Trafiłeś na witrynę Prawdy

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Trafiłeś na witrynę, która niemal zawsze podaje tobie czystą Prawdę biblijną. Drugą taką witryną jest witryna Bartka,  Są to jedyne miejsca na Ziemi - plus nasze forum, gdzie obaj ujawniamy czystą prawdę biblijną. To nie jest żadna przesada, ponieważ wszystkie bez wyjątku religie w oczywisty sposób świat oszukują.

Nikt na świecie, poza nami nie ujawnia planów Boga dla Narodu Wybranego przez Boga.

Cała Biblia mówi obficie o Narodzie Wybranym. Jest to Naród Słowian, z Polakami włącznie. Z pewnością wiesz, że Słowianie są najbardziej prześladowanymi ludźmi na całej Ziemi. Dwie wojny światowe były wojnami anty słowiańskimi. Poza nami absolutnie nikt o tym nie wspomina.

Czy wiesz, kto w rzeczywistości rządzi światem od tysięcy lat? Światem rządzi szatan i kontroluje także gromadę wrogich Bogu aniołów. Razem są oni odpowiedzialni za wszelkie zło na ziemi, ze śmiercią włącznie. To wszystko jest w pełni potwierdzone w Biblii.

Czy wiesz, że władza szatana na Ziemi na przywódców wszystkich państw wybiera tylko posłusznych szatanowi satanistów? To znaczy, że wszystkie niemal władze świata to sataniści zaakceptowani przez samego szatana.

Poniżej amerykańskie godło szatańskiej światowej władzy.

Trójkąt ponad piramidą z okiem na szczycie to symbol szatana.

USA są najgorliwszym szatańskim imperium w dziejach świata. Biblia nazywa USA Babilonem Wielkim.

Niemal wszystko, co oficjalnie wiemy od szatańskich władz to oczywiście kłamstwa szatana. Istnieje w Palestynie Izrael, fałszywy Boży naród - także dzieło szatana - wybrany rzekomo przez Boga Biblii. Owszem Biblia o tym mówi, ale świat szatana i nasienia węża (Izraela) celowo wprowadza nas w błąd.

Wbrew pozorom Żydzi nienawidzą z pasją Boga, w szczególności Isusa, czyli Syna Bożego oraz Biblii. Celem Żydów są kłamstwa, które odciągną uwagę świata od rzeczywistego Narodu Wybranego, czyli Słowian. Co jest bardzo interesujące, szatan wie, że jesteśmy w czasach końca i Żydzi lada dzień będą MUSIELI opuścić Palestynę.

Świat szatana wierzy w Biblię i Boga, ale Boga on z pasją nienawidzi. Z tych powodów jesteś bardzo zniechęcany do czytania Biblii i do wielbienia Boga. Szatan oraz jego świat nienawidzi Boga i Biblii. Dlatego szatan umieścił Żydów w Palestynie po to, aby nas Słowian nas oszukać.

Żydzi wiedzą od lat, że muszą już niedługo opuścić teren Izraela.

Bóg już zaczął działać na Ziemi i to jest przyczyną tego, że świat ze strachu przed Bogiem całkowicie zwariował i dąży do zniszczenia rasy białej, a w szczególności do zniszczenia Słowian. Covid jest tego częścią tej planowanej zbrodni. Ale... tym razem ten zbrodniczy plan sam Bóg powstrzyma.

Bóg wymaga od szatana i jego sług ujawniania ludziom jego planów.

Znany jest nam Plan trzech wojen światowych oraz Protokoły mędrców Syjonu. Są inne, także wiarygodne dokumenty ich morderczych planów, jak plany praw noachidzkich.

Najbardziej znanym nam oszustwem jest... Corona-19 Wirus. Tysiące lekarzy, nawet ci z Noblem w kieszeni, o oszustwie Covid doskonale wiedzą i ostatnio pewna ich część mówi o tym szeroko, pomimo nasilającej się cenzury. Kiedy rząd coraz częściej kłamie, w ślad za kłamstwem idzie cenzura!

Jest jeszcze jeden mały problem dla świata. Świat ma oczy zasłonięte na tę Prawdę, a zostaną one w pełni odsłonięte dopiero po wzięciu do nieba ludzi wybranych przez Boga oraz współkróli Isusa, czyli 144.000 osób także wybranych przez Boga. Wiedzą o tym wszystkim jedynie ludzie wybrani przez Boga.

To wszystko wyjaśnia nam, dlaczego tak niewielu cokolwiek o tym wie 

Celem Boga dla człowieka było i jest życie wieczne. Droga do niego jest niezwykle prosta. Wystarczy twoje posłuszeństwo wobec 10 Przykazań Bożych, a zostaniesz zbawiony i będziesz żył wiecznie. Nawet jeżeli zostaniesz za wiarę w Boga zamordowany, zmartwychwstaniesz i będziesz żył wiecznie.

Sprawdź oryginalne Przykazania, nie zmienione przez Kościół Katolicki. W tym linku są one w oryginalnej i prawidłowej formie. Sprawdź osobiście.  Dwa pierwsze przykazania mogą cię bardzo zaskoczyć.

Jest to najważniejszy zakaz wielbienia kogokolwiek poza Bogiem!

Nie wolno nam wielbić nikogo, jak Matki Boskiej, papieża a nawet Syna Bożego. Nie wolno nam wielbić absolutnie nikogo, poza Bogiem. To Bóg stworzył Niebo, Ziemię, aniołów oraz człowieka i jedynie Bogu należy się za to wszystko uwielbienie i posłuszeństwo. Nie wiec możemy wielbić stworzeń Bożych.

Bóg wie wszystko, ponieważ On wszystko i wszystkich stworzył.

 Syn Boży nie uczył nas swoich dogmatów, ale uczył nas Prawa Bożego i nauczył nas modlitwy do Boga  - Ojcze Nasz. 10 Przykazań Bożych zawiera polecenie celebrowania sabatu.

Wbrew pozorom sabat to nie przeszkodą, ponieważ Bóg nie wyznaczył konkretnego dnia na sabat ale wyraźnie polecił świętowanie jednego dnia w tygodniu. Jeżeli świętowałeś do tej pory niedzielę, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś nadal w niedzielę celebrował sabat, według 10 Przykazań.

Sprawdź szczegóły w podanym powyżej linku. Jeżeli będziesz przestrzegał Przykazań, Bóg obiecuje tobie zbawienie czyli życie wieczne.

Jeżeli chcesz poznać Boga bliżej oraz poznać Jego plany i proroctwa, czytaj dalej!

Miej jednak na uwadze, że Bóg jest największym umysłem w znanym nam świecie. Nikt na Ziemi i w Niebie Bogu nie dorównuje i Jego plany, aczkolwiek przedstawione w prosty sposób, niektóre proroctwa są skomplikowane oraz ukryte przed wieloma ludźmi.

A to znaczy, że nie wszystko, co Bóg nam osobiście objawił w Biblii jest łatwe do zrozumienia. Jeżeli będziesz Boga prosił o zrozumienie, bądź pewien, że je od Boga otrzymasz. Ale jeżeli znasz nieźle Biblię i należałeś do religii, w której naucza się Biblii, twoja droga będzie prosta i zrozumiała.

Przeczytaj uważnie poniższe wersety!

Daniela 12:1) A w tym czasie powstanie wielki książę Michał, który opiekuje się synami twojego ludu i nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nie było od czasu, gdy istniał naród na ziemi aż do tego czasu: w owym czasie ocalony będzie lud twój, każdy, który jest zapisany w księdze. (2) A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, niektórzy do życia wiecznego, a niektórzy na hańbę i wieczny wstyd. (3) I mądrzy będą błyszczeć jak jasność na firmamencie, a niektórzy z wielu sprawiedliwych jak gwiazdy na wieki wieków. (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę do czasów końca, aż wielu będzie pouczonych i wiedza się powiększy. (5) I ja, Daniel, widziałem, a oto dwóch innych stało, jeden z tej strony rzeki, a inny z tamtej strony rzeki. (6) I zapytałem męża odzianego w lniane płótno, który stał nad wodą rzeki: Kiedy nastąpi koniec cudów, o których wspomniałeś? (7) I słyszałem człowieka odzianego w lnianą szatę, który był nad wodą rzeki, który podniósł swą prawą rękę i lewą rękę do nieba i przysiągł na Tego, który żyje na wieki, że powinno to trwać przez czas, czasy i pół czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te rzeczy. (8) I słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: O Panie, jaki będzie koniec tych rzeczy? (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca. (10) Wielu musi być wypróbowanych i dokładnie wybielonych, sprawdzonych ogniem i wyświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli. (11) A od czasu usunięcia ofiary wieczystej, gdy obrzydliwość spustoszenia zostanie postawiona, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony jest ten, kto czeka i dotrwa do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. (13) Ale ty idź i odpoczywaj, albowiem są jeszcze dni i okresy do wypełnienia się końca; i powstaniesz do swego losu na końcu dni.

Jest to tekst mówiący nam o rozpoczęciu się wielkiego ucisku i zaczęły się czasy końca, zapowiedziane przez Boga w Biblii. Spróbujmy przeanalizować powyższe proroctwo.

(1) Nastanie czas wielkiego ucisku i w tym czasie nastąpi ocalenie ludu Daniela, czyli Narodu Wybranego przez Boga. A to oznacza, że rzeczywisty lud Daniela, Izrael nadal istnieje i jest pod coraz większym uciskiem w niewoli... nasienia węża. Polityczny Izrael żydowski w ucisku nie był i nadal nie jest uciskany. Nie jest to nawet naród! Są to zlepki różnych narodów a nawet ras ludzkich.

(4) Słowa tego proroctwa zostały CELOWO zamknięte oraz zapieczętowane przez Boga aż do czasów końca. To, że te słowa czytasz oznacza, że to proroctwo już zostało odpieczętowane i jest zrozumiałe, a wiedza wielu ludzi znacznie się już powiększyła.

7) Bardzo interesujący fragment mówiący nam, że te cudowne rzeczy będą trwały czas, czasy i połowę czasu. Teraz mamy dalsze wyjaśnienie: kiedy rozproszenie Narodu Wybranego się skończy, oni będą już to wszystko wiedzieli i znali.

(9 i 10) Mamy kolejne potwierdzenie, że przestępcy Prawa Bożego nie będą mieli zrozumienia tych proroctw, ale ludzie posłuszni Prawu Bożemu będą to wszystko rozumieli. Dlatego ludzie łamiący Przykazania (przestępcy, bałwochwalcy, cudzołożnicy) niczego nie rozumieją a inne religie odrzucające 10 Przykazań także nie mają absolutnie żadnego zrozumienia proroctw biblijnych.

Słowa tego proroctwa już są zrozumiałe dla wielu ludzi, a to oznacza, że już mamy czasy końca.

(11) Usunięcie ofiary wieczystej to kategoryczny zakaz władz wielbienia Boga, który nastąpi w momencie postawienia ohydy czyniącej spustoszenie na miejscu świętym w Jerozolimie. Ową ohydą będzie posąg Bestii.

Jeżeli te informacje, które teraz czytasz istnieją tylko w tym właśnie miejscu, to znaczy że jest ono rzeczywiście właściwe i wszystkie religie UNIKAJĄCE i milczące w tych tematach są religiami fałszywymi czyli... są to religie pod kontrolą szatana!

Czytać dalej i sprawdzaj wszystkie cytaty biblijne oraz wszystkie podane dowody!

Pomóż poznać Prawdę członkom rodziny oraz przyjaciołom. Wyślij im ten link, aby sami sprawdzili przedstawione dowody. Pomożesz wielu, ku zbawieniu!

Władcy świata ujawnili swoje rzeczywiste oblicza i wprowadzili planowany od 300 lat NWO, który do tej pory był nazywany teorią konspiracyjną. Jak wyraźnie widzisz, NWO nigdy nie był teorią spiskową ale był i jest nadal spiskiem przeciwko całemu światu.

Zacznij się więc zastanawiać, w jakim celu zorganizowano na ziemi NWO, czy też Nowy Porządek Świata? Dlaczego ONI potrzebują aż takiej kontroli nad nami? Czy to, co do tej pory mieliśmy, pomimo pewnych problemów im nie wystarczało? Kim są ONI i do czego ONI rzeczywiście dążą?

Oni to... nasienie węża.

Urodziłeś się po to, aby... umrzeć. Jest to oczywiste i są na to miliardy dowodów. Ale dlaczego musisz ponieść śmierć?

Pewna część ludzi uniknie śmierci. Są to wybrani do nieba oraz 144 000. To początek planu Boga, który obdaruje ludzi uczciwych i bogobojnych życiem wiecznym. Jeżeli to czytasz, to już jesteś kandydatem do życia wiecznego.

Nie obawiaj się - nie założyłem żadnej religii! Ujawniam proroctwa i plany Boga w Biblii. A świat zupełnie zwariował ze strachu i dąży do samozagłady.

Podstawy tego są proste, ale dogłębna wiedza nie jest łatwo zrozumiała bez pomocy samego Boga. Jego słowa są arcydziełem Bożego umysłu i intelektu oraz niezwykłej wiedzy.

Żeby poznać prawdę trzeba sprawdzić dowody! Jeżeli poznałeś Biblię, natychmiast uderzy cię twierdzenie, że celowo umieszczono w niej fałszywe księgi, które powodują znany religijny bałagan.

Chrześcijaństwo nie jest w stanie obronić się przed PRAWDĄ. Gdybym kłamał, znalazłbyś wiele materiałów udowadniających mój fałsz. Drobne błędy oczywiście są, ale główne nauki są niemal jak skała - nie do obalenia. Sprawdzaj, co Biblia mówi na każdy temat.

Pamiętaj o najważniejszym. Twoje zbawienie zależy wyłącznie od ciebie. Aby być zbawionym MUSISZ wielbić Boga oraz MUSISZ być posłuszny 10 Przykazaniom. To wszystko! Żaden człowiek na ziemi nie ma prawa wydawania tobie rozkazów w imieniu Boga!

Wyjaśniona przyczyna błędnego zrozumienia Biblii

Aby lepiej zrozumieć Biblię, musisz poznać źródło jednego wielkiego problemu. Kościół Katolicki dodał do Biblii trzech fałszywych apostołów; trzech Żydów. To na ich tekstach opiera się całe chrześcijaństwo z Kościołem Katolickim włącznie.

Fałszywi pisarze to trójka żydowskich przyjaciół: apostoł Paweł, ewangelista Łukasz oraz ewangelista Marek. Sprawdź dowody w przedmowie do Biblii Mesjańskiej oraz w tym linku - Apostoł Paweł. Jedynie oni darzą Żydów szacunkiem. Isus tego nigdy nie robił!

Wystarczy te żydowskie i fałszywe księgi pominąć, a podstawowa Prawda Boża nagle zaczyna być oczywista. Aż takie to jest proste! Poniżej jest znacznie więcej detali i najważniejszy dowód masz poniżej.

Dwie doktryny, będące źródłem całego zamieszania
Tylko jedna jest doktryną Boga!

Bóg i Syn planują zbawienie Narodu Wybranego w Królestwie Bożym na Ziemi oraz dadzą nam życie wieczne pod warunkiem podporządkowania się 10-Przykazaniom.

Paweł i Łukasz głoszą zbawienie z wiary i łaski, wzięcie wszystkich do Nieba, anulowanie Przykazań Bożych i Królestwa Bożego. Obaj odrzucają Naród Wybrany gloryfikując... Żydów, wrogów Boga oraz Isusa.

Chrześcijaństwo naucza doktrynę Pawła, że wystarczy uwierzyć, aby być zbawionym! Wszystkie trzy cytaty poniżej to wielkie i ohydne kłamstwa, których Biblia nigdzie indziej nie potwierdza. Jest całkowicie odwrotnie, Tego nauczył nas Bóg oraz Syn Boży.

Efezjan 2:8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Poniżej mamy największe kłamstwo Pawła.

Rzymian 5:13 Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdyż zakonu nie ma;

Isus wskazuje nam kłamliwą drogę Pawłowego Chrześcijaństwa

Mateusza 7:13 ...szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

Werset mówi nam, że taka doktryna jest szeroka  i łatwa, ale wiedzie nas śmierć!

Cytowany powyższy werset Mateusza przekreśla całkowicie naukę Pawła i Łukasza ponieważ... większość wierzących w tą kłamliwą doktrynę idzie na... zatracenie!!!

Rzekomy apostoł Paweł praktycznie anulował cały Stary Testament oraz odrzucił Naród Wybrany przez Boga. Ale Bóg obiecał ponowne zgromadzenie Narodu Wybranego w Ziemi Obiecanej, i... Bóg zaprzysiągł to wielokrotnie na swoje święte imię.

Czy w rozmowie z Bogiem także ośmieliłbyś się zacytować... Pawła?

Tutaj mamy wielki problem! Albo Bóg się myli, albo okłamuje nas... Paweł. Tylko jedna opcja jest zgodna z Prawdą.

Nie ma w Biblii żadnych dowodów, że Bóg porzucił plany Królestwa Bożego na Ziemi.

Dlaczego więc Chrześcijaństwo odrzuca słowa Boga oraz Syna i wierzy w... kłamstwa Pawła?

Zastanów się, kto oddał swoje życie za nasze grzechy? Paweł czy... Syn Boży?

Jedyne Osoby, których słowa są dla nas ważne, to słowa Boga i Syna. Każdy apostoł i prorok cytował albo Boga albo Syna, za wyjątkiem tych trzech oszustów. Cytując proroków i ewangelistów cytujemy i Boga i Syna, ponieważ oni są potwierdzeni przez Boga i Syna!

Cytując Pawła cytujemy... oszusta!

Ostatni artykuł o rzekomym uwiarygodnieniu 'apostoła" Pawła przez rzeczywistego apostoła Piotra. Proszę to sprawdzić! Link - Wersety Piotra o Pawle.

Szczegółowe dowody ujawniające te oszustwa biblijne są w artykule - Sprzeczne doktryny w Biblii

Niemal wszystko, co wiesz z religii o Biblii oraz o Bogu, o Isusie Chrystusie, oraz o Narodzie Wybranym przez Boga to jedno wielkie kłamstwo. Także niemal wszystko, co wiesz o świecie i o jego historii to także stek kłamstw. Wszystkie religie oraz cały świat to jedno mega kłamstwo.

Prawda jest ukrywana przez szatana i religie!

W tym linku jest także film omawiający Słowian jako Naród Wybrany przez Boga. Z Narodem Wybranym jest jeden olbrzymi światowy chaos i nikt nie kwapi się, aby ów chaos wyjaśnić. Ale współczesny żydowski Izrael jest uznawany przez cały świat za Naród Wybrany przez Boga!

Izrael uznawany jest przez władze i religie ale... nie jest wybrany przez Boga!

Większość 'autorytetów' twierdzi, że Bóg nie istnieje a Biblia jest luźnym zlepkiem mitów. Czyżby Izrael był Narodem Wybranym według zlepka mitów? Owe 'autorytety' to ewidentni antysemici.

Najciekawsze jest to, że Żydzi twierdzą, że Bóg wybrał ich za naród wybrany ale On nie dał im 10 Przykazań, ale dał im tzw. prawa noachidzkie, których w Biblii nie ma, tylko są w Talmudzie, którego nie wolno nam czytać. Coś z Talmudem oraz z Żydami jest wyraźnie nie w porządku.

Naród Wybrany to temat Biblii od Księgi Rodzaju aż do Objawienia. Dlaczego wszystkie religie Chrześcijaństwa o tym milczą!?

Plan wybawienia Narodu Wybranego - ten artykuł dokładnie wyjaśnia niezwykły plan Boga Wszechmogącego wobec Narodu Wybranego i ukazuje nam mnóstwo bezspornych i mocnych dowodów.

Poniżej najciekawszy werset z księgi II Ezdrasza, która została usunięta z Biblii właśnie z powodu dokładnego opisu Prawdy. Zastanów się, dlaczego istnieje I Ezdrasza ale II Ezdrasza została usunięta. Przeczytaj ją i postaraj się znaleźć jakiekolwiek nieścisłości!

Poniższy tekst to największy dowód na obecne istnienie Narodu Wybranego.

Jest w nim także omówione nie zmieniające się od wielu wieków miejsce zamieszkiwania Słowian od około 700 roku przed naszą erą aż do dnia dzisiejszego.

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów." [BM]

Ezdrasz został przez Boga wzięty do nieba, podobnie jak Henoch oraz Eliasz. Oto, dlaczego księgę tę siły szatana usunęły z Biblii wraz z dwiema księgami Henocha. Henoch ujawnił znacznie więcej detali zbrodni szatana i upadłych aniołów.

Kiedyś księga II Ezdrasza była w Biblii Wujka! Księga ta rzeczywiście jest niezwykle ważna z powodu niezwykłej precyzji! Powyższy fragment jest jedynym tekstem biblijnym, który o istnieniu Słowian w tym właśnie miejscu wyraźnie mówi! Spójrz uważnie na poniższą mapę.

Ten zaznaczony na czerwono obszar po prawej to góry Kaukazu. Spójrzmy na słowiańskie kraje i porównajmy to z opisem Ezdrasza, który nam mówi, że będą mieszkali w tym samym miejscu aż do czasu ostatecznego.

Słowianie zostali usunięci z Izraela w roku 722 p.n.e. czyli istnieją już poza ziemią izraelską 2741 lat. Słowianie mieszkają nadal w tym samym miejscu, dawno przepowiedzianym przez Biblię.

W jaki sposób Ezdrasz wiedział o wyprowadzeniu Izraela do Asyrii? Skąd wiedział o tym, że Słowianie przenieśli się do dzisiejszych terenów krajów słowiańskich? Jak to możliwe, że Ezdrasz zapowiedział wyzwolenie 10 pokoleń Izraela oraz połączenie ich z Judejczykami i Lewitami wiele lat temu?

Nie tylko Ezdrasz wiedział o istnieniu i losach 10 pokoleń Izraela. Wiedział także o tym brat Chrystusa, Jakub! Jak sam widzisz, sprawa Słowian jest zachowana przez samego Boga.

Sprawdź autentyczność księgi II Ezdrasza.

Jakuba 1:(1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. [BM]

Historia świata w jednym zdaniu

Od poniższego wersetu zaczęła się historia świata! Mamy zdanie wypowiedziane przez Boga w ogrodzie Eden, które omawia całą Biblię oraz historię świata. Jest to oszałamiająca mądrość Boga, który tysiące lat temu wypowiedział te szczególne słowa.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę. [BM]

Zwróć uwagę na nienawiść Chazarów do Słowian! Obecnie proroctwo jest bliskie całkowitego spełnienia się. Jest to pierwsza prorocza zapowiedź powstania Królestwa Bożego na ziemi, o które modlimy się mówiąc: ..."przyjdź Królestwo Twoje." Czy można to aż tak znane proroctwo pominąć?

Bez znajomości prawdy o Narodzie Wybranym oraz wiedzy o nasieniu węża nie można absolutnie niczego z Biblii zrozumieć. Dlatego świat szatana oraz kontrolowane przez niego religie ukrywają to przed wszystkimi narodami.

Całe światowe Chrześcijaństwo niczego z Biblii nie rozumie ponieważ rzadko cytuje słowa Boga czy Syna, ale cytuje ono faryzeusza Pawła, członka kłamliwej sekty, którą Chrystus drastycznie potępił w Mateusza 23 rozdziale. Sprawdź!

Nie ma religii, która omawia proroctwa biblijne o ponownym umieszczeniu rzeczywistego Izraela w Ziemi Obiecanej.

Dzisiejszy Izrael to szatańskie oszustwo, które jest popierane przez cały świat z religiami włącznie! Ale... istnienie Izraela jest twoim kluczem do poznania Biblii. Istnienie fałszywego Izraela jest dowodem na rzeczywisty biblijny plan istnienia Narodu Wybranego.

Biblia zapowiada, że Izrael powróci do Ziemi Obiecanej - Palestyny i  pod berłem Isusa przejmie on całą władzę nad całą ziemią.

Dwa wydarzenia, które cię zaskoczą!

1. Drugie zburzenie Jerozolimy w roku 70 naszej ery. Zginęło w nim 1.1 miliona Żydów, ale żaden z apostołów w tej rzezi nie zginął. Była to zapowiedziana kara Boża za śmierć Syna Bożego przez Żydów. Dlatego niewielu ludzi cokolwiek wie o tej karze! Sprawdź artykuł w Wikipedii. O karze Boga ani słowa!

2. Holokaust Żydów w II Wojnie Światowej. Owo wydarzenie jest niezwykle dziwne, ponieważ według Żydów są oni Narodem Wybranym i zajęli oni Palestynę w roku 1948. Nasuwa się więc wielce niewygodne pytanie dla Żydów.

Dlaczego na 3 lata przez spełnieniem się proroctw biblijnych Bóg nie ochronił Żydów i w Holokauście zginęło ich 6 milionów i w rzezi Jerozolimy 1.1 mln!?

Izrael miał być wprowadzony do Palestyny przez samego Boga oraz Syna Bożego. Dlaczego Bóg i Syn odmówili tego błogosławieństwa dla Żydów?

A te kilka przykładów świadczą bardzo wymownie, że w religiach to wszystko do siebie w żaden sposób nie pasuje! Wszelkie roszczenia Żydów do Ziemi Obiecanej oraz ich roszczenia jako władców tego świata są wielkim kłamstwem!

Nieprzyjaźń pomiędzy kobietą a nasieniem węża to światowa walka dobra ze złem. Kobieta to lud Boga, nazywana także Narodem Wybranym.

Potomstwo szatana rzeczywiście istnieje na ziemi, znane jako nasienie węża. Jeden z potomków Narodu Wybranego ukręci głowę szatanowi pozbawiając go życia, ale szatan zdąży ukąsić Go w piętę. Ten potomek to Syn Boży, który wykona wyrok śmierci wydany przez Boga na szatanie. Syn Boży już został ukąszony w piętę, czyli zginął na krzyżu, ale po śmierci zmartwychwstał.

Nasienie węża sprawuje władzę szatana nad całym światem z religiami włącznie. Dlatego szatan proponował Isusowi:

Mateusza 4:(8) Zabrał go wtedy diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę. (9) I rzekł do niego: To wszystko tobie dam, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon. (10) Wtedy odpowiedział mu Isus: odejdź stąd szatanie! ponieważ napisano: Panu Bogu swemu będziesz pokłon oddawał i tylko jemu służyć będziesz. [BM]

W dalszym ciągu szatan rządzi całym światem i kontroluje większość informacji.

Ale on nie kontroluje wszystkich informacji. Dlatego o tym czytasz.

Trafiłeś na witrynę biblijną, na której znajdziesz wiele czystej prawdy o Biblii, o Bogu i o Bożych proroctwach. Znajdziesz także prawdę o religiach chrześcijańskich rzekomo opartych na Biblii. Znajdziesz wiele odpowiedzi na pytania, na które niewielu ludzi ma odwagę się zapytać.

Dowiesz się także, dlaczego Chrześcijaństwo rzekomo oparte na Biblii jest podzielone na ponad 40 tysięcy religii oraz sekt. Owa wiedza jest zawarta w Biblii, ponieważ Bóg zadbał, aby Jego Lud wiedział, co mu grozi oraz kto i kiedy dokona ich wyzwolenia.

Biblia pomimo nienawiści świata do Boga i Jego Słowa jest nadal dla każdego dostępna.

Przywódcy religijni to w większości sataniści współpracujący z szatańskimi rządami.

Szatan kontroluje cały świat za pomocą rządów, korporacji, banków i przede wszystkim za pomocą... religii kontrolując w ten sposób nasze sumienia.

Większość elementów szatańskiej kontroli nad religiami jest ujawniania na tych dwóch witrynach. W szczególności ujawniane są największe kłamstwa religijne, oparte na sfałszowanej w kilku miejscach Biblii. Biblia jest skażona księgami szatańskimi, które skutecznie zakrywają czystą prawdę o Bogu, o Synu Bożym oraz o planie Boga zjednoczenia 12 pokoleń Izraela w Ziemi Obiecanej, zwanej także Palestyną.

Czy szatan pozwoliłby bez walki z Bogiem na władzę rzeczywistego Narodu Wybranego przez Boga a nawet go aktywnie wspomagał!? To szatan ustanowił dzisiejszy Izrael w Palestynie!!!

Problemem jest niechęć ludzka do sprawdzania wielu dowodów biblijnych. Gdyby oni rozumieli Biblię, mielibyśmy tylko jedną chrześcijańską religię na świecie a nie byłoby aż 40 tysięcy! Drugim problemem jest brak pomocy Boga w zrozumieniu Biblii i Prawdy.

Jeżeli chcesz zrozumieć Biblię, proś Boga o jej zrozumienie!

Z pomocą fałszywych przywódców religijnych szatan fałszuje niemal wszystko w Biblii, co da się sfałszować. Jego głównym celem jest ukrycie planu Boga, czyli planu ponownego zgromadzenia Izraelitów w Ziemi Obiecanej. Drugim celem szatana i upadłych aniołów jest ukrywanie ich własnych zbrodni.

Przeczytaj bardzo UWAŻNIE dwa poniższe zdania i przemyśl je DOKŁADNIE!

Fałszywy Izrael jest dowodem planu, który rzeczywiście w Biblii istnieje. Jest to plan, który Bóg wielokrotnie zaprzysiągł na siebie!

Realizacja planu wywyższy Boga, kiedy rzeczywisty Izrael, czyli Słowianie zostanie wyprowadzony przez Boga i Syna z Europy na pustynię oraz zostanie wprowadzony na ziemię Izraela. Szatan przegra te wszystkie zmagania i z czasem utraci swoje życie oraz utracą życie upadli aniołowie.

Gra toczy się o bardzo wysoką stawkę.

Oto przyczyny istnienia tak wielu fałszywych religii, sfałszowanych ksiąg biblijnych oraz całkowitej i szczelnej kontroli szatana nad wszystkimi religiami. Ale w wielu religiach istnieje wielu ludzi bogobojnych, uczciwych i oddanych Bogu. Oni są nadal kontrolowani przez satanistów i nawet nie zdają sobie z tego sprawy!

Owe dowody są łatwe w zrozumieniu. Problem polega na tym, aby... chcieć je poznać!

Poznanie Prawdy biblijnej wymaga odwagi wobec naszego otoczenia!

Bóg obiecał nam życie wieczne w doskonałych ciałach na doprowadzonej do doskonałości Bożej Ziemi. Bóg nazywa to Królestwem Bożym a potwierdził to nam Syn Boży w znanej nam wszystkim modlitwie: Ojcze Nasz... przyjdź Królestwo Twoje...

Za ogłaszanie obietnicy Boga Syn Boży poniósł śmierć na krzyżu! Szatan ukąsił Go w piętę!

To wszystko jest znane tylko w Polsce i być może w innych krajach Słowian. Wielu Chrześcijan mówi, że nastąpi na całym świecie olbrzymie zwiedzenie i wtedy nastąpi koniec. To już jest widoczne dla wielu.

Świat jest całkowicie zwiedziony, ponieważ nie ma na świecie prawdziwej religii!

Historia ataków na Naród Wybrany

Pierwszy raz nasienie węża spowodowało potop rękami Boga. Atak upadłych aniołów, ich potomstwa oraz potomstwa szatana spowodował śmierć niemal całej ludzkość oraz zwierząt. Na ziemi pozostała zaledwie jedna rodzina Noego, którą Bóg uratował w arce. Cała zaawansowana technologicznie grupa nasienia węża zginęła w potopie, zgodnie z Bożym wyrokiem.

Czy to powstrzymało szatana?

Upadli aniołowie, którzy wzięli w tym udział zostali uwięzieni pod ziemią, ale pojawiła się nowa horda anielska, także przekonana przez szatana do buntu przeciwko Bogu. Skupmy się na zapowiedziach proroczych, dotyczących czasów końca, czyli... naszych czasów. Na ten temat mamy niezwykle tajemniczy werset biblijny.

Daniela 12:(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który nadzoruje dzieci twojego ludu i nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nie było od czasu, gdy naród powstał na ziemi aż do tego czasu: w tym czasie twój lud zostanie wyzwolony, [nawet] każdy, który jest zapisany w księdze.

Michał jest archaniołem, który opiekuje się z polecenia Boga Narodem Wybranym, czy Izraelem. Termin - ucisk - także nazywany Wielkim Uciskiem jest zupełnie błędnie wyjaśniany, ponieważ błędnie tłumaczone proroctwa przez syjonistów powodują wielkie zamieszanie.

Ostatni okres władzy szatana na świecie jest także nazywany czasami końca.

Wielki Ucisk to prześladowanie Narodu Wybranego przez potomstwo szatana.

Ludem Bożym są Słowianie oraz pewna część rasy białej, która także pochodzi od Słowian. To Lud Boży udał się do Egiptu i powrócił po 400 latach do Ziemi Obiecanej przez Boga, zajętej wcześniej przez Kananejczyków czyli... nasienie węża. Potem Izrael żył kilkadziesiąt lat w wielkim dobrobycie, ale ataki nasienia węża czyli Edomitów nie ustawały.

W wyniku łamania zakazu bratania się Izraelitów z nasieniem węża, 10 pokoleń Izraela zostało przez Boga usuniętych poza Kaukaz około roku 722 roku p.n.e. W ten sposób geny Słowian zostały przez Boga uratowane. Słowianie i Polacy nadal istnieją, pomimo ciągłych i morderczych ataków satanistów byłego chazarskiego królestwa.

Ataki nasienia węża na rasę białą trwają w niemal całej Europie w USA/Kanadzie, w Australii czy Nowej Zelandii trwają już od kilkudziesięciu lat. Sprawdź szczegóły i masę dowodów w artykule o realizacji zbrodniczego planu Kalergiego a zbrodniarze są tak pewni swej propagandy, że nawet się z tym już nie ukrywają. Trwa także od wielu lat atak na wszelkie religie Chrześcijaństwa. Kraje Słowian jak na razie nie są pod wielkim atakiem.

Kiedy nastąpi bezpośredni atak nasienia węża na Słowian, Bóg oraz Syn Boży wystąpią w naszej obronie!

Nasienie węża doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Bardzo ciekawy opis czasów końca ujawnił Isus (Jezus) Chrystus w rozdziale 24 Mateusza - przeczytaj cały rozdział. Jest ewidentne, że Chrystus mówił te słowa do Izraelitów (Judejczyków) a nie do faryzeuszy, którzy byli i są nadal także nasieniem węża, czyli Edomitami.

Jak wyraźnie widzimy, nieprzyjaźń pomiędzy Ludem Bożym a nasieniem szatana nadal trwa i w ostatnich kilku latach nastąpiła wyraźna eskalacja ze strony nasienia węża! My nasienia węża nie atakujemy. To synagoga szatana nas ciągle atakuje!

Nasienie węża oskarża rasę białą za swe zbrodnie!

Owe perfidne i kłamliwe oskarżenia nazywane są na zachodzie białą supremacją. W tym linku Wikipedia ukrywa rzeczywistą supremację. W linku jest kłamstwo, ale jest ono potwierdzeniem, że taki termin istnieje i jest on stosowany oraz bardzo powszechny na Zachodzie. Rozpowszechnia się także równie kłamliwy termin - przywilej białych.

Ukrywana prawda ukazuje nam ohydne i perfidne manipulacje nasienia węża, wyniszczające rasę białą, które samo się do tego przyznaje z dumą w planie Kalergiego.

Dlaczego nasienie węża tak jaskrawo o nas kłamie? Ponieważ dąży ono do naszej eksterminacji!

Nasienie węża rządzi od wielu lat całym światem!

Dużo rozkazów idzie z Tel-Avivu i z USA - Trump jest krypto Żydem. Cała administracja świata zachodniego z USA włącznie stosuje bardziej ścisłą cenzurę chroniąc w ten sposób Żydów. Wszystkich ludzi na Ziemi można krytykować, poza Żydami. Czy istnieje żydowska supremacja?

Wiele jest wyjaśnione w artykule - nasienie węża.

Kontrola systemu edukacyjnego pozwala im w pełni kontrolować całą młodzież. Nawet rządowa prawica jest także lewacka, ponieważ jest to kontrolowana opozycja. Oni nigdy nie walczą przeciwko nasieniu węża a ujawniają jedynie rzeczy powszechnie znane lub nie zbyt istotne!

Myślisz, że głosujesz? Ja myślę, że... nie myślisz, jeżeli głosujesz, bo głosowanie nie ma absolutnie żadnego znaczenia!

Poniżej rzeczywisty suprematyzm nasienia węża   - oni są biali - które za swoje zbrodnie zrzuca winę na ludzi, na których są popełniane ich zbrodnie. Słowianie nie mają żadnego wyboru, poza ścisłym podporządkowaniem się lewackim władzom. Lewactwo można rozpoznać po wielu dowodach, jeżeli spojrzymy na nie we właściwym świetle.

Wygląda znajomo? Biali suprematyści? Katolicy?

Na pewno nie są oni Chrześcijanami, ponieważ Chrześcijanie nie noszą jarmułek. Szatańskie władze boją się Boga wiedząc, co ich czeka za jakąkolwiek próbę kolejnego ataku na Słowian.  Sprawdź sposób realizacji ich planu w Protokołach Mędrców Syjonu z roku 1903. Syjoniści twierdzą, że Protokoły to hoax.

Jeżeli to rzeczywisty hoax,  to są one najdokładniejszymi proroctwami na ziemi!

Syjoniści doskonale znają Boże proroctwa o Narodzie Wybranym, dlatego ONI uzurpują sobie prawo do tytułu Ludu Boga, który rządzi nad Słowianami rzekomo z polecenia Boga. Ale oni wiedzą doskonale, że ich rządy nad nami wkrótce się skończą.

Dlatego Polska czy inne kraje Słowian nie są przez nich w tak niszczycielski sposób traktowane i mamy niewielką imigrację, aczkolwiek nasienie węża nadal stopniowo wyniszcza populację Polski (n.p. szczepieniami), co jest łamaniem praw międzynarodowych oraz... Bożych.

Jest jeszcze jedna cecha, która występuje tylko u nich. Jest to pedofilia i wszelkie inne dewiacje. Jest to ich stygmat, którego nie są w stanie opanować.

Zacznij przeszukiwać ten temat, to znajdziesz masę dowodów. Jest to światowy trend, ponieważ obecnie wyłącznie oni rządzą całym światem i chcą nam zaaplikować szatańskie prawa noachidzkie!! Koniecznie sprawdź, jeżeli nic o tych prawach nie wiesz!

Czy słyszałeś kiedykolwiek o planowanej walce rządu przeciwko pedofilii, żydowskiemu suprematyzmowi, walce przeciwko imigracji i integracji białej rasy z innymi rasami? Czy ktokolwiek ujawnia i zwalcza syjonistyczną supremację? Rządzą jak zwykle ci, których nie wolno krytykować.

Jesteśmy w szponach nasienia węża, które jedynie boi się Boga. Mają oni także ukryte plany poświęcenia grupy syjonistów po to, aby druga grupa nasienia węża uzyskała wiarygodność.

To wojna dobra przeciwko ultymatywnemu złu - walka Ludu Boga przeciwko nasieniu szatana. Słowianie ich nie atakują. Nasienie węża atakuje białych, czyli... głównie Słowian.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę. [BM]

Co jest najciekawsze, Żydzi doskonale wiedzą, że muszą wcześniej czy później opuścić Izrael.

Żydzi bardziej wierzą w Biblię niż chrześcijanie, a istnienie Izraela jest tego dowodem!

Przeczytaj uważnie poniższe pytanie.

Dlaczego Izrael, który zaistniał z powodów biblijnych i sprawuje władzę nad światem według rzekomej woli Boga, nagle chce on to wszystko porzucić i zmienia całkowicie taktykę nazywając Polskę czy Ukrainę... a nie Palestynę Ziemią Obiecaną?

Na pewno słyszałeś o planach powrotu Izraela do Polski i na Ukrainę.

Sprawdź koniecznie szczegóły ich planów a uwierzysz na 100% w to, że Słowianie są Narodem Wybranym a nie Żydzi. Oni wyjdą z Izraela i pójdą do Polski i na Ukrainę wtedy, kiedy my opuścimy te ziemie, zaprowadzeni przez Boga na pustynię.

Żydzi o tym doskonale wiedzą!

Poznałeś właściwe zrozumienie największego biblijnego proroctwa. A szatana czeka jeszcze... ukręcenie mu głowy przez Syna Bożego. Celem przedstawiania tych informacji jest informowanie Polaków i Słowian o rzeczywistości tego świata, która jest ściśle oparta na Biblii. Jest to przed nami sprytnie ukrywane. Sprawdź - Jarmułka!

Poparcie całego świata dla istnienie Izraela w Palestynie jest tego wymownym dowodem!

Mateusza 5:43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

Czy powinniśmy się obawiać ataków nasienia węża?

Raczej nie, aczkolwiek wielu skojarzy te fakty i zorientuje się, że bez pomocy Boga już byłaby po nas jedynie mokra plama na mapie świata.

W dwóch rewolucjach w Rosji, w II Wojnie Światowej, mordach w Polsce powojennej, bandach UPA i w zagłodzeniu 11 mln Ukraińców, zginęło z rąk nasienia węża co najmniej 90 mln Słowian.

Naród Wybrany to Słowianie i Polacy uciskani w przeszłości przez nasienie węża po władzą Lenina, Stalina, Hitlera (potomek Rothschildów) czy obecnych rządów nasienia węża. Jesteśmy nadal pod uciskiem ale teraz oni boją się reakcji Boga za ich zbyt drastyczne posunięcia.

Wyobraź sobie, że ci ludzie chcą rządzić całym światem i stosować wobec nas fałszywe prawa noachidzkie!

W tym linku jest artykuł bardzo dokładnie wyjaśniający naszą miłość do naszych nieprzyjaciół. Przeczytaj go uważnie, ponieważ oni tylko czekają na jakikolwiek ruch wyzwoleńczy Słowian!

Największy dowód biblijny - proroctwo niemal nie znane

W Biblii jest opisany niezwykły plan Boga, który jest przed całym światem zaciekle ukrywany. Ukrywa się tożsamość Narodu Wybranego, jego obecne istnienie, położenie geograficzne oraz Boży plan wyzwolenia tego Narodu przez samego Boga oraz Syna.

Bóg zaprzysiągł ów plan na samego siebie!

Ów plan to nie jest jeden czy dwa wersety wyrwane z kontekstu, jak to często bywa w religiach Chrześcijaństwa.

Plan Boga wyzwolenia Narodu Wybranego jest tematem całej Biblii. Zaczyna się on od II Księgi Mojżeszowej a kończy się na Apokalipsie!

Isus tego także nauczał i za ów plan On właśnie poniósł ofiarną śmierć!

W tym linku masz listę wersetów biblijnych owego Planu, o którym do tej pory jeszcze nigdy nie słyszałeś. Boży plan wyzwolenia Narodu Wybranego. Większość tych wersetów jest przed światem ukrywana! Zastanów się, sprawdź wersety i poproś w modlitwie Boga o pomoc, a taka modlitwa jest tobie bardzo potrzebna!

Dlaczego Bóg do ukrycia tej Dobrej Nowiny dopuścił?

Czas jej wypełnienia się jest bardzo bliski, dlatego plan ten został niedawno ujawniony!

Wiele odpowiedzi na wiele pytań znajdziesz na tej witrynie oraz na witrynach tych, którzy także znaleźli odpowiedzi na te niezwykle ważne pytania. Linki znajdziesz na samym dole tej strony!

Największe tabu - szatańska tajemnica

Powyższe informacje są pieczołowicie ukrywane przez satanistów.

Z tych przyczyn usunięto obie księgi 1Henocha i 2Henocha z Biblii. Sprawdź najdokładniejszą Biblię w języku polskim, Biblię Mesjańską. Jest to jedyny przekład zawierający 2 Księgę Ezdrasza, która była także w przekładzie ks.Wujka 1599 roku, oraz zawierający obie księgi Henocha.

Obecność upadłych aniołów w czasach dzisiejszych jest także głęboko przed nami ukryta.

Nie wierzysz, że był potop na ziemi i giganci prześladowali ludzkość?

Sprawdź ten film, który ukazuje nam skamieniałe postacie gigantów czyli nefilimów, które rzeczywiście istnieli i być może niektórzy nadal istnieją. Dotychczas nie zwracaliśmy na nie uwagi a władze nam w tym nie pomogły!

Sprawdź także inne filmy i zdjęcia!

Po potopie zaczęto więc od początku. Ale buntowniczy aniołowie nadal skażali rodzaj ludzki i ponownie mnożyła się przemoc. Bóg wybrał czysty genetycznie Naród Wybrany i zamierzał z małego Izraela utworzyć światowe Królestwo Boże. Upadli aniołowie i szatan stali na przeszkodzie i świat staczał się ponownie do okropnego stanu,  jak przed potopem.

Szatan zaczął kopiować plan Bożego Królestwa i nazwał szatańskie królestwo NWO czy też globalizacją.

W chwili obecnej jesteśmy ponownie w sytuacji przypominającej czasy przed potopem, na skraju finałowej walki dobra Bożego ze złem szatana, upadłych aniołów oraz demonów czyli dusz zmarłych gigantów, zwanych także Nefilimami.

Istoty nazywane nasieniem węża nie są ludźmi! Oni tylko wyglądają jak ludzie, ale ich działania są nieludzkie. Ich nazwa bierze się z tego tekstu wypowiedzianego przez samego Boga do szatana.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem (nasieniem) a jej potomstwem (nasieniem); jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

To oni są bezpośrednio odpowiedzialni za największe zbrodnie świata i największe okrucieństwa, jak Auschwitz, Hiroszima, Nagasaki, 2 wojny światowe i wiele innych zbrodni. Także dzisiaj owo nasienie powoduje masowe przelewy niewinnej krwi - w Iraku, Libii, Syrii, Jemenie, Afganistanie, na Ukrainie, w Serbii, w Izraelu i wielu innych miejscach na ziemi.

Zwróć szczególną uwagę, że media nie potępiają tych wojen. Dlaczego? Ponieważ tak media jak i wszystkie wyżej wymienione organizacje to wszystko nasienie węża, pracujące pod ścisłym nadzorem szatana.

To właśnie oni czynią ludzkość padołem jednego wielkiego nieszczęścia.

Nasienie węża oficjalnie wielbi szatana nazywając go Lucyperem. W USA wielbienie szatana to już mainstream. Stosowana jest na świecie tzw. doktryna lucyferiańska. Jest to odwrotność Przykazań Bożych.

Istnieje wielka wrogość rządów do rasy białej, wrogość ku rodzinie - ku mężczyznom i kobietom, których sataniści zastępują rodzinami gejowskimi oraz propagują ohydną, niebezpieczną i śmiertelną dla ludzkości doktrynę gender. Celem jest zniszczenie rasy białej a być może i całej populacji ziemi.

Podsumowanie... 

Skażone księgi skutecznie zniekształcają biblijny koncept przywrócenia życia wiecznego w Królestwie Bożym na ziemi. Chrześcijański koncept zbawienia jest bardzo zagmatwany i nasz umysł nie akceptuje śmierci do bezcielesnego życia wiecznego w niebie, gdzie głównym zajęciem ma być wieczne wielbienie Boga modlitwami oraz śpiewem.

Bóg w Biblii mówi nam o czymś zupełnie innym, ponieważ Bóg zaplanował dla nas Królestwo Boże na Ziemi.

"Apostoł" Żyd o imieniu Saul nazwał się Pawłem i anulował Prawo, Naród Wybrany a zamiast Królestwa Bożego na Ziemi kieruje on Chrześcijan ku grobowi oraz ku niebu po śmierci. Naród Wybrany to według Pawła 'duchowy' Izrael i Boże obietnice zjednoczenia Izraela to obietnice duchowe. Nic dalszego od prawdy! Apokalipsa to w pełni ujawnia.

Królestwo Boże jest głównym tematem Biblii a jedno szczególne proroctwo o Królestwie wszyscy znamy, ale niewielu z nas je rozumie.

Ojcze Nas... przyjdź Królestwo Twoje.  - to są słowa Boga, przekazane nam przez Syna Bożego! 

Ale Zdrowaś Mario to tekst z Ew. Łukasza, rzekomo pochodzący od anioła. Łukasz sam przyznaje się, że nie z natchnienia Duchem Bożym napisał on swą Ewangelię Łukasza 1:3

Ewangelia to Dobra Nowina o nadchodzącym Królestwie Bożym.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj wszystko na tej witrynie oraz czytaj wszystko we wszystkich podanych linkach. Liczba ludzi poznających Prawdę stale wzrasta.

Przeczytaj także inny otwierający oczy artykuł - Wstęp do Prawdy.