponownie, nie odniesiono wielkiego sukcesu.

W poniższej rycinie jest przedstawione jawne oszustwo rzekomego podobieństwa języka aramejskiego, nazywanego nowoczesnym hebrajskim z oryginalnym językiem Biblii, czyli starożytnym hebrajskim, zwanym także paleo-hebrajskim.

Naciśnij na obrazek aby go powiększyć.

Proszę się dokładniej przyjrzeć obu alfabetom.

Jedyne podobieństwo posiada litera zaznaczona jako - Shin. Reszta jest zupełnie niepodobna do siebie.

Oczywiście w obu alfabetach są samogłoski, jak np. pierwsza litera alfabetu - A, nazywana Alef (Aleph)

Widzisz więc na własne oczy drastyczny przykład manipulacji, mającej na celu ukazanie Izraela i jego judeo - aramejskiego języka jako języka rzekomo pochodnego od staro (paleo) - hebrajskiego. Więcej w linku - 10 pokoleń Izraela.

Co jest najciekawsze, alfabet paleo-hebrajski to alfabet Wedów słowiańskich!

Trzeba zdać sobie sprawę z jednej najważniejszej rzeczy.

Kiedy cytuje się ST w języku hebrajskim, zawsze jest to Kodeks Leningradzki.

Językiem Kodeksu nie jest językiem hebrajskim ale judeo-aramejski.

Ktokolwiek cytuje Biblię po 'hebrajsku' cytuje Kodeks Leningradzki.

Strona tytułowa oryginalnego Kodeksu, ozdobiona szatańskim hexagramem!

http://www.proroctwa.com/images/Leningrad_Codex_Carpet_page_e.jpg

Podsumujmy dotychczasowe fakty

Za czasów Chrystusa istniała Judea/Idumea a powszechnie używanym językiem był język grecki.

W Judei mieszkali Judejczycy oraz część pokolenia Lewiego plus masa Edomitów. Nie był to cały 12 pokoleniowy Izrael.

Stary Testament był używany w języku greckim - Septuaginta LXX. Cały region używał głównie greki.

Chrystus wyraźnie zaznaczył plemię żmijowe z tamtego okresu oraz w proroctwach Objawienia nazwał tych ludzi synagogą szatana.

Po Jego zmartwychwstaniu plemię żmijowe rozpoczęło zaciekłą walkę przeciwko ludowi Bożemu i apostołom Chrystusa.

Zwalczano także Septuagintę i niemalże doszło do jej całkowitego zniszczenia.

Judaiści twierdzą, że staro-hebrajski język Mojżesza to nowoczesny hebrajski Są to całkowicie odmienne języki i alfabety.

Dzisiejsza walka nasienia węża z ludem Bożym

W oparciu o powyższe kłamstwa, siły szatana zorganizowały fałszywy Izrael, który powstał w roku 1948, tuż po niezrozumiałym dla nikogo Holokauście. Owo powstanie Izraela siły szatana przedstawiają jako wypełnienie się proroctw Starego Testamentu, czyli zebrania 12 pokoleń Izraela i wprowadzenia go z powrotem do Ziemi Obiecanej, czyli Palestyny.

Jest to odpowiedź szatana na rzeczywisty plan Boga uwolnienia rzeczywistego Izraela, Słowian ze szpon nasienia węża.

Holokaust jest dowodem na to, że powstanie Izraela nie miało nic wspólnego z Bogiem, ponieważ nie był to akt mocy samego Boga.

Boży plan uwolnienia Słowian jest omówiony szczegółowo tym linku - Dobra Nowina.

Istnieje w Palestynie fałszywy Izrael, w którym mieszka około 95% Chazarów (pochodzących z centrum Ukrainy) oraz Edomitów, a Judejczycy oraz plemię Lewiego stanowi zaledwie 5% resztkę. O pozostałym 10 pokoleniach Izraela wygodnie się nigdzie nie wspomina.

Septuaginta jest nadal zaciekle zwalczana, a Kodeks Leningradzki jest uważany kłamliwie za najstarszy przekład Biblii. Powstał w roku 1008 n.e. Język Kodeksu jest także kłamliwie uważany za staro (paleo)-hebrajski.

Z tego skażonego Kodeksu są tłumaczone niemal wszystkie przekłady Biblii, z polskimi Bibliami włącznie!

Świat szatana przygotował więc nam fałszywy Izrael z fałszywym językiem, w którym ma się pojawić fałszywy Mesjasz, czyli Antychryst, który zasiądzie w fałszywej świątyni Salomona podając się za fałszywego boga.

Autorem tego fałszywego proroctwa jest fałszywy 'apostoł' Paweł, który będąc faryzeuszem był także częścią plemienia żmijowego.

Jak rozpoznać fałszywych przywódców Chrześcijaństwa?

Po prostu powtarzają oni ujawnione wcześniej kłamstwa.

Wszyscy Chrześcijanie, którzy uczestniczą w powyższych działaniach, świadomie lub nieświadomie, stają w ten sposób po stronie kłamstwa, czyli... po stronie szatana.

Jest oczywiste, że podobnie postępują te osoby, które również świadomie lub nie, powtarzają owe kłamstwa oszukując w ten sposób innych. Nie oznacza to totalnego utracenia zbawienia dla ludzi oszukanych, ale odnośnie fałszywych pasterzy Bóg wydał następujący sąd.

Chrystus tak to zapowiedział:

Mateusza 7:15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! 16 Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień 20 Tak więc po owocach poznacie ich. 21 Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. 22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Ostrzeżenie jest jednoznaczne. Przywódcy religijni, którzy wydają złe owoce, to przywódcy, którzy ulegają kłamliwej propagandzie świata szatana, poddając się szatańskiej woli i łącząc się w szatańską Ekumenę z innym szatańskimi religiami z Islamem włącznie.

Isus Chrystus zapowiedział wyraźnie, że dokona On sądu nad takim pasterzami i ich prorokowanie, ich egzorcyzmy a nawet czynione cuda w Jego imieniu nie dadzą im szans na zbawienie w powodu propagowania bezprawia, czyli unieważniania Prawa Bożego, które nigdy nie zostało anulowane.

Fałszywi przywódcy głoszą doktryny Pawła w zamian za nauki Chrystusa. Tymczasem On nakazał nam, aby nie być częścią tego świata i nie ulegać doktrynom ludzkim. Za nauczanie przeciwne poleceniu Isusa Chrystusa nieposłuszni słudzy zostaną wycięci i wrzuceni w ogień. Kara ognia Gehenny!

Żyjemy właśnie w czasach, w których możemy wyraźnie zaobserwować owoce owych fałszywych pasterzy, zgodnie z kolejnym ostrzeżeniem Chrystusa.

Isus Chrystus tak wyjaśnił znaczenie przypowieści o siewcy.

Mateusza 13:36 I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli. 37 A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38 Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. 39 A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 40 Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, 42 I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Wyraźne ostrzeżenie o sługach szatana działających w ukryciu w zborach i kościołach Chrześcijaństwa.

To nie jest teoria spiskowa - są to są słowa samego Chrystusa zapowiadającego taki stan rzeczy na masową skalę. Ludzie służący w rzeczywistości szatanowi, czyli kąkol zostaną osądzeni w odpowiednim czasie sądem Gehenny!

Jeden z ostatnich przykładów.

Oskarżony o pedofilię arcybiskup Józef Wesołowski, były nuncjusz apostolski w Dominikanie, został aresztowany przez Żandarmerię Watykańską. Źródło - http://www.rp.pl.

Tego jest znacznie więcej.

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że organizacja watykańska została uznana za organizację zbrodniczą i nielegalną a papież Franciszek został skazany na dożywotnie więzienie za zbrodnie przeciwko ludzkości?

Sprawdź - http://www.zbawieniecom.fora.pl  Zwróć uwagę na to, że tego rodzaju ludzie kontrolują niemal wszystkie religie na całym świecie! Owe informacje są bardzo wiarygodne, ale nie są one rozpowszechniane.

Wnioski

Zacznij się zastanawiać, jak to jest możliwe, że szatan według Biblii jest władcą tego świata i najwyraźniej współczesny Izrael jest fałszywym tworem... szatana. Niemal wszystkie rządy świata z szatańskim Watykanem włącznie popierają Izrael. Polityk nie może występować przeciwko współczesnemu Izraelowi, ponieważ byłoby to politycznym samobójstwem. Większość polityków to zakamuflowani Żydzi, którzy w celu ukrycia swej rzeczywistej tożsamości pozmieniali swoje nazwiska. Zbrodnie rządów, czy to Stalina, czy Hitlera czy współczesnych zbrodniarzy, jak rodzina Busha, Clintonowie czy obecnie Obama - owe zbrodnie znane są całemu światu.

Psalm 2:1 Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? 2 Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego:

Nie są to teorie ale fakty wskazujące niezwykle wyraźnie na to, że światem rządzi szatan, a jego sługami są właśnie rządy z ukrytymi syjonistycznymi Żydami z pozmienianymi nazwiskami.

Czyli wszystkie rządy to... nasienie węża!

Lista chrześcijańskich syjonistów, zalewających swoją trucizną chrześcijaństwo w USA oraz innych krajach, z Polską włącznie.

John Hagee, Chuck Missler, Sid Roth, Garry Stearman, Tom Horn, L.A. Marzulli, Rick Warren, Hal Lindsey, Benny Hinn, Kenneth & Gloria Copeland, Kenneth Hagin Sr., Kenneth Hagin Jr. Billy Graham, Tim LaHaye, Jerry Falwell, Ralph Reed, Pat Robertson, Ed McAteer, Gary Bauer,  Kay Arthur, Derek Prince, Dave Hunt, Michael Alexander, Herbert W. Armstrong, Simeon Ashe, Anthony Ashley-Cooper, 7th Earl of Shaftesbury, Arthur Balfour, Glenn Beck, William Eugene Blackstone, Andrew Bonar, Horatius Bonar, Edmund Calamy, John Cotton, Ted Cruz, John Nelson Darby, Tom DeLay, Mike Evans, Don Finto Joseph, Frey John Gill, Thomas Goodwin, William Gouge, William Hechler, Walid Shoebat, Malcolm Hedding, Mike Huckabee, Alan Keyes, Robert Murray M'Cheyne, James David Manning, Increase Mather, Sandor Nemeth, John Owen, David Pawson, E. J. Poole-Connor, Denis Michael Rohan, Samuel Rutherford, J C Ryle, Charles Simeon, Charles Spurgeon, Ezra Stiles Jack Van Impe, John Walvoord, Charles Wesley, John Wesley, William Wilberforce, Orde Wingate.

Jest ich na Zachodzie znacznie więcej. Polskich pro syjonistów nie skatalogowałem, ale... pozostawię to tobie, drogi czytelniku. Sprawdź, czy materiały tych liderów są rozpowszechnianie pośród Chrześcijaństwa w Polsce.

Skoro to wszystko jest aż takie oczywiste i łatwe do udowodnienia, zadaj sobie proste pytanie.

Czy moja religia jest podporządkowana tym szatańskim sługom i popiera rządy węża, szatańską Ekumenę oraz współczesny zbrodniczy syjonistyczny Izrael?

Jeżeli odpowiedź brzmi - TAK - oznacza to, że jesteś kontrolowany i karmiony duchowo przez szatana!

Zwróć uwagę na to, że informacje podane w tym artykule są niezwykle łatwe do znalezienia i sprawdzenia. Sprawdź kluczowe artykuły ujawniające fakty na temat judaizmu i syjonizmu. Najważniejsze artykuły na temat Żydów.

Zacznij sam szukać - zbrodnie syjonistów. Natychmiast znajdziesz masę materiałów, zwłaszcza na temat zbrodni wołyńskich na Polakach, zbrodni katyńskich czy zbrodni sowieckich komisarzy podczas rewolucji październikowej oraz czasów II Wojny Światowej i zbrodni powojennych, z polskimi zbrodniami włącznie.

W wyniku owych szatańskich zbrodni zginęło w tym okresie ponad 50 mln ludności cywilnej!

Było to ukąszenie ludu Bożego w piętę przez nasienie węża!

Jak sam widzisz, istnieje wiele informacji na te tematy i informacje te są nadal łatwo dostępne. Owszem, propaganda szatańska nazywa ludzi ujawniających owe zbrodnie antysemitami. Niemniej nie są to teorie spiskowe. Ofiary zbrodni są realne i być może zginęli także członkowie twojej rodziny. Mój ojciec niemal utracił życie tuż po II Wojnie Światowej. Kuzyn mojej mamy zginął w Katyniu. Sprawdź, kim byli oprawcy!

Wszyscy przewodnicy Chrześcijaństwa mają dostęp do zaprezentowanej tutaj wiedzy.

Dlaczego oni nadal popierają system władzy szatana?

Zacznij sprawdzać, czy twoi opiekunowie duchowi popierają syjonistyczny Izrael oraz syjonistyczne zbrodnie. Jeżeli tak, uciekaj od tych ludzi, uciekaj od ich blogów, witryn, kościołów, zborów, wykładów, unikaj ich kłamstw i wracaj do Biblii - jedynego źródła Prawdy.

Karm się Słowem Bożym, czyli tylko i wyłącznie słowami Chrystusa oraz jego Ojca, Boga Wszechmogącego.

Wszelkie źródła popierające światowy system szatański to źródła nadzorowane przez samego szatana.

Jego doktryny to lucyferiańska trucizna!

Trucizna duchowa nie zapewni cię zbawienia!

Nasienie węża część 1.

Nasienie węża część 3.

Napisano: 28 Września 2014

Ostatnie uaktualnienie:1 Października 2014

www.zbawienie.com

www.proroctwa.com

http://www.youtube.com/thewordwatcher

Copyright © 2009 TheWordWatcher