Zbrodnie władz świata

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Władze tego świata niemal zawsze były, są nadal i będą do końca swego istnienia ultymatywnym złem! Władzę stanowi tzw. nasienie węża, a najważniejsza ich część to upadli aniołowie wraz z ich potomstwem. Dowody tej właśnie informacji są zaciekle ukrywane przed całym światem.

Głównym źródłem prawdy o Ziemi jest Biblia, która jest znana jako Słowo Boże, ponieważ jej autorem jest sam Bóg, który jest Stwórcą całego Wszechświata, czyli i Nieba i Ziemi. Ale pomimo tego większość ludzi na Ziemi to otwarci wrogowie Boga.

Pomimo swej nienawiści do Boga, wrogowie nigdy nie zdołali usunąć Biblii z rąk ludzi wierzących w Boga. Po prostu Bóg im na to nigdy nie pozwolił. Dlatego Biblia nadal jest dla całego świata w pełni nadal dostępna. Co jest najbardziej szokujące, to brak jej podważania w dosłownym słowa znaczeniu.

Istnieje niezwykły paradoks. Świat ogólnie, poza niektórymi religiami, unika zawsze Biblii, a w szczególności najtrudniej jest rozpocząć rozmowę na temat Biblii z jakimkolwiek księdzem katolickim lub z jakąkolwiek religią. Sama prośba rozmowy na temat Biblii jest niemal największym grzechem.

Głównym problemem jest fakt, że nauki Kościoła Katolickiego są całkowicie sprzeczne z Biblią. Księża rzadko Biblię znają z tego właśnie powodu i unikają oni jakiekolwiek dyskusji, zwłaszcza wobec innych osób na tematy biblijne. Przyczyna jest oczywista i jest nią zupełny brak jakiegokolwiek połączenia nauk Kościoła z naukami Biblii. Biblia to zupełnie inny... Boży świat!

Co jest niezwykle ważne, ktokolwiek Biblię szkaluje, wszelkie ataki szatańskie przeciwko jej wiarygodność były oraz są nadal z łatwością pokonywane. Biblia jest nazywana Słowem Bożym, co jest bardzo wymowną nazwą oraz dowodem jej Twórcy i Autora, czyli Boga Wszechmogącego!

Świat szatański unika Biblii za wszelką cenę

Istnieją na Ziemi dwie grupy ludzi. Największa masa ludzi to tzw. nasienie węża, czyli jest to bezpośrednie potomstwo szatana i upadłych aniołów. Natomiast bardzo mała część drugiej grupy chrześcijańskiej to ludzie stworzeni osobiście przez samego Boga. Są nimi Polacy oraz Słowianie.

Istnieje olbrzymia różnica pomiędzy nasieniem węża, czyli pomiędzy ludźmi pozbawionymi dusz ludzkich a ludźmi Bożymi. Tą różnicę stanowi brak dusz i sumień ludzkich u nasienia węża. Istnieją dwa sposoby na rozpoznanie różnicy pomiędzy tymi dwiema grupami ludzi.

Jedynie Polacy i Słowianie posiadają dusze i sumienia ludzkie, które istnieją u nich w ich sercach. Biblia wyraźnie nas o tym informuje. Brak duszy ludzkiej powoduje straszliwe wojny, zbrodnie, mordy, pedofilię, oraz wiele najrozmaitszych ohydnych problemów, które posiada ohydne nasienia węża.

Wszelkie wojny i  zbrodnie są głównie dziełami nasienia węża

Polacy i Słowianie posiadają sumienia, bardzo mocne oraz charaktery drastycznie różne od reszty świata. Sumienia nasze pochodzą wprost od Boga.

Nasze charaktery i sumienia są straszliwie znienawidzone przez nasienie węża, ponieważ one ukazują światu źródło sumienia danego nam przez Boga, czyli nasze serca. Brak serc jest czynnikiem znanym pośród nasienia węża, które uwielbia wszystkie grzechy oraz uwielbia wszelkie wojny.

Wszyscy doskonale rozumiemy, co znaczy określenie -  brak serca. Ale rozumiemy to pozornie. Wojny satanistów ujawniają nam, kto je wywołuje i uwielbia masowe mordy niewinnych ludzi. Nasienie węża jest znane szeroko ze swoich zbrodni, wojen oraz  mordów... Polaków i Słowian.

Nasienie węża nie posiada jakichkolwiek sumień.

Ich mordy są zwykle przed nami ukrywane, ale one często się ujawniają. Proszę sprawdzić, jak często Biblia używa słowa; serce, jako miejsce sumienia ludzkiego! Jest to jedyny ale całkowicie wystarczający dowód na to, że posiadamy serca, w których mamy także swoje sumienia.

Jesteśmy jedynymi ludźmi na Ziemi, którzy posiadają w sercach sumienia, ponieważ tak nas stworzył Bóg. Jesteśmy jedynym, Bożym Ludem, który został stworzony przez samego Boga. Adam i Ewa to nasi prarodzice!

Jesteśmy także wyjątkowo waleczni, kiedy atakuje nas wróg chcąc nas zniszczyć i zamordować. Jak podczas II wojny światowej, w szczególności na... Westerplatte. Nasze serca pozwalają nam bronić naszego życia, a bitwa na Westerplatte była tego wymownym dowodem.

Są także ludzie, którzy są spokrewnieni z nami i rozpoznajemy ich także po ich sumieniach. Istnieje jednak ostry atak na nas ze strony nasienia węża oraz szatana i upadłych aniołów. Ci zbrodniarze dążą za wszelka cenę do połączenia się z nami, czyli rodzą się ludzie, którzy posiadają częściowe sumienia, ale także posiadają wygląd nasienia węża. To ich nazywamy często Żydami.

Jest to typowe łączenie się ich z nami w celu zniszczenia naszych sumień i naszego sposobu życia. Ale takie łączenia się zwiększają naszą ilość. Żydzi otwarcie nas nienawidzą, a ci, którzy z nami współżyją i nas lubią nie zdają sobie sprawy z tego, że oni nie są Żydami. Warto o tym wiedzieć!

Znam kilka rodzin, w których część członków to Żydzi, a ich druga część to Polacy. Zwykle Żydzi wiedzą, kim oni są w tej rodzinie, ale Polakom oni tego raczej nie mówią i trzymają się z dala od nas. Pochodzę właśnie z takiej rodziny. Większa jej część to Żydzi, ale ja Żydem nie jestem.

W tym linku mamy wielki artykuł o sercu człowieka, aczkolwiek nie mówi się o tym, że chodzi o serca Polaków i że reszta świata raczej rzadko korzysta z serca, ponieważ ich serca nie posiadają sumień, ale posiadają je tylko istoty stworzone przez Boga. Bóg stworzył człowieka tylko jeden raz!

Bardzo ważne jest to, że posiadamy właściwe serca, które są inne u Żydów oraz inne u Słowian. Ich serca wymagają dla właściwej krwi i serce posiadające sumienie wymaga krwi zupełnie innej. Najwyraźniej grupa krwi O - jest typową grupą krwi dla Polaków. Ja właśnie posiadam  O -.

Co jest najdziwniejsze, istnieją różne grupy krwi oraz istnieją zupełnie różne rodzaje ludzi. Tego nie byłoby pośród ludzi stworzonych przez samego Boga, który... stworzył jedynie Adama i Ewę. Tak myśląc nie możemy się oprzeć stwierdzeniu, że nie wszyscy ludzie zostali stworzeni przez Boga!

Co jest także bardzo interesujące, w USA 80% mężczyzn jest obrzezanych, co jest bezspornym dowodem na to, że Amerykanie to głównie Żydzi, co wyjaśnia nam ich miłość do szatana, którego oni wielbią, ale ową miłość szatańską oni zaciekle ukrywają przed nami.

Innym ważnym czynnikiem jest to, że Żydzi zawsze rozpoznają nas po naszym wyglądzie, zwłaszcza po naszej głowie. Oni natychmiast wiedzą, kim my jesteśmy, ale my rzadko wiemy, kim są oni, ponieważ my nie poszukujemy dookoła jakichkolwiek wrogów. Ale warto jest jednak rozpoznawać Żyda, ponieważ to pomoże nam uniknąć wielu różnych problemów.

W tym linku są także podane różnice pomiędzy nami a nimi.

Co jest dla nas najważniejsze, Biblia zawsze przedstawia Żydów jako wrogów Boga oraz wrogów Polaków i Słowian, ponieważ to właśnie my jesteśmy ludem Boga Wszechmogącego. Tymczasem Żydzi głównie wielbią szatana, aczkolwiek oni to przed nami zawsze ukrywają.

Zwróćmy pod uwagę zajęcie przez Żydów ziemi Izraela. Początkowo podawano nam niemal codziennie, że Izraelici, którzy zajęli Izrael to Naród Boży. Tymczasem obecnie oni już o tym nie mówią i nie wołają do Boga o pomoc w wojnie z Palestyńczykami. Co jest ciekawe; oni tę wojnę już praktycznie przegrali.

Wielu chrześcijan bardzo błędnie uważa, że Biblia gloryfikuje Żydów. Jest to oczywistym kłamstwem. W całej Biblii mamy jedynie trzech pisarzy biblijnych, o których reszta Biblii nigdzie nie wspomina. Są to Paweł i Łukasz oraz rzadko cytowany 'ewangelista' Marek, którego niemal nikt nigdy nie czyta. Nie ma ani w Starym Testamencie, ani w Nowym żadnych informacji o Pawle, o Łukaszu czy o Marku.

Nasienie węża to władza całego świata

W obecnym czasie główny trzon nasienia węża, czyli USA właśnie upada i  niedługo Ameryka nie będzie już istniała. Biblia nazywa USA Babilonem Wielkim. W tym linku są wielkie ilości dowodów na niezwykłe wypełnianie się Bożych proroctw najbardziej zbrodniczego narodu świata, czyli USA.

Wystarczy nieco zrozumienia 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, aby natychmiast rozpoznać, kto stanowi nasienie węża. Są to głównie Żydzi. W USA 80% mężczyzn jest obrzezanych, co mówi nam bardzo wiele i ujawnia nam Żydów. Rozważmy niektóre wersety biblijne i zdajmy sobie sprawę z niebezpieczeństwa grożącego nam z ich strony.

Mateusza 24:3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? 4 A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. 5 Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

Biblia nas ostrzega przed ludźmi, którzy nas nienawidzą. Nasienie węża czyli władze świata z pasją nienawidzą Isusa i Boga oraz robią wszystko, aby także nas odsunąć od Boga i pozbawić nas w ten sposób życia wiecznego. Oni oszukują nas w fałszywych religiach, które oni kontrolują i w których robią wszystko, aby nas odsunąć jak najdalej od Boga i w ten sposób nas zniszczyć.

Wszystkie religie chrześcijaństwa wraz z Kościołem Katolickim to dzieła nasienia węża, które organizując wszystkie religie z rozkazów szatana zorganizowały najbardziej ohydne grzechy, jak wielbienie Matki Boskiej a nawet 'świętych' ludzi poniżając w ten sposób Boga Wszechmogącego.

Wszystkie religie używają niemal tą samą wersję Biblii, która oprócz oczywistych ksiąg posiada najczęściej cytowane wersety, głównie dwóch Żydów; 'apostoła' Pawła oraz Łukasza. Co jest szczególnie dziwne, nie słyszałem jeszcze o religii, która nie uznaje listów Pawła oraz prac Łukasza.

Czyżby wszystkie religie oparte na Biblii akceptowały zgodnie bez żadnych oporów dwóch Żydów; Pawła i Łukasza, na wzór Kościoła Katolickiego?

Judejczycy w czasach Isusa nigdy nie mówili po hebrajsku. Dlatego Nowy Testament był także napisany po grecku, podobnie, jak był napisany Stary Testament. Tylko Żydzi posługiwali się językiem hebrajskim. Ewangelie nie dotyczyły i nadal nie dotyczą Żydów, ponieważ Biblia nigdy im nie obiecała życia wiecznego!

Obydwa rozdziały Objawienia; rozdział 17 mówi nam o kobiecie wszetecznicy, która reprezentuje nam kobietę Wielką Nierządnicę - czyli Kościół Katolicki, oraz rozdział 18 mówi nam o Babilonie Wielkim, czyli o USA. Oczywiście Kościół Katolicki tak siebie nie nazwał ani USA nie nazwało siebie Babilonem. Nazwy więc są pozmieniane, ale ich charaktery są nam podane bardzo dokładnie.

Zwróćmy uwagę na to, że ludzie Boży niemal nigdy nie rządzili światem, ale kłamliwa, okrutna i mordercza władza była zawsze używana do mordów przez nasienie węża. Aby nas zniszczyć, oni popełniali i popełniają nadal okrutne rzezie, jak to niedawno pokazał nam Izrael, mordując masy dzieci. Dawniej nikt o tym nie wiedział, ale w erze Internetu trudno jest już takie zbrodnie ukryć!

Mateusza 24:6 Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.7 Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. 8 Ale to wszystko dopiero początek boleści.

Ich ohydna i kłamliwa propaganda zawsze wywoływała oraz gloryfikowała wszelkie wojny. To agresywna propaganda wywołała dwie wojny światowe, które były wcześniej zapowiedziane w szatańskim planie III Wojen Światowych. Zastanówmy się nad tym!

Jeżeli taki plan istniał od wielu lat, czy można traktować poważnie jakiekolwiek 'przyczyny' każdej z zaplanowanych wojen?

Żadnych oczywistych przyczyn absolutnie nie było, poza szatańską propagandą wojenną, która oszukiwała uczciwych ludzi, aby wzajemnie się zabijali. Nie wierzmy w jakiekolwiek 'przyczyny' dwóch wojen światowych, ponieważ wszelkie przyczyny były zawsze olbrzymim kłamstwem, ponieważ wojny te zostały zaplanowane kilkadziesiąt lat wcześniej. Śmigły Rydz także o tym wiedział i uciekł!  

Owe wojny były zbrodniczym i kłamliwym planem szatana oraz jego nasienia węża!

Rzeczywistym celem wszystkich wojen było mordowanie ludzi Boga. Ale nikt z historyków nie dodaje, że ci ludzie byli w ten sposób zmuszeni do zabijania opozycyjnych żołnierzy w swojej obronie i walczyli oni w zupełnej nieświadomości, że obie strony były straszliwie oszukiwane. Dlatego wszelkie przyczyny niemal wszystkich wojen to oczywiste kłamstwa.

Planowano wojny oraz organizowano wszelkie możliwe preteksty do wojen, nawet honorowe, aby spowodować wojny i mordy Polaków. A szatan za swe oszustwa oskarżał samego Boga! A przecież były to zbrodnie szatańskich sług, czyli nasienia węża, które z rozkazu szatana organizowało te wojny.

Mateusza 24:10 I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. 11 I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. 12 A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. 13 A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Wersety nam to ujawniają i ukazują nam rezultaty kłamliwych rządów szatańskich nasienia węża, czyli straszliwą nienawiść do oszukiwanych przez nich ludzi Bożych. Chrześcijanie byli często haniebnie oszukani i zabijali fałszywych wrogów w każdej wojnie, którą sataniści zorganizowali.

Ale obecnie zaczyna się wielka zmiana. Zwróćmy uwagę na to, co się niedługo wydarzy.

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - 16 Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; 17 Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; 18 A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. 19 Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. 20 Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.

Miejsce święte to miejsce byłej świątyni Bożej w Jerozolimie, która będzie zajęta przez rząd Bestii, złożony z ujawnionych publicznie upadłych aniołów. Ci aniołowie istnieją od wielu lat, ale się przed nami ukrywają. Ich czas już się znacznie przybliżył nasze wzięcie do Nieba, a wyjście na pustynię jest już dla nas także bardzo bliskie.

Poniżej mamy najważniejszy, kluczowy, wysoce zbrodniczy i morderczy plan szatana oraz jego wykonawcy, czyli zawsze kłamliwego żydowskiego nasienia węża. Dojdzie wkrótce do takiej zaciekłej wojny, że jedynie pomoc Boga dla swego Ludu uratuje Lud oraz innych ludzi, także miłujących Boga.

Mateusza 24:21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Oto rzeczywisty cel szatańskich zbrodniarzy tego szatańskiego świata.

Szatańscy słudzy planują straszliwy ucisk światowy, w którym będą chcieli wymordować wielu mieszkańców Ziemi za wiarę w Boga, także Polaków i Słowian.  Jeżeli nie nastąpi interwencja Boga, wszyscy ludzie Boży zginą z rąk szatana i jego nasienia węża. Ale tym razem Bóg do czegoś takiego już nie dopuści. Wszyscy zbrodniarze zostaną słusznie pozbawieni życia na Ziemi.

Sataniści o tym planie Boga doskonale wiedzą. Zastanówmy się, jaka może być przyczyna dla szatańskich władz, aby oddać własne życia? Jaka istnieje przyczyna, aby zaakceptować śmierci nie tylko wszystkich mieszkańców Ziemi, ale także śmierć własnych władz i 'autorytetów'?

Oni nigdy nie liczą się ze śmiercią własnych ludzi, aczkolwiek oni bardzo boją się śmierci, ponieważ oni doskonale wiedzą, że nie posiadają oni dusz ludzkich, a ich śmierć będzie zawsze śmiercią wieczną, bez jakiejkolwiek szansy na powrót do życia. Oni znają doskonale olbrzymią moc Boga i wiedzą, że oni muszą umrzeć z rąk Boga.

Właśnie umarł 30 Listopada Henry Kissinger, mający 100 lat, odpowiedzialny za wiele ofiar niewinnych ludzi, wymordowanych w wojnach kontrolowanych przez Kissingera.

Oni nienawidzą Boga,10 Przykazań, i nienawidzą także Syna Isusa oraz Polaków i Słowian, którzy wierzą w Boga oraz są posłuszni Przykazaniom.

Cóż takiego złego według tych zbrodniarzy Bóg podał w 10-ciu Przykazaniach ?

Księga Wyjścia 20:3 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. 4 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, 6 A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 7 Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. 8 Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 9 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 10 Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 11 Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 12 Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 13 Nie zabijaj. 14 Nie cudzołóż. 15 Nie kradnij. 16 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 17 Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Czy istnieje w Przykazaniach jedno przykazanie, który wywoduje aż taką wrogą i nienawistną postawę władz w stosunku do Boga i do Jego Przykazań?

Takiego Przykazania nie ma, ponieważ Boże Przykazania są gwarancją pokoju, sprawiedliwości oraz szczęścia dla wszystkich ludzi, stosujących się do Bożych Przykazań.

Przykazania eliminują wojny, oszustwa, kradzieże, morderstwa, gwałty, pedofilię, satanizm, faworytyzm i wszelkie najdziksze formy zbrodni popełnianych nadal przez władze szatańskie.

Istnieje jeszcze coś niezwykle ważnego, które jest dla satanistów straszliwą nowiną.

Polacy przestrzegający Praw Bożych i Przykazań będą żyli wiecznie.

Plan Boży wkrótce zostanie zrealizowany

Owe plany Boże są znane nie tylko nam. Wiedzą o nich wszystkie władze i wiedza ta powoduje ich szczególną wściekłość i determinację do walki przeciwko Bogu, Isusowi oraz przeciwko Polakom i Słowianom. Co jest najciekawsze, oni ze swymi zbrodniami wcale się przed światem nie ukrywają.

Szatan i jego nasienie węża doskonale wiedzą, do czego to wszystko dąży i że Bóg zawsze kontroluje wszystko i jest zawsze gotowy do akcji przeciwko zbrodniom szatana i jego armii upadłych aniołów. Co jest najbardziej ciekawe, świat szatana nie afiszuje się swoją wiarą w szatana i pomimo swoich wysiłków z przeszłości nie udało im się wybudować wielu posągów szatana.

Co jest warte rozważenia, sataniści rzadko rozpowszechniają szatańskie plany dla ludzkości. Przyczyna jest prosta. Szatan jeszcze nigdy niczego pozytywnego nie uczynił - ani w Niebie, ani na Ziemi! Nie opublikował on żadnej decyzji czy strategii i jego osiągnięcia są całkowitym zerem i zbrodnią dla Bożego Ludu oraz dla wszystkich mieszkańców Ziemi! Wojny to jedyne ich osiągnięcia!

Ani szatan, ani jego słudzy nie ujawnili żadnego planu dla ludzi na Ziemi, który by wspaniale pracował z planem Boga. Ani szatan, ani jego zbrodniarze nie mają także żadnego lekarstwa na śmierć człowieka. Ale Bóg je posiada i już niedługo będziemy z radością korzystali z życia wiecznego!

Odkupienie naszych grzechów na mocy poświęcenia się Isusa da nam życie wieczne.

Porównując to z Bogiem, Bóg zawsze przygotowuje nas wcześniej do swoich planów i zamiarów, jak w przykładzie wyzwolenie Izraela z Egiptu czy pojawienia się na Ziemi Isusa w celu odkupienia nas z naszych grzechów. Wiele planów Bożych mamy ujawnione i opisane właśnie w Biblii!

Poniżej widzimy wersety ukazujące nam pozytywne działania Boga i Syna, które w najbliższym czasie będą zrealizowane.

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Bóg wkrótce powstrzyma władze szatańskie od stałej naszej udręki, a to jest naszą gwarancją bliskiej już interwencji Boga, który spowoduje uwagę całego świata, kiedy cały świat zobaczy wkrótce znak Syna Bożego powracającego na Ziemię, aby wyzwolić swój Naród Wybrany z rąk szatana.

Ludzie wierzący w Isusa Mesjasza będą tym zachwyceni, ale świat szatana dostanie niemal szału z wściekłości.

Następnym krokiem Isusa będzie zgromadzenie części wybranych przez Niego sług Bożych, którzy zostaną wzięci do Nieba w nagrodę za posłuszeństwo wobec Boga i Jego Praw.

Mateusza 24:37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 41 Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. 42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 43 A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Szatan, upadli aniołowie i wszyscy sataniści dokładnie wiedzą, co się dzieje, z jakiej przyczyny i oni są na to wszystko przygotowani. Zauważmy, że nikt z nich publicznie tych rzeczy nie omawia i nikt nawet o tym publicznie nie dyskutuje. Temat ten dla świata jest niemal nie istniejący i dlatego jest on przed nami ukrywany.

Oni nie mają absolutnie żadnej broni przeciwko Bogu, ani przeciwko Isusowi. Niemal wszystkie religie tego nie rozważają za wyjątkiem niektórych chrześcijan, którzy rzeczywiście w Boga wierzą, ale jeszcze nie rozpoznali rzeczywistych planów Boga. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich religie są całkowicie kontrolowane przez szatana. Biblia nie używa nigdzie słowa - religia!

Pełna wiedza zaowocuje dopiero po ukazaniu się Isusa nad Ziemią.

Powyższe proroctwo daje nam przykład wydarzeń sprzed potopu. Sytuacja była podobna i nikt nie brał pod uwagę faktu budowania arki w celu ratowania życia rodziny Noego. Ale niemal wszyscy, w szczególności szatan i upadli aniołowie wiedzieli doskonale, do czego to wszystko zdążało.

W dzisiejszym świecie sytuacja jest niemal identyczna. Cały świat dobrze wie o bliskim powrocie Boga i Syna na Ziemię, ale zaledwie garstka ludzi wiernych Bogu bierze to na poważnie, pomimo widzialnej jak na dłoni strategii zbrodniarzy szatańskich, dążących do naszej zagłady oraz zagłady ich samych przez samego Boga.

Co jest jeszcze bardziej niezwykłe, oni są tego w pełni świadomi, ale oni wybierają śmierć i dążą do niej uparcie, nadal pogardzając bez jakichkolwiek przyczyn Bogiem i Synem. Oni dobrze wiedzą, że zginą bezpowrotnie z rąk Boga!

Wystarczy się przyjrzeć bliżej temu światu, aby natychmiast zauważyć, że nim rządzą wyjątkowi szaleńcy, którzy świadomie dążą do swojej śmierci oraz śmierci swoich najbliższych.

Wszystkie ich działania ukazują nam ich szczególnie złe charaktery, które mniej lub bardziej otwarcie dążą do tego samego celu, czyli do własnej śmierci. Obecnie oni chcą zamordować największą ilości sług Bożych - 144.000, których oni będą chcieli wymordować, ścinając im głowy za wiarę w Boga.

Oni doskonale wiedzą, że zginą z wyroku Boga. Ku ich zgubie każdy zabity sługa Boży spośród 144 000 zostanie natychmiast wzbudzony z martwych!

Homoseksualne „błogosławieństwa” papieża Franciszka

W tym linku mamy artykuł przetłumaczony na polski język o niedawnym i najdzikszym wyczynie papieża Franciszka, który 'błogosławi' homoseksualne pary jako zgodne z wolą Boga. Jeszcze aż takiej obelgi przeciwko Bogu Wszechmogącemu świat jeszcze nigdy nie widział od swego istnienia.

Dodając bluźniercze akceptacje homoseksualizmu mężczyzn, będących członkami Kościoła Katolickiego; jest to najwyraźniej największy w dziejach Kościoła szczyt otwartej obrazy Boga Wszechmogącego, który nigdy gejów nie stworzył, ale stworzył Bóg Adama i Ewę i nakazał im, aby się rozmnażali po całej Ziemi, ku chwale Boga.

Adam i Ewa nie byli Bogu posłuszni i dlatego wydali na siebie nieodwracalny wyrok śmierci. Kościół Katolicki, nawet pomijając olbrzymie bałwochwalstwa oraz mnóstwo innych najdzikszych i nie otrzymanych nigdy od Boga bałwochwalczych 'przykazań', Watykan dodał więc do swoich olbrzymiej listy ohydnych działań zabronionych przez Boga coś jeszcze bardziej gorszego.

Możemy już w bliskim czasie spodziewać się pierwszych aktów Boga w kierunku ukarania Watykanu za wszystkie swoje zbrodnie i fałszywe nauki religijne, z homoseksualizmem na czele. Najciekawsza będzie reakcja Polaków i Słowian do takiego ohydnego postępku skorumpowanemu Kościołowi, który w ten sposób najwyraźniej podkreślił znany wielu z nas wyrok Boga na Watykanie.

Jakże doskonała jest nazwa biblijna Watykanu w Objawieniu. Wielka Nierządnica! Zwróćmy więc szczególną uwagę na planowany przez Boga zupełne zniszczenie Wielkiej Nierządnicy oraz Babilonu Wielkiego.

Podsumowanie

Nie miejmy żadnych złudzeń, zwłaszcza w obliczu znanych masowych mordów we wszelkich wojnach, wywołanych przez zbrodniarzy nasienia węża z rozkazów Watykanu. Szczególnie jest widoczna obecna ich zbrodnicza działalność, której celem jest wymordowanie jak największej ilości ludzi, czy to za pomocą Covid-19.

Covid 19 okazał się masowym oszustwem oraz okrutnym mordem dla milionów niewinnych ludzi. Jednak zbrodniarze jeszcze nie osiągnęli swoich celów. Dla większości ludzi Covid-19 zupełnie wystarczył do rozpoznania mentalności zbrodniczych i morderczych władz, które dążą wyłącznie do śmierci ludu Bożego, głównie Polaków i Słowian oraz wszystkich ludzi białych.

Zbrodniarze nie zabijają nas jeszcze publicznie, ponieważ boją się Boga, ale oni zaczną to w końcu czynić. Ale taka ich groźba spowoduje nasze wyzwolenie, przygotowane dla nas przez Boga oraz Syna Isusa. W takim przypadku, zanim ich atak nastąpi, Bóg zorganizuje wzięcie do Nieba ludzi wybranych, a resztę Ludu Bożego Bóg zaprowadzi na pustynię, gdzie będą oni osądzeni.

Ale nie wszyscy znajdą swoje miejsce w Izraelu z powodu bałwochwalstwa!

Nigdy nie wierz władzom szatańskim, które są zawsze wrogie Bogu, szczególnie wrogie Narodowi Wybranemu.  Sataniści ujawnili nam przez setki lat pełną kłamliwość i całkowite swoje zezwierzęcenie! Ich ohydne kłamstwa zawsze rozpoznajemy po cenzurze kontrolującej ich wszystkie kłamstwa.

Cokolwiek oni mówią jest kłamstwem!