Prawo Boże prawem wiecznym.

Ostatnie uaktualnienie: 10 Września 2016


Prawo Boże jest najważniejszym elementem istnienia wszystkiego.

Świat jest oparty na prawach Boga, czyli chemii, materii, energii, atomu, magnetyzmu. matematyce oraz wielu innych Bożych praw, bez których otaczający nas świat nie jest w stanie istnieć.

Jest także osobne Boże prawo, którego celem jest dobro i bezpieczeństwo człowieka stworzonego przez Boga. Prawo to reguluje stosunek człowieka do człowieka, człowieka do Boga, a także Boga do człowieka.

Wszystkie te prawa zostały stworzone przez Stworzyciela wszystkiego co zaistniało z Jego woli.

Prawa Boga powodują prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów świata.

Celem Prawa danego człowiekowi jest prawidłowe funkcjonowanie nie tylko pojedynczego człowieka ale miliardów istnień ludzkich.

Podobnie jak nasz świat, bez Prawa Bożego ludzkość także nie jest w stanie istnieć.

Łamanie Praw Bożych można porównać z łamaniem prawa ruchu drogowego. Ultymatywnym rezultatem łamania praw jest... śmierć - nie tylko łamiącego prawo.  Śmierć ponoszą także osoby niewinne a posłuszne Prawu.

Z tych przyczyn człowiek ma dwie drogi do wyboru.

Zdajmy sobie sprawę z tego, że wszystko, co nas otacza Bóg stworzył właśnie dla nas. Nie jesteśmy dodatkiem do otaczającego nas świata, ale jesteśmy celem jego istnienia. Nasze życie jest darem Boga, podobnie jak świat nas otaczający jest także Jego darem dla nas.

Otrzymujemy od Boga dar życia pod ścisłym warunkiem posłuszeństwa wobec Prawa Bożego.

W wielu dziedzinach życia wszyscy posiadamy prawa oraz obowiązki - w szkole, w pracy, w ruchu ulicznym oraz wielu innych aspektach naszego życia. Jeżeli jesteśmy posłuszni prawom danym nam przez niedoskonałych ludzi, czyż nie jest rozsądnie być posłusznym... doskonałemu Bogu?

Zwłaszcza, że Bóg jest unikalną Osobą, ponieważ nasze władze dają nam prawa, których władze wcale nie respektują i nie mają najmniejszej ochoty podporządkować się własnym prawom. W USA i wielu innych krajach trwa zacięta walka przeciwko rządom aby respektowały one Konstytucje. Tymczasem Bóg w doskonały sposób sam wypełnia własne prawo i spodziewa się tego samego od nas.

Najważniejszym celem naszego życia jest poznać nasze prawa oraz obowiązki wobec Boga.

Punkt widzenia Boga w kwestii Prawa

Istnieje pewien przedmiot, którego świętość jest bliska świętości samego Boga. Jest to Arka Przymierza, w której Bóg umieścił 10 podstawowych Przykazań, na których jest oparta cała nasza cywilizacja.

Arka była umieszczona w najświętszym miejscu Świątyni Bożej w Jerozolimie. Według wizji Objawienia Arka znajduje się w niebie, co ponownie potwierdza niezwykłą ważność Prawa Bożego.

Biblia nie budzi żadnych wątpliwość: Bóg i Jego Prawo to nierozdzielna całość. Nieposłuszeństwo wobec doskonałego Prawa jest podważaniem autorytetu samego Boga.

Negowanie Prawa Bożego jest atakiem na samego Boga!

Świat szatana atakuje Boga i Jego Prawo

Psalm 2:1 Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? 2 Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: (3) mówiąc, odrzućmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich jarzmo!

Jakież więzy im przeszkadzają i jakież jarzmo jest dla nich ciężkie?

Nic innego nie przychodzi nam na myśl, poza 10-cioma Przykazaniami, które nadal są przez większą część ludzkości respektowane i cenione. W obecnych trudnych czasach władze robią niemal wszystko, aby usunąć Prawo Boże z umysłów ludzkich.

Są tego oczywiste przyczyny. Władze oraz elity notorycznie i brutalnie łamią nie tylko prawa własne ale głównie łamią one Prawo Boże.

Brytyjski rząd okazał się centrum brytyjskiej pedofilii, królowa Elżbieta II a także obaj papieże - Benedykt XVI oraz papież Franciszek zostali skazani na dożywotnie więzienie bez możliwości ułaskawienia za zbrodnie przeciwko ludzkości. Istnieje ogólnoświatowe koło pedofilii. Morduje się dzieci składane na ofiarę szatanowi.

Jest to jaskrawe i drastyczne łamanie 10-ciu Przykazań Bożych.

Prawo Boże to ich jarzmo i więzy - przyczyna buntu szatańskich władz przeciwko Bogu i Synowi.

Najpierw ów atak nastąpił w ogrodzie Eden. Szatan ostro zaatakował Boga i Jego Prawo. Atakiem był komentarz szatana odnośnie zakazu spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła.

Rodzaju 3:(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. (4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

W tym ostrym ataku szatan zarzucił Bogu wiele rzeczy. Zarzucił Mu kłamstwo - nie umrzecie - czyli rzekomo Bóg ich oszukał. Szatan także oskarżył Boga o zazdrość o inteligencję i wiedzę swych stworzeń - Bóg rzekomo obawia się, żeby człowiek nie stał się Mu równym, ponieważ pozna jak Bóg - dobro i zło.

Jako prawo zastępcze podaje się nam kłamliwą zasadę Crowleya - "Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem." - tzw. Thelema. Jest to zupełny nonsens w który sami sataniści nie wierzą, ponieważ Thelema umożliwia każdemu człowiekowi wyrządzenie krzywdy... sataniście, szatańskiemu rządowi czy innym autorytetom.

Wystarczy się przyjrzeć nieco bliżej tzw. mistycznym naukom i filozofiom satanistycznym, aby natychmiast zauważyć, że ludzie studiujący owe filozofie są wyjątkowymi głupcami, wychowanymi na szaleńczych szatańskich pomysłach. Cała tajemna 'wiedza' to jeden szaleńczy stek kłamstw i nonsensów 'ludzi', którzy właśnie z tych przyczyn ukrywają swe działania przed nami.

Szczytem ludzkiej głupoty jest służenie szatanowi, który za zdradę otrzymał wyrok śmierci od Boga i w niedługim czasie ów wyrok zostanie wykonany.

Szaleni sataniści sprawują od tysięcy lat władzę na rodzajem ludzkim. Starają się owo szaleństwo przed nami ukrywać.

Sytuacja dzisiejszego świata jest doskonałym obrazem ich zupełnego zdziczenia. Ludzie wierzący w UFO także wiedzą, że nasz system jest zarządzany przez skrajnych głupców i według nich to są jedyne przyczyny unikania mieszkańców Ziemi przez inteligentnych gości z kosmosu.

Sytuacja naszego świata, ciągłe wojny, głód, choroby, epidemie, brak bezpłatnych źródeł ukrywanych przez władze przed nami i wiele innych nieszczęść odzwierciedla mentalność naszych przywódców z papieżem i rodzinami królewskimi włącznie. Niemal wszyscy władcy są satanistami a wyjątki są mordowane, jak zamordowano Kadafiego.

Satanizm to zupełnie bezsensowny bełkot, w którym prawo działa tylko w jedną stronę. Wszelkie konstytucje są bezwartościowym kawałkiem papieru, zupełnie ignorowanym przez rządzące władze, które są według ich praw nielegalne w niemal wszystkich państwach rasy białej. Problemem jest sprawowanie nielegalnej konstytucyjnie władzy przez korporacje, których przedstawicielami są politycy.

Celem rządów nasienia węża jest powolne systematyczne wyniszczanie rasy białej.

Szatańskie rządy jawnie nienawidzą Prawa Bożego a 10 Przykazań doprowadza ich do szału, ponieważ oni łamią wszystkie przykazania tworząc tym samym nasz świat jednym wielkim padołem braku moralności, zboczeń, nędzy, zbrodni i masowych rzezi niewinnych ludzi podczas okrutnych wojen wywoływanych celowo przez satanistów oraz popieranych przez szatańskie mas media.

Szczytem ostatnich absurdów są plany nadawania dzieciom imion, które nie określają płci dziecka.

Wbrew pozorom świat zna wartość prawa i stosuje je często w skrupulatny i dosadny sposób.

Pracuj określoną ilość godzin, a otrzymasz określoną ilość pieniędzy. Przekrocz szybkość, zostaniesz ukarany mandatem. Zwłaszcza podatki są bezwzględnie obowiązujące, dokładnie obliczane oraz są priorytetem rządów.

Z powodu doskonałości Prawa Bożego szatański świat nienawidzi Prawa Bożego, ponieważ świat szatana nie posiada żadnej alternatywy.

Szatan jeszcze przed wydarzeniami w Edenie kwestionował Bożą mądrość oraz... Jego miłość do jego stworzeń oraz Prawo chroniące wszystkie istoty żywe. Wydarzenia w Edenie są jedynie podsumowaniem wcześniejszych wydarzeń.

W rezultacie buntu szatana i pierwszych ludzi zapadł proroczy wyrok Prawa Bożego.

Rodzaju 3:(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! (15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Jest to wyrok śmierci dla szatana za ów haniebny i zdradziecki czyn, którego dopuścił się w Edenie.

Jest więc ewidentne, że największym wrogiem Boga oraz jego Prawa jest właśnie szatan z powodu owego wyroku śmierci.

Negacja jakiegokolwiek prawa Boga zawsze powoduje katastrofalne skutki.

Anulowane prawa fizyczne zniszczą fizycznie świat w jakim żyjemy, a negowane Prawa Bożego dla człowieka także niszczą całą ludzkość.

W obecnych czasach praktycznie anulowano 10 Przykazań, co powoduje największy kataklizm w stosunkach między ludzkich oraz kryzys finansowy na całej ziemi, który grozi nam światową katastrofą.

Na szczęście negacja Prawa Bożego nie została masowo wprowadzona w życie, ponieważ ludzkość Boża posiada Prawo wpisane w serca. Nazywamy to Prawo sumieniem i jako ludzie posiadamy świadomości tego, co jest dobre i rozróżniamy co jest dobre a co złe. Rodzimy się z Prawem i absolutnie nic nie wskazuje, aby to miało ulec zmianie.

Bóg postanowił nas genetycznie uaktualnić i spowodować jeszcze bardziej widoczną miłość, współczucie, radość czy inne pozytywne uczucia w naszych umysłach, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.

Ezechiela 36:(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń,  będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je.

Pomimo prób negacji Prawa, sumienie i zdrowy rozsądek są dowodami na kontynuację ważności Prawa. Także dowody biblijne wskazują wyraźnie na to, że Prawo ma trwać wiecznie. Dowodów jest bardzo wiele.

Psalm 112:(1) Chwalmy Pana. Błogosławiony mąż, który boi się Pana I rozmiłował się w jego przykazaniach!

Kaznodziei 12:(13) Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka, (14) Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą.

Izajasza 66:(22) Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną - mówi Pan - tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. (23) I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon - mówi Pan.

Sprawdźmy w tych linkach ilość wersetów mówiących o Prawie, przykazaniach i zakonie. Prawo, Zakon, Przykazania.

Zwróćmy uwagę na to, że jedynie apostoł Paweł neguje świętość Prawa, czyli Zakonu oraz Przykazań.

Prawo Boże jest święte.

Wyjścia 25:(10) Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego, dwa i pół łokcia długą, półtora łokcia szeroką i półtora łokcia wysoką. (11) Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dokoła złoty wieniec. (12) Odlejesz także dla niej cztery złote pierścienie i przytwierdzisz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie po jednej stronie i dwa pierścienie po drugiej stronie. (13) I zrobisz drążki z drzewa akacjowego, i pokryjesz je złotem. (14) Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. (15) W pierścieniach skrzyni pozostaną te drążki; nie będą z nich wyjmowane. (16) Do tej skrzyni włożysz Świadectwo, które ci dam. (17) I zrobisz wieko ze szczerego złota dwa i pół łokcia długie, a półtora łokcia szerokie. (18) Zrobisz też dwa cheruby z litego złota, zrobisz je na obu krawędziach wieka. (19) Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony; razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. (20) Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. (21) Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz Świadectwo, które ci dam. (22) Tam będę się spotykał z tobą i sponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwu cherubów, które są na Skrzyni Świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich.

Oto do jakiego stopnia Bóg wyniósł i uświęcił swoje Prawo dla człowieka. Arka Przymierza była centrum wielbienia Boga w Jego świątyni, w Jeruzalem oraz Arka była centrum bezpośredniej komunikacji z Bogiem. Zwróćmy uwagę na symbolizm Arki, a zwłaszcza na postawę rzeźb aniołów, czyli stosunek cherubów do Prawa.

Arka Przymierza

Arka Przymierza w centrum Świątyni Bożej.

Świątynia Boża

Świątynia

Owe ilustracje pokazują nam wyraźnie ważność Prawa w oczach Boga i jest oczywiste, że taką samą ważność oraz pozycję powinno Prawo zajmować także w ludzkich sercach!

Za czasów Isusa Chrystusa nic względem Prawa się nie zmieniło.

Według Prawa Chrystus stał się Barankiem paschalnym, którego krew zmazała winy ludzkie właśnie według wymogów Prawa i dzięki Jego ofierze możemy uzyskać życie wieczne - także na mocy Prawa Bożego.

Chrystus stał się najdoskonalszym rzecznikiem prawa Bożego i dlatego Ewangelista Jan w natchnieniu nazywa Go Słowem Bożym. Każde słowo wypowiedziane przez Boga Ojca lub Syna jest dla nas... Prawem.

Skoro Syn jest Słowem, osoba negująca Prawo neguje i Ojca i Syna!

Jana 1:(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a z Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga.

Chrystus doskonale wypełnił Prawo i w ten sposób uzyskał tytuł Zbawiciela oraz Króla Królestwa Bożego, które będzie oparte właśnie na Prawie Bożym.

Izajasza 42:(1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.

Sąd Boży jest także oparty na Prawie Bożym.

Objawienie 20:(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże,

Objawienie 14:(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

Niezwykle ciekawy werset z listu 1 Jana.

1 Jana 2:(7) Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście.

Wszystkie polecenia Boga są jego Prawem dla nas. Król Królestwa Bożego będzie także stosował Prawo. Przykład z Objawienia.

Objawienie 11:(19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

1 Jana 2:(3) A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. (4) Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.

Mamy więc wyraźne dowody na to, że sąd nad człowiekiem jest sądem nad jego uczynkami. Sąd Boży zbada w jakim stopniu uczynki człowieka były zgodne z Prawem.

Odnośnie szatana oraz upadłych aniołów - są oni osądzeni na podstawie ich uczynków według Prawa Bożego i nieposłuszeństwa wobec tegoż Prawa.

W Biblii nie ma nawet sugestii, że Prawo będzie kiedykolwiek anulowane.

Ale widzimy wyraźnie, kto jest największym wrogiem Prawa.

Wrogiem Prawa jest szatan, upadli aniołowie oraz szatański system władz zwalczający Prawo.

Nie jest ważne co 'apostoł' Paweł pisał... ważne jest co powiedział Bóg, prorocy w Jego imieniu oraz Jego Syn, Isus Chrystus.

Paweł odrzucił Przykazania oraz odrzucił stosowanie się do nich, co czyni go sługą... szatana a w zamian wprowadził on szatańską doktrynę o zbawieniu jedynie z wiary.

Wielu ludzi wierzy w zbawienie z wiary autorstwo Pawła, ale reszta Biblii temu kategorycznie zaprzecza.

Szatan i upadłe anioły także wierzą w Boga jak rzadko kto, ponieważ oglądają lub oglądali Boga na własne oczy w niebie.

Czy owa wiara ich zbawi? Oczywiście że nie!

Uczynki świadczą o tym, kto jest kim. Bóg jest Stwórcą i Dawcą Prawa. Chrystus jest wykonawcą Prawa i Królem Królestwa. Są ludzie uczciwi, miłujący Boga i Prawo, ale są także ludzie nieuczciwi, nienawidzący Boga i Jego Prawa.

Rozpoznajemy ich po ich czynach. Isus powiedział - "po owocach ich poznacie".

Od razu widzimy nasze zawsze kłamliwe i manipulatywne władze i ich media, nienawidzące Boga i Prawa,  władze Polski oraz niemal wszystkie władze na ziemi. Sytuacja na Ziemi jest odbiciem postawy rządzących elit do Prawa Bożego, które jest jedyną sprawiedliwością w dziejach świata.

Prawa Boże chroniące małżeństwo gwarantują istnienie rodzaju ludzkiego, a walka rządów przeciwko małżeństwu jest walką mającą na celu zniszczenie ludzkości.

Prawo jest w oczywisty sposób stawiane na piedestale przez Boga i Jego wiernych sług,  a Isus Chrystus jest doskonałym przykładem posłuszeństwa wobec Boga.

Większość Chrześcijaństwa jest w szponach szatana z powodu anulowania Prawa przez 'apostoła' Pawła oraz z powodu szatańskiej doktryny zbawienia z wiary, rozpowszechnionej przez Pawła.

Z tych przyczyn widzimy wielu pastorów i ich naśladowców, którzy nauczają, że już są zbawieni.

Nie tak szybko drodzy bracia, ponieważ jeszcze nie stanęliście przed sądem Bożym, który zadecyduje na podstawie waszych uczynków, czy przestrzegaliście Prawa czy raczej nie!

Oto Prawo w tej właśnie kwestii.

Mateusza 7:(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Bezprawie to negacja Prawa.

Mamy więc bardzo poważne ostrzeżenie dla wszystkich, czyniących cuda! Cuda istnieją, ale ich autorem są demony i szatan. Dlatego prorokowanie, wypędzanie demonów oraz czynienie cudów nie daje zbawienia, ale stosowanie się do Prawa daje nam zbawienie. Chrystus podał nam przykład, jak to trzeba stosować w życiu.

Mateusza 5:(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. (18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. (19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. (20) Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios

Wersetów  w kwestii Prawa Bożego jest o wiele więcej. Wersety te nie budzą najmniejszej wątpliwości, że chcąc żyć wiecznie w Królestwie Bożym trzeba się całkowicie podporządkować woli Boga czyli jego Prawu.

Izajasza 42:1 "Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo."

Izajasza 51:4 "Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów."

Daniela 7:22 "aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo."

Wersetów odnośnie Prawa Bożego jest w Biblii mnóstwo! Sprawdź: Prawo.

Objawienie 20: (4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

Innej drogi do Królestwa Bożego nie ma. Zakaz przyjęcia  znaku Bestii na rękę i czoło jest także Bożym Prawem. Za zignorowanie tego najważniejszego Prawa w czasach końca czeka nieposłusznych wieczna kara śmierci bez nadziei na powrót do ponownego życia czyli... zmartwychwstania.

Psalm 111:(7) Wierność i prawo są dziełami rąk Jego, Wszystkie Jego nakazy są niezawodne, (8) Ustanowione na wieki wieków, Pełnione w wierności i prawości.

Chrystus nigdy nie mówił od siebie i nie podawał własnych nauk ale we właściwy sposób interpretował Prawo swego Ojca. Jest oczywiste, że nie zniósł On Prawa ale je jeszcze bardziej umocnił i wypełnił jego część.

Jana 15:(10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.... (15)  wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.

Nie jest to koniec Jego roli w ustanowieniu Prawa, ponieważ Bóg zaplanował Prawo Boże dla całego świata na wieczność. Czeka nas wszystkich dłuższa droga ku doskonałości w życiu wiecznym pod panowaniem Boga i Syna na ziemi.

Objawienie 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.

Chrześcijaństwo anulujące Prawo zwalcza... Boga!

Hiob 8:3  "Czy Bóg łamie Prawo? Czy Wszechmocny nagina sprawiedliwość?"

Psalm 89:15 "Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego, Łaska i wierność idą przed tobą."

Nawet Bóg nie łamie swego Prawa!

Tymczasem wiele odłamów Chrześcijaństwa naucza zbawienie z łaski oraz negację Prawa. To czyni ich bezpośrednimi wrogami Boga oraz zwolennikami szatana.

Chrześcijaństwo które odrzuciło Przykazania odrzuciło tym samym Boga. Zamiast Boga, Chrześcijaństwo wielbi jego Syna, nazywając Go Bogiem i czcząc Go jako Boga, łamiąc tym samym pierwsze Przykazanie.

Jedynie Bóg jest Stwórcą i tylko On może odbierać cześć boską jako Stwórca wszystkiego. Dlatego zastrzegł sobie tytuł Boga i nie ma innych bogów oprócz Stwórcy.

Człowiek może być osądzony tylko wyłącznie na podstawie Prawa.

Bez Prawa nie ma sądu i grzechu oraz nikt nie jest grzesznikiem.......nawet Szatan !

Oto jak sam Bóg zapowiedział swego Syna.

Izajasza 42:1  "Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo."

Jeremiasza 33:15 "W owych dniach i w owym czasie sprawię, że prawdziwa latorośl wyrośnie Dawidowi. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi."

Ezechiela 33:19  "A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył."

Daniela 7:22 "aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo."

Sąd Ostateczny to także zastosowanie Prawa, według którego uczynki osądzanych zostaną ocenione według Prawa.

Jana 5:27 I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. 28 Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; 29 I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd

Mamy więc dwie drogi do wyboru.

Wybierajmy mądrze!


Uaktualnienie 10-09-2016

Istnieje najstarsze,  najważniejsze Prawo dla człowieka.

Rodzaju 3:(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

Za złamanie tego szczególnego Prawa następuje utrata życia na zawsze, bez szansy na zmartwychwstanie. Jest to grzech nie podlegający wybaczeniu i miłosierdziu, ponieważ jest to świadome odrzucenie Boga oraz oddanie chwały Bożej szatanowi.

Adam i Ewa zignorowali to prawo. Ich nieposłuszeństwo zostało potraktowane przez Boga jako ufność w kierunku szatana, poprzez świadome przyznanie mu racji oraz świadome odrzucenie prawa Bożego. Bóg uznał to za zdradę, czyli wyparcie się Jego.

Sąd Boży w tej kwestii odbył się natychmiast.

Wyrok - kara śmierci - odebranie człowiekowi prawa do życia. Bóg odebrał swój prezent Adamowi i Ewie. Oboje nie prosili o ułaskawienie!

Tą samą moc posiada kategoryczny zakaz wzięcia jakiegokolwiek znaku Bestii na rękę lub czoło.

Jeżeli człowiek widzący Boże cudowne działanie jest Bogu nieposłuszny i staje świadomie po stronie równie ujawnionego szatana, oznacza to karę śmierci bez nadziei na zmartwychwstanie. Człowiek już dokonał świadomego wyboru i poniesie on natychmiastowe konsekwencje tego wyboru. Wieczną śmierć.

Z tych przyczyn szatan pod koniec czasów końca wystawi część ludzkości na taką dramatyczną próbę ich lojalności wobec Boga.

Objawienie 13:15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. 16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, 17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. 18 Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Objawienie14:9 A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, 10 To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. 12 Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.

Aniołowie Boży będą osobiście przestrzegali przed konsekwencjami wzięcia znamienia zwierzęcia. Nie wiemy co będzie znakiem ale mamy wstępne wyjaśnienie - czyli 666.

W tym szczególnym przypadku Bóg wymaga oddania życia za Niego - nagrodą jest zmartwychwstanie do życia wiecznego.

W przypadku nieposłuszeństwa człowieka przyjmującego znak zwierzęcia czeka wieczna śmierć.

Wyraźnie widzimy, że owe ostrzeżenie jest w ostatniej i najważniejszej księdze biblijnej, a Apokalipsie, co świadczy wyraźnie o tym, że Prawo z Edenu nie zostało anulowane ale Bóg zastosował je także do zakazu wzięcia znaku zwierzęcia.

Chrześcijanie wierzący, że Prawo nas już nie obowiązuje, popełniają olbrzymi błąd, nad którym z modlitwą warto się głęboko zastanowić.

Człowiek został powołany dożycia pod warunkiem posłuszeństwa wobec Boga, Stwórcy wszystkiego.

Nieposłuszeństwo pozbawia nas prawa do życia.

Innej opcji nie ma!