Wstęp do Prawdy

Wyjścia 20:(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, [BM]

Wstęp!

Ta witryna jest jedyną na Ziemi, która ukazuje nam prawdę opartą ściśle na Biblii. Biblia jest autorstwa Boga oraz Isusa. Oryginalna Biblia była napisana językiem starożytnych Słowian. Tora, nazywana błędnie Starym Testamentem zaginęła i oryginał nie jest nam znany. Wrogowie Boga i Biblii robili wiele, aby zniekształcić nam tekst Tory oraz drugiej części Biblii, zwane tzw. Nowym Testamentem.

Poza zaginioną Torą słowiańską mamy dwie Tory, bardzo się różniące od siebie. Jednak nie zginęło tłumaczenie oryginalnej Tory, znanej jako Septuaginta LXX. Jest to najważniejsza wersja Tory przetłumaczona na język grecki z oryginalnej zaginionej rzekomo Tory, po której ślad nawet zaginął.

Dlaczego trzeba wierzyć Biblii

Biblia jest jedynym źródłem na Ziemi, które mówi nam czystą prawdę o Bogu, o Synu oraz o historii całego świata. Istnienie fałszywego Izraela w Izraelu jest jednym z wielu dowodów dokładności Biblii. Nie znaczy to, że żydowski Izrael jest narodem wybranym, ale znaczy to, że Żydów wybrał sam szatan.

To zaledwie jeden bardzo mocny dowód na wiarygodność Biblii. Istnieje jednak znacznie więcej dowodów, jak istnienie Jerozolimy, jej struktura i pozostałości zabudowań oraz cała ziemia Izraela, mnóstwo oryginalnych miejsc opisanych w Biblii potwierdza nam całkowicie jej wiarygodność.

Największym dowodem na Biblię są wszystkie fałszywe religie, które jednoznacznie potwierdzają księgi biblijne, ale ich interpretacja Biblii jest całkowicie błędna, lub nie istnieje.

Jeszcze nikt skutecznie nie potwierdził Biblii jako księgi wyimaginowanej.

Dowodów na prawdę biblijną jest olbrzymia ilość. Dlatego wrogowie Biblii unikają jej za wszelką cenę - np. Kościół Katolicki czy inne religie, które się nigdy ze sobą nie zwalczają, aczkolwiek ich nauki i interpretacje są często całkowicie odwrotne od tekstów Biblii. Problem polega także na tym, ze Bóg nigdy nie założył żadnej religii i słowo - religia- nigdzie w Biblii nie występuje.

Co jest najciekawsze, Biblia jest najbardziej rozpowszechnioną księgą na całej Ziemi

Przypadkowa Prawda z Wikipedii.

Według Listu Arysteasza na zaproszenie króla Ptolemeusza II Filadelfa do Aleksandrii w Egipcie miało przybyć siedemdziesięciu dwóch uczonych żydowskich, po sześciu z dwunastu plemion Izraela, którzy po oficjalnym podjęciu na dworze rozpoczęli przekład Tory na grekę (koine).

Dlatego list Arysteasza jest wyjątkowo znienawidzony przez Żydów!

Oni mieli pracować osobno, a potem wymienić się efektami tłumaczenia i ustalić ostateczną wersję dzieła. Przekład ukończyli po siedemdziesięciu dniach. Wówczas okazało się, że teksty tłumaczenia są identyczne, co odebrano jako znak od Boga [2]. Król chciał znać dzieło, którym posługiwała się diaspora żydowska. Septuaginta zaś znalazła się wśród rękopisów w zbiorach Biblioteki Aleksandryjskiej[3].

Szczegóły w tych linkach. Przedmowa. oraz Wstęp do Biblii Mesjańskiej.

Problem biblijny polega na kłamstwie żydowskim, które nie tylko umieściło Żydów w Izraelu, ale uważa ich za naród wybrany przez Boga. Na tej podstawie świat forsuje kłamstwo Żydów, czyli ich rzekome  pochodzenie. To kłamstwo jest oczywiste, kiedy poznamy to wszystko nieco bliżej.

W Torze nie występuje słowo Żyd i Żydzi nie są Bożym narodem wybranym. Są nim Słowianie! Żydzi kategorycznie odrzucają Syna Bożego i Nowy Testament, ponieważ on opisuje krytycznie Żydów w Ewangeliach oraz w Objawieniu. Nam się wmawia, że Tora (Stary Testament) to Kodex Leningradzki z roku 1863. Sprawdź szczegóły tego oszustwa.

Biblia zawsze potępia Edomitów (Żydów)

Mamy oryginalną Torę w języku greckim, z której cytował Chrystus w synagodze bez jakiegokolwiek tłumacza. Septuaginta i Nowy Testament - obie części po grecku - były w użyciu przez setki  lat, ponieważ Septuaginta LXX istnieje od roku 285 p.n.e. Tłumaczenia na grecki nie były i nie są potrzebne.

To wszystko ma olbrzymie i decydujące znaczenie dla studiów Biblii. W Septuagincie imieniem Boga jest Bóg, podobnie jest w Nowym Testamencie. Nie ma żadnego Jahwe, Jehowy czy innych kłamliwych i ubliżających Bogu imion. Także imię Chrystusa jest olbrzymim i celowym oszustwem.

Słowo Jezus nie istnieje w oryginalnym Nowym Testamencie, ponieważ Jezus nie jest imieniem Syna Bożego. Sataniści Katolicyzmu w taki sposób nas oszukali. Syn Boży posiada imię greckie Isus. Na całym świecie panuje zwyczaj używania rzeczywistych imion... polityków.

Ale o rzeczywiste imię Syna, Watykan czy jakiekolwiek religie wcale nie dbają!

Żydzi nie byli nigdy i nie są nadal narodem wybranym, ponieważ odrzucają oni Boga i Syna. Rzeczywista Biblia nie zawiera ksiąg Pawła czy Łukasza.

Jest jeszcze jeden OLBRZYMI problem z Biblią. Nie tylko usunięto z niej kilka ksiąg, ale dodano nam do niej zakłamane księgi oszustów. Apostoła Pawła, Łukasza, Marka i Esterę. Są to oszuści, ponieważ ich nie wybrał ani Bóg ani Syn, a oni rzekomo żyli w czasach Isusa.

Oni także nie używają rzeczywistego imienia Chrystusa, czyli imienia Isus.

Ani Mateusz ani Jan o nich nie wspomnieli. Nie ma o Pawle ani jednej wzmianki w Objawieniu!

Ale w jaki sposób powstały fałszywe religie? Powstały one niemal wyłącznie na listach dwóch Żydów, Pawła i Łukasza (Ewangelia Łukasza i Dzieje apostolskie) opiera się całe fałszywe chrześcijaństwo. Przeczytaj uważnie poniższy tekst, który otworzy tobie oczy na prawdę.

Niemal wszystkie doktryny Kościoła Katolickiego oraz innych religii są oparte głównie na 'apostole' Pawle i na Łukaszu.

Inne problemy biblijne

Religie zgodnie twierdzą, że wszystkie teksty z Biblii to Słowo Boże. Czyż słowa szatana, Heroda, faryzeuszy i wielu innych grzeszników to także słowa Boże?

W tym linku masz także najnowszy artykuł Prawda o świecie, w którym są omówione wydarzenia nie omówione w tym wydaniu. To ci ukaże prawdę, że nasza historia to jeden olbrzymi stek kłamstw i oszustw.

Świat istnieje ściśle na kłamstwach, ponieważ jest to świat kontrolowany przez szatana! Dlatego istnieją tysiące religii, abyśmy zawsze wpadli na religię, a to odsunie nas od Prawdy biblijnej!

W świetle oszustwa Covid-19 niemal niczego nie wiemy o dzisiejszym świecie, a mamy przecież Internet, TV i smartfony!

Czy myślisz, że 200 lat temu posługiwano się kiedykolwiek prawdą? Oczywiście że nie i nawet data 2021 jest zawyżona o co najmniej 1300 lat!

Weź po uwagę fakt, że niemal wszystkie władze od czasu potopu we wszystkim nas oszukują, a ataki sił medycznych są w rzeczywistości atakami szatana na całą ludzkość; w szczególności na rasę białą. Dowiesz się także, że sataniści bardzo wierzą w Boga ale... panicznie się Go boją.

Sprawdź artykuł pt: Szatańska rzeczywistość.

Obejrzyj chociaż część filmów z zacytowanego wcześniej artykułu lub... czytaj dalej!

Zacznijmy od początku

Najprawdopodobniej już wiesz, że szatan rządzi światem od wydarzeń w ogrodzie Eden i wszystkie religie świata oraz wszystkie rządy to demoniczne elity. Bałagan na ziemi oraz śmierć ludzka to jego osobista wina.  Utraciliśmy życie wieczne z powodu szatana w ogrodzie Eden.

Ale dlaczego... światowa cenzura nasienia węża nigdy nie zakazała nam posiadania Biblii?  Ponieważ Słowo Boże chroni sam Bóg.

Szatańska armia to nasienie węża, nazywane także Żydami lub synagogą szatana.

To oni dążą do wymordowania białej populacji Ziemi, ponieważ biała rasa jest w dużej części rzeczywistym Narodem Wybranym przez Boga. Oni tego planu przed nami wcale nie ukrywają. Szczepienia nie są po to, aby chronić nas przeciwko Covid-19, ale celem ich jest zniszczenie ludzkości!

Celem satanistów jest także zabicie w nas genu samego Boga , VIMAT2 czyli pozbawienia cię... duszy ludzkiej!

W celu zniszczenia Bożego planu odnośnie rzeczywistego Narodu Wybranego, Żydzi założyli fałszywy Naród Wybrany w Palestynie.  Ale władze Izraela do Boga się nie modlą i nie są oni Bogu posłuszni. Oni  wielbią szatańską... Kabałę.

I to są przyczyny, dlaczego nikt na świecie nie ujawnia rzeczywistych Bożych planów dla Bożego Narodu Wybranego, czyli Słowian, prześladowanych zaciekle od wieków przez szatana i jego sług, czyli nasienia węża i jego zbrojnych armii.  Ciągłe wojny były głównie skierowane przeciwko Słowianom.

Oto przyczyna dlaczego jest nas coraz mniej, w szczególności mało jest Polaków w Polsce, ponieważ znacznie więcej jest w Polsce Żydów oraz Ukraińców. Ale istnieje olbrzymia tajemnica, o której niemal nikt na świecie nigdy nie wspomina.

Bóg nie zrezygnował z Narodu Wybranego - Słowian, którzy obejmą całą Ziemię, którą dał im sam Bóg!

Bóg jest Autorem Biblii

Biblia jest nazywana Słowem Bożym, ponieważ jej Autorem jest sam Bóg - nieomylny Stwórca Nieba, Ziemi oraz człowieka. Bóg jest najwyższym Umysłem znanym wszystkim mieszkańcom Nieba i Ziemi.

Nie istnieje żadna istota, która mogłaby w czymkolwiek dorównać Bogu!

To oznacza, że dla nas istnieje wyłącznie Bóg oraz Jego Prawo. Powinniśmy więc żyć wobec Prawa Bożego, ale świat szatański tego unika.

Wyobraźmy sobie, ze zepsuł się nam wspaniały samochód, jak Mercedes. Czy pójdziemy po naprawę do eksperta od Toyoty? Ależ skąd! Musimy iść do fachowca on Mercedesa.

Z wyborem Boga jest podobnie. On jest dla nas najwyższym Fachowcem, ponieważ on nie tylko stworzył Niebo i Ziemię, ale także stworzył nas, czyli ludzi. Bóg jest jedyną osobą we Wszechświecie, która doskonale nas zna, ponieważ to Bóg nas stworzył i wie o naszych potrzebach dosłownie wszystko.

Tymczasem szatański świat stara się nam Boga odsunąć a rządy szatana są największym ludzkim problemem, jaki zaistniał od czasu pobytu szatana w ogrodzie Eden.

Krytyka Boga jest grzechem z powodu braku szacunku dla Boga i Jego mądrości oraz braku naszej wiedzy i mądrości. Powód jest prosty. Używamy zaledwie 10% naszego mózgu i jest niemożliwe, aby zbyt wiele zrozumieć o Bogu i o Jego dziełach. Musimy się więc Bogu bezwzględnie podporządkować oraz całkowicie Mu zaufać.

Szatański świat pokazuje nam wyraźnie, że żadne władze, autorytety z szatanem czy aniołami włącznie nie mogą się równać z mocą i mądrością Boga. Jest wręcz odwrotnie! Świat szatański to rekord największych porażek w dziejach nieba i ziemi.

Nie bez przyczyny Biblia nazywa nas... owcami! Bóg upoważnił proroków oraz swego Syna do ujawniania Jego planów (proroctw) oraz wyjaśnił nam potrzebę i obowiązek ścisłego przestrzegania 10 Przykazań Bożych.

Jesteśmy stworzeni przez Boga, żyjemy na Jego Ziemi i naszym obowiązkiem jest posłuszeństwo wobec Boga i Jego Przykazań. Innego autorytetu dla nas... nie ma!

Poza Synem Bożym, Isusem oraz prorokami jak Izajasz czy Ezechiel oraz DWÓCH wybranych przez Boga dla Chrystusa ewangelistów, jak Mateusz oraz Jan, nie mamy innych osób autoryzowanych przez samego Boga. Osoby te są szanowane w Biblii z jednej niezwykle ważnej przyczyny.

Oni wszyscy służyli Bogu, szanowali Boże Prawa oraz wszelkie informacje z ich dzieł pochodzą wyłącznie od Boga. Także Chrystus opierał się wyłącznie na Bogu i do Boga się modlił.

Nawet słów króla Salomona, nie możemy traktować jako słowa Boże i z Psalmami jest podobnie, aczkolwiek są wyjątki. Dlatego część Psalmów jest proroczym przekazem od samego Boga.

Fałszywy apostoł, faryzeusz Paweł (Saul) nigdy nie wyjaśniał nauk i proroctw Boga, ale nauczał on swoich osobistych doktryn oraz własnych, fałszywych proroctw.Tego nie czynił żaden rzeczywisty apostoł.

Podstawa Bożego planu

Bóg stworzył Ziemię i umieścił na niej parę ludzką, Adama i Ewę, aby napełnili  całą ziemię swoim potomstwem.

Bóg stworzył Ziemię i zamierzał ją wypełnić miliardami ludzi. Czy Bóg zrealizował swój plan? Wiemy, że to jeszcze nie nastąpiło i znamy tego przyczyny. Księga Objawienia mówi nam wyraźnie, że Bóg nigdy tego planu nie zaniechał i w najbliższym czasie zacznie swój oryginalny plan realizować.

Dwa ostatnie rozdziały Objawienia (Apokalipsy) 21 i 22 także mówią nam, że plan ten jest nadal realizowany przez Boga, pomimo wysiłków wrogów Boga, czyli szatana i upadłych aniołów.

Ziemia wypełniona miliardami posłusznych Bogu ludzi to aktualny plan Boga i główna doktryna całej Biblii.

Ziemia została zniszczona przez potop i przez upadłych aniołów. Jej zmienione warunki nie pozwalają na życie wieczne. Osobami winnymi tej sytuacji są szatan oraz grupa upadłych aniołów wraz z ich ziemskim potomstwem, zwanym nasieniem węża oraz... Żydami.

Nic nas nie powinno interesować bardziej, niż wszystko, co pochodzi od samego Boga, ponieważ Bóg da posłusznym ludziom życie wieczne na ziemi.

Jakikolwiek pisarz czy 'apostoł', jak Paweł, jeżeli nie przekazuje nam słów samego Boga lub Syna oraz nie wyjaśnia szczegółów powyższego planu, człowiek taki ubliża Bogu,  a ci, którzy takiego cytują czy słuchają go, pogardzają Bogiem oraz Jego planem. W ten sposób fałszerze jak Paweł czy Łukasz dyskredytują Boga jako nieudolnego Stwórcę, który nie był w stanie przeprowadzić swojego planu i doprowadzić swojego aktu stworzenia do pełnej realizacji.

Sprawdź informacje o trzech fałszywych pisarzach Biblii; Pawła, Łukasza i Marka, a twoje oczy otworzą się szeroko!

Każdy człowiek, który naucza zbawienie dla wszystkich ludzi z łaski Bożej stoi po stronie szatana, który zdołał powstrzymać na pewien czas plan Boga Wszechmogącego.

Jeżeli jesteś chrześcijaninem, masz obowiązek służyć Bogu duchem oraz prawdą wprost z Biblii. Brak posłuszeństwa wobec Boga pozbawi cię szansy na życie wieczne!

Naród Wybrany przez Boga

Naród Wybrany jest atakowany od czasów ogrodu Eden, przed potopem, podczas Grunwaldu, rewolucji bolszewickiej i dwóch wojen światowych, które wywołał szatan przeciwko Słowianom, czyli przeciwko rzeczywistemu Narodowi Wybranemu przez Boga, za który Syn Boży, Isus Mesjasz złożył ofiarę ze swego życia za wiele grzechów Słowian, którzy kontrolowani przez szatana zwykle oddawali się bałwochwalstwu.

To się także dzieje w chwili obecnej. Wielbiący szatana Kościół Katolicki oraz prawosławie uprawia masowe bałwochwalstwo narzucając je zwiedzionym Słowianom.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, kto i dlaczego prowadzi 3 witryny oraz forum poświęcone informacjom biblijnym o Narodzie  Wybranym, przeczytaj ten artykuł - Pokarm żywota.

Dużo ludzi unika religii, ponieważ religie są skomplikowane, natarczywe i kłamliwe. Nawet Biblia jest częściowo skomplikowana i zniekształcona dzięki trójce 'pseudo apostołów' umieszczonych przez szatana.

Są to fałszywi pisarze Biblii, którzy napisali szatańską wersję Ewangelii. Ci fałszywi pisarze to apostoł Paweł, Łukasz oraz Marek. Wszyscy trzej uwielbiają Żydów, pomimo, że Chrystus nazywał Żydów... plemieniem żmijowym.

Wszystkie religie chrześcijaństwa cytują głównie tych trzech pisarzy, ponieważ ich dzieła są całkowicie sprzeczne z resztą Biblii, gdyż ci pisarze nigdy nie zostali autoryzowani przez Boga lub Syna Bożego do występowania w Jego imieniu.

Ci trzej oszuści uważają Żydów za wybrany przez Boga Lud Boży, ale w Objawieniu Jan nazywa Żydów... synagogą szatana. Najprawdopodobniej na tych trzech kłamcach opiera się żydowski i fałszywy Naród Wybrany. Jesteśmy przez szatańskich oszustów oszukiwani, ponieważ nie znając Biblii często polegamy na szatańskich oszustach religijnych.

Teksty fałszywych apostołów są... fałszywą 'Biblią' fałszywego chrześcijaństwa.

Ktoś może zapytać: a co ty robisz?

Ja nikomu nie wydaję żadnych poleceń i niczego od nikogo nie wymagam. Kieruję ludzi ku Prawdzie biblijnej wyjaśniając dobrze mnie znane plany Boga. Nie ma to niczego wspólnego z jakąkolwiek religią.

Nie jestem żadnym księdzem czy członkiem jakiekolwiek religii. Zacząłem poznawać Biblię w roku 1973, poznaję ją nadal i dzielę się na Internecie swoimi biblijnymi odkryciami. Nie wydaję żadnych poleceń poza zachętą do poznawania Biblii. O nic nie pytam ale zachęcam do posłuszeństwa wobec Boga, co znaczy do stosowania się do 10 Przykazań.

Szatan kontroluje Watykan wraz z wiernym jego sługą, papieżem i masonerią, nazywaną czasami iluminatami (Rothschildowie, Rockefellerzy oraz wszystkie światowe rodziny królewskie) Reszta świata wykonuje potajemnie wydawane rozkazy szatańskie a światowy Covid-19 jest tego wymownym dowodem. Demokracja i wybory to jedynie iluzja dla naiwnych ludzi.

Masoneria używa potajemnie symbole satanizmu i jedynie pozornie separuje się od szatańskiego symbolizmu. Szatan posiada także na ziemi grupę upadłych aniołów, którzy są kontrolowani i ukrywani przez Watykan. To oni mają przejąć władzę po szatanie i Biblia nazywa tę grupę Bestią lub Zwierzęciem.

Sposób rządów szatana jest opisany w tym artykule. Najprawdopodobniej 'zasłużeni' politycy światowi to właśnie upadłe anioły w ludzkich ciałach, kontrolowane przez Watykan.

Zwróć uwagę, że kłamliwe mas media niemal nigdy, oprócz demonicznych filmów fabularnych, nie wyjaśniają szatana czy upadłych aniołów, aczkolwiek WSZYSTKIE władze są przez szatana kontrolowane. Władze o tym oczywiście wiedzą i potajemnie wielbią szatana i realizują jego plany. Sam szatan pozostaje w ukryciu, ponieważ nie ma on absolutnie niczego, czym mógłby się nam pochwalić.

Wszystkie szatańskie plany prowadzą go do olbrzymiego upadku oraz bolesnej śmierci z jeziorze ognia, co nastąpi po 1000 letnim uwięzieniu go pod ziemią.

Zwróćmy także uwagę na to, że szatan i jego klika rządowa nigdy nie pokazuje nam jakichkolwiek mądrych planów dla świata. Plan trzech wojen światowych i Protokoły mędrców Syjonu to bezsporne dowody ich złych działań oraz braku jakiegokolwiek rozumu Bożego.

Wszyscy ludzie na światowych świecznikach to nasienie węża, wielbiące szatana. Żadna wyższa pozycja w jakiekolwiek organizacji nie jest w rękach ludzi stworzonych przez Boga.

Cały świat zwalcza Boga, Biblię oraz rasę białą, która pochodzi właśnie od Narodu Wybranego przez Boga.

Wstęp do Prawdy - część II