Szatański system

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Zajrzałeś tutaj dlatego, że nigdzie nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania. Nurtuje cię sytuacja świata, na którym ostatnio jest wszystko do góry nogami. Głównie przeraża cię to, że zło jest uważane za dobro a dobro za zło. Sytuacja ta jest rezultatem rządów sił szatana. Oznacza to, że wszelkie formy rządów, media, nauka i oświata oraz wszelkie religie są kontrolowane przez siły szatańskie. Dowody są na każdym ekranie TV czy w niemal każdej wydanej muzyce, a rządy wielbiące szatana w milczeniu wyrażają na to zgodę.

Istnieje także inny rodzaj dowodów na władzę szatana. Władze nigdy nie zwalczają satanizmu a w skrajnych przypadkach go reklamują. Władze dążą do zakazu rozpowszechniania czegokolwiek wspólnego z Bogiem. W skrajnych przypadkach nie tylko nas zniechęcają ale ludzie publicznie wspominający o Bogu i Przykazaniach są usuwani z wysokich stanowisk a nawet są mordowani.

Otrzymałeś życie od Boga, nie od szatana.  Dawca życia postawił dwie drogi przed tobą.

Dlaczego Bóg postawił takie warunki człowiekowi? Dla naszego dobra i szczęścia, abyśmy się nawzajem nie krzywdzili.

Obecna sytuacja światowa ukazuje nam zupełnie zdziczenie władz. Jest to jaskrawym dowodem na to, do czego doprowadza ignorancja Boga oraz 10-ciu Przykazań.

Sataniści tego świata zadeklarowali wojnę Bogu, jego Synowi oraz wojnę przeciwko Jego Prawu.

Psalm 2:2 Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: 3 Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!

Owe pęta to właśnie Przykazania. Nie chodzi o jakiekolwiek cele polityczne, pieniądze czy władzę. W dzisiejszych czasach istnieje największa nienawiść do Boga od czasu potopu. Świat pod rządami szatana i jego ziemskich sług, nasienia węża od lat pięćdziesiątych prowadzi otwartą walkę przeciwko Bogu zamieniając jego Przykazania na doktrynę lucyferiańską która odrzuca Boże Przykazania i zastępuje je ich odwrotnością.

Wszystko, co Bóg miłuje; ludzkość i życie, świat szatana nienawidzi i niszczy, dając nam w zamian wojny, morderstwa, okrucieństwo, nienawiść do Boga i Syna.

Celem władz i religii jest zniszczenie rasy białej, wielbienia Baala (szatana) oraz skrajna demoralizacja do granic absurdu reszty Chrześcijaństwa. W powyższym linku jest niezwykle dobitny dowód na to, że dotychczasowe zniszczenie Europy nie jest dziełem przypadku ale jest to dokładnie zaplanowana akcja, której celem jest doprowadzenie do zupełnego zniszczenia rasy białej, zamieszkującej głównie Europę i Amerykę Północną.

Innym poważnym i miażdżącym dowodem jest Plan trzech wojen światowych oraz Protokoły Mędrców Syjonu.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że chrześcijańskie religie w tych sprawach zachowują całkowite milczenie, a ludzi rozumiejących ową tragiczną sytuację nazywają z pogardą 'zwolennikami teorii spiskowej'. Takie podejście jest także obelgą dla Chrystusa, który fałszywych religiantów żydowskich nazywał wężami, plemieniem wężowym a szatana nazwał księciem tego świata. Czyżby Isus przesadził?

W Chrześcijaństwie istnieje olbrzymi problem: brak zrozumienia Ewangelii Chrystusa oraz roli osób uważających się za Chrześcijan.

Chrześcijanie powinni być naśladowcami Chrystusa, a nie jedynie Jego wyznawcami. Wyznawcy tylko mówią o Chrystusie ale  nie czynią Jego woli. Naśladowcy naśladują Chrystusa oraz noszą Jego krzyż. W ten sposób Chrześcijanie są wyznawcami Chrystusa, ale nie są Jego  naśladowcami. Oto przyczyna ich separacji od Boga!

Wzgórze Syjon i Jerozolima w Ziemi Obiecanej

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że najważniejszym miejscem na ziemi jest wzgórze Syjon w Jerozolimie, która jest także najważniejszym i świętym miastem świata.

Jerozolima jest stolicą Ziemi Obiecanej Izraelitom, którzy zamieszkiwali ją przez około 1500 lat. Najpierw teren ten został poddany oczyszczeniu przez Boga oraz armię Izraela z bałwochwalstwa i krwawych rytuałów . Przed wkroczeniem Izraelitów ziemia ta nosiła nazwę - Kanaan.

Jerozolima jest miastem błogosławionym przez Boga a wzgórze Syjon jest najbardziej świętym miejscem na powierzchni ziemi ponieważ wzgórze to jest własnością samego Boga.

Syjonizm - ruch polityczno religijny, którego celem jest kontrola wzgórza Syjon w Jerozolimie.

Celem syjonizmu jest umieszczenie fałszywego mesjasza (antychrysta) na Syjonie w Jerozolimie, jako oficjalnego władcy całego świata. Być może dąży się do ustanowienia Mesjasza sekty Chabad Lubawitch. Sprawdź detale największego mędrca Chabadu, Menachema Mendela Schneersona - jego stosunku do Słowian oraz szacunku, jakim go darzą władze syjonistyczne.

Artykuł ten jest typowym dowodem nienawiści nasienia węża do Słowian, Narodu Wybranego przez Boga.

Syjonizm jest nadal najważniejszą siłą polityczną na świecie.

Jerozolima i Syjon to kluczowe punkty polityki światowej.

Syjonizm (od nazwy wzgórza Syjon w Jerozolimie, na którym stała Świątynia Jerozolimska) – ruch polityczny i społeczny, dążący do odtworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenach starożytnego Izraela, będących w okresie międzywojennym mandatem Wielkiej Brytanii (Brytyjski Mandat Palestyny). Syjonizm doprowadził do powstania państwa Izrael w 1948 r. Współcześnie jego celem jest także utrzymanie jedności narodu żydowskiego żyjącego w rozproszeniu i jego więzi z Izraelem.
Termin „syjonizm” pochodzi od słowa „Syjon” (hebr. ציון), będącego jednym z określeń na Jerozolimę i Ziemię Izraela, wspomnianym w Biblii.
Źródło - Wikipedia.

Syjon jest głównym tematem Biblii a nie jest terminem jedynie wspomnianym. To ruch syjonistyczny doprowadził do utworzenia państwa Izrael a nie Bóg! Syjonizm jest to fałszywy ruch, mający na celu odwrócenie uwagi Chrześcijan od rzeczywistych planów Boga ponownego wyzwolenia Narodu Wybranego oraz umieszczenia tegoż narodu w Ziemi Obiecanej, czyli na terenach dzisiejszego Izraela. Ruch syjonistyczny nie ma niczego wspólnego z Bogiem.

Królestwo Boże, o które modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz i mówimy: Przyjdź Królestwo Twoje... to właśnie królestwo pod berłem Boga oraz Syna na Syjonie w Jerozolimie.

Syjon to święta góra Boga. Jest na Syjonie grób największego króla Izraela, króla Dawida.

Dlaczego Watykan i syjoniści chcą kontroli wzgórza Syjon?

Znając  szczegóły jesteśmy w stanie ustalić ukrywane przed nami zmagania światowej polityki.

Jest to olbrzymi konflikt - konflikt pomiędzy Bogiem oraz szatanem, który wraz z Watykanem i syjonistami, dąży do opanowania Syjonu i Jerozolimy.

To znaczy, że trzy religie, Watykan, syjonizm i masoneria wierzą w Biblię i w Boga. Gdyby nie wierzono, nie byłoby konfliktu.

Watykan, syjonizm i masoneria dążą do kontroli wzgórza Syjon, które Bóg uświęcił oraz zastrzegł tylko i wyłącznie dla swoich planów. Trzy zbrodnicze religie starają się powstrzymać Boga w realizacji Jego Planu!

Powyższe informacje są kluczem do zrozumienia przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości.

Bóg zaplanował ponowne zgromadzenie Narodu Wybranego w Ziemi Obiecanej na terenie dzisiejszego Izraela oraz władzę jego Syna, Isusa jako króla światowego Królestwa Bożego, sprawującego władzę z Syjonu w Jerozolimie. Królestwo Boże będzie rządzić całą ziemią. Konstytucją Królestwa jest 10 Przykazań.

Celem Watykanu, Syjonistów, Jezuitów i Masonów jest  Nowy Porządek Świata czyli tzw. NWO - fałszywe królestwo szatana.

NWO - Nowy Porządek Świata - wojna satanistów przeciwko Bogu i jego światowemu Królestwu Bożemu.

Władze i media ukrywają przed nami rzeczywiste cele całej światowej polityki. Jest to także walka zła przeciwko dobru.

Złem jest Watykan/syjonizm/masoneria oraz wszystko, co jest z nimi ściśle związane.

Dobrem jest Właściciel wzgórza - Bóg Wszechmogący, Stwórca Nieba i Ziemi.

Inny skrótowy opis sytuacji światowej - walka ciemności przeciwko oświeceniu oraz walka bezprawia przeciwko Prawu Bożemu.

Syjonizm, Watykan i masoneria to sataniści - lucyferianie, toczący zaciętą walkę przeciwko Bogu pod patronatem ich fałszywego 'boga' - szatana.

I to wyjaśnia nam dlaczego satanizm jest tak powszechny na świecie i nikt, nawet papież czy też władze satanizmu nie potępiają i nie zwalczają! Jest wręcz odwrotnie. Satanizm jest reklamowany w TV, filmach oraz w szczególności w muzyce.

Wszelkie inne ugrupowania, czy to polityczne czy religijne, socjalne czy jakiekolwiek inne organizacje - albo są po stronie Boga, albo po stronie szatana  zwanego także Lucyferem, który jest ultymatywnym złem.

Nie istnieje żadna neutralność i każda istota żywa na ziemi - albo stoi po stronie Boga, albo po stronie Lucyfera.  Ateizm czy wiara w tym przypadku nie są wcale istotne, ponieważ w momencie objawienia się Boga oraz Syna - ateistów już nie będzie a będą jedynie ludzie wierzący. Wszyscy ci ludzie będą musieli się zadeklarować, po czyjej stoją stronie.

Stając po stronie Boga będą zobowiązani do przestrzegania Bożych Przykazań. Nagrodą za posłuszeństwo jest życie wieczne w Królestwie Bożym.

Wielbienie Lucyfera i odmowa posłuszeństwa wobec Boga oznacza bezpowrotną śmierć, bez nadziei na powrót do życia.

Siły szatańskie na taką możliwość wyboru gwałtownie protestują. Ale nie wolno nam zapomnieć o realiach naszej egzystencji.

Świat został stworzony przez Boga, dla ludzi stworzonych przez Boga. Nikt poza stworzeniami Bożymi nie ma prawa do życia na ziemi, zwłaszcza w nieposłuszeństwie Prawa Bożego.

Watykan/syjonizm/masoneria wraz z szatanem oraz grupą upadłych aniołów nie stworzyli absolutnie niczego dobrego na ziemi. To oni nienawidząc Boga i Prawo Boże spowodowali na ziemi piekło i za to zostali skazani przez Boga na śmierć.

Z tych właśnie przyczyn owa zbrodnicza 'trójca' religijna ukrywa przed nami wszystkie swoje plany

Wszyscy ludzie mają następujące opcje do wyboru.

Zaakceptujemy Stwórcę i jego Prawo a otrzymamy Boże błogosławieństwo oraz życie wieczne na ziemi w darze od Boga.

Jeżeli odrzucimy Boga i jego Prawo, zostaniemy z ziemi usunięci. Czeka nas śmierć - tracimy prawo do życia, daru Boga.

Szekspirowski dylemat - być, albo nie być. Nasza bytność jest ściśle zależna od naszego podporządkowania się Konstytucji Boga czyli jego Prawa - 10-ciu Przykazań.

Szatan i jego grupa upadłych aniołów dokonała wyboru jeszcze przez stworzeniem człowieka na ziemi i kategorycznie wypowiedziała Bogu swe posłuszeństwo.

Grupa ta nigdy nie pozwoliła rodzajowi ludzkiemu na jakikolwiek progres bez ich skażonego, nieuczciwego wpływu.

Historia owego konfliktu oraz plany Boga na przyszłość są opisane jedynie w Biblii. Dlatego jesteś do niej tak zniechęcany.

Sytuacja współczesnego świata - zdziczałe rządy satanistyczne, oparte na zupełnie nonsensownych 'prawach' - udowadniają nam niezwykle dobitnie, że światem rzeczywiście rządzą lucyferianiści pod berłem papieża Franciszka, skazanego za zbrodnie przeciwko ludzkości na dożywotnie więzienie bez możliwości ułaskawienia.

Szatan jest ojcem kłamstwa oraz pierwszym zabójcą i jego naśladowcy kłamcy i zabójcy.

Notoryczne stosowanie kłamstw oraz zbrodni rządów szatańskich oraz wrogość satanistów do Boga oraz  przykazań Bożych to nieomylne dowody wielbienia szatana czyli Lucyfera.

Największym dowodem jest nie ukrywana już nienawiść satanistów do ludzi białych oraz do ich Stwórcy - Boga.

W zeszłym stuleciu siły szatańskie wymordowały ponad 200 milionów niewinnych ludzkich istnień i nie widać żadnej szansy na to, aby ich kontynuowany morderczy trend powstrzymać. Jedynym lekarstwem na powstrzymanie rzezi i chaosu jest interwencja samego Boga.

Ze strony satanistów grozi nam III Wojna Światowa ale nikt z władz i mediów nie protestuje! Dlaczego? Ponieważ media są głównym instrumentem satanistów a ludzie oglądający TV czyli skrzynkę dla idiotów - jak ją sami twórcy TV nazywają - to także ludzie naiwni, wierzący w telewizyjne kłamstwa.

Najbardziej drastycznym przykładem życia w kłamstwie jest Syjonizm - organizacja składająca się głównie z syjonistów pochodzenia żydowskiego, aczkolwiek nie każdy Żyd jest syjonistą i nie każdy syjonista jest Żydem. Biblia nazywa tych ludzi nasieniem węża oraz synagogą szatana.

Syjon i Jerozolima

Zdobycie Jerozolimy oraz Syjonu było przez wieki najważniejszym celem Rzymu. W celu opanowania Jerozolimy wysyłano do Palestyny wyprawy krzyżowe.

Wyprawy krzyżowe – łączna nazwa wszystkich krucjat prowadzonych od XI do XIII wieku w celu odbicia, a następnie obrony miejsc związanych z religią chrześcijańską w Palestynie. Uczestników wypraw krzyżowych określa się mianem krzyżowców.

Przeczytaj historię oraz skutki ośmiu wypraw krzyżowych i trzech wypraw ludowych w Wikipedii. Wikipedia mówi nam o wszystkim, poza głównym celem wypraw, czyli o planach zajęcia wzgórza Syjon. Jedynie pierwsza wyprawa (1096-1099) była sukcesem.

Plan Watykanu - rządów nad całym światem z Jerozolimy i Syjonu nigdy jeszcze nie został zrealizowany. Nawet dzisiaj stolicą fałszywego Izraela jest Tel-Aviv.

Dla Rzymu jest ewidentne, że Bóg im nie pozwoli na zajęcie Jego Syjonu. Ale planów swych Rzym nie zaniechał i dlatego zorganizował on Światową Organizację Syjonistyczną.

Została założona 3 września 1897 roku na I Światowym Kongresie Syjonistycznym w Bazylei (Szwajcaria). Jej pierwotną nazwą była: Organizacja Syjonistyczna. Głównymi założycielami byli: Theodor Herzl i Max Nordau. Jej celem było utworzenie państwa Izrael oraz organizacja i udzielanie wsparcia żydowskiej akcji osiedleńczej w Palestynie. Wikipedia.

Ponownie źródłem tych informacji jest Wikipedia zwana przez wielu Żydopedią z powodu wiedzy, że Wikipedia jest narzędziem Watykanu i syjonistów. O rzeczywistym celu syjonistów i Watykanu w Wikipedii się nie wspomina, a prostym dowodem na kłamstwa mas mediów jest niechęć Żydów do życia w Izraelu. Zdecydowana większość Żydów syjonistycznych mieszka poza Izraelem.

W roku 1948 po zakończeniu II Wojny Światowej syjoniści zdołali założyć syjonistyczne państwo W Palestynie oraz nazwać je Izraelem. Taki był właśnie cel II Wojny Światowej, wyłuszczony w planie trzech wojen światowych. Sprawdź!!!

Syjoniści są absolutnymi mistrzami kłamstwa. To oni są kłamliwymi politykami, prawnikami, sędziami, profesorami naukowymi, historykami, lekarzami i ludźmi mediów, prasy, kina, Hollywoodu, TV, a także pornografii.

To syjoniści wraz z Watykanem są odpowiedzialni za niezwykłą kłamliwą oraz opresyjną politykę światową, wyniszczającą fizycznie białą rasę.

Wszystkie wojny na świecie są ich dziełem, ponieważ wielbią oni ojca kłamstwa, szatana który jest także pierwszym mordercą. Syjoniści to twórcy komunizmu i komunistycznych czyli lewackich rządów. Praktycznie wszystkie organizacje komunistycznie czy socjalistyczne to syjoniści nazywani także Żydami.

To oni aktywnie realizują wszelkie najdziksze plany syjonistycznych rządów w państwach o białej populacji, czyli w Europie, Anglii, Australii, Nowej Zelandii, USA i Kanadzie i oni są autorami i wykonawcami planu wyniszczeniu rasy białej.

Watykan, syjonizm i masoneria wielbią kłamstwem i mordem ojca kłamstwa i zabójstw, Lucyfera.

Owe organizacje to trzy lucyferiańskie religie. Oto przyczyna i skutek zakłamania na świecie oraz masowego przelewu niewinnej krwi milionów ludzi.

Wszystkie inne organizacje wykazujące posłuszeństwo wobec tych trzech religii, są także aktywnymi wrogami Boga.

Wszystkie religie chrześcijańskie zrzeszone w watykańskiej Ekumenie także stoją po stronie szatana poprzez wspieranie szatańskich kłamstw. One także aktywnie aczkolwiek będąc zwiedzeni, wspierają plany tych trzech religii dążących do przejęcia oraz kontroli wzgórza Syjon.

Jest to daremna próba powstrzymania Bożego sądu i kary nad nimi!

Z tych przyczyn Isus nazwał przywódców religijnych kąkolem przeznaczonym na spalenie.

Mateusza 13:(40) Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Przeczytaj cały rozdział!

A w Watykanie wielbi się Lucyfera.

Ściana płaczu czy... twierdza Antonia?

Bardzo intrygująca jest postawa satanistów do tzw. ściany płaczu w Jerozolimie. W dziwny i niejako seksualny sposób  składa się hołd tajemniczej 'świętej obecności' zamieszkującej ową ścianę.

Okłamuje się nas, że ściana płaczu jest jedyną ścianą, oryginalną częścią zburzonej w roku 70 n.e. drugiej Bożej świątyni jerozolimskiej. Poniżej kłamstwo z Wikipedii.

Ściana Płaczu (hebr. הכותל המערבי, ha-Kotel ha-Maarawi, zwana też Murem Zachodnim) – jedyna zachowana do dnia dzisiejszego pozostałość Świątyni Jerozolimskiej. W chwili obecnej jest to najświętsze miejsce judaizmu. Zachowane mury są fragmentem drugiej świątyni wybudowanej na wzgórzu Moria. Wikipedia

Zwróć uwagę na nakrycie głowy papieża. Niektórzy podejrzewają, że Żydzi i masoneria kontrolują Watykan. Jarmułka na głowie papieża wyraźnie temu zaprzecza. To Watykan wykreował syjonizm, masonerię, Krzyżaków oraz... Islam, USA, CIA, Bank Federalny USA i wiele innych organizacji pozwalających ukryć rzeczywistą władzę Watykanu.

Syjonizm, Watykan i masoneria publicznie wielbią Boga, ale potajemnie czczą oni Lucyfera. Trzeba być osobą wyjątkowo naiwną, aby uwierzyć, że politycy kłaniający się temu murowi wielbią Boga Izraela oraz szanują Jego 10 Przykazań.

Papież i syjoniści doskonale wiedzą, czym jest owa ściana i celowo się przed nią kłaniają, ponieważ jest to ukłon w kierunku szatańskiej potęgi Rzymu, który zniszczył Jerozolimę, Świątynię Bożą oraz spowodował pośrednio śmierć Chrystusa. To Rzym rozpoczął zaciekle prześladowania Chrześcijan na arenach Rzymu, a podczas Inkwizycji karano śmiercią Chrześcijan w mękach za czytanie Biblii oskarżając ich fałszywie...  o czary.

Rzym wsławił się także krwawymi prześladowaniami Chrześcijan, które trwały do roku 325 n.e. czyli do Soboru w Nicei. Potem nastąpiła inkwizycja watykańska, która nie była niczym innym, jak walką przeciwko Bogu i Biblii. Za czytanie jakichkolwiek tekstów z Biblii oskarżano niewinnych ludzi o czary i spalano ich masowo na stosach oraz stosowano okrutne tortury.

Właśnie oskarżenia o czary były podstawą do masowych mordów tych, którzy chcieli się podporządkować Bogu, czytali Biblię oraz próbowali tłumaczyć ją z łaciny czy greki na inne języki.

Dzisiaj Watykan nie prześladuje ani czarownic ani czarowników ale stosuje jeszcze bardziej perfidną metodę popychania mas ludzkich w szpony szatana.

W syjonistycznych mediach mamy całą pełnię szatańskich ksiąg magii a także występują w nich najnowsze zdobycze 'naukowe' - horoskopy - czyli największe osiągnięcia naukowe i medialne XXI wieku. TV i kinematografia są także przepełnione kabałą, czarami i okultyzmem.

Szczególnie trudno jest uwierzyć w miłość papieża Franciszka do Boga Izraela, chociażby z powodu wyroku sądowego skazującego go na dożywotnie więzienie bez możliwości ułaskawienia. Przeczytaj szczegóły!

Wszystkie działania polityków oraz ów ceremoniał pod ścianą płaczu to kolejna farsa oraz publiczne kłamstwo.

Najpierw dowód biblijny.

Mateusza 24:1 A gdy Isus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. 2 A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.

Żydzi ponieśli srogą i zasłużoną karę za mord na Synu Boga. Isus Pomazaniec właśnie w taki sposób opisał oblężenie Jerozolimy oraz zburzenie świątyni w specyficzny i dokładny sposób.

Istnienie ściany w dzisiejszych czasach byłoby zaprzeczeniem Jego wiarygodności.

Świątynia jerozolimska została doszczętnie zburzona w roku 70 n.e. i w tak dewastującym stopniu, że do dzisiaj nie ma 100% pewności jej byłej lokacji. W takim przypadku nasuwa się oczywiste pytanie.

Czym jest w takiej sytuacji ściana płaczu?

Jest to pozostałość po rzymskiej twierdzy Antonii. Proszę sprawdzić w linku zdjęcia modelu tej twierdzy. Wojska Tytusa zniszczyły swą twierdzę po to, aby jej ponownie nie użyto przeciwko Rzymowi. Martin Ernest L. [EN].

Syjoniści (oczywiście!) gwałtownie zaprzeczają, ale wystarczy spojrzeć na osoby bijące czołami w tę ścianę aby zorientować się natychmiast, że ci ludzie nigdy nie posługują się Prawdą i na pewno nie są przyjaciółmi Boga oraz jego Przykazań!

Nie miejmy złudzeń - ludzie ci wierzą w Boga, ale Go z pasją nienawidzą. Oni doskonale wiedzą, że rzeczywistym królem świata jest szatan, a papież Franciszek jest jego wiernym sługą.

Świątynię nakazał odbudować Judejczykom sam Bóg, a zburzył ją Rzym, który także zamordował Syna Bożego, Isusa Chrystusa. Wydarzenia te Bóg zapowiedział dużo wcześniej i z tego powodu nie można ich nazwać tryumfem szatana. Światowi liderzy kłaniając się owej ścianie płaczu czyli Twierdzy Antonia ukazują nam swoje rzeczywiste oddanie się... Lucyferowi, który spowodował śmierci Isusa oraz zburzenia Świątyni.

Każdy człowiek oddający hołd Twierdzy Antonia w rzeczywistości demonstruje nam swoje rzeczywiste oddanie się szatanowi (Rzymowi), a nie Bogu.

Jarmułka także to potwierdza. Isus nie nosił jarmułki. Co jest ciekawe, jarmułka nie ma niczego wspólnego z Biblią i oznacza - "Wedle żydowskich interpretacji pochodzi od aramejskiego zwrotu jira malka szacunek wobec króla". Pozostaje pytanie: szacunek dla którego króla?

Czyżby chodziło o szacunek dla szatana, obecnego króla świata!? Czy dlatego najwyżsi dygnitarze, kardynałowie z papieżem włącznie ją publicznie i ostentacyjnie noszą?

Więcej dowodów w linkach - jarmulka.htm, wielbienie-papieza.htm.

Plany Boga i plan Watykanu

Oba plany otwierają nam oczy w przypadku ich poznania, ale nie są one większości ludzi znane.

Plan Boga

Połączyć wszystkie 12 pokoleń Izraela czyli głównie Słowian, sprowadzić je do Ziemi Obiecanej czyli na tereny dzisiejszego Izraela, ustanowić w Jerozolimie stolicę całego świata. Isus Chrystus będzie sprawował  rządy na całej ziemi w imieniu Boga a świat będzie przez Boga osądzony i oczyszczony od ludzi, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla bogobojnych i uczciwych poddanych Królestwa Bożego, które jest królestwem dla całej ziemi.

Plan satanistów

Nowy Porządek Świata czyli NWO  - fałszywe królestwo szatana.  Współczesny Izrael jest fałszywym Narodem Wybranym. Bóg nie wprowadził tego Izraela do swej Ziemi Obiecanej. Rządy NWO mają być sprawowane przez fałszywego mesjasza żydowskiego, zamiast Króla Isusa Chrystusa, z Jerozolimy, ze wzgórza Syjon. Na Syjonie ma być umieszczona "obrzydliwość czyniąca spustoszenie" czyli 666. Przyjęcie jej znaku na czole i prawej ręce będzie wymuszane pod groźbą publicznego ścięcia głowy.

Zwróćmy uwagę na szczególną ochronę pustyni w Arabii Saudyjskiej. Według proroctw biblijnych Naród Wybrany - Słowianie będzie się przemieszczał przez Turcję i Irak na pustynię. Owe czerwone plamki to armie świata najwyraźniej chroniące już owej drogi na pustynię. Dzisiejsza Ukraina czyli dawna Chazaria swoim położeniem chroni ewentualną drogę przez Kaukaz.

Drugim celem są przygotowania do ochrony Palestyny i Pustyni Arabskiej przed wkroczeniem Słowian podczas powtórnego Exodusu!

Czerwona linia reprezentuje planowany przez Boga Exodus, przez Irak i osuszoną rzekę Eufrat.

Masakry Muzułmanów na Bliskim Wschodzie mają dwa główne cele.

Wzbudzić wielką nienawiść Muzułmanów do rasy białej, która jest w niewoli nasienia węża oraz transportować ich jako imigrantów do krajów o białej populacji kierując ich nienawiść ku białej populacji jako źródłu ich nieszczęść.

Nie zapominajmy także o miejscu w Izraelu - Har-Meggido gdzie ma się odbyć finałowa bitwa Chrystusa z siłami szatana, zwana bitwą Armagedonu.

Apokalipsa 16:16 I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

Taki jest plan Boga oznajmiony w Edenie oraz powtórzony Abrahamowi oraz w wielu biblijnych proroctwach. Chrześcijaństwo do dziś nie zna tego planu, pomimo wielu niezwykle jasnych i dobitnych proroctw wypowiedzianych przez samego Boga oraz potwierdzonych przez Syna. Sataniści kontrolujący chrześcijańskie religie skutecznie powstrzymują ową wiedzę biblijną, aby nie docierała do przyszłych mieszkańców Ziemi Obiecanej.

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -

Apokalipsa 13:(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Oba plany - Boga i satanistów nie są światu jeszcze dokładnie znane ale wystarczy nieco poszukać i masa dowodów istnieje od dawna i są one niezwykle wymowne. Sprawdź! Plan trzech wojen światowych czy też Protokoły Mędrców Syjonu. Sprawdź także 'miłość' nasienia węża do Słowian, a zrozumiesz, na czym to wszystko polega i dokąd satanizm zmierza.

Oto na czym skupia się polityka światowa - na powstrzymaniu proroctw biblijnych.

Praktycznie niewielu z nas wie,. o co toczą się owe wojny na Bliskim Wschodzie i z jakich przyczyn giną setki tysięcy Muzułmanów

Jest ewidentne, że ani Watykan ani syjoniści jeszcze nigdy nie uzyskali kontroli nad Jerozolimą oraz nad wzgórzem Syjon, pomimo wielu wysiłków w tym kierunku w przeciągu wielu setek lat oraz akcji wielu wypraw krzyżowych.

Działania te nigdy nie doprowadziły do uzyskania kontroli góry Syjon przez Watykan.

Motywy ustanowienia fałszywego Izraela w Ziemi Obiecanej.

Istnienie Izraela w Ziemi Obiecanej ma na celu ukazania zwiedzionym Chrześcijanom, że jest to ewidentnie wypełnienie się bardzo wielu proroctw biblijnych.

Z tego powodu żadna wspólnota czy kościół chrześcijański nie szukają rzeczywistego Izraela a podporządkowani szatanowi pastorzy i starsi - biblijny kąkol - nie wnikają nigdy głęboko w te właśnie proroctwa. W rezultacie działalności kąkolu najważniejsze proroctwa biblijne są Chrześcijaństwu niemal zupełnie nie znane.

Dopiero po odkryciu istnienia rzeczywistego Izraela można było rozwiązać tę zagadkę.  Niestety pomimo znanej modlitwy Ojcze Nasz, w której Chrześcijanie proszą Boga... "przyjdź Królestwo Twoje", Chrześcijaństwo nadal nie ma świadomości o tym, czym jest Ewangelia czyli Dobra Nowina o Królestwie Bożym!

Co jest szczególnie ciekawe, królowa Elżbieta II oraz jej rodzina uważa się za rodzinę pochodzącą wprost z linii rodowej króla Dawida. Takich rodów jest co najmniej 13 i wszyscy oni twierdzą to samo.

I to spowodowało zrozumienie dwóch wersetów z Objawienia, dotyczących synagogi szatana.

Apokalipsa 2:(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Apokalipsa 3:(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Oba proroctwa są niezwykle precyzyjne, jeżeli poznamy szczególne ich detale. Rodzina królewska od wielu lat twierdzi, że pochodzi z rodu Dawida a królowa jest oficjalną głową kościoła anglikańskiego. A będąc z rodu Dawida powinna być... Żydówką, prawda?

Wiele wskazuje na to, że to są sataniści i właśnie królowa Elżbieta II także otrzymała wyrok dożywotniego więzienia za mordy rytualne na dzieciach kanadyjskich Indian.

Kordialne kontakty z jednym z największych pedofilów brytyjskich, Jimiego Savile [EN] w pełni potwierdzają dążenia elit do tego typu 'rozrywek', jak składanie dzieci w ofierze szatanowi oraz kanibalizm. Jimi Saville był znanym pedofilem, oraz dostarczał dzieci do mordów rytualnych oraz gwałtów.

Pedofilia, mordy i tortury ofiarne to cechy charakterystyczne demonicznych kultów!

Takich rodzin królewskich jest więcej - istnieje 13 rodzin Iluminatów z rodami Rothschildów i Rockefeller włącznie. Rodzina Rothschild jest znana z tego, że stoi za ruchem syjonistycznym i jest praktycznie twórcą dzisiejszego Izraela. To także sataniści.

Wracając do wersetów z Objawienia - są one nieco zniekształcone podczas tłumaczenia na inne języki. Nazwa - Żydzi - jest wzięta od niemieckiej nazwy - Juden została pierwszy raz użyta w XVII wieku w formie - Jews. Królowa Elżbieta oraz Rothschild to także niemieccy Żydzi  Jews, a po polsku Żydzi.

Ale nazwa biblijna oznacza... Judejczyków czyli.. potomków króla Dawida. Jest więc oczywiste, że ci ludzie podają się za Judejczyków, nie Żydów i podają się za linię rodową króla Dawida, który był także z pokolenia Judy. A to jest to oczywistym kłamstwem, ponieważ Dawid miłował Boga, a oni miłują szatana. Dlatego nazwani są przez Objawienie - synagogą szatana.

Werset ten powinien poprawnie brzmieć:

"...ci z synagogi szatana, którzy podają się za Judejczyków, a nimi nie są, lecz kłamią." Dalej mamy ich dokładne określenie - synagoga szatana złożona oczywiście z kłamców - potomstwo węża.

Trudno jest dokładniej określić tych ludzi, noszących jarmułki i wielbiących szatana, kłamstwo, tortury i śmierć.

Ludzie ci utworzyli światową cywilizację kłamstwa, bezprawia i śmierci!

Celem ich zawsze było ukrycie rzeczywistego Izraela i mordowanie rzeczywistych Izraelitów czyli Słowian w trzech wojnach światowych.

Wszystkie wydarzenia światowe kręcą się tylko i wyłącznie wokół Biblii i istnieje oczywisty cel Watykanu - szatański NWO!

Biblia jest ukrywana przed światem oraz zwalczana - w szczególności zwalczane są proroctwa dotyczące rzeczywistego Izraela, czyli głównie Słowian. Religie chrześcijańskie kontrolowane przez syjonistów nadal skutecznie blokują dostęp do tej wiedzy!

W zamian za Królestwo Boże oraz rzeczywisty Izrael czyli Słowianie w Ziemi Obiecanej służący Bogu i panujący z polecenia Boga nad całym światem, mamy na świecie fałszywy Izrael syjonistyczny służący szatanowi czyli biblijną 'ohydę czyniącą spustoszenie', która blokuje drogę do Ziemi Obiecanej Słowianom i Chrystusowi.

Ale Globalizacja to nie jest główny cel szatana i jego ekipy.

Następuje druga fala satanizmu, która usunie NWO (Globalizację) oraz ich zastąpi. Oni wiedzą doskonale, że Bóg wydał wyrok na Wielką Nierządnicę oraz Babilon Wielki i nie pozwoli im na Globalizację.

NWO zostanie usunięty rękami szatana, satanistów oraz upadłych aniołów a oni sami będą pozować na naszych dobroczyńców.

Owa transformacja już się zaczyna i lada dzień ona się całkowicie zrealizuje. Syjonizm to szatańska religia, która także opanowała większość religii chrześcijańskich, które są karmione trucizną pseudo apostoła Pawła (Saula)

Jak większość Żydów Saul także zmienił sobie imię. To on dał podwaliny pod całkowitą negację Prawa Bożego i Przykazań a zastąpił je gloryfikacją fałszywego syjonistycznego Izraela oraz wszystkich ludzi podających się za Żydów.

Podstawą tych kłamliwych doktryn jest mylnie rozumiany werset z Księgi Rodzaju 12:3.

Rodzaju 12:(3) I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.

Mylnie tłumaczy się obietnice dane Abrahamowi. Potomkowie Abrahama to Hebrajczycy, a Żydzi to głównie potomstwo Edomitów i Chazarów.  Izraelitami czyli dziedzicami obietnicy danej Abrahamowi są wszystkie plemiona Słowian oraz spora część rasy białej.

Nieustanne nieszczęścia Słowian i rasy białej - z USA włącznie - pod rządami syjonistów są wymownym dowodem prawdziwości biblijnych proroctw.

Nieszczęścia nasze są dowodem braku błogosławieństwa Bożego oraz kary Bożej za nasze jednostronne złamanie Przymierza z Bogiem. Według biblijnych proroctw ci, którzy błogosławią Izraelowi, tym będzie Bóg błogosławił.

Dowody wyniszczania rasy białej

Pomimo wsparcia Chrześcijaństwa dla współczesnego Izraela oraz odrzucenia Bożych Przykazań i Prawa, Bóg Chrześcijaństwu nie błogosławi.

Syjonistyczne siły wymordowały w masowych aborcjach około 1.7 miliarda dzieci, z czego większa część to ludzie biali. Jeszcze żadna wojna na ziemi nie pochłonęła tyle istnień ludzkich.

Wyniszcza się całe narody wszelkimi możliwymi środkami, jak rozpylane trucizny w powietrzu, masowe i przymusowe szczepienia. W krajach najuboższych pozbawionych szczepień ludzie rozmnażają się najszybciej. Przeczytaj ich złowieszczy plan. Tajemnicze przymierze.

Najłatwiejszym wyjaśnieniem motywów władz jest prosta ekonomia państwa.

Jeżeli ekonomia prosperuje, wszyscy wraz z rządem zarabiają olbrzymie pieniądze.

Jak w każdym biznesie, im większa produkcja, im więcej produktów jest sprzedawanych, tym większe są zarobki oraz podatki dla państwa, tym większy szacunek ludzi dla władz oraz zerowe szanse na jakiekolwiek protesty.

Gdyby chodziło władzom o jak największe zyski, oraz brak zagrożenia dla władz, władze robiły wszystko, aby ekonomia była na wysokim poziomie. Oznaczałoby to wysokie standardy materialne dla obywateli. Tymczasem we wszystkich państwach o białej populacji syjonistyczne rządy obniżają ekonomię oraz ją rozkradają, niszcząc w ten sposób całą Europę oraz USA/Kanadę i Australię/Nową Zelandię. Wszystkie wymienione kraje posiadają rządy opanowane przez syjonistów czyli nasienie węża i wszystkie te kraje są na krawędzi upadku ekonomicznego. To nie jest przypadek czy brak nieudolności.

To jest zbrodnia ludobójstwa chrześcijańskiej białej rasy a czyni to wielbiący Lucyfera Watykan, posługujący się nasieniem węża do realizacji tych zbrodniczych planów, starając się powstrzymać Królestwo Boże oraz zająć Syjon - święte wzgórze Boga w Jerozolimie.

Jest już ewidentne, że cel ten nie został nigdy zrealizowany, aczkolwiek Biblia zapowiada...

Mateusza 24: (15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - (16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;

Najwyraźniej jest to zapowiedź posągu Bestii - 666. Poniżej główny cel satanistów, zmuszenie świata do oddawania pokłonu szatańskiej bestii.

Objawienie 13:(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

Oto cele i zamiary czołowych satanistów świata, którzy są już bliscy finałowego kroku. Biblia zapowiada, że  proroctwo z Objawienia się całkowicie wypełni a na świat przyjdzie z tego właśnie powodu tak wielki ucisk, jakiego świat jeszcze nie widział.

Ale zanim ów posąg zostanie postawiony - najprawdopodobniej na Syjonie - Naród Wybrany zostanie ochroniony przez samego Boga oraz Jego Syna oraz uprowadzony w bezpieczne miejsce na pustynię.

Nienawiść satanistów do Biblii oraz do Boga jest wystarczającym dowodem na to, że Bóg istnieje, a Biblia w większej części jest Jego Słowem i proroctwa biblijne są bliskie wypełnieniu.

Wojny na Bliskim Wschodzie mają także na celu wywołanie nienawiści Muzułmanów do białych i wymuszonej imigracji pełnych zrozumiałej nienawiści ludzi w kierunku Europy i USA w celu zemsty za... 'nasze' zbrodnie. Proste?

Rzeczywiste przyczyny tych wojen są oczywiście przez mas media i władze przed nami ukrywane.

Nienawiść satanistów do wszystkiego co dobre

Zachęcają oni a nawet zmuszają rasę białą do wielbienia szatana za pomocą uczestnictwa w szatańskich rytuałach TV oraz oraz koncertów muzyki wypełnianej szatańskimi rytuałami.

Wszystkie Przykazania są zdeptanie. Wolno wielbić wszystko poza Bogiem. Ostatnio odnawia się wielbienie... Baala! Katolicyzm i kościoły ortodoksyjne są znane z największego bałwochwalstwa na świecie. Pierwsze dwa Przykazania są więc zniszczone. Święty dzień Boga, sabat nie istnieje i nawet się o nim nie mówi.

Czczenie ojca i matki jest ostatnio pod szczególnym atakiem i w wielu miejscach już się zabrania używania słów: ojciec i matka a nawet rozpoczynają się zakazy określania siebie, czy jesteś mężczyzną czy też kobietą.

Świat szatana wielbi śmierć, wojny oraz mordy zwane przerywaniem ciąży. Ponowne celowe łamanie Przykazania Bożego.

Przemysł pornograficzny i śluby gejów to drastyczny sposób łamania Przykazania zakazującego cudzołóstwa.

Rząd i bankierzy lichwiarscy są przodownikami w okradaniu nas i łamaniu Przykazania - Nie kradnij.

Tak rządy, jak Watykan, syjoniści, masoneria i media posługują się niema zawsze kłamstwem, czyli kolejne przykazanie jest notorycznie łamane.

Wszelkie reklamy, często z półnagimi panienkami zachęcają nas do stałego łamania ostatniego Przykazania, zakazującego pożądania cudzej własności oraz cudzego współmałżonka.

Taka polityka władz, która zwalcza wszelkie formy posłuszeństwa wobec Przykazań oraz zwalcza wszelkie przejawy wielbienie Boga Izraela i poznawania Biblii jest wymownym dowodem na to, że rządy szatańskie sprawują nad nami władzę. Jeżeli owa prawda jest dla ciebie oczywista, postaraj się poznać więcej detali na tej witrynie oraz na witrynach z nią związanych .

Zwróć także uwagę na to, że celem tej witryny nie jest nakłanianie do jakiekolwiek religii, sekty czy wiary. Celem jest łamanie bariery kłamstw świata szatana i tym samym otwieranie ludziom oczu na prostą drogę do zbawienia czyli wyzwolenia z rządów szatańskich oprawców. Sprawdź ten artykuł - Zbawienie nie tylko dla orłów.

Podsumowanie.

Plan Boga: ostateczne i zupełne wyzwolenie Narodu Wybranego - Słowian oraz umieszczenie go w Ziemi Obiecanej - Izraelu, obecnie zamieszkiwanym przez fałszywy Izrael czyli synagogę szatana. Ziemia Obiecana to początek światowego Królestwa Bożego, które będzie sprawować rządy nad całym światem, rządy oparte na Prawie Bożym i 10-ciu Przykazaniach. Chrystusa będzie panował ze wzgórza Syjon w Jerozolimie.

Plan szatana:  zwalczanie Planu Boga, mający na celu rząd NWO nad światem z jerozolimskiego wzgórza Syjon, które jest świętym wzgórzem Boga, a królem ma być fałszywy mesjasz. Ruch syjonistyczny zwalcza Boga i jego Prawa a Watykan - główne narzędzie szatana kontroluje syjonizm oraz szatańską masonerię.

W ten sposób siły szatana zwalczają plan Boga oraz Jego Naród Wybrany.

Wszystkie organizacje polityczne i religijne popierające syjonizm i jego szatańskie cele oraz rytuały, stoją mniej lub bardziej świadomie po stronie szatana.

Nigdy im nie wierz.
Wierz tylko Bogu oraz bądź posłuszny Bożym Przykazaniom.