Która religia jest prawdziwa?

Ostatnie uaktualnienie: 23 Kwietnia 2016

Niemal każda chrześcijańska religia twierdzi, że musisz być jej aktywnym członkiem aby uzyskać zbawienie.

Wybór jest olbrzymi - dziesiątki tysięcy religii i sekt Chrześcijaństwa.

Problem nie jest łatwy do rozwiązania, ponieważ wymaga on wiele wysiłku i czasu, aby sprawdzić wiele doktryn i nauk. Przeciętny człowiek zadłużony w watykańskich bankach nie ma żadnej szansy na prawidłowe wybranie właściwej religii, ponieważ nie starczyłoby mu życia na sprawdzenie wszystkich doktryn Chrześcijaństwa.

Czy istnieje jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji?

Pozwól, że zaproponuję tobie najlepsze wyjście. Posiadam niezłą wiedzę biblijną i poznałem wiele sztuczek fałszywych religii. Kiedyś także szukałem prawdziwej religii - już od roku 1973 i nigdy jej nie znalazłem. Ale... zamiast religii znalazłem Boga oraz Prawdę o Nim.

Nie należę do żadnej religii, więc nie zależy mi na werbowaniu do żadnej religii. O datki także nie wołam i nie szukam wsparcia finansowego!  Pragnę jedynie podzielić się swoją wiedzą, która pomoże zrozumieć wielu ludziom pojęcie Boga i zbawienia.

Dlaczego istnieją tysiące odłamów Chrześcijaństwa?

Jeżeli Biblia jest jedna a autorem jej jest sam Bóg, dlaczego istnieje tyle wyznań?

Bóg jest przecież Bogiem porządku ale nie bałaganu. Pytanie logiczne ale odpowiedź jest bardzo trudno odnaleźć.

Ale już na to pytanie odpowiadam!

Pośród apostołów szatan zdołał umieścić Judasza. Także w Biblii zagościł kolejny Judasz, który swoimi naukami zwiódł niemal całe chrześcijaństwo świata. Owym Judaszem był faryzeusz, zwany apostołem Pawłem, który także wyszkolił czarownika Łukasza oraz ewangelistę Marka, aby obaj wsparli nauki ich mistrza, czyli Pawła.

Łukasz był lekarzem. 2000 lat temu nie było znanych nam dzisiaj lekarzy ale byli to głównie guślarze i czarownicy wszelkiej maści, leczący ludzi często co najmniej podejrzanymi metodami.

I tutaj leży wielka tajemnica tak drastycznie podzielonego i zwalczającego się nawzajem Chrześcijaństwa.

Wszystkie oficjalnie znane religie Chrześcijaństwa głoszą doktryny oparte na apostole Pawle, na Łukaszu oraz na ewangelii Marka.

Chrześcijaństwie twierdzi, że opiera się na Słowie Bożym. Jest to olbrzymie kłamstwo!

Niemal całe Chrześcijaństwo w rzeczywistości opiera się na tekstach tych trzech ludzi, z których żaden nie znał osobiście Chrystusa. Najważniejsza postać z tej trójki - Paweł - także Chrystusa nigdy nie widział i nigdy nie zacytował!

To nauki Pawła, nie Boga czy Chrystusa powodują takie niezwykłe zamieszanie w religiach chrześcijaństwa, które powinno nazywać się... Pawłosciaństwem, ponieważ naucza ono  jedynie doktryn Pawła. Doktryny te całkowicie sprzeczne z wypowiedziami Boga oraz jego Syna, Chrystusa a nawet są nafaszerowane fałszywymi proroctwami.

Prawdziwej religii od czasów Chrystusa nie było i nie ma, ponieważ żadna religia nie opiera się wyłącznie na wypowiedziach Boga oraz Syna.

Dołóżmy do tego pseudo naukę uwłaczającą Bogu za pomocą teorii ewolucji oraz teorii wielkiego wybuchu oraz naciski władz i mediów na ateizm - i już jesteś na drodze prowadzącej do ateizmu czyli negacji istnienia Boga.

Dlatego pseudo nauka  kontroluje twój umysł , który zaczyna absorbować czystą truciznę duchową.

Cały świat jest w mocy szatana i szatan oraz jego słudzy całkowicie kontrolują wszelkie informacje, zwłaszcza pod kątem poznania Biblii oraz Boga i Syna.

Niemal wszystkie informacje o świecie to iluzja i kłamstwo a szczytem kłamstw są religie, które powinny przodować jako naśladowcy Chrystusa, który zawsze mówił prawdę a nawet oddał za prawdę swoje życie.

Religie są także kontrolowane przez szatana ponieważ są jego głównym celem i jak na razie walkę o nasze dusze stanowczo szatan wygrywa! Ale ten stan rzeczy potrwa tylko do wyznaczonego przez Boga czasu.

Aby poznać RZECZYWISTEGO Boga oraz RZECZYWISTE Jego plany zbawienia rodzaju ludzkiego, powinieneś zapomnieć niemal wszystko, co wiesz o Bogu i Biblii i zacząć od zera.

Zamiast sprawdzać fałszywe nauki religii - zapomnij wszystko, co wiesz o Bogu i Biblii i... zacznij ją czytać!

Możesz wybrać jedną z dwóch opcji.

Pierwsza opcja.

Skupić się na najważniejszej Prawdzie biblijnej oraz zacząć stosować ją w życiu i w ten sposób uzyskać aprobatę Boga czyli zbawienie. Do zbawienia wystarczy ci znajomość jedynie treści 10-ciu przykazań, Kazania na Górze oraz kilku wersetów z dwóch wiarygodnych Ewangelii. Najtrudniejszą rzeczą jest stosowanie tej wiedzy w życiu codziennym. Ale możesz na tym się zatrzymać i wytrwałość w dobrym postępowaniu nagrodzi cię zbawieniem. Nie potrzebujesz żadnych krzyży, obrazów, mszy, kazań, uczestnictwa w zebraniach czy kongresach itp. Wszystkie te działania to wchłanianie trucizny duchowej apostoła Pawła.

W tym linku masz wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Link... Najważniejsze słowa Boga i Syna potrzebne do zbawienia

Druga opcja.

Co zrobić, jeżeli znasz nieźle Biblię i chcesz lepiej poznać Boga oraz Jego plany?

Zacznij czytać Biblię według podanego przeze mnie sposobu. Proś Boga w modlitwach o zrozumienie i sprawdzaj każdy werset, nie tylko wybiórczo ale w kontekście całych rozdziałów.

Ujrzysz czystą Bożą Prawdę, która cię oszołomi ale... uszczęśliwi.

Prawda jest zawsze przedstawiana w najprostszy sposób.

Jest to najważniejsza wskazówka, niezbędna  w poznaniu Prawdy.

Stary Testament był rozumiany przez najbardziej prostych i nie wykształconych ludzi. Bóg chciał być rozumiany i... był rozumiany bez cienia najmniejszych wątpliwości. Syn w Nowym Testamencie wyraża się w identyczny sposób, ponieważ tak Go nauczył Ojciec. Nikt w starożytności nie był wykształconym księdzem czy pastorem. Nawet kapłani Izraela nie posiadali gruntownej wiedzy biblijnej oraz wykształcenia.

Dlatego powinieneś osobiście ją czytać bez jakichkolwiek obaw, że czegoś nie zrozumiesz lub zrozumiesz błędnie. Za błędne zrozumienie Bóg nikogo nigdy nie ukarał.

Zanim ją zaczniesz czytać, wyobraź sobie to, że nawet główny temat Biblii wcale nie jest światu znany!

Biblia mówi nam o czymś zupełnie innym, niż przedstawiają to przywódcy religijni. Bóg jest przedstawiany w fałszywym świetle, jego Syn także, a kwestia zbawienia jest najbardziej strzeżoną tajemnicą przez wszelkie siły wrogie Bogu.

Oto logiczne przyczyny, dla których współczesne Chrześcijaństwo jest tak bardzo dalekie od Prawdy i praktycznie nie zna ani Boga ani Chrystusa. Z tych przyczyn moralność Chrześcijan nie jest lepsza niż moralność świata. Chrześcijaństwo także cechuje spora doza nienawiści do członków innych religii czy sekt.

Szatan jest nazwany w Biblii władcą (księciem) tego świata i wszystkie jego działania są skierowane  przeciwko Bogu i Jego Słowu, czyli Biblii. W jaki sposób?

Mateusza 13:24 Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25 A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 26 A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. 27 Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28 A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? 29 A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Wyjaśnienie Chrystusa owej przypowieści.

Mateusza 13:37 A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38 Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. 39 A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 40 Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, 42 I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wszystkie religie chrześcijaństwa zawsze były i są nadal skażone... synami Złego czyli sługami szatańskimi. Złe nasienie nie jest od razu widoczne ale dopiero blisko żniwa kąkol się całkowicie ujawni. W ten sposób kąkol już jest widoczny, a pastorzy, księża czy starsi aktywnie popierają wojny, teorię ewolucji, przerywanie ciąży, małżeństwa homoseksualne, pedofilię i wiele innych ohydnych rzeczy. Oczywiście że są wyjątki i owe wyjątki są marginalizowane przez chwasty.

Dopiero teraz kąkol czyli chwast jest widoczny jak na dłoni i jak Isus Chrystus nam to wyjaśnił - sądu nad chwastami dokonają Jego aniołowie.

Zatem Chrześcijaństwo to mieszanina synów Królestwa oraz kąkolu, który jest skazany na zagładę. To są rzeczywiste przyczyny tak olbrzymich nieporozumień i sprzeczności w zrozumieniu Biblii.

Prawda to najprostsze teksty z ust samego Boga.

Owe chwasty, kąkol robi wszystko, aby ci Boga i Prawdę obrzydzić i zniechęcić cię do sprawdzenia tego u źródła. Ich polityka jest stosunkowo prosta.

Wszystkie religie opierają się na Biblii w wybiórczy sposób, dostosowując swoją interpretację testów Pawła i Łukasza do swoich kłamliwych doktryn.

Jak to jest możliwe?

Odpowiedź jest niezwykle prosta. Biblia jest manipulowana i większości jej wersetów jest przedstawiana Chrześcijanom w manipulatywny i kłamliwy sposób. Chrześcijanie pod wpływem kontroli umysłów wierzą w owe manipulacje i nie dopuszczają możliwości, że mogą być w błędzie a nawet w to, że są ohydnie oszukiwani.

Największe zniszczenia dokonywane są właśnie w kościołach czy salach wielbienia Boga, a duża część sług Bożych, czyli pastorów, księży, starszych, biskupów czy innych 'uczonych w Piśmie' to słudzy szatana kontrolujący trzodę wiernych Chrystusowi Chrześcijan.

Istniej także inna wersja wyjaśnienia tego proroctwa o pszenicy i kąkolu. Pszenica to członkowie Narodu Wybranego a kąkol to nasienie węża.

Nasienie węża pracujące dla szatana jest odpowiedzialne za masę kłamstw na temat Boga i Biblii. Ich kłamstwa powodują odpływ wielu Chrześcijan na ścieżkę ateizmu. Taki jest cel polityki szatańskiej, która niestety nadal zwycięża.

Czy Bóg założył religię!?

Religią nazywamy określony system pewnych wierzeń, posiadający pewną konkretną strukturę, hierarchię przywódców, budynki, kościoły, Sale Królestwa oraz innego rodzaju hale. W skład religii wchodzą określone doktryny, dogmaty, rytuały, przepisy i wierzenia. Ważną częścią każdej religii jest wielbienie jakiegoś nadprzyrodzonego bytu - kult połączony z rytuałami. W przypadkach religii fałszywych jest to wielbienie demonów i szatana, maskaradujących jako bóstwa czy bogowie.

Nawet w przypadkach czystych i szczerych chęci tworzenia zborów czy komun w celu przywrócenia Prawdy biblijnej, zbory i komuny przekształcały się z czasem w kontrolowane systemy i nietrudno się domyślać, kto zaczynał kontrolować owe społeczności.

Widać więc wyraźnie, że szukając niczym nie skażonej Prawdy biblijnej powinniśmy całkowicie zapomnieć o instytucjach religijnych, które pod parasolem ekumeny czyli Babilonu Wielkiego zostaną w końcu bezpowrotnie zniszczone.

Pozwól, że wyjaśnię ci olbrzymią różnicę pomiędzy tzw. religią mojżeszową oraz współczesnymi religiami i sektami Chrześcijaństwa.

Mozaizm czyli tzw. religia mojżeszowa to droga życia. System totalitarny z Prawem podanym osobiście przez Boga. Nie ma mowy o odstępstwach od Prawa i absolutnym władcą był początkowo sam Bóg. Potem Izraelici zażądali króla ludzkiego, odrzucając w ten sposób Boga jako Króla. Pomimo takiej obelgi Bóg... ustąpił z tronu Izraela i osobiście wyznaczył im króla Saula oraz prawa królewskie, jak dziesięcinę, która nie obowiązywała podczas rządów samego Boga. Bóg ewidentnie pieniędzy nie potrzebował.

Kiedy sam Bóg panował w Izraelu, Prawo Boże było interpretowane przez Niego samego. On osobiście wydawał polecenia i rozkazy.  Izraelici byli jednak bardzo przekorni i często łamali Jego prawa i znieważali Boga swym nieposłuszeństwem. Po ustąpieniu z tronu Izraela Bóg nadal wydawał polecenia oraz proroctwa wybranym przez siebie prorokom. Nie było więc szans na swobodną interpretację.

Tutaj tkwi właśnie olbrzymia różnica pomiędzy rządami samego Boga, Dawcy życia i Prawa, a instytucjami religijnymi.

We współczesnych religiach rolę Boga przejęli pastorzy, księża i starsi, którzy bez porozumienia z Bogiem i bez Jego upoważnienia rozpoczęli wydawanie poleceń wiernym. Łamali w ten sposób prawa nadane przez samego Boga i wprowadzali w zamian własne prawa i przepisy, często zupełnie sprzeczne z Prawem Boga.

Oto w jaki sposób podsumował 'religię' faryzeuszy. Mateusza 23 rozdział.

Fałszywi słudzy nasienie węża wydają rozkazy trzodzie, która powinna słuchać nie ich głosu, ale tylko i wyłącznie głosu samego Pasterza, czyli Isusa Chrystusa. Nawet zmieniono Jego imię!

Jak teraz wyraźnie widzisz, istnieją oczywiste przyczyny istnienia tysięcy często dzikich wyznań chrześcijańskich, które notorycznie łamią Boże przykazania, zmuszając Chrześcijan do akceptacji grzechu.

Powtórzę to jeszcze raz słowami Chrystusa. "Węże, plemię żmijowe." - to zdanie dotyczy wszystkich tych, którzy anulują Boże przykazania zastępując je swoimi naukami, sprzecznymi z przykazaniami Bożymi.

Szczególnie widoczne jest to w Kościele Katolickim, w którym przykazanie Boże KATEGORYTCZNIE zakazujące bałwochwalstwa jest notorycznie i masowo łamane ai katolicy zamiast Boga wielbią starożytną wulgarną boginię, nazwaną w Biblii, Królową Niebios, która w rzeczywistości pochodzi ze starożytnego bałwochwalstwa pseudo bogini, nazywanej Astarte czy Asztarot, tudzież Sumiramis.

Poniżej mamy oryginalne przykazanie Boże, zniekształcone przez Kościół Katolicki.

Wyjścia 20:(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, BM.

Warto przeczytać cały kontekst tego proroctwa, aby poznać z pierwszej ręki, jakie kary spadły na Izraelitów za wielbienie Królowej Niebios.

Jeremiasza 44:16 W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. 17 Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Jer 44:18 Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.  Przeczytaj 44 rozdział Jeremiasza.

Nigdzie w Biblii Chrystus nie nakazuje czczenie swojej matki! Takiego wersetu nie ma. Nigdzie Biblia nie nazywa Marii Królową Niebios, Matką Boską ani nie tytułuje jej Wieczną Dziewicą!

Nie ma żadnych wersetów na wiele zwyczajów, świąt, tradycji, rytuałów czy tzw. mszy. Owe religijne artefakty i wszystkie dewocjonalia to także totalne kłamstwo i otwarte nieposłuszeństwo wobec Boga i Jego Przykazań!

Czy to znaczy, że wszyscy członkowie religii pójdą do piekła?

Po pierwsze, piekła nie ma, a po drugie zdecydowana większość członków religii Chrześcijaństwa będzie żyła wieczne w Królestwie Bożym ponownie, pod władzą Syna Bożego, który uzdrowi ową wielką trzodę i da nam wszystkim życie wieczne tutaj na ziemi.

Czy to znaczy że wszyscy księża, pastorzy i starsi to chwasty i słudzy szatana?

Nie wszyscy! Jest wielu wspaniałych naśladowców Chrystusa, zwiedzonych przez tych sług szatana, którzy często zastanawiają się nad owymi 'chwastami' nie rozumiejąc wielu doktryn i tekstów biblijnych. Wielu z nich to ludzie prawi o otwartych sercach, miłujących Boga i Jego Syna, gotowych do oddania swego życia za Prawdę. Ale są oni pogrążeni po uszy w kłamstwach 'chwastów'!

Jeszcze do niedawna wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z tego, do jakiego stopnia są oni manipulowani przez szatana i jego potomstwo!

Będąc Chrześcijaninem na pewno zauważyłeś, że jest wielu wspaniałych braci, pastorów, księży i starszych, którzy jakoś w dziwny sposób są omijani w tzw. przywilejach ale jest to regułą, że ten najgorszy 'margines' zawsze jest nagradzany!?

Widziałem to wiele razy na własne oczy.

Na nasze i ich szczęście Bóg doskonale rozumie tę sytuację i wielu błędów nie poczytuje nam jako łamanie Jego Prawa z pełną premedytacją, ponieważ zdecydowana większość ludzi jest całkowicie zwiedziona z powodu rażącej nieznajomości Biblii i nie ma posiada świadomości tego, że jest w wielkim błędzie.

Prawda biblijna jest jedyną Prawdą

Jedyna Prawda jest zawarta w Słowie Bożym, którego Autorem jest sam Bóg. Prawda ta nie podlega żadnym dowolnym interpretacjom.

Podobnie jak 2 + 2 = 4 - nie ma praktycznie żadnych możliwości odmiennej interpretacji. Owszem, niektórzy mogą próbować dowieść, że można otrzymać inny wynik, ale nikt na świecie nie zgodzi się na wynagrodzenie za pracę według jakichkolwiek innych interpretacji tego równania.

Podobnie rzecz ma się z Biblią. Jest to kopalnia mądrości samego Boga i nie podlega ona żadnym dowolnym interpretacjom.

Interpretacje odmienne istnieją tylko i wyłącznie z jednej przyczyny.

Każda religia trzyma się kurczowo swego systemu interpretacji i nie ma żadnej możliwości, aby owe interpretacje skorygować.

Istnieje tego poważna przyczyna. Wszystkie religie chrześcijańskie są kontrolowane przez szatana.

Celem owych często zupełnie sprzecznych ze sobą doktryn i interpretacji jest podważanie wiary w Biblię na podstawie całkowicie fałszywego twierdzenia - że istnieje olbrzymia ilość możliwych interpretacji, i każda droga do Boga jest właściwa.

Biblia nie podziela takiego poglądu!

Problem u wielu polega na braku solidnej wiedzy biblijnej oraz chęci podporządkowania się określonej religii, w celu obarczenia jej odpowiedzialnością za nasze czyny. Odpowiedzialności tej nie można zrzucić na kogokolwiek innego.

Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie; I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi" (Jan 8:31, 32)

Z czego uczniowie Isusa mieli być wyswobodzeni?

Z kajdan kłamstw i obłudy fałszywych religii, faryzejskiego systemu wierzeń, który własnymi naukami i interpretacjami całkowicie unieważniał Prawo Boże.

Podobnie jest dzisiaj. Każdy ponownie narodzony naśladowca Chrystusa jest wolny od kajdan religii i wyznań kontrolowanych przez szatana i jego systemu rządzenia światem.

Który chrześcijański kościół czy wspólnota cieszy się Bożą opieką oraz nadzorem?

Czytasz jakikolwiek artykuł? Oglądasz jakiś film? Sprawdź jego język!

Sprawdź, czy nie ma tam rozkazów czy wykrzykników w stylu - musisz nam uwierzyć!. Musisz zrobić to czy tamto! Jeżeli nie zrobisz, Bóg cię zabije wiecznym ogniem, czy nawet pójdziesz do piekła! Tylko my posiadamy Boże kierownictwo i Bóg nas upoważnił do objawiania Jego Słowa.

Czytając coś takiego czy słysząc taki język od razu patrzę bardzo podejrzliwie na autora tekstu, ponieważ wydaje on rozkazy duchowe autorytetem, którego nie jest on w stanie niczym udowodnić.

Słyszy się rozkazy typu: będziesz płacił dziesięcinę, będziesz głosił raz w tygodniu, będziesz się spowiadał, będziesz dawał na tacę itd. itp.

Są to wymysły fałszywych nauczycieli. Dla ponownie narodzonych chrześcijan jedynym autorytetem jest Biblia i jak je zrozumieją, tak będą z tego zrozumienia rozliczani. Jeżeli czegoś nie zrozumieją właściwie, Bóg, nasz wspaniały Ojciec daruje nam brak zrozumienia i wybaczy błędy oparte na niewiedzy czy niewłaściwym zrozumieniu.

Są także chrześcijanie publikujący wiele na Internecie, którzy podają nam wiele informacji do przemyślenia, fakty czy możliwy sposób zrozumienia pewnych proroctw i zachęcają nas do dalszych studiów i poszukiwań - takich właśnie warto czytać, słuchać, ale... trzeba nadal poznawać Biblię osobiście i sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, prosząc Ducha Bożego o głębsze zrozumienie Bożego Słowa Prawdy.

Bóg spodziewa się od nas używania własnego rozumu oraz stosowania się nie do wymogów różnych religii przepełnionych mnóstwem gadżetów, ale do stosowania się do Jego poleceń zanotowanych w Biblii.

Bóg spodziewa się, że będziemy prosili Go o zrozumienie tego, co czytamy a On obiecał nam, że takie prośby zawsze będą wysłuchane! Większość przywódców religii światowych czyni zupełnie odwrotnie.

Mówią - nam zaufaj! Myśmy sprawdziliśmy i zbadaliśmy, posiadamy doktoraty, fakultety, kursy, seminaria i posiadamy olbrzymią wiedzę.  Chcesz być zbawiony? Musisz nam ufać!!!

Miejmy zaufanie do samego Boga oraz do Syna, Isusa Chrystusa.

Przysłów 3:5 Zaufaj Panu z całego swojego serca...

Nie ufaj nikomu. Jedynie Bóg jest godny zaufania. Czytaj wszystko i wszystko sprawdzaj. Poddawaj się mocy Ducha Bożego! Sprawdzaj i dociekaj, ponieważ nawet najszczersze chęci mogą nas mylić lub... sprzedać się wcześniej czy później na służbę Lucyfera.

Ludzkość będzie jasno i dobitnie ostrzeżona przed łamaniem określonych przykazań i poleceń Boga oraz będzie wyraźnie ostrzeżona przed konsekwencjami w przypadku nieposłuszeństwa.

Bóg osobiście się ujawni i każda osoba na świecie będzie mogła poznać Prawdę z najbardziej właściwego i bezpośredniego Źródła,  a ci, którzy zasnęli snem śmierci zmartwychwstaną na Sąd, gdzie będą mogli poznać osobiście Boga i Jego syna, Chrystusa.

Więcej w linku - Grzech przeciwko Duchowi Bożemu.

Każdy człowiek ma wolny wybór akceptacji takiego czy innego wyjaśnienia proroctw i w obecnym czasie nie jest kluczowym wymogiem właściwe dogłębne poznanie oraz precyzyjne ich wyjaśnienie.

Ty drogi czytelniku decydujesz, czy dane wyjaśnienie trafiają tobie do przekonania. Ty dokonujesz wyboru i nikt nie ma prawa zmuszania ciebie do akceptacji takiej czy innej wersji.

Czy jest konieczne, aby opuszczać natychmiast każdą religię?

Msze katolickie to bałwochwalcze oraz magiczne rytuały podczas mszy. Uczestniczenie w nich jest olbrzymim błędem i grzechem dla każdego, kto zdaje sobie z tego sprawę.

Uczestnictwo w mszy jest równoznaczne z uczestnictwem w bałwochwalstwie oraz czczeniu starożytnej bogini Astarte - Królowej Niebios, podstawionej katolikom jako Maria - tzw. Matka Boska. Biblia nigdzie nie nakazuje czczenia tzw. Matki Boskiej.

Niemal wszystkie nauki Kościoła Katolickiego są sprzeczne z Biblią, począwszy od dziwacznych strojów kapłańskich, budowli kościelnych a na różańcu i biciu w dzwony skończywszy. Procesje. medaliki, odpusty, obrazy, świece, ołtarze, złote kielichy, wino mszalne i wiele innych artefaktów nie ma żadnego poparcia biblijnego.

Jest niemożliwe, aby uczęszczać do Kościoła Katolickiego i nie obrażać w nim Boga.

Jak sam widzisz, każdy może uzyskać zbawienie i nie jest wymagana od nikogo przynależność do jakiegokolwiek systemu religijnego czy wyznania. Bóg nie wymaga od nas przynależności do religii oraz posłuszeństwa wobec przywódców religijnych.

Decyzja o twoim zbawieniu zależy jedynie od ciebie. Rób to, co ci nakazuje sumienie wyszkolone na Biblii, bądź człowiekiem prawym, uczciwym i sprawiedliwym, a na pewno uzyskasz zbawienie. 

Bóg zaprzysiągł to na samego siebie!

Czy to oznacza, że wszystkie religie chrześcijańskie są skazane na śmierć przez Boga?

Oczywiście, że nie! Ale trafiłeś tutaj dlatego, że coś cię niepokoi, coś cię dręczy i szukasz odpowiedzi na wiele twoich pytań. Jeżeli odpowiedzi nie znalazłeś w żadnym innym miejscu ale tutaj znalazłeś kilka opcji, znaczy to, że wszystko, co opisałem w tym artykule jest prawdą. W wielu innych artykułach także znajdziesz Prawdę.

Jeżeli ją znajdziesz, ty zadecydujesz, czy pozostawanie w jakiejś religii buduje cię duchowo i wzmacnia twoją więź z Bogiem, czy też nie. Zadecydujesz także, czy owa religia prowadzi cię ku zbawieniu, jakie Bóg zaplanował czy steruje z zupełnie inną stronę.

I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga.

Dlaczego  w niemal wszystkich religiach chrześcijańskich nie mówi się i nie pisze o tym, o czym tutaj czytasz?

Nikt nie pisze o planie Boga wyzwolenia Narodu Wybranego, nikt nie wspomina o fałszu Pawła, nikt nie wyjaśnia tajemnicy nasienia węża i nikt nie głosi Ewangelii o Królestwie Bożym, które Naród Wybrany wraz ze 144.000 ustanowi na całej Ziemi pod władzą Isusa Chrystusa!

A dowodów na powyższe jest olbrzymia ilość! Przemyśl to!

Powinieneś wiedzieć o jednym.

Żaden człowiek nie ma nad tobą autorytetu w kwestii Boga i zbawienia, ponieważ żaden człowiek nie został przez Boga do takiej roli wyznaczony, poza Chrystusem.

Osobiście to rozważ i dokonaj właściwego wyboru.

Polegaj tylko na Bogu i Synu!

 

W tym linku jest wzbogacona wersja tego artykułu. Autorem uzupełniającym jest właściciel bloga, Obserwator Czasów Końca.

https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/04/21/czy-istnieje-religia-prawdziwa/

 

Napisano: 8 Lipca 2012

Ostatnie uaktualnienie: 23 Kwietnia 2016Copyright © 2010 thewordwatcher