Nowy Porządek Świata - NWO

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

JFK

John F. Kennedy - " ...Samo słowo 'tajemnica' jest odrażające w wolnym, otwartym społeczeństwie. Jako ludzie jesteśmy tak z natury jak i historycznie przeciwnikami tajemnych stowarzyszeń, tajnych przysiąg oraz ukrytych biegów wydarzeń....... Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący przede wszystkim na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów poprzez infiltrację (szpiegostwo), zamiast inwazji, poprzez działalność wywrotową zamiast wyborów, poprzez zastraszanie zamiast wolnego wyboru. Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej pomyłki są grzebane, a nie publikowane, jej przeciwnicy są uciszani, a nie pochwalani . Żaden wydatek nie jest kwestionowany, żaden sekret nie jest ujawniany.

" Waldorf-Astoria Hotel New York City, 27 Kwietnia 1961"

22.11.1963  prezydent Kennedy, za publiczne ujawnianie owego spisku został według własnych słów... 'uciszony' na zawsze. Najprawdopodobniej to przemówienie zaważyło o jego losie.

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistych celów tego morderstwa. Większość z nas myśli, że jedynie usunięto niewygodnego człowieka, który rozpoczął obnażanie prawdy na temat największej światowej konspiracji. Powstrzymanie Kennedy'ego przed ujawnianiem detali było drugoplanowym celem morderstwa. Głównym celem tej zbrodni było zupełnie co innego.

Zamach na JFK był publiczną egzekucją prezydenta, który przekroczył linię wytyczoną przez rzeczywisty rząd szatański, działający poza kulisami.

Kto podjął taką morderczą decyzję? Światowa masoneria, która rządzi całym światem, a Kennedy nie docenił owej ścisłej kontroli. Publiczna egzekucja była przestrogą dla każdego członka rządu, który odważy się przekroczyć wyznaczoną przez masonów linię działania. Wyrok wykonano w publicznym miejscu, w masońskim centrum, a udział brały niemal wszystkie agencje rządowe, jak służby ochrony, CIA, FBI, mafia, media a nawet służba zdrowia.

Sprawcy tej zbrodni zademonstrowali, że są w stanie zrobić co zechcą i nigdy nikt nie wskaże na nich palcem, pomimo, że dokonano tego w biały dzień na oczach tysięcy ludzi, przed obiektywami wielu aparatów fotograficznych oraz przez kamerami filmowymi.  Owa okrutna akcja zakończyła się całkowitym sukcesem morderców!

Jaką zbrodnię popełnił John F. Kennedy?

Wystąpił on przeciwko rzeczywistemu rządowi, który w ukryciu sprawuje władzę nie tylko w USA, ale na całym świecie. Ów rząd ukrywa organizacja masońska. Głowy państw są jedynie marionetkami w ich rękach, ale owe głowy są przez masonów wybierane oraz zawsze ściśle kontrolowane.

Kennedy rozpoczął ujawnianie światowego spisku oraz planował ujawnienie tajemnicy UFO. Planował także rozwiązanie CIA oraz rozpoczął wydawanie rzeczywistej rządowej waluty, srebrnego dolara w celu uniezależnienia się od prywatnie kontrolowanego przez syjonistów Banku Federalnego USA - Executive Order 11110 [English]. Podobną 'zbrodnię' popełnił także prezydent Lincoln i został w podobny sposób ukarany.

Jakie to ma dla nas znaczenie?

Jest to oczywisty dowód na to, że nie ma świecie żadnej demokracji, republiki czy jakiegokolwiek systemu władzy ludzkiej czy rządu. Jest to czysta iluzja. Ponad władzami, parlamentami, armiami państw, senatami czy innymi organizacjami stoją osoby, które zawsze się ukrywają. To oni wykonują polecenia samego szatana!

Władzę totalną na Ziemi sprawuje szatan Lucyper oraz jego upadli aniołowie.

Ta zbrodnicza grupa kontroluje ściśle masonerię, która dyktuje politykę całego świata. Najbliższym jej ziemskim wykonawcą jest Watykan, który sprawuje władzę nad rodami królewskimi oraz sprawuje także nadzór nad Babilonem Wielkim, czyli do niedawna największym morderczym mocarstwem świata: USA.

Rozkazy i plany opracowane przez szatana i upadłych aniołów są przekazywane masonerii i wykonywane przez Watykan, przez USA, banki watykańskie oraz kontrolujące rządy wszystkich państw na świecie.

W tym świetle jest oczywiste, że różne rodzaje partii oraz programy polityków, na których głosujemy nie mają absolutnie żadnego wpływu na politykę państw, która jest ustalona z góry przez szatana i upadłych aniołów. Kandydaci na polityków i mężów stanów zwykle kłamią, ponieważ oni nie mają żadnych praw do wprowadzania własnych planów, ponieważ oni realizują plany im podane przez masonerię, Watykan i USA. Watykan kontroluje także wszystkie religie świata.

Unia Europejska jest kreacją Watykanu oraz kontynuacją III Rzeszy, która także była kreacją szatana i Watykanu.

Zdjęcie z góry z 29 Października 2004, ukazujące podpisanie konstytucji UE. Symbolika pomieszczenia, gwiazdy pentagramu oraz figura papieża błogosławiącego podpisujących dają nam wiele do myślenia, kto za tym tworem babilońskim w rzeczywistości stoi.

Rzymski Watykan rządzi światem niemal nieprzerwanie od wielu lat. a bezpośrednie rozkazy daje mu sam Lucyfer, który przybywa osobiście na ich czarne msze, w których biorą udział specjalnie wyselekcjonowani Iluminaci. Założycielami Iluminatów i masonów byli katoliccy Jezuici.

Bawarscy Iluminaci zostali utworzeni przez żydowskiego profesora Jezuitów, Adama Weischaupta w Ingolstadt. Inny Jezuita - Ignaz Aurelius Fessler (1756-1839) wyszkolony przez Jezuitów w Raab (Węgry) rozpoczął działalność Masonów w Rosji na początku XIX wieku, nazywając ich Illuminati. Jeszcze innym Jezuitą był Francisco Calvo (1820-1890), który założył Scottish Rite in Costa Rico.

Program Watykanu jest przedstawiany podczas corocznych rytuałów pogańskich, organizowanych dla światowej elity polityki i biznesu w Bohemian Grove. Na plakacie widzimy pomnik... papieża nadzorującego polityków, czyli pionków na szachownicy szatana.

Zakon Jezuitów jest zbrojnym ramieniem Watykanu. Szef Jezuitów jest... Generałem. Spowiedź była przez wieki najbardziej wiarygodnym źródłem informacji słynnej z precyzji wywiadu watykańskiego.

Celem watykańskiego i masońskiego spisku jest tzw. Nowy Porządek Świata, znany także pod skrótem angielskim N W O - New World Order. Ma być on także totalitarnym rządem światowym z populacją ograniczoną do około 500 milionów ludzi. A to oznacza wymordowanie reszty świata, co czyni od razu wszystkie władze zbrodniarzami.

Celem totalnej kontroli społeczeństwa, które pozostanie przy życiu będzie zakaz wielbienia Boga oraz nakaz pod groźbą śmierci wielbienia Lucyfera (szatana) który jest potajemnie wielbiony przez wszystkie władze. Na całym świecie jest rozprzestrzeniana kłamliwa doktryna lucyferiańska. (Więcej w linku - Największa Tajemnica)

Hierarchia wygląda mniej więcej tak.

Głównym człowiekiem jest papież, a monarchią jest papiestwo, które posługuje się swym głównym zbrojnym ramieniem, czyli Zakonem Jezuitów. Na dalszej pozycji jest USA, które jest zbrodniczą ręką, która trzyma w ryzach pod kierownictwem Watykanu cały świat.

Następną potężną siłą jest międzynarodowy Syjonizm - kreacja Jezuitów. Organizację tę utworzył Theodore Herzl. Syjonizm ma niemal identyczne cele jak Watykan, który użył oraz nadal używa syjonistów do realizacji swoich planów. Syjonistom powierzono kontrolę nad większością pieniędzy watykańskich a także oni kontrolują media oraz są najczęściej trzonem władzy politycznej.

To oni spowodowali powstanie Izraela w 1948 roku z rozkazów Kościoła oraz jego zaufanego żydowskiego masona i bankiera, Rothschilda, który jest uważany za ojca współczesnego Izraela. To lucyferiańscy masoni (Iluminaci, Jezuici) napisali Protokoły Mędrców Syjonu, które są najprawdopodobniej oficjalnym programem Lucyfera wdrażanym w świecie w celu wprowadzenia NWO.

Kościół Katolicki (Wielka Nierządnica) zawładnął Bankiem Angielskim a potem podporządkował sobie Federalny Bank USA w 1913 roku. Celem zatopienia Titanica było morderstwo trzech najbardziej wpływowych biznesmenów, którzy na jego pokładzie w roku 1912 płynęli do USA, aby zapobiec przejęciu Banku Federalnego przez rodziny Rothschild i Rockefeller.

Nazwiska bankierów będących w opozycji do prywatnego Banku Federalnego - John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim oraz Isador Strauss. Wszyscy trzej zginęli na pokładzie tonącego Titanica.

Jednym z celów zatopienia Titanica było morderstwo owych bankierów, którzy stali na przeszkodzie przejęcia Banku Federalnego przez Watykan.

W roku 1913 Bank Federalny był już pod całkowitą kontrolą Watykanu oraz jego zaufanych bankierów. Watykan wywołał obie wojny światowe, z rozkazów szatana i masonów.  Elita bankierów stanowi główną siłę Watykanu i skutecznie kontroluje za pomocą masowych długów niemal wszystkie państwa.

Posiadając największe bogactwa Watykan jest najbogatszym mocarstwem świata.

Watykan jest właścicielem niemal wszystkich banków i także ma prawo druku pieniędzy. Zatem pieniądze oraz niczym nie ograniczona władza nie są celami Watykanu oraz watykańskiego programu NWO, jak to wielu sugeruje. Nie chodzi wcale o władzę, ropę czy pieniądze.

Władza i pieniądze są jedynie zasłoną dymną dla ukrycia rzeczywistego celu Watykanu. Jest nim wielbienia Lucyfera i walka przeciwko Bogu.

Watykan po prostu drukuje pieniądze w swoich bankach i pożycza je głowom państw nakładając wysokie lichwiarskie odsetki. Lincoln oraz Kennedy chcieli to zmienić i znamy wynik wysiłków obu prezydentów US. KRK jest także głównym prześladowcą ortodoksyjnych Żydów, oraz... Słowian!

To Kościół Katolicki udzielał błogosławieństwa Hitlerowi w jego akcji mordowania wielu i tenże Kościół stoi za parawanem tzw. antysemitów (radio Maryja), których celem jest nie tylko odwracanie uwagi od rzeczywistych konspiratorów NWO ale także podsycanie nienawiści Chrześcijan do Żydów ortodoksyjnych.

KRK użył Niemcy do wywołania II wojny światowej, ponieważ poważna część Niemiec była protestancka a głównym celem Nazizmu była ortodoksyjna chrześcijańska Rosja.

Katoliccy Ustaszowcy mordowali Serbów podczas II Wojny Światowej, ponieważ ci byli ortodoksyjnymi chrześcijanami, nie uznającymi papiestwa. Papieże mordowali rękami Hitlera Żydów, ponieważ Watykan nienawidzi Żydów Tory. Stalin wyszkolony przez Jezuitów wymordował ponad 30 milionów ortodoksyjnych chrześcijan.

Papieże z Watykanu realizują program zniewolenia całej planety i realizują od setek lat cele szatana.

Rewolucja Październikowa spowodowała 60 mln ofiar ortodoksyjnych Rosjan. Za czasów Stalina rosyjski Kościół Prawosławny przestał istnieć a większość popów wymordowano. Kościół prawosławny był oczywistym wrogiem KRK, ponieważ nie uznawał papieża rzymskiego i używa on nadal rzeczywistego imienia Jezusa - Isus.

Watykan zawsze walczył o Ziemię Świętą po to, aby mieć tam stolicę. W tym celu organizował on krucjaty krzyżowe w średniowieczu walcząc o Palestynę! 

Watykan kontroluje potęgę anglo-amerykańską, ale Syjonizm - symbioza syjonistów, hybrydów i upadłych aniołów zaczyna się im wymykać spod kontroli. Perfidia szatańskich knowań powoduje, że na wszystkich kluczowych stanowiskach umieszczają oni syjonistów.

Dzięki tej taktyce, papiestwo obarcza winą... ortodoksyjnych Żydów za wszystkie własne zbrodnie podsycając antysemityzm. (Radio Maryja,  David Duke czy wielu innych) KRK posługuje się wieloma organizacjami, kontroluje on oraz finansuje CFR, Trilateral Commision, Bilderberg Group. Club of Rome,  Syjonistów, Illuminati, Magowie, Skull & Bone Society, Thule Society, Opus Dei i wiele, wiele innych.

W skład Watykanu wchodzą znane monarchie europejskie oraz rodziny bankierów, jak Rothschild, Rockefeller, Loebl, Morgan, Kennedy, Russell i wiele innych. Wszystkie te rody są rodami Nefilimów i posiadają genealogię sięgającą starożytnego Egiptu.

Watykan prowadząc światowe interesy z tą rodziną jest obecnie w śmiertelnej pułapce i jest bardzo możliwe, że proroctwo Objawienia o dziesięciu królach mających rzucić się w jednym dniu na Watykan posiada wielkie szanse na wypełnienie się. Należy pamiętać, że to 'Bóg natchnął ich serca, aby działali jednomyślnie i wykonali Jego wolę"

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Internet powoduje, że wszelkie tajemnice szeptane poufnie w mroku masońskich miejsc ukazują się w świetle dziennym i są głoszone na dachach! Przenikliwość proroctwa wypowiedzianego niemal 2000 lat temu przez Chrystusa jest wręcz niewyobrażalna. Dopiero Internet spowodował, że wiedza o światowym spisku stała się powszechna oraz... ujrzała światło dzienne.

Co jest jeszcze ciekawsze, to kontekst owej wypowiedzi Isusa. Owe słowa zostały wypowiedziane do talmudystycznej grupy religijnej, faryzeuszy. W innym miejscu Isus nazwał ich - plemieniem żmijowym! Szatan jest nazwany przez Biblię wężem.

Mateusza 23:33 "...Węże, plemię żmijowe,"

W jeszcze innym miejscu Nasz Zbawiciel nazwał ich wręcz... synagogą szatana!

Objawienie 2:9 "....obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana."

Niezwykłość oraz trafność owych proroctw jest zdumiewająca. Chrystus dokładnie określił grupę ludzi działającą w czasach bliskich końca jako synagogę szatana, czyli grupę ludzi podających się za Izraelitów, co do których wiadomo, że Izraelitami nie są. Ludzie ci są potomkami faryzeuszy i (najprawdopodobniej) symbolicznym nasieniem węża - szatana. Ludzie ci opierają się na Talmudzie babilońskim, który jest szanowany bardziej niż Słowo Boże, które jest przez tych ludzi unieważniane oraz zaciekle zwalczane.

Określenie - synagoga szatana mówi nam, że ludzie ci wielbią... Lucyfera!

Znacznie więcej na temat syjonizmu w linku - Bestia

Niemal wszystko co wiesz jest kłamstwem

Kłamią naukowcy, media, politycy, ekonomiści oraz przywódcy religijni.

Do roku 1995, czyli przed erą Internetu polegaliśmy naiwnie na wiedzy naukowców, wszelkiej maści ekspertów, wspieraliśmy teorię ewolucji oraz inne naukowe bzdurne sensacje. Będąc całkowicie zapajęczeni siecią kłamstw medialnych, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co rzeczywiście się działo oraz co nadal się dzieje na naszej Ziemi.

Niemal wszystko, co nam podawano w przeszłości oraz podaje się nadal przez media jest kłamstwem i oszustwem.

Pierwsze wielkie przebudzenie!

Okazało się nagle, że najbogatsze państwo świata, czołowa światowa wiodąca demokracja  - USA - to największy bankrut na planecie! Okazało się także, że rzekomo pro demokratyczne media amerykańskie, służące jedynie z pozorów obywatelom USA, stoją po stronie całkowicie skorumpowanych korporacji oraz banków. Rząd USA łamie amerykańską Konstytucję, która stworzyła owo niegdyś bogate państwo.

Rzekomo demokratyczny system USA to dwie partie, Demokratyczna oraz Republikańska. Obie reprezentują wielki korporacyjny biznes - banki oraz kompanie petrochemiczne i farmaceutyczne, a ich właścicielem jest Watykan. Gloryfikowany system społeczny świata uprzemysłowionego - demokracja, okazuje się zupełną utopią. Szczególnie ważną role w propagowaniu kłamstw odgrywają media, zwykle posłuszne rządzącym elitom.

Najważniejszym zadaniem mediów jest rozpowszechnianie doktryny lucyferiańskiej.

Owa doktryna ma na celu ośmieszenie Boga oraz tych którzy wierzą w Boga oraz w Biblię. Tymczasem niemal cały świat wierzy tak w Biblię jak i w Boga, starannie ukrywając to przed nami! Jest jednak w tych wierzeniach jedna zasadnicza różnica.

Iluminaci wierzą, że rzeczywistym bogiem jest Lucyfer, a złym Bogiem jest Stwórca wszechświata i Autor Biblii.

Innym, nie mniej ważnym zadaniem mediów jest wzbudzanie zaufania do świata nauki, który za pomocą kłamstw, ohydnych fałszerstw i oszustw w podobny sposób podważa nasze zaufanie do Biblii, która jest kamieniem węgielnym naszej cywilizacji oraz jedynym źródłem mądrości i prawdy.

Kłamstwa medialne wspierane gorliwie przez naukę kontrolowaną przez Watykan (NASA) i Iluminatów, którzy skutecznie  podważają autorytet Boga oraz Jego Słowa, czyli Biblii.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, do jakiego stopnia jesteśmy nieustannie oszukiwani!

Kłamstwa są tak potężne, że wielu wątpi, że ktokolwiek może się posuwać aż tak daleko. Tymczasem wielu władców, jak Hitler, Stalin czy inni doskonale zdawali sobie sprawę z ignorancji mas oraz wiedzieli, że im większe kłamstwo, tym łatwiej je przedstawić jako Prawdę!


Świat nauki jest także na ich usługach! Autorytety naukowe okazują się często zwykłymi plagiatorami. (Einstein) a o największych umysłach naukowych, takich jak Nikola Tesla wspomina się jedynie marginesowo. NASA nie tylko oszukała nas pozorując swe wyprawy na Księżyc.

Okazuje się się także, że niemal wszystkie badania dotyczące powstania Wszechświata, Ziemi oraz życia na Ziemi są teoriami, na które nie posiadamy żadnych dowodów! Są to jedynie hipotezy i teorie, nauczane jako fundamentalne prawdy. Więcej w linku - Geocentryzm. System heliocentryczny jest największym kłamstwem naukowym w dziejach naszej planety.

Żyjemy nie na kuli ziemskiej, ziemia jest płaska. Jest na to masa dowodów! Płaska ziemia.

Wszelkie wynalazki mogące ułatwić nam życie oraz oczyścić planetę od smrodu benzyny czy zanieczyszczeń ze spalanego węgla są przed nami ukrywane, a wynalazcy dokonujący niezwykłych odkryć są często mordowani.

Gdziekolwiek spojrzymy, widzimy i słyszymy kłamstwa, oszustwa, manipulacje oraz propagandę sukcesu oraz awantur wojennych. Tematy, jak 9/11 czy rzekoma podróż na Księżyc, morderstwo Kennedy'ego, szkodliwe mycie zębów pastą z fluorkami to tematy niesłusznie kwalifikowane jako teorie konspiracyjne.

W świetle znanych dowodów rządowe wersje owych wydarzeń są właśnie teoriami konspiracyjnymi, ponieważ rząd nie przedstawia żadnych konkretnych dowodów na swoje wersje wydarzeń.

Cała nasza historia to jednio wielkie kłamstwo. Nasza nauka to niechlubny przykład zbrodniczych umysłów sprawiającej rządy Elity światowej, która wymordowała w dwóch wojnach światowych ponad 150 milionów ludzi!

Szczytowym i zbrodniczym osiągnięciem Watykanu była Hiroszima i Nagasaki. Efekt totalnej kontroli Watykanu nad światem.

Historia świata jest pisana piórami zwycięzców. Pierwszą ofiarą każdej wojny jest... prawda, która jest starannie ukrywana przed nam przez media i władze. O Katyniu dowiedzieliśmy się dopiero kilkadziesiąt lat po tym zbrodniczym akcie. Przez cały powojenny okres władze oraz służące im media skwapliwie zmiatały wszelkie informacje na temat Katynia pod dywan.

Z powyższych przyczyn telewizja jest trafnie nazywana skrzynką dla idiotów. Celem jej jest służba dla Elity watykańskiej, czyli ukrywanie ich zbrodniczych celów.Według powyższej zasady każdy wierzący w media światowe to człowiek mylnie informowany.

Nie wierz nigdy nikomu na słowo!

"Każda prawda przechodzi przez trzy etapy. Najpierw jest wyszydzana, potem gwałtownie zwalczana, a w końcu zostaje uznana za oczywistą." - Arthur Schopenhauer
Ludzie często potykają się o Prawdę. Większość z nich podnosi się i pędzi dalej, jakby nic się nie wydarzyło - Winston Churchill

Celem NWO czyli totalitarnego rządu światowego jest: Zakaz wielbienia Boga oraz Isusa. W zamian mamy nakaz wielbienia Lucyfera. (Więcej w linku - Największa Tajemnica). Wykonawcami są wielkie korporacje przemysłowe, media, rządy poszczególnych państw oraz światowe religie.. Schemat wygląda tak, jak w tej tabeli - Tabela

Stolicą świata ma być Jerozolima z odbudowaną Świątynią Salomona. W tym właśnie celu ustanowiono fałszywy Izrael w którym planuje się dobudowę fałszywej świątyni Salomona, gdzie najprawdopodobniej umieści się fałszywą 'odnalezioną' Arkę Przymierza. Wszystkiemu będzie przewodził przyszły fałszywy Mesjasz - Antychryst.

W tej świątyni będą składane ofiary Lucyferowi. Za pomocą tzw. Blue Beam Project planuje się pokazywanie na niebie zjawisk 'nadprzyrodzonych', mających na celu przekonanie ludzkości do owego fałszywego Mesjasza czyli Antychrysta. W tym celu jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami o rzekomych gościach z kosmosu.

W tym także celu są zwodzeni ortodoksyjni Żydzi, czekający nadal na Mesjasza. W tym celu zwodzi się wielu chrześcijan, którzy oszukiwani przez sprzedajnych Lucyferowi pastorów wspierają Bestę czyli Izrael (Synagogę Szatana) oraz Syjonizm - największego wroga Boga i Chrystusa.

Świadkowie Jehowy także czekają na Mesjasza, który według nich nie jest Bogiem oraz wyczekują Nowego Porządku Świata, ponieważ oni także są kontrolowani przez KRK, który używa w tym celu Masonerii, którą KRK utworzył. Ruch syjonistyczny jest także dziełem Jezuitów KRK. Wszystkie religie są kontrolowane przez Watykan!

Elita planuje totalitarną dyktatorską władzę w systemie podobnym do systemu komunistycznego. Elita ta planuje także jeden system religijny - Lucyferianizm. Jest on także nazywany Iluminizmem. W mediach serwuje się nam nieustannie doktrynę lucyferiańską.

Lucyferianizm jest głównym celem wszystkich działań politycznych

Symbol lucyferianizmu. Oko na szczycie piramidy jest znanym okiem Horusa czyli... Lucyfera. Zauważmy tekst po łacinie - języka Watykanu.

W tym linku jest duża ilustracja, ukazująca oko Lucyfera w Watykanie-

Obok często widziany w kościołach symbol Lucyfera.

Poniżej egipski oryginał...

Zwróćmy uwagę na identyczny obelisk przed Watykanem oraz Białym Domem!

pics/VaticanObelisk.jpg

Planowana jest także depopulacja Ziemi do poziomu 500 milionów mieszkańców oraz największy światowy kryzys gospodarczo-socjalny, jaki świat kiedykolwiek widział. Trwają intensywne prace scalenia Unii Europejskiej oraz znacznie zaawansowane wysiłki w kierunku utworzenie Unii Północnoamerykańskiej  NAU (North American Union) obejmującej USA, Kanadę i Meksyk, wraz z nową walutą, amero. Trwają także prace nad Unią Azjatycką  oraz Unią Afrykańską. Połączone unie utworzą Nowy Porządek Świata - NWO (New World Order)

Kluczem do zrozumienia ideologii lucyferianizmu jest zrozumienie powodów istnienia Izraela oraz procesów politycznych, które owo istnienie utrzymują!

Światowe media niezmordowanie propagują nam świecki styl życia. Serwują nam teorię ewolucji - nie jako teorię, ale jako fakt rzekomo doskonale potwierdzony naukowo oraz rzekomo rzetelnie i bogato udokumentowany. Dowodów w postaci linku pomiędzy człowiekiem a małpą nigdzie dotychczas nie znaleziono.

Nie posiadamy ani jednego dowodu na ewolucję, nie potrafimy także jej odtworzyć laboratoryjnie. Sam termin - teoria ewolucji, nadal pozostaje w sferze teorii a nie udokumentowanego naukowo faktu. Wiemy także, że niejednokrotnie posuwano się do fałszerstw, (Człowiek z Pildtown) aby tę przykrą lukę jakoś wypełnić. Fałszerstwa dokonał Jezuita.

Słowa takie, jak Bóg, Jezus, Isus, Biblia, Przykazania czy moralność, zbawienie, Królestwo Boże czy Ewangelia, są bardzo niemile widziane i rzadko się je cytuje. Jeżeli już media tym mówią, czynią to jedynie po to, aby wszystko, co ma związek z Bogiem i Biblią - ośmieszyć i wykpić.

Trwa od wielu lat agresywna medialna histeria antyreligijna oraz antychrześcijańska.

Świat zaadoptował ateistyczny sposób myślenia oraz ateistyczny styl życia. Wszelkie moralne instynkty są gorliwie tępione. Dla Boga nie ma już miejsca w tym świecie. Ateistyczny medialny cyrk jest walką z Bogiem.  Świat pod przewodnictwem Watykanu wypowiedział Bogu wojnę,  potajemnie wielbiąc Lucyfera.

Przeczytajmy uważnie poniższe podsumowanie, które jest pozbawione logiki, jednakże taki bezsens jest nam podawany z pomocą mediów.

Bardzo pomocny jest tutaj artykuł w Rzeczypospolitej. Cytat z nagłówka: według niektórych historyczne i religijne dzieje Izraela to ta sama historia, którą opisuje Biblia. Wywodzą oni początki Izraela od momentu, gdy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Polska wersja Wikipedii zupełnie pomija starożytną historię Izraela. http://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael

Biblijna historia Izraela z okresu około 1500 lat przed naszą erą jest jedynym źródłem historycznym, opisującym powstanie oraz rozwój tego państwa.

W jaki sposób można to wszystko pogodzić?

W tym linku mamy ciekawy artykuł na temat wiarygodności sprawozdań biblijnych oraz braku archeologicznych dowodów na istnienie Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, Jozuego, Dawida czy też Salomona! Artykuł dr Alfred J. Palla - Kopanie w Biblię.

Uznawanie prawa Izraela do Ziemi Obiecanej oraz pełnienia funkcji Narodu Wybranego przez Boga jest oparte wyłącznie na Biblii. Izrael Naród Wybrany i Ziemia Obiecana to czysto religijne, biblijne motywy! Czyżby świat wierzył w Słowo Boże, Biblię? Okazuje się, że tak! Świat wierzy w Biblię i w Boga! Zapoznajmy się pobieżnie z biblijną historią starożytnego Izraela.

Biblia nam mówi, że Bóg wybrał naród izraelski jak swój wybrany naród oraz dał im w posiadanie Ziemię Obiecaną, Palestynę. Działo się to w  piętnastym wieku przed naszą erą.  Wybranie Narodu Wybranego oraz wybór Ziemi Obiecanej dla tego narodu został dokonany w czasach, kiedy Izraelici zamieszkiwali starożytny Egipt.

W tym czasie Mojżesz widział Boga w płonącym krzaku. Podczas tego widzenia Mojżesz otrzymał od Boga Najwyższego pełnomocnictwo, potwierdzone mocą czynienia cudów oraz władzę, aby wyprowadzić ten naród z Egiptu. 

Przed wypuszczeniem Izraelitów z Egiptu Mojżesz sprowadził na Egipcjan oraz na ich faraona dziesięć plag egipskich, które zmusiły faraona do wypuszczenia Izraelitów.  Podczas wyjścia z Egiptu Izraelici przeszli w cudowny sposób suchą nogą przez Morze Czerwone. Następnie  otrzymali oni poprzez Mojżesza, jako mediatora przykazania wypisane palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach. 

Tymczasem cytowanie Przykazań w miejscach publicznych jest już w wielu państwach zakazane!

Następnie była cudowna manna z nieba, złoty cielec, wędrówka 40-letnia po pustyni, wojny izraelskie przeciwko Filistynom pod opieką Boga, cudowne runięcie murów miasta Jerycha i wiele innych cudownych wydarzeń, o których jedynie mówi nam Słowo Boże, Biblia. Cały opis mamy w Księdze Wyjścia. Księga ta nosi tę nazwę od jej opisu wyjścia Izraelitów z Egiptu.Przejście Izraelitów przez Morze Czerwone.

W tym kontekście wyraźnie widać, że...Świat popiera Naród Wybrany przez Boga i akceptuje jego powrót do Ziemi Obiecanej - Palestyny, czyli...Świat akceptuje sprawozdania biblijne jako zgodne z prawdą!

Następny paradoks to powrót do Ziemi, którą opuściło się w roku 70 n.e. czyli ponad 400 lat temu.  Czy żyje ktoś na Ziemi tyle lat? Oczywiście że nie. Nie można powrócić do miejsca, którego nigdy się nie opuściło.

Podsumujmy:

Zupełny bezsens?  Wręcz przeciwnie! Wszystko to ma głęboki sens oraz istnieją poważne przyczyny takich działań.

Izrael jest 'narodem wybranym' przez Globalistów w szczególnym celu. Jest to Izrael złożony w 95% z chazarskich Żydów a główny trzon władzy stanowią Syjoniści, którzy całkowicie opanowali media, Masonerię, Illuminati, Hollywood, oraz niemal cały świat biznesu.  Wielbią oni potajemnie Lucyfera oraz dążą do ustanowienia Nowego Porządku Świata. Opierają się na magii, czarach, okultyzmie i kabale.

Oto przyczyny mediów przepełnionych ostatnio nadnaturalnymi filmami i programami.

Ustanowiono fałszywy Izrael, który Biblia zapowiedziała 1900 lat temu.

Objawienie 3:9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem.

Niezwykle precyzyjne proroctwo!

Słowo Boże mówi o ludziach, którzy uzurpują sobie tytuł Żydów (czy też raczej Judejczyków, ponieważ pozostałe 10 pokoleń Izraela nie zostało odnalezione czy dokładnie określone) biologicznie nimi nie są, prześladują Isusa i chrześcijaństwo, stale posługują się kłamstwem.

Wielbiąc Lucyfera, ludzie ci są SYNAGOGĄ SZATANA - Iluminatami. (Bestia)

Oto dlaczego bezwarunkowe poparcie dla Izraela jest wymagane od każdego polityka, oraz jedyna przyczyna solidarnego wsparcia mediów dla państwa Izrael! Ponieważ władze całego świata z Watykanem na czele wielbią potajemnie Lucyfera. To jest szczególnie widoczne w symbolice oraz w jednej organizacji, ściśle katolickiej - Bohemian Grove

Bezwarunkowe wsparcie niemal całego świata dla Izraela jest przeraźliwie oczywiste.

Multikulturalizm

Izrael jest oczywistym zaprzeczeniem wszelkich zasad multikuturalizmu. Ogólnie mówiąc, Multikulturalizm jest zjawisko socjologiczno-kulturowe, w krajach zamieszkiwanych przez różne etnicznie, religijnie, kulturowo grupy ludności. Nurt badań nad społeczeństwami wielokulturowymi, akcentujący równorzędność kultur.

Tyle ze źródeł propagandy. W praktyce wygląda to tak. Multikulturalizm to wymieszanie odmiennych kultur, ras i religii - socjalna integracja, w której nie ma miejsca na odrębność narodową czyli patriotyzm.

Mieszkańców Izraela multikulturalizm nie obowiązuje!

Nikt nie nawołuje, aby mieszkańcy Izrael powrócili do państw, z których wyemigrowali do Palestyny i starali się zintegrować na zasadach multikulturalizmu z mieszkańcami państw, które ich przygarnęły. Dla Izraela istnieje tak narodowa duma, jak i skrajny fanatyzm religijno-patriotyczny, którego odmawia się wszystkim innym narodom!

Mało tego... przeciętny obywatel nie wykazujący się wyraźnym oraz doskonale udokumentowanym pochodzeniem żydowskim nie ma szansy na otrzymanie obywatelstwa izraelskiego a nawet pobytu stałego w Izraelu.

Pomimo poparcia dla egzystencji Izraela, niewielu zamieszkuje teren Palestyny i groźba wojny nie jest tutaj czynnikiem wstrzymującym domniemany powrót do Ziemi Obiecanej. Izrael jest instrumentem w rękach Lucyfera a powrót do Ziemi Obiecanej jest oszustwem propagandowym.

Jest to fałszywy program, którego większość Żydów nie traktuje poważnie. Nigdzie w mediach nie widać nawoływań, aby Żydzi wracali do Izraela i zasiedlali Ziemię Obiecaną, o którą tyle łez wylano na przestrzeni wielu stuleci.

Polscy Żydzi oraz Żydzi zamieszkujący inne państwa (jak USA czy Wielką Brytanię czy Niemcy,)  do wyjazdu do Izraela się nie kwapią! Jest wręcz przeciwnie! Wielu z nich wraca do Polski czy innych państw. Powrót Izraela do Palestyny jest więc wielkim oszustwem.

http://www.templeinstitute.org/


Oto powód powstania pastwa Izrael w roku 1948 oraz jego ogólnoświatowego poparcia.

Zastanówmy się oraz przemyślmy ukazane dowody.

Świat popiera oficjalnie wszelkie roszczenia Izraela do tytułu Narodu Wybranego, do Ziemi Wybranej, czyli Palestyny, oraz popiera odbudowę 3 Świątyni Jerozolimskiej. Jest oczywiste, że próby odbudowy Świątyni spotkają się z zaciekłym protestem fanatycznych islamistów, co może doprowadzić do III Wojny Światowej!

Wnioski.

1. Biblijna historia Izraela jest uznana przez cały świat jako zgodna z Prawdą.

2. Jeżeli Tora czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy jest prawdą, to oznacza to także:

3. to Bóg polecił zbudowanie dla siebie Świątyni w Jerozolimie!

Wygląda pozornie na to, że świat w pełni popiera cały Pięcioksiąg Mojżesza wraz z całym Starym Testamentem! Uznanie praw Izraela jest potwierdzeniem wiarygodności Starego Testamentu! Jedynie Izrael posiada niekwestionowane prawo do wielbienia Boga!

Władze oraz media 'udowadniają', że... Boga nie ma!

Nigdzie nie widać, aby Stary Testament reklamowano w mediach! W USA i Kanadzie usuwa się z miejsc publicznych Przykazania z II Księgi Mojżesza, znane nam wszystkim jako 10 Przykazań!  Ostatnią rzeczą, z jaka walczą rządy światowe to szóste przykazanie - nie cudzołóż, oraz siódme - nie kradnij!

Oczywiście nie ma mowy o przestrzeganiu jakiegokolwiek przykazania.  Jest jeszcze gorzej! Świat serwuje nam czysto ateistyczny styl życia, łamiąc bezceremonialnie wszystkie przykazania. Biblijny opis stwarzania jest dla świata mitem. Brak logiki w owych dziełach jest jedynie pozorny.

W dążeniach władców  świata  jest precyzyjna logika oraz stała, systematyczna praca w ściśle określonym kierunku. Dlaczego więc świat wspiera dążenia Izraela do odbudowania owej Świątyni? Ponieważ Elita rządząca planuje wielbić w owej świątyni Lucyfera! Jego kapłanem ma być fałszywy mesjasz - Antychryst!

Ktoś za kulisami sceny świata w niemal doskonały sposób kontroluje media i rządy, aby realizować pewien tajemniczy plan. Ten ktoś żyje znacznie dłużej niż człowiek i to on sprawuje rzeczywiste rządy, manipulując swoimi ziemskimi przedstawicielami.

Coraz częściej jest propagowana w mediach teoria, że zostaliśmy stworzeni przez gości z kosmosu. Największymi promotorami tej teorii są okultyści: David Icke, Maxwell Jordan, Daniken, Tsarion i Sitchin. Wszyscy ci ludzie są agresywnie wspierani przez światowe media i materiały, które oni propagują są pochodzenia czysto demonicznego. Jedni twierdzą, że to UFO nas stworzyło oraz odwiedza, inni twierdzą, że to tzw. Annuaki - wyższa cywilizacja od naszej ziemskiej.

Owszem, istnieje ktoś z poza naszego świata, który nie jest częścią naszej cywilizacji. Wszystkie pozaziemskie kontakty to Z UFO to kontakty z nim oraz z jego podwładnymi.

Ten ktoś, to władca świata - Szatan Lucyfer

To on, Lucyfer realizuje rękami Elity Iluminatów swój Plan, który  nosi nazwę: LucyFeriański   Nowy   Porządek  Świata. Plan ten został nakreślony w Protokołach Mędrców Syjonu.

Rządząca światem Elita, zrzeszona w wielu tajnych organizacjach potajemnie wierzy w Lucypera i go wielbi! Elita ta składa ofiary starożytnym bogom czy boginiom, takim jak Baal, Marduk, Ra, Horus, Astarte itd. para się okultyzmem, satanizmem oraz wszelkimi formami magii.

Światowa Elita, używając starożytnych metod oraz obrzędów rządzi z ukrycia całym światem przez tysiąclecia. Zmieniają się jedynie ich pokolenia ale sposoby i metody rządzenia pozostają takie same.

Oto cała przyczyna wszystkich działań w kierunku NWO

Świat wypowiedział wojnę Bogu jednocząc się z Lucyferem !

Wystarczy zajrzeć do jakiejkolwiek księgarni, aby zobaczyć wielkie sterty książek na temat okultyzmu, magii, czarów i satanizmu.  Wystarczy posłuchać muzyki rockowej, aby poznać Elity plany deprawacji oraz indoktrynacji naszej młodzieży.

Wystarczy włączyć TV, a natychmiast zobaczyć masę filmów oraz programów związanych z tematami UFO, zjawiskami paranormalnymi, okultyzmem, czarami, magią, wielbieniem starożytnych bóstw, wielbieniem Szatana/Lucyfera oraz składania mu ofiar. Ponadto subtelnie wszczepia się nam za pomocą mediów doktrynę lucyferiańską. Media oraz rządy starannie unikają tej nazwy.

Doktryna lucyferiańska to...  - odwrotność wszystkich przykazań Boga

Masy ludzkie widzą świat poprzez media -TV, prasę, radio, a nawet Internet, dlatego niewielu z nas cokolwiek wie, co dzieje się poza mediami.

Ludzie Elity, którzy sami będąc uwikłani w okultyzm i magię, z dużą pogardą spoglądają na chrześcijan. To oni uprawiają najbardziej zwyrodniałe kulty, i rytuały, jakie możemy sobie wyobrazić. Masowo są składane są ofiary z ludzi a nawet dzieci czy niemowląt ku czci ich 'boga'. Dziesiątki tysięcy dzieci ginie co roku bez śladu.

Nie jest istotne w co ty wierzysz, drogi czytelniku.... Istotne jest to, w co ONI wierzą, ponieważ ONI kształtują nasze życie oraz decydują o naszych losach!

To ONI decydują kiedy nastąpi kryzys, gdzie on nastąpi, do jakiego stopnia będzie dotkliwy, gdzie zostanie wywołana kolejna wojna, jakie nastąpią zniszczenia, gdzie i kiedy nastąpi katastrofa tsunami, następne trzęsienie ziemi, czy inne katastrofy.

Dlatego też styl naszego życia znacznie się ostatnio pogorszył i nadal będzie się pogarszał, ponieważ.. ONI mają takie właśnie plany!

30 lat temu, w większości krajów Europy jedna pracująca osoba była w stanie zapewnić całej rodzinie dach nad głową, wyżywienie, opiekę lekarską a nawet wykształcenie. Dzisiaj jest to zupełnie niemożliwe!

Nie łudźmy się. Nic na świecie nie dzieje się bez precyzyjnego planu Lucyfera, którego oni wielbią i są mu posłuszni w zamian za władzę, pieniądze, stanowiska oraz przyziemne nieludzkie uciechy, które on im zapewnia.

Dlatego też wszystkie ich działania są otoczone ścisłą tajemnicą, ich zebrania są chronione szczelnymi kordonami policji oraz służb bezpieczeństwa. Ich plany z rzadka są obwieszczane, kamery telewizyjne nie filmują ich sprawozdań, a na Internecie nie ma witryn reklamujących ich zbrodniczych planów i projektów.

Konspiracja skierowana przeciwko całemu światu. Nosi ona nazwę...

LUCYFERIAŃSKI NOWY PORZĄDEK ŚWIATA

Oto ich cel. Oto główna przyczyna, dla której wszelkie informacje na ten temat są skrzętnie ukrywane pomimo obfitości dowodów.

Kiedy wprowadzą totalitarny despotyczny rząd, wtedy będą nas siłą zmuszać do zaakceptowania ICH religii - oficjalnego wielbienia Lucyfera w systemie zwanym - "Luciferian New World Order" - "Lucyferiański Nowy Porządek Świata."  Kim są... ONI, światowa Elita Iluminatów, Synagoga Szatana?

Kilka detali odnośnie najbliższych czasów

Planowana jest III Wojna Światowa - wojna religijna. Celem jej jest zniszczenie wszystkich religii - głownie Judaizmu, Chrześcijaństwa oraz Islamu. Wojna ta była planowana wraz z obiema wojnami światowymi już w roku 1871. Mamy poza sobą dwie wojny światowe a trzecia wojna o charakterze religijnym jest najprawdopodobniej w ostatniej fazie przygotowań.

Celem II Wojny Światowej - utworzenie w roku 1948 państwa Izrael w samym środku krajów arabskich. Utworzenie Izraela oraz jego zbrodnie popełniane na Palestyńczykach doprowadzają kraje arabskie do szału, Także wsparcie bezgraniczne całego świata zachodniego również powoduje coraz bardziej gwałtowne reakcje krajów arabskich. Konflikt narasta z upływem czasu.

Celem konfliktu jest wybicie tak Mahometan jak i Żydów. Nie Żydów-Syjonistów ale głównie Żydów ortodoksyjnych zachowujących Słowo Boże, ponieważ są oni przeciwnikami Syjonizmu i oraz zbrodni Syjonistów. Ponadto ortodoksyjni Żydzi wierzą w Boga Startego Testamentu, odrzucając Talmud oraz doktrynę lucyferiańską.

Znany, już nie żyjący Mason, była głowa Masonów Ameryki Północnej, Albert Pike miał szatańską wizję - plan doprowadzenia świata do Nowego Porządku Świata.

Sekrety owych knowań wyjawił w swojej książce były satanista, Doc Marquis w książce "Secrets of the Illuminati" ("Sekrety Iluminatów")

(Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć je w większym wymiarze oraz ujrzeć typowe masońskie insygnia, także często widywane kościołach katolicyzmu.)

Albert Pike otrzymał demoniczną wizję planu, według którego miał się ustabilizować Nowy Porządek Świata. Wizja ta była opublikowana już w roku 1871! Jedna z kopii tego dokumentu znajdowała się w londyńskim muzeum.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami rewolucyjnymi, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

Jest to realizowane w taki sposób.

Jedynie do krajów o białej populacji wstrzykuje się olbrzymie ilości Muzułmanów, którzy są otwartymi i zaciekłymi wrogami Chrześcijaństwa oraz Judaizmu i Syjonizmu. W celu wywołania emigracji do krajów o białej populacji tworzy się wojny, których celem jest wytworzenie stref zagrożenia dla życia ludności cywilnej, która ze strachu ucieka z tych terenów a ci sami zbrodniarze, którzy i8ch wyniszczają w ich własnych krajach oferują im wszelką pomoc we własnych krajach, takich jak USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, i ostatnio także Polska.

Drugim wrogiem są ortodoksyjni Żydzi. Należy pamiętać o tym, że nie każdy syjonista jest Żydem i nie każdy Żyd jest syjonistą. To właśnie ortodoksyjni Żydzi są zaciekłymi wrogami syjonizmu, widząc w tej ideologii zagrożenie dla siebie.

Hitler był finansowany przez Kościół Katolicki, Iluminatów (Rothschild oraz Prescott Bush - ojciec Georga Busha) oraz przez... Syjonistów. Był on wrogiem jedynie Żydów ortodoksyjnych!  W podobny sposób był kierowany, finansowany oraz wspomagany Stalin, który był także... Żydem i Masonem. Obaj posiadali w swoich szeregach Żydów Syjonistów.

Obaj mordowali wyłącznie Żydów... ortodoksyjnych!

Nie zginął żaden syjonista. Podczas istnienia Auschwitz już w roku 1941 z samolotów alianckich fotografowano obóz, ale żaden pro syjonistyczny rząd Anglii czy USA nie starał się zapobiec Holokaustowi Żydów!

Taki jest więc cel. Wymordować wszystkich ludzi wierzących w Boga. Także wielu chrześcijan zwabiono na stronę Globalizacji oraz Syjonizmu. Nie zdają sobie oni sprawy z tego, że będą oni pewnego dnia musieli wybrać, albo wierność Chrystusowi, albo ślepe podporządkowanie się Lucyferowi oraz zaakceptowanie doktryny lucyferiańskiej. Wszyscy ci, którzy odmówią posłuszeństwa Lucyferowi, zginą.

Plan wywołania III Wojny Światowej

Poprzez awantury wojenne (Irak, walki w Afryce, Afganistan) wytwarza się sztuczną emigrację mieszając fundamentalistycznych Muzułmanów z rasą białą powodując w ten sposób napięcia religijno rasowe.

Media ostrożnie podsycają nienawiść pomiędzy Żydami i Islamistami. Z kolei chrześcijaństwo jest podsycane przeciwko Islamowi ze wzajemnością. Systematycznie miesza się wyznawców Allaha z Chrześcijanami, dając im często większe prawa niż chrześcijanom tylko po to, aby pogłębiać wzajemną nienawiść. Ponadto Arabom daje się wyjątkowo negatywną prasę za rzekomy atak 911 oraz wszelkie inne, (często sfingowane, jak 911) ataki terrorystyczne.

Rządy wspierają i finansują emigrację Arabów nie dlatego, że im współczują lub szanują prawa człowieka. Jakoś nikt nie dba o zapewnienie mieszkań i pracy Palestyńczykom! Rządy nigdy się troszczyły o dobrobyt narodów czy poszanowanie praw człowieka.

Emigracja Arabów służy Iluminatom do ewentualnego wywołania wewnętrznych konfliktów i krwawych starć w państwach, do których wpuszczono miliony Arabów w państwach takich jak Francja, Anglia, USA czy Niemcy. Oblicza się, że w Europie mieszka ponad 60 milionów Arabów.

Innym rezultatem owej imigracji jest straszliwy kryzys mieszkaniowy, gwałtowny kilkuset procentowy wzrost cen mieszkań i domów. Pożyczki udzielane chętnie przez zachłanne banki na lichwiarskie odsetki dolewają oliwy do ognia światowego kryzysu, który zaczyna przybierać zastraszające rozmiary.

Tymczasem Arabowie mieszkający na Zachodzie sami szukają problemów starając się nie tylko wywierać wpływ i presję na otoczenie, do którego ich wpuszczono, ale nawet narzucać swoje wierzenia religijne. Zaczynają budować meczety w krajach zachodnich oraz szerzyć pracę ewangelizacyjną.

Kiedy biali odrzucają ich religię, wyznawcy Allacha traktują ich jak zaciekłych wrogów, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, że są w straszliwej oraz niebezpiecznej pułapce. Przywódcy fundamentalistów arabskich stawiają straszliwy cel swoim wyznawcom - Świat pod Sharią, czyli Islamem. Muzułmanie są zachęcani do brania czynnego udziału w Jihad, czy światowej wojnie z 'niewiernymi'. Największym ich wrogiem jest oczywiście Izrael, w szczególności Syjoniści, którzy tworzą Synagogę Szatana.

Punktem zapalnym najprawdopodobniej będzie głód, który zostanie wywołany rabunkowymi cenami tak paliw, jak i żywności, ponieważ taki jest właśnie cel owych podwyżek paliw.

Wzrost cen paliwa spowoduje straszliwy kryzys żywnościowy. Rolnicy na całym świecie przechodzą z produkcji żywności na produkcję bio-paliw. Z czysto ekonomicznych powodów. W niedługim czasie możemy spodziewać się drastycznych podwyżek cen żywności z powodu niewystarczającej ilości tejże. Oczywiście państw Trzeciego Świata na ową żywność nie będzie stać. Resztę można sobie już wyobrazić.

Głód spowoduje walki o przetrwanie. Wystarczy skierować nienawiść białych do Arabów i wielki przelew krwi stanie się rzeczywistością.

System rządów światowych pod nadzorem Lucypera wkracza w ostatni, najstraszliwszy i najokrutniejszy etap, którego celem jest doprowadzenie do  III Wojny Światowej oraz do 'największego kataklizmu socjalnego'.

Wszystkie te plany prowadzą do powalenia nas na kolana, abyśmy sami zaczęli błagać władze o rząd globalny, który wreszcie zaprowadzi porządek z chaosu oraz anarchii, które rządy podporządkowane Lucyferowi same systematycznie tworzą. Kiedy zaprowadzą nam rząd światowy, nastąpi na całym świecie...taki ucisk, jakiego świat jeszcze nie widział!

Obecnie jesteśmy na końcowym etapie, zmierzającym do ustanowienia Nowego Świata Porządku. Mamy już niemal zjednoczoną Europę a utworzenie North American Union (Unia Północno Amerykańska) jest na bardzo zaawansowanym etapie.

Media gorliwie wspierają każdą dewiacją seksualną, są za każdym zdziczeniem i zboczeniem, multikulturalizmem, poparciem aborcji, tzw. prawidłowości politycznej a w szczególnie gorliwe media występują przeciwko Słowu Bożemu, chrześcijaństwu, oraz w szczególności przeciwko Królowi Królestwa Bożego. Jednym z celów jest wymordowanie 85% populacji całego świata!


Obecnie media światowe starają się nas usypiać i cenzurując wszelkie informacje obnażające knowania agentów NWO, uniemożliwiają nam poznanie owego diabolicznego mechanizmu wprowadzania rządu światowego. Media ukrywają skrzętnie plany NWO oraz rezultaty ich zbrodniczych akcji.

Niewiele się mówi o głodzie, nędzy, bezprawiu, bezrobociu, drastycznym spadku stopy życiowej, wzroście przestępczości, napięć rasowych, spadku standardów życia, braku właściwej opieki lekarskiej, braku dostępu do wiedzy i nauki z powodów wysokich cen szkolnictwa, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu było zupełnie bezpłatne.

Na tej witrynie przedstawione są liczne dowody planów watykańskich aktywistów NWO a także ukazane jest wyjście z tej sytuacji, czyli wybawienie  z ICH rąk oraz z rąk największego wroga ludzkości, Lucyfera oraz... jego oszukańczej religii.

Wielu czytelników najprawdopodobniej nigdy nie słyszało tego terminu. Najwyższy czas, aby się z nim zapoznać, ponieważ nachodzą czasy, w których termin ten będzie dźwięczał niezwykle głośno we wszystkich uszach. Niemal wszędzie są widoczne wyraźne symptomy demagogii lucyferianizmu oraz szczególnie specyficzny język symbolizmu lucyferiańskiego.

Aby to wszystko widzieć, należy nieco otworzyć oczy oraz umysł, pozostawić na boku propagandę i sensacjonalizm mediów oraz zapoznać się ze Słowem Bożym, które dokładnie wyjaśnia nam, co się dzieje na naszej Ziemi i jakie są tego przyczyny.

Jesteśmy u progu wielkich oraz wysoce niekorzystnych dla ludzkości zmian światowych, jesteśmy na skraju morza krwi, łez i okrutnych cierpień, jakie na wielu z nasz przyjdą.

Coraz częściej widzimy realia spełnienia się jednego z najważniejszych proroctw biblijnych

Być może w niedługim czasie będziemy mieli szansę ujrzeć na własne oczy zagładę Babilonu Wielkiego, którą przygotowuje dlań Bestia apokaliptyczna.

Coraz częściej widać narastający konflikt pomiędzy szatańskimi mediami i Watykanem. Kontrola Watykanu zaczyna być bezradna wobec ataków mediów, które ujawniają coraz częściej pedofilię w rankach księży oraz inne skandale watykańskie.

Do czego to wszystko dąży?

Pamiętajmy o najważniejszej sytuacji, która się nam w pełni lada dzień ukarze. Otóż według najnowszym informacji, wiele wskazuje na to, że świat już się uwolnił od władzy Rzymu oraz władzy USA. Praktycznie obie instytucje niemal upadły i nikt się z nimi już nie liczy.

W ten sposób realizuje się na naszych oczach kolejne Boże proroctwo o Wielkiej Nierządnicy (Watykan) oraz o Babilonie Wielkim czyli o USA. W każdej chwili grozi Watykanowi oraz USA całkowita klęska, która ich już nie ominie a może się ona zrealizować niemal każdego dnia.

Mamy ciekawą ale jeszcze niezbyt zrozumiałą część Objawienia 17.

Objawienie 17:11 A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Jest to na razie wielka zagadka, którą raczej zrozumiemy w momencie jej ujawnienia się oraz jej działania.

Objawienie 17:(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

Powyższy fragment mówi nam wyraźnie, że nie będzie to dzieło owych dziesięciu rogów oraz zwierzęcia.  17 część tego cytatu mówi nam, że dziesięć rogów oraz zwierzę będą kontrolowane przez samego Boga, który natchnie ich serca.

Objawienie 18:8 Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.

W ten sposób Bóg przyspieszy te działania, aby zrealizować do końca zaplanowany okres zniszczenia z wyroku Bożego Nierządnicy oraz Babilonu Wielkiego, czyli jego siły zbrojnej, która już niemal całkowicie upadła. USA przegrały wojnę w Ukrainie i teraz także przegrywają wojnę przeciwko wrogom Izraela.

W ten sposób USA nie są w stanie pomóc militarnie Izraelowi i to oznacza koniec Izraela oraz USA a także koniec Watykanu. Jesteśmy więc w ostatnim momencie, podczas którego jeszcze nic ważnego się pozornie nie wydarzyło. Ale mas media mówią nam o powstrzymaniu szczepień Covid -19, co hamuje straszliwie władze szatańskie.

Według pewnych danych politycznych wiele wskazuje na to, że nagle, bez jakichkolwiek ostrzeżeń nastąpi dramatyczna zmiana władz nad całą Ziemią i rozpocznie się Wielki Ucisk nad światem, jakiego świat jeszcze nigdy globalnie nie doświadczył!

Sytuacja obecnych władz jest bardzo niebezpieczna, ponieważ cały świat porzucił szczepienia Covid-19 a to jest klęską obecnych władz. Jest bardzo możliwe, że w najbliższych dniach władze obejmą największą władzę, jakąkolwiek dotąd ktokolwiek posiadał nad całą Ziemią.

Jest także możliwe że w tym właśnie momencie, tuż przed ową władzą lub tuż po objęciu totalitarnej władzy jedna, raczej niewielka część Polaków i Słowian zostanie zabrana z Ziemi do Nieba przez powracającego na Ziemię Isusa Mesjasza. To zobaczy cały szatański świat!

Krótko po wzięciu do Nieba Isus wraz z Bogiem zorganizują bezpieczne miejsce na pustyni, na której Mojżesz zgromadził już raz znacznie wcześniej wszystkich niemal Izraelitów. To będzie oznaczało bezpieczeństwo dla wziętych do Nieba oraz dla wszystkich będących pod opieka Boga na pustyni.

W ten sposób rozpocznie się 3.5 letni okres władzy 10 nowych króli oraz po nich władzę obejmie Bestia opisana w 13 rozdziale Objawienia, której władza będzie trwała mniej niż 3.5 roku.

Objawienie 13:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

Celem Autora Biblii, Boga jest ustanowienie Królestwa Bożego. Będąc posłusznym Bogu, możesz dostąpić wybawienia z tej tragicznej sytuacji, w jakiej się wszyscy znajdujemy a także możesz otrzymać życie wieczne.