Upadli aniołowie na Ziemi

II Ezdrasza 6:((26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

Historia upadłych aniołów

Nazwa: anioł po angielsku; angel. Słowo to jest słowem greckim; angelos, co znaczy posłaniec. To potwierdza nam... grecką Septuagintę, jako jedyny i oryginalny grecki przekład Biblii, w przeciwieństwie do tzw. Kodeksu Leningradzkiego, datowanego na XVIII wiek.

Aniołowie są ogólnie istotami duchowymi, ale mogą także pojawiać się na ziemi w postaciach fizycznych ludzi. Rodzaju 19:1.

Mateusza 13:(49) Tak będzie przy końcu świata; wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, (50) I wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. [BM]

Istnieje oprócz dobrych aniołów bardzo zła i niebezpieczna dla rodzaju ludzkiego grupa upadłych aniołów, czyli tych, którzy się zbuntowali wraz z szatanem, zwanym Lucyferem, czy też diabłem. Problem ludzkości z szatanem oraz z upadłymi aniołami zaistniał już przed potopem i trwa nadal.

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. [BM]

W księdze Henocha mamy dokładniejszy opis buntu 200 aniołów. Jeden z wersetów mówi nam o zstąpieniu aniołów na ziemię na górze Hermon.

Jeszcze ciekawsze, istnieje na szczycie góry Hermon baza wojskowa ONZ.

Czyżby ONZ było zainteresowane upadłymi aniołami? Czyżby strzegli oni bezpieczeństwa podróżujących upadłych aniołów z nieba na ziemię i odwrotnie? Najwyraźniej tak i nie tylko to miejsce jest strzeżone przez armię.

W tym artykule oraz opisie filmu mamy podobne miejsce w Grecji, gdzie za zbytnie zbliżenie się do strefy zastrzeżonej przez armię można zostać rozstrzelanym w trybie natychmiastowym.

Dwa przykłady mówią nam, że coś niezwykłego jest przed nami ściśle ukrywane.

Istnieje także niezwykły problem, o którym media od kilku lat bardzo wiele mówią. Ów problem powoli, ale stale narasta i staje się coraz bardziej uciążliwy. Tym problemem jest kwestia płci ludzkiej, która jest przez mas media zupełnie odwracana do góry nogami.

Jak to się wszystko rozpoczęło?

Zacznijmy od podstaw. Bóg stworzył parę ludzką na ziemi.

Rodzaju 1:(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. (27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. (28) I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!

Mamy podany wyraźny cel stworzenia człowieka, czyli mężczyzny i kobiety w ogrodzie Eden. Zostali oboje stworzeni na obraz i podobieństwo Boże oraz otrzymali polecenie Boga, aby się rozmnażać i wypełnić ludźmi całą ziemię, która została stworzona właśnie w takim celu.

Ziemia jest mieszkaniem dla ludzi, którzy są podzieleni w naturalny sposób na mężczyzn i na kobiety. Ten podział jest trafny, mądry, ścisły i jedyny, który gwarantuje ludzkości istnienie na ziemi przez tysiąclecia. Zasada jest prosta. 1+1=2.

Jeden mężczyzna plus jedna kobieta muszą mieć co najmniej dwoje dzieci, aby ludzkość mogła na Ziemi istnieć. Ostatnio ponieważ mamy masowe przerywania ciąży oraz istnieje coraz większa ilość ludzi, nie będących w stanie spłodzić potomstwa. Pomaga nam w tym Covid-19!

Bóg zaplanował Królestwo Boże na ziemi

Królem przyszłego Królestwa Bożego jest zamianowany przez Boga Syn Boży, Isus Mesjasz, który oddał swoje życie za ludzi przeznaczonych do pójścia do nieba oraz za 144.000 współkróli Isusa. Ludzkość będzie żyła do 100 lat przez okres 1000 lat i dopiero po tym czasie nastąpi życie wieczne.

Reszta ludzi na ziemi to bliższe lub dalsze potomstwo szatana i upadłych aniołów, także rozmnażające się i mieszające się z ludźmi, którzy nie są tego oszustwa anielskiego świadomi. I to jest w olbrzymim konflikcie z Bogiem oraz Jego planem istnienia życia ludzkiego na ziemi.

Potomstwo szatana oraz upadłych aniołów nigdy nie miało prawa do życia na ziemi. Potop jest tego wymownym dowodem.

Jest to bardzo przykra nowina dla ludzi na ziemi, ale całkowitą odpowiedzialność za to ponosi szatan oraz grupa upadłych aniołów, która żyje nadal na Ziemi i nadal łamiąc Prawo Boże, płodzi zabronione przez Boga potomstwo, które zaczyna wywierać na rzeczywisty Lud Boży coraz większą presję.

Już raz w historii ludzkości szatan i upadli aniołowie byli stanowczo ostrzegani przed seksem z kobietami ziemskimi oraz przed ewentualnym potomstwem, które nie było i nie jest wyposażone w cechy organizmu, niezbędne do życia w pokoju razem z Ludem Bożym.

Po raz kolejny zakaz Boga nie został uszanowany; ani przez szatana, ani przez upadłych aniołów i Ziemię zaśmiecono hybrydami ludzko anielskimi, które są największym zagrożeniem dla istnienia całej ludzkości.

Potomstwo szatana i aniołów, czyli nasienie węża przejęło z pomocą szatana i upadłych aniołów rządy nad całym światem. Wraz z ich rodzicami są oni wszyscy odpowiedzialni za niemal wszystkie zbrodnie popełnione na całym świecie.

Owa buntownicza grupa dąży do całkowitego zniszczenia rasy białej na ziemi.

Istnieje także szara strefa pośród ludzi, która jest także poddana próbie. Są to osoby częściowo wymieszane z genami anielskimi i szatańskimi. Ci mogą uzyskać życie wieczne na Ziemi w identyczny sposób, w jaki otrzyma je rzeczywisty Lud Boży.

Osoby skażone różnymi genami mają szanse na życie wieczne pod warunkiem przestrzegania 10 Przykazań Bożych.

Jest to Boży sprawdzian, czy dana osoba nadaje się do życia wiecznego i czy jest warta odrestaurowania u nich pełnych cech człowieka, czyli usunięcia genów szatańskich oraz anielskich.

To znaczy, że ludzie skażeni w pewnym stopniu genami obcymi mogą uzyskać życie wieczne i nastąpi całkowite odrestaurowanie ich skażonych genów na geny czysto Boże. Być może... przestrzeganie 10 Przykazań także zmienia obce szatańskie geny na geny czysto Boże.

Z tych przyczyn 10 Przykazań Bożych jest wyjątkowym instrumentem Boga, który skutecznie separuje ludzi Bożych od potomstwa szatana i upadłych aniołów. Jest to najbardziej ludzki plan Boga, który powoduje oczyszczanie ludzi z szatańskich genów, które czynią z ludzi hybrydy nie nadające się do życia na ziemi.

Na całej Ziemi jest znacznie więcej hybryd niż ludzi stworzonych przez Boga. Oprócz Narodu Wybranego istnieje mnóstwo hybryd o rozmaitym DNA, które można łatwo rozpoznać po ich stosunku do Boga oraz do Prawa Bożego.

Nieposłuszni aniołowie są pośród nas

Stanowią oni elity naszych władz i praktycznie oni są naszymi oprawcami od samego początku istnienia ludzi na Ziemi. To oni będąc pod kontrolą Watykanu, sprawują władzę nad całą Ziemią i są przyczyną wszystkich wojen, rzezi, rewolucji, wszelkich oszustw w mediach itp i reszty bałaganu na całej Ziemi.

Jeżeli istniały plemiona, czy to gigantów, czy Kananejczyków, Jebuzytów, Edomitów i późniejszych Egipcjan, oraz wielu innych plemion i nasienia węża, to możemy być pewni, że w naszych sypialniach upadli aniołowie bywali często bardzo aktywni i są oni bardzo aktywni także i dzisiaj.

Która żona powie mężowi, że w nocy był u niej anioł i zmusił ją do seksu?

Zwróćmy uwagę na wersety bardzo dobrze nam znane ale niezupełnie dobrze zrozumiane.

Objawienie 17:(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. (8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Zwierzę było, to oznacza wszystkich władców ludzko anielskich, (Apollo, Aleksander Wielki i wielu innych) którzy rządzili światem aż do istnienia cesarstwa Rzymu oraz do przejęcia rządów przez Watykan, który nadal rządzi Ziemią.

W chwili obecnej Watykan jeszcze kontroluje Bestię (zwierzę z Objawienia) i najwyraźniej zanosi się na wyjście Bestii z otchłani, czyli owa Bestia ukarze się publicznie i wyjdzie na swe zatracenie, które nastąpi po upływie 3.5 roku czy też 1260 dni od dnia przejęcia przez nią władzy nad światem.

Jeszcze raz zacytuję kluczowy werset, niezwykle ważny dla nas!!!

... i zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Ten werset jest niezwykle oszałamiający, jeżeli rozpoznamy jego prawidłowe znaczenie i jest on dla nas na wagę złota! Mówi nam wyraźnie, że tylko ludzie, których imiona są zapisane w księdze żywota nie będą się dziwili, ponieważ będzie im dane zrozumienie tych proroctw.

To znaczy, że skoro czytasz te słowa oraz je rozumiesz, świadczy to o tym, że najprawdopodobniej należysz do 144.000 ludzi wybranych przez Boga. Tożsamość kobiety (Watykan) jest nam dobrze znana, a Zwierzę (Bestia), na którym ona siedzi jest także znana. Jest to Babilon Wielki czyli... USA!

Widzimy bardzo wyraźnie, że Bóg daje nam zrozumienie tych proroctw ale nie daje On zrozumienia nikomu innemu, ponieważ ci, których Bóg wybiera dając im zrozumienie będą żyli wiecznie.

Termin księga żywota oznacza - nieśmiertelność

Jesteśmy w okresie bardzo bliskim pojawienia się Bestii.

Poniżej mamy tekst z Objawienia, opisujący przejęcie władzy nad światem przez Bestię oraz wykonanie wyroku na wszetecznicy czyli na Rzymie/Watykanie - Wielkiej Nierządnicy.

Objawienie 17:(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. (14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. (15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Poniżej potwierdzenie z księgi Daniela o królach anielskich.

Daniela 10:(20) Wtedy on rzekł: Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. (21) Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego.

Poniżej mamy detaliczne wyjaśnienie wszystkiego w księdze Daniela.

Daniela 2:(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

Powyżej mamy opis cesarstwa rzymskiego, które z czasem upadło a jego moc przejął Watykan, który ujeżdżał czyli całkowicie kontrolował anielskich króli Bestii. Dopiero w czasie końca aniołowie zdobędą władzę na 3.5 roku, oraz zniszczą Watykan dotychczas ich kontrolujący.

Królowie anielscy oraz ziemscy będą nadal pozornie zmieszani ze sobą, ale nie będą się trzymali razem. Ich współpraca będzie więc w widoczny sposób skażona.

To oznacza, że obecnie władzę nadal posiada szatan, Watykan oraz USA i oni nadal kontrolują większość wydarzeń i przywódców szatańskiego systemu, a ten szatański system jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie szczepienia, zgony i cały komunistyczny bałagan na całej ziemi.

Co jest szczególnie interesujące, nie tylko chrześcijanie oraz ludzie tacy jak ja studiują proroctwa biblijne. Studiują ją także politycy, w szczególności masoni oraz wszelkie 'autorytety' żydowskie.

W wyniku takich właśnie studiów powstał plan fałszywego Izraela w Palestynie oraz dalszy plan wprowadzania chrześcijan w błąd manipulacjami wersetów biblijnych. Masowo używane są teksty 'apostoła' Pawła, Łukasza i czasami Marka. Ci fałszerze zapowiadali fałszywe porwanie.

Głównym oszustwem jest zapowiedź porwania przez Pawła, które miało się odbyć za życia Pawła i jak się już domyślamy, owo proroctwo okazało się proroctwem fałszywym i nikt nie został porwany do nieba, nawet sam Paweł.

Ale współcześni 'badacze' Biblii nadal na Pawła się powołują a leniwi chrześcijanie bzdur rzekomo opartych na Biblii nie sprawdzają. Fałszywe proroctwa o fałszywym Izraelu zostały zrealizowane i w podobny sposób.

Co jest interesujące, ludzie współpracujący z aniołami będą raczej niechętni do uczestniczenia w zbrodniach aniołów, którzy raczej sumienia ludzkiego nie posiadają. Zwłaszcza kara ścięcia głowy przez króli Bestii za odmowę ich wielbienia być może będzie dla ludzi zwykłych nawet zbrodnią.

Aniołowie działają na ziemi, ale nie wiemy w jakiej liczbie. Ale wiemy, że masoneria czy Illuminati doskonale o tym wiedzą i wiedzą, że owa władza anielska obejmie wkrótce cały świat. Ku temu to wszystko zmierza.

Ale musimy wziąć pod uwagę to, że przejęcie władzy przez Bestię nastąpi najwyraźniej już po porwaniu, czyli większość planów Bestii nie zostanie zrealizowanych w obecności na ziemi Isusa, Syna Bożego oraz samego Boga, który będzie wyprowadzał Słowian z ich ziemi na pustynię.

Niewiele wiemy o płci upadłych aniołów

Skąd się więc wziął podział na ponad 80 płci?

Istnieje odpowiedź na to pytanie. Tak szatan jak i aniołowie mają swoje własne cechy płciowe. Najprawdopodobniej mogą oni zmieniać swoją płeć lub decydować o niej bardzo swobodnie. Zbyt wielu detali w tym temacie nie znamy, ale istnieją przykłady aniołów płci męskiej i żeńskiej.

Sam szatan jest istotą dwu płciową. Wystarczy spojrzeć na znany nam wszystkim obraz Bahometa.

Pierwszym grzechem był właśnie fizyczny seks szatana z Ewą. Spłodził on swego pierworodnego syna Kaina. Potem nastąpił okres czasu, podczas którego aniołowie Boży zapragnęli córek ludzkich. Schodzili więc na ziemię i miewali z nimi seks, który powodował rodzenie się anielsko ludzkich gigantycznych hybryd. Ta zbrodnia anielska zakończyła się światowym potopem, a skażeni z kobietami aniołowie zostali zamknięci na wiele wieków w Otchłani.

Po potopie natychmiast pojawiła się druga grupa aniołów, która nie zwracając uwagi na karę swoich uwięzionych braci i sióstr, zaczęła robić dokładnie to samo. Początkowo kobiety rodziły także gigantów jak Goliat, ale z upływem czasu to się zmieniło, poza jednym specyficznym aspektem, który był wtedy oraz jest nadal niezwykle ważny.

Hybrydy anielsko ludzkie nie posiadają ani duszy ludzkiej ani ludzkich sumień.

Owo potomstwo nie było normalne i dzisiaj ono istnieje także, znane wielu z nas jako nasienie węża, czyli współczesne potomstwo szatana i upadłych aniołów.

Szatan, upadli aniołowie i ich okrutne potomstwo jest przyczyną bałaganu na ziemi, pośród stworzonego przez Boga Ludu Bożego.

Wiele informacji w tym temacie mamy w drugiej części artykułu: Fałszywe oskarżenia Boga II.

Ingerencja szatana i upadłych aniołów jest oczywista i odnośnie tego niewiele mamy wątpliwości. Niemal cała historia starożytnego, czyli rzeczywistego Izraela to nieustanna walka z hybrydami szatańsko-anielskimi.

Kiedy Bóg obiecał Abrahamowi Ziemię Obiecaną, kiedy Izrael był w Egipcie, w tym samym czasie w Ziemi Obiecanej już rozmnażali się Kananejczycy i inne pośrednie plemiona hybryd, ponieważ szatan wiedział, że Ziemia Obiecana jest przeznaczona dla... Izraela.

W Egipcie początkowo żyli ludzie normalni, nie Izraelici, którzy byli blisko z nimi spokrewnieni i nie było początkowo żadnych większych konfliktów.

Izraelita Józef był drugim władcą po faraonie, który Józefa bardzo cenił. Izraelici byli w Egipcie 400 lat i później zaczęły się dla nich kłopoty. Tym razem szatański faraon nakazał zabijanie wszystkich potomków męskich Izraela. Znamy już dokładnie historię Mojżesza, który został z tej rzezi wyratowany i to... przez córkę królewską.

Kiedy nastał czas wyprowadzenia Izraela z Egiptu, faraon bardzo był temu przeciwny, ale w końcu Bóg wyprowadził Izraelitów. Pomiędzy nimi byli także niektórzy Egipcjanie, którzy się z nimi spowinowacili i wymieszali mając mieszane potomstwo, które spowodowało z czasem wielkie problemy na pustyni i Izraelici musieli czekać 40 lat na powrót do Ziemi Obiecanej, która także była zajęta przez Kananejczyków czyli także przez anielskie hybrydy.

Niemal cała historia ludzkości to walka ludu Bożego z nasieniem węża, które także zamordowało Syna Bożego, Isusa, rękami rzymskich żołdaków.

Nasienie hybryd nieustannie rozmnażało się oraz atakowało Lud Boży a największe skupiska Słowian były zawsze pod ich atakami i brutalnie ich mordowano. Największe rzezie Słowian mieliśmy podczas Rewolucji Październikowej - 66 mln zabitych Słowian - oraz masowe rzezie podczas obu wojen światowych. W sumie nasienie węża zdołało wymordować około 400 mln ludzi białych, głównie Słowian.

W chwili obecnej wszelkie władze na całym świecie to hybrydy, czyli nasienie węża, zwane także Żydami, które w chwili obecnej dokonało ostrego ataku na całą ludzkość za pomocą fałszywej pandemii Corona-virusa. Ów światowy atak to dowód ich tożsamości oraz doskonale zsynchronizowanej ich władzy nad całym światem.

Skąd wiemy, że oni są hybrydami?

Przede wszystkim oni nie posiadają sumień, dusz oraz byli i są nadal zaciekłymi wrogami rasy białej, w szczególności Słowian.

Znane są nam ich niezwykle zboczone upodobania seksualne oraz zbrodnie z nimi związane. Ich bliskie potomstwo a także dalsze, poza brakiem sumień i dusz ludzkich także posiada olbrzymie problemy z seksualnością oraz z organami płciowymi.

Ich problemy seksualne są olbrzymie, ponieważ oni zwykle współżyją seksualnie z własnym nieletnim potomstwem, co z kolei powoduje nienaturalny przekaz dzieciom, nabyty w domach rodzinnych od swoich zboczonych ojców ohydnych zwyczajów seksualnych.

W ten sposób ich styl życia niemal nigdy się nie zmienia. Jest to dowodem na brak człowieczeństwa, braku ludzkich dusz oraz sumień, który manifestuje się niezwykłym zamiłowaniem do nienaturalnego seksu;  z pedofilią i wszelkich zboczeń i z najdzikszymi seksualnymi preferencjami włącznie.

Krytyczna teoria (białej) rasy

Oto kolejna fałszywa doktryna skierowana przeciwko Ludu Bożemu. Ta pseudo teoria to program nasienia węża przeciwko rasie białej, o której nawet wysokiej rangi Żydzi wypowiadali się o potrzebie ich (Żydów) ingerencji w życie zupełnie niewinnych ludzi o białym kolorze skóry.

Ta Żydówka jest z tej nienawiści doskonale znana na całym świecie.

"Europa nie będzie społeczeństwem monolitycznym, jakim była kiedyś w ubiegłym wieku. Żydzi będą w centrum tego wszystkiego. Europa musi dokonać ogromnej transformacji. Teraz przechodzą w tryb wielokulturowy i Żydzi będą znienawidzeni z powodu naszej wiodącej roli. Ale bez tej wiodącej roli i bez tej transformacji Europa nie przetrwa ”.  Źródło - Blog.

Europa przeżyła wiele setek lat bez pomocy Żydów.  My ich pomocy potrzebujemy tak, jak ekstra dziury w głowie. Ta kobieta przyznała głośno, że plany przeciwko Europie są planami żydowskimi i posiadając pełną władzę na wszystkimi państwami świata, są oni w stanie to w pełni zrealizować.

Ów plan jest realizowany i jest to niezwykle widoczne w postaci wmuszanej Europie imigracji z Afryki. Ale to nie koniec naszych olbrzymich problemów, spowodowanych przez Żydów. Żydzi kochają Afrykańczyków w Europie ale nie w Afryce!

Ostatnio obserwujemy coraz większe ich wysiłki w celu zalegalizowaniu wszelkich możliwych form seksu z pedofilią włącznie.

Doszło już do tego, że normalni ludzi heteroseksualni są przez nich zwalczani a rasa biała, która pochodzi od Narodu Wybranego jest zaciekle atakowana przez nasienie węża, prześladowana i już są coraz ostrzejsze ataki za pomocą tzw. teorii rasy krytycznej, która istnieje głownie w USA, ale także jest rozpowszechniana w Europie.

Liczba białych ludzi gwałtownie ubywa z powodu stosowania zbrodniczej imigracji ludzi z Afryki do większości państw w Europie. Nazwa USA jest błędna w stosunku do tego zlepka narodów, ponieważ jest to większa forma syjonistycznego Izraela, znacznie większa niż Izrael w Palestynie.

80% Amerykanów jest obrzezanych a wszelkie elity, najwyższe stanowiska w USA są zawsze okupowane przez Żydów, którzy zrzucają winę za swoje zbrodnie na rasę białą, także w większości żydowską. Jak zwykle wszelkie biznesy, pozycje rządowe, prawnicze są w rękach Żydów.

Krytyczna teoria rasy z jednym zdaniu.

Krytyczna teoria rasy (CRT) to szkoła myślenia, której celem jest podkreślenie wpływu rasy na pozycję społeczną.

Kolejne syjonistyczne oszustwo, które swoje własne przywileje nasienia węża zawdzięcza stosowaniu tej właśnie teorii.

Przejęta przez nich władza nad ludźmi białymi jest żydowską teorią rasy krytycznej.

Takie są fakty, że niemal wszystkie kluczowe pozycje we wszystkich rządach nad rasą białą, w armiach, religiach, edukacji, bankowości czy w społeczności są okupowane właśnie przez nasienie węża, dążące do całkowitej eksterminacji rasy białej. Najnowszym narzędziem jest rzekoma epidemia Covid-19 oraz rzekomo ratujące nas szczepionki.

Nasienie węża chce nam ścinać głowy według szatańskich praw noachickich.

Jako polski emigrant w Australii nie zauważyłem absolutnie żadnego śladu przywileju z powodu koloru mojej skóry. Ale miałem sporo problemów z tego powodu, że jestem Polakiem, oczywiście ze strony Żydów.

Także w Australii istnieje rasizm rasy białej, ale nie tej części, którą Biblia nazywa nasieniem węża, które otrzymuje wszelkie możliwe i kluczowe pozycje we wszystkich kluczowych pozycjach władzy i biznesu, na wzór wszystkich krajów świata, zwłaszcza obejmujących rasę białą ale nie tylko białą.

Krytyczny okres czasu dla Narodu Wybranego

Nastąpił doskonale zsynchronizowany i zapowiadany od wielu lat światowy atak Covid-19, którego celem jest eksterminacja wszystkich zaszczepionych ludzi. Warto zwrócić uwagę na to, że władze i wysokie figury aparatów władzy nie są szczepione jako 'dobry' przykład dla nas. Dlatego nikt z nich nigdy nie umiera.

Zaczęła się także olbrzymia, straszliwa światowa pandemia, o której media milczą.

Istnieje pozorna epidemia choroby zakaźnej i to we wszystkich państwach, w których są stosowane szczepienia. Ludzie zaszczepieni są niezwykle groźni dla otoczenia i następują bardzo niebezpieczne zakażenia, na razie ujawniane przez dziewczęta oraz dorosłe kobiety.

Chodzi o olbrzymie problemy z menstruacją, śmierci płodów w łonach kobiet oraz groźba stałej bezpłodności. To jest niezwykle poważne zagrożenie, które, jeżeli nie będzie reakcji PRAWIDŁOWEJ władz, cała ludzkość może zginąć z powodu zbrodniczego przerwania procesu rozmnażania się.

Już zdarzają się ruchy mające na celu protekcję przez zakażeniem ze strony osób szczepionych i pojawiają się nawet napisy, że osoby zaszczepione nie mają prawa wstępu do pewnych miejsc.

Skąd pochodzą trendy poniżające Bożą płeć ludzką?

Przyczyną tego bałaganu są upadłe anioły, posiadające podwójną płeć, szatan oraz ich potomstwo, które bez posiadania ludzkich cech oraz duszy i sumień tym się właśnie charakteryzuje. Jest zrozumiałe, że rozkazy pochodzą właśnie od nich.

W tym artykule mamy dokładne wyjaśnienie płciowości aniołów, jest wiele zdjęć ich posągów oraz wiele solidnych identyfikacji, kto jest czy kto był (była) kim w przeszłości.

Artykuł, a zwłaszcza film ujawnia nam niemal wszystko i ilość zawartej w nim wiedzy jest oszałamiająca. Niemniej bez tego filmu nie bylibyśmy w stanie zrozumieć wszystkich problemów, związanych z upadłymi aniołami oraz z ich hybrydowym potomstwem.

Z tego materiału oraz przedstawianych oczywistych dowodów wynika, że wszelkie problemy z genitaliami, czyli wszelkie zboczenia od normy Bożej w tym zakresie pochodzą właśnie od upadłych aniołów, czyli genderyzm i mnóstwo najdzikszych i płynnych płci to właśnie jest ich mordercza robota.

Potomstwo nasienia węża posiada typowe zaburzenia psychiczne połączone z problemami fizycznymi. W ICH środowisku jest to normalne, ale jest to pieczołowicie ukrywane przed normalnym społeczeństwem, czyli ludźmi stworzonymi przez Boga.

Główna charakteryzacja tych osób - brak pełnego człowieczeństwa, płynna płeć, płynne odruchy seksualne jak pedofilia, zoofilia, mordy na tle seksualnym oraz jakiekolwiek inne zboczenia, które nie są częścią ludzi stworzonych przez Boga.

Osoby takie mają wyraźne ślady organów seksualnych, które pochodzą od upadłych aniołów, jak np. obojnactwo. Potomstwo upadłych aniołów to szczególne hybrydy, które rozmnażając się przekazują zdrowym matkom ich 'anielskie' cechy pogłębiając tym przepaść pomiędzy ludzkością Bożą a nimi.

W tym linku mamy Melanię Trump, która ma poważne problemy z ciałem, które jest zmodyfikowane, jak znacznie powiększony (sztucznie) biust, masowe operacje plastyczne i wyjątkowo duże stopy, jakie zwykle posiadają kobiety z tzw. płynną płcią.

https://www.youtube.com/watch?v=8-ToccbnAtE  Proszę zwrócić uwagę na jej wielkie ramiona (bary) typowo męskie.

Jej mąż, Donald Trump był także szantażowany przez gwiazdę porno, Stormy Daniels, która ujawniła, że ma on ... dziwnego penisa. Takich przypadków jest mnóstwo, ale szczególnie jest to widoczne pośród władz oraz wszelkich celebrytów. Poniżej Bill Gates jako dziecko.

A tutaj mamy Billa i Melindę.

Ocenę pozostawiam czytelnikom.

Ciekawe zdjęcie Anthony Fauci z żoną.

Jest takich przykładów znacznie więcej. Ilości ludzi z podobnymi problemami widocznymi na zewnątrz są OLBRZYMIE ilości. Ale istnieją najrozmaitsze ich formy, których już nie można ukrywać, ponieważ jest ich za wiele.

I to jest przyczyna celowej polityki władz na całym świecie, aby już nie używać słów: mężczyzna i kobieta, ale żeby to traktować z szacunku dla osób inaczej... 'zbudowanych' płciowo i fizyczne, ponieważ ich się w ten sposób... prześladuje.

Na domiar złego władze także stosują przymusy akceptacji takich przypadków dla normalnych dzieci i... używanie terminów: chłopiec, dziewczynka, mężczyzna, kobieta już jest często zabraniane. Jest to zgodne z narracją władz, skierowaną przeciwko Bogu.

Ziemia została stworzona jedynie dla ludzi stworzonych przez Boga.

A to oznacza w przyszłości publiczne i wielkie oskarżenia ze strony upadłych aniołów, władz oraz samej Bestii w stosunku do Boga. Świadkami Boga na Ziemi będzie dwóch świadków, którzy będą publicznie świadczyli o sprawiedliwości Boga i Jego planach.

Oni także będą ukazywali światu nieznane nam zbrodnie szatana oraz upadłych aniołów.

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.

Na końcu okresu 3.5 roku zostaną oni zabici, ale po trzech dniach zmartwychwstaną i udadzą się na oczach całego świata do nieba. Od tego momentu Bóg OFICJALNIE przejmie władzę i wraz z Isusem oraz 144.000 współkróli zacznie się wykonywanie wyroku śmierci na znacznej większości ludzi, będących wrogami Boga, Syna i Narodu Wybranego.

Zginie kilka miliardów ludzi, którzy nigdy nie powinni żyć, ponieważ Bóg im nigdy tego nie planował i nigdy im tego nie obiecał, ale zawsze  Bóg stawiał na swój jedyny Naród Wybrany, który jest Bożym wspaniałym aktem stwórczym.

Oto początek wykonywania wyroku Boga nad nieprawymi mieszkańcami Ziemi.

Objawienie 9:(14) Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. (15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.

1/3 ludzi to 2 miliardy i 558 milionów ludzi zginie z rąk tych czterech aniołów.

Propaganda szatańska uważa, że Bóg nie miał prawa, aby im zabraniać seksu z kobietami ziemskimi oraz płodzenia skażonego w ten sposób potomstwa.

Bestia i jej fałszywy Prorok będą oskarżać Boga o brak tolerancji dla zboczonych i niepełnosprawnych ludzi, czyli nienormalnych hybryd anielskich. Najprawdopodobniej Bóg będzie publicznie oskarżany o skrajny rasizm oraz uprzedzenie do innych ludzi itp.

Ale to zakończy się to usunięciem z ziemi niemal wszystkich wrogich Bogu hybryd, czyli... nasienia węża. Niewielka ich liczba nawróci się i przeżyje do Królestwa Bożego.

Oni byli od tysięcy lat informowani o konsekwencjach ich zbrodni.

Wszyscy wiemy, że niemal nikt o tym nie głosi i że owe liczby są przerażające. Żadne religie nie głoszą o Królestwie Bożym poza Świadkami Jehowy, ale bogiem Świadków jest JHWH, czyli... szatan - bóg masonerii. Świadkowie Jehowy także nie wiedzą, kim jest Naród Wybrany przez Boga.

Całe oszustwo w kwestii imienia Boga polega na tym, że Stary Testament nigdy nie był spisany po aramejsku ale został on z nieznanego nam języka przetłumaczony na język grecki, z którego bez tłumacza korzystał Syn Boży. Isus czytał ST w synagodze i nie uzywał tłumacza, ponieważ tak Stary Testament jak i Nowy Testament; oba są spisane po grecku.

Sąd nad światem dotyczy hybryd skazanych, spłodzonych i tych, którzy ich spłodzili.

Boży wyrok będzie wykonany a jakiekolwiek dalsze zagrożenie dla Narodu Wybranego będzie całkowicie wyeliminowane. Cała ludzkość miała olbrzymią ilość czasu na zmianę swojego postępowania oraz uznania Boga jako Boga i Właściciela Ziemi oraz Prawodawcy swego Prawa dla stworzonych przez siebie ludzi.

Bóg osądzi wszystkich ludzi według tego samego prawa, aczkolwiek duża część ich grzechów będzie odpuszczona z powodu ofiary za grzechy Narodu Wybranego naszego króla Isusa, Syna Bożego.

Świat Boga nie może istnieć w takim stanie, ponieważ taki nieporządek został na świecie wymuszony przez szatana i upadłych aniołów. Film po angielsku ale można włączyć polskie napisy, ukazujący niektóre rzeźby hybryd z przeszłości. Co jest w tym filmie prawdą, która jest wręcz nieuczciwa i ohydna?

Potomstwo upadlych aniołów i szatana oskarża Boga o to, że oni chcieliby odwrotną płeć, niż taką, jaką posiadają.

Takie są właśnie przyczyny i rezultaty wszelkich zboczeń seksualnych, pedofilii i wszelkich innych dziwactw, które są spowodowane wyłącznie seksem upadłych aniołów z kobietami ludzkimi. W ten sposób narodziło się zboczone, bezduszne, mordercze społeczeństwo hybryd, które nie nadaje się do życia wiecznego na Ziemi pośród ludzi stworzonych przez Boga.

Jest to zupełna odwrotność płci w stosunku do pierwszej pary ludzkiej, czyli dla mężczyzny i kobiety. To, co stworzył Bóg było i nadal jest bardzo dobre. Bóg nie może tolerować zła na wieczność i zło zostanie na zawsze z Ziemi wykorzenione.

Jeżeli jesteś uczciwą osobą i nigdy o bliskim sądzie Bożym jeszcze nie słyszałeś lub słyszałeś wyłącznie kłamstwa fałszywych religii, nadal masz szansę na zbawienie, ale masz już niewiele czasu na wielkie zmiany w twoim życiu.

Jeszcze jedna myśl, którą warto rozważyć. Nie każdy Polak jest Polakiem i nie każdy Żyd jest Żydem. Różnie to bywało w różnych rodzinach i często dwóch braci czy dwoje osób rzekomo tego samego ojca nie są Polakami czy Żydami.

Czasami jest taki podział i nietrudno się domyśleć przyczyn, których raczej nie warto już badać. Dlatego Bóg dał nam szanse posłuszeństwa wobec 10 Przykazań, które skutecznie oddzielają nasienie węża od ludzi dobrej woli.

Jeżeli chcesz żyć wiecznie, nie zastanawiaj się i zacznij natychmiast przestrzegać 10 Przykazań Boga, ponieważ w ten sposób możesz uzyskać życie wieczne